Bài giảng thiết kế mô hình mạng SuNQ

30 9 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:54

Tài liệu cung cấp cho các bạn năm bắt chung về việc thết kế mạng. Tài liệu cung cấp các nội dung chính sau: Kiến thức chung về mạng Mô hình mạng OSI Thiết kế mạng An toàn và bảo mật cho mạng máy tính. hập môn mạng Máy Tính: Nội dung: Các kiến thức chung Các loại mạng chủ yếu, Thiết kế mạng, Mô hình mạng OSI, Cáp mạng phương tiện vật lý, Giao thức, Kiểm soát lỗi, Đánh giá độ tin cậy THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG Biên soạn: Nguyễn Quốc Sử A.KHẢO SÁT I.Yêu cầu: - Lên danh sách vật tư, thiết bị - Bố trí máy móc, thiết bị theo đặc điểm phòng - Kết nối máy tính với mạng Internet - Chia sẻ liệu, máy in, phần mềm, CD/DVD - Cài đặt dịch vụ: Web, Mail,… A.KHẢO SÁT II.Khảo sát trạng 1.Sơ đồ cấu trúc 3.Phân phối thiết bị, máy tính Phòng kế toán: 30PC Giám đốc: 5PC Hành chánh: 15PC … B.THIẾT KẾ I.Mơ hình Logic (phác thảo) Sơ đồ luận lý IV hình vật lý • Sơ đồ vật lý tổng thể Sơ đồ mạng WAN Sơ đồ tầng Tầng Tầng Tầng Tầng Sơ đồ tổng quan THI CÔNG Work Area Horizontal Cabling Khoảng Cách Kết Nối Cáp Ngang Khu Vực Làm Việc – Vị Trí Outlet Phòng Thiết Bị - Nơi Đặt Rack & Khoảng Cách Cách đặt cáp Yếu Tố TIA/EIA-568B ... phối thiết bị, máy tính Phòng kế tốn: 30PC Giám đốc: 5PC Hành chánh: 15PC … B.THIẾT KẾ I.Mơ hình Logic (phác thảo) Sơ đồ luận lý IV Mơ hình vật lý • Sơ đồ vật lý tổng thể II.Mơ hình bố trí máy thiết. ..A.KHẢO SÁT I.Yêu cầu: - Lên danh sách vật tư, thiết bị - Bố trí máy móc, thiết bị theo đặc điểm phòng - Kết nối máy tính với mạng Internet - Chia sẻ liệu, máy in, phần mềm, CD/DVD -... II.Mơ hình bố trí máy thiết bị Chọn mơ hình quản lý A-Workgroup ~ Peer-to-Peer B- Domain ~ Server-Client Lập bảng yêu cầu phần cứng Tên dự án: Thiết kế thi công mạng cho công ty XYZ Mã dự án TC-XYZ-01
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thiết kế mô hình mạng SuNQ, Bài giảng thiết kế mô hình mạng SuNQ, Phân phối thiết bị, máy tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay