Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây dựng tại tp hồ chí minh

91 5 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ĐỖ NGUN KỲ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM VĂN DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2014 TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2014 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐỖ NGUYÊN KỲ Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1978 Nơi sinh: Quảng Nam Chuyên ngành: Kế tốn MSHV: 1241850022 I- Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài hệ thống hóa vấn đề liên quan đến kế tốn quản trị chi phí, phân biệt kế tốn tài kế tốn quản trị chi phí cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM Từ đó, đưa mơ hình hồn thiện cơng tác quảnchi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM Đồng thời, đưa số giải pháp hỗ trợ để công tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp Xây dựng TP.HCM áp dụng vào thực tiễn dễ dàng, nhanh chóng III- Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: / 03 /2014 V- Cán hướng dẫn: PGS TS PHẠM VĂN DƯỢC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) PHẠM VĂN DƯỢC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam luận văn thạc sĩ kinh tế “Hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP Hồ Chí Minh “đây cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP HCM, tháng 05 năm 2014 Học viên thực Luận văn Đỗ Nguyên Kỳ LỜI CÁM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tất quý thầy cô giảng dạy chương trình Cao học Kế tốn trường Đại Học Cơng Nghệ TP.HCM, khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành kế toán trường, mang ý nghĩa tầm quan trọng làm tảng cho khóa học trường thời gian tới Việc đảm bảo chất lượng giáo dục, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích về kế tốn, kiểm tốn làm sở cho tơi thực tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS TS Phạm Văn Dược tận tình hướng dẫn cho thời gian thực luận văn Mặc dù q trình thực luận văn có giai đoạn khơng thuận lợi Thầy hướng dẫn, bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô giảng dạy Khoa sau Đại học Đại Học Cơng Nghệ TP.HCM Cán phòng Tài Kế tốn - Cơng ty TNHH MTV Thốt nước Đơ thị Tp.HCM nơi công tác giúp đỡ trình thu thập liệu phần thông tin luận văn Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực luận văn Tp.HCM, tháng 05 năm 2014 Học viên Đỗ Nguyên Kỳ CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu Xây dựng ngành sản xuất đóng vai trò quan trọng việc tạo sở vật chất kỹ thuật cho doanh nghiệp nói riêng, cho tồn kinh tế quốc dân nói chung Xây dựng q trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, đại hoá, khơi phục cơng trình nhà máy, xí nghiệp, đường xá, nhà cửa nhằm phục vụ cho đời sống, sản xuất xã hội Chi phí cho đầu tư xây dựng chiếm tỷ trọng lớn tổng Ngân sách Nhà nước Ngân sách doanh nghiệp Sự phát triển, mở rộng không ngừng doanh nghiệp xây dựng quy mô, chất lượng, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần to lớn vào phát triển kinh tế đất nước tiến trình hội nhập kinh tế nghiệp cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước Sản phẩm ngành xây lắp tạo có ý nghĩa to lớn mặt khoa học, trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng Chi phí xây dựng bao gồm: Xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị chi phí kiến thiết khác, phần xây dựng, lắp đặt doanh nghiệp chuyên thi công xây dựng đảm nhận thông qua hợp đồng giao nhận thầu xây dựng Sản phẩm cơng trình xây lắp cơng trình xây dựng, lắp đặt hồn thành đưa vào sử dụng phục vụ cho sản xuất đời sống So với ngành sản xuất khác, ngành xây dựng có nhũng nét đặc thù riêng biệt thể sản phẩm q trình sản xuất Điều có ảnh hưởng đến cơng tác quảnchi phí doanh nghiệp xây dựng, cụ thể: Sản phẩm xây dựng mang tính riêng lẻ, đơn Mỗi sản phẩm xấy dựng có yêu cầu mặt thiết kế kỹ thuật, kết cấu, hình thức, địa điểm xây dựng khác Vì vậy, sản phẩm xây dựng có yêu cầu tổ chức quản lý, tổ chức thi công biện pháp thi cơng phù hợp với cơng trình cụ thể, q trình phải quảnchi phí chặt chẽ cơng đoạn, có việc sản xuất mang lại hiệu cao Do sản phẩm có tính đơn phí sản xuất cho cơng trình khác Do vậy, việc tập hợp quảnchi phí, tính giá thành sản phẩm xây dựng, chưa tạo sản phẩm xây lắp đựoc tính cho sản phẩm xây dựng riêng biệt Thông thường sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng nên phát sinh chi phí q trình lưu thơng Sản phẩm xây lắp có giá trị lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công kéo dài Trong trình xây dựng chưa tạo sản phẩm cho xã hội lại sử dụng nhiều vật tư, nhân lực, vốn Do đó, việc quản lý đòi hỏi phải lập dự tốn thiết kế thi cơng để theo dõi, kiểm tra q trình sản xuất, thi công, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm đảm bảo chất lượng cơng trình Do thời gian thi cơng kéo dài nên kỳ tính giá thành thường khơng xác định hàng tháng sản xuất Công nghiệp mà xác định theo thời điểm cơng trình, hạng mục cơng trình hồn thành hay thực bàn giao toán theo giai đoạn quy ước, tuỳ thuộc vào kết cấu kỹ thuật khả vốn đơn vị xây lắp Doanh nghiệp xây lắp thường có địa bàn rộng, sản phẩm xây dựng cố định nơi sản xuất điều kiện để sản xuất (vật tư, xe máy, nhân công, thiết bị, phương tiện thi công) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm Đặc điểm làm cho công tác quản lý phức tạp ảnh hưởng điều kiện tự nhiên thời tiết, địa hình thi cơng nên việc thi cơng mức độ mang tính thời vụ khơng liên tục Thông thường doanh nghiệp xây dựng sử dụng lực lượng lao động th ngồi chỗ, nơi thi cơng cơng trình để giảm bớt chi phí di dời Do đặc điểm này, q trình thi cơng cần quản lý lao động, vật tư chặt chẽ, thi công nhanh, tiến độ điều môi trường, thời tiết thuận lợi Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình phải làm lại thiệt hại phát sinh ngừng sản xuất Doanh nghiệp cần có chế độ điều độ cho phù hợp, nhằm tiết kiệm chi phí, hạ gía thành Cơng tác kế tốn phải tổ chức tốt khâu quảnchi phí cách hạch tốn ban đầu, thường xuyên kiểm vật tư tài sản nhằm phát thiếu hụt, hư hỏng để có biện pháp xử lý kịp thời Trong kinh tế nay, doanh nghiệp phải thường xuyên dựa vào nhiều nguồn thông tin khác để định quản trị nhằm đạt kết tốt trình sản xuất kinh doanh Kế tốn quản trị cung cấp nhiều thông tin hữu hiệu cho nhà quản trị cho việc định kinh doanh Tuy nhiên doanh nghiệp Việt Nam việc vận dụng hệ thống kế toán phục vụ cho lãnh đạo việc định chưa thực phổ biến Tác giả muốn đề cập đến bước định quản trị dựa thông tin kế tốn quản trị chi phí cung cấp qui trình để xây dựng hệ thống kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp KTQT chi phí đóng vai trò quan trọng việc cung cung cấp thơng tin chi phí doanh nghiệp hệ thống kế tốn chi phí Kế tốn chi phí luôn tồn tổ chức, nhiên tác dụng cung cấp thông tin cho đối tượng khác khác nhau, tùy thuộc vào việc xây dựng khai thác hệ thống kế tốn chi phí đó, Các doanh nghiệp nước phát triển giới xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí đại, cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản trị nội doanh nghiệp việc lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch Hệ thống kế tốn chi phí khơng thể cung cấp thông tin kịp thời cho việc định kinh doanh nhà quản trị doanh nghiệp mà có phận kế tốn quản trị thực điều Chính vậy, để xứng đáng với vai trò to lớn đòi hỏi doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp TP.HCM nói riêng phải cải tiến, đổi cơng tác quản lý, phương thức kinh doanh hệ thống cơng cụ quản lý, kế tốn quản trị chi phí cơng cụ quản lý kinh tế quan trọng doanh nghiệp Trong năm qua, cơng tác kế tốn Việt Nam nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng khơng ngừng cải tiến, hồn thiện, tiếp cận thông lệ chuẩn mực quốc tế kế toán, bước đáp ứng yêu cầu quản lý tiến trình hội nhập Tuy nhiên, hệ thống kế tốn doanh nghiệp nhìn chung đề cập chủ yếu đến kế tốn tài hệ thống kế tốn doanh nghiệp có biểu định kế toán quản trị chi phí Có thể nói kế tốn quản trị chi phí vấn đề mẻ nhận thức tổ chức thực Xuất phát từ lý chọn đề tài "Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP Hồ Chí Minh" làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu thực trạng việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM, nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất quản lý điều hành tổ chức, định, phục vụ cho việc kiểm soát chi phí, tạo thêm giá trị cho đơn vị thơng qua việc sử dụng nguồn lực tốt 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Với doanh nghiệp xây dựng ngành sản xuất vật chất góp phần tạo nên sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế ngành cơng nghiệp đặt biệt, có hệ thống quản lý chủ yếu dựa tảng chuyên môn hoá phận hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý, nội dung kế tốn quản trị chi phí xây dựng theo hướng cung cấp thơng tin định lượng tình hình kinh tế tài theo phận chun mơn hố để phục vụ cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện, quảnchi phí tính giá thành sản phẩm, kiểm tra định nhà quản lý cấp quản trị, ta xây dựng mục tiêu cụ thể sau: • Cung cấp thơng tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch định • Trợ giúp nhà quản lý việc điều hành kiểm sốt chi phí doanh nghiệp, hoạt động tổ chức • Thúc đẩy nhà quản lý đạt mục tiêu tổ chức • Đo lường hiệu hoạt động nhà quản lý phận, đơn vị trực thuộc tổ chức 1.3 Tổng quan nghiên cứu đề tài Kế tốn quản trị chi phí phận khơng thể thiếu máy tổ chức quảndoanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế, phủ nhận cần thiết việc đời phát triển phận kế toán quản trị cấu tổ chức máy quảndoanh nghiệp Vì nhà quản trị quan tâm đến xảy tương lai kiện xảy khứ Khác với kế tốn tài chính, kế tốn quản trị chi phí cung cấp thơng tin nhằm thỏa mãn nhu cầu nhà quản trị doanh nghiệp Hiểu phân biệt nội dung kế toán quản trị chi phí với kế tốn tài tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng kế toán quản trị chi phí vào thực tiễn Việc phân tích mục tiêu, yêu cầu, chức thông tin, nội dung chủ yếu kế tốn quản trị chi phí giúp cho việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM Trong năm qua có nhiều cơng trình nghiên cứu hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp … Trương Thanh Hằng, Hà Nội, 2006 Hồn thiện tổ chức kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây lắp thuộc tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng (LIGICO) Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung KTQT chi phí giá thành làm sáng tỏ tương đối chất nội dung, phương pháp KTQT, luận văn chủ yếu tập trung vào kế tốn chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp, phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung phạm vi doanh nghiệp, nên mang yếu tố chủ quan, nhiều vấn đề cần phải nghiêu cứu thêm mở rộng Lê Thị Thu Thủy, TP.HCM, 2013 Tổ chức công tác kế tốn quản trị chi phí cơng ty CP sơn Dầu khí Việt Nam, đề tài nghiên cứu chế độ kế tốn chi phí doanh nghiệp, đánh giá thực trạng chi phí doanh nghiệp chưa thật phù hợp với đặc diểm ngành khó đáp ứng nhu cầu thơng tin cho việc định kinh doanh hợp lý, luận văn đưa số giải pháp tổ chức cơng tác kế tốn quản trị chi phí cho doanh nghiệp điều kiện để thực công tác tổ chức kế tốn quản trị chi phí chung chung chủ yếu lãnh vực kinh doanh ngành Hoàng Tấn Dũng, TP.HCM, 2010 Vận dụng chi phí mục tiêu để quảnchi phí ngành xây dựng Việt Nam Chi phí mục tiêu có nguồn gốc từ Nhật Bản, đời từ năm 60 tập đồn cơng nghiệp chế biến tô, đề tài mẻ • Kế tốn quản trị: Xác định cụ thể phương thức quản trị hệ thống trách nhiệm nội doanh nghiệp để làm sở xây dựng nội dung kế toán quản trị doanh nghiệp Thu thập, xử lý phân tích thơng tin kế toán phần hành kế toán tổng hợp cung cấp, đồng thời kết hợp với việc thu thập thơng tin từ phòng ban khác phận sản xuất, phòng kinh doanh,…phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho chức quản trị: hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát định + Kế toán vốn tiền: Theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt tiền gửi ngân hàng Lập kế hoạch thu, chi tiền định kỳ báo cáo nhanh theo yêu cầu kế toán trưởng, kế toán tổng hợp Nhận thơng tin kế hoạch thu, chi tiền từ phòng ban: phòng kinh doanh, phòng hành chính, ban giám đốc, kế tốn cơng nợ,… lập báo cáo dự tốn thu chi tiền + Kế toán tài sản cố định: Theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tài sản cố định như: tăng, giảm, sửa chữa tài sản cố định Nhận báo cáo số máy hoạt động từ phận sản xuất, lập báo cáo TSCĐ sử dụng cho phận, làm tính khấu hao TSCĐ cho phận sử dụng Lập sổ theo dõi chi tiết TSCĐ, sổ chi tiết TSCĐ theo đơn vị sử dụng,… + Kế toán vật tư, hàng hóa: Theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa Dựa vào yêu cầu cung cấp vật tư từ phòng sản xuất, lập kế hoạch thu mua vật tư, dựa vào báo cáo sử dụng vật tư tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực loại sản phẩm Cung cấp thông tin nhập, xuất, tồn thành phẩm, hàng hóa cho phận sản xuất phòng kinh doanh Lập báo cáo như: Phiếu yêu cầu vật tư có kế hoạch, phiếu yêu cầu vật tư vượt định mức, sổ chi tiết vật tư hàng hóa, sổ chi tiết vật liệu theo đối tượng tính giáthành, dự tốn chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp,…cung cấp thơng tin cho kế tốn tổng hợp tính giá thành sản phẩm + Kế toán tiền lương: Theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tình hình tốn lương cho người lao động Nhận báo cáo theo dõi thời gian lao động trực tiếp từ phòng sản xuất, tập hợp chi phí nhân công trực phân xưởng sản xuất, cung cấp thơng tin cho kế tốn tổng hợp tính giá thành sản phẩm, lập sổ chi tiết chi phí nhân cơng trực tiếp, dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp,… + Kế toán thuế: Theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thuế, lập báo cáo thuế phát sinh doanh nghiệp, theo dõi doanh thu bán hàng Phân bổ chi phí thuế cho phận, cung cấp thông tin chi tiết doanh thu cho kế toán tổng hợp, lập sổ chi tiết doanh thu theo loại sản phẩm + Kế tốn cơng nợ: Theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tình hình cơng nợ phải thu, phải trả Nhận thơng tin từ phòng kinh doanh, phòng hành chính, kế tốn phần hành, lập kế hoạch thu nợ, trả nợ, sổ chi tiết cơng nợ theo đối tượng, dự tốn tốn tiền mua nguyên liệu, vật liệu, dự toán thu tiền bán hàng, 4.2 Nội dung chủ yếu kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM Kế tốn quản trị chi phí việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài theo yêu cầu quản trị định kinh tế, tài nội đơn vị kế toán Các báo cáo kế toán quản trị chi phí lập theo định kỳ nhà quảndoanh nghiệp quy định báo cáo nhanh theo yêu cầu đột xuất để phục vụ yêu cầu định nhà quảndoanh nghiệp Kế tốn quản trị chi phí cung cấp thơng tin kế toán cho nhà quản lý nhằm đạt mục tiêu tổ chức đề Nhà quản lý nhận thơng tin hình thức như: báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí, báo cáo giá thành, dự toán, báo cáo hoạt động hàng tháng Báo cáo kế toán quản trị chi phí cung cấp thơng tin phục vụ cho chức năng: hoạch định, kiểm soát, tổ chức thực định Nó cho phép nhà quản trị hiểu biết xác cụ thể vấn đề cần giải Các nhà quản trị sử dụng thơng tin kế tốn quản trị vào mục đích kiểm sốt thơng qua việc tác động vào việc hình thành định thành viên, buộc định phải phù hợp với mục tiêu chung tổ chức 4.2.1 Báo cáo kế toán quản trị chi phí phục vụ chức hoạch định Việc lập kế hoạch tổ chức liên quan đến hai vấn đề, là: xác định mục tiêu tổ chức xây dựng phương thức để đạt mục tiêu Dự tốn ngân sách kế tốn quản trị chi phí cơng cụ để kế tốn viên giúp ban quản trị q trình lập kế hoạch kiểm soát việc thực kế hoạch Vì vậy, kế tốn quản trị chi phí phải sở ghi chép, tính tốn, phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận, kết loại hoạt động, sản phẩm, ngành hàng,…lập bảng dự tốn chi phí, doanh thu, lợi nhuận, dự tốn vốn,… để cung cấp thông tin việc phác họa dự kiến tương lai nhằm mục đích phát triển doanh nghiệp • Các báo cáo dự tốn lập sau: Xem phụ lục 02 (bảng 1-10) o Dự toán cơng trình o Tổng hợp dự tốn chi phí xây dựng o Dự toán sản xuất o Dự toán thành phẩm tồn kho o Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp o Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp o Dự tốn chi phí sản xuất chung o Dự toán thu chi tiền o Dự toán kết kinh doanh 4.2.2 Báo cáo kế toán quản trị chi phí phục vụ chức tổ chức điều hành Để đáp ứng thông tin cho chức tổ chức điều hành hoạt động nhà quản trị, KTQT chi phí cung cấp thơng tin cho tình khác với phương án khác để nhà quản trị xem xét, đề định đắn trình tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu vạch Và vậy, kế tốn quản trị chi phí phải tổ chức ghi chép, xử lý thơng tin đầu vào hệ thống hóa số liệu chi tiết theo hướng định • Các báo cáo lập phục vụ cho việc tổ chức điều hành: Xem phụ lục 02 (bảng 11) o Báo cáo giá thành sản phẩm 4.2.3 Báo cáo kế toán quản trị phục vụ chức kiểm soát Để giúp nhà quản trị thực chức kiểm sốt, kế tốn quản trị chi phí cung cấp báo cáo thực hiện, đó: so sánh số liệu thực so với kế hoạch dự toán, liệt tất khác biệt đánh giá việc thực Các báo cáo có tác dụng hệ thống thông tin phản hồi để nhà quản trị biết kế hoạch thực nào, đồng thời nhận diện vấn đề hạn chế cần có điều chỉnh, thay đổi nhằm hướng hoạt động tổ chức mục tiêu xác định.Vai trò báo cáo kế tốn quản trị phục vụ cho chức kiểm soát biểu qua : - Chức kiểm sốt quản lý: thơng tin báo cáo kế tốn quản trị chi phí dùng để đánh giá kết hoạt động đơn vị phân quyền doanh nghiệp đơn vị trực tiếp kinh doanh, phòng ban, phận Các tiêu chuẩn đánh giá kết kinh tế cung cấp kết nối chiến lược doanh nghiệp thi hành chiến lược đơn vị hoạt động riêng lẻ doanh nghiệp - Chức kiểm soát hoạt động: thơng tin báo cáo kế tốn quản trị chi phí phương tiện mà qua nhân viên, nhà quản trị nhận thông tin phản hồi kết họ, cho phép họ học hỏi từ khứ cải thiện tương lai Các doanh nghiệp thành công thịnh vượng thông qua việc thiết kế sản phẩm dịch vụ đến khách hàng thông qua quy trình hoạt động có hiệu Các báo cáo lập phục vụ cho việc kiểm soát: Xem phụ lục 02 (bảng 12) o Báo cáo tình hình thực định mức biến phí sản xuất o Báo cáo tình hình thực định mức chi phí vật liệu phân tích sai biệt chi phí vật liệu o Báo cáo tình hình thực định mức chi phí nhân cơng phân tích sai biệt chi phí nhân cơng o Báo cáo tình hình thực dự tốn biến phí sản xuất chung phân tích sai biệt biến phí sản xuất chung o Báo cáo tình hình thực dự tốn định phí sản xuất chung phân tích sai biệt định phí sản xuất chung 4.2.4 Báo cáo kế tốn quản trị chi phí phục vụ chức định Chức định đòi hỏi nhà quản trị phải có chọn lựa thích hợp nhiều phương án khác đưa Các định tổ chức định chiến lược ảnh hưởng lâu dài đến tổ chức Tất định có tảng từ thơng tin, phần lớn thơng tin kế tốn quản trị chi phí cung cấp nhằm phục vụ chức định nhà quản trị Vì vậy, kế tốn quản trị chi phí phải cung cấp thơng tin linh hoạt kịp thời mang tính hệ thống, sở phân tích phương án thiết lập để lựa chọn phương án tối ưu cho việc định Các thơng tin diễn đạt dạng mơ hình tốn học, đồ thị, biểu đồ, … để nhà quản trị xử lý nhanh chóng • Các báo cáo lập phục vụ chức định: Xem phụ lục 02 (bảng 13-15) o Phân tích so sánh thơng tin thích hợp phương án phương án o Phân tích chi phí giá bán sản phẩm cơng trình A,B,C o Phân tích lợi nhuận doanh nghiệp Kế tốn quản trị chi phí cơng cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà quản trị thực tốt chức quản lý trình hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.Thông tin kế tốn quản trị chi phí phải thỏa mãn mong muốn nhà quản trị mục tiêu định Vì vậy, kế tốn quản trị chi phí phải xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu nhằm cung cấp thông tin để nhà quản trị kiểm tra tính khả thi kế hoạch đề Kế tốn quản trị chi phí phương pháp xử lý liệu kế toán để đạt mục tiêu thiết lập thông tin cho việc lập dự tốn ngân sách chi phí, doanh thu kết hoạt động kinh doanh thời kỳ; tổ chức kiểm sốt hiệu tình hình hoạt động phận doanh nghiệp phục vụ cho việc định nhà quản trị Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí phải đảm bảo cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản lý Muốn vậy, báo cáo phải thiết kế đơn giản, dễ hiểu phù hợp với nhu cầu thông tin nhà quản trị doanh nghiệp Báo cáo kế tốn quản trị chi phí xây dựng phải thích hợp với mục tiêu hoạt động cụ thể doanh nghiệp Mỗi hoạt động khác mục tiêu cách thức đạt đến mục tiêu không giống Điều cho thấy báo cáo kế tốn quản trị chi phí thiết kế phải phù hợp với loại hình hoạt động doanh nghiệp, khơng thể có hệ thống báo cáo kế toán quản trị bắt buộc, thống cho doanh nghiệp Báo cáo kế toán quản trị chi phí xây dựng phải phù hợp với phạm vi cung cấp thơng tin kế tốn quản trị chi phí, đồng thời đảm bảo phục vụ chức quản lý nhà quản trị Để tồn thích ứng với kinh tế thị trường, doanh nghiệp ln phải tìm cách đối phó với cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp khác Kế tốn quản trị chi phí ngày đóng vai trò quan trọng cơng cụ quản lý đắc lực, phục vụ cho việc quản lý, kiểm soát định nhà quản trị doanh nghiệp,hỗ trợ cho nhà quản lý thành công môi trường cạnh tranh khốc liệt Báo cáo kế tốn quản trị chi phí với vai trò sản phẩm cuối cung cấp cho nhà quản trị thông tin cần thiết phục vụ chức Một hệ thống báo cáo kế tốn quản trị tốt giúp cho nhà quản trị đưa định đắn 4.3 Các giải pháp hỗ trợ để hồn thiện cơng tác quảnchi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM Kế tốn quản trị chi phí cung cấp thơng tin cho nhà quản lý, phận hệ thống kế toán doanh nghiệp Ở Việt Nam, kế toán quản trị chi phí chưa doanh nghiệp quan tâm mức, có nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với hệ thống kế tốn quản trị chi phí, cần có giải pháp hỗ trợ cho cơng tác kế tốn quản trị chi phí sau: 4.3.1 Giải pháp khắc phục chưa có quan điểm thống nội dung phương pháp kế toán quản trị Hiện nay, Luật kế toán Việt Nam thơng tư hướng dẫn kế tốn quản trị đề cập đến kế tốn quản trị chi phí chưa chun sâu, chung chung gây khó hiểu cho doanh nghiệp xây dựng kế toán quản trị chi phí Như vậy, để hỗ trợ cho doanh nghiệp việc xây dựng kế toán quản trị Nhà nước mà cụ thể Bộ tài cần sớm thống nội dung chương trình kế tốn quản trị mang tính hướng dẫn đào tạo vận dụng thực tế doanh nghiệp theo lĩnh vực cụ thể, sau chuyển giao nội dung cho Hội kế toán Việt Nam đảm trách Hội kế toán Việt Nam – với vai trò tổ chức nghề nghiệp nên tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp việc tổ chức thực kế toán quản trị việc đưa số mơ hình tổ chức kế tốn quản trị mẫu phù hợp với loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với loại quy mô doanh nghiệp thông qua buổi hội thảo, sinh hoạt Hội kế tốn …Bên cạnh đó, Nhà nước khơng nên ràng buộc can thiệp sâu vào nghiệp vụ kế tốn quản trị chi phí, đảm bảo quyền định doanh nghiệp tồn phát triển kế tốn quản trị chi phí hệ thống kế tốn doanh nghiệp Từ đó, giúp cho doanh nghiệp có sở tảng pháp lý vững việc xây dựng kế toán quản trị Trên sở đó, góp phần làm sáng tỏ lý luận thực tiễn, làm tiền đề áp dụng định hướng xây dựng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất TP.HCM 4.3.2 Giải pháp khắc phục trình độ quản lý nhà quản trị doanh nghiệp hạn chế Cần nâng cao nhận thức trình độ quản lý cho nhà quản trị, giúp nhà quản trị thấy tầm quan trọng kế tốn quản trị chi phí hệ thống kế tốn Nhà quản trị cần xác định rõ thông tin cần phận kế tốn quản trị chi phí cung cấp, để phận kế toán quản trị xây dựng mơ hình đáp ứng u cầu cung cấp thơng tin, để nhanh chóng áp dụng kế tốn quản trị chi phí vào doanh nghiệp Hiện nay, kế tốn quản trị chi phí dần doanh nghiệp biết đến Song, hiểu biết kế toán quản trị chi phí chưa rõ ràng, doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ, doanh nghiệp cho kế tốn quản trị chi phí phận quản trị, trực thuộc ban giám đốc, phận kế tốn tài thực chức cung cấp thơng tin báo cáo tài cho quan quản lý, doanh nghiệp chưa thấy mối liên hệ gắn kết cần phải có phận kế tốn tài kế tốn quản trị chi phí hệ thống kế tốn doanh nghiệp Vì vậy, cần nhanh chóng tiếp cận, chuyển đổi nội dung kế toán tổ chức máy kế toán Sắp xếp lại máy kế toán doanh nghiệp theo hướng kết hợp phận kế tốn tài phận kế tốn quản trị chi phí máy kế tốn, để phận kế tốn quản trị chi phí sử dụng thơng tin đầu vào từ kế tốn tài Các nhà quản trị cần nhận thức đội ngũ thực kế tốn quản trị chi phí khơng thể thiếu, nên việc đầu tư vào đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn kế tốn kế tốn quản trị chi phí, hay tuyển dụng nhân có chun mơn, am hiểu kế tốn quản trị chi phí cần thiết để đáp ứng yêu cầu công tác kế tốn kế tốn quản trị chi phí 4.3.3 Giải pháp khắc phục trình độ chun mơn nhân viên kế tốn quản trị chi phí hạn chế Đối với sở đào tạo nguồn nhân lực thực kế tốn quản trị cần sớm có cải tiến chương trình phương pháp đào tạo chuyên ngành kế toán Trường Đại học, Cao đẳng trung cấp chun ngành kế tốn Trong đó, trọng đào tạo chuyên sâu kỹ thực hành, để ứng dụng nhiều thực tế Nhà trường xây dựng phòng kế tốn quản trị mơ phỏng, để sinh viên vận dụng kết hợp lý thuyết thực hành Hay hướng dẫn sinh viên kiến tập doanh nghiệp để sinh viên tìm hiểu thực tế, cọ xát với tình cụ thể Đối với nhân lực thực kế tốn quản trị chi phí Hội kế tốn Việt Nam cần sớm biên soạn chuẩn mực đạo đức cho việc hành nghề kế toán quản trị Các Trường Đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp nên đưa chuẩn mực đạo đức vào chương trình đào tạo chun ngành kế tốn Bởi vì, vai trò kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp không cung cấp thông tin cho nhà quản trị, mà tham mưu cho nhà quản trị định quan trọng doanh nghiệp Những thông tin quan trọng môi trường hoạt động đầy cạnh tranh, nhân viên kế toán quản trị thiếu đạo đức nghề nghiệp, làm việc thiếu trách nhiệm, cung cấp thơng tin khơng xác, cố tình làm sai lệch thơng tin, rò rỉ thơng tin… Ảnh hưởng đến định nhà quản trị, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích doanh nghiệp 4.3.4 Giải pháp khắc phục chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật Doanh nghiệp cần phải ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào máy hoạt động nói chung cơng tác kế tốn quản trị chi phí nói riêng Kế tốn quản trị chi phí cung cấp thông tin cho nhà quản trị, yêu cầu thông tin cung cấp phải thích hợp, kịp thời… Do đó, doanh nghiệp cần phải trang bị hệ thống công nghệ thông tin đại, ứng dụng phần mềm kế toán, kế toán quản trị vào tổ chức máy hoạt động để tiết kiệm nhân lực, thời gian, chi phí nâng cao hiệu hoạt động phận, đảm bảo trình thu thập, xử lý cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác, kịp thời Kế tốn phần mềm có ưu điểm nhiều so với kế tốn thủ cơng, lưu trữ, truy cập liệu thông tin nhanh chóng, xác, giảm nhẹ khối lương cơng việc cho cơng tác kế tốn, liệu thơng tin lưu trữ tự động tệp tập tin, tính bảo mật an toàn cao, tiết kiệm phần lớn chi phí nguồn nhân lực thực hiện, Tuy nhiên đòi hỏi số điều kiện số liệu đầu vào, phải xử lý mã hóa liên quan đến nhiều phận cách đồng quán, người sử dụng phải có trình độ chun mơn Hiện nay, doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán như: Misa, Bravo, Fast,… Các phần mềm chủ yếu lập báo cáo tài chi tiết số khoản mục báo cáo tài Vì vậy, doanh nghiệp tự xây dựng cho hệ thống kế tốn quản trị tự động hóa (tự viết, thuê viết…) đặt hàng doanh nghiệp cung cấp phần mềm kế toán cung cấp thêm số báo cáo, số liệu cần thiết phục vụ cho việc lập báo cáo kế toán quản trị Điều này, tùy thuộc vào quy mô, ngân sách doanh nghiệp, trình độ nhân cấp KẾT LUẬN CHƯƠNG Tổ chức ứng dụng kế toán quản trị vấn đề giới Việt Nam Thực chất tổ chức ứng dụng kế tốn quản trị chi phí tái cấu trúc thơng tin kế tốn quản trị, cho phù hợp với nhu cầu thông tin quản trị phù hợp với đặc điểm, quy mô doanh nghiệp Đồng thời tổ chức ứng dụng kế tốn quản trị chi phí khơng phải yêu cầu bắt buộc Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp lựa chọn hệ thống báo cáo báo cáo hữu ích Trong chương này, luận văn đưa việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM nội dung cụ thể chủ yếu, báo cáo kế tốn quản trị chi phí phục vụ cho chức quản trị, để doanh nghiệp xây dựng TP.HCM ứng dụng đưa định kinh doanh xác Ngồi ra, để hồn thiện mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM, luận văn nêu lên giải pháp hỗ trợ từ quan nhà nước, doanh nghiệp sử dụng, sở đào tạo nguồn nhân lực, nhân lực thực kế tốn quản trị chi phí khoa học kỹ thuật PHẦN KẾT LUẬN Để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế khu vực giới, việc xây dựng hồn thiện vận hành kế tốn quản trị chi phí cơng việc mang tính bắt buộc Là phận hệ thống kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị chi phí phận KTQT có điểm khác biệt so với kế tốn tài có mối quan hệ mật thiết với Kế tốn quản trị chi phí sử dụng thơng tin đầu vào từ kế tốn tài có khác xử lý thông tin thu thập từ chứng từ ban đầu thông tin với nội dung phù hợp với nhu cầu thông tin nhà quản trị Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp đơn vị kinh tế có quy trình hoạt động, nguyên lý vận hành quy trình hoạt động kinh doanh theo nhu cầu thị trường Sự cạnh tranh cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp việc chớp hội kinh doanh phụ thuộc lớn vào thời điểm đưa định điều định thành cơng hay thất bại doanh nghiệp Để đưa định nhà quản trị phải có thơng tin, thơng tin ngồi doanh nghiệp đa dạng phong phú phức tạp từ nhiều nguồn khác Để đảm bảo thơng tin kế tốn cung cấp cho nhà quản trị có chất lượng ngày cao cần thiết phải xác định u cầu thơng tin kế tốn cung cấp, từ tổ chức thu thập xử lý thành thông tin phù hợp hữu ích cho nhà quảnKế tốn quản trị chi phí đưa tất thơng tin kinh tế đo lường xử lý cung cấp cho ban lãnh đạo doanh nghiệp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hay nói cách khác kế toán quản trị giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp cân nhắc định lựa chọn phương án có hiệu kinh tế cao nhất: phải đưa biện pháp thi công đẩ tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phải sản xuất sản phẩm nào, sản xuất cách nào, bán sản phẩm cách nào, theo giá nào, làm để sử dụng có hiệu nguồn lực phát triển khả sản xuất, sản phẩm ngành xây dựng mang tính đặc thù riêng, sản phẩm thời kỳ, địa điểm, địa lý khác nhau, điều kiện khách quan khác Các định gồm hai loại: • Quyết định mang tính chất ngắn hạn: Các định giúp doanh nghiệp giải toán kinh tế thời kỳ ngắn hạn • Quyết định mang tính dài hạn: Các định giúp doanh nghiệp giải toán kinh tế hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn như: Trong trường hợp doanh nghiệp định thay mua sắm thêm máy móc thiết bị hay thực phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh Như vậy, hệ thống kế tốn quản trị giúp cho doanh nghiệp đánh giá lực cạnh tranh mình, giúp cho nhà quản trị đưa định ngắn hạn dài hạn cách khoa học Đồng thời nguyên nhân yếu khâu sản xuất, thi công, đánh giá trách nhiệm quản lý phận quản lý Nó cho phép doanh nghiệp lập dự tốn sản xuất kinh doanh, cung cấp thơng tin cho việc định nhà quản trị nhanh chóng Từ phân tích cho thấy, kế toán quản trị cần thiết cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng Luận văn sâu tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM, đồng thời nêu lên số ngun nhân chưa hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí từ xây dựng hồn thiện mơ hình kế tốn quản trị chi phí thơng tin nhà quản lý cần phận kế tốn quản trị cung cấp Trên sở đó, luận văn đưa mơ hình hồn thiện cho cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM Để kế tốn quản trị chi phí dễ dàng vào thực tế, thực thừa nhận tất yếu hòa tan vào kế tốn tài chính, Nhà nước cần tham gia vào việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị với tư cách người hướng dẫn, không can thiệp sâu vào cơng tác kế tốn quản trị chi phí, khơng nên thả vấn đề này, nhà nước Việt Nam có chức quản lý kinh tế tầm vĩ mô Tuy nhiên, kế toán quản trị xuất phát từ mục tiêu quảndoanh nghiệp, mang tính đặc thù loại hình hoạt động, nên khơng thể mang tính bắt buộc thống loại hình doanh nghiệp Về phía doanh nghiệp, chủ thể hành động, cần phải nhận thức rõ cần thiết kế toán quản trị chi phí, phân biệt phạm vi kế tốn quản trị chi phí, nội dung kế tốn quản trị chi phí, phương pháp tiến hành kế tốn quản trị chi phí, để tổ chức máy tiến hành công tác kế tốn quản trị chi phí, xây dựng hệ thống báo cáo kế tốn quản trị chi phí Trong kinh tế thị trường nay, nhiệm vụ đặt cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây dựng TP.HCM nói riêng phải hồn thiện khơng ngừng để thích nghi với tình hình mới, nâng cao hiệu SXKD khả cạnh tranh thị trường, góp phần xây dựng đất nước ngày cành văn minh đại phát triển Trong hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung đặt biệt hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP.HCM vô cần thiết Luận văn làm rõ sở lý luận cơng tác quảnchi phí doanh nghiệp Với nội dung trình bày đây, luận văn đáp ứng mục đích nghiên cứu đặt TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật kế tốn Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 17/6/2003, có hiệu lực ngày 01/01/2004 Bộ tài (2006), Thơng tư 53 BTC- ngày 12/06/2006, Hướng dẫn áp dụng kế tốn quản trị doanh nghiệp Bộ mơn nguyên lý kế toán, Khoa kế toán - kiểm toán, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, Giáo trình ngun lý kế tốn, Nhà xuất lao động, năm 2008 Bộ mơn kế tốn quản trị – Phân tích hoạt động kinh doanh, Khoa kế tốn - kiểm tốn, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, Kế tốn chi phí, Nhà xuất lao động, năm 2010 PGS.TS Phạm Văn Dược – TS Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình & Cơ chế vận hành kế tốn quản trị, Nhà xuất Tài Bài giảng kế toán quản trị cao cấp TS Huỳnh Đức Lộng năm 2012 Website tạp chí kế tốn tapchiketoan.info Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quảnchi phí đầu tư xây dựng cơng trình Bộ Xây dựng ban hành,04/2010/TT-BXD 10 Kế toán quản trị (tái lần 1) Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Khoa kế toán-Kiểm toán, PGS.TS Phạm Văn Dược (Trưởng khoa), Nhà xuất thống kê, 2010 11 Tham khảo Luận văn hồn thiện tổ chức kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây lắp thuộc TCT xây dựng phát triển hạ tầng (LICOGI) Luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM, năm 2011 12 Lê Thị Thu Thủy, TP.HCM, 2013 Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế TP.HCM Tổ chức công tác kế tốn quản trị chi phí cơng ty CP sơn Dầu khí Việt Nam 13 Hồng Tấn Dũng, TP.HCM, 2010 Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế TP.HCM Vận dụng chi phí mục tiêu để quảnchi phí ngành xây dựng Việt Nam 14 Lê Thị Thu Linh, TP.HCM, 2013, Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế TP.HCM Hồn thiện hệ thống kế tốn chi phí tính giá thành cơng ty cao su Krông Buk theo hướng tiếp cận phương pháp ABC 15 Lê Thúy Phượng, TP.HCM, 2013, Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế TP.HCM Thiết lập thơng tin kế tốn cho việc định nhà quản trị viễn thông thành phố HCM 16 Hồ Thị Huệ, TP.HCM, 2011, Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế TP.HCM Xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất TP.HCM 17 TS Võ Văn Nhị 2005 Giáo trình Kế tốn tài 18 Website: http://cafef.vn/thi-truong-dau-tu 19 Website: http://cic32.com.vn/Tin-Tuc 20 Thông tư 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thiết bị thi cơng xây dựng cơng trình 21 Eugene F.Brigham Joel F.Houston, Đại học Florida, 2009, Quản trị Tài Do GS.TS Nguyễn Thị Cành, Chủ nhiệm mơn Tài Ngân hàng – Khoa kinh tế luậtĐH Quốc Gia, TP.HCM Chủ biên dịch ... chung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP. HCM Chương 4: Hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây. .. quan đến kế toán quản trị chi phí, phân biệt kế tốn tài kế tốn quản trị chi phí cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP. HCM Từ đó, đưa mơ hình hồn thiện. .. tốn quản trị chi phí giúp cho việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây dựng TP. HCM Trong năm qua có nhiều cơng trình nghiên cứu hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây dựng tại tp hồ chí minh , Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây dựng tại tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay