Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực thành phố hồ chí minh

136 5 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ĐỖ KHẮC TỒN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Tốn Mã ngành: 60 34 0301 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ĐỖ KHẮC TỒN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế Toán Mã ngành: 60 34 0301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH ĐỨC LỘNG CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS HUỲNH ĐỨC LỘNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 18 tháng 01 năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) PGS.TS Phan Đình Nguyên - Chủ tịch TS Phạm Thị Phụng - Phản biện TS Nguyễn Bích Liên - Phản biện PGS.TS Nguyễn Minh Hà - Uỷ viên TS Võ Xuân Vinh - Uỷ viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận Văn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SỸ Họ tên Ng ày, Ch uy ên ng Đ GN ỗ ớa NS ài K M1 ế S2 t H4 o V:1 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung:  Hồn thiện cơng tác KTQT DNVVN khu vực Tp.HCM  Nội dung thực bao gồm:  Hệ thống hoá lý luận KTQT  Đánh giá thực trạng việc vận dụng KTQT DNVVN khu vực Tp.HCM  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT DNVVN  Hồn thiện cơng tác KTQT DNVVN khu vực Tp.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 28/12/2013 V- Cán hướng dẫn: TS HUỲNH ĐỨC LỘNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn ĐỖ KHẮC TOÀN ii LỜI CÁM ƠN Chắc chắn luận văn khơng thể hồn thành khơng có giúp đỡ đến từ nhiều phía có phía tích cực lẫn tiêu cực Nhưng trước hết cho gửi lời cám ơn cách trân trọng cho người trực tiếp giúp đỡ tơi hồn thành cơng việc Đầu tiên thầy người trực tiếp hướng dẫn TS Huỳnh Đức Lộng; Hội đồng đánh giá luận văn; PGS TS Hà Xuân Thạch; TS Trần Đình Phụng; bạn tơi NCS Hồng Ngun Khai; bạn Kiều Trang; cô Phương Anh nhân viên Trung tâm hổ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa phía nam; Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM; nhiều đồng nghiệp khác trường Hutech nơi học tập cơng tác Song song tơi chân thành cảm ơn người gián tiếp giúp tơi hồn thành luận văn dựa cơng trình nghiên cứu họ trước đây, tài liệu tơi sử dụng cho việc trích dẫn luận văn số có người tơi chưa tiếp xúc hay biết mặt Cuối dành luận văn để báo công với người thầy kính trọng đồng thời người cha cố tôi, người cho thấy ánh sáng lúc tối tăm Tôi cám ơn tình u thương hai tơi Ngọc Tuyền, Ngọc Sơn hai động lực lớn để tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Đỗ Khắc Tồn TĨM TẮT Thứ nhất, vai trò KTQT ngày lớn mạnh, tác dụng việc vận dụng KTQT lên trình quản lý điều hành doanh nghiệp ngày rõ ràng mang tính tích cực điều chứng minh nước phát triển Anh, Mỹ, Nhật Thứ hai, DNVVN ngày có vị trí quan trọng kinh tế đặc biệt nước phát triển Việt Nam nói chung TP.HCM nói riêng Vì vậy, hai lý động lực để tác giả thực nghiên cứu Nghiên cứu tìm hiểu mức độ vận dụng KTQT DNVVN khu vực TP.HCM Nêu bật vai trò KTQT việc quản lý DNVVN đồng thời xác định yếu tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT DNVVN khu vực TP.HCM lĩnh vực sản xuất cuối đề xuất mơ hình tổ chức KTQT DNVVN khu vực TP.HCM Một bảng câu hỏi khảo sát gửi đến khoảng 200 DNVVN TP.HCM lĩnh vực sản xuất, sau hai tháng rưỡi 141 bảng khảo sát trả sử dụng trình phân tích Kết khảo sát cho thấy đa số DNVVN hỏi khơng có vận dụng KTQT số doanh nghiệp vận dụng mức KTQT truyền thống sử dụng hệ thống chi phí, hệ thống ngân sách Còn KTQT đại hệ thống hỗ trợ định KTQT chiến lược Kết khảo sát cho thấy doanh nghiệp vừa vận dụng KTQT tốt sâu so với doanh nghiệp nhỏ Kết có thơng qua phương pháp thống mơ tả Qua khảo sát cho thấy KTQT đóng vai trò quan trọng việc quản trị DNVVN khu vực TP.HCM Tổng thể nghiên cứu cho thấy KTQT có liên quan hữu ích q trình quản lý, điều chứng minh KTQT cần thiết cho DNVVN Nghiên cứu khảo sát năm yếu tố (biến độc lập) ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT (biến phụ thuộc) kích thước cơng ty; cường độ cạnh tranh thị trường; tham gia chủ sở hữu / quản lý phát triển KTQT công ty; công nghệ sản xuất tiên tiến chất lượng chun mơn nhân viên kế tốn Tuy nhiên nghiên cứu phương pháp hồi qui logistic binary cho thấy có yếu tố tham gia chủ sở hữu / nhà quản lý trình độ chun mơn nhân viên kế tốn có mối quan hệ tích cực có ý nghĩa thống đến khả DNVVN vận dụng KTQT Điều chứng minh yếu tố "con người" cốt lõi vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu làm hiểu thêm thực trạng mức độ vận dụng KTQT DNVVN khu vực TP.HCM Kết nghiên cứu cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà hoạch định sách nhằm phát triển kỹ KTQT DNVVN khu vực TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung Nghiên cứu đề xuất mơ hình tổ chức KTQT DNVVN theo hướng kết hợp KTTC KTQT đồng thời kiến nghị số giải pháp ngắn hạn dài hạn nhằm phổ biến tạo điều kiện cho DNVVN vận dụng KTQT doanh nghiệp họ ABSTRACT Firstly, the role of management accounting is growing globally Moreover, the application of management accounting in business management process has become more and more obvious with positive results in developed countries like UK, USA, and Japan Secondly, small and medium enterprises are increasingly playing a more important role in the world economy, especially for developing countries like Vietnam, in general, and Ho Chi Minh City, in particular Therefore, the two main reasons are also the motivation for the author to carry out this research This study is conducted to learn to what extent management accounting is being applied at small and medium enterprises in Ho Chi Minh City In addition, it highlights the role of management accounting in the business management in small and medium enterprises and identifies the factors affecting the application level of management accounting in small and medium enterprises operating in manufacturing sector Moreover, it proposes efficient sample management accounting models for those small and medium enterprises A questionnaire has been sent to about 200 small and medium enterprises operating in the manufacturing sector in Ho Chi Minh City for 2.5 months for the return of 141 surveys which were then used in the analysis The final results showed that the majority of surveyed small and medium enterprises have yet applied management accounting, while only a few businesses maintained the traditional management accounting model for managing their cost and budget system Meanwhile, the use of modern management accounting systems to support decision-making and strategic management accounting is very limited The survey results also show that medium-sized businesses use management accounting better and more thoroughly than the smaller ones The results obtained through descriptive statistics methods The survey also found that management accounting plays a very important role in the management of small and medium enterprises in Ho Chi Minh City Overall, the study showed that management accounting is relevant and helpful in the management process, which proves that management accounting is very necessary for small and medium enterprises The study surveys five factors (independent variables) affecting the extent of the use of management accounting (dependent variable) - the size of the company, the intensity of market competition, the participation of the owner/ manager in the development of management accounting in the company, advanced manufacturing technology, and qualification of accounting staff However, this study, using binary logistic regression method, showed that only factors - the participation of the owner/manager and qualifications of accounting staff - have a positive relationship and have significant statistical meanings in the possibility of using management accounting at the surveyed small and medium enterprises This proves that human factor is the core of the research This study also helps further our understanding of the current situation of the level of management accounting applied in the small and medium enterprises sector in Ho Chi Minh City The results of this study can provide useful information for policy makers to develop useful management accounting skills in the small and medium enterprises sector in Ho Chi Minh City, in particular, and in Vietnam, in general This study also proposed management accounting organizational model in small and medium enterprises towards combining financial accounting and management accounting and propose some solutions, in both the short term and long term, to disseminate and facilitate management accounting in local small and medium enterprises Câu hỏi nghiên cứu thể rõ qua việc kiểm định giả thuyết: H1: Có mối quan hệ có ý nghĩa tích cực yếu tố ngẫu nhiên chọn với việc vận dụng KTQT DNVVN khu vực TP.HCM Ba câu hỏi nghiên cứu trả lời thông qua bảng câu hỏi thu từ khảo sát 200 DNVVN khu vực Tp.HCM, có 141 bảng trả lời sử dụng Các kết luận cho câu hỏi nghiên cứu sau: Câu hỏi nghiên cứu 1: Kết nghiên cứu cho thấy KTQT đóng vai trò quan trọng việc quản lý DNVVN khu vực TP.HCM Kết xác nhận DNVVN khu vực TP.HCM, KTQT coi có liên quan hữu ích cho tổ chức ngày KTQT có vai trò cụ thể việc giúp đỡ DNVVN để lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hiệu suất, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, hỗ trợ việc đưa định Điều làm rõ chương Câu hỏi nghiên cứu 2: Câu hỏi nghiên cứu điều tra thực trạng mức độ vận dụng KTQT DNVVN khu vực TP.HCM hoạt động lĩnh vực sản xuất Các lĩnh vực liên quan KTQT đề cập nghiên cứu hệ thống chi phí, dự toán ngân sách, hệ thống hổ trợ định Kết cho thấy việc vận dụng KTQT DNVVN khu vực TP.HCM có khơng đáng kể Tỷ lệ phần trăm số người hỏi thay đổi từ 11% đến 36 % doanh nghiệp nhỏ từ 37% đến 72% doanh nghiệp vừa Nhân viên kế tốn có trình độ cao đáng kể doanh nghiệp có kích thước vừa so với doanh nghiệp có kích thước nhỏ điều giải thích cho vận dụng KTQT tương đối cao doanh nghiệp có kích thước vừa Kết nghiên cứu việc sử dụng KTQT truyền thống hệ thống chi phí, hệ thống dự tốn ngân sách cao so với sử dụng KTQT đại hệ thống hỗ trợ định KTQT chiến lược Việc vận KTQT đại thấp nhiều so với KTQT truyền thống hai nguyên nhân sau: nhà quản lý nghi ngờ vai trò KTQT đại doanh nghiệp có kích thước tương đối nhỏ nhà quản lý hay khơng hiểu rõ KTQT Bên cạnh đó, kể từ kỹ thuật KTQT đại phát triển tạo động lực cho doanh nghiệp lớn đặc biệt nước phát triển, doanh nghiệp quốc gia phát triển phải nhiều thời gian để học hỏi ý tưởng kỹ thuật mới, đặc biệt với doanh nghiệp có kích thước nhỏ Cũng số kỹ thuật chưa thực tế cho doanh nghiệp nước phát triển khác biệt văn hóa, sách cơng nghệ hay mức độ cạnh tranh thị trường Nghiên cứu điều tra mức độ vận dụng cụ thể loạt kỹ thuật KTQT cụ thể DNVVN khu vực TP.HCM chi tiết theo mức độ sử dụng gồm 26 kỹ thuật KTQT ba nhóm lớn KTQT Một lần nữa, kết xác nhận việc sử dụng kỹ thuật KTQT truyền thống tương đối cao so với việc sử dụng KTQT đại Một số kỹ thuật KTQT sử dụng nhiều DNVVN khu vực TP.HCM bao gồm: phương pháp tập hợp chi phí theo q trình, kỹ thuật chi phí theo KTTC, lập dự tốn bán hàng phân tích lợi nhuận sản phẩm Nghiên cứu kết luận hai loại doanh nghiệp vừa nhỏ khu vực TP.HCM sử dụng rộng rãi kỹ thuật KTQT truyền thống, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng kỹ thuật KTQT đại Việc vận dụng KTQT số DNVVN khu vực TP.HCM phần lớn có nhân viên kế tốn trình độ cao cộng với quan tâm sâu sát chủ sở hữu với việc vận dụng KTQT Việc vận dụng kỹ thuật KTQT đại vận dụng doanh nghiệp có quy mơ vừa doanh nghiệp nhỏ Hơn vận dụng kỹ thuật KTQT truyền thống DNVVN khu vực TP.HCM thơng tin biện pháp dễ hiểu, dễ áp dụng không kỹ thuật KTQT đại coi khơng dễ hiểu, thực tế tốn Ngồi kích thước doanh nghiệp yếu tố quan trọng khơng để KTQT vào thực tiễn Như lập luận trước đây, doanh nghiệp lớn cần kỹ thuật KTQT đại để quản lý phức tạp hoạt động đầu tư họ lớn Như kết tác động kích thước doanh nghiệp mức độ sử dụng kỹ thuật KTQT đại rõ ràng Câu hỏi nghiên cứu 3: Kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT DNVVN khu vực TP.HCM phương pháp hồi qui logistic đa biến cho thấy năm biến đưa vào kích thước doanh nghiệp (theo doanh thu), cường độ cạnh tranh thị trường, tham gia chủ sở hữu/nhà quản lý vào phát triển KTQT, kỹ thuật công nghệ tiên tiến sản xuất quản lý, trình độ chun mơn nhân viên kế tốn có tham chủ sỡ hữu/ nhà quản lý trình độ chun mơn nhân viên kế tốn có quan hệ tích cực có ý nghĩa thống với việc vận dụng KTQT DNVVN khu vực TP.HCM phân tích Nhìn chung, kết nghiên cứu cho thấy DNVVN vận dụng KTQT phụ thuộc vào yếu tố ngẫu nhiên nêu Cả năm yếu tố ngẫu nhiên có mối quan hệ tích cực với việc vận dụng KTQT có hai biến có ý nghĩa thống Vì vậy, DNVVN khu vực TP.HCM vận dụng KTQT chủ sở hữu hay người quản lý có nhận thức muốn vận dụng KTQT đồng thời kết hợp với trình độ chun mơn nhân viên kế toán Điều chứng tỏ yếu tố người yếu tố định cho việc vận dụng KTQT DNVVN khu vực TP.HCM 5.2 KIẾN NGHỊ CỦA NGHIÊN CỨU Nghiên cứu liên quan đến việc vận dụng KTQT vào DNVVN Mặc dù lý thuyết thực tiễn việc vận dụng KTQT có từ lâu giới, thật nước phát triển DNVVN có ý thức vận dụng thật từ người đứng đầu doanh nghiệp với hổ trợ quan chức lúc KTQT hy vọng làm tốt vai trò Nghiên cứu tìm cách cung cấp thêm chứng thơng qua khảo sát việc phát triển gần KTQT DNNVV khu vực TP.HCM phương pháp thống mô tả Đặc biệt bối cảnh đất nước phát triển phải tổ chức tái cấu kinh tế Để có kinh tế phát triển ổn định DNVVN phải phát triển ổn định Mặc dù có nhiều sách hổ trợ DNVVN từ phủ DNVVN tiếp cận khơng nhiều, cụ thể gói vay ưu đãi 1.000 tỷ trước nhằm hổ trợ DNVVN không phát huy tác dụng, hay gói vay 30.000 ngàn tỷ cho nhà xã hội chưa doanh nghiệp giải ngân Cốt lõi vấn đề theo tác giả yếu tố người, điều phần chứng minh qua kết hồi qui mẩu khảo sát Để DNVVN vận dụng KTQT vào thực tiễn, tác giả có số kiến nghị sau: Trong ngắn hạn: Bảng 5.1: Các lớp đào tạo tháng 10/2012 TT hổ trợ DNVVN phía nam S T K T CHUY HK Ỉ Ê AH Q Tr Q u uả 5/ ả Vi n Q Ni Q u nh u 2/ ả T ả Q L u on Q 2/ ả g u n N K Só hậ h c n 2/ Tr th i Q Só Tâ u c 2/ m ả Tr Q B u Đ ạc 2/ ả Li - K Vĩ Lậ h nh p 4/ L kế Nguồn: Trung tâm hổ trợ DNVVN phía nam Qua lịch học lớp hổ trợ DNVVN Trung tâm hổ trợ DNVVN phía nam tác giả thấy KTQT khơng hổ trợ đào tạo Do trung tâm hổ trợ DNVVN thành lập miền cần mở nhiều khoá đào tạo hay tập huấn ngắn hạn nhằm phổ biến kiến thức nâng cao KTQT cho người đứng đầu DNVVN nhân viên kế toán doanh nghiệp (có thể kế tốn trưởng), q trình tập huấn cần nêu rõ vai trò KTQT việc quản trị doanh nghiệp bước thực công tác KTQT Cần thiết phải mời chuyên gia có chun mơn sâu thực tế KTQT để giảng dạy nhằm tạo hứng thú cho người học cảm thấy ứng dụng thực tiễn KTQT Xây dựng buổi hội thảo chuyên đề KTQT, tác dụng KTQT để DNVVN đối thoại, chia kinh nghiệm có q trình thực đưa KTQT vào doanh nghiệp với với chuyên gia nên tổ chức thường xuyên để thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia Các lớp tập huấn hội thảo nên miễn phí thu tượng trưng cho trà nước, bánh trái Chi phí khố đào tạo, tập huấn phủ nên hổ trợ Sau mở lớp tập huấn cần thành lập ban chuyên môn nhằm giải thắc mắc doanh nghiệp vận dụng KTQT tổ hay đội tuyên truyền cục thuế để tư vấn qua điện thoại, qua mail, tư vấn online Tại doanh nghiệp chưa vận dụng KTQT, trước tiên cần tiếp thu kiến thức KTQT nhiều nguồn khác người chủ doanh nghiệp Kế đến cần vận dụng hệ thống chi phí tính giá thành theo KTQT vào doanh nghiệp, phải có báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí, phải phân tích mối quan hệ C-V-P để đưa định tốt ngắn hạn sở làm quen dần với việc lập dự toán ngân sách để xây dựng kế hoạch kinh doanh cách tốt Trong trình vận dụng KTQT nhân viên kế tốn đóng vai trò cụ thể việc phân loại cung cấp thông tin cho KTQT nên thường xuyên đào tạo bồi dưỡng liên tục KTQT nhằm thực tốt nhiêm vụ đồng thời tạo lớp kế thừa vững cho lâu dài Tại doanh nghiệp vận dụng KTQT mức sơ khai hay mức KTQT truyền thống chủ doanh nghiệp phận kế toán cần nghiên cứu thêm KTQT lý thuyết lẫn thực tiễn doanh nghiệp lớn nước hay giới nước lân cận khu vực Singapore, Thailand, Japan để có kiến thức đại KTQT nhằm tạo sở vững cho định dài hạn ngày hoàn thiện hệ thống KTQT truyền thống Trong dài hạn: Đó vấn đề đào tạo Mơn KTQT có bậc đại học chuyên ngành kế toán học với thời lượng từ 45 tiết (Hutech), 60 tiết (Đại học Sài Gòn) đến 75 tiết (Đại học Kinh Tế Tp.HCM) tuỳ trường, chun ngành tài ngân hàng hơn, trình độ cao đẳng kế tốn khơng, điều q mơn học có tầm ảnh hưởng doanh nghiệp KTQT Thiết nghĩ môn nên đào tạo 90 tiết bậc đại học chuyên ngành kế toán từ 30 đến 45 tiết trình độ cao đẳng kế tốn Vì có nhân viên kế tốn bắt tay vào KTTC họ nghĩ đến việc gợi ý cho nhà quản trị việc vận dụng KTQT song song với KTTC làm KTQT có yêu cầu đồng thời có kiến thức tốt để nghiên cứu cập nhật sâu KTQT Đối với khoa quản trị kinh doanh, nơi ln có số lượng sinh viên đơng nhì trường, đồng thời khoa có số lượng người làm (thậm chí chủ doanh nghiệp) cố gắng học thêm liên thông việc phổ cập kiến thức KTQT theo tác giả cần thiết giáo trình cách giảng dạy khác so với chun ngành kế tốn Đây kiến thức tảng để làm việc họ thấy nên vận dụng KTQT nào, yêu cầu nhân viên kế toán nhằm phục vụ tối đa cho nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp Tóm lại, vai trò KTQT chứng minh rõ ràng nước phát triển Mỹ, Nhật KTQT ngày giới phát triển vượt bậc, kỹ thuật KTQT đại hình thành Vai trò KTQT thực chức quản trị tổ chức Trong DNVVN khu vực TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung lại tiếp cận KTQT thấp Quá trình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT yếu tố người quan trọng để đưa KTQT vào thực tiễn DNVVN Vậy để thực ý đồ nghiên cứu thiết phải giải gốc rễ vấn đề yếu tố "Con người" mà giải vấn đề đòi hỏi nhận thức chuyên môn người song song với hổ trợ định hướng từ bên ngồi q trình đào tạo, bồi dưỡng KTQT từ sở đào tạo đến cấp cao phủ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lê Văn Chơn 2012, Bài giảng Kinh Tế Lượng [2] Phan Đức Dũng (2008), KTQT (Lý thuyết, Bài tập Bài giải), Nhà xuất Thống [3] Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống [4] Phạm Văn Dược – Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình & Cơ chế vận hành kế tốn quản trị, Nhà xuất Tài [5] Huỳnh Đức Lộng, Bài giảng KTQT nâng cao [6] Võ Văn Nhị (2007), Báo cáo tài báo cáo KTQT áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Giao thông vận tải [7] Đào Văn Tài, Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa (2003), KTQT áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Tài [8] CIEM, DoE, ILSSA*(2010) Đặc điểm môi trường kinh doanh Việt Nam: kết điều tra doanh nhỏ vừa năm 2009, Nhà xuất Tài Tiếng Anh [9] Dennis Caplan, Mangement Accounting: Concepts and Concepts and Techniques, Oregon State University P.19 [10] Dennis Caplan, Mangement Accounting: Techniques, Oregon State University P.27 [11] Garrison, R H., P E Noreen, 'Managerial Accounting', Irwin McGraw Hill, 1999 [12] Gujarati, Basic Econometrics, Fourth Edition (2004) [13] Hair, J.F.J., Money, A.H., Samouel, P and Page, M (2007) Research Methods for Business U.S: Wiley [14] "Return On Investment - ROI", Investopedia as accessed January 2013 [15] Board of Studies The Institute of Chartered Accountants of India (2011), Advanced Management Accounting [16] Dennis Caplan, Mangement Accounting: Concepts and Techniques, Oregon State University [17] Ismail, T.H (2007) Performance evaluation measures in the private sector: Egyptian practice Managerial Auditing Journal, vol 22, no 5, pp 503-513 [18] Ismail, N.A and King, M (2007) Factors influencing the alignment of accounting information systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms Journal of Information Systems and Small Business, vol 1, no 1/2, pp 1-20 Các trang Web [19] http://www.managerialaccounting.org/ [20] http://www.sjsu.edu/people/james.lee/courses/JS203/s1/Binary%2 0Logistic%20Regression%20Lecture%209.ppt [21] http://www.tapchitaichinh.vn/Utilities/PrintView.aspx? distribution id=9025 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát cho nghiên cứu Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị doanh nghiệp vừa nhỏ khu vực TP.HCM Phần 1: Thông tin công ty Công ty Anh/Chị hoạt động năm? Dưới năm [ ] - năm [ ] - 10 năm [ ] Trên 10 năm [ ] Ngành hoạt động sản xuất cơng ty? Trang trí nội thất [ ] Cao su nhựa [ ] Thực phẩm nước giải khát [ ] Hóa mỹ phẩm [ ] In ấn, bao bì [ ] Ngành khác Dưới 10 [ ] Từ 10 đến 200 [ ] Từ 201 đến 300 [ ] Trên 300 [ ] Dưới tỷ [ ] Từ tỷ đến 10 tỷ [ ] Từ 10 tỷ đến 20 tỷ [ ] Trên 20 tỷ ] Số lượng lao động? Doanh thu năm 2012? Phần 2: Mức độ vận dụng KTQT công ty Anh/Chị [ Mục A: Hệ thống phân loại kỹ thuật chi phí Anh/Chị có sử dụng hệ thống phân loại kỹ thuật chi phí cơng ty? Có [ ] Khơng [ ] Nếu Anh/Chị trả lời "có" mời Anh/ Chị tiếp tục câu Nếu "không" mời Anh/Chị qua mục B (câu 8) Anh/Chị sử dụng đo năm điểm sau để trả lời câu hỏi 6, K H h i ĐT R ô h ất Anh/Chị mức độ sử T ập T ập T ập T ập Anh/Chị mức độ sử T oà n bC hi p hí C ả C hi 5 5 5 5 Mục B: Dự toán ngân sách Anh/Chị có sử dụng hệ thống dự tốn ngân sách cơng ty khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có mời Anh/Chị trả lời tiếp từ câu hỏi trở Nếu không mời Anh/Chị chuyển sang mục C (câu hỏi 12) Anh/Chị sử dụng đo năm điểm sau để trả lời câu hỏi 9, 10, 11 K H h i ĐT R ô h ất Dự toán ngân sách lập D ự D ự D ự D ự 10 Mức độ thường xuyên lập H àn H àn N gâ 11 Phương lập dự toán D ự D ự D ự pháp ngân 5 Mục C: Hệ thống hổ trợ định 12 Cơng ty Anh/Chị có sử dụng hệ thống hổ trợ định? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có mời Anh/Chị trả lời tiếp từ câu hỏi 13 trở Nếu không mời Anh/Chị chuyển sang phần (câu hỏi 15) Anh/Chị sử dụng đo năm điểm sau để trả lời câu hỏi 13, 14 K H h i ĐT R ô h ất 13 Hệ thống phân tích P hâ P hâ 14 Hệ thống phân tích dài T h C ác H iệ Tỉ su Phần 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT công ty Anh/Chị Mục A: Cường độ cạnh tranh thị trường Anh/Chị sử dụng đo năm điểm sau để trả lời câu hỏi 15 KC th nể Ả ẢẢ n nn h hh h C Mục B: Trình độ chun mơn nhân viên kế tốn 16 Cơng ty Anh/Chị có nhân viên kế tốn thường trực khơng? Có [ ] Khơng [ ] Nếu có mời Anh/Chị trả lời tiếp từ câu hỏi 17 trở Nếu không mời Anh/Chị chuyển sang mục C (câu hỏi 18) 17 Trình độ cao nhân viên kế tốn cơng ty Anh/Chị Tr u Đ ại Đ ại [C [ ao [ Tr [ ên [ Bằng cấp Mục C: Mức độ tham gia chủ sở hữu / người quản lý Anh/Chị sử dụng đo năm điểm sau để trả lời câu hỏi 18 K h ô n M ứ c đ M M MM ứ ứ ứ ứ c c c c đ Mục D: Kỹ thuật công nghệ Anh/Chị sử dụng đo năm điểm sau để trả lời câu hỏi 19 KM M M M ứ ứ ứ ôc c c c nđ 19 Mức độ sử dụng kỹ thuật H ệ Ứ n g dỨ n g dK ỹ 5 5 Anh/Chị muốn nhận bảng tóm tắt kết nghiên cứu [ ] Tôi cam đoan tham gia vào sát Anh/Chị đảm bảo vơ danh, bí mật, nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu ... M1 ế S2 t H4 o V:1 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II- Nhiệm vụ nội dung:  Hồn thiện cơng tác KTQT DNVVN khu vực Tp.HCM  Nội dung...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ĐỖ KHẮC TỒN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC... hay doanh thu Doanh nghiệp nhỏ vừa chia thành ba loại vào quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa Ở nước, người ta có tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp nhỏ vừa nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực thành phố hồ chí minh , Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay