PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH BẮC NINH

125 16 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐÀO THỊ PHƯƠNG CHI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐÀO THỊ PHƯƠNG CHI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn: TS Sầm Thị Thu Hương Hà Nội, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo nhà trường, khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày cao nhiệm vụ Xin chân thành cảm ơn nhà giáo, nhà khoa học nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ chúng tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu vừa qua Đặc biệt xin cảm ơn Tiến sĩ Sầm Thị Thu Hương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục phát triển cộng đồng Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Bắc Ninh, tới khoa Nghiệp vụ Văn hóa Du lịch tất anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Những nội dung học tập trường thông qua tài liệu nhà giáo lên lớp hướng dẫn nghiên cứu với giúp đỡ đồng nghiệp giúp tơi nâng cao nhận thức để hồn thiện đề tài Mặc có nhiều cố gắng, song luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý thày giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Đào Thị Phương Chi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 Chữ viết tắt UBND SVHTTDL CNH, HĐH GĐ TS LĐTBXH TNHH DSVH BVHTTDL DTLSVH ĐH TC VHNTDL Nội dung Ủy ban nhân dân Sở Văn hóa thể thao du lịch Cơng nghiệp hóa, đại hóa Giám đốc Tiến sỹ Lao động thương binh xã hội Trách nhiệm hữu hạn Di sản văn hóa Bộ Văn hóa thể thao du lịch Di tích lịch sử văn hóa Đại học Trung cấp văn hóa nghệ thuật du lịch MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc dự kiến đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Khái niệm du lịch 1.2.2 Du lịch văn hóa tâm linh 10 1.2.3 Khái niệm phát triển 17 1.2.4 Khái niệm cộng đồng 18 1.2.5 Dựa vào cộng đồng 19 1.3 Tổng quan du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam 20 1.3.1 Hoạt động du lịch văn hóa tâm linh 20 1.3.2 Các hình thức tổ chức du lịch văn hóa tâm linh .22 1.4 Các yếu tổ ảnh hưởng đến du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng 23 1.4.1 Truyền thống văn hóa tâm linh dân tộc 23 1.4.2 Điều kiện đời sống vật chất tinh thần 31 1.4.3 Chính sách phát triển du lịch văn hóa tâm linh quốc gia 34 Tiểu kết chương 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 37 2.1 Khái quát tỉnh Bắc Ninh 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .37 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội .40 2.1.3 Điều kiện văn hóa 42 2.1.4 Tài nguyên nhân văn 47 2.1.5 Đặc trưng văn hóa .48 2.2 Thực trạng phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 50 2.2.1 Thực trạng tài nguyên du lịch văn hóa tâm linh địa bàn tỉnh Bắc Ninh .50 2.2.2 Thực trạng nguồn lực cộng đồng phục vụ du lịch tâm linh địa bàn tỉnh Bắc Ninh 57 2.2.3 Thực trạng việc khai thác tài nguyên văn hóa tâm linh hoạt động du lịch tỉnh 60 2.2.4 Thực trạng sách quản lý, phát triển tài nguyên du lịch văn hóa tâm linh 64 2.2.5 Thực trạng huy nguồn lực cộng đồng phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Bắc Ninh 66 2.2.6 Đánh giá phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Bắc Ninh .68 2.2.7 Đánh giá công tác quản lý khai thác giá trị văn hóa tâm linh hoạt động du lịch tỉnh Bắc Ninh thời gian qua 70 Tiểu kết chương 76 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 77 3.1 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 77 3.1.1.Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 77 3.1.2.Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ: .77 3.1.3.Nguyên tắc phối hợp lực lượng cộng đồng xã hội 78 3.1.4.Nguyên tắc phù hợp với tình hình địa phương 78 3.2 Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh 79 3.2.1 Thay đổi nhận thức người dân địa phương du lịch văn hóa tâm lin, nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền cộng đồng việc bảo tồn khai thác giá trị văn hóa tâm linh kinh doanh du lịch 79 3.2.2 Đầu tư cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tâm linh, đặc biệt tín ngưỡng, tơn giáo giá trị di sản vật thể phi vật thể gắn với điểm tâm linh 83 3.2.3 Phát huy giá trị lễ hội di tích lịch sử văn hóa nhằm nâng cao phát triển hoạt động du lịch 86 3.2.4 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực du lịch địa bàn tỉnh 88 3.2.5 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác du lịch văn hóa tâm linh 93 3.2.6 Phối hợp với truyền thông, báo chí thực cơng tác tun truyền quảng bá du lịch văn hóa tâm linh tỉnh .96 3.3 Khảo sát ý kiến tính cần thiết tính khả thi giải pháp .99 Tiểu kết chương 102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 109 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Sự phân bổ di tích xếp hạng địa bàn tỉnh Bắc Ninh 51 Bảng Lao động ngành du lịch tỉnh Bắc Ninh (2010 - 2016) 58 Bảng Cơ cấu khách du lịch nội địa đến Bắc Ninh Phân theo khu vực (Giai đoạn 2010 - 2015) 63 Bảng 4: Tổng hợp doanh thu, lượt khách, ngày khách 2010 đến 2015 69 Bảng 5: Số lượng sở lưu trú 2010 đến 2015 .71 Bảng 5: Đánh giá mức độ cần thiết giải pháp đề xuất 100 Bảng 6: Đánh giá tính khả thi giải pháp đề xuất 101 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, du lịch văn hóa tâm linh trở thành xu hướng phổ biến nhiều quốc gia giới khu vực, đặc biệt với nước có phát triển mà tảng, quy mô, nguồn lực khơng lớn, chưa có đủ mạnh việc xây dựng điểm du lịch đắt tiền, trung tâm giải trí tầm cỡ đại Trải qua 20 năm trưởng thành phát triển, du lịch Việt Nam bước khẳng định tầm vóc ngành kinh tế quốc dân, chiếm lĩnh vị trí độc tơn kinh tế mũi nhọn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân, du lịch văn hóa tâm linh xác định loại hình du lịch đặc thù, mạnh tiềm phát triển phong phú Du lịch văn hóa tâm linh mang tính cộng đồng cao, đáp ứng nhu cầu du lịch ngày tăng người dân mà đóng vai trò quan trọng “xuất chỗ” sản phẩm hàng hóa dịch vụ Du lịch tâm linh phạm trù rộng, bao gồm phong tục tập qn, tín ngưỡng nhiều tơn giáo (Phật giáo, Thiên chúa, Cao Đài…) Khi đời sống vật chất ngày nâng cao, xã hội đại người lại có nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần Du lịch tâm linh, hình thành phát triển quốc gia châu Á, đặc biệt quốc gia có tín ngưỡng Phật giáo Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan… Nếu du lịch tâm linh nước giới gắn với du lịch tơn giáo Việt Nam, du lịch tâm linh thường gắn với lịch sử dân tộc, gắn với đức tin hướng cội nguồn, du lịch văn hóa tâm linh hướng người đến với ước vọng tốt đẹp.Ngoài giá trị quan trọng đem lại chất lượng sống cho dân sinh, du lịch tâm linh đạt tới phát triển cân yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa, mơi trường đóng góp tích cực vào phát triển bền vững địa phương Hầu hết, địa điểm du lịch tâm linh Việt Nam gắn với danh lam tiếng như: Đền Hùng (Phú Thọ, )Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Bái Đính (Ninh Bình), Phủ Dầy (Nam Định), chùa Từ Đàm (Huế)… Bắc Ninh vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đồng Bắc Bộ, nơi tập trung nhiều tiềm có giá trị du lịch đa dạng giàu sắc văn hóa, đặc biệt tiềm du lịch tâm linh Tính đến tháng năm 2016, Theo thống kê Bộ Văn hóa thơng tin du lịch, nước có 44.000 địa danh, danh thắng di tích lịch sử, Bắc Ninh có 1.558 di tích, thuộc nhiều loại hình; 574 di tích Nhà nước xếp hạng (4 di tích Quốc gia đặc biệt, 194 di tích cấp Quốc gia, 376 di tích cấp Tỉnh) Các di tích Quốc gia đặc biệt (chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, đền Đơ khu lăng mộ nhà Lý) danh lam cổ tự tiếng sử sách dân gian, với kiệt tác di sản văn hóa (tượng Phật A Di Đà chùa Phật Tích, tượng nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp, tượng Tam Thế chùa Linh Ứng, tượng rồng đá đền Lê Văn Thịnh) Nhà nước công nhận Bảo vật Quốc gia, Đây nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, tiềm lực mạnh để phát triển loại hình du lịch tâm linh theo nhiều hướng khu vực đồng Trong năm qua, du lịch tỉnh Bắc Ninh có bước phát triển đáng khích lệ Tuy nhiên, phát triển du lịch tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế tiềm khu vực hạn chế Vấn đề đặt làm để phát huy tiềm năng, lợi du lịch nói chung du lịch tâm linh nói riêng tồn tỉnh trước u cầu đổi đất nước Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đem lại hiệu kinh tế xã hội cao Trong bối cảnh đó, “Phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch, nhân tố người giữ vai trò quan trọng, định đến hiệu chất lượng sản phẩm du lịch, việc để cộng đồng nâng cao nhận thức du lịch biện pháp mang tính chiến lược lâu dài, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đảm bảo phát triển không cho ngành du lịch mà cho mặt đời sống kinh tế xã hội Căn định hướng công tác phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh, Quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Các giải pháp đề xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tỉnh việc phát triển loại hình du lịch Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh, nghiên cứu, thực tốt giải pháp phát huy điểm mạnh, hạn chế bất cập công tác quản lý, khai thác phát triển du lịch văn hóa tâm linh Đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp lãnh đạo Đảng Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tin tưởng giao cho SVHTTDL Bắc Ninh – quan trực tiếp triển khai nhiệm vụ, góp phần thực thắng lợi Nghị TW5 – Khóa III quan điểm nghị X xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh thời điểm việc làm vô cần thiệt, việc khai thác di tích, di sản vật thể, phi vật thể tỉnh vừa có ý nghĩa to lớn việc gìn giữ giá trị cộng đồng, cộng đồng bảo tồn phát huy, ngồi có ý nghĩa to lớn mặt kinh tế xã hội Sự gìn giữ ngày trở thành trình tự giác, có ý thức cộng đồng có phương pháp theo hướng phấn đấu biến giá trị lịch sử - văn hóa di sản có trở thành “thần”, “hồn” độc đáo nhằm tạo “đặc sản” du lịch có quy mơ đầu tư ngày lớn, có sức thu hút ngày mạnh quan tâm ý cấp ban ngành tổ chức cá nhân ngồi nước Qua nghiên cứu cơng tác quản lý khai thác du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Bắc Ninh năm gần cho thấy công tác quản lý tỉnh đạt hiệu rõ rệt, cơng tác bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn di sản vật thể phi vật thể Sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh có sức lơi đặc biệt nên hấp dẫn số lượng lớn du khách từ tỉnh lân cận Hà Nội, Hải Phòng Hưng Yên, Hải Dương Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực du lịch tiếp tục cải thiện, đến tồn tỉnh có 1.705 lao động trực tiếp làm việc sở kinh doanh du lịch Công tác tuyên tuyền, quảng bá du lịch có bước tiến bộ, đa dạng rộng rãi kết hợp, lồng ghép với việc tổ chức kiện văn hoá, thể thao có qui mơ lớn địa bàn tỉnh như: Giải Boxing nữ quốc tế, giải bóng truyền nữ, Festival Bắc Ninh 2014, chương trình nghệ thuật Về miền Quan họ, chương trình thi hát Dân ca Quan họ đầu xuân Bên cạnh kết đạt cơng tác quản lý khai thác di sản văn hố quan họ gặp phải số mặt hạn chế sau: Chưa có 104 kế hoạch tổng thể hay chiến lược lâu dài cho phát triển du lịch, có khai thác, phát huy giá trị văn hóa tâm linh Cơng tác xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh chưa chuyên nghiệp Công tác tuyên truyền quảng bá cho hoạt động du lịch bỏ trống Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch hạn chế Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch địa bàn vừa số lượng, yếu lực chun mơn lực tài Chất lượng dịch vụ du lịch chưa đảm bảo đặc biệt đội ngũ lao động ngành du lịch thiếu tính chun nghiệp Các loại hình kinh doanh du lịch phát triển thiếu đồng bộ, khả hỗ trợ lẫn thấp Chất lượng nguồn nhân lực du lịch chưa qua đào tạo cao Để khắc phục hạn chế thời gian tới để quản lý khai thác tốt di sản văn hoá quan họ tỉnh cần thực đồng giải pháp sau:Hoàn thiện máy tổ chức, quản lý di tích Bắc Ninh; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch; ưu tiên công tác đầu tư, quy hoạch phát triển du lịch tâm linh, mở rộng thị trường du lịch; xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch tâm linh phong phú hơn; xây dựng chiến lược xúc tiến du lịch cho tỉnh Bắc Ninh, có du lịch gắn với giá trị di tích Đồng thời tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức khai thác phát huy giá trị di tích lịch sử văn hố; tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa Kiến Nghị - Đối với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch + Cần có Quyết định, Quy định, Chỉ thị, Thông tư hướng dẫn thực cách rõ ràng, đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi việc triển khai thực hoạt động, nhiệm vụ việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa việc khai thác giá trị di tích việc phát triển hoạt động du lịch văn hóa tâm linh 105 - Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh + Tăng nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo tồn di tích lịch sử văn hóa dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử truyền thống quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc + Tăng cường nguồn nhân lực du lịch cho ngành Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Ninh, đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Du lịch thời kỳ đại, để đưa Du lịch Bắc Ninh phát triển tương xứng với tiềm du lịch tỉnh, để Du lịch Bắc Ninh thực ngành công nghiệp không khói, góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho cộng đồng dân cư tỉnh Bắc Ninh + Đầu tư cho việc quy hoạch phát triển sở vật chất hạ tầng, quy hoạch phát triển du lịch, xây dựng mạng lưới giao thông thuận lợi nối điểm du lịch tâm linh địa bàn tỉnh để thuận lợi cho việc hình thành chương trình du lịch thu hút tham gia cộng đồng - Đối với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Ninh + Quan tâm, đạo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bảo tồn di tích lịch sử văn hóa tỉnh; Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát công ty lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn tỉnh để góp phần phát triển du lịch bền vững + Tăng cường nguồn nhân lực du lịch, đào tạo thuyết minh viên có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tâm huyết với nghề, có ý thức việc giữ gìn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa truyền thống văn hóa quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc + Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, khuyến khích cộng đồng dân cư có ý thức việc giữ gìn, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa kinh doanh du lịch cách có tổ chức, quản lý hướng tới phát triển du lịch bền vững, tránh hành vi kinh doanh chộp dật, chặt chém có thái độ thiếu tơn trọng du khách 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị Quyết TW khóa VIII Đảng cộng sản Việt Nam, Kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCHTW Đảng khóa IX tiếp tục thực Nghị Quyết TW5 khóa VIII năm tới Trần Đình Luyện – Bảo tồn phát huy di sản văn hóa Kinh Bắc Sở Văn hóa thơng tin Bắc Ninh 2006 Trần Đình Luyện – Lễ hội Bắc Ninh Sở VHTT Bắc Ninh -2003 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ( 2005) Luật di sản Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Mỹ Dung, Trần Thúy Anh – Cơ sở văn hóa Việt Nam NXB Giáo dục 1998 Trần Ngọc Thêm – Cơ sở văn hóa Việt Nam NXB Giáo dục 1999 Nguyễn Đăng Duy, Trịnh Minh Đức – Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Nguyễn Đăng Duy – Văn hóa tâm linh NXB Hà Nội 1998 10 Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc NinhDu lịch Văn hiến Bắc Ninh – Kinh Bắc Năm 2015 11 Phan Ngọc – Bản sắc văn hóa Việt Nam NXB Văn học 2002 12 Trần Văn Mậu – Lữ hành Du lịch NXB Giáo dục 1998 13 Trần Đức Thanh – Nhập môn Khoa học Du lịch NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 2000 14 Dương Văn Sáu – Lễ hội Việt Nam phát triển du lịch ĐH Văn hóa Hà Nội 2004 15 Nguyễn Kim Liên - Giáo trình Phát triển cộng đồng NXB Lao động – Xã Hội 2008 16 Từ điển Bách khoa Việt Nam Trung tâm biên soạn từ điển Hà Nội 1995 17 Từ điển Tiếng Việt NXB Văn hóa thơng tin 1999 107 18 Bộ Văn hóa, Thể thao du lịch, Tổng cục Du lịch – Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội 2012 19 Sở Du lịch Quảng Ninh - Hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao tỉnh phía Bắc Quảng Ninh 2017 20 UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở VHTTDL Bắc Ninh – Hội thảo khoa học Giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với hoạt động du lịch địa bàn tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 2011 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh – Kế hoạch hành động thực Nghị Quyết số 92/NQ – CP ngày 08/12/2014 số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch thời kỳ 22 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh: Quyết định số 151/2011/ QĐ – UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Ninh giai đoạn 2011- 2020 định hướng đến năm 2030 23 Sở VHTTDL Bắc Ninh – Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bắc Ninh giai đoạn 2011- 2020 định hướng đến năm 2030 24 Sở VHTTDL Bắc Ninh – Kế hoạch triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến thêm yêu Tổ quốc 25 Sở VHTTDL Bắc Ninh – Báo cáo việc thực Luật Di sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2016 26 Sở VHTTDL Bắc Ninh – Báo cáo hoạt động du lịch năm 2016 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 27 Nguyên từ: Đại học Michigan - Văn hóa cư dân Đồng sông Hồng NXB Khoa học xã hội 1991 28 Tổng cục du lịch, Hội đồng biên soạn giáo trình sở ngành Du lịch ( 2007), giáo trình Tâm lý khách du lịch, NXB Lao động – Xã hội 108 29 Nguyễn Văn Tuấn ( 2003) Du lịch tâm linh Việt Nam, thực trạng định hướng phát triển, Hội nghị quốc tế Du lịch tâm linh phát triển bền vững , Ninh Bình ngày 21-22/1/2013 30 Tập giảng lớp Bồi dưỡng giám đốc khách sạn – Viện nghiên cứu phát triển du lịch Hà Nội 1990 31 TS Nguyễn Thái Sơn – Đại học Vinh – Nghệ An: Giá trị văn hóa khía cạnh tích cực đời sống tâm linh 109 PHỤ LỤC Đánh giá mức độ cần thiết giải pháp đề xuất STT Giải pháp Mức độ cần thiết giải pháp Rất Cần Ít cần Khôn Khôn cần g cần g trả lời Nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền cộng đồng việc bảo tồn khai thác giá trị văn hóa tâm linh kinh doanh du lịch Đầu tư cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tâm linh, đặc biệt tín ngưỡng, tơn giáo giá trị di sản vật thể phi vật thể gắn với điểm tâm linh Phát huy giá trị lễ hội di tích lịch sử văn hóa nhằm nâng cao phát triển hoạt động du lịch Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch địa bàn tỉnh Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác du lịch văn hóa tâm linh Phối hợp với truyền thơng, báo chí thực cơng tác tun truyền quảng bá du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Đánh giá tính khả thi giải pháp đề xuất 110 STT Giải pháp Mức độ khả thi giải pháp ( %) Rất Khả Ít khả Khôn Khôn khả thi Nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền cộng đồng việc bảo tồn khai thác giá trị văn hóa tâm linh kinh doanh du lịch Đầu tư cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tâm linh, đặc biệt tín ngưỡng, tơn giáo giá trị di sản vật thể phi vật thể gắn với điểm tâm linh Phát huy giá trị lễ hội di tích lịch sử văn hóa nhằm nâng cao phát triển hoạt động du lịch Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch địa bàn tỉnh Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác du lịch văn hóa tâm linh Phối hợp với truyền thơng, báo chí thực cơng tác tun truyền quảng bá du lịch văn hóa tâm linh tỉnh 111 thi thi g khả g trả thi lời Đại tượng phật đá cao 27m, nặng nghìn núi Phật Tích điểm nhấn văn hóa tâm linh khu di tích chùa Phật Tích Chùa Bút Tháp 112 Đền Đơ ( Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc N 113 Chùa Dâu ( Thuận Thành – Bắc Ninh) Chùa Bút Tháp (Thuận Thành - Bắc Ninh) 114 Hội Lim ( Tiên DuBắc Ninh) 115 Một số hoạt động văn háo chương trình Về miền Quan họ 116 Lễ hội rước Pháo làng Đòng Kị (Từ Sơn - Bắc Ninh) 117 ... pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng địa bàn tỉnh Bắc Ninh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 1.1 Lịch. .. lý luận việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương 2: Thực trạng phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương... phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh 3.3 Phạm vi nghiên cứu: Các tài ngun du lịch văn hóa tâm linh, sách phát triển du lịch tỉnh, đối tượng tham gia vào trình phát
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH BẮC NINH, PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH BẮC NINH, Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của thày cô giáo và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, 2 Các khái niệm cơ bản của đề tài, 3 Tổng quan về du lịch văn hóa tâm linh ở Việt Nam, 4 Các yếu tổ ảnh hưởng đến du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng, DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, 1 Khái quát về tỉnh Bắc Ninh, 2 Thực trạng về phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH, 2 Các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh dựa vào cộng đồng tại tỉnh Bắc Ninh, 3 Khảo sát ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp, Tiểu kết chương 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay