Xây dựng hệ thống tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ABC tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp việt nam (idico)

87 11 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ TUYẾT DUNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG ABC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (IDICO) LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60 34 03 01 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ TUYẾT DUNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG ABC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (IDICO) LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60 34 03 01 Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN PHƯỚC Luận văn Thạc sỹ bảo vệ trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh ngày 22 tháng năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sỹ gồm: STT Họ tên PGS.TS Phan Đình Nguyên TS Nguyễn Ngọc Huy TS Nguyễn Minh Hà PGS.TS Lê Quốc Hội TS Phan Mỹ Hạnh Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG QLKH-ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày… tháng … năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên học viên: LÊ THỊ TUYẾT DUNG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1977 Nơi sinh: Lâm Đồng Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1241850012 I- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống tính giá thành dựa sở hoạt động ABC Tổng công ty đầu phát triển đô thị khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) II- Nhiệm vụ nội dung: - Nhiệm vụ: Hoàn thành luận văn theo thời hạn giao - Nội dung: Xây dựng hệ thống tính giá thành sản phẩm xây dựng khảo sát, kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm xây dựng III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 26/03/2014 V- Cán hướng dẫn: PGS TS TRẦN PHƯỚC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết qủa nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cám ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận vãn Lê Thị Tuyết Dung LỜI CÁM ƠN Trong trình thực hoàn thành luận văn này, tác giả nhận quan tâm giúp đỡ lớn từ Thầy Cơ, đồng nghiệp gia đình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Thầy PGS TS Trần Phước, người hướng dẫn khoa học, mang đến cho kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học, truyền đạt tinh thần học hỏi giúp vượt qua vướng mắc suốt q trình thực luận văn Q Thầy Khoa Kế tốn - Tài - Ngân hàng Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Cơng nghệ TP HCM đóng góp ý kiến thảo luận q báu ln tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất để tơi thực nghiên cứu phục vụ cho luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình hỗ trợ tơi mặt Lê Thị Tuyết Dung TÓM TẮT Phương pháp ABC (Activity Based Costing) phát triển từ năm 1980, hệ thống tính tốn chi phí dựa vào hoạt động giúp tránh sai lệch tính tốn chi phí cung cấp tồn cảnh dòng chảy chi phí suốt trình hoạt động sản xuất mà phương pháp truyền thống cung cấp Thông tin giá thành sản phẩm yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp đưa định đắn kinh doanh đạt hiệu cao Do đó, việc vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động hay phương pháp ABC nói giúp cho doanh nghiệp thơng tin giá thành xác hợp lý so với phương pháp truyền thống Bên cạnh giúp nhà quản lý kiểm soát hoạt động đưa định đắn Luận văn trình bày việc vận dụng lý thuyết ABC việc xây dựng hệ thống tính giá thành dựa sở hoạt động Tổng công ty đầu phát triển đô thị khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) Kết cho thấy việc tính giá thành theo phương pháp ABC giúp Tổng cơng ty IDICO thơng tin giá thành sản phẩm xác đề chiến lược kinh doanh hiệu cho doanh nghiệp Theo quan điểm quản lý dựa vào hoạt động, để xác định nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng sau lập dự toán đồng thời đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu quản lý, tác giả khảo sát 140 công ty thuộc lĩnh vực xây dựng hoạt động TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai phản ánh nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí nhân tố sách giá, nhân tố mơi trường tự nhiên, nhân tố lao động, nhân tố lực quản lý nhà thầu, nhân tố lực tài nhà thầu, nhân tố đặc trưng cơng trình Kết phân tích hồi quy đa biến cho biết biến ý nghĩa thống kê bao gồm lực tài nhà thầu 28,77%; lực quản lý nhà thầu 24,66%; yếu tố tự nhiên 23,97%; yếu tố gian lận thất thoát 22,6% Dựa vào kết phân tích tác giả đưa số giải pháp để khắc phục nhằm giảm giá thành sản phẩm giảm định mức tiêu hao vật liệu, giảm giá vật liệu, tăng cường quản lý sử dụng máy móc, nâng cao lực tài nhà thầu, bố trí nhân hợp lý, nâng cao chất lượng cơng trình thi cơng, hồn thiện cơng tác phân tích giá thành Kết luận văn tài liệu tham khảo giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp nắm thơng tin chi phí tốt để quản lý chi phí đưa định phục vụ cho công tác điều hành doanh nghiệp ABSTRACT Activity-Based Costing (ABC) has been popular since the 1980s because it prevents cost distortions and provides a process view which traditional cost accounting cannot provide The cost information is one of important factors helping companies make true and effect decisions in business Applying the ABC methodology in cost accounting, therefore, provides that the cost information is more accurate and reasonable than the traditional methodology In other word, it provides the means of management to control activities and to make valuable decisions This work presents applying the ABC methodology in setting cost accounting for Vietnam Urban and Industrial Zone Development Investment Corporation (IDICO) The obtained results show that the ABC costing helped IDICO reach that the cost information is more accurate and put forward the business strategy effectively In activity based management, to identify the factors affecting cost and then to propose some solutions aiming to enhance management effectively, there were 140 constructional companies in HCMC, Binh Duong and Dong Nai investigated The results show that there are important factors affecting the fluctuation of cost including pricing policy, natural environment, management capacity, financial power, construction characteristics Analysing multiple regression also show that the Reliability Statistics factors include contractor’s financial power of 28.77%, contractor’s management capacity of 24.66%, natural environment of 23.97% and loss or theft of 22.60% Relying upon the analysed results, some solutions were proposed to aim at reducing cost such as decreasing spent materials, cutting prices off, strenthening exploitation of industrial devices, enhancing contractor’s financial power, employing staff reasonably, enhancing building quanlity and improving cost analysis This work is also used as a reference which can help managers obtain the most accurate cost information to control it and to make the true decisions MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CÁM ƠN iv TÓM TẮT v ABSTRACT vii MỤC LỤC viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .xi DANH MỤC CÁC BẢNG .xii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH ẢNH xiv Chương GIỚI THIỆU CHUNG .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài .2 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .4 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.7 Bố cục luận văn Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) 2.1 Tổng quan phương pháp ABC 2.1.1 Sự đời phương pháp ABC 2.1.2 Khái niệm phương pháp ABC 2.1.3 Đặc điểm phương pháp ABC 2.2 Trình tự thực phương pháp ABC 2.2.1 Chiều dọc: Tiếp cận mơ hình ABC theo quan điểm tính phí 10 2.2.2 Chiều ngang: Tiếp cận mơ hình ABC theo quan điểm quản lý hoạt động .12 2.3 Xu hướng vận dụng phương pháp ABC thay phương pháp tính giá truyền thống .14 2.3.1 So sánh phương pháp ABC phương pháp tính giá truyền thống 14 2.3.2 Ưu nhược điểm phương pháp ABC .15 2.3.3 Sự vận dụng phương pháp ABC doanh nghiệp Việt Nam .15 Chương THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH TẠI TỔNG CƠNG TY IDICO .17 3.1 Tổng quan Tổng công ty IDICO 17 3.1.1 Giới thiệu chung .17 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển .17 3.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Tổng công ty IDICO 18 3.1.4 Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty IDICO 19 3.1.5 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm xây lắp .20 3.1.6 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Tổng công ty IDICO 22 3.2 Khảo sát việc tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây dựng .24 3.2.1 Cách phân loại chi phí sản xuất 25 3.2.2 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 27 3.2.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất .28 3.2.4 Chi phí thiệt hại xây dựng .35 3.2.5 Chi phí bảo hành cơng trình xây dựng 36 3.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .36 3.2.7 Đối tượng phương pháp tính giá thành 37 3.2.8 Khảo sát chi phí chung phương pháp phân bổ chi phí chung cho cơng trình, hạng mục cơng trình 40 3.2.9 So sánh chi phí thực tế thực với chi phí dự tốn ban đầu 41 3.3 Những ưu nhược điểm cơng tác tính giá thành cơng ty IDICO 43 3.3.1 Ưu điểm 43 3.3.2 Nhược điểm 43 Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH GIÁ THÀNH DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG ABC TẠI TỔNG CÔNG TY IDICO .46 4.1 Quan điểm xây dựng hệ thống tính giá thành dựa sở hoạt động Tổng công ty IDICO 46 4.2 Nguyên tắc xây dựng mô hình chi phí theo ABC 47 4.2.1 Tính lý luận mơ hình theo ABC Tổng công ty IDICO 47 4.2.2 Ứng dụng mơ hình ABC Tổng cơng ty IDICO 47 4.3 Xây dựng hệ thống chi phí tính giá thành dựa sở hoạt động tổng công ty IDICO 48 4.3.1 Xác định hoạt động 48 4.3.2 Xác định chi phí nguồn phát sinh chi phí cho trung tâm hoạt động 49 4.3.3 Lựa chọn nguồn phát sinh chi phí 51 4.3.4 Phân phối chi phí từ hoạt động đến sản phẩm 51 4.4 Khảo sát kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến chi phí giá thành sản phẩm xây dựng Tổng công ty IDICO 54 4.4.1 Nhóm nhân tố sách lao động 54 4.4.2 Nhóm nhân tố tự nhiên 55 4.4.3 Nhóm yếu tố sách giá .55 4.4.4 Nhóm yếu tố lực tài nhà thầu 55 4.4.5 Nhóm nhân tố lực quản lý nhà thầu 56 4.4.6 Nhóm yếu tố tính đặc trưng cơng trình 56 4.5 Phương pháp nghiên cứu phân tích liệu 57 4.5.1 Nghiên cứu định tính 57 4.5.1.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 57 4.5.1.2 Kết nghiên cứu định tính 58 CHAT LUONG NVL 0,718 LAM PHAT 0,692 LAI SUAT NH 0,729 GIA XANG DAU TANG 0,595 BIEN DONG TY GIA CHI PHI VAT CHUYEN VL CHINH SACH LAO DONG TL 0,765 KHOI LUONG CV THUC HIEN TAY NGHE CUA CNXD 0,729 0,704 BO TRI NHAN LUC KHONG 0,686 DUNG CHUYEN MON THAM NIEN CONG TAC 0,834 SU DUNG LANG PHI VAT 0,583 LIEU DO THAY DOI THIET KE 0,761 KHAI KHONG GIA THUE MAY THUONG HIEU NHA THAU KINH NGHIEM CUA NHA THAU 0,880 0,550 0,756 KHA NANG HUY DONG VON 0,730 TRINH QUAN QL, KE TOAN 0,859 NGUON CUNG CAP VAT LIEU ON DINH 0,766 TRINH DO, KINH NGHIEM CUA GIAM SAT THI CONG TIEN DO THI CONG NANG LUC MAY MOC THIET BI CUA NHA THAU 0,576 0,668 THOI TIET DIA HINH PHUC TAP 0,668 THIEN TAI LU LUT 0,602 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Ở bảng 4.20 cho biết biến đặc trưng đếu hệ số tải nhân tố lớn 0,55 nhân tố đại diện cho biến động chi phí xây dựng với biến đặc trưng nhân tố xếp lại khác với mơ hình lý thuyết ban đầu Nhân tố 1: bao gồm biến: CSGIA1, CSTL3, CSQL4, CSQL5, CSNL1, CSNL2, CSNL3 đặt tên cho nhân tố lực quản lý nhà thầu NLQL(F1) Nhân tố 2: bao gồm biến: CSGIA3, CSGIA4, CSTL2, CSNL5, CDNL6 đặt tên cho nhân tố lực tài nhà thầu NLTC(F2) Nhân tố 3: bao gồm biến CSGIA2, CSTL4, CSQL2 đặt tên cho nhân tố bố trí nhân khơng phù hợp TDKT(F3) Nhân tố 4: bao gồm biến CSTL1, YTTT2, YTTT3 đặt tên cho nhân tố sách tự nhiên CTMB(F4) Nhân tố 5: bao gồm biến CSTL5 đặt tên cho nhân tố sách tiền lương KNNT(F5) Nhân tố 6: bao gồm biến CSQL1, CSQL3 đặt tên cho nhân tố gian lận thất thoát CSQL(F6) Như vậy, qua kiểm định chất lượng thang đo kiểm định mơ hình EFA, nhận diện thang đo đại diện cho biến động chi phí xây dựng thang đo đại diện cho yếu tố đặc trưng dự án với 23 biến đặc trưng Kết tổng hợp trình bày bảng 4.21 Bảng 4.21 Mơ hình điều chỉnh qua kiểm định Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá STT Thang đo Biến đặc trưng Giái thích thang đo CSGIA1, CSTL3, CSQL4, NLQL F1 CSQL5, CSNL1, CSNL2, Năng lực quản lý nhà thầu CSNL3 CSGIA3, CSGIA4, NLTC F2 Năng lực tài nhà thầu CSTL2, CSNL5, CDNL6 TDKT F3 CSGIA2, CSTL4, CSQL2 Bố trí nhân khơng phù hợp CTMB F4 CSTL1, YTTT2, YTTT3 Chính sách tự nhiên KNNT F5 CSTL5 Chính sách tiền lương CSQL F6 CSQL1, CSQL3 Gian lận thất thoát DTCT YTDT1, YTDT2 Đặc trưng dự án Tổng số 10 thang đo 23 biến quan sát 4.5.8 Phân tích hồi quy đa biến Để nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến biến động chi phí xây dựng, mơ hình tương quan tổng thể dạng: DTCT = f(F1, F2, F3, F4, F5, F6) Trong đó: DTCT: biến phụ thuộc; F1, F2, F3, F4, F5, F6: biến độc lập Việc xem xét nhân tố từ F1 đến F6, yếu tố thật tác động đến đặc trưng dự án cách trực tiếp thực phương trình hồi quy tuyến tính: DTCT = b0 + b1F1 + b2F2 + b3F3 + b4F4 + b5F5+ b6F6 + ei Trong đó: Các biến đưa vào phân tích hồi quy xác định cách tính điểm nhân tố (Factor Score) Nhân tố thứ I, xác định: Fi = Wí 1X1 + Wí 2X2 + … + Wí kXk Wik: Hệ số nhân tố trình bày ma trận nhân tố (Component Score Coefficient) Xi: Biến quan sát nhân tố thứ i (1) Kiểm định hệ số hồi quy Bảng 4.22 Bảng hệ số hồi quy Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Coefficients B (Constant) -6,929.10-16 0,032 0,360 0,032 0,415 NANG LUC QUAN LY NHA THAU NANG LUC TAI CHINH NHA THAU BO TRI NHAN SU Std Error KHONG PHU HOP CHINH SACH TU NHIEN CHINH SACH TIEN LUONG GIAN LAN VA THAT THOAT Beta 0,000 1,000 0,360 11,265 0,000 0,032 0,415 13,001 0,000 0,401 0,032 0,401 12,574 0,000 0,354 0,032 0,354 11,094 0,000 0,410 0,032 0,410 12,846 0,000 0,329 0,032 0,329 10,297 0,000 a Dependent Variable: DAC TRUNG CONG TRINH Nhận xét: Tất biến Sig nhỏ 0,01 điều nghĩa F1, F2, F3, F4, F5, F6 tương quan nghĩa với DTCT độ tin cậy 99% (2) Kiểm định mức độ phù hợp mô hình - Mức độ giải thích mơ hình Bảng 4.23 Bảng kết tóm tắt mơ hình Model Summaryb Model R R Square Adjusted Std Error of Change Statistics R Square the Estimate R Square F Change df1 Durbin- df2 Sig F Change 0,930 a 0,864 0,858 0,37638992 0,864 Watson Change 141,360 133 0,000 0,540 a Predictors: (Constant), GIAN LAN VA THAT THOAT, CHINH SACH TIEN LUONG, CHINH SACH TU NHIEN, BO TRI NHAN SU KHONG PHÙ HỢP, NANG LUC TAI CHINH NHA THAU, NANG LUC QUAN LY NHA THAU b Dependent Variable: DAC TRUNG CONG TRINH Trong bảng 4.23 ta R2 hiệu chỉnh 0,864 Như 86,4% thay đổi đặc trưng dự án giải thích biến độc lập mơ hình - Mức độ phù hợp Bảng 4.24 Bảng kết phân tích phương sai ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression Residual Total 120,158 20,026 18,842 133 0,142 139,000 139 0,000b 141,360 a Dependent Variable: DAC TRUNG CONG TRINH b Predictors: (Constant), GIAN LAN VA THAT THOAT, CHINH SACH TIEN LUONG, CHINH SACH TU NHIEN, BO THI NHAN LUC KHONG PHU HOP, NANG LUC TAI CHINH NHA THAU, NANG LUC QUAN LY NHA THAU Trong bảng 4.24, với Sig
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ABC tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp việt nam (idico) , Xây dựng hệ thống tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động ABC tại tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp việt nam (idico) , 3 Mục tiêu của đề tài, Tổng công ty IDICO luôn bám sát các chỉ đạo của Bộ xây dựng, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính; phát huy tốt các nguồn lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp và quy chế quản lý

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay