HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

133 13 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SU PHẠM HÀ NỘI - TRẦN THU HÀ HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SU PHẠM HÀ NỘI - TRẦN THU HÀ HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN LY Hà Nội, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan đề tài luận văn "Hỗ trợ giải việc làm cho niên Tỉnh Bắc Ninh dựa vào cộng đồng" cơng trình nghiên cứu độc lập học viên định hướng dẫn TS Nguyễn Văn Ly Cơng trình nghiên cứu thực trình học tập trường Đại học Sư phạm Hà Nội Các tài liệu, số liệu mà học viên sử dụng có nguồn trích dẫn rõ ràng, khơng trích dẫn vi phạm quy định pháp luật Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố ấn phẩm, cơng trình nghiên cứu Học viên xin cam đoan điều thật chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban giám hiệu Nhà trường trước Ban Chủ nhiệm khoa giáo viên hướng dẫn Bắc Ninh, ngày 15 tháng năm 2017 HỌC VIÊN Trần Thu Hà LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn với đề tài "Hỗ trợ giải việc làm cho niên Tỉnh Bắc Ninh dựa vào cộng đồng", học viên nhận giúp đỡ tận tình tạo điều kiện tốt nhiều tập thể cá nhân Với lòng chân thành, học viên xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo Khoa Tâm lý, Phòng Quản lý khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội truyền đạt cho học viên kiến thức, phương pháp tiếp cận toàn diện tạo điều kiện nhiều mặt suốt thời gian tham gia học tập Đặc biệt, học viên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Nguyễn Văn Ly tận tình hướng dẫn học viên suốt trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn Đồn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Ninh, Cục thống kê Tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động Thương binh & Xã hội Tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm dịch vụ việc làm niên Tỉnh đoàn Bắc Ninh tạo điệu kiện cung cấp tài liệu tạo điều kiện để thực khảo sát thực trạng cho luận văn Mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng, chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Học viên kính mong nhận góp ý thầy giáo, cô giáo, chuyên gia giáo dục bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! TP Bắc Ninh, ngày 25 tháng năm 2017 TÁC GIẢ Trần Thu Hà DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ILO: Tổ chức lao động quốc tế IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế ĐVTN: Đoàn viên niên KHKT: Khoa học kỹ thuật BTV: Ban thường vụ VCCI: Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam TNHH: Trách nhiệm hữu hạn XKLĐ: Xuất lao động THCS: Trung học sở 10 THPT: Trung học phổ thông 11 TTGDTX: Trung tâm giáo dục thường xuyên 12 HS: Học sinh 13 CLB: Câu lạc 14 UBND: Ủy ban nhân dân 15 DN: Doanh nghiệp 16 TN: Thanh niên MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ 10 CHƯƠNG .4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN .4 DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 1.2 Quan điểm Đảng Nhà nước Việt Nam giải việc làm cho niên Một số khái niệm liên quan đến đề tài 13 * Thất nghiệp 16 2.1.2 Giải việc làm .18 * Khái niệm Giải việc làm .18 * Ý nghĩa giải việc làm 20 2.2 Thanh niên, giải việc làm cho niên .21 2.2.1 Thanh niên .21 * Khái niệm Thanh niên 21 * Đặc điểm, vai trò niên phát triển kinh tế - xã hội 21 2.2.2 Giải việc làm cho niên .23 * Hiểu giải việc làm cho niên 23 * Vai trò, ý nghĩa giải việc làm cho niên 23 3.1 Chủ thể tham gia 24 3.1.1 Chức nhiệm vụ Đồn TNCS Hồ Chí Minh giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng .24 * Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 24 * Vị trí, vai trò Đồn TNCS Hồ Chí Minh 25 * Chức Đồn TNCS Hồ Chí Minh 26 * Nguyên tắc tổ chức hoạt động 26 * Hệ thống tổ chức Đoàn 27 * Chức năng, nhiệm vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh 29 * Chức nhiệm vụ Đồn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Ninh giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng 29 3.2 Giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng 31 3.2.1 Hiểu giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng 31 4.2 Chính sách việc thực sách Đảng, nhà nước giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng 36 4.3 Nguồn lực đầu tư giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng 37 4.4 Thị trường lao động 38 CHƯƠNG 40 THỰC TRẠNG CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO 40 THANH NIÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH ĐOÀN BẮC NINH .40 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 40 1.1 Đặc điểm tự nhiên 40 1.2 Đặc điểm dân cư – lao động .42 Phương pháp nghiên cứu 46 2.1 Chọn điểm nghiên cứu .46 2.2 Thu thập số liệu 46 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu giúp hệ thống hóa vấn đề lý luận đề tài .46 2.2.2 Phương pháp khảo sát thực trạng 47 2.3 Phương pháp phân tích .48 2.3.1 Phương pháp thống kê 48 2.3.2 Phương pháp phân tích so sánh .48 2.4 Xử lý liệu thống kê kế toán học 48 Thực trạng việc làm niên Tỉnh Bắc Ninh .50 3.1 Quan điểm giải việc làm cho niên Tỉnh Bắc Ninh 50 3.2 Thực trạng việc làm Thanh niên Tỉnh Bắc Ninh 54 3.2.1 Số lượng lao động niên Tỉnh Bắc Ninh 54 Chỉ tiêu 55 2014 55 2015 55 2016 55 Tổng 55 lao động toàn Tỉnh 55 Tổng 55 lao động 55 niên 55 Tổng 55 lao động toàn Tỉnh 55 Tổng 55 lao động 55 niên 55 Tổng 55 lao động toàn Tỉnh 55 Tổng 55 lao động 55 niên 55 Số người 55 605.482 55 215.351 55 637.890 55 231.205 55 660.526 55 265.130 55 Cơ cấu .55 (%) 55 100 55 35.56 .55 100 55 36.24 .55 100 55 40.155 3.2.2 Thực trạng lao động theo tình trạng việc làm 55 Từ chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực Tỉnh, kéo theo tương ứng lao động chủ yếu lao động niên tham gia vào ngành kinh tế 57 Sở Lao động TB&XH Tỉnh Bắc Ninh 57 3.2.3 Thực trạng lao động niên theo trình độ 57 4.2.2 Thực trạng phát triển mạng lưới thành phần tham gia giải việc làm cho niên Tỉnh đoàn Bắc Ninh 68 4.3.2 Những hạn chế tồn .82 4.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn .83 * Nguyên nhân chủ quan 83 * Nguyên nhân khách quan .84 TIỂU KẾT CHƯƠNG 87 CHƯƠNG 88 CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỘNG TẠI TỈNH ĐOÀN BẮC NINH 88 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp hỗ trợ giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh 88 1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 88 1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 88 1.3 Nguyên tắc phối hợp lực lượng xã hội .89 1.4 Nguyên tắc phù hợp với tình hình địa phương 90 2.2 Các biện pháp hỗ trợ giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh 90 2.2.1 Biện pháp phối hợp lực lượng chức năng, quan, đơn vị, doanh nghiệp để phát triển đa dạng hóa hình thức kinh doanh tạo nhiều việc làm cho niên Tỉnh 90 Phát triển đa dạng hóa hình thức kinh doanh đa thành phần với nhiều trình độ kỹ thuật quy mô tổ chức khác thành thị nông thôn tạo nhiều việc làm, thu hút nhiều lao động hướng quan trọng để tăng cầu lao động, phát triển thị trường lao động, giải việc làm Như vậy, đa dạng hóa hình thức kinh doanh hội để tạo thêm nhiều việc làm cho niên Để thực vấn đề này, Tỉnh đồn Bắc Ninh khơng thể thực mà cần phải có phối hợp lực lượng chức năng, quan, đơn vị, doanh nghiệp vào Sự phối hợp tập trung nhằm phát triển đa dạng hóa hình thức kinh doanh sau: 90 2.1.1 Phát triển kinh tế hộ gia đình 91 2.1.2 Phát triển kinh tế trang trại 91 2.1.3 Khôi phục phát triển làng nghề truyền thống 92 2.1.4 Mở rộng doanh nghiệp 96 2.2 Biện pháp đào tạo nghề nghiệp cho niên 97 2.2.1 Tăng lực Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Tỉnh đoàn lớp dạy nghề .97 2.2.2 Đào tạo có liên kết với doanh nghiệp sản xuất địa bàn (tạo cầu nối dạy nghề với thị trường lao động) 98 2.2.3 Tăng cường hoạt động tư vấn hướng nghiệp 99 2.4 Biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền 102 2.4.1 Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương Đảng, sách Pháp luật Nhà nước phát triển kinh tế xã hội, vấn đề giải việc làm .102 Với nguyên tắc khoa học đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, phối hợp lực lượng xã hội phù hợp tình hình địa phương, chuỗi giải pháp hỗ trợ giải việc làm cho niên tỉnh Bắc Ninh Tỉnh đoàn Bắc Ninh bao gồm: Phối hợp lực lượng chức năng, quan, đơn vị, doanh nghiệp để phát triển đa dạng hóa hình thức kinh doanh tạo nhiều việc làm cho niên Tỉnh; đào tạo nghề; tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều nội dung cụ thể hứa hẹn đem lại hiệu quả, góp phần xây dựng Tỉnh Bắc Ninh tỉnh cơng nghiệp, đại an tồn/ 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .106 Những kết luận biện pháp giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh 106 1.1 Cần phải coi trọng công tác định hướng nghề nghiệp cho niên 106 1.4 Tạo việc làm cho niên thông qua nguồn Quỹ giải việc làm ưu đãi tài hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp 109 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Những kết luận biện pháp giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh Từ việc nghiên cứu thực trạng vấn đề giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh, rút kết luận biện pháp giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn sau: 1.1 Cần phải coi trọng công tác định hướng nghề nghiệp cho niên Coi công tác đinh hướng từ nhà trường bậc phổ thông Giải tốt mối quan hệ học vấn văn hố phổ thơng với kiến thức kỹ lao động - nghề nghiệp tất bậc học Tăng cường trao đổi định hướng, chuyên đề phụ huynh với HS, nhà trường với HS, đồng thời có trắc nghiệm hướng nghiệp thiết kế sở khoa học… giúp em đánh giá thân xem phù hợp với nghề Cần có thay đổi trong chương trình giảng dạy nên có mơn học tự chọn với mục tiêu trang bị cho HS kiến thức kỹ chuyên môn cần thiết để HS có khả tham gia lao động nghề nghiệp lĩnh vực kinh tế xã hội khác tiếp tục học lên trình độ nghề nghiệp cao bậc đại học 1.2 Xã hội hoá vấn đề giải việc làm, tăng cường lãnh đạo nhà nước việc làm niên Xã hội hoá giải việc làm cho niên trình mở rộng tham gia chủ thể, đối tác xã hội với hình thức, phương thức đa dạng, linh hoạt nhằm huy động tối đa nguồn lực cộng đồng, xã hội Nhà nước tạo nhiều việc làm cho lao động xã hội, cho niên Đây không chủ trương mà giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực xã hội vào giải việc làm, vấn đề vừa bản, lâu dài vừa cấp thiết nước ta, đặc biệt niên Trước hết cần phát huy vai trò xung kích tổ chức Đồn Thanh niên giải việc làm cho niên Đoàn Thanh niên cần phải tạo điều kiện 106 chủ động tham gia với Nhà nước hồn thiện sách, thực hoạt động định hướng nghề nghiệp cho niên; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc”; trực tiếp quản lý triển khai chương trình, dự án cụ thể dạy nghề, tạo việc làm, dịch vụ việc làm cho niên,… theo hướng dẫn Nhà nước Tổ chức Đồn phải gắn hoạt động sát với điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương, xây dựng làng niên lập nghiệp, chương trình đào tạo nghề cho niên gắn với dự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương để giải nghề nghiệp việc làm cách chủ động Trong sinh hoạt Đoàn, cần đưa nội dung nghề nghiệp việc làm vận động "Học nghề, lập nghiệp" để thảo luận, tìm giải pháp phù hợp cho đối tượng, hướng đến nhóm ngành nghề học để lập nghiệp lâu dài Mặt khác, tổ chức Đoàn cần tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ niên vay vốn, khai thác nguồn vốn để niên tự tạo việc làm cho cho người khác cách bền vững có chất lượng cao địa bàn Hình thành nguồn quỹ tín dụng cho vay học nghề, giải việc làm cho niên để nâng cao tay nghề, để niên tham gia tuyển dụng vào sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp hay thực dự án kinh tế - xã hội địa phương Cán Đồn phải người có lực, có lòng nhiệt tình với cơng tác đồn Trong giai đoạn kinh tế phát triển đan xen nhiều thành phần kinh tế khác nhau, song có nhiều quan niệm phải vào biên chế nhà nước có việc làm ổn định Thực tế cho thấy máy nhà nước tạo thêm nhiều việc làm, để thay đổi quan niệm trước hết cán đoàn phải tuyên truyền giáo dục nhận thức cho niên hiểu Đó ngày làm việc ngành nghề nào, cơng việc mà có thu nhập đáng, pháp luật khơng cấm coi có việc làm Trong năm gần đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh với phong trào “thanh niên lập nghiệp” cổ vũ động viên niên Tỉnh Bắc Ninh hăng say học tập, rèn luyện, lao động sản xuất Có thể nói phong trào phát 107 động cách rộng rãi niên xã Từ phong trào tạo nhiều cách làm tốt, nhiều mơ hình hay lĩnh vực nơng nghiệp, cơng nghiệp, thương nghiệp dịch vụ Trong hồn cảnh khó khăn tại, việc đồng hành với niên nghề nghiệp việc làm nhiệm vụ trọng tâm, cao Đoàn niên, thể vai trò, vị vai trò người tổ chức hành động tuổi trẻ Chính thế, Đồn cần tranh thủ đạo, giúp đỡ cấp ủy, quyền địa phương, tiếp tục nghiên cứu tìm cách làm hỗ trợ niên, để tạo điều kiện cho niêncơng ăn việc làm, ổn định sống, có đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương đất nước Bên cạnh để giải tốt vấn đề việc làm cho niên cần phát huy vai trò tổ chức trị - xã hội như: Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, tổ chức xã hội khác doanh nghiệp đặc biệt phải quan tâm quyền Sự huy động chứng tỏ giải việc làm cho niên vấn đề tồn xã hội, có chung tay tất lực lượng từ việc đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, ưu tiên tuyển dụng lao động niên 1.3 Tăng cường sách xuất lao động Xuất lao động giải nhu cầu việc làm lao động tăng thu nhập cho người lao động, công tác xuất lao động trở thành chiến lược giải việc làm năm tới đòi hỏi phải tăng quy mô gấp nhiều lần so với Bên cạnh hoạt động đào tạo nghề cho người lao động để đẩy mạnh hoạt động xuất lao động thời gian tới quyền xã nên thực theo hướng sau: Thứ nhất, cần tạo điều kiện cho người lao động niên vay vốn xuất lao động Thứ hai, đảm bảo niên hiểu rõ thực đựoc bảo vệ theo pháp luật tham gia xuất lao động Thứ ba, Thanh niên tham gia xuất lao động hưởng ưu tiên như: Giảm bỏ thủ tục hành khơng cần thiết; cử cán trực tiếp phối 108 hợp với cấp có thẩm quyền giải nhanh thủ tục hồcho lao động; miễn thu loại lệ phí, đặc biệt miễn quỹ xây dựng phúc lợi theo quy định địa phương đối tượng 1.4 Tạo việc làm cho niên thông qua nguồn Quỹ giải việc làm ưu đãi tài hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ Quỹ quốc gia giải việc làm Trung ương, Quỹ niên khởi nghiệp Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh, hỗ trợ vay lãi suất thấp ngân hàng, đồng thời chủ động khai thác nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, lãi suất thấp địa phương, chương trình, dự án tài trợ nước, quốc tế có sách ưu đãi, nguồn vốn ngân sách địa phương cho chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm để đảm bảo nguồn vốn vay Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu phối hợp ngân hàng CSXH với lãnh đạo quyền địa phương, ngành lao động thương binh xã hội, tổ chức trị xã hội tham gia hợp đồng ủy thác, đơn vị cho vay vốn, trung tâm đào tạo, dịch vụ xuất lao động điều hành, quản lý sử dụng cho hợp lý để đảm bảo nguồn vốn vay có hiệu quả, mục đích Làm tốt cơng tác thẩm định kế hoạch dự án, lựa chọn dự án có tính khả thi cải cách hành thủ tục cho vay vốn ưu đãi; đảm bảo hộ nghèo, khó khăn vay vốn; đặc biệt ưu tiên cho vay vốn ưu đãi để phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nông thôn hoạt động lĩnh vực thủ công nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ, phát triển trang trại, hợp tác xã, chế biến thức ăn gia súc tạo việc làm cho niên nông thôn địa phương 1.5 Công tác truyền thông giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đồn giải pháp có vị trí ý nghĩa lớn Công tác truyền thông không dừng lại việc tuyên truyền chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh giải việc làm cho niên mà vận động hệ thống trị, xã hội chung tay thực giải việc làm cho niên Đây bước giải pháp xã hội hoá nguồn lực tham gia giải vấn đề 109 Công tác truyền thơng đóng vai trò to lớn đem đến thơng tin hữu ích cho niên việc định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm nghề nghiệp đơn vị tuyển dụng lao động, đặc biệt thời đại công nghệ thông tin bùng nổ Đóng góp kiến nghị tác giả sử dụng kết nghiên cứu giải pháp giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh 2.1 Đóng góp kết đề tài nghiên cứu giải pháp hỗ trợ giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh Đề tài làm sang tỏ số vấn đề lý luận giải pháp hỗ trợ giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh, làm rõ khái niệm vấn đề liên quan Đề tài khảo sát thực trạng vấn đề giải pháp giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồngTỉnh đoàn Bắc Ninh triển khai thực Gồm giải pháp là: Tuyên truyền sách Đảng Nhà nước, Tỉnh Bắc Ninh giải việc làm cho niên; phát triển mạng lưới thành phần tham gia giải việc làm cho niên; nâng cao trình độ tay nghề cho lao động niên; tăng cường hỗ trợ nguồn lực để giải việc làm cho niên Đồng thời đề tài đưa kết đạt đồng thời tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn tại, hạn chế giải pháp giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồngTỉnh đoàn Bắc Ninh tiến hành triển khai Vấn đề giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh muốn đạt hiệu cần phải triển khai thêm số giải pháp hỗ trợ Đề tài mạnh dạn đưa kết luận biện pháp hỗ trợ giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh sau: Một là, Coi trọng công tác định hướng nghề nghiệp cho niên Tỉnh Bắc Ninh Hai là, Xã hội hoá vấn đề giải việc làm cho niên, tăng cường lãnh đạo Nhà nước việc làm cho niên Ba là, Tăng cường sách xuất lao động Bốn là, Tạo việc làm cho niên thông qua nguồn Quỹ giải việc làm ưu đãi tài hệ thống ngân hang, doanh nghiệp 110 Năm là, Phát huy công tác truyền thông giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Các giải pháp trình triển khai thực phải đảm bảo nguyên tắc khả thi, tiến hành đồng bộ, phối hợp thực lực lượng xã hội phù hợp với tình hình huyện, thị, thành phố Tỉnh 2.2 Kiến nghị 2.2.1 Đối với quyền Tỉnh Bắc Ninh Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến đông đảo tầng lớp nhân dân đặc biệt sách giải việc làm cho niên Công khai chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Bắc Ninh nhiều kênh thông tin Nâng cao hiệu hoạt động hỗ trợ người lao động việc tìm kiếm việc làm như: Cơng tác tư vấn giới thiệu việc làm, dự báo thông tin thị trường, công tác định hướng đào tạo, hoạt động sàn giao dịch việc làm, giúp lao động niên người sử dụng lao động có thơng tin đầy đủ cung cầu lao động Tập trung cải cách hành chính, hỗ trợ, khuyến khích, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Mở rộng thị trường xuất lao động, thị trường có thu nhập cao, an toàn cho niên Tiếp tục thực chương trình, dự án hỗ trợ lao động làm việc nước Tăng cường phối hợp quyền địa phương với doanh nghiệp đưa lao động làm việc nước việc tuyên truyền, tuyển chọn lao động địa phương Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh, đồng thời thơng thống thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư doanh nghiệp ngồi nước vào khu, cụm cơng nghiệp với số lượng ngành nghề ngày đa dạng Đẩy nhanh tiến độ xây nhà cho công nhân người thu nhập thấp; tăng cường công tác phối hợp ngành, cấp quyền việc hỗ trợ cho lao động ngoại tỉnh tiếp cận dễ dàng với dịch vụ công địa phương, tăng 111 cường công tác đảm bảo an ninh trật tự khu nhà trọ giúp cho người lao động yên tâm làm việc sinh sống ổn định Tạo chế cho tổ chức Đồn cấp Tỉnh có quyền lợi định việc giải việc làm cho lực lượng niên 2.2.2 Đối với Tỉnh đoàn cấp Đoàn Tỉnh Tiếp tục phát huy vai trò tổ chức Đồn giải việc làm cho niên đặc biệt yếu tố dựa vào cộng đồng Công tác truyền thông cần thực với trang tin nội dung kèm hình ảnh hấp dẫn người đọc đồng thời cần thực nhiều hình thức khác (tập san, bangzon, áp phích, fanpage, facebook, website…) Triển khai rộng rãi cấp Đoàn phong trào cách mạng lớn Đồn “Thanh niên học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp” với chủ đề, nội dung đổi hàng năm Tiếp tục phát huy hoạt động Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh, CLB Thanh niên khởi nghiệp Tỉnh Hội Doanh nhân trẻ Huyện, Thị, Thành đồn cơng tác phát triển doanh nghiệp, phong trào khởi nghiệp niên, giải việc làm cho niên mơ hình kinh doanh, vốn kinh doanh, đào tạo nghề, tuyển dụng lao động niên Tiếp tục phát huy hoạt động Trung tâm Dịch vụ việc làm niên Tỉnh đoàn Bắc Ninh Điểm giới thiệu việc làm cho niên xã, phường địa bàn tồn Tỉnh Trong trọng theo hướng đầu tư sở vật chất, lớp đào tạo nghề phù hợp thị trường lao động, giảng viên giảng dạy, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cho niên tham gia học nghề, đẩy mạnh liên kết xuất lao động Xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt nhiều cấp trình độ, thiết lập chế phối hợp lớp dạy nghề với doanh nghiệp, nhằm đào tạo có địa theo đơn đặt hàng doanh nghiệp Tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh Bắc Ninh để có chế riêng tổ chức Đoàn giải việc làm cho niên Qua xây dựng đề án giải việc làm với đối tượng niên cụ thể (Thanh niên 112 đô thị, niên nông thôn, niên đội xuất ngũ, thannh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề,…) đồng thời đủ tầm vóc để phối kết hợp với ngành, lực lượng liên quan công tác giải việc làm cho niên Tham mưu UBND Tỉnh thành lập Ban đạo chương trình giải việc làm cho niên Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Tỉnh trưởng ban đạo, Bí thư Tỉnh đồn Phó Ban thường trực Ban đạo thực nội dung: Chương trình việc làm cần tập chung vào giải vấn đề sau: Điều tra, khảo sát đánh giá số lượng chất lượng lao động, xác định đối tượng khơng có việc làm, thiếu việc làm, đối tượng thuộc diện đói, nghèo Xác định nguyên nhân cụ thể dẫn tới khơng có việc làm, thiếu việc làm, nghèo đói, lập danh sách người cần giải việc làm theo thứ tự ưu tiên Nghiên cứu để đưa giải pháp nhằm phát huy mạnh địa phương để phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm Những vấn đề mà Tỉnh chưa thể tự giải xây dựng thành dự án đề nghị cấp hỗ trợ cho phương án, chế giải 113 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật dạy nghề (2006) Luật đưa người lao động lao động nước (2006) Luật lao động (2012) Luật niên (2005) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001, NXB Chính trị quốc gia, 2008 Nguyễn Hữu Dũng Trần Hữu Trung (1997), Về sách giải việc làm Việt Nam, NXB trị quốc gia Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, ĐCSVN Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, ĐCSVN Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, ĐCSVN 10 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, ĐCSVN 11 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, ĐCSVN 12 Tổng cục thống kê, (2013), Báo cáo điều tra lao động việc làm 13 Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 14 Nghị Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 15 UBND Tỉnh Bắc Ninh (2013), Kế hoạch số 18/2013/UBND triển khai thực Chương trình phát triển niên Tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 16 UBND Tỉnh Bắc Ninh, (2014), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 – 2020 17 Lịch sử Tỉnh Bắc Ninh 18 Báo cáo công tác Đoàn phong trào TTN Tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2007 – 2012 BCH Tỉnh đoàn Bắc Ninh khố 12 19 Dự thảo báo cáo cơng tác Đồn phong trào TTN Tỉnh Bắc Ninh 114 nhiệm kỳ 2012 – 2017 BCH Tỉnh đồn Bắc Ninh khố 13 20 Báo cáo hoạt động công tác Trung tâm hỗ trợ việc làm niên Tỉnh đoàn Bắc Ninh năm 2012 21 Báo cáo hoạt động công tác Trung tâm hỗ trợ việc làm niên Tỉnh đoàn Bắc Ninh năm 2013 22 Báo cáo hoạt động công tác Trung tâm hỗ trợ việc làm niên Tỉnh đoàn Bắc Ninh năm 2014 23 Báo cáo hoạt động công tác Trung tâm hỗ trợ việc làm niên Tỉnh đoàn Bắc Ninh năm 2015 24 Báo cáo hoạt động công tác Trung tâm hỗ trợ việc làm niên Tỉnh đoàn Bắc Ninh năm 2016 115 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG THANH NIÊN Người điều tra Ngày điều tra Phiếu số: Huyện: Xã/phường: I.Thông tin chung người trả lời vấn Họ tên: ………………………………………… Giới tính: …………Tuổi: ……………Dân tộc: ………………… Trình độ học vấn:…………………………………………… Trình độ chun mơn: [ ] sơ cấp [ ] Cao đẳng [ ] Trung cấp [ ] Đại học [ ] Sau đại học Anh/ chị lao động lĩnh vực: [ ] Nông nghiệp [ ] CN -TTCN [ ] Thương mại-dịch vụ [ ] Khác II.Nội dung Câu 1: Anh ( chị)có biết thơng tin đào tạo nghề cho lao động niên khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu biết, từ nguồn chính? (Có thể chọn nhiều tình huống) [ ] Thông qua tư vấn [ ] Thông qua đồn thể [ ] Thơng qua họp dân [ ] Khác Câu 2: Anh chị tham gia lớp đào tạo nghề chưa? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, đào tạo nghề gì? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 3: Tham gia lớp đào tạo nghề có hỗ trợ khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, hỗ trợ gì? Tiền [ ] Tài liệu học tập [ ] Khác [ ] Câu 4: Tham gia học nghề có thực hành khơng? Có [ ] Không [ ] Câu 5: Anh (chị) thấy nội dung phương pháp đào tạo nghề ? tơt [ ] trung bình [ ] khơng tốt [ ] Nếu khơng tốt, chỗ nào? Tại sao? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 6: Anh chị có mong muốn đào tạo nghề khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, nghề gì? Câu 7: Đánh giá hoạt động đào tạo nghề? Nội dung + Phù hợp với nhu cầu người lao động (tốt) + Đạt yêu cầu người lao động + Không đạt u cầu Câu 8: Anh chị có thời gian tìm việc sau học nghề tháng: … Có làm nghề hay khơng? Có [ ] Khơng [ ] Câu 9: Anh chị có hỗ trợ vay vốn khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, vay: …………… (trđ), lãi suất: ………………… (%) Câu 10: Anh chị vay vốn từ tổ chức tín dụng nào? [ ] Ngân hàng [ ] Các tổ chức, đồn thể [ ] Quỹ tín dụng [ ] Người thân [ ] Khác: Câu 11: Đánh giá hoạt động vay vốn? Nội Có Khơng -Phù hợp với nhu cầu dung -Đáp ứng nhu cầu vay vốn -Tạo điều kiện cho gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập -Lãi suất vay +Phù hợp + Chưa phù hợp -Thủ tục vay +Đơn giản +Phức tạp -Nguồn vốn cho vay +Đáp ứng nhu cầu vay vốn +Chưa đáp ứng Câu 12: Anh chị có hỗ trợ khoa học kỹ thuật khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, hỗ trợ gì? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………….………………… Câu 13: Đánh giá hoạt động hỗ trợ khoa học kỹ thuật? Nội + Phù hợp với nhu cầu củadung hộ + Giúp nâng cao kiến thức, tay nghề cho hộ + Giúp tăng suất, thu nhập Có Khơng Câu 14: Anh chị cho biết gia đình có xuất lao động khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có, thời gian xuất lao động ……………năm, nước ……thu nhập BQ tháng…… Câu 14: Đi xuất lao động có vay vốn khơng? Có [ ] Không [ ] Câu 15: Đánh giá người lao động chương trình xuất lao động Nội dung Có Khơng - Giúp nâng cao thu nhập - Phù hợp ngành nghề - Thủ tục hành + Đơn giản + Phức tạp Câu 16: Anh chị làm thuê đâu? [ ] Công ty [ ] Các hộ gia đình Mỗi ngày cơng trả bao nhiêu: ………….nghìn đồng Anh chị có quan chức tư vấn giới thiệu việc làm khơng? Có [ ] Khơng [ ] Câu 17: Anh chị có mong muốn tổ chức giới thiệu việc làm cho khơng? Có [ ] Khơng [ ] Câu 18: Đánh giá người lao động hoạt động hướng nghiệp giới thiệu việc làm? (có thể chọn nhiều ý) Nội Có Khơng Thật cần thiết người lao động dung Giúp người lao độngviệc làm Thể quan tâm tổ chức đến người lao động Câu 19: Theo anh chị yếu tố ảnh hưởng đến giải việc làm cho lao động niên dựa vào cộng đồng? Điều kiện KT-XH Ảnh hưởng lớn Trung bình Không ảnh hưởng 1.Chất lượng lao động + Sức khỏe + Độ tuổi + Giới tính + Trình độ văn hóa + Trình độ chun mơn Vốn + Nguồn vốn vay + Lãi suất cho vay + Đối tượng vay + Thời hạn vay + Thủ tục Cơ sở hạ tầng Anh chị đề xuất giải pháp giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh? …………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………… Người vấn (Có thể ký ghi rõ họ tên) Xin chân thành cảm ơn! ... PHÁP HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỘNG TẠI TỈNH ĐOÀN BẮC NINH 88 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp hỗ trợ giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh. .. luận giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Chương 2: Thực trạng biện pháp giải việc làm cho niên dựa vào cộng đồng Tỉnh đoàn Bắc Ninh Chương 3: Các biện pháp giải việc làm cho niên dựa vào cộng. .. pháp giải việc làm dựa vào cộng đồng yếu tố quan trọng thúc đẩy giải việc làm cho niên Tỉnh Bắc Ninh Do vậy, học viên chọn đề tài: Hỗ trợ giải việc làm cho niên Tỉnh Bắc Ninh dựa vào cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG, HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TỈNH BẮC NINH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG, DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG, Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề, Một số khái niệm liên quan đến đề tài, * Chức năng nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Bắc Ninh trong giải quyết việc làm cho thanh niên dựa vào cộng đồng, THANH NIÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH ĐOÀN BẮC NINH, Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, Phương pháp nghiên cứu, Thực trạng việc làm của thanh niên tại Tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động TB&XH Tỉnh Bắc Ninh, * Nguyên nhân khách quan, CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN DỰA VÀO CỘNG ĐỘNG TẠI TỈNH ĐOÀN BẮC NINH, Các nguyên tắc đề xuất biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên dựa vào cộng đồng tại Tỉnh đoàn Bắc Ninh, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Những kết luận mới về các biện pháp giải quyết việc làm cho thanh niên dựa vào cộng đồng của Tỉnh đoàn Bắc Ninh, DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay