PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH THỂ THAO GIẢI TRÍ CHO CỘNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

98 7 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:47

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NỘI TRẦN THỊ THU PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỂ THAO GIẢI TRÍ CHO CỘNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NỘI TRẦN THỊ THU PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỂ THAO GIẢI TRÍ CHO CỘNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NỘI Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀO HIỀN CHI NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết luận, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu khơng nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài mình./ Người cam đoan TRẦN THỊ THU LỜI CẢM ƠN Em xin cảm ơn thầy, cô khoa Tâm lý, chuyên ngành Giáo dục phát triển cộng đồng, thầy cô giảng dạy Trường Đại học Sư phạm Nội giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Trong suốt trình học tập thực đề tài em nhận động viên bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình Em xin chân thành cảm ơn! Nội, Ngày tháng năm 2017 Tác giả khóa luận TRẦN THỊ THU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VĂN CLB GDTC GDTC – GDQP GV TTGT TDTT Câu lạc Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất – giáo dục quốc phòng Giảng viên Thế thao giải trí Thể dục thể thao MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thể dục thể thao (TDTT) mặt cấu thành xã hội, nhằm tác động có chủ đích hợp lý đến trình phát triển người, phận thiếu giáo dục xã hội chủ nghĩa Tập luyện thể thao giúp người ngày tăng cường sức khoẻ, phát triển cân đối thể lực, trí lực, đạo đức, thẩm mỹ, tăng suất lao động nâng cao chất lượng sống Rèn luyện TDTT biện pháp quan trọng đem lại sức khỏe thể chất cường tráng cho hệ trẻ Một xã hội công xây dựng tảng tư tưởng tiến Một chế độ tốt đẹp người phát triển tồn diện Trong lời kêu gọi tập thể dục Hồ Chủ tịch, Người viết: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc cần có sức khỏe thành cơng” Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần, người dân mạnh khỏe tức góp phần cho nước mạnh khỏe Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe bổn phận người dân yêu nước Mỗi người lúc ngủ dậy, tập phút thể dục, ngày tập khí huyết lưu thơng, tinh thần đầy đủ Bác dạy: “Muốn lao động sản xuất tốt, học tập cơng tác tốt, cần có sức khỏe Muốn giữ gìn sức khỏe phải thường xuyên tập thể dục thể thao” thân người nêu gương: “Tự ngày tập” Làm theo lời kêu gọi Bác, Đảng ta khởi xướng lãnh đạo nước ta lên đường cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đảng đạo yếu tố người ln chiếm vị trí hàng đầu, người ngồi việc phải có trình độ chun mơn, lực làm việc cần có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Một mục đích bản, lâu dài cơng tác TDTT hình thành thể thao phát triển tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần nhân dân 10 Các nội dung CLB TDTT chưa đa dạng, gói gọn vào vài CLB TDTT Các CLB hoạt động mang tính chất tự phát Nhà trường chưa quan tâm đến việc phát triển CLB TDTT Các GV tham gia vào CLB hạn chế số lượng 1.3 Đề tài xây dựng biện pháp phát triển hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giảng viên vai trò, tác dụng thể thao giải trí giảng viên Trường Đại học TN MT nội Nâng cao vai trò, quan tâm cấp lãnh đạo nhà trường việc phát triển hình câu lạc thể thao giải trí Đa dạng hóa nội dung hoạt động câu lạc thể thao giải trí cộng đồng giảng viên Trường Đại học TN MT nội Phát triển sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hình câu lạc thể thao giải trí giảng viên Xây dựng hình câu lạc thể thao giải trí mang tính hệ thống đảm bảo chất lượng hoạt động câu lạc Phối hợp liên kết câu lạc thể thao giải trí với quan ban ngành, đoàn thể để thực ( Phối hợp với đồn niên; Bộ mơn GDTC – QP Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên 84 Kiến nghị Để thực biện pháp nhằm phát triển hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội, đề tài có số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Ban giám hiệu trường Đại học Tài nguyên Môi trường nội Ban giám hiệu nhà trường cần quan tâm, tạo điều kiện tới việc phát triển phong trào thể dục thể thao nhà trường nói chung với hình thể thao giải trí nhà trường nói riêng Ra định thành lập câu lạc TTGT nhà trường để câu lạc vào hoạt động thức Đầu tư phát triển sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thể thao giải trí 2.2Đối với mơn GDTC – GDQP Nâng cao vai trò chun mơn cơng tác tổ chức thực hoạt động TTGT Tạo điều kiện cho GV phát huy lực thân để phục vụ cho trình phát triển hoạt động TTGT Phối hợp với đơn vị khác nhà trường để thực công tác phát triển hình TTGT 2.3Đối với đồn niên Phối hợp với đơn vị khác làm công tác tuyên truyền tới giảng viên hình TTGT nhà trường Tạo điều kiện cho giảng viên độ tuổi đoàn tham gia hoạt động TTGT 2.4Đối vói giảng viên Cần tích cực tham gia vào hoạt động TTGT nhà trường Hiểu rõ vai trò tác dụng TTGT giảng viên 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Diệp Gia Bảo, Tô Liên Dũng (2005), Khái luận TDTT, Nxb Trường đại học TDTT Bắc Kinh Chu Hồng Bình, Tơ Gia Phúc (2005), Chỉ nam giải trí hố dạy học điền kinh Nxb Đại học TDTT Bắc Kinh ( Tiếng TQ) Dương Nghiệp Chí (1991), Đo lường thể thao, Nxb TDTT - Nội Dương Nghiệp Chí (2004), Đo lường thể thao, Nxb TDTT - Nội Dương Nghiệp Chí cộng (2001), TDTT giải trí (bản dự thảo), Nxb TDTT, Nội Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Ngọc Cừ (2009) TDTT phục vụ an sinh xã hội, tạp chí "thể thao" số đầu tháng Chỉ thị 36/CT/TW ngày 24/3/1994 Ban bí thư TW Đảng CSVN công tác TDTT giai đoạn Chỉ thị 17/CT-TW ngày 23/10/2002 Ban bí thư TW Đảng CSVN phát triển TDTT đến năm 2010 Lương Kim Chung (2009), “Chức kinh tế TDTT giải trí”, Tạp chí thể thao, số đầu tháng 10 HanDan (2005), “Bàn giải trí, ngành giải trí giải trí thân thể”, Tạp chí khoa học thể thao số 6/2006 (Tiếng TQ) 11 Hồng Cơng Dân (2004) “Nghiên cứu phát triển thể chất cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc, từ 15 đến 18 tuổi”, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Nội 12 Trương Hồng Đàm (2004), Nghiên cứu lý luận TDTT, Nxb Đại học Sư phạm Quảng Tây (Tiếng TQ) 13 Vũ Cao Đàm (2007), Giáo trình phương pháp luận NCKH, Nxb giáo dục, Nội 86 14 Đề tài KHXH 04 - 04 (2000), “Cơ sở lý luận thực tiễn việc giáo dục thể chất nhân dân, đặc biệt thiếu niên thời kỳ CNH - HĐH đất nước”, Nội 15 Bùi Quang Hải (2008), “Nghiên cứu phát triển thể chất học sinh số tỉnh phía Bắc phương pháp quan sát dọc (từ đến 10 tuổi)”, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Nội 16 Tân Hạo - Võ thuật không thủ đạo, Life style - Nxb niên số 3/2009 Tr.118 - 119 17 Lưu Quang Hiệp, Phạm Thị Uyên (1995), Sinh lý học TDTT, Nxb TDTT Nội 18 Nguyễn Văn Hùng (2008) “Nghiên cứu động hiệu tham gia tập luyện TDTT quần chúng phụ nữ từ 21-55 tuổi Tp.HCM”, dự thảo luận án tiến sĩ giáo dục học 19 Nguyễn Văn Hùng (2009) “Ảnh hưởng việc tập luyện TDTT số số thể chất tâm lý phụ nữ TP HCM”, Tạp chí "khoa học thể thao" số 20 Nguyễn Văn Hùng (2008), “Động tham gia tập luyện TDTT phụ nữ TP HCM”, Tạp chí "khoa học thể thao" thường kỳ số 21 Ivanôp V.X (1996), Những sở toán học thống kê, Nxb TDTT, nội (sách dịch) 22 Trương Minh Lâm (2000) Văn thể công hội, Bách khoa toàn thư vui khoẻ, Nxb Ấn chế cơng nghiệp, Bắc kinh, tr.40 (tiếng Trung) 23 Lê Hồi Nam (2009), “Nghiên cứu vai trò thể thao giải trí người lao động trí óc thời kỳ Cơng nghiệp hố Hiện đại hố đất nước”, Luận văn thạc sĩ 24 Lê Văn Lẫm, Phạm Xuân Thành (2007), Đo lường TDTT, Nxb TDTT, Nội 87 25 Lê Văn Lẫm, Phạm Xuân Thành (2008) Giáo trình TDTT trường học, Nxb TDTT, Nội 26 Lời kêu gọi tồn dân tập thể dục (Hồ Chí Minh) 27 Luật Thể dục thể thao văn hướng dẫn thi hành (2007), Nxb TDT,T Nội 28 Matveep L.P- Nôvicôp A.D (1989), Lý luận phương pháp giáo dục thể chất, tập 2, Nxb TDTT, Nội 29 Bùi Xuân Mỹ, Phạm Minh Thảo (2000), Từ điển thể thao, Nxb văn hố thơng tin, Nội Tr688 - 690 30 Nôvicốp A.D, Matveep L.P (1980), Lý luận phương pháp giáo dục thể chất tập 1, Nxb TDTT, Nội (sách dịch) 31 Phạm Tuấn Phượng (1994), Đo đạc thể hình, Nxb TDTT, Nội 32 Nguyễn Xuân Sinh (1999), Giáo trình phương pháp NCKH TDTT, Nxb TDTT, Nọi 33 Thống kê TDTT (giáo tài thông dụng Học viện TDTT) (1996), Nxb TDTT nhân dân (tiếng TQ) 34 Vũ Đức Thu Công (1998), “Nghiên cứu định hướng giải pháp đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên TDTT trường học” - tuyển tập NCKH GDTC, sức khoẻ trường học cấp, Nxb TDTT, nội 35 Vũ Thị Ngọc Thư (1994), “Nghiên cứu ảnh hưởng tập luyện thể dục thẩm mỹ tới sức khỏe phụ nữ lứa tuổi 18 - tuyển tập NCKH GDTC, Nxb TDTT, Nội 36 Thực trạng thể chất người Việt Nam từ đến 20 tuổi (thời điểm năm 2001) (2003), Nxb TDTT - Nội 37 Nguyễn Thiệt Tình (1993), Phương pháp NCKH lĩnh vực TDTT, Nxb TDTT Nội 88 38 Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (1993), Lý luận phương pháp TDTT, Nxb TDTT, nội 39 Từ điển Bách khoa (2005), Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, Tập 4, Nội 40 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng CSVN - Nxb trị Quốc gia , nội 41 Vũ Đức Văn (2007) “Một số biện pháp sư phạm nâng cao thể lực cho học sinh THCS thành phố Hải Phòng”, Tạp chí “khoa học thể thao”, thường kỳ số 42 Nguyễn Đức Văn (1987), Phương pháp thống kê TDTT, Nxb TDTT, Nội 43 Viện khoa học TDTT (2002), Báo cáo tổng quan kết nghiên cứu dự án chương trình khoa học "Nghiên cứu tiêu chuẩn thể lực chung người VN từ 6-20 tuổi khu vực phía Bắc năm 2001”, Nội 44 TS Nguyễn Kim Liên (2008), Phát triển cộng đồng NXB Lao động - Xã hội 45 Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang (2000) Phát triển cộng đồng – Lý thuyết vận dụng (NXB Văn hóa thơng tin) ******************* 89 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MƠI TRƯỜNG NỘI VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi: Đ/C Địa công tác: Trình độ: Để giúp chúng tơi hồn thành đề tài “Phát triển hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên trường Đại học Tài nguyên Môi trường nội” Bằng kiến thức, hiểu biêt xin đồng chí bớt chút thời gian nghiên cứu trả lời số câu hỏi phiếu Những câu trả lời đồng chí đóng góp cho thành công đề tài Với ý kiến cần lựa chọn xin đồng chí đánh dấu “X” vào trống tương ứng Nếu cố điều thiếu sót, xin cho ý kiến bổ sung phần cuối câu hỏi Câu 1: Thầy (cơ) có tham gia vào hình thể thao giải trí trường khơng? o Có o Khơng Câu 2: Mục đích thầy ( cô ) tham gia vào hoạt động TTGT gì? o Giảm căng thẳng, mệt mỏi o Do đam mê, yêu thích o Giúp phát triển thể lực, rèn luyện sức khỏe o Làm đẹp… o Mục đích khác Câu 3: hình TTGT mà Thầy (cơ) tham gia hình nào? o Trung tâm TDTT o Câu lạc TDTT o hình khác Câu 4: Thầy ( cô ) đánh giá mức độ quan trọng TTGT giảng viên mức nào? Có quan trọng khơng? o Quan trọng o Khơng quan trọng Có cần thiết khơng? o o Cần thiết Không cần thiết Câu 5: Thời gian hoạt động hình TTGT có phù hợp với hồn cảnh gia đình cơng việc thầy (cơ) ko? o Có phù hợp o Tương đối phù hợp o Khơng phù hợp Câu 6: Kinh phí để tham gia hình TTGT nào? o o o o Tốn nhiều kinh phí Kinh phí hợp lý Kinh phí rẻ Khơng tốn kinh phí Câu 7: Theo thầy (cơ) yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động hình TTGT? o o o o Sự đa dạng nội dung hoạt động Thời gian hoạt động Kinh phí tổ chức hoạt động Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động o Các yếu tố khác Câu 8: Các thầy (cô) cho ý kiến đề xuất để phát triển hoạt động hình TTGT? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………… PHỤ LỤC 2: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MÔI TRƯỜNG NỘI VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho giảng viên khơng tham gia vào hình TTGT) Kính gửi: Đ/C Địa công tác: Trình độ: Để giúp chúng tơi hồn thành đề tài “Phát triển hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên trường Đại học Tài nguyên Môi trường nội” Bằng kiến thức, hiểu biêt xin đồng chí bớt chút thời gian nghiên cứu trả lời số câu hỏi phiếu Những câu trả lời đồng chí đóng góp cho thành cơng đề tài Với ý kiến cần lựa chọn xin đồng chí đánh dấu “X” vào trống tương ứng Nếu cố điều thiếu sót, xin cho ý kiến bổ sung phần cuối câu hỏi Câu 1: Thầy (cơ) có biết trường hình TTGT khơng? o Có biết o Khơng biết Câu 2: Ngun nhân thầy (cơ) khơng tham gia hình TTGT gì? (dành cho GV biết có hoạt động TTGT) o o o o o Khơng u thích nên khơng tham gia u thích hình, nội dung khác mà trường khơng có Khơng có điều kiện thời gian tham gia Khơng có điều kiện kinh phí tham gia Nguyênnhân khác:……………………………………………… Câu 3: Nếu có biết nhà trường có hoạt động TTGT thầy (cơ) có tham gia hay không? (dành cho GV có hoạt động TTGT trường) o Có tham gia o Không tham gia o Ý kiến khác…………………………………………………… Câu 4: Thầy ( ) đánh giá vai trò cần thiết TTGT giảng viên mức nào? Có quan trọng khơng? o o Quan trọng Khơng quan trọng Có cần thiết khơng? o o Cần thiết Không cần thiết Câu 5: Theo thầy (cô), tác dụng TTGT gì? o Giảm căng thẳng, mệt mỏi o Thỏa mãn đam mê, yêu thích o Giúp phát triển thể lực, rèn luyện sức khỏe o Làm đẹp… o Tác dụng khác PHỤ LỤC 3: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MÔI TRƯỜNG NỘI VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA Kính gửi: Đ/C Địa công tác: Trình độ: Để giúp chúng tơi hồn thành đề tài “Phát triển hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên trường Đại học Tài nguyên Môi trường nội” Bằng kiến thức, hiểu biêt xin đồng chí bớt chút thời gian nghiên cứu trả lời số câu hỏi phiếu Những câu trả lời đồng chí đóng góp cho thành cơng đề tài Với ý kiến cần lựa chọn xin đồng chí đánh dấu “X” vào trống tương ứng Nếu cố điều thiếu sót, xin cho ý kiến bổ sung phần cuối câu hỏi Câu 1: Thầy (cô) đánh mức độ cần thiết biện pháp để phát triển hình TTGT cho giảng viên trường Đại học Tài nguyên Môi trường nội? Mức độ cần thiết biện TT Biện pháp phát triển hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên Trường ĐHTN&MTHN Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giảng viên vai trò, tác dụng thể thao giải trí giảng viên Trường Đại học TN MT nội Nêu cao vai trò, quan tâm cấp lãnh đạo nhà trường việc phát triển hình câu lạc thể thao giải trí Đa dạng hóa nội dung hoạt động câu lạc thể thao giải trí cộng đồng giảng viên Trường Đại học TN MT nội Phát triển sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hình câu lạc thể thao giải trí giảng viên Xây dựng hình câu lạc thể thao giải trí mang tính hệ thống đảm bảo chất lượng hoạt động câu lạc Phối hợp liên kết câu lạc thể thao giải trí với quan ban ngành, đoàn thể để thực ( Phối hợp với pháp Rất cần thiết Không Cần thiết cần thiết đồn niên; Bộ mơn GDTC QP Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên Câu 2: Thầy (cô) đánh mức độ khả thi biện pháp để phát triển hình TTGT cho giảng viên trường Đại học Tài nguyên Môi trường nội? TT Biện pháp phát triển hình thể thao giải trí cho cộng đồng Rất khả giảng viên Trường ĐHTN&MTHN Tuyên truyền nâng cao nhận thức thi cho giảng viên vai trò, tác dụng thể thao giải trí giảng viên Trường Đại học TN MT nội Nêu cao vai trò, quan tâm cấp lãnh đạo nhà trường việc phát triển hình câu lạc thể thao giải trí Đa dạng hóa nội dung hoạt động câu lạc thể thao giải trí cộng đồng giảng viên Trường Đại học TN MT nội Phát triển sở vật chất, trang thiết Mức độ khả thi biện pháp bị phục vụ cho hình câu lạc thể thao giải trí giảng viên Khả thi Khơng khả thi Xây dựng hình câu lạc thể thao giải trí mang tính hệ thống đảm bảo chất lượng hoạt động câu lạc Phối hợp liên kết câu lạc thể thao giải trí với quan ban ngành, đoàn thể để thực ( Phối hợp với đồn niên; Bộ mơn GDTC QP Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên ... phát triển mơ hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên Đại học Chương Thực trạng phát triển mơ hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội. .. phát triển mơ hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội 5.3:Đề xuất số biện pháp phát triển mơ hình thể thao giải trí cho giảng viên Trường Đại. .. phát triển mơ hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội 15 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC MƠ HÌNH THỂ THAO GIẢI TRÍ CHO CỘNG ĐỒNG GIẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH THỂ THAO GIẢI TRÍ CHO CỘNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH THỂ THAO GIẢI TRÍ CHO CỘNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, Cấu trúc luận văn, GIẢI TRÍ CHO CỘNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH THỂ THAO GIẢI TRÍ CHO CỘNG ĐỒNG GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, 1 Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu., 3 Thực trạng các mô hình thể thao giải trí của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội, 4 Thực trạng các mô hình thể thao giải trí trong cộng đồng giảng viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội, Để đề xuất ra các biện pháp phát triển các mô hình thể thao giải trí cho cộng đồng giảng viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội, đề tài phải đảm bảo dựa theo các nguyên tắc sau đây:, Phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động các câu lạc bộ thể thao giải trí nhằm phát huy hiệu quả, thúc đẩy phong trào thể thao giải trí phát triển toàn diện; hoạt động các câu lạc bộ đã gắn kết với các hoạt động của nhà trường , góp, Chú trọng tập trung lực lượng, phương tiên, trang thiết bị kỹ thuật mới hiện đại, phù hợp với các mô hình thể thao giải trí của nhà trường., Đảm bảo duy trì chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ., KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay