Chu kỳ và tần số dao động của con lắc đơn

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 22:22

CHU KỲ TẦN SỐ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN g :  : T  2 g : T  2  T  4 2 g : u  g 2  : :T f2 f  :f  g   2 g Hz 4  f2 g  T2  T12  T22  1  2 2 f f1 f 2 Ví dụ 1: Mộ co ắc có c ỳ =2 ă gc ề c ỳ o độ g m củ co ắc 2,2 m c ề g Giải: Gọ ’ c ỳ o độ g củ co ắc c Ta có: củ co ắc êm 20,5cm c ọ g ườ g g ă gc ề 0,976 m Thay o g ức í có Ví dụ 2: H co ắc có c ứ ấ ực 15 o độ c ề c ỳ củ mỗ co Giải: có o độ g oả eo p ươ g : Δt = N.T 9,632m/s2 ề 14cm o g cù g mộ oả g g co ắc g co ắc ứ ực 20 o độ g í ắc Lấy g c ọ g ườ g g = 10m/s2 g g Δ m co ắc ực ê Theo ta có: Mà: có: Tuyensinh247.com V : 1,13s V 0,85s Tuyensinh247.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu kỳ và tần số dao động của con lắc đơn , Chu kỳ và tần số dao động của con lắc đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay