HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

122 3 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:41

BỘ GIÁO DỤCĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HẢI ĐĂNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤCĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HẢI ĐĂNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Giáo dục phát triển cộng đồng Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Hữu Hoan HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới Lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu nhà trường Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Trần Hữu Hoan người trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh, Ban giám hiệu, bậc phụ huynh, em học sinh trường THPT cung cấp tư liệu tư vấn khoa học cho luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tới đồng chí lãnh đạo cấp ủy, quyền cấp thành phố Bắc Ninh đại diện đồng chí ban ngành, đồn thể liên quan người dân thành phố Bắc Ninh tạo điều kiện để thực khảo sát thực trạng cho luận văn Mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng, chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong nhận thơng cảm góp ý, dẫn quý thầy, Cô giáo, chuyên gia giáo dục bạn đồng nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 05 năm 2017 Tác giả Nguyễn Hải Đăng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC TRONG CỘNG ĐỒNG THAM GIA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .7 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu .7 1.1.1 Cơng trình nghiên cứu đạo đức 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu giáo dục đạo đức trường phổ thông 1.1.3 Nhận xét 1.2 Các khái niệm đề tài 10 1.2.1 Giáo dục 10 1.2.2 Cộng đồng 10 1.2.3 Huy động cộng đồng 11 1.2.4 Nguồn lực 11 1.2.5 Huy động nguồn lực cộng đồng 14 1.2.6 Giáo dục đạo đức 14 1.2.7 Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông .15 1.3 Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông 15 1.3.1 Vị trí, vai trò giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông .15 1.3.2 Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thơng .16 1.3.3 Hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông 19 1.4 Hoạt động huy động nguồn lực tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông .23 1.4.1 Quản lí giáo dục cấp trường 23 1.4.2 Điều kiện kinh tế-xã hội địa phương trường 23 1.4.3 Huy động nhân lực 24 1.4.4 Huy động vật lực 25 1.5 Nội dung huy động nguồn lực tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông 25 1.5.1 Nhận thức lực lượng tham gia vào giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông .25 1.5.2 Vai trò cấp quản lý hoạt động huy động nguồn lực tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông 27 1.5.3 Nội dung huy động nguồn lực tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông 27 1.6 Yếu tố ảnh hưởng đến công tác huy động nguồn lực tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông 29 1.6.1 Nhận thức cộng đồng 29 1.6.2 Năng lực quản lý cán quản lý cấp 30 1.7 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC TRONG CỘNG ĐỒNG THAM GIAO GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 33 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục - đào tạo tỉnh Bắc Ninh 33 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh 33 2.1.3 Giáo dục trung học phổ thông địa bàn thành phố Bắc Ninh 37 2.2 Giới thiệu tổ chức khảo sát thực trạng .39 2.2.1 Mục đích .39 2.2.2 Nội dung .39 2.2.4 Phương pháp khảo sát .40 2.2.5 Xử lý kết khảo sát 40 2.3 Thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông địa bàn thành phố Bắc Ninh .40 2.3.1 Thực trạng nhận thức lực lượng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông thành phố Bắc Ninh 41 2.3.2 Thực trạng lực lượng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông thành phố Bắc Ninh 48 2.3.3 Thực trạng kết huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông thành phố Bắc Ninh .49 2.3.4 Nhận xét chung thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông thành phố Bắc Ninh 50 2.4 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông thành phố Bắc Ninh 52 Tiểu kết chương 56 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG THAM GIA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH 57 3.1 Định hướng phát triển giáo dục tỉnh Bắc Ninh 57 3.2 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 66 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .67 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 67 3.2.3 Nguyên tắc phối hợp lực lượng xã hội .67 3.3 Biện pháp huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 68 3.3.1 Biện pháp hoàn thiện chế điều hành Tổ chức tốt việc phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội; phối hợp lực lượng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thông 68 3.3.2 Biện pháp nâng cao nhận thức huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông 79 3.3.3 Biện pháp nâng cao vai trò quản lý, tạo mơi trường giáo dục đồng thời phát huy dân chủ lành mạnh 82 3.3.4 Biện pháp huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thông quy mô chất lượng 87 3.5 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 90 3.5.1 Mục đích khảo nghiệm .90 3.5.2 Nội dung khảo nghiệm .90 3.5.3 Phương pháp khảo nghiệm 90 3.5.4 Kết khảo nghiệm 90 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân BGD&ĐT Bộ giáo dục đào tạo ĐTN Đoàn niên PHHS Phụ huynh học sinh CSVC Cơ sở vật chất XHHGD Xã hội hóa giáo dục THCS Trung học sở GDTX Giáo dục thường xuyên CĐSP Cao đẳng sư phạm THCN Trung học chuyên nghiệp CMHS Cha mẹ học sinh LLXH Lực lượng xã hội công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho hệ trẻ, giai đoạn 2015-2020 - Về thực tiễn Các cấp ủy Đảng, quyền ngành giáo dục Bắc Ninh nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng việc huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT, tổ chức đạo triển khai thực đạt hiệu bước đầu Đến thành phố Bắc Ninh thành lập Hội đồng giáo dục hoạt động có hiệu định, Hội khuyến học thành lập tất trường THPT; nguồn kinh phí cho giáo dục ngày tăng Tuy nhiên, công tác huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT thành phố Bắc Ninh thời gian qua hạn chế, bất cập chế sách, cơng tác tun truyền, nhận thức cộng đồng… Khuyến nghị - Đối với Sở giáo dục đào tạo Là quan thường trực, chủ trì phối hợp với Sở, Ngành liên quan, UBND thành phố việc thực công tác huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT, cụ thể là: + Thực công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Đề xuất chế sách khuyến khích phát triển trung tâm dạy kỹ sống cho học sinh THPT + Chỉ đạo trường cụ thể hoá kế hoạch giáo dục đạo đức truyền thống năm học Hàng năm nên tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề giáo dục đạo đức để trường học hỏi kinh nghiệm lẫn công tác quản lý 96 + Tổ chức lớp bồi dưỡng cho giáo viên kỹ vận dụng học vào giáo dục đạo đức + Phối hợp với Sở, Ngành hàng năm xây dựng danh mục tiêu danh mục dự án kêu gọi đầu tư cho giáo dục đạo đức học sinh THPT trình UBND tỉnh phê duyệt + Thực quản lý Nhà nước công tác giáo dục phổ thông như: Thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng hợp kết định kỳ báo cáo với tỉnh - Đối với trường THPT Cần vận dụng sáng tạo chủ trương, sách Đảng Nhà nước công tác huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự chủ, động, sáng tạo để huy động sử dụng có hiệu nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức Thực hạt nhân hội tụ sức mạnh lực lượng ngồi nhà trường để làm cơng tác huy động nguồn lực cộng đồng Các trường THPT, đứng đầu Hiệu trưởng cần phát huy vai trò tham mưu với cấp uỷ, quyền địa phương, giữ vai trò nòng cốt phối hợp ngành, tổ chức Hội để đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Hiệu trưởng trường cần thường xuyên tăng cường nâng cao nhận thức đắn, toàn diện, sâu sắc chủ trương huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT; nâng cao lực, điều hành nhiệm vụ quản lý để tăng cường mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Cơng khai, minh bạch nguồn lực cộng đồng huy động để tạo niềm tin tổ chức cá nhân 97 Thường xuyên đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức để giáo dục cho học sinh, nhằm thu hút người học tham gia học tập rèn luyện cách tích cực Việc kiểm tra đánh giá kết hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phải đảm bảo cơng bằng, cơng khai, khen thưởng, phê bình, nhắc nhở kịp thời Thực giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, hiệu đào tạo nhà trường, khẳng định uy tín nhà trường - Đối với lực lượng tham gia Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đồn lao động, Sở Văn hố thể thao du lịch, Sở Lao động thương binh xã hội, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đài phát truyền hình, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội khuyến học, Hội cựu chiến binh, Hội cựu giáo chức, Hội liên hiệp phụ nữ… tăng cường vai trò trách nhiệm tuyên truyền vận động thành viên tổ chức tồn xã hội công tác huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT; đồng thời theo chức nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT việc đóng góp huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT địa bàn thành phố Bắc Ninh 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt: Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (2013), Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Ban hành theo Nghị số 29-NQ/TW Bộ giáo dục đào tạo (2010), Giải pháp nâng cao hiệu cơng tác giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống tội phạm, bạo lực học sinh phổ thông, Kỷ yếu hội thảo khao học Cục Thốngtỉnh Bắc Ninh (2016), Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng quý 1/2016, Số: 09 BC-CTK Đặng Xuân Hải (2003), Giáo dục mối quan hệ với cộng đồng xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội Hồ Chí Minh (1999), Về vấn đề giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội Hồ Chí Minh (1962), Bàn giáo dục, NXB Hà Nội Hội Khai Trí Tiến Đức (1931), Việt-Nam Tự-Điển, Trung-Bắc Tân-Văn Hà Nhật Thăng Trần Hữu Hoan (2013), Xu phát triển giáo dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nhật Thăng (2007), Đạo đức giáo dục đạo đức, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 10 Học viện trị Quốc gia (2006), Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đinh Thị Kim Thoa - Trần Văn Tính- Vũ Phương Liên (2010) ,Giáo dục giá trị sống kỹ sống cho học sinh THPT, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Những quan điểm giáo dục đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Luật giáo dục (2009), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 14 Phạm Khắc Chương (1997), Thực trạng số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh THPT Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 99 15 Phạm Minh Hạc (2007) Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỷ 21, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1997), Xã hội hố cơng tác giáo dục, NXB giáo dục Hà Nội 17 Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bắc Ninh (2016), Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 bậc học THPT tỉnh Bắc Ninh 18 Trần Khánh Đức (2009), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 19 19.Trần Hậu Kiểm (1997), Đạo đức học, NB Hà Nội 20 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2014), Kế hoạch Phát triển giáo dục THPT tỉnh Bắc Ninh 2015- 2020 21 Vũ Đình Chiến (2002), Bàn thêm huy động nguồn lực để phát triển giáo dụcđào tạo thời kỳ đổi nay, Trường CBQL Thành phố Hồ Chí Minh 22 Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (2010), Kinh nghiệm số nước phát triển G D&ĐT, Khoa học công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ tri thức, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội Tài liệu tiếng nước ngoài: 23 Dewey, John (1916/1944), Democracy and Education, The Free Press tr 1–4 ISBN 0-684-83631-9 100 PHỤ LỤC BẢNG HỎI (Dành cho: Cha mẹ học sinh THPT) Kính thưa Ơng/Bà Để có biện pháp nâng cao chất lượng hiệu giáo dục gia đình phát triển, hồn thiện nhân cách học sinh THPT, kính mong Ông/Bà vui lòng trả lời câu hỏi sau bằng cách đánh dấu X vào lựa chọn phù hợp ý kiến Những thơng tin thu chúng tơi sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ơng/Bà Phần I Thơng tin cá nhân Ơng/Bà cho biết số thông tin thân: 1.1 Giới tính: - Nam:  - Nữ:  1.2 Dân tộc : - Kinh :  - Dân tộc khác:  1.3 Gia đình Ơng/Bà gồm: - Cha mẹ con: - Ông/Bà, cha me,   - Chỉ có cha mẹ  1.4 Số gia đình Ơng/Bà: 01  02  Trên 03  1.5 Trình độ học vấn Ông/Bà: Tiểu học:  Cao Đẳng:  THCS:  THPT:  Đại học trở lên:  1.6 Nghề nghiệp:…………………………………… 1.7 Thâm niên cơng tác: …năm 1.8 Ơng/Bà cho biết Ơng/Bà (cháu học THPT) - Giới tính: Nam  Nữ  - Đang học lớp: Lớp 10  Lớp 11  Lớp 12  - Trường:……………………………………………… -Xếp loại hạnh kiểm cháu học kỳ 1:……………… - Trong gia đình Ơng/Bà người ảnh hưởng sâu sắc đến việc giáo dục con: Cha  Cả cha mẹ  Mẹ  Thành viên khác gia đình (xin ghi rõ):………… - Đánh giá Ông/Bà hạnh kiểm mình: Tốt  Trung bình  Khá  Yếu  Phần II Nội dung Mức độ hài lòng Ơng/Bà việc giáo dục Hồn tồn hài lòng  Khá hài lòng  Rất hài lòng  Có phần hài lòng  Con Ơng/Bà có thưỡng xuyên trao đổi, tâm với cha mẹ không? Có  Khơng  Ơng/bà đánh giá mức độ hiểu biết thân nội dung sau Con mình: TT Các nội dung Đặc điểm phát triển tâm sinh lý đặc trưng lứa tuổi học sinh THPT Ưu nhược điểm Các khả làm sau Sở thích Những khó khăn gặp phải học tập Những khó khăn gặp phải sống học đường Những khó khăn gặp phải Hiểu Có phần Khơng rõ hiểu hiểu tình cảm Quan hệ bạn bè Ông/Bà cho biết mức độ quan tâm vấn đề sau TT 10 11 12 13 14 Nội dung quan tâm Rất Có phần Khơng quan quan quan tâm tâm tâm Cách ứng xử sống Các hành vi sống Động cơ, thái độ học tập Phương pháp học tập Kết học tập Sự định hướng, lựa chọn nghề nghiệp Quan hệ bạn bè Giới tính tình u học trò Các mối quan hệ khác Sự tham gia hoạt động xã hội Sức khoẻ thể chất Sức khoẻ tinh thần (áp lực, Stress ) Sử dụng thời gian nhàn rỗi Khác (ghi rõ): Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/ Bà! BẢNG HỎI (Dành cho: Cán quản lý Sở GD& ĐT, Cán quản lý giáo viên THPT) Câu Ông/bà cho biết mục tiêu việc huy động nguồn lực cộng đồng tham giao giáo dục đạo đức học sinh THPT T T Mục tiêu Mức độ quan trọng RQT Huy động người tham gia Đóng góp tiền, vật chất cho giáo dục QT KQT Giảm bớt ngân sách đầu tư cho giáo dục Cộng đồng tham gia vào giáo dục đạo đức Sản phẩm giáo dục đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực Mọi người hưởng quyền lợi giáo dục Thực tốt mối quan hệ: Nhà trường, gia đình, xã hội Phát huy vai trò nhà trường phát triển kinh tế Câu 2: Ông/bà cho biết tầm quan trọng việc huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT T Nội dung T Mức độ quan trọng RQT QT KQT Huy động nguồn lực cộng đồng để tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức THPT có nghĩa huy động tiền vật chất Huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT huy động tổ chức toàn xã hội đóng góp nhân lực, vật lực, cho phát triển giáo dục Câu 3: Ông/bà cho biết lợi ích việc huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT T T Nội dung Bố sung sở vật chất cho nhà trường Đáp ứng nhu cầu giáo dục THPT Nâng cao chất lượng giáo dục THPT Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo hội cho học sinh phát triển nhân cách Mức độ nhận thức Tốt Chưa tốt Câu 4: Ơng/bà có đồng ý việc Ngành GD&ĐT quyền địa phương làm tốt việc cụ thể hố chủ trương, sách Đảng Nhà nước huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Mức độ đồng ý T Nội dung T (1 tán thành, không tán thành) Ngành GD&ĐT tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, quyền địa phương cụ thể hố, chủ trương sách Đảng Nhà nước huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Địa phương cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương sách Đảng Nhà nước huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Câu 5: Ông/bà tán thành quan điểm đây? TT Nội dung Tán thành Huy động nguồn lực cộng đồng tham Không tán thành gia giáo dục đạo đức học sinh THPT nhiệm vụ ngành GD&ĐT Huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT nhiệm vụ chung công dân, gia đình, tồn xã hội Câu 6: Ơng/bà cho biết ý kiến tham gia lực lượng xã hội việc huy động nguồn lực cộng đồng để thực xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” địa phương? Mức độ tán thành TT Nội dung (1 tán thành, không tán thành) I a b II a b c d Phối hợp lực lượng xây dựng môi trường giáo dục Nhà trường-Gia đình-Xã hội Nhân dân địa bàn có ý thức trách nhiệm tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT, vận động tồn dân chăm sóc hệ trẻ Cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho em học tập, vui chơi có chất lượng Các lực lượng xã hội có hoạt động Góp phần xây dựng phong trào học tập, môi trường giáo dục, rèn luyện nhân cách lành mạnh, an toàn, ngăn chặn hoạt động xấu ảnh hưởng đến học sinh Tạo điều kiện để học sinh vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh Hỗ trợ tài lực, vật lực cho nghiệp giáo dục đạo đức học sinh THPT Ủy ban MTTQ, tổ chức thành viên MTTQ làm tốt việc động viên toàn dân chăm lo cho nghiệp giáo dục đạo đức học sinh THPT Đồn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với nhà trường giáo dục đạo đức học sinh, vận động e đoàn viên, niên gương mẫu học tập, rèn luyện tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Phối hợp chặt chẽ giáo dục g nhà trường với giáo dục xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an tồn Câu 7: Ơng/bà cho biết ý kiến việc huy động nguồn lực tài phát triển giáo dục đạo đức học sinh THPT Mức độ tán thành TT Nội dung (1 tán thành, không tán thành) Huy động nguồn lực tài cho giáo dục đạo đức học sinh THPT Ngành GD&ĐT khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực tài xã hội cho giáo dục đạo đức học sinh THPT Câu 8: Ông/bà cho biết ý kiến việc thực phương pháp huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Mức độ tán thành TT Nội dung (1 tán thành, không tán thành) Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin giáo dục đạo đức học sinh THPT Đẩy mạnh thực cải cách hành tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục đạo đức học sinh THPT Tạo điều kiện tốt, hỗ trợ cho các: Trung tâm đào tạo kỹ sống Tăng cường phân cấp quản lý, tra, kiểm tra giáo dục đạo đức học sinh THPT Đổi mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng cho cá nhân, tổ chức có đóng góp thiết thực cho giáo dục đạo đức học sinh THPT Câu 9: Ông/bà cho biết ý kiến nguyên nhân ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh THPT Thành phố Bắc Ninh? TT Nguyên nhân Sự đạo cấp Đảng, quyền địa phương Cơ chế sách quyền với ngành giáo dục Sự phối hợp quan, tổ chức, đoàn thể Sự phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội Sự ủng hộ tổ chức, cá nhân Trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên THPT Trình độ giáo viên, báo cáo vien, hướng dẫn viên Trung tâm đào tạo kỹ sống Uy tín nhà trường Ý kiến khác:…………………………… …………………………………………… Đáp ứng Chưa đáp ứng yêu cầu yêu cầu ... tác huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh trường trung học phổ thông thành phố Bắc Ninh Chương Biện pháp huy động nguồn lực cộng đồng tham gia giáo dục đạo đức học sinh. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN HẢI ĐĂNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH Chuyên... sinh trường trung học phổ thông địa bàn thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC TRONG CỘNG ĐỒNG THAM GIA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH, Tính cấp thiết của đề tài, TRONG CỘNG ĐỒNG THAM GIA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG THAM GIA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH,, Kết luận và kiến nghị, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay