BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH BẮC NINH

91 7 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG ANH BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG ANH BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ MAI THỊ ANH HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo nhà trường, khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày cao nhiệm vụ Xin chân thành cảm ơn nhà giáo, nhà khoa học nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ chúng tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu vừa qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Mai Thị Anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Giáo dục phát triển cộng đồng Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Du lịch tỉnh Bắc Ninh, tới phòng Đào tạo tới tất anh chị em, bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Những nội dung học tập trường thông qua tài liệu nhà giáo lên lớp hướng dẫn nghiên cứu với giúp đỡ đồng nghiệp giúp đỡ nâng cao nhận thức để hoàn thiện đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý thầy giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Nguyễn Hồng Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2017 HỌC VIÊN THỰC HIỆN Nguyễn Hồng Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu tác giả nước 1.1.2 Nghiên cứu tác giả nước .8 1.2 Một số khái niệm liên quan đến bảo tồn di sản văn hóa 15 1.2.1 Quan họ di sản văn hóa Quan họ .15 1.2.2 Bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng 16 1.3 Nội dung bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng 17 1.3.1 Chức .17 1.3.2 Nhiệm vụ .17 1.3.3 Giải pháp 17 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng 18 1.5.1 Yếu tố chủ quan 19 1.5.2 Yếu tố khách quan 19 Tiểu kết chương 1: 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HĨA QUAN HỌ TỈNH BẮC NINH TRONG NHỮNG NĂM QUA 21 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, tình hình KT-XH, văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Ninh 21 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 21 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội .23 2.1.3 Giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh 26 2.1.4 Văn hóa tỉnh Bắc Ninh 27 2.2 Thực trạng cơng tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Ninh năm qua 29 2.2.1 Nhận thức cấp, ngành công tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ 29 2.2.2 Hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Quan họ 31 2.2.3 Đầu tư nguồn lực, sở vật chất – kỹ thuật bảo tồn di sản văn hóa Quan họ .42 2.2.4 Công tác kiểm tra giám sát, động viên khen thưởng, xử lý vi phạm bảo tồn di sản văn hóa Quan họ 43 2.3 Đánh giá chung thực trạng bảo tồn di sản văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Ninh năm qua 45 2.3.1 Những mặt mạnh 45 2.3.2 Những mặt yếu .45 2.3.3 Nguyên nhân thực trạng 46 Tiểu kết chương 47 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TỈNH BẮC NINH .48 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp .48 3.2 Giải pháp bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh 49 3.2.1 Nhóm giải pháp mang tính khẩn cấp trước mắt .49 3.2.2 Nhóm giải pháp mang tính chiến lược lâu dài 53 3.3 Mối quan hệ giải pháp 65 3.4 Khảo nghiệm cần thiết tính khả thi giải pháp 66 Tiểu kết chương 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT BCHTW CNH, HĐH KT-XH HĐND UBND VHTT NỘI DUNG Ban chấp hành Trung ương Công nghiệp hóa, đại hóa Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Văn hóa thơng tin MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Văn hóa Quan họ di sản văn hóa phi vật thể có giá trị, loại hình nghệ thuật truyền thống, tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh Nội dung “Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt; Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch tham mưu triển khai thực hiện, thu hút quan tâm đông đảo công chúng nhiều nhà khoa học nước nước Nhiều hội nghị, hội thảo khoa học nước tổ chức tọa đàm văn hóa Quan họ Trong đó, có hội thảo quốc tế chủ đề “Bảo tồn phát huy dân ca xã hội đương đại (Quan họ Bắc Ninh Việt Nam)”, Viện Văn hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Bắc Ninh tổ chức Hà Nội Ngày 29 30/6/2006, có 100 nhà khoa học nước nước tham gia gồm: Hoa Kỳ, Đức, Anh, Lào, Nhật Bản, Malaixia… v.v… Như vậy, chứng tỏ việc bảo tồn di sản văn hóa Quan họ trở thành điển hình di sản cộng đồng Đúng nhận xét nhà nghiên cứu Nguyễn Tri Nguyên: “Văn hóa Quan họ dân ca Quan họ xem xét tranh luận không bối cảnh trình lịch sử phát triển cộng đồng dân cư Bắc Ninh châu thổ Sông Hồng mà xem xét tranh luận bối cảnh văn hóa giới đại Có thể nói, văn hóa Quan họ Bắc Ninh thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc văn hóa từ nhiều châu lục khác Nó tượng có tính điển hình để xem xét xu hướng âm nhạc dân gian bối cảnh liên văn hóa giới nay”[06tr24] Trong năm qua công tác bảo tồn giá trị văn hóa có nhiều cố gắng, đạt thành tựu định Nhưng so với yêu cầu cư bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Phối hợp với ngành, cấp, tổ chức trị - xã hội tham 46.2 35.9 12.8 5.1 38.5 7.7 5.1 41.0 5.1 2.6 34.9 8.1 3.2 gia bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Hội nhập, giao lưu giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Quan họ 48.7 nước Phối hợp với truyền hình, báo chí, 10 tun truyền quảng bá di sản văn hóa 51.3  Quan họ ngồi nước Trung bình chung 56.2 68 Bảng 03: Đánh giá tính khả thi giải pháp đề xuất TT Mức độ khả thi giải pháp (%) Rất Khả Ít khả Không Không Giải pháp khả thi thi thi khả thi trả lời 52.8 36.9 7.7 61.2 25.4 13.4 46.8 12.9 35.2 5.1 87.4 11.6 38.7 40.6 12.3 8.4 51.1 39.3 7.0 2.6 59.4 32.5 3.7 4.4 51.1 39.7 6.5 2.7 Nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền cộng đồng bảo tồn di sản văn hóa 2.6 Quan họ Chú trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, gìn giữ đội ngũ nghệ nhân truyền bá di sản văn hóa Quan họ Chú trọng cơng tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán quản lý, chuyên môn Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bền vững bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng Chỉ đạo tốt công tác khảo sát, quy hoạch bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực tham gia bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Tăng cường kiểm tra, giám sát, động viên khen thưởng cộng đồng dân cư bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Phối hợp với ngành, cấp, tổ chức trị - xã hội tham gia bảo tồn di sản văn hóa 69 Quan họ Hội nhập, giao lưu giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Quan họ 46.7 52.2 1.1 57.5 37.9 2.3 nước Phối hợp với truyền hình, báo chí, 10 tun truyền quảng bá di sản văn  3.3 hóa Quan họ ngồi nước Trung bình chung 55.2 32.9 9.9 4.1 Qua khảo nghiệm thực tế với đối tượng nêu trên, cho phép rút số nhận xét sau đây: Việc đề xuất số giải pháp hoàn toàn cần thiết (91.9% người hỏi ý kiến cho giải pháp cần thiết cần thiết) Trong giải pháp: trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, gìn giữ đội ngũ nghệ nhân truyền bá di sản văn hóa Quan họ; dựa vào cộng đồng dân cư tổ chức tốt hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Quan họ quan trọng, cần thiết Các giải pháp nêu có tính khả thi (89.8% số người hỏi ý kiến cho giải pháp có tính khả thi khả thi cao) Đặc biệt giải pháp dựa vào cộng đồng dân cư tổ chức tốt hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Thực giải pháp cần cụ thể hóa, phù hợp với đặc điểm tình hình tỉnh Bắc Ninh để tính thực tính khả thi giải pháp đạt mức độ cao 70 Tiểu kết chương Căn định hướng công tác bảo tồn di sản, chiến lược phát triển văn hóa Đảng Nhà nước yêu cầu thực tiễn công tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Ninh, đề tài nêu số giải pháp bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh, đáp ứng yêu cầu Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Các giải pháp xuất phát từ nhu cầu bảo tồn di sản văn hóa Quan họ, từ thực trạng hoạt động bảo tồn tỉnh từ vấn đề mà thực tế xã hội đòi hỏi Các giải pháp hệ thống đồng bộ, có liên quan, tác động lẫn nhằm nâng cao hiệu công tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Ninh Vì vậy, việc thực giải pháp cần phải đồng Các giải pháp nêu toàn diện, cụ thể đến việc nâng cao hiệu công tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh Nếu nghiên cứu, thực tốt giải pháp chắn phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế, bất cập công tác bảo tồn Đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp lãnh đạo Đảng Nhà nước Các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tin tưởng, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch – quan trực tiếp triển khai nhiệm vụ, góp phần thực thắng lợi Nghị TW5 – Khóa VIII quan điểm Nghị X xây dựng phát triển Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Các giải pháp nghiên cứu, khảo nghiệm \trong cộng đồng dân cư Để giải pháp áp dụng vào thực tiễn đạt kết tốt cần có chủ trương, sách cụ thể cấp lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành; đạo trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Bắc Ninh, cố gắng đoàn kết tập thể đội ngũ cán làm công tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ, đồng thuận nhân dân Bắc Ninh cộng đồng xã hội 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Cơng tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ phi vật thể đại diện nhân loại tỉnh Bắc Ninh Đảng Nhà nước ta quan tâm triển khai thực heiẹn Chương trình quốc gia bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Nhiều đề tài, dự án, hoạt động bảo tồn quy mô nghiêm túc triển khai thực từ cấp TW đến cấp tỉnh địa phương… nhằm gìn giữ bảo tồn giá trị di sản có nguy bị mai một, thất truyền Kể từ Ủy ban UNESCO Liên hợp quốc công nhận Quan họ Bắc Ninh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, lãnh đạo, đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch phối hợp với ngành, cấp để đưa nhiều biện pháp, giải pháp tổ chức thực đạt thành tựu định, tạo đồng thuận nhân dân xã hội, đáp ứng yêu cầu “Quy phát triển văn hóa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” mà Nghị Đại hội Đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI đề Trong trình nghiên cứu, đề tài thực đầy đủ nhiệm vụ: tìm hiểu sở lý luận thực tiễn vấn đề nghiên cứu; từ đưa thực trạng bảo tồn di sản văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Ninh Trên sở đó, mạnh dạn đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu công tác bảo tồn giá trị di sản Qua kết nghiên cứu, đề tài mặt mạnh, hạn chế, tồn cơng tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Những hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu công tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ năm qua Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn đây, đề tài đưa số giải pháp nhằm phát huy 72 kết đạt năm qua, đồng thời khắc phục hạn chế, tồn tại, nhằm nâng cao hiệu hoạt động bảo tồn thời gian tới Để bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh, đề tài đưa 10 giải pháp nhóm giải pháp: Nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền cộng đồng bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, gìn giữ đội ngũ nghệ nhân truyền bá di sản văn hóa Quan họ Chú trọng cơng tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán quản lý, chuyên môn Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bền vững bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng Chỉ đạo tốt công tác khảo sát, quy hoạch bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực tham gia bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Tăng cường kiểm tra, giám sát, động viên khen thưởng cộng đồng dân cư bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Phối hợp với ngành, cấp, tổ chức trị - xã hội tham gia bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Hội nhập, giao lưu giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Quan họ ngồi nước 10 Phối hợp với truyền hình, báo chí, tun truyền quảng bá di sản văn hóa Quan họ ngồi nước - Nhóm giải pháp đề xuất khảo sát, thăm dò kết cho thấy giải pháp cần thiết thể tính khả thi cao; Các giải pháp có mối quan hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy trình thực 73 Khi thực giải pháp phải tiến hành kế hoạch, có hệ thống đồng bộ, không nên coi nhẹ giải pháp nào; vậy, hiệu nâng cao lên, đáp ứng đòi hỏi cơng đổi đất nước hội nhập Kiến nghị - Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch: + Những Quyết định, Quy định, Chỉ thị, Thơng tư hướng dẫn thực đơi chưa rõ ràng, đồng thống gây khó khăn việc triển khai thực hoạt động, nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa chung có di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh (các chế độ, sách cho nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành biểu diễn Quan họ…) + Khuyến nghị Bộ cần có thống cao có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, cụ thể Quyết định, Quy định, Chỉ thị, Thông tư hướng dẫn thực hiện, quan tâm đến nghiệp bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt di sản văn hóa Quan họ phi vật thể đại diện nhân loại - Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh: + Tăng nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh nhằm góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống quê hương Bắc ninh – Kinh Bắc UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại + Có chế độ ưu đãi bác nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên nhạc công hoạt động lĩnh vực nghệ thuật bảo tồn giá trị di sản văn hóa Quan họ; có chế độ ưu đãi đặc biệt tài nghệ thuật trẻ theo học chuyên ngành Biểu diễn Dân ca Quan họ trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật Du lịch Bắc Ninh - Đối với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Bắc Ninh: 74 + Quan tâm đạo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh mặt như: cấu, tổ chức, chuyên môn, tài chế độ đãi ngộ khác… + Tạo điều kiện cho đội ngũ cán làm công tác bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh tham quan, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chun mơn tỉnh bạn nước + Tăng cường công tác tra, kiểm tra, tổ chức hoạt động bảo tồn di sản văn hóa cộng đồng dân cư nhằm thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia bảo tồn giá trị di sản - Đối với cộng đồng nhân dân: + Tích cực hưởng ứng tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm phong trào, hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Ninh triển khai + Không ngừng giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh với cộng đồng nước nước 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sản Việt Nam Nghị TW5 khóa VIII Đảng cộng sản Việt Nam Kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCHTW Đảng khóa IX tiếp tục thực Nghị TW5 khóa VIII năm tới Đào Duy Anh – Việt Nam văn hóa sử cương NXB Văn hóa – thơng tin 2002 Hồng Sơn Cường – Lược sử Quảnvăn hóa Việt Nam NXB Văn hóa thơng tin 1998 Lê Danh Khiêm – Dân ca Quan họ lời ca bình giải Trung tâm văn hóa thơng tin tỉnh Bắc Ninh 2010 Nhiều tác giả Khơng gian văn hóa Quan họ Bắc NinhBảo tồn phát huy Bắc Ninh 2006 Nhiều tác giả Làng nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh NXB Hà Nội 2008 Nhiều tác giả Vùng văn hóa Quan họ Bắc Ninh NXB Hà Nội 2006 Nguyễn Kim Liên – Giáo trình phát triển cộng đồng NXB Lao động – Xã hội 2008 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005) Luật di sản 11 Sở VHTT tỉnh Bắc Ninh – Quy hoạch phát triển nghiệp VHTT tỉnh Bắc ninh giai đoạn 2000-2010 Bắc Ninh 2000 12 Sở VHTT tỉnh Bắc Ninh – Đề án “Đẩy mạnh xã hội hoạt động văn hóa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007-2010” Bắc Ninh 2007 13 Sở VHTT tỉnh Bắc NinhQuan họ Bắc Ninh thực trạng giải pháp bảo tồn Bắc Ninh 2006 14 Tài liệu Hát Quan họ chọn lọc – Tailieu.vn UNESCO công nhận Quan họ Bắc Ninh di sản nhân loại – Dân trí 15 Thủ tướng Chính phủ - Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 06/5/2009 việc phê duyệt Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020 76 16 Tỉnh ủy Bắc Ninh Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng lần thứ XVII Năm 2005 17 Tỉnh ủy Bắc Ninh Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng lần thứ XIX Năm 2015 18 Trần Đình Luyện – Bảo tồn phát huy di sản văn hóa Kinh Bắc Sở Văn hóa thơng tin Bắc Ninh 2006 19 Trần Quốc Vượng – Cơ sở văn hóa Việt Nam NXB Giáo dục 1999 20 Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh – Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo môn hát dân ca Quan họ môn Mỹ thuật, góp phần gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống Bắc Ninh 2015 21 Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật & Du lịch Bắc Ninh – Giáo trình Lý thuyết Quan họ Bắc Ninh 2011 22 Từ điển Bách khoa Việt Nam Trung tâm biên soạn từ điển Hà Nội – 1995 23 Từ điển Tiếng Việt NXB Văn hóa thơng tin – 1999 24 UBND tỉnh Bắc Ninh – Quy hoạch phát triển nghiệp văn hóa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Bắc Ninh 2012 25 UBND tỉnh Bắc Ninh – Phê duyệt đề án “Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh Ca trù giai đoạn 2012-2020” Bắc Ninh 2013 26 UBND tỉnh Bắc Ninh – Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bắc Ninh đến 2020 27 UBND tỉnh Bắc Ninh – ATLAS Bắc Ninh Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh NXB Bản đồ 2009 28 Vũ Khiêu – Văn hóa Việt Nam xã hội người NXB Khoa học xã hội 2000 77 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG NHẬN THỨC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH BẮC NINH Họ tên: Tuổi: ……… Nam,nữ Đơn vị công tác (địa chỉ): Chức danh (nghề nghiệp): Xin đồng chí/quần chúng cho ý kiến thực trạng nhận thức bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh: (Mỗi dòng đánh dấu X vào mức độ thích hợp) Xin chân thành cảm ơn! * Đánh giá thực trạng nhận thức bảo tồn di sản văn hóa Quan họ cộng đồng tỉnh Bắc Ninh STT Thành phần Đội ngũ cán công chức – viên chức Quần chúng nhân dân Học sinh – sinh viên Cần phải Không cần Ý kiến bảo tồn phải bảo tồn khác (%) (%) (%) VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT, TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNGBẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH BẮC NINH Họ tên: Tuổi: ……… Nam,nữ Đơn vị công tác (địa chỉ): Chức danh (nghề nghiệp): Xin đồng chí/quần chúng cho ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh: (Mỗi dòng đánh dấu x vào mức độ thích hợp) Xin chân thành cảm ơn! * Đánh giá mức độ cần thiết giải pháp đề xuất TT Giải pháp Nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền cộng đồng bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Chú trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, gìn giữ đội ngũ nghệ nhân truyền bá di sản văn hóa Quan họ Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán quản lý, chun mơn Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bền vững bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng Mức độ cần thiết giải pháp (%) Rất Khơng Khơng Cần Ít cần cần cần trả lời Chỉ đạo tốt công tác khảo sát, quy hoạch bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực tham gia bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Tăng cường kiểm tra, giám sát, động viên khen thưởng cộng đồng dân cư bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Phối hợp với ngành, cấp, tổ chức trị - xã hội tham gia bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Hội nhập, giao lưu giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Quan họ ngồi nước Phối hợp với truyền hình, báo 10 chí, tun truyền quảng bá di sản văn hóa Quan họ ngồi nước  Trung bình chung * Đánh giá tính khả thi giải pháp đề xuất TT Giải pháp Mức độ khả thi giải pháp (%) Rất khả Khả Ít khả Khơng Khơng thi Nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền cộng đồng bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, gìn giữ đội ngũ nghệ nhân truyền bá di sản văn hóa Quan họ Chú trọng cơng tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán quản lý, chuyên môn Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bền vững bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng Chỉ đạo tốt công tác khảo sát, quy hoạch bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực tham gia bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Tăng cường kiểm tra, giám sát, động viên khen thưởng cộng đồng dân cư bảo tồn di sản văn hóa Quan họ Phối hợp với ngành, cấp, tổ chức trị - xã hội tham gia bảo tồn di sản văn thi thi khả thi trả lời hóa Quan họ Hội nhập, giao lưu giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Quan họ ngồi nước Phối hợp với truyền hình, báo 10 chí, tun truyền quảng bá di sản văn hóa Quan họ ngồi nước  Trung bình chung ... liên quan đến bảo tồn di sản văn hóa 15 1.2.1 Quan họ di sản văn hóa Quan họ .15 1.2.2 Bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng 16 1.3 Nội dung bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa. .. bảo tồn di sản văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Ninh năm qua - Chương 3: Giải pháp bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ... PHÁP BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH BẮC NINH .48 3.1 Nguyên tắc đề xuất giải pháp .48 3.2 Giải pháp bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng tỉnh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH BẮC NINH, BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH BẮC NINH, VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG, Ở TỈNH BẮC NINH TRONG NHỮNG NĂM QUA, GIẢI PHÁP BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUAN HỌ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH BẮC NINH, 2 Giải pháp bảo tồn di sản văn hóa Quan họ dựa vào cộng đồng ở tỉnh Bắc Ninh., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay