Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước bình thuận

120 6 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LÊ THỊ PHƯƠNG NAM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60 34 0301 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM LÊ THỊ PHƯƠNG NAM HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM VĂN DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS PHẠM VĂN DƯỢC (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch PGS TS Nguyễn Minh Hà Phản biện TS Phan Mỹ Hạnh Phản biện TS Nguyễn Văn Huy Ủy viên TS Phạm Thị Phụng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng 12 năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Thị Phương Nam Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1972 Nơi sinh: Tuy Phong – Bình Thuận Chuyên ngành: Kế tốn MSHV: 1241850031 I- Tên đề tài: Hồn thiện hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước Bình Thuận II- Nhiệm vụ nội dung: Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến hệ thống kiểm sốt nội Phân tích làm rõ hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước Bình Thuận Đưa giải pháp cụ thể để hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Kho bạc Nhà nước Bình Thuận III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài): 01/7/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên) PGS TS Phạm Văn Dược CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Thành phố HCM, tháng 12 năm 2013 Học viên thực Luận văn Lê Thị Phương Nam LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ, động viên vô lớn lao từ nhiều bên Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS TS Phạm Văn Dược, người hướng dẫn khoa học nhiệt tình hướng dẫn, bảo, động viên hỗ trợ tơi suốt thời gian q trình thực Luận văn Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lòng tri ân với tất Quý Thầy Cơ Khoa Kế tốn thuộc Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có ủng hộ giúp đỡ tơi q trình thực Luận văn Cùng với hỗ trợ bạn học viên lớp, đồng nghiệp gia đình cho tơi có đủ sức khỏe nghị lực, thời gian không gian để tập trung cho q trình hồn thành Luận văn Một lần tơi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc đến Quý Thầy Cô, tất bạn học viên, đồng nghiệp đồng hành tơi để hồn thành Luận văn Thành phố HCM, tháng 12 năm 2013 Học viên thực Luận văn Lê Thị Phương Nam TĨM TẮT Luật Kiểm tốn Nhà nước xác định hoạt động kiểm toán nhà nước việc kiểm tra, đánh giá xác nhận tính đắn, trung thực báo cáo tài việc tuân thủ pháp luật; tính kinh tế, hiệu lực hiệu quản lý, sử dụng ngân sách, tiền tài sản nhà nước Như vậy, hoạt động kiểm toán nhà nước hình thức hậu kiểm phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát Nhà nước Qua kiểm toán, sai phạm yếu phát góp phần ngày nâng cao chất lượng, hiệu Nhà nước, chủ yếu đơn vị thuộc khu vực cơng Tuy nhiên, nhìn góc độ chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm yếu kém, hệ thống tiền kiểm không phần quan trọng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Nhà nước Đó hệ thống kiểm soát nội đơn vị thuộc khu vực công Các nhà quản lý khu vực công thường dựa quy định pháp luật, kinh nghiệm cá nhân để hành xử nhìn tổng qt có hệ thống cơng tác kiểm sốt Ngồi ra, việc thiếu kỹ phân tích từ mục tiêu, rủi ro đến hoạt động kiểm soát dẫn đến tổn hao nguồn lực vào thủ tục kiểm sốt khơng cần thiết lại bỏ sót rủi ro quan trọng Ngân sách Nhà nước xem nguồn tài quan trọng cho q trình vận hành hoạt động Nhà nước Bên cạnh phát triển khơng ngừng kinh tế Việt Nam đòi hỏi phải có chế, sách phù hợp để kiểm soát kinh tế nhằm đảm bảo hoạt động kinh tế có hiệu Hệ thống kiểm sốt nội ln xem cơng cụ kiểm soát hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro Kho bạc Nhà nước Bình Thuận với chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài nhà nước quỹ khác giao theo quy định pháp luật Vì để đảm bảo an tồn tiền tài sản giao quản lý cần phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro xảy hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Trong năm qua hoạt động Kho bạc Nhà nước Bình Thuận qua nắm bắt tình hình tổ chức triển khai nhiệm vụ kết kiểm toán, tra cho thấy có tồn tại, hạn chế, sai sót tổ chức thu ngân sách; kiểm sốt chi; công tác cán bộ; chi tiêu, mua sắm, đầu tư XDCB nội ngành; thực kiểm tra tự kiểm tra; chấp hành chế độ thông tin báo cáo;…Nguyên nhân chủ yếu việc chấp hành quy chế, quy trình nghiệp vụ, nội vụ thực thi công vụ số cá nhân đơn vị chưa nghiêm túc; cơng tác đối chiếu, rà sốt, tra sốt nội với đơn vị bên ngồi có liên quan theo qui định thực chưa đầy đủ qui định; việc nghiên cứu, phổ biến chế, sách mới, kiểm tra giám sát thực thi nhiệm vụ có lúc, có nơi bị bng lỏng, chưa sát sao, tiềm ẩn nguy rủi ro hoạt động hệ thống KBNN Vì cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát nhận thức cách sâu sắc, nghiêm túc việc rà soát chấn chỉnh, khắc phục triệt để đảm bảo an toàn tiền, tài sản giao quản lý, thực tốt nhiệm vụ trị đơn vị hệ thống Kho bạc Nhà nước Để làm điều cần phải quan tâm đến điều kiện thực tế đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra trực tiếp kiểm tra Văn phòng KBNN tỉnh, KBNN quận, huyện theo hình thức: kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề kiểm tra thường xuyên Trên sở kết kiểm tra tra, phải có văn đạo, chấn chỉnh kịp thời để sớm có biện pháp xử lý sai sót, tồn Cơng tác theo dõi, đạo xử lý sau tra, kiểm tra, kiểm toán thực đầy đủ, nghiêm túc Vì hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Kho bạc Nhà nước Bình Thuận vấn đề cần thiết đáng quan tâm ABSTRACT Law on State Audit determined the state audit have to check, assess and validate the accuracy and truthfulness of financial reporting , keep to laws , managing and using national budget, state’s money and property have efficacy Thus, the activity of state audit is a form of post-inspection service of inspection and supervision of the State, which help to discover mistakes or shortcomings It contributes to improve the quality and efficiency of the State , which is mainly the public sector units Besides, the internal control systems in the public sector unit are very important because they also help to improve the quality and efficiency of State operations as prevent mistakes and weaknesses Managers in the public sector often depend on the convention of law, personal experience to behave, they not believe in basic control activities and through the usual channel In addition, the lack of analytical skills from target and risk in control activities, labour will be wasted by unnecessary procedures, important risks will be also omitted State budget has always been considered an important source of financing for the operation and activities of the State Besides the ongoing development of the Vietnam economy requires mechanisms and appropriate policies to control the economy to ensure economic activities effectively The system of internal control has always been considered as an effective tool to control to limit the risks Binh Thuan State treasury management function with state budget funds, state financial funds and other funds allocated under the provisions of law So to ensure safe delivery of money and property managers need to build tVersion effective internal controls to minimize the risks that may occur in the operations of the Treasury Over the years the activities of the State Treasury Binh Thuan grasp the situation through implementing the tasks and results of the audit , inspection shows that there are still shortcomings and limitations , flaws in the organization revenue , expenditure control , personnel management, spending, shopping, intra-industry capital construction investment ; implement self- checking and inspection ; executive information reporting regime; the main reason due to the Executive regulations, business processes, internal affairs and duty performance of some individuals in the unit is not serious; reconciliation work, review, investigation internally and to external entities relevant regulations are not implemented fully and regulations; research, dissemination mechanisms, new policies, monitoring execution time tasks, where there is loose, not close, potential risks in the activity of the State Treasury So should strengthen inspection and supervision and awareness deeply, seriously reviewing redress and remedy thoroughly secure money and property assigned to manage, perform the tasks the value of the system unit and the State Treasury To this it is necessary to pay attention to the actual conditions at the unit , proactive planning and check checks directly at Provincial Treasury Office, Treasury districts according to the forms of irregular inspections, thematic inspection and regular inspection Based on the test results inspection, must have written guidance, timely corrective measures for early handling errors and shortcomings The monitoring and direction processing after inspection, testing, auditing is done fully and seriously So perfect the internal control system in the State Treasury Binh Thuan is a matter of concern and needed 89 - Trung bình: Chưa đạt theo yêu cầu nội dung đưa - Yếu: Không đạt theo yêu cầu đề Phần thứ – Thông tin chung Tên đơn vị Anh (chị) công tác: Thời gian công tác: Anh (chị) làm vị trí đơn vị : Dù đơn vị cần cơng tác kiểm sốt kế tốn có hiệu quả: Đồng ý Không đồng ý Phần thứ hai – Nội dung chi tiết khảo sát Nội dung đánh giá I/ Mơi trường kiểm sốt Thái độ phục vụ cán Kho bạc đơn vị giao dịch Trình độ CBCC Kho bạc đáp ứng nhu cầu trình thực thi nhiệm vụ Việc bố trí cán kế tốn Kho bạc phù hợp với nhiệm vụ cụ thể chưa? Ban lãnh đạo Kho bạc có quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch không? Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu 90 II/ Đánh giá rủi ro Kho bạc đề mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết đạt ? Việc ban hành tạm thời khung quản lý kiểm soát rủi ro hoạt động Kế toán đạt hiệu nào? Việc ban hành tạm thời khung quản lý kiểm soát rủi ro hoạt động Thanh toán VĐT đạt hiệu nào? Việc ban hành tạm thời khung quản lý kiểm soát rủi ro hoạt động Kho quỹ đạt hiệu nào? III/ Hoạt động kiểm soát Các Kho bạc chấp hành phân công theo quy định Tất chứng từ phát sinh đề xử lý kịp thời theo quy định Công tác tự kiểm tra thực tốt chưa? Việc thực quy trình xử lý sau tra thực nào? IV/ Thông tin truyền thông Chấp hành việc lập chứng từ kế toán theo quy định Hồ sơ chứng từ kế toán đem đến Kho bạc chưa quy định hành như: chi sai chế độ, hồ sơ mua sắm thiếu chứng từ kèm theo… Chương trình kế tốn áp dụng hoàn thiện mức độ nào? 91 Kế toán nhập yếu tố chứng từ vào chương trình xác chưa? Việc thực quy trình giao dịch “một cửa” đem lại hiệu nào? Mức độ nghiên cứu chế độ văn kế toán để phục vụ cho công tác chuyên môn? V/ Giám sát Công tác kiểm tra nghiệp vụ đơn vị thực nào? Hình thức kiểm tra thường xuyên đem lại hiệu nào? Hình thức kiểm tra định kỳ đem lại hiệu nào? Việc nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đơn vị thực nào? Phụ lục 4.2 BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính gửi: Các cán nghiệp vụ KBNN Bình Thuận 92 Hiện làm luận văn chuyên ngành kế tốn (Trường Đại học cơng nghệ Thành phố HCM), tơi thực đề tài Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội KBNN Bình Thuận Mong Anh (chị) dành chút thời gian để trả lời câu hỏi thuộc vấn đề có liên quan đến đề tài để tơi có sở phù hợp đề giải pháp luận văn Câu trả lời Anh (chị) nhằm mục đích nghiên cứu, thông tin cá nhân bảo mật Xin vui lòng đánh dấu vào phù hợp theo suy nghĩ thực tế làm việc Anh (chị) vấn đề nêu Nếu anh (chị) đồng ý chọn mức độ đánh dấu (x) vào tương ứng, có mức đánh sau: - Tốt: Hoàn thành xuất sắc nội dung đưa - Khá: Hoàn thành mức độ tương đối chưa tốt - Trung bình: Chưa đạt theo yêu cầu nội dung đưa - Yếu: Không đạt theo yêu cầu đề Phần thứ – Thông tin chung Tên đơn vị Anh (chị) công tác: Thời gian công tác: Anh (chị) làm vị trí đơn vị : Dù phận cần cơng tác kiểm sốt kế tốn có hiệu quả: Đồng ý Không đồng ý Phần thứ hai – Nội dung chi tiết khảo sát 93 Nội dung đánh giá I/ Mơi trường kiểm sốt Thái độ phục vụ cán Kho bạc đơn vị giao dịch Trình độ CBCC Kho bạc đáp ứng nhu cầu trình thực thi nhiệm vụ Việc bố trí cán kế tốn Kho bạc phù hợp với nhiệm vụ cụ thể chưa? Ban lãnh đạo Kho bạc có quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch không? II/ Đánh giá rủi ro Kho bạc đề mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết đạt ? Việc ban hành tạm thời khung quản lý kiểm soát rủi ro hoạt động Kế toán đạt hiệu nào? Việc ban hành tạm thời khung quản lý kiểm soát rủi ro hoạt động Thanh toán VĐT đạt hiệu nào? Việc ban hành tạm thời khung quản lý kiểm soát rủi ro hoạt động Kho quỹ đạt hiệu nào? III/ Hoạt động kiểm soát Các Kho bạc chấp hành phân công theo quy định Mức độ đánh giá Tốt Khá TB Yếu 94 Tất chứng từ phát sinh đề xử lý kịp thời theo quy định Công tác tự kiểm tra thực tốt chưa? Việc thực quy trình xử lý sau tra thực nào? IV/ Thông tin truyền thông Chấp hành việc lập chứng từ kế toán theo quy định Hồ sơ chứng từ kế toán đem đến Kho bạc chưa quy định hành như: chi sai chế độ, hồ sơ mua sắm thiếu chứng từ kèm theo… Chương trình kế tốn áp dụng hoàn thiện mức độ nào? Kế toán nhập yếu tố chứng từ vào chương trình xác chưa? Việc thực quy trình giao dịch “một cửa” đem lại hiệu nào? Mức độ nghiên cứu chế độ văn kế toán để phục vụ cho công tác chuyên môn? V/ Giám sát Công tác kiểm tra nghiệp vụ đơn vị thực nào? Hình thức kiểm tra thường xuyên đem lại hiệu nào? Hình thức kiểm tra định kỳ đem lại hiệu nào? 95 Việc nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đơn vị thực nào? Phụ lục 5.2 RÀ SOÁT, KIỂM TRA, TỰ KIỂM TRA CƠNG TÁC KẾ TỐN - Mở quản lý hồ sơ mở tài khoản chưa quy định Thơng tư 109/2011/TT-BTC ngày 01/8/2011 Bộ Tài hướng dẫn mở sử dụng tài khoản KBNN điều kiện áp dụng TABMIS theo quy định quản lý hồ sơ mở tài khoản thuộc trách nhiệm Kế toán trưởng nghiệp vụ, đơn vị việc quản lý hồ sơ mở tài khoản tổ phó thực + Đơn vị có lỗi khơng: Có Không - Chưa thống kê số lượng tài khoản dự toán, tài khoản tiền gởi, tài khoản tạm thu, tạm giữ, tài khoản tiền gởi tổ chức cá nhân để thuận lợi cho công tác quản lý + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chưa lưu Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS hồ sơ mở tài khoản đơn vị + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chưa mở sổ theo dõi giao việc quản lý dấu đóng dấu theo quy định + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chưa mở sổ bàn giao cơng việc kế tốn để theo dõi phát sinh bàn giao công việc phận Phòng Kế tốn Nhà nước có chứng kiến Lãnh đạo theo quy định + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng 96 - Chưa ghi thời điểm phân công bảng kê chi tiết phân cơng cơng việc cho cán Phòng Kế tốn Nhà nước, chưa phân công làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Phòng Kế tốn kiểm sốt báo cáo kế tốn + Đơn vị có lỗi khơng: Có Không + - Không thường xuyên định kỳ rà soát hồ sơ đăng ký mẫu dấu chữ ký chủ tài khoản, khơng trọng kiểm sốt chặt chẽ tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ, có trường hợp đơn vị thay đổi mẫu dấu, định bổ nhiệm chủ tài khoản hết thời hạn hiệu lực, đơn vị không bổ sung hồ sơ đăng ký lại chữ ký chứng từ không giống với chữ ký đăng ký cán kiểm soát chi không phát ra, không yêu cầu đơn vị bổ sung thủ tục, khơng kiểm sốt mẫu dấu chữ ký giải giải ngân nhiều năm + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Một số cán thực nhiệm vụ kiểm soát chi chưa nắm vững nguyên tắc yêu cầu kiểm soát chi nên thực kiểm soát chi lưu hồ sơ giao dịch TK tiền gởi khơng thuộc nhiệm vụ kiểm sốt chi KBNN Trong thực tế đơn vị chuyển tiền toán nhiều nội dung sai quy định, Kho bạc lưu hồ sơ kiểm sốt + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Một số cán lãnh đạo lơi lỏng kiểm sốt chứng từ có khoản chuyển tiền KBNN, đơn vị dự toán cho tài khoản cá nhân, tài khoản tiền gởi khác ngân hàng thưong mại dẫn đến cán giả mạo chữ ký lãnh đạo kế toán lợi dụng chiềm đoạt tiền qua tốn, có việc lợi dụng quản lý dấu lỏng lẻo quan, đơn vị để đóng lên chứng từ chi + Đơn vị có lỗi khơng: Có Không - Xác nhận đối chiếu số dư tài khoản Kho bạc mở Ngân hàng chậm + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng 97 - Khơng sử dụng thống mẫu đối chiếu số liệu theo quy định Công văn số 17363/BTC-KBNN ngày 13/12/2012 việc hướng dẫn cơng tác khóa sổ kế tốn toán niên độ 2012 TABMIS Bộ Tài (Biểu số 05/ĐC-TGKB) + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Đơn vị khơng lập chứng từ với nghiệp vụ kinh tế phát sinh khoản sai lầm toán ngân hàng chuyển về, cụ thể: Không lập giấy chuyển tiền để xử lý khoản sai lầm toán mà sử dụng lệnh chuyển Có Ngân hàng chuyển đến để hạch toán kế toán cho nghiệp vụ chuyển tiền xử lý sai lầm + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Đối chiếu số dư tài khoản với đơn vị mở tài khoản (tháng, quý) Kho bạc chưa đầy đủ (thiếu bảng đối chiếu) + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chữ ký chủ tài khoản, kế toán trưởng, dấu đơn vị giao dịch ký chứng từ không xác với mẫu dầu chữ ký đăng ký Kho bạc + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Thực phân chia tỉ lệ điều tiết cấp ngân sách chưa quy định, theo TT số 41/TT-BTC ngày 24/3/2011 theo TT 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chứng từ chưa đảm bảo tình pháp lý, khơng logic mặt thời gian + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Thực khơng nghiêm quy trình thu NSNN , khơng thường xun kiểm tra cán thực thi công vụ dẫn đến việc cán chiếm dụng, chiếm đoạt khoản thu NSNN nhiều năm lãnh đạo đơn vị không phát (thu thuế trước bạ, thu phạt hành chính, thu thuế VAT…) + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng 98 - Khơng làm hết trách nhiệm, khơng có chứng (cơng văn KBNN) chứng minh đôn đốc xử lý số dư tài khoản tạm thu, tạm giữ quan, đơn vị gởi KBNN địa phương đặc biệt thời điểm thực khóa sổ Ngân sách hàng năm + Đơn vị có lỗi khơng: Có Không - Ký xác nhận sổ đối chiếu KBNN tỉnh thiếu ghi ngày thực đối chiếu, thiếu dấu phần xác nhận Kho bạc tỉnh + Đơn vị có lỗi khơng: Có + Đã khắc phục Không Chưa khắc phục - Chưa lưu Quyết định giao dự toán đơn vị sử dụng ngân sách + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chi tiền mặt cho đơn vị có mở tài khoản ngân hàng + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chưa kê chi tiết diễn giải nội dung chi tiền mặt theo quy định Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài Quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chưa có văn gởi chủ tài khoản đôn đốc xử lý số dư tài khoản tạm thu, tạm giữ theo quy định + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chưa lưu văn xử lý cấp có thẩm quyền khoản tạm thu, tạm giữ + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chứng từ kế tốn số khoản xử lý không ghi số định xử lý 99 + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Các khồn tạm ứng chi thường xun khơng kiểm sốt dự tốn để số dư bên Nợ, tài khoản, Bảng cân đối tài khoản, chưa thực quy định tiết 5.2 (d)- điểm 5- Mục I- phần A- Công văn: 17363/BTC-KBNN ngày 13/12/2008 Bộ Tài khoản tạm ứng chi thường xun khơng kiểm sốt dự tốn Cơng văn quy định hết ngày 15/3 năm sau trường hợp khơng có chấp thụân văn quan Tài cho chuyển số dư tạm ứng sang ngân sách năm sau, KBNN thực thu hồi tạm ứng cách ghi giảm tạm ứng ngân sách năm trước, đồng thời ghi tạm ứng theo loại khoản tương ứng thuộc dự toán ngân sách năm sau + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Chưa tất toán số dư Tài khoản toán vãng lai kinh phí cơng đồn + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Số dư TK tạm ứng NS cấp 1531, 1727 chưa xử lý chuyển năm sau + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Đánh số lưu trữ chứng từ kế tốn theo mã nhân viên, khơng đánh số lưu trữ theo thứ tự quy định Quyết định số 68/QĐ-KBNN ngày 15/02/2012 + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Đóng, xếp sổ chi tiết, chưa thực đầy đủ theo quy định Quyết định số 68/QĐ-KBNN ngày 15/02/2012 Tổng Giám đốc KBNN việc ban hành Quy chế bảo quản, lưu trữ tiêu hủy tài liệu kế toán hệ thống KBNN điều kiện vận hành TABMIS + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng -Khơng thống biểu mẫu “Bảng kê chứng từ” + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Thiếu số tiền chữ bảng kê (GL 4315.023) 100 + Đơn vị có lỗi khơng: Có Khơng - Những tồn khác đơn vị phát trình kiểm tra: Từ tồn tổng hợp nêu Phòng kế tốn Giám đốc KBNN Bình Thuận đã: + Chỉ đạo đơn vị, cá nhân khắc phục , nghiêm túc rút kinh nghiệm ( vi phạm lần đầu) + Không xét thi đua tháng, quý, năm (vi phạm nhiều lần trở lên) Khiển trách Cảnh cáo Hình thức khác LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC 101 Phụ lục 5.1 KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH THUẬN BỘ PHẬN MỘT CỬA PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 102 Đơn vị: ……………………………………………… I/ Các tài liệu nhận - Nhóm tốn cá nhân + Bảng đăng ký biên chế quỹ tiền lương duyệt + Bảng tăng giảm biên chế quỹ tiền lương (nếu có) + Danh sách chi thu nhập tăng thêm + Thanh toán cho cá nhân thuê ngoài: hợp đồng, lý hợp đồng + Các khoản toán khác cho cá nhân: danh sách theo lần toán - Chi mua vật tư văn phòng + Bảng kê chứng từ tốn (đối với khoản chi khơng có hợp đồng) + Hợp đồng, lý hợp đồng, hóa đơn - Chi cơng tác phí: + Bảng kê chứng từ tốn - Nhóm chi mua sắm, sữa chữa tài sản: + Bảng kê chứng từ toán (đối với khoản chi khơng có hợp đồng) + Dự tốn duyệt + Quyết định định thầu đấu thầu + Hợp đồng mua bán, sửa chữa, xây dựng + Hóa đơn tài chính, biên nghiệm thu + Các hồ sơ khác có liên quan … II/ Ý kiến nhận xét đề nghị: 1/ Các tài liệu thiếu: 103 …………………………………………………………………………………… 2/ Các tài liệu chưa theo chế độ quy định ……………………………………………………………………………………… 3/ Đề nghị đơn vị: ……………………………………………………………………………………… Đơn vị đến nhận kết giải ngày … tháng … năm Bình Thuận, Ngày … tháng … năm Đơn vị giao dịch Cán Kho bạc (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) Đơn vị nhận kết giao dịch ngày … tháng … năm Đơn vị giao dịch Cán Kho bạc (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) ... quan đến hệ thống kiểm sốt nội Phân tích làm rõ hệ thống kiểm soát nội Kho bạc Nhà nước Bình Thuận Đưa giải pháp cụ thể để hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Kho bạc Nhà nước Bình Thuận III- Ngày... nghiên cứu kiểm soát nội công bố Kho bạc Nhà nước Bình Thuận chưa có cơng trình nghiên cứu kiểm sốt nội Vì vậy, tác giả thực đề tài: “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Kho bạc Nhà nước Bình Thuận ... nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB KBNN Bình Thuận 1.1.3.2 Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hoá sở lý luận liên quan đến nội dung hệ thống kiểm soát nội - Phân tích làm rõ hệ thống kiểm sốt nội Kho bạc Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước bình thuận , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại kho bạc nhà nước bình thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay