Nâng cao hiệu quả phát hiện sai phạm tài chính của thanh tra quận 10 qua việc ứng dụng kỹ thuật kiểm toán điều tra

119 5 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM _ PHẠM THANH PHONG NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT HIỆN SAI PHẠM TÀI CHÍNH CỦA THANH TRA QUẬN 10 QUA VIỆC ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KIỂM TOÁN ĐIỀU TRA LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60 34 0301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2014 MỤC LỤC Lời cam đoan …………………………………… Lời cảm ơn …………………………………… Tóm tắt tiếng Việt …………………………………… Tóm tắt tiếng Anh ……………………… Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ………………………………… Đặt vấn đề …………………………………… 1.2 Tính cấp thiết đề tài …………… 1.3 Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu … …… 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu ……… … 1.3.2 Nội dung nghiên cứu …… … 1.3.3 Phương pháp nghiên cứu … 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ……… 1.5 Kết cấu Luận văn … …… CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THANH TRA, KẾ TOÁN ĐIỀU TRA …………… 2.1 Tổng quan tra nhà nước …………… 2.2 Tổng quan Thanh tra Quận 10 …………….… 2.3 Kỹ thuật tra Thanh tra Quận 10 2.3.1 Kỹ thuật nhận biết dấu hiệu gian lận 2.3.2 Kỹ thuật phát gian lận 2.4 Tổng quan kế toán điều tra …… 2.4.1 Khái niệm ………… ….…… 2.4.2 Mục đích điều kiện thực kế toán điều tra 2.4.3 Kỹ thuật phát gian lận …………… 2.5 Gian lận dấu hiệu nhận biết gian lận …………… 2.5.1 Tam giác gian lận ………… 2.5.2 Các dấu hiệu nhận biết gian lận ………………………………………… 2.6 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ……………………………… ……… 2.7 Tóm tắt Chương ……………… CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp luận 3.2 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA i ii iii v vii viii ix 1 3 4 6 10 14 16 17 17 17 18 24 24 25 33 34 35 36 37 ĐỀ TÀI …………… 4.1 Thực trạng công tác tra Thanh tra Quận 10 …………… 4.1.1 Tình hình tra phát sai phạm tài 4.1.2 So sánh kỹ thuật Thanh tra Quận 10 với kế toán điều tra 40 40 40 41 4.1.2.1 Về kỹ thuật nhận biết dấu hiệu gian lận 4.1.2.2 Về kỹ thuật phát gian lận 4.2 Các dạng sai phạm thủ đoạn gian lận 4.2.1 Kết khảo sát dạng sai phạm tài thường phát 41 45 49 49 công tác tra …………… 4.2.2 Kết khảo sát thủ đoạn gian lận tài thường phát qua 54 tác tra …………… 4.2.3 Khảo sát kỹ thuật tra so với kế toán điều tra 4.3 Đối chiếu số tra phát sai phạm tài điển hình 56 58 Thanh tra Quận 10 ……………………………………………………… … 4.3.1 Tổng hợp số liệu sai phạm ………………………….… 4.3.2 Nhận xét, kết luận …………… 4.4 Đánh giá chung kỹ thuật tra so với kiểm toán điều tra 4.4.1 Về kỹ thuật nhận biết phát gian lận BCTC ………………… …… 4.4.2 Về kỹ thuật nhận biết phát gian lận biển thủ tài sản …………… 4.4.3 Về kỹ thuật nhận biết phát gian lận che dấu, để sổ sách ………… 4.4.4 Về kỹ thuật nhận biết phát gian lận định giá tài sản không …… 4.4.5 Về kỹ thuật nhận biết phát gian lận toán …………… 4.4.6 Về kỹ thuật nhận biết phát gian lận hàng tồn kho …………… 4.4.7 Về kỹ thuật nhận biết phát gian lận tham nhũng …………… 4.4.8 Về kỹ thuật kiểm tra chứng từ …………… 4.4.9 Về kỹ thuật vấn ……………………… 4.10 Tóm tắt Chương …………… CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ …………… 5.1 Quan điểm hiệu phát sai phạm tài ………………………………………… 5.2 Quan điểm vận dụng kỹ thuật kế toán điều tra vào hoạt động tra 58 64 66 66 67 70 73 73 75 76 76 77 78 79 79 79 Thanh tra Quận 10 …………………………………………………………………………………………… 5.3 Bài học kinh nghiệm cho Thanh tra Quận 10 …………… 5.4 Các giải pháp nâng cao hiệu tra phát sai phạm tài qua việc vận dụng kế tốn điều tra …………… 5.4.1 Giải pháp cụ thể …………… 5.4.2 Giải pháp hỗ trợ …………… 5.5 Kết luận 5.6 Hạn chế luận văn …………… 5.7 Hướng mở rộng nghiên cứu luận văn …………… 5.8 Lời kết TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….……………………… 84 85 85 90 95 102 102 103 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ đề tài “Nâng cao hiệu phát sai phạm tài Thanh tra Quận 10 qua việc ứng dụng kỹ thuật kế toán điều tra” kết trình tự nghiên cứu sở vận dụng lý thuyết kiểm toán điều tra kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn đơn vị công tác; số liệu thu thập để so sánh, phân tích diễn giải luận văn trung thực; tài liệu tham khảo trích dẫn theo nguồn gốc rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực luận văn Tác giả: Phạm Thanh Phong LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH), hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài “Nâng cao hiệu phát sai phạm tài Thanh tra quận 10 qua việc ứng dụng kỹ thuật kiểm toán điều tra” với kỳ vọng ứng dụng hiệu cho đơn vị Thanh tra Quận 10 đơn vị tra cấp quận huyện khác, tiền đề cho cơng trình nghiên cứu ứng dụng rộng lĩnh vực tra Kết luận văn tạo lập sở kiến thức trang bị Trường tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ giảng viên, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Quý thầy, cô Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tận tâm truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức thời gian học tập nghiên cứu trường làm tảng để nghiên cứu - Tiến sỹ Trần Khánh Lâm - giảng viên Trường Đại học Mở TP.HCM, với kiến thức kinh nghiệm thực tiễn kiểm tốn tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu, định hướng đề tài phù hợp với nghề nghiệp khả tôi, bỏ nhiều thời gian đọc chỉnh sửa nội chi tiết từ lập đề cương đến hoàn thành luận văn - Các đồng nghiệp Thanh tra TP.HCM, Thanh tra quận huyện hỗ trợ trình khảo sát thực đề tài - Gia đình, bạn bè hỗ trợ, động viên tơi q trình thực đề tài Đề tài kiểm tốn điều tra đề tài nên trình thực hiện, dù cố gắng tham khảo nhiều tài liệu, tiếp thu ý kiến đóng góp đồng nghiệp, giảng viên hướng dẫn, song chắn viết tác giả thiếu sót Rất mong nhận nhận xét, đóng góp ý kiến quý báu từ quý thầy, cô, đồng nghiệp bạn bè Xin chân thành cảm ơn Tác giả: Phạm Thanh Phong TÓM TẮT Nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật nhận biết dấu hiệu gian lận phát gian lận kiểm toán điều tra làm sở để so sánh với kỹ thuật Thanh tra Quận 10, qua xác định rõ thiếu sót, hạn chế Thanh tra Quận 10, đồng thời tìm ưu điểm kiểm tốn điều tra có khả vận dụng vào hoạt động tra nhằm mục đích nâng cao hiệu phát sai phạm tài Thanh tra Quận 10 Kết so sánh, khảo sát cho thấy Thanh tra Quận 10 chưa có kỹ thuật thống nhất, kỹ hạn chế, thụ động tìm kiếm, đánh giá dấu hiệu nhận biết gian lận nên cán tra phải dựa vào năng, kinh nghiệm nghề nghiệp buộc phải kiểm tra diện rộng, chưa có định hướng rõ ràng khơng xác định trọng điểm cần phải đột phá dẫn đến việc chậm trễ tiến độ, tốn nhiều thời gian, tự gây áp lực cho hệ tất yếu khả bỏ sót, khơng phát bị rơi vào bẫy sai phạm nhỏ đơn vị chủ động khai báo cao Trong đó, kiểm tốn điều tra có ưu điểm vượt trội nhu sau: - Kỹ thuật nhận biết dấu hiệu gian lận kiểm toán điều tra trước tiên tập trung vào việc đánh giá yếu tố người vị trí quản lý, có thẩm quyền yếu tố xuất phát điểm hành vi gian lận; khai thác yếu tố môi trường hoạt động bên đơn vị thông qua hệ thống KSNB gian lận thường gắn liền với thiếu kiểm sốt, việc đánh giá dựa sở lý thuyết khoa học nghiên cứu, kiểm chứng thực tế tam giác gian lận làm sở để xây dựng kế hoạch, định hướng điều tra có trọng điểm, khơng dàn trải, đồng thời trọng việc tìm kiếm khai thác thông tin từ cáo giác từ bên nội đơn vị - Phương pháp phát gian lận dựa chân lý gian lận thường gắn liền với thiếu kiểm soát; dựa trực giác; nghi ngờ khai thác dấu hiệu đỏ nhiều tốt, đặc biệt trọng cáo giác phương pháp phát phổ biến Qua có định hướng điều tra; sử dụng kỹ thuật phân tích bàn phân tích tỷ số, phân tích vòng quay, phân tích thời gian; việc tuân thủ nguyên tắc kế toán; kiểm tra chứng từ để tìm kiếm bất thường, bất hợp lý; kết hợp với tổ chức theo dõi, giám sát quy trình quản lý thu chi tài hàng ngày đơn vị; đối chiếu thực tế thường xuyên đơn vị; tổ chức điều tra xác minh thực tế nhà cung cấp, so sánh giá cả, thực xác minh bí mật, theo dõi đối tượng; đột kích bất ngờ bàn làm việc đối tượng làm sở để thu thập chứng đấu tranh buộc chủ thể gian lận phải thừa nhận hành vi sai phạm Các phương pháp tìm kiếm dấu hiệu phát gian lận có mối liên hệ biện chứng, đan xen chặt chẽ với nhau, từ dấu hiệu nghi vấn có phương pháp phát từ dẫn đến khả truy thêm dấu hiệu gian lận phương pháp phát khác - Kỹ thuật vấn chuyên nghiệp hiệu tra qua cách thức tổ chức vấn khai thác từ đối tượng khơng có liên quan cung cấp thơng tin hữu ích, đến vấn trực tiếp đối tượng, kết vấn loại bỏ lời biện hộ, bào chữa, cố tình hợp lý hóa sở thu thập đủ chứng pháp lý để xác định kẻ gian lận, đồng thời chứng pháp lý vững kết điều tra chứng tòa trường hợp đối tượng không đồng ý kết tra khởi kiện tòa Kết nghiên cứu có ý nghĩa Thanh tra Quận 10 việc vận dụng kỹ thuật vào thực tiễn hoạt động tra để nâng cao hiệu phát gian lận tài ABSTRACT This research to study the signs of fraud and the method of fraud detection of forensic accounting as a background for making comparison with the method of Inspectorate of District 10, thus identifing clearly the shortcomings and limitations of Inspectorate of District 10, and then finding out the advantages of forensic accounting which can be applied into inspection activities for raising the efficiency of detection financial violation at District 10 Results of comparison and survey showed that technical method of Inspectorate of District 10 are unstandardized, limited in searching, evaluating signal of fraud, so inspectors have to be relied on their instinct, experience and required long and extensive checks In fact, without clear direction and unidentified major breakthroughs have led to schedule delayed, time-consumed, self-pressure and its corollary is the ability leading to omission, undetection or fall into traps with small irregularities declaring by the inspected units Meanwhile, the forensic acounting has advantages as follows: - Technical in identification the fraudulent signs primarily focused on assessing the human factor in management positions since it is the starting point of the any fraud activities; exploiting the environmental factors inside through internal control system due to fraud is often associated with lack of control; the assessment is based on scientific theory on fraud triangle which has been studied, proven effectiveness in practice the as the platform for planning, directive and priority investigation, avoiding spread; and also focused on finding information extraction from allegations internally from the unit - Methods to detect fraud based on the truth that fraud is often associated with lack of control; based on intuition; suspicion and exploitation of red flags as much as possible, special attention to allegations since its the common detection methods Thereby setting up oriented investigation, using analysis techniques like ratio analysis, cycle analysis, time analysis, compliance with accounting principles, checking the documentation to find unreasonable; holding in conjunction with monitoring and supervision daily processes financial revenue and expenditure management at the unit; verifying the supplers, making price comparison, performing secret verification, tracking objects, surprising raid at the desk of the object to gather all the evidences The method of searching signs and detecting fraud have the dialectical relationship and closely intertwined, from one suspicious signs will set up equivalent method which could lead to the ability to access more the signs of fraud and other detection methods - Technical professional and efficient interview through collecting full evidences from indirect subjects who could provide useful information, prior to the direct subjects, thus eliminated any exculpation or rationalization and to determine exactly fraudster, and evidences will be a solid legal evidence of the investigation results or evidence in court in the case of subjects not agree with inspection results and initiate legal action The study results have meaning for Inspector of District 10 in the application of forensic method to the inspection practices to improve the efficiency of financial fraud detection DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt CỤM TỪ ĐẦY ĐỦ CỤM TỪ VIẾT TẮT Kiểm toán Nhà nước KTNN Kế toán điều tra KTĐT Ngân sách Nhà nước NSNN Thanh tra Chính phủ TTCP Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh TT TP.HCM Ủy ban Thường vụ UBTV Ủy ban nhân dân UBND Hệ thống kiểm soát nội HTKSNB Kinh tế xã hội KTXH 10 Phòng chống tham nhũng PCTN 11 Khiếu nại tố cáo KNTC 12 Bảo hiểm xã hội BHXH 13 Hành nghiệp HCSN 14 Xây dựng XDCB 15 Tài sản cố định TSCĐ 16 Bảng cân đối kế toán BCĐKT 17 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCKQHĐKD 18 Báo cáo tài BCTC 18 Doanh thu DT 20 Vốn chủ sở hữu VCHS 21 Giá trị gia tăng GTGT 22 Hiệp hội nhà điều tra gian lận ACFE áp dụng văn hết hiệu lực, tránh việc cấu nhiều thành viên, thực tế giao tồn cơng việc tra cho vài cá nhân gây áp lực khối lượng công việc, tiến độ, thời gian, dẫn đến làm tăng rủi ro bỏ sót, khơng phát gian lận 5.4.2.2 Xây dựng phương pháp tra Ngành tra nhà nước chưa có phương pháp tra hướng dẫn cụ thể cách thức tra, phương pháp phân tích phát sai phạm… làm sở để tham khảo, vận dụng thực tế đơn vị tra làm sở để đánh giá hiệu tra Do đó, cần thiết phải xây dựng phương pháp tra thống chung, hướng dẫn chi tiết loại gian lận, dấu hiệu gian lận, phương pháp phát gian lận, xác định tính trọng yếu, kỹ thuật kiểm tra thơng tin tài chính, tra mơi trường tin học, xác nhận từ bên ngoài, lập kế hoạch tra, sở pháp lý chứng, cách thức thu thập chứng cứ, phương pháp phân tích, xem xét báo cáo tài chính, đánh giá rủi ro, kỹ thuật chọn mẫu kiểm tra… Lĩnh vực tra nhà nước rộng, nên để xây dựng phương pháp tra đòi hỏi cần phải có đạo, phối hợp chặt chẽ Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Thành phố Thanh tra quận huyện để tập hợp liệu dạng sai phạm, kinh nghiệm kỹ thuật tra hiệu đơn vị 5.4.2.3 Tổ chức lớp học nghiệp vụ tra, tập huấn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm dạng sai phạm, phương pháp, kỹ thuật tra Thanh tra Việt Nam tài trợ kinh phí nhà tài trợ Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, Hà Lan thực dự án “Chương trình nâng cao lực tổng thể ngành tra” (Posic) Theo đó, hàng năm Thanh tra thành phố có tổ chức nhiều học tập tin học, ngoại ngữ, hội thảo nâng cao lực, hiệu tra cho đơn vị tra sở, tra quận huyện Tuy nhiên, việc tổ chức lớp tin học chủ yếu dạy tin học bản, sử dụng phần mềm Access thực tế chưa mang lại hiệu quả, chưa có tính ứng dụng cao tác nghiệp tra; việc tổ chức hội thảo chủ yếu tra giải khiếu nại tố cáo với thành phần tham dự chủ yếu cán tra lãnh đạo từ cấp phó trở lên, tác nghiệp chủ yếu chuyên viên tra nên hiệu hội thảo chưa cao, chưa tập hợp kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cá nhân đơn vị Thanh tra TP.HCM tính đến thời điểm chưa tổ chức họp hội thảo chuyên đề lĩnh vực tra kinh tế xã hội Do đó, theo ý kiến tác giả, cần phải thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề này, mở rộng cho đối tượng chuyên viên, tra viên, cán thuế, kiểm toán để tập hợp ý kiến, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn họ làm sở để nâng cao kỹ tra đơn vị tra tiền đề góp phần xây dựng hồn thiện chuẩn mực tra chung cho ngành tra 5.4.2.4 Công tác đào tạo, tuyển dụng chế độ hỗ trợ  Công tác đào tạo - Đào tạo Thanh tra Quận 10: thành lập tổ phản biện đoàn tra để tìm hạn chế, thiếu sót báo cáo tra; tổ chức họp đưa tình để trao đổi kinh nghiệm phương pháp xử lý, phát - Đào tạo, tập huấn Thanh tra TP.HCM: hàng năm Trường Cán tra có tổ chức khóa học nghiệp vụ tra cho đội ngũ cán tra cấp, nhiên, khóa học kéo dài từ đến tháng mang nặng tính hàn lâm, chủ yếu để cấp chứng tra viên tập huấn về luật tra khiếu nại tố cáo, việc trang bị kiến thức chuyên sâu tra lĩnh vực kinh tế kế toán, kiểm toán, điều tra phát sai phạm chưa quan tâm, đặt mức nên sau khóa học, học viên khơng trang bị có chiều sâu, rộng kiến thức chun mơn tài để hỗ trợ nâng tầm cho đội ngũ chuyên viên công nhận tra viên Do đó, cần thiết phải đổi phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tra theo hướng giảng dạy phương pháp phát sai phạm giảng dạy lý thuyết hạch tốn kế tốn hồn tồn khơng hiệu quả, không mang lại kiến thức nhiều Để thực điều này, mời chuyên viên có kinh nghiệm, có kiến thức thực tế tra phát sai phạm tài Thanh tra TP.HCM, tra sở, tra quận huyện, chuyên viên, chuyên gia kiểm toán nhà nước hỗ trợ tham gia giảng dạy Vì với kiến thức thực tế chuyên viên, chuyên gia này, học viên trang bị kiến thức thực tế, hữu ích áp dụng vào cơng việc sau kết thúc khóa học Đào tạo hệ đại học Học viện Hành Quốc gia: tổ chức đào tạo đại học chuyên ngành tra nên phân thành chuyên ngành tra giải KNTC tra KTXH Đối với chuyên ngành tra KTXH, cần đưa môn học chuyên sâu kế tốn, kiểm tốn, mơn luật liên quan đến tài chính, đặc biệt kỹ thuật nhận biết dấu hiệu phương pháp phát gian lận kỹ thuật kiểm tốn điều tra vào chương trình giảng dạy  Công tác tuyển dụng Việc tuyển dụng nên vào phù hợp, hiểu biết chuyên ngành, trọng tuyển dụng ứng viên có cấp chuyên ngành kế toán, kiểm toán để thuận tiện cho việc thích nghi, đáp ứng với u cầu cơng việc Ưu tiên tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán kiểm toán doanh nghiệp, ứng viên chắn hiểu rõ thủ thuật gian lận kế toán, hành vi gian lận nên việc họ sử dụng kỹ thuật, hiểu biết vào cơng tác chun mơn để phát gian lận tài hồn tồn khả thi đó, giảm thiểu rủi ro không phát gian lận đến mức thấp  Chế độ hỗ trợ Thanh tra hoạt động theo chế độ đặc thù, cơng việc đòi hỏi người làm cơng tác tra ln phải tìm tòi, nghiên cứu, phải có kiến thức sâu rộng nhiều lĩnh vực tài chính, kế tốn, điều tra, luật, xây dựng…, phải chịu áp lực công việc lớn q trình tác nghiệp tra Do đó, song song với yêu cầu phẩm chất đạo đức, lực, trình độ, cần có chế độ đãi ngộ đào tạo, khoản tiền lương, phụ cấp theo lương tương xứng với cơng việc họ Có vậy, thu hút đội ngũ cán tra có tri thức, có lực thực sự, có khả nghiên cứu, phân tích, đánh giá việc cơng tác tra phát sai phạm tài chính, góp phần hướng dẫn đơn vị tra thực theo pháp luật, đảm bảo pháp chế, giảm thất thu cho NSNN 5.5 Kết luận Kỹ thuật KTĐT xét sở lý luận, so sánh vận dụng vào thực tế hồn tồn có khả thích ứng phù hợp với hoạt động tra tài Thanh tra Quận 10; từ kỹ thuật KTĐT, tác giả rút trích hạn chế từ nguyên nhân khách quan chủ quan kỹ thuật tra, qua nhận ưu điểm riêng biệt loại kỹ thuật KTĐT có khả ứng dụng nâng cao hiệu tra phát sai phạm tài Cụ thể sau: * Hạn chế tra: - Nguyên nhân khách quan: + Việc chưa có phương pháp chung, tính đến thời điểm chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể, chun sâu nước lĩnh vực tra KTXH kỹ thuật nhận biết dấu hiệu phương pháp phát gian lận, sai phạm tài để tham khảo, học tập, vận dụng hoạt động tra Chính vậy, cán điều tra phải tự mò mẫm bước điều tra nên lúng túng nhiều biết đối tượng thực có gian lận, khơng thể tìm chứng chứng minh hành vi sai phạm để buộc đối tượng phải thừa nhận + Thủ đoạn gian lận ngày tinh vi, có hệ thống, có thơng đồng đối phó tổ chức, đơn vị tra gây khó khăn cho cơng tác tra + Niên độ tra năm yêu cầu phải tra tồn diện quản lý thu chi tài chính, chấp hành sách pháp luật nhiều loại hình đơn vị đơn vị nghiệp có thu, đơn vị hành nghiệp, doanh nghiệp nên quy mơ khối lượng công việc lớn số lượng cán tra ít, thời gian tra bị hạn chế vòng 30 ngày tra cấp quận huyện + Chưa có cơng cụ phần mềm chuyên biệt hữu hiệu sở liệu hỗ trợ cho hoạt động kiểm tra + Ngoài phải kể đến cơng tác điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng chưa hợp lý UBND quận điều động cán có chun mơn luật phụ trách tra kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng; việc tuyển dụng cấp quen biết mà không xét đến mức độ đáp ứng lực, đặc điểm, kỹ năng, chưa ưu tiên xét tuyển người có thâm niên kinh nghiệm tài kế tốn – kiểm tốn từ đơn vị quận hay từ doanh nghiệp quốc doanh + Chế độ đãi ngộ, phụ cấp ngành chưa tương xứng với yêu cầu áp lực, trách nhiệm, nghĩa vụ công việc tra phải thực dẫn đến tượng cán chưa yên tâm, gắn bó với nghề nghiệp + Cơ chế song trùng lãnh đạo ngành tra ủy ban nhân dân gây hạn chế tác nghiệp tra Đây nguyên nhân khách quan bên ảnh hưởng đến việc tra chưa đạt hiệu suất cao, bỏ sót nhiều dấu hiệu nghi vấn, sai phạm, thời gian tra kéo dài khơng tồn diện, không hết nội dung theo yêu cầu đặt ra, hiệu tra phát sai phạm tài chính, PCTN chưa đạt hiệu cao - Nguyên nhân chủ quan: + Biên chế đội ngũ cán tra người, kỹ thuật tra chủ yếu hình thành từ kinh nghiệm thân cá nhân hay đơn vị tra, đoàn tra chưa tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, khả làm việc theo nhóm hạn chế + Khả ứng dụng thành thạo vi tính xử lý phân tích biến số liệu thành số biết nói nhiều hạn chế + Kỹ thuật phát sai phạm tài hình thành sở kiểm tra vào văn pháp lý mà đối tượng áp dụng, ngành tra gọi kỹ thuật “lấy mỡ rán nó” chủ yếu tập trung khai thác bàn làm việc qua việc phân tích số liệu theo chiều ngang giới hạn niên độ tra; tập trung kiểm tra việc tuân thủ, kiểm tra số liệu đơn vị cung cấp nên dấu hiệu không đa dạng, không nhận thấy xu hướng biến động bất thường Do đó, vận dụng vào tra đơn vị có quy mơ lớn hay tra doanh nghiệp kỹ thuật tra thực chưa đủ để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi chưa phù hợp + Kỹ thuật dựa tìm kiếm dấu hiệu, sau u cầu đối tượng giải trình làm nhiều thời gian tạo hội cho đối tượng đối phó + Việc chủ động tìm kiếm dấu hiệu nhận biết phương pháp phát qua việc sử dụng công cụ phân tích nhiều hạn chế + Chưa xác định đối tượng nghi vấn từ đầu loại gian lận cụ thể để tra có trọng tâm, trọng điểm sai phạm cần làm rõ, thuận lợi việc lựa chọn áp dụng kỹ thuật tìm kiếm, phát gian lận + Kỹ thuật chủ yếu tập trung vào phát để sổ sách biển thủ tài sản; chưa phân loại theo loại kỹ thuật để có phương pháp điều tra đánh giá khách quan sai phạm + Việc phát gian lận BCTC, gian lận toán kỹ thuật kiểm tra chứng từ, vấn bộc lộ khiếm khuyết, chưa chuyên sâu, chưa toàn diện + Kỹ thuật kiểm quỹ chuyên viên vào nghề mang nặng tính hình thức, chưa trọng đến dấu hiệu gian lận trình kiểm quỹ + Kỹ thuật tra chưa thực tích cực quan tâm đến tìm kiếm cáo giác nội bộ, chưa trọng tổ chức điều tra thực tế bên đơn vị để nhận biết dấu hiệu nhằm đánh giá mức khả có dấu hiệu gian lận nguy từ yếu tố môi trường hoạt động hệ thống KSNB lỏng lẽo yếu tố người đơn vị để từ có biện pháp kỹ thuật phát phù hợp, hiệu Thay vào đó, tra thường tập trung vào việc nhận diện dấu hiệu cách thụ động cách quan sát thời gian, cách thức giao nộp hồ sơ sổ sách, cách thức giải trình đối tượng bàn làm việc tra; việc giải vấn đề tìm kiếm sai phạm, gian lận qua việc việc kiểm tra trực tiếp chứng từ, hồ sơ, sổ sách, rà soát văn pháp lý đơn vị áp dụng cung cấp cho đoàn tra; việc kiểm tra chủ yếu dựa vào khuôn mẫu báo cáo tra trước đó, vào kinh nghiệm tự đúc kết chuyên viên, chưa kết nối kiện rời rạc lại để hình dung tổng thể vụ việc, chuyên viên trẻ thụ động, chưa thực chịu khó tìm tòi học hỏi vận dụng kỹ thuật + Kỹ thuật tra thiếu hẳn yếu tố bất ngờ đột kích kiểm tra bàn làm việc đối tượng, tổ chức kiểm tra giám sát chỗ không báo trước… + Kỹ thuật chủ yếu áp dụng cho đơn vị HCSN có quy mơ vừa nhỏ, có phát sai phạm, có hiệu đối tượng gian lận có trình độ chun mơn nghiệp vụ tài khơng cao Do đó, phải đối phó với đơn vị có phận tài vụ am hiểu pháp lý, có khả làm đẹp sổ sách, hay giao tra đơn vị có quy mơ lớn, tra khiếu nại tố cáo doanh nghiệp, tra diện rộng thuế đơn vị ngồi quốc doanh cơng ty cổ phần, cơng ty TNHH tra lúng túng từ việc lên kế hoạch tra cụ thể đến việc áp dụng kỹ năng, kỹ thuật tra dẫn đến nhiều thời gian hiệu không cao + Cán tra chưa thực nắm vững nguyên tắc hạch tốn kế tốn, chưa có khả đọc hiểu phân tích BCTC nên hạn chế nhiều việc tìm sai phạm phát thủ thuật gian lận hạch toán kế toán + Cách thức vấn để buộc đối tượng thừa nhận sai phạm mang nặng tính áp đặt, yêu cầu chủ thể phải chứng minh nghi vấn nên biên làm việc chưa có sở ràng buộc pháp lý; vấn chưa hiệu chưa có kỹ thuật thu thập thơng tin phi tài chính; chưa sử dụng trực giác quan sát đối tượng trình vấn; chưa khai thác mở rộng thêm thông tin phát qua vấn Như vậy, việc chưa có kỹ thuật thống nhất, kỹ hạn chế, thụ động tìm kiếm, đánh giá dấu hiệu nhận biết gian lận nên cán tra phải dựa vào năng, kinh nghiệm nghề nghiệp buộc phải kiểm tra diện rộng, chưa có định hướng rõ ràng không xác định trọng điểm cần phải đột phá dẫn đến việc chậm trễ tiến độ, tốn nhiều thời gian, tự gây áp lực cho hệ tất yếu khả bỏ sót, khơng phát bị rơi vào bẫy sai phạm nhỏ đơn vị chủ động khai báo cao Ngồi ra, việc chưa gắn liền cơng tác PCTN với hoạt động tra KTXH gây lãng phí nguồn lực, tổ chức nhiều đoàn tra PCTN hiệu tra không cao chuyên viên PCTN khơng am hiểu ngun tắc tài chính, khơng hiểu rõ dấu hiệu thủ đoạn gian lận nên kết luận tra mang tính hình thức, nhận xét chung chung, khơng phản ánh xác thực trạng đơn vị tra Do đó, chưa tạo tính phòng ngừa, răn đe khơng mang lại dấu hiệu tích cực cơng tác phòng chống tham nhũng địa bàn quận theo yêu cầu chức nhiệm vụ giao * Ưu điểm kiểm toán điều tra: - Kiểm tốn viên điều tra có thuận lợi tra viên kỹ thuật kiểm toán điều tra hình thành sở nắm vững lý thuyết kỹ thuật kiểm toán, kỹ thuật điều tra thu thập chứng cứ, hiểu biết quy trình kế tốn, nội dung kỹ thuật chuẩn hóa vào chuẩn mực kiểm toán áp dụng chung cho đơn vị kiểm tốn nhà nước có sẵn số cơng trình nghiên cứu chun sâu kỹ thuật kiểm tốn điều tra ngồi nước làm sở để tham khảo, định hướng vận dụng vào điều kiện thực tiễn - Kỹ thuật KTĐT theo hướng tìm kiếm dấu hiệu từ bên lẫn bên ngồi đơn vị, từ dấu hiệu dẫn đến phương pháp thu thập chứng tương ứng để chứng minh sai phạm Điều điểm khác biệt ưu điểm vượt trội đối tượng hồn tồn bị bất ngờ khơng có thời gian ứng phó với chứng cụ thể - Nội dung điều tra phân thành bước cụ thể rõ ràng, là: thu thập hồ sơ chi tiết, văn liên quan đến cáo buộc; đánh giá cáo buộc so sánh với hồ sơ có sẵn; đánh giá mơi trường cơng ty liên quan đến người cần hỏi; xem xét lý thuyết gian lận áp dụng, xác định yếu tố động cơ, hội; xác định chứng thu thập phải có giá trị pháp lý; làm việc với bên liên quan chi tiết tình trạng gian lận Các bước đảm bảo cho cán điều tra thực tác nghiệp theo trình tự, đảm bảo pháp lý, chứng cứ, kết luận khách quan xác - Ưu điểm rõ nét kiểm tốn điều tra kỹ thuật tìm kiếm, nhận biết dấu hiệu gian lận ưu tiên hàng đầu kiểm tốn điều tra, từ dấu hiệu tất yếu dẫn đến phương pháp phát gian lận hiệu 44 Theo đó, kiểm tốn điều tra ln tích cực chủ động tìm kiếm, để ý đến dấu hiệu dù nhỏ 44 Tommie W Singleton Aeron J Singleton (Characteristics and Skills of the Forensic Accountant) nhất, sở thái độ hoài nghi chuyên nghiệp việc quan sát điều tra thực tế để đánh giá tượng, kết hợp với việc chủ động sử dụng cơng cụ phân tích BCTC theo chiều ngang, chiều dọc không giới hạn niên độ kiểm tra nhằm nhận diện rõ dấu hiệu sai phạm thuộc loại loại gian lận, bắt nguồn từ đâu để từ đề phương pháp phát tương ứng hiệu - Kỹ thuật nhận biết dấu hiệu gian lận kiểm toán điều tra trước tiên tập trung vào việc đánh giá yếu tố người vị trí quản lý, có thẩm quyền yếu tố xuất phát điểm hành vi gian lận (83% gian lận có liên quan đến giám đốc điều hành, 85% gian lận có liên quan đến biển thủ tiền mặt 21); khai thác yếu tố môi trường hoạt động bên đơn vị thơng qua hệ thống KSNB gian lận thường gắn liền với thiếu kiểm soát 21, việc đánh giá dựa sở lý thuyết khoa học nghiên cứu, kiểm chứng thực tế tam giác gian lận (động cơ, hợp lý hóa hội) làm sở để xây dựng kế hoạch, định hướng điều tra có trọng điểm, khơng dàn trải, đồng thời trọng việc tìm kiếm khai thác thơng tin từ cáo giác từ bên nội đơn vị (theo RTTN vào năm 1996, 2002, 2004, 2006, 2008 phương pháp phát phổ biến cáo giác Trong số năm, gian lận phát qua cáo giác chiếm gấp hai lần tỷ lệ phát phương pháp xếp hạng thứ hai nào) - Phương pháp phát gian lận dựa chân lý gian lận thường gắn liền với thiếu kiểm soát; dựa trực giác; nghi ngờ khai thác dấu hiệu nhận biết nhiều tốt Qua có định hướng điều tra; sử dụng kỹ thuật phân tích bàn phân tích tỷ số, phân tích vòng quay, phân tích thời gian; việc tuân thủ nguyên tắc kế toán; kiểm tra chứng từ để tìm kiếm bất thường, bất hợp lý; kết hợp với tổ chức theo dõi, giám sát quy trình quản lý thu chi tài hàng ngày đơn vị; đối chiếu thực tế thường xuyên đơn vị; tổ chức điều tra xác minh thực tế nhà cung cấp, so sánh giá cả, thực xác minh bí mật, theo dõi đối tượng; đột kích bất ngờ bàn làm việc đối tượng làm sở để thu thập chứng đấu tranh buộc chủ thể gian lận phải thừa nhận hành vi sai phạm Các phương pháp tìm kiếm dấu hiệu phát gian lận có mối liên hệ biện chứng, đan xen chặt chẽ với nhau, từ dấu hiệu nghi vấn có phương pháp phát từ dẫn đến khả truy thêm dấu hiệu gian lận phương pháp phát khác - Kỹ thuật vấn chuyên nghiệp hiệu tra qua cách thức tổ chức vấn khai thác từ đối tượng khơng có liên quan cung cấp thơng tin hữu ích, đến vấn trực tiếp đối tượng, kết vấn loại bỏ lời biện hộ, bào chữa, cố tình hợp lý hóa sở thu thập đủ chứng pháp lý để xác định kẻ gian lận, đồng thời chứng pháp lý vững kết điều tra chứng tòa trường hợp đối tượng khơng đồng ý kết tra khởi kiện tòa Hiện nay, Thanh tra Quận 10 ngày nhận nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý NSNN đơn vị hành nghiệp, tố cáo lĩnh vực xử lý vi phạm thuế doanh nghiệp địa bàn quận 10, nên bên cạnh việc tra theo kế hoạch, tra chuyên đề theo yêu cầu Thành phố, Thanh tra Quận 10 phải thụ lý thêm nhiều trường hợp tra giải khiếu nại tố cáo phức tạp liên quan đến tài đơn vị trực thuộc UBND quận 10 doanh nghiệp Do vậy, yêu cầu đội ngũ chuyên viên Thanh tra Quận 10 phải có bước thay đổi toàn diện từ kỹ năng, tư đến phương pháp phát gian lận để tăng cường chất lượng hiệu tra, đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ giao Qua việc nghiên cứu kỹ thuật kiểm toán điều tra, so sánh với thực trạng tra, từ tìm hạn chế tra, ưu điểm kiểm toán điều tra, đề số giải pháp kiến nghị, tác giả hy vọng góp phần nâng cao kiến thức cho thân cho đội ngũ cán Thanh tra Quận 10, từ kiến thức mới, Thanh tra Quận 10 tăng cường hiệu tra phát sai phạm tài khơng đơn vị nghiệp, mà có khả giải kịp thời, xác khiếu nại tố cáo thuế doanh nghiệp, góp phần tạo tin tưởng người dân, doanh nghiệp tập thể cán nhân viên thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 Sau nghiên cứu, tác giả nhận thấy kỹ thuật kiểm toán điều tra mơn khoa học mẽ Việt Nam Kiểm toán nhà nước vận dụnghiệu cơng tác điều tra nên việc nghiên cứu đề tài vận dụng vào Thanh tra Quận 10 cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức lĩnh vực tra kinh tế xã hội, đáp tình hình phát sai phạm, phòng chống tham nhũng đơn vị trực thuộc UBND Quận 10, đồng thời giải khiếu nại tố cáo thuế doanh nghiệp tren địa bàn Quận 10 5.6 Hạn chế luận văn - Do việc sưu tầm, tham khảo biên làm việc, báo kết tra quận huyện khơng thể thực nguyên tắc bảo mật ngành tra quy định đơn vị nên luận văn chủ yếu tập trung vào số liệu Thanh tra Quận 10, việc nghiên cứu tìm ưu điểm kỹ thuật kiểm toán điều tra để vận dụng cho Thanh tra Quận 10 - Việc mở rộng khảo sát chưa mở rộng thực đầy đủ tra 24 quận huyện địa bàn TP.HCM 5.7 Hướng mở rộng nghiên cứu luận văn - Tổ chức khảo sát nghiên cứu đặc điểm, kỹ ảnh hưởng đến hiệu công tác tra phát sai phạm tài địa bàn TPHCM tra quận huyện, tra sở Thanh tra TP.HCM - Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác tra phát sai phạm tài tra 24 quận huyện, tra sở Thanh tra TP.HCM sở kỹ thuật kiểm tốn điều tra; xây dựng mơ hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến gian lận tài đơn vị nghiệp, doanh nghiệp - Nghiên cứu dạng sai phạm thủ đoạn gian lận thường gặp doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp quốc doanh phương pháp tra phát sai phạm tài - Nghiên cứu đề tài xây dựng phương pháp tra thống chung - Nghiên cứu vận dụng kiểm toán điều tra việc thiết lập hệ thống KSNB đơn vị nghiệp có thu, cơng ty nhà nước, doanh nghiệp 5.8 Lời kết Kiểm toán điều tra mơn khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao mẻ Việt Nam, nên có tài liệu để tiếp cận tham khảo, chủ yếu phần lý thuyết tác giả dịch trích dẫn từ nguồn tài liệu nước ngồi Do vậy, dù cố gắng trình nghiên cứu đề tài luận văn không tránh khỏi số hạn chế, thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng q thầy cơ./ TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Quốc hội, 2005 Luật kiểm toán Việt Nam số 37/2005/QH11 Quốc hội, 2010 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 Thanh tra Chính phủ, 2010 Thông tư 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 03 năm 2010 quy định quy trình tiến hành tra PGS.TS Trần Thị Giang Tân, PGS.TS Vũ Hữu Đức, ThS Võ Anh Dũng, ThS Mai Đức Nghĩa, ThS Phạm Thị Ngọc Bích, Ths Dương Minh Châu, ThS Phí Thị Thu Hiền, Bộ mơn kiểm tốn - Khoa kế toánkiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2012, Kiểm sốt nội bộ, Nhà xuất Phương Đơng PGS.TS Nguyễn Đình Hựu Đề, CN Hồng Văn Chương, Cơ quan chủ trì: Trung tâm KH BD cán bộ, Cơ quan quản lý: Kiểm toán nhà nước, 2005, Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra điều kiện kiểm toán nhà nước” Báo cáo tổng kết năm từ 2009-2012 ngành tra TP.HCM Báo cáo sơ kết Quý I, II, III năm 2013 Thanh tra Cụm Báo cáo tổng hợp tra Quý I, II, III /2013 Thanh tra Quận 10 II Tiếng Anh Tommie W Singleton Aeron J Singleton (Characteristics and Skills of the Forensic Accountant) ACFE Report to the Nation 1994, 1996, 2002, 2004, 2006, 2008 Nghiên cứu Kinney (1987), Beneish (1999), Blocher at al (1998), Coglitore at al (1988); Person (1995) tỷ số sử dụng để phân tích việc phát sai sót, gian lận BCTC III Internet - Webite Thanh tra Chính phủ: http://www.thanhtra.gov.vn - Webite Thanh tra TP.HCM: http://www.thanhtra.hochiminhcity.gov.vn - Webite UBND Quận 10: http://www.quan10.hochiminhcity.gov.vn - http://vtc.vn/2-459913/xa-hoi/thay-lanh-dao-4-cong-ty-vu-luongkhung.htm PHỤ LỤC Phụ lục 1: Cơng thức tính tỷ lệ Stt Cơng thức Nội dung Lãi gộp/Doanh thu Chi phí/Doanh thu Lợi nhuận/Doanh thu Nợ phải trả/Tài sản Hàng tồn kho/Tài sản Nợ phải thu KH/Tài sản Vốn luân chuyển thuần/tài sản Doanh thu/Tài sản Doanh thu/Nợ phải thu KH 10 GVHB/Hàng tồn kho bq Vòng quay hàng TK 11 Doanh thu /Nợ phải trả bình qn Vòng quay nợ phải trả 12 (DTT- GVHB)/DTT Tỷ lệ lãi gộp Vòng quay TS Phụ lục 2: Thống kê số liệu phát sai phạm Thanh tra Quận 10 Năm DN- BHXH Đơn vị nghiệp DN – thuế Trường học 2006 307.234.321 2007 100.304.000 264.825.62 2008 2009 2010 XDCB 83.748.854 53.744.680 1.122.920.00 40.525.419 1.061.330.19 Q1/2013 494.383.000 390.983.175 501.388.161 45.576.795 48.753.379 134.855.593 102.678.138 2.367.582.535 258.384.676 91.968.952 350.353.628 32.628.814 269.855.58 1.363.814.597 2.264.904.39 2012 Cộng 1.276.968.680 236.562.53 2011 Cộng UBND 494.383.000 2.264.904.39 264.825.62 2.003.776.93 335.884.00 1.413.933.49 597.004.91 6.880.329.369 33% 4% 29% 5% 21% 9% 100% Phụ lục 3: Thống kê loại sai phạm phát Thanh tra Quận 10 Nội dung sai phạm DN- BHXH DN- thuế UBND Cộng 52.000.000 45.576.79 274.856.2 12 15.451.00 489.140.00 924.793.49 2.264.904 397 2.264.904 397 861.830.5 39 1.784.107 936 335.884 007 1.413.933 490 597.004.91 172.069.73 2.634.436 837 992.244.49 2.264.904 397 6.660.660 369 34% 13% 27% 5% 21% 100% Truy thu thuế TNDN 264.825.62 Chi sai quy định Để sổ sách Cộng Trường học 597.004.91 XDCB BHXH Đơn vị nghiệp 126.492.94 1.605.614 996 ... pháp, kỹ thuật tra phát gian lận, sai sót tài Thanh tra Quận 10 So sánh với kỹ thuật kiểm toán điều tra, xác định kỹ thuật nhận biết dấu hiệu gian lận kỹ thuật phát gian lận kiểm toán điều tra. .. tài cần làm rõ câu hỏi sau: - Thanh tra Quận 10 áp dụng kỹ thuật hoạt động tra tài chính; hạn chế kỹ thuật tra trình tra phát sai phạm tài - Kiểm toán điều tra gồm kỹ thuật nào, ưu điểm khả ứng. .. So sánh kỹ thuật Thanh tra Quận 10 với kỹ thuật kiểm tốn điều tra để tìm hạn chế Thanh tra Quận 10, đồng thời phát điểm mới, ưu điểm kỹ thuật kiểm tốn điều tra vận dụng vào kỹ thuật tra  Để
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả phát hiện sai phạm tài chính của thanh tra quận 10 qua việc ứng dụng kỹ thuật kiểm toán điều tra , Nâng cao hiệu quả phát hiện sai phạm tài chính của thanh tra quận 10 qua việc ứng dụng kỹ thuật kiểm toán điều tra

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay