GIÁO DỤC LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CHO THANH NIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THÁI TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ TỈNH YÊN BÁI

138 12 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - SA HUY HỒNG GIÁO DỤC LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CHO THANH NIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THÁI TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - SA HUY HỒNG GIÁO DỤC LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CHO THANH NIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THÁI TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Giảng viên hướng dẫn : GS.TS Nguyễn Quang Uẩn HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Nếu khơng đúng, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm luận văn Người cam đoan Sa Huy Hoàng LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục chuyên ngành Giáo dục phát triển cộng đồng với đề tài “Giáo dục Luật bình đẳng giới theo tiếp cận phát triển cộng đồng cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân, giúp đỡ, động viên khích lệ thầy giáo, bạn đồng nghiệp người thân Tác giả xin chân thành cảm ơn người giúp đỡ thời gian học tập, nghiên cứu Tôi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Quang Uẩn tận tình hướng dẫn luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Tâm lý giáo dục học tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt công việc học tập, nghiên cứu Cuối xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, đơn vị cơng tác giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn TÁC GIẢ Sa Huy Hoàng MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BDT : Ban Dân tộc BĐG : Bình đẳng giới CP : Chính phủ DS KHHGĐ : Dân số kế hoạch hóa gia đình ĐTNCS HCM : Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh ĐTB : Điểm trung bình ĐLC : Độ lệch chuẩn HPN : Hội phụ nữ LHPN TP : Liên hiệp phụ nữ thành phố 10 MTTQ : Mặt trận tổ quốc 11 NĐ : Nghị định 12 TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh 13 THPT : Trung học phổ thơng 14 TDTT : Thể dục thể thao 15 UBND : Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Về lý luận Vấn đề bình đẳng giới cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm Thực tế tình trạng bất bình đẳng giới diễn phổ biến, nguyên nhân hạn chế trình phát triển kinh tế- xã hội Bất bình đẳng giới nguyên nhân làm tăng đói nghèo, cản trở quyền bình đẳng người, hạn chế hội tăng thu nhập gây nên nhiều tổn thất khác cho xã hội Về mặt pháp lý, thực chất vấn đề bình đẳng giới qui định nhiều văn khác chưa tập trung, thống Chưa có văn Luật riêng lĩnh vực Để khắc phục tình trạng trên, với văn pháp luật liên quan Luật Bình đẳng giới Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2006 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2007 Đây sở pháp lý để xử lý vi phạm pháp luật bình đẳng giới Đồng thời khẳng định quan tâm Việt Nam trình thực mục tiêu bình đẳng giới, hội nhập khu vực quốc tế - Nghiên cứu giáo dục Luật bình đẳng giới góp phần cụ thể hố làm phong phú vấn đề lý luận thực Quyền người, Quyền bình đẳng giới người - Lý luận giáo dụcLuật bình đẳng giới cho hệ trẻ, giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái (cộng đồng trẻ tuổi người dân tộc người) - Góp phần làm phong phú lý luận giáo dục phát triển cộng đồng 1.2 Về thực tiễn Thực tế cho thấy thực trạng bất bình đẳng giới, khoảng cách giới, phân biệt đối xử giới Việt Nam tồn đời sống xã hội, miền núi vùng dân tộc người rõ nét như: định kiến giới, bạo lực gia đình, bất bình đẳng vị trí, vai trò phụ nữ so với nam giới lĩnh vực đời sống xã hội đời sống gia đình - Luận văn góp phần tìm hiểu đánh giá trạng bình đẳng giới, trạng giáo dục luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái, từ mặt làm được, mặt hạn chế, nguyên nhân hạn chế triển khai giáo dục thực bình đẳng giới đồng bào dân tộc Thái để có biện pháp giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên tốt - Yên Bái tỉnh miền núi phía Bắc với 30 dân tộc anh em chung sống Tỉ lệ người đồng bào dân tộc người chiếm khoảng 56,5% dân số toàn tỉnh1 Hiện nay, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày nâng cao mặt dân trí thấp phát triển khơng Nhiều quan niệm, tư tưởng phong kiến, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” chưa xoá bỏ Thanh niên nam nữ phải chịu thiệt thòi mặt vật chất lẫn tinh thần, phải chịu bất bình đẳng lĩnh vực đời sống xã hội gia đình, đặc biệt gia đình người đồng bào dân tộc người Với lý nêu trên, chọn đề tài: “Giáo dục Luật bình đẳng giới theo tiếp cận phát triển cộng đồng cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận thực tiễn bình đẳng giới, giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái đề xuất biện pháp giáo dục nhằm giúp cho việc giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên dân tộc tốt hơn, góp phần thực Luật bình đẳng giới vùng dân tộc 11Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2015 người có kết Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp giáo dục Luậtbình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái Giả thuyết khoa học Chúng cho việc thực Luật bình đẳng giới giáo dục Luậtbình đẳng giới thị xã Nghĩa Lộ có kết định, song hạn chế, bất cập Nếu nắm lý luận thực trạng bình đẳng giới giáo dục Luật bình đẳng giới đề số biện pháp giáo dục phù hợp với niên dân tộc Thái, giúp cho việc giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ có kết tốt Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1 Nghiên cứu số vấn đề lý luận bình đẳng giới, giáo dục Luật bình đẳng giới, giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc người 6.2 Khảo sát đánh giá thực trạng thực bình đẳng giới, thực trạng giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ Lý giải nguyên nhân thực trạng 6.3 Đề xuất số biện pháp giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái Giới hạn phạm vi nghiên cứu 7.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu: biện pháp giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên 10 đào tạo nghề, làm cho niên dân tộc Thái có sơ hội hòa nhập với xã hội ngày cao Thực trạng bình đẳng giới lĩnh vực khoa học, công nghệ lĩnh vực văn hóa, thơng tin, thể dục thể thao đạt kết thấp Giữa cán người dân chưa có đồng thuận để tham gia phối hợp nâng cao kết bình đẳng giới, ngoại trừ bình đẳng giới lĩnh vực y tế đạt số tiến chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn Kết thực bình đẳng giới gia đình nói chung hạn chế, cán người dân tương đối thống số nội dung việc khiếm khuyết nhân, kế hoạch hóa gia đình song số nội dung chưa có khác biệt rõ sở hữu tài sản, chăm sóc */ Đề xuất biện pháp giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ - Nâng cao nhận thức chủ thể giáo dục việc giáo dục Luật bình giới cho niên dân tộc Thái - Giáo dục qua phương tiện thông tin đại chúng - Bồi dưỡng kiến thức, kĩ giáo dục bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái qua lớp bồi dưỡng - Tổ chức hình thức giáo dục thơng qua câu lạc bộ, sinh hoạt văn hoá cộng đồng; lễ hội; phong trào niên - Tăng cường sở vật chất, điều kiện, phương tiện giáo dục, chế sách cho giáo dục Luật bình đẳng giới */ Khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết đánh giá mức độ khả thi biện pháp đề xuất 124 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất cao, đặc biệt kết nhận thức mức độ cần thiết, bật kết nhận thức biện pháp "Tiếp tục nâng cao nhận thức chủ thể giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên dân tộc Thái", Cùng với việc nâng cao nhận thức cho niên dân tộc Thái kết khảo nghiệm biện pháp: "Giáo dục Luật Bình đẳng giới qua phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng địa phương" "Bồi dưỡng kiến thức, kỹ giáo dục bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái qua lớp bồi dưỡng" đồng thời có kết nhận thức mức độ cần thiết mức độ khả thi cao Kết khảo nghiệm biện pháp "Tăng cường tổ chức có hiệu hình thức giáo dục: sinh hoạt câu lạc bình đẳng giới; sinh hoạt văn hóa, lễ hội cộng đồng; tổ chức phong trào thiếu niên" "Tăng cường cở sở vật chất, điều kiện, phương tiện, yếu tố quản lý, chế, sách cho giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên dân tộc Thái" có kết mức độ cần thiết mức độ khả thi thấp kết khảo nghiệm biện pháp cao, chứng tỏ biện pháp kết khảo nghiệm thấp có kết tốt Khuyến nghị: */ Với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ quan, tổ chức trị xã hội: Một là, thường xuyên rà soát, hệ thống hoá pháp luật bình đẳng giới hành, loại bỏ mâu thuẩn, chồng chéo, đồng thời xây dựng qui phạm pháp luật bình đẳng giới với chế tài theo hướng thích hợp với điều kiện địa phương nhằm phát huy có hiệu quyền phụ nữ dân tộc Thái lĩnh vực, trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, xã 125 hội đời sống dân sự, nhân gia đình, bảo đảm cho phát triển tiến đầy đủ phụ nữ dân tộc Thái; Hai là, coi trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, phổ biến giáo dục Luật Bình đẳng giới nói riêng, khơng cho phụ nữ người dân tộc Thái mà cho công dân, công chức nhà nước, người có thẩm quyền việc tổ chức thực bảo vệ pháp luật Đưa giáo dục Luật bình đẳng giới vào loại hình trường học, đơn vị sở Ba là, hoàn thiện tổ chức, hoạt động quan thị xã Hội phụ nữ, đồn niên, ban tiến phụ nữ,…; phát triển tổ chức nghề nghiệp tư vấn, hỗ trợ cho niên người dân tộc Thái, nhằm tăng cường họ khả năng, lực chọn, tiếp cận khả sử dụng có hiệu phương thức, quan, tổ chức để bảo vệ tốt quyền tự */Với niên người Thái: Tích cực học tập, nâng cao trình độ nhận thức, vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống niên dân tộc Thái Có ý thức đắn việc thực quy định Luật pháp nói chung Luật bình đẳng giới nói riêng Hướng dẫn người khác thực hành vi mực bình đẳng giới Có ý thức khắc phục tình trạng phân biệt đối xử giới khoảng cách giới thực tế Giáo dục thành viên gia đình có trách nhiệm chia sẻ phân công hợp lý công việc gia đình; quyền lợi nghĩa vụ thành viên gia đình Phê phán, ngăn chặn hành vi phân biệt đối xử giới 126 Giám sát việc thực bảo đảm bình đẳng giới cộng đồng, quan, tổ chức công dân */ Tóm lại: Xuất phát từ đặc điểm vai trò niên người dân tộc Thái, từ thực tiễn trình giáo dục Luật bình đẳng giới thực pháp luật bình đẳng giới, luận văn đề xuất số biện pháp hồn thiện q trình giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái Giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Tháikhông phải ưu tiên đơn họ niên người dân tộc Thái mà tạo hội cần thiết cho phụ nữ dân tộc Tháinắm bắt trình vận động đời sống xã hội, tự thân phấn đấu vươn lên, tự định vận mệnh Trong trình thực giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Tháivẫn điểm chưa hợp lý nhiều qui định pháp luật nằm văn chưa thật vào sống Trên thực tế, phụ nữ dân tộc Thái chịu nhiều thiệt thòi, vất vả Từ phân tích thực trạng thực giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ, luận văn bước đầu đưa số biện pháp cụ thể, đưa số qui phạm chế thực giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái nhằm góp phần hồn thiện quyền bình đẳng phụ nữ Việt Nam Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Giáo dục Luật bình đẳng giới theo tiếp cậnphát triển cộng đồng cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái” khơng nằm ngồi mục đích Với tầm hiểu biết hạn chế phạm vi có hạn luận văn này, tác giả phân tích, làm rõ vấn đề trình giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộđể từ 127 kiến nghị biện pháp hồn thiện giáo dục Luật bình đẳng giớiở Việt Nam thời gian tới; mong muốn đóng góp chút hiểu biết vào phát triển vấn đề giáo dục Luật bình đẳng giới cho người dân tộc Thái vấn đề giáo dục Luật bình đẳng giới Việt Nam đà hội nhập với giới TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ước CEDAW 1981,(1999) NXB Phụ nữ, Hà Nội Hỏi đáp Luật Bình đẳng giới( 2007) NXB Lao động xã hội, Hà Nội Lê Ngọc Hùng - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2000) Xã hội học giới phát triển, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Lê Thị Chiêu Nghi, Giới dự án phát triển (2001) NXB Thành phố Hồ Chí Minh Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 Chính phủ qui định chi tiết thi hành số Điều Luật Bình đẳng giới trách nhiệm quản lý nhà nước bình đẳng giới phối hợp thực quản lý Nhà nước bình đẳng giới Nghị định số 48/2009/ NĐ-CP ngày 19/5/2009 Chính phủ biện pháp bảo đảm bình đẳng giới Nghị định số 55/2009/ NĐ-CP ngày 10/6/2009 Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành bình đẳng giới Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 việc phê duyệt chương trình quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 2/10/2015 việc phê duyệt chương 10 trình quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2006) Hiến pháp nước cộng hòa xã 11 hội chủ nghĩa Việt Nam 1992, NXB Chính trị quốc gia Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2006) Bộ Luật hình 1999, NXB 128 12 Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2006) Bộ Luật dân 2005, NXB 13 Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2006) Luật Bình đẳng giới 2006, 14 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2007) Bộ Luật Lao động 1994, 15 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2007), Luật Hơn nhân Gia đình 16 2000, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2007) Luật đất đai 2003, NXB 17 Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2007) Luật Bảo hiểm xã hội 2006, 18 NXB Lao động, Hà Nội Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2008) Luật phòng, chống bạo lực 19 gia đình 2007, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2008) Nghị định 70/2008/NĐCP( 4/6/2008) quy định chi tiết thi hành số Điều Luật Bình đẳng 20 giới Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (2009) Nghị định 08/2009/NĐCP( 4/2/2009) quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số Điều 21 Luật phòng, chống bạo lực gia đình Sổ tay tun truyền Luật Bình đẳng giới (2007) NXB Lao động xã hội, 22 Hà Nội Ngơ Bá Thành (2001) “Sự bình đẳng hội kinh tế phụ nữ pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật Việt Nam”; “Đưa vấn đề giới vào phát triển: thông qua bình đẳng giới quyền, nguồn lực tiếng 23 nói”, Nxb Văn hóa - Thơng tin Đỗ Thị Thạch (2005) Phát huy nguồn lực trí thức nữ Việt Nam 24 nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia Lê Thi (2004) - Viện khoa học xã hội Việt Nam: “Gia đình, phụ nữ Việt Nam 25 với dân số, văn hóa phát triển bền vững”, Nxb Khoa học xã hội Lê Ngọc Văn (2006) Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Gia đình 129 giới: “Nghiên cứu gia đình lý thuyết nữ quyền, quan điểm giới”, Nxb 26 27 Khoa học xã hội Viện gia đình giới, Nghiên cứu gia đình giới, 19 số 1/2009 Hoàng Thị Hải Yến (2007) Chuyên đề pháp luật bình đẳng giới, Trường đại học khoa học Huế PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2015 [2] Viện gia đình giới, Nghiên cứu gia đình giới, 19 số 1/2009 [3] Đặc san Bình đẳng giới số 09/2012 [4] Báo cáo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố Ngày Quốc tế cho trẻ em gái 11/10/2016 [5] http://text.123doc.org/document/1226915-bao-cao-van-de-binh-dang-gioitren-the-gioi-doc.htm [6] Đề tài cấp Bộ Bất bình đẳng giới thu nhập người lao động Việt Nam số gợi ý giải pháp sách Chủ nhiệm: Ths Nguyễn Thị Nguyệt [7] http://text.123doc.org/document/1134783-thuc-trang-bat-binh-dang-gioio-viet-nam-trong-nhung-nam-gan-day-mot-so-dinh-huong-va-giai-phap.htm [8] http://text.123doc.org/document/1226915-bao-cao-van-de-binh-dang-gioitren-the-gioi-doc.htm [10] Báo Nhân dân điện tử số ngày Thứ Hai, 07/03/2016, [12] Trang điện tử Ủy ban Dân tộc [13] Hướng dân thực điều lệ Đồn TNCS Hồ Chí Minh khóa X [14] http://text.123doc.org/document/1683571-de-tai-5-y-thuc-xa-hoi-hinhthai-y-thuc-xa-hoi-potx.htm [15] http://thichhohap.com/cam-tinh-dang/quan-niem-van-hoa-la-nen-tangtinh-cua-xa-hoi-trong-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-viii.html [16] Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái [17] Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái 130 [18] Trang thông tin điện tử UBND thị xã Nghĩa Lộ [19] http://dulichsvietnam.vn/dia-danh-du-lich-mien-bac/dia-danh-du-lich-taiyen-bai/thi-xa-nghia-lo-119.html [20] http://sotttt.yenbai.gov.vn/Pages/Gioi-Thieu-Chung.aspx [21] http://thixanghialo.yenbai.gov.vn/Pages/Gioi-Thieu-Chung.aspx [22] http://thixanghialo.yenbai.gov.vn/Pages/Lich-Su-Van-Hoa.aspx 131 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý ngành, niên người dân tộc Thái, gia đình thành niên) Thưa đờng chí! Để giúp cho việc giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên, xin đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi nêu cách đánh dấu x vào ô cột phù hợp với ý kiến đồng chí ý câu hỏi A Tình hình thực bình đẳng giới niên người dân tộc Tái địa bàn thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái Câu Đánh giá việc thực quy định bình đẳng giới lĩnh vực đời sống xã hội Stt Các lĩnh vực I Trong lĩnh vực trị Tham gia hoạt động xã hội, tham gia quản lý cấp Tham gia xây dựng quy định, quy chế, quy ước, hương ước Tự ứng cử giới thiệu người ứng cử vào quan quản lý, lãnh đạo tổ chức trị - xã hội Tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi đề bạt, bổ nhiệm Đảm bảo tỷ lệ nữ thích đáng nhằm giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm chức danh quan II Trong lĩnh vực kinh tế Thành lập doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tiếp cận nguồn thông tin, nguồn vốn, nguồn lao động, quản lí doanh nghiệp Sử dụng biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong: ưu đãi thu chi tài sử dụng lao động nữ; lao động nữ khu vực nơng thơn hỗ trợ tín dụng, khuyến nơng, lâm, ngư Bình đẳng lao động: tiêu chuẩn, độ tuổi, việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảm hiểm xã hội, điều kiện lao động: tỷ lệ lao động nam nữ tuyển dụng; đào tạo, bồi dưỡng lao động nữ PL132 Mức độ thực Tốt Trung Yếu bình Vệ sinh an tồn lao động, điều kiện lao động cho người lao động ngành nặng nhọc, độc hại III Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Lựa chọn ngành nghề học tập, đào tạo Tiếp cận hưởng thụ sách giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Hỗ trọ học, đào tạo, bồi dưỡng mang theo nhỏ 36 tháng Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới: đảm bảo tỷ lệ nam nữ tham gia học tập, đào tạo; lao động nữ khu vực nông thôn hỗ trợ dạy nghề IV Trong lĩnh vực khoa học Tiếp cận ứng dụng khoa học, công nghệ Tiếp cận khóa đào tạo khoa học, cơng nghệ, phổ biến kết nghiên cứu khoa học, công nghệ V Trong lĩnh vực văn hóa, thơng tin, thể dục thể thao Tham gia hoạt động văn hóa, thể dục thể thao Hưởng thụ văn hóa, tiếp cận, sử dụng nguồn thông tin V Trong lĩnh vực y tế Tham gia giáo dục, tuyên truyền sức khỏe, sử dụng dịch vụ y tế Quyết định lựa chọn biện pháp tránh thai, an tồn tình dục, phòng chống HIV bệnh lây truyền Phụ nữ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc người hỗ trợ y tế sinh sách quy định VII Trong lĩnh vực gia đình Các mối quan hệ có liên quan đến nhân gia đình Trong sở hữu tài sản chung, nguồn thu nhập chung, định nguồn lực gia đình Trong kế hoạch hóa gia đình Chăm sóc, giáo dục tạo điều kiện học tập lao động, vui chơi cho cho trai, gái Trách nhiệm chia sẻ cơng việc gia đình Khơng vi phạm hành vi bình đẳng giới gia đình tài sản, giới tính, lao động, học tập, vui chơi B Đánh giá thực trạng giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái Nghĩa Lộ Câu Đánh giá nhận thức niên dân tộc người Thái bình đẳng giới Stt PL133 Nhận thức niên dân tộc người Thái bình đẳng giới Mức độ thực Tốt Trung Yếu bình I Nhận thức mục tiêu bình đẳng giới Xóa bỏ phân biệt đối xử giới Tạo hội cho hai giới bình đẳng phát triển kinh tế, nhân lực, phát triển văn hóa, phát triển cộng đồng Thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ hai giới lĩnh vực xã họi o gia đình II Nhận thức sách bình đẳng giới Trong lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, cộng đồng gia đình Xóa bỏ dần phong tục, tập quán lạc hậu cộng đồng cản trở bình đẳng giới Bảo vệ, hỗ trợ người mẹ mang thai, sinh nuôi nhỏ Hỗ trợ bình đẳng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc người III Nhận thức hanh vi bị nghiêm cấm bình đẳng giới Cản trở bình đẳng giớiphân biệt đối xử Bạo lực Các hành vi khác bị nghiêm cấm bình đẳng giới PL134 Câu Đánh giá việc thực giáo dục bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái Nghĩa Lộ Mức độ thực Tốt Trung Yếu bình I Xác định mục tiêu giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên người dân tộc Mục tiêu chung: xóa bỏ phân biệt đối xử giới, tạo hội bình đẳng nam nữ, thực quan hệ hợp tác, hỗ trợ phát triển nam nữ lĩnh vực đời sống xã hội gia đình cho niên người Thái Mục tiêu cụ thể a Nâng cao nhận thức, thái độ hành vi thực bình đẳng giới cho niên người dân tộc b Giúp cho niên nam nữ người dân tộc phát triển, đóng góp cho phát triển xã hội, cộng đồng phát triển thành viên theo phát triển giới (tuổi thọ trung bình, trình độ giáo dục, thu nhập bình quân, ) II Nội dung giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên người dân tộc Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách, pháp luật bình đẳng giới Thực nội dung, quy định bình đẳng giới lĩnh vực đời sống xã hội (chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học cơng nghệ, văn hóa thơng tin, thể dục thể thao sống gia đình) III Các hình thức tổ chức giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên người dân tộc Tổ chức tuyên truyền giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên văn pháp luật, thông tin truyền thanh, truyền hình Trong nhà trường: tổ chức lồng ghép giáo dục bình đẳng giới vào nội dung chương trình khóa, chương trình ngồi lên lớp, chương trình hoạt động Đội thiếu niên Trong khu vực dân cư: tổ chức hoạt động giáo dục bình đẳng giới tổ chức trị - xã hội Đoàn TNCS HCM, Hội Phụ nữ, giáo dục cộng đồng, giáo dục gia đình, hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống địa phương Thơng qua việc niên tự học tập, tự tìm hiểu, nâng cao hiểu biết giới bình đẳng giới Thực hướng dẫn người khác thực bình đẳng giới Phê phán, ngăn chặn hành vi vi phạm bình đẳng giới Giám sát, đóng góp ý kiến cho quan quản lý thực bình đẳng giới IV Các phương pháp giáo dục Luật Bình đẳng giới cho người dân tộc Stt PL135 Các nội dung giáo dục bình đẳng giới Thuyết trình, giảng giải Nêu gợi mở, giải vấn đề Thảm luận nhóm, sinh hoạt câu lạc bình đẳng giới Tìm tòi, trải nghiệmcác hoạt động thực bình đẳng giới Đóng vai thể bình đẳng giới Thực hành giải tình có liên quan đến bình đẳng giới Tự nghiên cứu, tự thể nghiệm vấn đề bình đẳng giới V Thực biện pháp giáo dục Luật Bình đẳng giới Nâng cao nhận thức giáo dục Luật Bình đẳng giới thơng qua tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ thực bình đẳng giới Tổ chức hoạt động câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa, hoạt động truyền thống, phong trào niên có lồng ghép nội dung bìnhd đẳng giới cộng đồng dân cư Tạo môi trường, điều kiện, sở vật chất, phương tiện cho giáo dục Luật Bình đẳng giới Phê phán, đấu tranh với tượng vi phạm Luật Bình đẳng giới cộng đồng dân cư PL136 Câu Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến việc thực Luật Bình đẳng giới Stt Mức độ ảnh hưởng Nhiề Vừa Ít u phải Các yếu tố ảnh hưởng I Nhóm yếu tố chủ quan phía chủ thể giáo dục Trình độ nhận thức, vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống niên dân tộc bình đẳng giới Nhu cầu, mong muốn hiểu biết thực hành vi bình đẳng giới Vai trò tổ chức trị - xã hội: quyền địa phương, Đồn niên, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc II Nhóm yếu tố khách quan Tình hình kinh tế - trị- xã hội Nghĩa lộ Bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, hương ước dân tộc Thái Truyền thống giáo dục gia đình Phát triển cơng đồng Phát triển xã hội Cơ chế, sách Nhà nước, quy định, quy chế bình đẳng giới Xu hội nhập, giao lưu dân tộc cộng đồng quốc tế Câu Để góp phần tăng cường hiệu giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên dân tộc Thái, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến thân mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất đây: Stt Các biện pháp đề xuất Tiếp tục nâng cao nhân thức chủ thể giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái Giáo dục Luật Bình đẳng giới qua phương tiện truyền thơng, thơng tin đại chúng địa phương Bồi dưỡng kiến thức, kỹ giáo dục bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái qua lớp bồi dưỡng PL137 Mức độ cần thiết Cần Bình Ít cần thiết thường thiết Mức độ khả thi Khả Bình Ít khả thi thường thi Tăng cường tổ chức có hiệu hình thức giáo dục: sinh hoạt câu lạc bình đẳng giới; sinh hoạt văn hóa, lễ hội cộng đồng; tổ chức phong trào thiếu niên Tăng cường sở vật chất, điều kiện, phương tiện, yếu tố quản lý, chế, sách cho giáo dục Luật Bình đẳng giới cho niên dân tộc Thái Cuối cùng, xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân Giới tính: Nam □ Nữ □ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT □ Trung học chuyên nghiệp □ Cao đẳng □ Đại học đại học □ Lĩnh vực cơng tác Chính quyền □ Đồn niên □ Tình trạng gia đình Đã lập gia đình □ Chưa lập gia đình □ Xin chân thành cảm ơn hợp tác của đồng chí! PL138 Hội phụ nữ □ ... trạng bình đẳng giới giáo dục Luật bình đẳng giới đề số biện pháp giáo dục phù hợp với niên dân tộc Thái, giúp cho việc giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ có... giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái Chương 2: Thực trạng thực bình đẳng giới thực trạng giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái địa bàn thị xã Nghĩa Lộ tỉnh. .. đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ Lý giải nguyên nhân thực trạng 6.3 Đề xuất số biện pháp giáo dục Luật bình đẳng giới cho niên người dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CHO THANH NIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THÁI TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ TỈNH YÊN BÁI, GIÁO DỤC LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CHO THANH NIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THÁI TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ TỈNH YÊN BÁI, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI CHO THANH NIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THÁI, */Khái niệm Luật Bình đẳng giới:  là Luật mang số 73/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Luật này quy định về bình đẳng giới ở, GIÁO DỤC LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI CHO THANH NIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THÁI TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ TỈNH YÊN BÁI, 1 điểm  ĐTB  3 điểm, CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ GIÁO DỤC LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI CHO THANH NIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THÁI TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ TỈNH YÊN BÁI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay