Xử lý số liệu phân tích PCA va HCA bằng SPSS

12 3 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 21:35

SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPSS Các bước thực Bước 1: Chuyển cột thành hàng hàng thành cột tay, chuyển ** thành 0.005,* thành 0.05, nq= vào sheet 2, lưu lại đóng cửa sổ Chuyển hết tên không hợp lệ thành dạng hợp lệ, bỏ dấu cách, bỏ số đầu Bước 2: Khởi động phần mềm SPSS Vào file mở open database, new querry chọn dạng exel file, chọn next đánh tên file dạng viduhca, nhấn browse, chọn đường dẫn nhấn OK, OK, chọn Sheet 2, next, next Bước 3: (Define Variable) Tích dạng compound dạng Alphabetic, nhấn next Bước 4: sau bước ấn next chuyển tới sổ variable view Bước 5: Tiếp đến chọn trình Analyze\ classify, chọn Hierachical Cluster Analysis Bước 6: Chọn biến chọn trình phân tích Statistics plots\dendrogram ấn Ok kết phân tích biểu đồ hình Phân tích kết * Qua kết phân tích biểu đồ ta nhận thấy từ mẫu kiểm tra với thành phần tương ứng chia làm nhóm: - Nhóm 1: kết hợp mẫu mẫu với hệ số (coefficients) 28.201 - Nhóm 2: Kết hợp mẫu mẫu với hệ số 567.201 * Nhìn biểu đồ hình ta thấy mẫu với mẫu có thành phần biến gần nên kết hợp với theo thuật toán gần tương tự mẫu kết hợp với mẫu SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPAD 2.1 Các bước thực Bước 1: giống với SPSS Bước 2: giống với SPSS Bước 3: từ file excel tạo file txt , đóng file excel Bước 4: chạy phần mềm spad base\importer…\importation fichier…và đặt tên , tìm file txt ta cửa sổ sau: Bước 5: chọn biến xác định biến liên tục Bước 6: click vào Exôcuter đặt tên, lưu flie định dạng sba Bước 7: vào cửa sổ Filiere 1: (sans nom) Bước 8: mở file sba thực chèn thực đơn phương pháp cuối chọn phương pháp phân tích: Bước 9: chèn phương pháp khác chọn phương pháp phân tích Bước 10: chọn biến Bước 11: chạy phương pháp phân tích lưu file dạng FIL Tiếp đến: 10 Bước 12: chạy kết biểu tượng cuối nháy đúp ta 11 2.2 Phân tích kết Tương tự chạy phần mềm SPSS ta biểu đồ hình có kết hợp mẫu với theo nhóm 12 ... Cluster Analysis Bước 6: Chọn biến chọn trình phân tích Statistics plotsdendrogram ấn Ok kết phân tích biểu đồ hình Phân tích kết * Qua kết phân tích biểu đồ ta nhận thấy từ mẫu kiểm tra với... đơn phương pháp cuối chọn phương pháp phân tích: Bước 9: chèn phương pháp khác chọn phương pháp phân tích Bước 10: chọn biến Bước 11: chạy phương pháp phân tích lưu file dạng FIL Tiếp đến: 10 Bước... viduhca, nhấn browse, chọn đường dẫn nhấn OK, OK, chọn Sheet 2, next, next Bước 3: (Define Variable) Tích dạng compound dạng Alphabetic, nhấn next Bước 4: sau bước ấn next chuyển tới sổ variable
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý số liệu phân tích PCA va HCA bằng SPSS, Xử lý số liệu phân tích PCA va HCA bằng SPSS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay