Hoàn thiện công tác kế toán tại các trường trung cấp và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bình phước

116 7 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ THỊ HỒNG DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chun ngành: Kế tốn Mã ngành: 60 34 0301 TP HCM, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGÔ THỊ HỒNG DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS VÕ VĂN NHỊ (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 C h ứ Ph bi Ph bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 01 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày, Ch uy NGi Gới Nơ 0i KM ếS N Ữ B ì I- Tên đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn trường trung cấp cao đẳng cơng lập địa bàn tỉnh Bình Phước” II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập Khảo sát, tìm hiểu thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn trường cao đẳng trung cấp công lập địa bàn tỉnh Bình Ph ước - Phân tích thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn trường cao đẳng trung cấp cơng lập địa bàn tỉnh Bình Phước để tìm ưu điểm, hạn chế nguyên nhân để tìm biện pháp khắc phục - Phân tích đặc điểm ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trường cao đẳng trung cấp cơng lập địa bàn tỉnh Bình Ph ước - Đề xuất số giải pháp để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn trường cao đẳng trung cấp công lập địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất số kiến nghị để giải pháp thực tốt Nội dung nghiên cứu Với nhiệm vụ nêu trên, luận văn cần thực nội dung sau: - Nghiên cứu, hệ thống hoá lý luận tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp công lập - Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá phân tích thực trạng tổ chức cơng tác kế toán trường cao đẳng trung cấp cơng lập địa bàn tỉnh Bình Phước; đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Phân tích đặc điểm ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn trường cao đẳng trung cấp công lập địa bàn tỉnh Bình Ph ước - Đề xuất số giải pháp để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn trường cao đẳng trung cấp cơng lập địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất số kiến nghị để giải pháp thực tốt III- Ngày giao nhiệm vụ: Ngày 01/7/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Ngày 30/12/2013 V- Cán hướng dẫn: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS TS Võ Văn Nhị PGS TS VÕ VĂN NHỊ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện cơng tác kế tốn trường trung cấp cao đẳng công lập địa bàn tỉnh Bình Phước” cơng trình nghiên cứu riêng với cố vấn, hỗ trợ người hướng dẫn khoa học Các số liệu, kết nêu Luận văn thạc sỹ kế toán trung thực chưa trình bày hay cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực hoàn thiện Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Ngô Thị Hồng Dung ii LỜI CÁM ƠN Để hồn thành luận văn “Hồn thiện cơng tác kế tốn trường trung cấp cao đẳng cơng lập địa bàn tỉnh Bình Phước”, tơi nhận hỗ trợ giúp đỡ từ đơn vị, anh chị đồng nghiệp, cán hướng dẫn, quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Tp.HCM người thân gia đình Trước tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, quý thầy cô CbCNV trường Đại học Công nghệ Tp HCM tạo điều kiện thuận lợi trình học tập, giúp tơi có kiến thức lý luận để ứng dụng cơng việc việc hồn thành Luận văn Đặc biệt tơi xin cảm ơn PGS.TS Võ Văn Nhị, người hướng dẫn khoa học Luận văn, thầy trực tiếp tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo đơn vị, anh chị phụ trách kế tốn trường trung cấp cao đẳng cơng lập địa bàn tỉnh Bình Phước tạo điều kiện cho tiếp xúc giúp đỡ việc cung cấp thông tin, số liệu trả lời câu hỏi khảo sát Tôi xin cảm ơn đồng nghiệp quan người thân gia đình tạo điều kiện thời gian cho tơi thực hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Ngô Thị Hồng Dung TĨM TẮT Đề tài “ Hồn thiện cơng tác kế tốn trường cao đẳng trung cấp cơng lập địa bàn tỉnh Bình Phước” nghiên cứu sở lý luận tổ chức công tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập, tìm hiểu thực trạng tổ chức cơng tác kế toán trường cao đẳng trung cấp cơng lập địa bàn tỉnh Bình Phước, từ đề xuất số giải pháp để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn trường cao đẳng trung cấp công lập địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất số kiến nghị để giải pháp thực tốt Đề tài trình bày rõ tính cấp thiết, mục tiêu, đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu Thông qua đề tài, tác giả muốn đóng góp vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn trường, góp phần giúp trường xác định rõ vị trí trường, từ đề mục tiêu giải pháp cụ thể để tồn phát triển bền vững ABSTRACT The theme "Complete the accounting at public colleges and secondary in Binh Phuoc province" research the theory of the accountants organization in the public enterprise, learn the status of accounting organizations at public colleges and secondary in Binh Phuoc province, so that propose some solutions to complete accounting organizations at public colleges and secondary in this province, and propose some recommendations for the implementation of the solution may be best The theme also state the urgency, goal, researching object, researching scope and methodology Through the theme, the author would like contributing to the completion of the accounting at public colleges and secondary in Binh Phuoc province; help them can identify their current position , which set out the specific objectives and measures to survive and sustainable development Phụ lục Phiếu khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC Kính gửi: Quý Anh/Chị Tôi tên Ngô Thị Hồng Dung, học viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cơng tác phòng Tài - Kế tốn trường Cao đẳng Cơng nghiệp Cao su Hiện tơi q trình nghiên cứu đề tài Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn trường Cao đẳng, Trung cấp địa bàn tỉnh Bình Phước với mong muốn nâng cao chất lượng cải tiến cơng tác kế tốn – tài đơn vị nghiệp giáo dục Để phục vụ tốt cho cơng tác nghiên cứu có thêm sở để hoàn thành luận văn mình, tơi mong nhận hỗ trợ anh chị cách hoàn thành Phiếu khảo sát Tôi xin cam kết sử dụng thông tin cho mục đích làm luận văn để hồn thành chương trình học trường Đại học Cơng nghệ Tp Hồ Chí Minh, tuyệt đối khơng sử dụng cho mục đích khác Mọi ý kiến thắc mắc, xin quý anh/chị liên hệ trực tiếp với qua số điện thoại 0912.808.160; email: hongdung@ric.edu.vn Xin chân thành cảm ơn Quý Anh/Chị Trân trọng kính chào./ Phần 1: Thơng tin chung cá nhân đơn vị khảo sát - Họ tên Anh/Chị: - Tên đơn vị khảo sát: - Vị trí cơng việc Anh/Chị làm: (Vui lòng đánh dấu X vào đáp án lựa chọn) Đơn vị anh chị loại hình đơn vị: Đơn vị nghiệp tự bảo đảm tồn chi phí hoạt động Đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi phí hoạt động Đơn vị nghiệp ngân sách nhà nước bảo đảm tồn chi phí hoạt động Số lượng cán bộ, giảng viên, công nhân viên đơn vị: Dưới 50 người Từ 51 đến 100 người Từ 100 người trở lên Số lượng cụ thể: Quy mô đào tạo đơn vị: Dưới 500 học sinh, sinh viên Từ 501 đến 1.000 học sinh, sinh viên Từ 1.000 học sinh, sinh viên trở lên Đơn vị anh chị có thực tự chủ tài theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP hay khơng? Nếu có, mức độ tự chủ bao nhiêu? Có, mức độ tự chủ từ 10% đến 40% Có, mức độ tự chủ từ 41% đến 60% Có, mức độ tự chủ từ 61% đến 80% Có, mức độ tự chủ từ 81% đến 100% Không tự chủ Phần 2: Thông tin nội dung đề tài Tổ chức chứng từ kế toán 1.1 Đơn vị có sử dụng biểu mẫu chứng từ kế toán bắt buộc danh mục chứng từ kế tốn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC Thơng tư 185/2010/TT-BTC khơng? Sử dụng tồn Sử dụng tồn có điều chỉnh cho phù hợp Sử dụng vài Sử dụng vài có điều chỉnh cho phù hợp Khơng, sử dụng mẫu tự thiết kế 1.2 Đơn vị có sử dụng biểu mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn danh mục chứng từ kế toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC Thơng tư 185/2010/TT-BTC khơng? Sử dụng tồn Sử dụng tồn có điều chỉnh cho phù hợp Sử dụng vài Sử dụng vài có điều chỉnh cho phù hợp Khơng, sử dụng mẫu tự thiết kế 1.3 Biểu mẫu chứng từ kế toán đơn vị chủ yếu lập: Bằngg máy vi tính Bằng tay Bằng tay máy vi tính 1.4 Đơn vị có mở sổ đăng ký mẫu chữ ký thủ trưởng đơn vị (và người uỷ quyền), kế toán trưởng vị (và người uỷ quyền), kế toán viên, thủ quỹ, thủ kho khơng? Có mở sổ, cập nhật kịp thời có thay đổi nhân phòng kế tốn Có mở sổ, khơng cập nhật kịp thời có thay đổi nhân phòng kế tốn Khơng mở sổ 1.5 Đơn vị có sử dụng hố đơn giá trị gia tăng, hố đơn bán hàng khơng? Nếu có sử dụng hố đơn mua Bộ Tài Chính hay tự in? Có sử dụng hố đơn, mua Bộ Tài Chính Có sử dụng hố đơn, tự in Khơng sử dụng 1.6 Đơn vị có sử dụng Biên lai thu tiền khơng? Nếu có sử dụng biên lai mua Bộ Tài Chính hay tự in? Có sử dụng biên lai, mua Bộ Tài Chính Có sử dụng biên lai, tự in Không sử dụng 1.7 Đơn vị có quy định hướng dẫn thủ tục tốn cho người lao động hay khơng? Nếu có, đơn vị có tổ chức q trình kiểm tra chứng từ hay khơng? Do kiểm tra? Có quy định hướng dẫn, có kiểm tra, tra đơn vị kiểm tra Có quy định hướng dẫn, khơng có kiểm tra Khơng có quy định hướng dẫn 1.8 Đơn vị có phân cơng kế tốn viên chịu trách nhiệm thu nhận chứng từ loại nghiệp vụ kinh tế tài thuộc phần hành cơng việc bắt buộc phải kiểm tra chặt chẽ chứng từ kế toán trước ghi sổ kế toán hay khơng? Có phân cơng bắt buộc kiểm tra chặt chẽ chứng từ Có phân cơng khơng bắt buộc kiểm tra chặt chẽ chứng từ Không phân công 1.9 Đơn vị sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ kế tốn nào? Hình thức Nhật ký - Sổ Hình thức Nhật ký Chung Hình thức Chứng từ ghi sổ Hình thức nhật ký - chứng từ Hình thức Kế tốn máy 1.10 Đơn vị có phân loại chứng từ kế toán trước lưu trữ hay khơng lưu trữ chứng từ kế tốn đâu? Có phân loại, lưu kho lưu trữ Có phân loại, lưu phòng kế tốn Khơng phân loại, lưu kho lưu trữ Khơng phân loại, lưu phòng kế toán 1.11 Đơn vị thực thu tiền theo quy trình nào? Quy trình Quy trình Kết hợp quy trình Quy trình khác * Quy trình Thu tiền: + Quy trình 1: + Quy trình 2: Kế tốn tốn Bảo quản chứng từ Kế toán toán Kế toán toán Ghi sổ KTT, thủ trưởng, cá nhân có liên quan Thủ quỹ Thu tiền Kế toán toán KTT, thủ trưởng, cá nhân có liên quan Ký phiếu thu Thủ quỹ Kế toán toán Lập phiếu thu Kế toán toán Người nộp tiền Đề nghị nộp tiền Người nộp tiền 1.12 Đơn vị thực chi tiền theo quy trình nào? Quy trình Quy trình 6 Bảo quản chứng từ Ký phiếu thu Ghi sổ Thu tiền Lập phiếu thu Đề nghị nộp tiền Kết hợp quy trình Quy trình khác * Quy trình Chi tiền: + Quy trình 1: Kế tốn tốn Kế tốn tốn Thủ quỹ KTT, thủ trưởng, cá nhân có liên quan Kế tốn tốn KTT, thủ trưởng Cá nhân toán + Quy trình 2: Bảo quản chứng Kế tốn tốn Ghi sổ KTT, thủ trưởng, cá nhân có liên quan Chi tiền Kế toán toán Ký phiếu chi Thủ quỹ Lập phiếu chi Kế toán toán Duyệt đề nghị chi KTT, thủ trưởng đơn Đề nghị chi tiền (Kèm chứng từ TT) Cá nhân toán 6 Bảo quản chứng Ký phiếu chi Ghi sổ Chi tiền Lập phiếu chi Duyệt đề nghị chi Đề nghị chi tiền (Kèm chứng từ TT) 1.13 Anh/Chị có ý kiến thêm để cơng tác tổ chức chứng từ kế toán đơn vị tốt không? Ý kiến: Tổ chức hệ thống sổ kế toán 2.1 Đơn vị có sử dụng mẫu sổ kế tốn theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC Thơng tư 185/2010/TT-BTC khơng? Có sử dụng tồn Có sử dụng tồn có điều chỉnh cho phù hợp Có sử dụng vài mẫu Có sử dụng vài mẫuvà có điều chỉnh cho phù hợp Khơng, sử dụng mẫu tự thiết kế 2.2 Đơn vị sử dụng hình thức chứng từ ghi sổ kế tốn nào? Hình thức Nhật ký - Sổ Hình thức Nhật ký Chung Hình thức Chứng từ ghi sổ Hình thức nhật ký chứng từ Hình thức Kế tốn máy 2.3 Đơn vị có thiết kế thêm mẫu sổ kế tốn để phù hợp cho việc quản lý đơn vị khơng? Nếu có, nêu ví dụ tên sổ Có, sổ Khơng 2.3 Khi có thay đổi nhân viên giữ ghi sổ, kế toán trưởng phụ trách kế tốn đơn vị có tổ chức bàn giao trách nhiệm quản lý ghi sổ kế toán nhân viên kế toán nhân viên kế toán (lập biên bàn giao kế toán trưởng phụ trách kế toán ký xác nhận) khơng? Có tổ chức bàn giao có lập biên bàn giao Có tổ chức bàn giao khơng lập biên bàn giao Không tổ chức bàn giao 2.4 Sổ kế tốn đơn vị có tn thủ quy định mở sổ kế tốn: Ngồi bìa (góc bên trái) có ghi tên đơn vị, bìa ghi tên sổ, ngày tháng năm lập sổ, ngày tháng năm khoá sổ, họ tên chữ ký người lập sổ, kế toán trưởng người phụ trách kế toán thủ trưởng đơn vị khơng? Có đầy đủ yếu tố Có khơng đầy đủ yếu tố Khơng 2.5 Trong sổ kế tốn đơn vị, trang sổ có đánh số trang từ 01 đến hết trang số hai trang sổ có đóng dấu giáp lai đơn vị khơng? Có đánh số trang có đóng dấu giáp lai Có đánh số trang khơng đóng dấu giáp lai Khơng đánh số trang có đóng dấu giáp lai Khơng đánh số trang khơng đóng dấu giáp lai 2.6 Anh/Chị có ý kiến thêm để cơng tác tổ chức hệ thống sổ kế toán đơn vị tốt không? Ý kiến: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 3.1 Theo anh/chị, mẫu báo cáo tài theo Quyết định 19/2006/QĐBTC Thông tư 185/2010/TT-BTC mà đơn vị sử dụng có phục vụ tốt cho cơng tác quản lý tài đơn vị khơng? Rất tốt Tốt Chưa tốt Khơng tốt 3.2 Đơn vị có sử dụng thêm mẫu báo cáo tự thiết kế để phục vụ cho cơng tác quản lý khơng? Có nhiều Có vài Khơng 3.3 Đơn vị có tổ chức hệ thống báo cáo nội để phục vụ nhu cầu quản lý đơn vị khơng? Có Có, sử dụng Khơng 3.4 Anh/Chị có ý kiến thêm để công tác tổ chức lập nộp báo cáo tài đơn vị tốt khơng? Ý kiến: Tổ chức kiểm tra kế tốn 4.1 Đơn vị có phận kiểm sốt nội hay kiểm tốn nội khơng Có Khơng 4.2 Đơn vị có phận tra, kiểm tra khơng? Có Khơng 4.3 Đơn vị có tự kiểm tra kế tốn khơng? Kiểm tra hàng ngày Kiểm tra hàng tháng Kiểm tra hàng quý Kiểm tra hàng năm Thỉnh thoảng kiểm tra Khơng kiểm tra 4.4 Đơn vị có đơn vị dự tốn cấp kiểm tra khơng? Kiểm tra hàng năm Kiểm tra đột xuất Kiểm tra hàng năm kiểm tra đột xuất Không kiểm tra 4.5 Đơn vị có quan kiểm tốn nhà nước kiểm tra không? Kiểm tra năm lần Kiểm tra đột xuất Kiểm tra năm lần kiểm tra đột xuất Không kiểm tra 4.6 Đơn vị có quan thuế kiểm tra khơng? Kiểm tra định kỳ Kiểm tra đột xuất Không kiểm tra 4.7 Đơn vị có xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm thực theo kế hoạch kiểm tra khơng? Có xây dựng kế hoạch thực theo kế hoạch Có xây dựng kế hoạch khơng thực theo kế hoạch Không xây dựng kế hoạch 4.8 Đơn vị tổ chức kiểm tra số nội dung chủ yếu (Kiểm tra việc quản lý sử dụng khoản vốn tiền, tài sản cố định, chi phí, doanh thu) khơng? Có kiểm tra đầy đủ nội dung Có khơng đầy đủ nội dung Khơng 4.9 Anh/Chị có ý kiến thêm góp phần giúp cơng tác kiểm tra kế tốn đơn vị tốt không? Ý kiến: Tổ chức máy kế toán 5.1 Số lượng nhân viên phận kế toán đơn vị ? Dưới nhân viên Từ đến 10 nhân viên Từ 10 người nhân viên 5.2 Trình độ nhân viên phận kế tốn: 5.2.1 Trình độ thấp đại học Từ 1% đến 20% Từ 21% đến 50% Từ 51% đến 80% Từ 81% đến 100% 5.2.2 Trình độ đại học Từ 1% đến 20% Từ 21% đến 50% Từ 51% đến 80% Từ 81% đến 100% 5.2.3 Trình độ sau đại học Từ 1% đến 20% Từ 21% đến 50% Từ 51% đến 80% Từ 81% đến 100% 5.3 Bộ phận kế toán đơn vị có đáp ứng cơng việc ban lãnh đạo yêu cầu không? Đáp ứng tốt Đáp ứng tốt Đáp ứng chưa tốt Không đáp ứng yêu cầu 5.4 Mỗi nhân viên phận kế tốn đơn vị có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trình cơng tác kế tốn khơng (có quy định văn bản)? Có quy định văn Có không quy định văn Không quy định 5.5 Công việc phân công cho nhân viên phận kế tốn đơn vị có phù hợp với ực cá nhân không? Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Không phù hợp 5.6 Đơn vị có tổ chức cơng tác kế tốn quản trị khơng? Nếu có, tổ chức kế tốn quản trị kết hợp với kế tốn tài hay tổ chức kế toán quản trị tách biệt với kế toán tài chính? Có, tổ chức kế tốn quản trị kết hợp với kế tốn tài Có, tổ chức kế tốn quản trị tách biệt với kế tốn tài Khơng có kế tốn quản trị 5.7 Bộ phận kế tốn đơn vị có trang bị máy móc thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác kế tốn (máy vi tính, máy in, điện thoại, máy fax, ) không? Được trang bị đầy đủ Được trang bị chưa đáp ứng yêu cầu Chưa trang bị đầy đủ Không trang bị 5.8 Đơn vị có sử dụng phần mêm kế tốn khơng? Nếu có, phần mềm chung đơn vị nghiệp hay phần mềm viết riêng cho đơn vị? Có sử dụng phần mềm, viết riêng cho đơn vị Có sử dụng phần mềm, sử dụng chung đơn vị nghiệp Không sử dụng phần mềm 5.9 Đơn vị thực thu học phí đâu? Thu qua ngân hàng Thu phòng kế tốn Thu khoa quản ngành Do GVCN thu nộp phòng kế tốn Khơng thu học phí 5.10 Các phận liên quan có xem tình hình thu, nộp học phí học sinh, sinh viên hay khơng? Nếu có, xem đâu? Có, xem Website Có, xem phòng kế tốn Khơng 5.11 Anh/Chị có ý kiến thêm giúp cho việc tổ chức máy kế tốn đơn vị tốt khơng? Ý kiến: Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 6.1 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đơn vị có đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý kiểm sốt tài đơn vị khơng? Có Đáp ứng phần Không đáp ứng 6.2 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đơn vị có phản ánh đầy đủ hoạt động kinh tế, tài phát sinh đơn vị khơng? Có Đáp ứng phần Không đáp ứng 6.3 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng đơn vị có đáp ứng u cầu xử lý thơng tin phương tiện (thủ cơng máy vi tính) thoả mãn đầy đủ nhu cầu đơn vị quan quản lý khơng? Có Đáp ứng phần Không đáp ứng 6.4 Theo Anh/Chị, hệ thống tài khoản kế tốn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC có cần bổ sung thêm tài khoản kế tốn khơng? Có Khơng cần Nếu có, theo Anh/Chị cần bổ sung tài khoản nào? 6.5 Đơn vị có bổ sung thêm tài khoản cấp 2, cấp 3, để phục vụ yêu cầu quản lý đơn vị khơng? Có Khơng cần Nếu có, vui lòng liệt kê 6.6 Theo Anh/Chị, có nên xây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị hành nghiệp khơng? Có Khơng 6.7 Anh/Chị có ý kiến thêm hệ thống tài khoản kế toán theo quy định không? Ý kiến: Một số nội dung khác 7.1 Các văn pháp luật có đáp ứng nhu cầu kế tốn đơn vị khơng? Đáp ứng đầy đủ Đáp ứng chưa đầy đủ Chỉ đáp ứng phần Khơng đáp ứng 7.2 Khi có văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán tài chính, đơn vị có cập nhật kịp thời khơng? Cập nhật kịp thời tất văn liên quan Cập nhật kịp thời số văn liên quan Không cập nhật kịp thời 7.3 Đơn vị cập nhật văn pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế tốn tài cách nào? Tự tìm hiểu qua Internet, báo chí Cơ quan nhà nước (Cơ quan thuế, sở tài chính, ) thơng báo Khác 7.4 Hệ thống mục lục ngân sáchnhà nước theo Quyết định số 33/2008/QĐBTC sử dụng đáp ứng nhu cầu kế tốn đơn vị khơng? Dễ sử dụng đáp ứng nhu cầu Dễ sử dụng khơng đáp ứng nhu cầu Khó sử dụng đáp ứng nhu cầu Khó sử dụng khơng đáp ứng nhu cầu 7.5 Anh/Chị có ý kiến cho đề tài hay bảng câu hỏi không? Ý kiến: Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ quý Anh/Chị Trân trọng kính chào ... pháp hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn trường Trung cấp, Cao đẳng Cơng lập địa bàn tỉnh Bình Phước Xuất phát từ vấn đề trên, chọn nội dung “Hồn thiện Tổ chức cơng tác kế tốn trường trung cấp, Cao. .. đẳng Công lập địa bàn tỉnh Bình Phước làm đề tài nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến tổ chức công tác kế tốn trường trung cấp, cao đẳng cơng lập địa bàn tỉnh Bình Phước, ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGÔ THỊ HỒNG DUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại các trường trung cấp và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bình phước , Hoàn thiện công tác kế toán tại các trường trung cấp và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay