Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong doanh nghiệp việt nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế

198 14 0
  • Loading ...
1/198 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:42

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LÝ PHÁT CƯỜNG THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG GIÁ TRI HỢP LÝ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SI Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 03 01 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LÝ PHÁT CƯỜNG THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG GIÁ TRI HỢP LÝ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SI Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 03 01 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VĂN TÙNG v CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Cán bợ hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Tùng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký) TS Trần Văn Tùng Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM ngày 15 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ và tên Chức danh Hội đồng PGS TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Phạm Thị Phụng Phản biện PGS TS Nguyễn Minh Hà Phản biện TS Nguyễn Văn Huy Ủy viên TS Phan Mỹ Hạnh Ủy viên, Thư ky Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn đã được sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM PGS TS Phan Đình Nguyên vi PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc - Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SI Họ tên học viên: Lý Phát Cường Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1981 Nơi sinh: Tp.HCM Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 60 34 03 01 I- Tên đề tài: THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG GIÁ TRI HỢP LÝ TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Q́C TẾ II- Nhiệm vụ và nợi dung: Hệ thớng hóa về định giá kế toán, nêu lên bản chất và nội dung bản của giá trị hợp ly Hệ thống hóa định giá kế toán Việt Nam, khái quát các yêu cầu về giá trị hợp ly chuẩn mực kế toán, phân tích và đánh giá bản chất, vai trò của giá trị hợp ly kế toán Việt Nam Kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng giá trị hợp ly kế toán Việt Nam, từ đó định hướng và xác lập phương hướng vận dụng giá trị hợp ly kế toán doanh nghiệp Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 02/11/2013 V- Cán bộ hướng dẫn: TS Trần Văn Tùng vii CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ky) (Họ tên và chữ ky) TS Trần Văn Tùng PGS TS Phan Đình Nguyên LỜI CAM ĐOAN viii Tôi xin cam đoan là công trình nghiên cứu của riêng Các số liệu, kết quả nêu Luận văn là trung thực và chưa từng được công bố bất kỳ công trình nào khác Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc Học viên thực hiện Luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Lý Phát Cường LỜI CẢM ƠN ix Tôi xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Văn Tùng đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ thực hiện tốt luận văn này cũng hoàn thiện kiến thức chuyên môn của mình Tôi xin trân trọng cám ơn đến các Thầy Cô Khoa Tài Chính – Kế Toán Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM đã truyền đạt cho những kiến thức quy báu thời gian học tập tại trường Tôi xin trân trọng cám ơn Khoa Tài Chính – Kế Toán, Phòng Quản ly Khoa học – Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM đã tạo điều kiện giúp đỡ quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn Tác gia Lý Phát Cường TÓM TẮT x Giá trị hợp ly là một thuật ngữ mới kế toán, so với các hệ thống định giá khác, giá trị hợp ly chỉ mới xuất hiện gần Tuy nhiên, giá trị hợp ly đã được bàn đến là hướng mới của định giá kế toán Giá trị hợp ly là một sở định giá có những ưu điểm khá rõ ràng với các sở định giá khác Gắn với các mục đích và yêu cầu của thông tin tài chính, có thể nhận thấy giá trị hợp ly góp phần làm cho thông tin tài chính thích hợp với nhu cầu sử dụng thông tin điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển Tuy nhiên, các thông tin thị trường không sẳn có, việc áp dụng giá trị hợp ly dựa vào các công thức toán học thuần túy các mô hình định giá làm giảm tính dễ hiểu và đáng tin cậy của thông tin trình bày báo cáo tài chính Trong hệ thống kế toán Việt Nam là hệ thống dựa giá gốc Giá trị hợp ly chỉ được trình bày là một sở để xác định giá gốc một số trường hợp như: tài sản cố định thuê tài chính, trao đổi phi tiền tệ, doanh thu bán trả chậm, Có thể nói rằng giá trị hợp ly tại Việt Nam chưa được đề cập rõ ràng, có hệ thống, phạm vi sử dụng còn hạn chế so với quốc tế, thực tế áp dụng chưa mang lại kết quả cao Tuy nhiên, tương lai cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì vai trò của giá trị hợp ly ngày càng được mở rộng, Việt Nam có những thuận lợi cũng những điều kiện bản để nâng cao vai trò của giá trị hợp ly cũng vận dụng giá trị hợp ly ghi nhận và trình bày thông tin một số khoản mục báo cáo tài chính Với mô hình ly thuyết giá trị hợp ly và mô hình nghiên cứu giá trị hợp ly dựa kết quả phân tích mô hình cho chúng ta thấy sự ảnh hưởng của các yếu tố chính sách; môi trường kế toán; phương pháp định giá; môi trường kinh doanh; tâm ly người kế toán, nhà quản ly và đối tượng sử dụng; lợi ích kinh tế đến việc áp dụng giá trị hợp ly hệ thống kế toán của doanh nghiệp Việt nam Việc sử dụng giá trị hợp ly các chuẩn mực kế toán tài chính là một bước cần thiết trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, sự phức tạp của vii CL G CL W CN T CO M CS M CT D 2 DP DQ DR H DS N DT A DT T DX G Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Công ty cổ phần Xây dựng Cotec Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC C Công ty cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu DIC Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư Công ty cổ phần Địa ốc 11 M Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn D11 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec EIB Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà mơ ước Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen Công Ty Cổ Phần Đệ Tam Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam viii EM C 3 FD C FD T GA S GD T GIL GL T Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM Công ty cổ phần Fiditour Tổng Công ty Khí Việt Nam_CTCP Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh Công ty cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu GM C Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn GM D Công ty cổ phần Đại ly Liên hiệp vận chuyển GS P HA I HA R 4 HA X HB C Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức HC M Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc Tế Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh Công ty cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình Công ty cổ phần Chứng khoán ix HD Công ty cổ phần Hưng Đạo Container O HL Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu A HM C Công ty Cổ phần Kim khí HM H Công ty cổ phần Hải Minh HQ C 5 Quân HSI HT HT B 5 HT C HTI HT L HT V 6 Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Công ty cổ phần Xây dựng Huy Thắng Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO Công ty cổ phần Kỹ tḥt và Ơ tơ Trường Long Công ty cổ phần vận tải Hà Tiên ICF Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản INC Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO ITA Công ty cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo ITC Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà x KA C KD C KD H 6 KH A KS T LC G LG C LIX LM LU T P MH L MS N MT G NA MC V Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An Công ty cổ phần Kinh Đô Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty cổ phần xuất nhập Khánh Hội Công ty cổ phần KASATI Công ty cổ phần LICOGI 16 Công ty cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia Công ty cổ phần Bột giặt Lix Công ty cổ phần Lilama 18 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài Công Ty Cổ Phần In và Bao bì Mỹ Châu Công ty cổ phần Minh Hữu Liên CTCP Tập đoàn Ma San Công ty cổ phần MT GAS Công ty Cổ phần Nam Việt xi NB B NL G NP S NV B NV N OP C OR S PA C PA N PC T 8 PD R PE T PG D PG S PG T PH Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long Công ty cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt Công ty cổ phần Nhà Việt Nam Công ty cổ phần Dược phẩm OPC Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình Công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam Công ty cổ phần Taxi Sài Gòn Petrolimex Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng xii S PIT Công ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex PJT Công Ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex 9 PM C PM S PN C 9 PNJ 00 PP G PPI 01 02 PPP 03 PS C 04 PS D 05 PS G 06 PT L 07 PV D 08 PV E Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu Công ty cổ phần văn hoá Phương Nam Công ty cổ phần Vàng bạc đá quy Phú Nhuận Công ty cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí-CTCP xiii 09 PV S 10 PV T 11 PX L 12 QC G 13 RC L 14 RD P 15 RE E 16 SA F 17 SA P 18 SA V 19 SB C 20 SC5 21 SC D 22 SC R 23 SE D SF Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO Công ty Cổ phần In sách giáo khoa TP Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập SAVIMEX Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn Công ty cổ phần Xây dựng số Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn xiv 24 C SFI 25 26 SF N 27 SG D 28 SG H 29 SG T 30 SJ1 Công ty cổ phần Thủy sản số 1 SM A SM C SP M 36 SPP 37 SR F 38 SS C 39 Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn CTCP Đầu tư Hạ tầng Bất Động Sản Sài Gòn 32 Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn SII 35 Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà 31 34 Công Ty Cổ Phần Dệt lưới Sài Gòn SIC 33 Công ty cổ phần Đại ly Vận tải SAFI SS G Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC Công ty Cổ phần S.P.M Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Công ty cổ phần Giống trồng miền Nam Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu xv SSI Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn ST8 Công ty cổ phần Siêu Thanh 40 41 42 ST B 43 ST C 44 ST G 45 ST T 46 SV C 47 SV T 48 TA C 49 TC L 50 TC M 51 TD H 52 53 54 TD W TIE TIX TK Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Kho vận miền Nam Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An Công ty cổ phần Đại ly giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức Công ty cổ phần TIE Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ xvi 55 C 56 TL G 57 TM C 58 TM S 59 TN A 60 TP C 61 TT TV TV VB H 67 VD S 68 VF G Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện Công ty cổ phần Điện tử Bình Hoà Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam VF MVF1 Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam VF MVF4 Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 69 70 Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng Công ty cổ phần Thủy sản số P 66 Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam TS4 65 Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú 62 64 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Thủ Đức TPP 63 Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long xvii 71 VG P 72 VI D VM D VN 73 74 F 75 VN H 76 VN I 77 VN L VN M VN 78 79 S 80 VP H 81 VP K 82 VSI 83 VS T 84 VT C 85 VT O WC Công ty Cổ phần Cảng rau quả Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Công ty cổ phần Vận tải Ngoại thương Công ty cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương mại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam Công ty cổ phần viễn thông VTC Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO Công ty cổ phần Bến xe miền Tây xviii 86 S Bang câu hỏi khao sát: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào quy công ty! Tôi là Ly Phát Cường – học viên cao học Kế toán – Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM (HUTECH) Hiện làm luận văn với đề tài: “Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán Quốc tế” Mục đích phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, không có mục đích kinh doanh Kính mong quy công ty dành ít thời gian để điền vào bản phỏng vấn này Cũng xin lưu y là không có câu trả lời đúng hay sai, tất cả thông tin về quy công ty gộp chung với các công ty khác để xử ly thống Vì vậy, thông tin cá nhân và công ty không xuất hiện báo cáo kết quả nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Chúc quy công ty thành công và phát triển! Quy công ty vui lòng đánh dấu mức độ đồng y bằng dấu “X” vào số điểm đối với mỗi phát biểu sau Với quy ước về điểm của thang đo sau: Thang đo mức độ đồng ý 1: Hoàn toàn không đồng y 2: Không đồng y 3: Tạm được 4: Đồng y xix 5: Hoàn toàn đồng y I –GIÁ TRI HỢP LÝ Mức độ đồng y Giá trị hợp lý Doanh nghiệp có nên sử dụng giá trị hợp ly II – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ HỢP LÝ Mức đợ đờng y Chính sách Chuẩn mực kế toán chưa có quy định rõ ràng 5 Chưa có Thông tư hướng dẫn cụ thể, rõ ràng Cần có chính sách khuyến khích sử dụng giá trị hợp ly Chuẩn mực kế toán để thuyết minh và sử dụng giá trị hợp ly chưa ban hành Chưa có Quyết định quy định giá trị hợp ly là sở định giá kế toán Mức độ đồng y Môi trường kế toán Tổ chức, hội nghề nghiệp chưa phát huy hết vai trò 5 Mục đích sử dụng của các đối tượng kế toán Mức độ thận trọng và lạc quan kế toán Yêu cầu mục đích, sử dụng thông tin kế toán Chưa xác định cụ thể, thống nhất về việc sử dụng giá trị hợp ly Phương pháp định giá Mức độ đồng y xx Chưa có Quyết định phương pháp định giá giá trị cụ thể Sử dụng kỷ thuật định giá theo IASB Sử dụng năm kỷ thuật định giá theo tiêu chuẩn thẩm định giá Sử dụng phương pháp khác Mức độ đồng y Môi trường kinh doanh Không có sự đồng bộ của nền kinh tế Môi trường pháp ly của hoạt động định giá chưa đồng bộ Thị trường hàng hóa chưa phát triển 5 Các yếu tố của thị trường hoạt động rất phức tạp và thường xuyên bất động Các tổ chức định giá nặng về hành chính Mức độ đồng y Tâm lý người kế toán, nhà quan lý và đối tượng sử dụng Phục vụ cho quan thuế Thiếu niềm tin về giá trị hợp ly Chưa nhận thức đầy đủ về giá trị hợp ly 5 Không có sự đồng thuận giá trị hợp ly từ người làm kế toán, nhà quản ly đến đối tượng sử dụng Mức đợ đờng y Lợi ích kinh tế Tốn nhiều chi phí để thu thập và xử ly thông tin Lợi ích mang lại không tương xứng với chi phí II – THÔNG TIN QUÝ CÔNG TY: Tên Công ty: Địa chỉ: Số điện thoại: Email: xxi Người trả lời: Chức vụ: ... toán doanh nghiệp Việt Nam 82 5.3.1 Bổ sung, điều chỉnh Luật kế toán và chuẩn mực chung 82 5.3.2 Ban hành các chuẩn mực mới 82 5.3.2.1 Nội dung chuẩn. .. Thông tư VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam TSCĐ Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Bang 2.1: Định giá một số khoản mục theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và Ủy ban chuẩn mực... và giải pháp vận dụng giá trị hợp ly doanh nghiệp Việt Nam theo Chuẩn mực kế toán quốc tế” là vấn đề cấp thiết hiện để giúp các doanh nghiệp: Cung cấp được những thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong doanh nghiệp việt nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế , Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong doanh nghiệp việt nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay