70 bài tập trắc nghiệm về Hiểu biết về tin học có đáp án dùng ôn thi công chức

12 32 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 22:20

Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta:A. Nháy chọn biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc (Taskbar)B. Nhấn giữ phím Alt và gõ phím Tab cho đến khi chọn được cửa sổ chương trìnhC. Nháy vào một vị trí bất kỳ trên cửa sổ chương trình muốn kích hoạtD.Các ý trên đều đúng. Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Mô đun 1:HIỂU BIẾT VỀ TIM HỌC Câu 1: Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: B Ổ đĩa cứng A RAM D ROM C Chỉ nạp vào RAM chạy chương trình ứng dụng Câu 2: Phần mềm nào sau đọc tập tin PDF: A Foxit Reader B Microsoft Excel C Microsoft Powerpoint D Microsoft Word Câu 3: Chữ U ký hiệu vi xử lý Intel Core I7-4550U ý nghĩa gì: A Tính đồ họa cao B Tính siêu di động C Tiêu thụ điện thấp D Tối ưu cho công suất Câu 4: Trong mạng máy tính, thuật ngữ WAN nghĩa là gì: A Mạng cục B Mạng diện rộng C Mạng toàn cầu D Mạng doanh nghiệp Câu 5: Ứng dụng bán hàng trực tuyến (online shop) thuộc loại dịch vụ Internet nào: A e-banking B e-government C e-learning D e –commerce Câu 6: Trong địa Email, kí tự kí tự phải có: A = B : C ! D @ Câu 7: Chọn mức độ ánh sáng màn hình máy tính và môi trường xung quanh cân là giúp cho điều gì: A Đỡ buồn ngủ B Đỡ mỏi mắt C Đỡ đau lưng D Đỡ khát nước Câu 8: Điều sau khơng phải là nguy nhiễm mơi trường Pin máy tính phế thải: Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc A Ơ nhiễm chì B Ơ nhiễm thủy ngân C Ơ nhiễm kẽm D Ơ nhiễm phóng xạ Câu 9: Khi truy cập vào ứng dụng mạng hay internet điều sau là khơng thể được: A Hai Username Password B Một Username hai Password C Một Username Password D Một Username khơng Password Câu 10: Hãy cho biết Macro Virus là loại Virus gì: A Là loai Virus chủ yếu lây lan vào mẫu tin khơi động (Boot record) B Là loại Virus chủ yếu lây lan vào tập tin âm C Là loai Virus chủ yếu lây lan vào tập tin Microsoft Word và Microsoft Excel D Là loai Virus chủ yếu lây lan vào tập tin hình ảnh Câu 11: Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiệu lực từ năm nào: A 2000 B 2004 C 2006 D 2008 Câu 12: Trong luật An tồn an ninh thơng tin mạng Việt Nam cấp độ an tồn hệ thống thơng tin: A B C D Câu 13.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, bàn phím ảo là: A On-Screen Keyboard C Laptop Keyboard B PC Keyboard D Wireless Keyboard Câu 14.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta sử dụng tổ hợp phím nào để kích hoạt menu Start: A Ctrl + X Phan Duy Kiên B Ctrl + Esc C Alt + F4 D Ctrl + Z Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 15.Trong bảng "Taskbar and Navigation propeties" hệ điều hành Microsoft Windows 8.1, chức nào dùng để ẩn công việc (Taskbar) tự động: A Lock the taskbar B Auto-hide the taskbar C Use small taskbar buttons D Show Windows Store apps on the taskbar Câu 16.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) sử dụng người ta muốn làm gì: A Mở thư mục B Thay đổi màu cho cửa sổ hành C Di chuyển đối tượng đến vị trí D Xem thuộc tính tập tin Câu 17.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta sử dụng công cụ để quản lý tập tin (file) và thư mục (folder) : A Microsoft Offíce B Control Panel C Windows Explorer D Internet Explorer Câu 18.Trong Windows Explorer, theo người ta tiêu chí nào sau dùng để xếp tập tin và thư mục: A Tên tập tin B Tần suất sử dụng C Kích thước tập tin D Kiểu tập tin Câu 19.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, ký tự nào sau dùng đặt tên thư mục, tập tin: A = B > C < D | Câu 20.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, chọn Copy tập tin, sau xóa tập tin Paste sang vị trí điều xảy ra: A Vẫn copy bình thường vì thao tác này tương tự lệnh “Cut” B Khơng copy tập tin gốc C Hệ thống hỏi muốn phục hồi file xóa khơng D Hệ thống hỏi muốn xóa hẳn file khơng Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 21.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, xóa thư mục tập tin phím Del điều xảy ra: A Thư mục/tập tin xóa hồn tồn khỏi máy tính B Thư mục/tập tin chuyển vào thùng rác (Recycle Bin) C Thư mục/tập tin lưu vào nhớ máy tính D Thư mục/tập tin chép sang thư mục khác Câu 22.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, cơng cụ SEARCH sử dụng để: A Tìm kiếm file, folder B Dùng để tính tóan C Dùng để vẽ D Dùng để soạn thảo văn Câu 23.Tập tin (file) nào sau khơng phải tập tin nén: A .rar B .zip C .tgz D .com Câu 24.Phần mềm nào sau phần mềm diệt virus: A BKAV B Kaspersky C McAfee D Firefox Câu 25.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để chuyển từ định dạng file này sang định dạng file khác phát biểu nào sau không đúng: A chuyển từ word sang pdf B chuyển từ pdf sang word C chuyển từ excel sang pdf D từ exe sang word Câu 26.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ “Speech Recognition” tính năng: A Ghi âm B Điều chỉnh Microphone C Ra lệnh cho máy tính giọng nói D Chơi trò chơi Câu 27.Để gõ chữ tiếng việt dấu, lựa chọn nào sau là đúng: A Font chữ Time New Roman bảng mã Vni-Windows Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc B Font chữ Time New Roman bảng mã TCVN3 C Font chữ Time New Roman bảng mã UNICODE D Font chữ Time New Roman bảng mã VPS Câu 28.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, phần mềm sau phần mềm gõ tiếng Việt: A Vietkey B VPSkey C Unikey D Keylogger Câu 29.Khi gõ tiếng việt phần mềm Unikey, để chuyển chế độ gõ tiếng Anh tiếng Việt, người ta sử dụng tổ hợp phím nào: A Alt + X B Atl + Z C Ctrl + Z D Shift + X Câu 30.Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta: A Nháy chọn biểu tượng chương trình tương ứng cơng việc (Taskbar) B Nhấn giữ phím Alt gõ phím Tab chọn cửa sổ chương trình C Nháy vào vị trí cửa sổ chương trình muốn kích hoạt D.Các ý Câu 31: Phần mềm phần mềm hệ thống? A Microsoft-DOS B Microsoft Windows C Linux D Microsoft Excel Câu 32: Để thay đổi ngày hệ thống máy tính sử dụng ta làm: A Chương trình Date/Time cửa sổ My Computer B Chương trình Date/Time cửa sổ Windows Explorer C Chương trình Date/Time cửa sổ Control Panel D Start -> Program – Date/Time Câu 33.Trong hệ điều hành Windows, muốn mở bảng chọn tắt (Shortcut menu) đối tượng nào đó, ta sử dụng thao tác nào sau với chuột máy tính? A Click B.Double Click C.Right Click D.Drag and Drop Câu 34 Thiết bị sau dùng để kết nối mạng? a) Ram b) Rom Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc c) Router d) CPU Câu 35 Hệ thống nhớ máy tính bao gồm: a) Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngồi b) Cache, Bộ nhớ c) Bộ nhớ ngoài, ROM d) Đĩa quang, Bộ nhớ Câu 36 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share ý nghĩa gì? a) Chia sẻ tài nguyên b) Nhãn hiệu thiết bị kết nối mạng c) Thực lệnh in mạng cục d) Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục Câu 37 Bộ nhớ RAM ROM nhớ gì? a) Primary memory b) Receive memory c) Secondary memory d) Random access memory Câu 38 Các thiết bị thông dụng dùng để cung cấp liệu cho máy xử lý? a) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse), Máy in (Printer) b) Máy quét ảnh (Scaner) c) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse) Máy quét ảnh (Scaner) d) Máy quét ảnh (Scaner), Chuột (Mouse) Câu 39 Khái niệm hệ điều hành ? a) Cung cấp xử lý phần cứng phần mềm b) Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật xử lý thơng tin máy tính điện tử c) Nghiên cứu công nghệ phần cứng phần mềm d) Là phần mềm chạy máy tính, dùng để điều hành, quản lý thiết bị phần cứng tài nguyên phần mềm máy tính Câu 40 Cho biết cách xóa tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin:? a) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Delete b) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Ctrl + Delete Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc c) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Alt + Delete d) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Shift + Delete Câu 41 Danh sách mục chọn thực đơn gọi : a) Menu pad b) Menu options c) Menu bar d) Tất sai Câu 42 Cơng dụng phím Print Screen gì? a) In hình hành máy in b) Khơng cơng dụng sử dụng c) In văn hành máy in d) Chụp hình hành Câu 43 Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ (khơng kín hình), bạn nên sử dụng nút nào? a) Maximum b) Minimum c) Restore down d) Close Câu 44: Trong hệ điều hành windows chức Disk Defragment gọi là? a) Chống phân mảnh ổ cứng b) Làm giảm dung lượng ổ cứng c) Sao lưu liệu ổ cứng d) Lau chùi tập tin rác ổ cứng Câu 45 Bạn hiểu B-Virus ? a) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B: b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ) d) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel Câu 46 Dưới góc độ địa lí, mạng máy tính phân biệt thành: a) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cầu b) Mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng toàn cục c) Mạng cục bộ, mạng toàn cục, mạng toàn cầu d) Mạng diện rộng, mạng toàn cầu, mạng toàn cục Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc Câu 47 Khi làm việc với Windows, muốn xem tổ chức tệp và thư mục đĩa, ta sử dụng : a) My Computer Windows Explorer b) My Computer Recycle Bin c) Windows Explorer Recycle Bin d) My Computer hoăc My Network Places Câu 48, Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN ý nghĩa gì? a) Mạng cục b) Mạng diện rộng c) Mạng toàn cầu d) Một ý nghĩa khác Câu 49.Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng: a) Control Windows b) Control Panel c) Control System d) Control Desktop Câu 50.Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện: a) File - Search b) Windows - Search c) Start - Search d) Tools - Search Câu 51 Trong windows, cửa sổ Explore, để chọn lúc file folder nằm liền kề danh sách ? a) Giữ phím Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách c) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách Câu 52.Bạn hiểu Virus tin học lây lan cách nào? a) Thông qua người sử dụng, dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính b) Thơng qua hệ thống điện - sử dụng nhiều máy tính lúc c) Thơng qua mơi trường khơng khí - đặt máy tính gần d) Các câu đều sai Câu 53.Hệ điều hành : a) Phần mềm ứng dụng b) Phần mềm hệ thống c) Phần mềm tiện ích d) Tất Câu 54.Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ : a) Trong CPU Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc b) Trong RAM c) Trên nhớ d) Trong ROM Câu 55.Trong máy tính RAM nghĩa là ? a) Là nhớ truy xuất ngẫu nhiên b) Là nhớ chỉ đọc c) Làbộ xử lý thông tin d) Cả ba câu sai Câu 56 Người máy tính giao tiếp thơng qua : a) Bàn phím hình b) Hệ điều hành c) RAM d) Tất Câu 57.Trong Windows, để kiểm tra không gian đĩa chưa sử dụng, ta thực ? a) Trong Windows kiểm tra khơng mà phải dùng phần mềm tiện ích khác b) Nháy đúp Computer - Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra Chọn Properties c) Cả câu sai d) Cả câu Câu 58.Trong hệ điều hành Windows, tên thư mục đặt : a) Bắt buộc phải dùng chữ in hoa để đặt tên thư mục b) Bắt buộc phần mở rộng c) Thường đặt theo qui cách đặt tên tên tệp d) Bắt buộc phải phần mở rộng Câu 59.Trong windows, cửa sổ Explore, để chọn lúc file folder nằm không kề danh sách? a) Giữ phím Ctrl nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách b) Nháy chuột mục đầu, ấn giữ Shift nháy chuột mục cuối c) Giữ phím Alt nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách d) Giữ phím Tab nháy chuột vào mục muốn chọn danh sách Câu 60.Để khỏi chương trình ứng dụng Windows, ta dùng tổ hợp phím: Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc a Alt – F4 b Ctrl – F5 c Shift – F4 d Alt – F5 Câu 61 Trong môi trường Windows bạn chạy lúc: a Chạy nhiều chương trình ứng dụng khác b Chỉ chạy chương trình c Chỉ chạy hai chương trình d Tất câu sai Câu 62 Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tượng tệp tin chọn Properties là để: a Xem thuộc tính tệp tin b Sao chép tệp tin c Xoá tệp tin d Đổi tên tệp tin Câu 63 Để đọc tập tin định dạng (*.PDF) ta sử dụng phần mềm nào sau : a Foxit reader b Powerpoint c MS Word d Logmein Câu 64 Tác dụng nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM : a Để lưu trữ liệu nhập vào từ bàn phím gọi từ nhớ b Lưu trữ chương trình mà DOS nạp vào khởi động máy c Cả hai đáp án Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc d Cả hai đáp án sai Câu 65 Nhiện vụ chủ yếu khối xử lý trung tâm CPU ? a Thực phép toán số học logic b Quyết định thao tác mà chương trình đòi hỏi c.Cả đáp án d Cả đáp án sai Câu 66 Phần mềm ? a Là thiết bị ngoại vi ghép nối đến máy vi tính b Là chương trình chạy máy vi tính c Cả đáp án sai d Cả đáp án Câu 67.Để phòng chống Virus cách tốt là: a Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng chép liệu từ nơi khác mang tới b.Sử dụng chương trình quét virus quyền cập nhật thường xuyên c Khơng nên mở mail tệp lạ đính kèm d Tất đáp án Câu 68 Trong Windows, xố file folder lưu Recycle Bin, muốn xoá hẳn file folder ta bấm tổ hợp phím nào: a Shift_Del b Alt_Del c Ctrl_Del d Cả câu sai Câu 69 Hệ điều hành là: Phan Duy Kiên Phan Duy Kiên Trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc a Phần mềm ứng dụng b Phần mền hệ thống c Phần mềm tiện ích d Tất Câu 70 Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ: a Trong CPU b Trong RAM c Trên nhớ d Trong ROM Phan Duy Kiên ... dùng để xếp tập tin và thư mục: A Tên tập tin B Tần suất sử dụng C Kích thước tập tin D Kiểu tập tin Câu 19.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, ký tự nào sau dùng đặt tên thư mục, tập tin: ... Microsoft Windows, công cụ SEARCH sử dụng để: A Tìm kiếm file, folder B Dùng để tính tóan C Dùng để vẽ D Dùng để soạn thảo văn Câu 23 .Tập tin (file) nào có sau khơng phải tập tin nén: A .rar B... trình đòi hỏi c.Cả đáp án d Cả đáp án sai Câu 66 Phần mềm ? a Là thi t bị ngoại vi ghép nối đến máy vi tính b Là chương trình chạy máy vi tính c Cả đáp án sai d Cả đáp án Câu 67.Để phòng chống
- Xem thêm -

Xem thêm: 70 bài tập trắc nghiệm về Hiểu biết về tin học có đáp án dùng ôn thi công chức, 70 bài tập trắc nghiệm về Hiểu biết về tin học có đáp án dùng ôn thi công chức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay