Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại công ty cổ phần cao su đồng phú

146 7 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ THANH HỊA HỒN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TỐN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60 34 0301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ THANH HỊA HỒN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TỐN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH LỢI TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sỹ Huỳnh Lợi (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 22 tháng 05 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 P G P G P G T S T S C h Ph bPh b Ủ vi Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày.22 tháng 05 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: TRẦN THỊ THANH HỊA Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 14 tháng 10 ngăn 1962 Nơi sinh: Quảng Bình Chun ngành: MSHV: 1241850017 Kế tốn I- Tên đề tài: “Hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú” II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận chi phí hệ thống kế tốn chi phí doanh nghiệp - Thống kê, mơ tả, phân tích thực trạng hệ thống kế tốn chi phí Cơng ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú để tìm ưu điểm, hạn chế nguyên nhân để tìm biện pháp khắc phục - Khảo sát, đánh giá tính hữu ích nhu cầu thực tiển hồn thiện hệ thống kế tốn chi Cơng ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú - Đề xuất số giải pháp để góp phần hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí cơng ty; đồng thời đề xuất số kiến nghị để giải pháp thực tốt Nội dung nghiên cứu Với nhiệm vụ nêu trên, luận văn cần thực nội dung sau: - Nghiên cứu, hệ thống hố lý luận chi phí , hệ thống kế tốn chi phí doanh nghiệp - Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá phân tích thực trạng hệ thống kế tốn chi phí cơng ty Cổ Phần Cao Su Đồng phú; đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đánh giá tính hữu ích nhu cầu thực tiển hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí cơng ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú - Đề xuất số giải pháp để góp phần xây dựng hệ thống kế tốn chi phí cơng ty, đồng thời đề xuất số kiến nghị để giải pháp thực tốt III- Ngày giao nhiệm vụ: 01-07-2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30-03-2014 V- Cán hướng dẫn: TS Huỳnh Lợi CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) TS Huỳnh Lợi i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài: “Hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí cơng ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú” cơng trình nghiên cứu riêng với cố vấn, hỗ trợ người hướng dẫn khoa học Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Thị Thanh Hòa ii LỜI CÁM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn “Hoàn thiện hệ thống kế tốn chi phí cơng ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú”, lời Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, quý Thầy CBCNV Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM tạo điều kiện thuận lợi q trình học tập, giúp tơi kiến thức lý luận, kinh nghiệm quý báu để ứng dụng cơng việc việc hồn thành Luận văn Đặc biệt Tơi xin cám ơn đến TS.Huỳnh Lợi người hướng dẫn tơi chọn đề tài tận tình góp ý chỉnh sửa thảo luận văn suốt trình thực Tơi xin cảm ơn đóng góp quý báu tập thể Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, đặc biệt Kế toán trưởng Phòng kế tốn giúp đỡ tơi trình nghiên cứu thu thập số liệu, cho tơi ý kiến, nhận xét giá trị để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Gia đình tơi, q đồng nghiệp, bạn bè ln quan tâm khích lệ hỗ trợ Tơi q trình học tập thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đến tất người giúp đỡ tơi hồn thành luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Thanh Hòa TĨM TẮT Chi phí yếu tố quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết kinh doanh kỳ Vì vây, Kế tốn chi phí vai trò cung cấp thơng tin chi phí phục vụ cho việc hoạch định, kiểm sốt định nhà quản lý Trong năm gần đây, Kế tốn chi phí vai trò quan trọng mơ hình doanh nghiệp sản Do đó, Kế tốn chi phí cần tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng hiệu kinh doanh Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh cạnh tranh toàn cầu, thực tiễn, thực trạng hệ thống kế tốn chi phí doanh nghiệp Việt Nam cung cấp thông tin chi phí phục vụ cho việc hoạch định, kiểm sốt định nhà quản lý chiến lược sản xuất kinh doanh sản phẩm loại qua giá cả, chi phí, chất lượng khó giúp cho doanh nghiệp tồn lâu dài Tại công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú khơng nằm ngồi quy luật Hiện hệ thống kế tốn chi phí cơng ty chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời thơng tin chi phí cho kế tốn trị kế tốn tài chính, kế tốn quản trị Vì vậy, đặt vấn đề thời tầm nhìn chiến lược phải nghiên cứu xây dựng, hồn thiện lại hệ thống kế tốn chi phí Luận văn trình bày việc khảo sát đánh giá hệ thống kế tốn chi phí Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Qua phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống kế tốn chi phí Cơng ty, đề tài đề xuất giải pháp hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí cho Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, đưa kiến nghị kết luận cơng trình nghiên cứu Thơng qua đề tài, tác giả muốn đóng góp vào việc hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú, từ đề mục tiêu giải pháp cụ thể để tồn phát triển bền vững ABSTRACT Cost is a very important factor in business activities of enterprises It directly affected the outcome in any business Thus , cost accountant role to provide information about servicing costs for the planning , control and decision making of managers In recent years , cost accountants have an important role to the real business model Therefore, cost accounting should be further research to applications in business efficiency With the market economy, production and business activities globally competitive, practical, reality cost accounting system Vietnam now provides information on servicing costs for the planning, control and decisions of managers in business strategy similar products through pricing, cost, quality is difficult to make long-term business survival At company Dong Phu Rubber Joint is not out of this rule Currently the cost accounting system of the company is not providing adequate and timely cost information for accounting treatment results and financial accounting, management accounting is therefore, raises the issue the vision and strategic research to build and perfect the system of cost accounting This paper presents the survey assessed the cost accounting system at JSC DPR Through this analysis, assess the status of the cost accounting system in the Company, subject to the complete solution proposed cost accounting system for Corporation DPR, as well as offering reviews recommendations and conclustions of the study Through the subject , the author would like to contribute to the completion cost accounting system of the Dong Phu Rubber Joint Stock company , which set out the objectives and specific measures to survive and sustainable development firm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH x Chương 1: Giới thiệu chung nghiên cứu hoàn thiện hệ thống kế tốn chi phí cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 01 1.1 Tính thời tính cấp thiết đề tài 01 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 01 1.3 Mục tiên đề tài nghiên cứu 03 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tài 03 1.5 Nội dung nghiên cứu đề tài 03 1.6 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu đề tài 04 1.7 Kế cấu bố cuc luận văn 06 1.8 Những mong muốn đóng góp 06 Kết luận chương 06 Chương - Tổng quan chi phí hệ thống kế tốn chi phí doanh nghiệp ……… …… 08 2.1 Bản chất kinh tế chi phí tiếp cận chi phí doanh nghiệp 08 2.2 Nhu cầu thông tin chi phí mục tiêu hệ thống kế tốn chi phí 09 2.3 Tính hữu ích hệ thống kế toán chi phí doanh nghiệp 11 2.4 Các phận cấu thành hệ thống kế tốn chi phí 12 2.5 Quy trình kế tốn chi phí doanh nghiệp 17 At the present time, most of the companies that use the activity based method have developed stand alone, micro-computer based systems separate from the company's mainframe cost accounting system used for external reporting The idea is to develop more accurate product costs than the traditional cost accounting system provides so that management can make better strategic decisions such as product introduction, pricing, mix and discontinuance In these systems, ABC is not used as an inventory valuation method Activity based costs are not charged to the inventory accounts However, it is used to determine product costs once per year, or more frequently when changes are made in the production process The activity based method is described in Chapter and referred to frequently in other parts of the text 3) FOUR ETHODS COST ACCUM ULATION M Cost accumulation refers to the manner in which costs are collected and identified with specific customers, jobs, batches, orders, departments and processes The center of attention for cost accumulation can be individual customers, batches of products that may involve several customers, the products produced within individual segments during a period, or the products produced by the entire plant during a period The company’s cost accumulation method, or methods are influenced by the type of production operation and the extent to which detailed cost accounting information is needed by management The four accumulation methods that appear in Exhibit 2-1 are discussed below Job Order In job order costing, costs are accumulated by jobs, orders, contracts, or lots The key is that the work is done to the customer's specifications As a result, each job tends to be different For example, job order costing is used for construction projects, government contracts, shipbuilding, automobile repair, job printing, textbooks, toys, wood furniture, office machines, caskets, machine tools, and luggage Accumulating the cost of professional services (e.g., lawyers, doctors and CPA's) also fall into this category Chapter illustrates a cost accounting system that includes normal historical costing as the basic cost system, full absorption costing as the inventory valuation method and job order costing as the cost accumulation method Process In process costing, costs are accumulated by departments, operations, or processes The work performed on each unit is standardized, or uniform where a continuous mass production or assembly operation is involved For example, process costing is used by companies that produce appliances, alcoholic beverages, tires, sugar, breakfast cereals, leather, paint, coal, textiles, lumber, candy, coke, plastics, rubber, cigarettes, shoes, typewriters, cement, gasoline, steel, baby foods, flour, glass, men's suits, pharmaceuticals and automobiles Process costing is also used in meat packing and for public utility services such as water, gas and electricity Chapter illustrates a cost accounting system that includes normal historical costing as the basic cost system, full absorption costing as the inventory valuation method and process costing as the cost accumulation method Back Flush Back flush costing is a simplified cost accumulation method that is sometimes used by companies that adopt just-in-time (JIT) production systems However, JIT is not just a technique, or collection of techniques Justin-time is a very broad philosophy, that emphasizes simplification and continuously reducing waste in all areas of business activity JIT systems were developed in Japan and depend on the communitarian concepts of teamwork and continuous improvement In fact, many of the assumptions, attitudes and practices of communitarian capitalism are included in the JIT philosophy One of the many goals of JIT systems is zero ending inventory In a backflush cost system, manufacturing costs are accumulated in fewer inventory accounts than when using the job order or process cost methods In fact, in extreme backflush systems, most of the accounting records are eliminated The production facilities are also arranged in self contained manufacturing cells that are dedicated to the production of a single, or similar products In this way more of the manufacturing costs become direct product costs and fewer cost allocations are necessary Thus, more accurate costing is obtained in spite of the fact that the cost accumulation method is simplified The just-in-time philosophy and related accounting methods are discussed in Chapter Hybrid, or M ixed M ethods Hybrid or mixed systems are used in situations where more than one cost accumulation method is required For example, in some cases process costing is used for direct materials and job order costing is used for conversion costs, (i.e., direct labor and factory overhead) In other cases, job order costing might be used for direct materials, and process costing for conversion costs The different departments or operations within a company might require different cost accumulation methods For this reason, hybrid or mixed cost accumulation methods are sometime referred to as operational costing methods 4) FOUR COST FLOW ASSUM PTIONS A cost flow assumption refers to how costs flow through the inventory accounts, not the flow of work or products on a production line This distinction is important because the flow of costs is not always the same as the flow of work The various types of cost flow assumptions include: specific identification (e.g., by job), first in, first out, last in, first out and weighted average Costs flow through the inventory accounts by the job in a job order cost system which represents an example of specific identification The requirements of the various jobs determines the timing of the cost flows Simple jobs tend to move through the system faster than more complex jobs The first-in, first-out (FIFO) and weighted average cost flow assumptions are used in process costing Since costs are accumulated by the process or department in a process cost environment, a cost flow assumption is needed to determine the treatment of the beginning inventory When FIFO is used, it is assumed that the units of product in the beginning inventory are finished first and transferred to the next department before any of the units that are started during the period The group of units in the beginning inventory maintain their separate identity and prior period costs However, when the weighted average cost flow assumption is used, the beginning inventory units lose their separate identity because they are lumped together with the units of product started during the period Process costing tends to be fairly challenging, therefore you may find these introductory concepts to be confusing Don’t worry, these concepts will be easier to understand when we consider an operational process cost accumulation system in Chapter Although last-in, first-out (LIFO) is frequently used for tax reporting purposes, it is not normally used in the accounting records For this reason, we consider the FIFO and weighted average cost flow assumptions in Chapter 5, but leave the LIFO cost flow assumption for courses that emphasize financial and tax reporting 5) RECORDIN G IN TERVAL CAPABILITY Inventory records can be maintained on a perpetual or a periodic basis Conceptually, the perpetual inventory method provides a company with the capability of maintaining continuous records of the quantities of inventory and the costs flowing through the inventory accounts The periodic method, on the other hand, requires counting the quantity of inventory before inventory records can be updated In the past, manufacturers tended to keep perpetual inventories, while retailers used the periodic method However, today a variety of modern point of sale devices and dedicated microcomputer software are readily available to provide any company with perpetual inventory capability PHỤ LỤC – SỐ LIỆU MINH HỌA CHI PHÍ, GIÁ THÀNH TẠI CƠNG TY Tình hình nguyên vật liệu năm 2012 (đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ) Phiếu tính giá thành sản phẩm mủ nước Phiếu tính giá thành mủ chế biến (mủ sơ chế) Sổ tổng hợp chi phí sản xuất nơng trường An Bình TÌNH HÌNH NGUYÊN LIỆU NĂM 2012 S T1 Ng S Đ ố9 T 3h uy Ng uy Ng 58 77 93 36 uy Ng 19, uy Ng 28 16, 30 uy Ng 36 ,4 uy Ng Ng uy uy ên Ng Ng uy uy ên Ng uy Ng , 40 8, 2, 56 ,4 19, 16 4, 66 16, 12 15,7 49 7, 463 25 4, 17 2, uy 0, Ng uy ên Ng uy Ng 1, 30, 43 uy Ng 11, 69 30 uy 36 Ng 1 ,4 56 uy ,4 BẢNG GIÁ THÁNH KHAI THÁC MỦ NƯỚC NĂM 2012 T T C hi Ph ân V ật C hi Ti ền Ki nh B H B H B H C hi C hi Ti ền Ki nh B H B H B H Ti ền C hi C hi C hi K hấ K hấ C hi C hi T hu C hi C A hi T ổn B gSả n C C h i K TT Ế HH Ự 6/ 15 91 46 3 78 27 75 1 01 32 10 10 35 34 7 17 18 71 100 13 87 1 21 30 1 38 39 1 03 26 - 9-6 56 9 168 , 3 94 32 BẢNG GIÁ THÁNH MỦ SƠ CHẾ NĂM 2012 T T 1 1 3 3 3 A B C C hi N gu N gu N gu N gu N gu N gu N hi V ật C hi Ti ền Ki nh B H B H B H C hi C hi Ti ền Ki nh B H B H B H Ti ền C hi C hi C hi K hấ uK hấ C hi C hi T ổn gT ổn g T ổn gC hi K TT Ế HH Ự/ 63 36 36 14 1 6 00 00 213 65 5 1 00 93 00 88 98 16 19 3 3 9 ,9 , 2 D E C hi T ổn gT ổn g T ổ n Sả n 7 2 25 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ BÁN HÀNG NĂM 2012 TT A B K K Ế T S H Ch H 6Ổ 6P i Ti 68 68 ền 33 33 B H 15 15 B H KP 1 C 1 Bả o Ch 4 i Ch 21 21 i 9 Ch i 6 Ch i Nộ 2 p Ch i T 6 r 36 36 o C pC 1.4 1.4 8 Ch p i 02 02 T 9 r o Tổ 134 134 ng 04 .04 P 5 h 28 28 âPh ân 5 Tà iSả 2 nSả 5 nSả 1 nSả 1 nC 36 36 4 hi p Ch 68 68 i Ch 64 64 i Ch 64 64 i 5 phí 0 S P CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2012 TT A K K Ế T KI H Ch H 18ỔN i Ti 17 ền 48 B H B 18 H 33 KP C 35 Bả o Ch 1.1 i 75 Ch i Ch 2.7 i 98 Th uế, Ch i Ch i Ch 24 i Tr on g C đC 9.7 Tổ k 50 ng Ph ân Ph ân X D PHỤ LỤC - DANH SÁCH CÁ NHÂN KHẢO SÁT VÀ PHIẾU KHẢO SÁT T T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 H ọ Ng uy Ng uy Ng uy Ng uy Ng uy Ng uy Ph Ng uy Võ D Lê Th Ng uy Ng uy Ng uy Ng uy Lê Th Ng uy Ph an H V ươ Lê Vă Lê Th Ng uy H oà Đi nh Bù i Ng uy Lư ơn Bù i Ph Tr ần C Ph ó Ph ó Tr ườ Tr ưở Tr ưở Ph ó Ph ó Kế to Kế to Kế to Kế to Gi Kế to Gi Kế to Gi Kế to Gi Gi Kế to Gi Kế to Gi Kế to Gi Kế to Gi Kế to Gi Kế to - Bộ ph Tậ p Ba n Ph òn Ba n Ph òn Ph òn Ph òn Ph òn Ph òn Ph òn Ph òn X N X N Tr un Tr un N hà N hà N hà Nô ng Nô ng Nô ng Nô ng Nô ng Nô ng Nô ng Nô ng Nô ng Nô ng Nô ng Nô ng Đi ện 09 03 09 09 09 82 09 82 09 13 09 33 09 13 09 19 09 13 09 19 09 18 09 78 09 83 09 09 09 49 09 37 09 78 09 13 PHIẾU KHẢO SÁT Để khảo sát số liệu đánh giá tính hữu hiệu quy trình kiểm sốt chi phí, mong Ông/Bà cho ý kiến vấn đề sau: I- KHẢO SÁT TÍNH HỮU ÍCH KẾ TỐN CHI PHÍ HIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ Câu 1: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty lực tạo khác biệt theo tình kịp thời cho định liên quan đến chi phí hay khơng? Rất cao Trung bình Cao Rất Kém Câu 2: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty tin tưởng để định liên quan đến chi phí hay khơng? Rất cao Trung bình Cao Kém Rất Câu 3: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty tạo kết nối, so sánh với thơng tin quản trị chi phí hay khơng? Rất cao Trung bình Cao Kém Rất Câu 4: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty trình bày, giải trình dễ hiểu hay khơng? Rất cao Trung bình Cao Kém Rất Câu 5: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty đáp ứng phù hợp, tin cậy, so sánh được, hiểu cho nhà quản trị hay không ? Rất Ca T R II- BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU HỒN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TỐN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY Câu 1: Chiến lược sản xuất kinh doanh cạnh tranh cần cho cơng ty khơng (Chiến lược sản xuất kinh doanh cạnh tranh chiến lược sản xuất kinh doanh cạnh tranh theo quan điểm tạo sản phẩm mới, tính đặc thù riêng doanh nghiệp)? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 2: Sự thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh cạnh tranh cần thay đổi hệ thống kế tốn chi phí hay khơng? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 3: Cơng ty cần hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí hay khơng.? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 4: Cơng ty cần hồn thiện nội dung thơng tin chi phí hệ thống chi phí hay khơng? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 5: Cơng ty cần hồn thiện quy trình, kỹ thuật tập hợp chi phí, tính giá thành hệ thống chi phí hay khơng? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 6: Thơng tin kế tốn chi phí cần phát triển theo hướng trọng tâm cung cấp thơng tin để lập trình bày giá thành báo cáo tài hay khơng? Rấ Ca T R Câu 7: Thơng tin kế tốn chi phí cần phát triển theo hướng trọng tâm cung cấp thông tin quản trị nội doanh nghiệp hay khơng? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 8: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty cần khác biệt chi phí theo hoạt động sản xuất kinh doanh hay khơng? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 9: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty cần đáp ứng tin tưởng nhà quản lý định liên quan đến chi phí hay khơng? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 10: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty cần tạo kết nối, so sánh với thông tin quản trị chi phí hay khơng? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 11: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty cần trình bày, giải trình chi tiết theo tình quản trị chi phí hay khơng? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 12: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty cần trình bày riêng cho cơng đoạn sản xuất, bán hàng, quản lý hay không? Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 13: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty cần trình bày chung cho quy trình sản xuất kinh doanh khơng? Rấ Ca T R Câu 14: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty cần trình bày, giải trình chi tiết theo kết cấu khoản mục chi phí (Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) Rất cao Trung bình Cao m Rất Câu 15: Thơng tin chi phí từ hệ thống kế tốn chi phí cơng ty cần trình bày, giải trình chi tiết theo biến phí, định phí Rất cao Trung bình Cao m Rất Xin trân trọng cám ơn! NHÓM KHẢO SÁT Để thực việc khảo sát, tác giả tổ chức thành lập nhóm gồm 02 người tiến hành khảo sát đối tượng theo dự kiến địa bàn Công Ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Trong người khảo sát 10 đơn vị phận công ty, đơn vị phận khảo sát phiếu Tại phận kế toán 07 phiếu, Ban giám đốc 01 phiếu, văn phòng Tập đồn Cơng Nghiệp Cao su khảo sát phiếu Như vậy, tổng số phiếu khảo sát 30 phiếu PHỤ LỤC – ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG VÀ KỸ THUẬT TẬP HỢP CHI PHÍ Hệ thống sản Hệ thống sản xuất sản xuất theo Hệ thống sản Môi trường xuất sản xuất lô lớn với vài nguồn xuất sản xuất sản xuất cá biệt, đơn lực đầu vào vài công lớn, hàng loạt, lẻ,khó lập lại đoạn sản xuất giống nhau, thường lập lại lập lại Đặc điểm sản phẩm Cá biệt, Vừa tính cá biệt, đặc thù Giống đặc thù vừa đặc tính chung, tương tự tương tự Hệ thống kế Hệ thống kế Hệ thống kế tốn chi phí kết Hệ thống kế tốn tốn chi phí tốn chi phí hợp (H ybrid costing) chi phí theo quy theo cơng việc trình sản xuất (Job costing) (Process costing) (Kim Langfield – Smith, Helen Thorne, Ronald Hilton (2012), Management Accounting Information for Creating and Managing Value, Mc Graw-Hill Australia, page 197) (Langfield – Smith, Helen Thorne, Ronald Hilton (2012), Management Accounting Information for Creating and Managing Value, Mc Graw-Hill Australia, page 143) (Kim Langfield – Smith, Helen Thorne, Ronald Hilton (2012), Management Accounting Information for Creating and Managing Value, Mc Graw-Hill Australia, page 200) ... nên hệ thống kế tốn chi phí Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Chương – Kết luận kiến nghị hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 1.8 Những mong muốn đóng góp - Tổng kết... cần thiết phải hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 70 5.2 Các quan điểm hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng phú 71 5.3... hệ thống kế tốn chi phí Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Xây dựng mục tiêu nội dung, phương pháp kỹ thuật giải pháp hỗ trợ khác để hoàn thiện hệ thống kế tốn chi phí Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại công ty cổ phần cao su đồng phú , Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại công ty cổ phần cao su đồng phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay