Day hoc tich hop sinh hoc 9

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:16

Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Mơn Năm học: 2015 – 2016 GIÁO ÁN SOẠN THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MƠN Tuần: 23 Tiết: 45 Nhóm thực hiện: TỔ HÓA SINH I Tên chuyên đề dạy: CHỦ ĐỀ: “MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI” (2 tiết) * Liên môn: - Môn Sinh học: Bài 21, 22, 23, 29, Bài 41, 53 54 lớp - Môn Giáo dục công dân: + Bài 14 lớp + Bài 15 lớp - Mơn Hóa học: Bài 52 lớp II Mục tiêu dạy học: Về kiến thức: * Sau học xong chủ đề học sinh phải: - Hiểu khái niệm chung môi trường sống loại môi trường sống sinh vật - Phân biệt nhân tố sinh thái vô sinh nhân tố sinh thái hữu sinh * Thông qua chủ đề em: - Nắm ô nhiễm môi trường nguyên nhân gây ô nhiễm (Kiến thức 54 Sinh học 9: Ơ nhiễm mơi trường) - Nắm trồng nhiều xanh lại hạn chế ô nhiễm môi trường (Kiến thức 52 Hóa học 9: Tinh bột xenlulozơ - Thấy hậu ô nhiễm môi trường tác nhân vật lí hóa học gây dẫn đến tượng đột biến số bệnh, tật di truyền người nói riêng sinh vật nói chung (Kiến thức 21, 22, 23 29 Sinh học là: Đột biến gen; Đột biến cấu trúc; Đột biến số lượng NST; Bệnh tật di truyền người) Từ nêu vai trò đột biến sinh vật Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Giang Trường THCS Long Phú Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Mơn Năm học: 2015 – 2016 - Giải thích cần phải phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ chất độc hại (Kiến thức 15 Giáo dục công dân Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ chất độc hại) * Hiểu hiệu việc phát triển mơi trường bền vững, qua nâng cao ý thức bảo vệ mơi trường, từ có ý thức bảo vệ mơi trường sống Về kỹ năng: - Kỹ thu thập thơng tin SGK, quan sát trình bày vấn đề - Kĩ định vận dụng kiến thức vào thực tế - Kỹ lắng nghe, hoạt động nhóm - Rèn kỹ khai thác tranh, khai thác thông tin - Rèn kĩ vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề môi trường - Kĩ liên kết kiến thức phân môn… Thái độ: * Qua chuyên đề: - Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường Yêu quê hương đất nước trân trọng khứ - Giúp HS thêm yêu thiên nhiên có ý thức bảo vệ thiên nhiên - Rèn ý thức, tinh thần tham gia mơn học - u thích môn Sinh học môn khoa học khác như: Hóa học, Giáo dục cơng dân, … III Đối tượng dạy học: Học sinh khối THCS Long Phú IV Ý nghĩa việc dạy liên môn: Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Giang Trường THCS Long Phú Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Mơn Năm học: 2015 – 2016 - Giúp học sinh tiết kiệm thời gian học tập mà mang lại hiệu nhận thức cao, đặc biệt tránh biểu cô lập, tách rời kiến thức Vì dạy học theo quan điểm tích hợp xu hướng tất yếu dạy học đại - Học sinh rèn luyện thói quen, tư nhận thức vấn đề cách có hệ thống logic - Gắn kết kiến thức, kĩ thái độ môn khoa học khác với làm cho học sinh u thích mơn học V Thiết bị dạy học: Đối với giáo viên (GV): * Bảng phụ * Một số tranh hình ảnh * Clip nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường * Bút dạ, bút * Sách giáo khoa giáo viên: Sinh 9, Giáo dục công dân 7, * Phòng mơn có máy tính, hình * Soạn Thiết kế giáo án điện tử Đối với học sinh (HS): * Chuẩn bị bút * Sách giáo khoa * Tìm hiểu thơng tin mơi trường nhân tố sinh thái môn học: Sinh 9, Hóa học, Giáo dục cơng dân VI Hoạt động dạy học tiến trình dạy học: Ổn dịnh tổ chức: Kiểm tra củ: Bài mới: * Giới thiệu bài: Như em biết sinh vật mơi trường có mối quan hệ khăng khít với sinh vật luôn tác động lẫn tác động qua lại với nhân tố vô sinh môi trường Tạo thành hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định Để hiểu rõ mối quan hệ từ giúp người đề biện pháp bảo vệ mơi trường hữu Người thực hiện: Nguyễn Hồng Giang Trường THCS Long Phú Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Mơn Năm học: 2015 – 2016 hiệu phát triển bền vững thầy mời em nghiên cứu: Tiết Dạy học tích hợp mơn: Sinh học, Địa Lí, Giáo dục cơng dân, Lịch Sử, Hóa học Ứng dụng CNTT Thơng qua chủ đề: “Môi Trường nhân tố sinh thái” HOẠT ĐỘNG 1: Môi trường sống sinh vật: Hoạt động Giáo Viên - GV: Chiếu tranh Khỉ lên hình, yêu cầu HS quan sát liệt kê tất yếu tố ảnh hưởng đến Khỉ hình Hoạt động Học sinh Nội dung - HS: Làm việc cá nhân, quan sát nêu yếu tố ảnh hưởng đến Khỉ là: Đất, ánh sáng, người, giun sán, nước, khơng khí, thú dữ, cỏ - GV: Chiếu đáp án sơ đồ yếu tố tác động tới Khỉ giảng cho em biết tất yếu tố tạo lên mơi trường sống Khỉ Vậy môi trường sống gì? - GV: Kết luận ghi bảng - HS: Chú ý lắng nghe Từ sơ đồ em khái quát thành môi trường sống sinh vật - GV: Chiếu số hình ảnh động vật, thực vật u cầu HS hồn thành bảng 41.1 mơi trường sống sinh vật - HS: Quan sát liên hệ thực tế để hoàn thành bảng 41.1 theo nhóm (4 nhóm) Đại diện nhóm lên trình bày, nhóm lại đối chiếu với kết nhóm để nhận xét bổ sung có - GV: Đưa đáp án - Dựa vào đáp án cho biết: Môi trường chia làm loại? - GV: Kết luận ghi bảng HS đại diện trả lời: - HS: Phân tích từ đáp án để phân chia thành loại môi trường sống chủ yếu Có loại mơi trường chủ yếu: + Mơi trường nước + Mơi trường mặt đất – khơng khí + Môi trường đất + Môi trường sinh vật - GV: Kiểm tra lại tiếp thu Người thực hiện: Nguyễn Hồng Giang - Mơi trường nơi sinh sống sinh vật, bao gồm tất bao quanh chúng, tác động trực tiếp gián tiếp lên sống, phát triển sinh sản sinh vật Có loại mơi trường chủ yếu: + Mơi trường nước + Môi trường mặt đất – không khí + Mơi trường đất + Mơi trường sinh Trường THCS Long Phú Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Môn Năm học: 2015 – 2016 kiến thức phân loại môi vật trường cách chiếu tranh - em lên em lại câm mô tả môi trường sống ý lắng nghe, sau nhận xét sinh vật, gọi em lên loại môi trường sinh vật - GV tích hợp: (Kiến thức 54 Sinh học 9: Ơ nhiễm mơi trường) Em cho biết tình hình mơi trường thơng qua hình ảnh sau? TL: Đang bị nhiễm trầm trọng GV số hình ảnh minh họa Từ hình ảnh em thấy khơng có mơi trường nước bị nhiễm mà loại mơi trường bị nhiễm Từ đó, em hình thành khái - Ô nhiễm môi trường niệm nhiễm mơi trường gì? tượng môi trường tự nhiên bò nhiễm bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hoá học, sinh học môi trường bò thay đổi gây tác hại tới đời - GV: kết luận ghi bảng sống người sinh vật khác - GV: Vậy tính chất lí học, hóa học, sinh học mơi trường bị thay đổi dẫn đến tượng gì? - Một số bệnh tật di truyền - GV tích hợp: Kiến thức 21, 22, 23 Sinh học Đưa số hình ảnh đột biến người động vật - HS: quan sát ý lắng nghe - GV: Qua hình ảnh thấy ghi nhớ kiến thức hậu ô nhiễm môi trường Người thực hiện: Nguyễn Hồng Giang - Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bò nhiễm bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hoá học, sinh học môi trường bò thay đổi gây tác hại tới đời sống người sinh vật khác Trường THCS Long Phú Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Môn Năm học: 2015 – 2016 liên hệ đến nạn nhân chất độc màu da cam Phú thọ lại có làng gọi làng ung thư - GV tích hợp: Kiến thức 15 Giáo dục cơng dân Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ chất độc hại Em liệt kê vụ cháy nổ mà em biết? - GV: cung cấp cho em vụ - HS: Liệt kê vụ cháy nổ mà gần là: vụ nổ nhà máy em biết Thiên Tân - TQ vụ nổ nhà ông Phương khói lửa quận - GV: chiếu số hình ảnh vụ cháy nổ Vậy nguyên nhân đâu? HS quan sát hình ảnh nêu nguyên nhân - GV: kết luận ghi bảng - Nguyên nhân chủ yếu người - OÂ nhiễm môi trường : + Hoạt động - Hãy nêu hậu nhiễm chủ yếu mơi trường? người gây - GV tích hợp: Kiến thức 29 - HS: nêu hậu ô nhiễm + Ngồi Sinh học Bệnh tật mơi trường hoạt động tự di truyền người Gây bệnh tật di nhiên : núi truyền lửa, sinh vật - Em kể tên số bệnh * Hậu quả: tật di truyền người? Gây bệnh - GV: kết luận ghi bảng Bệnh down; tơcno ; bạch tạng tật di truyền người Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Giang Trường THCS Long Phú Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Mơn Năm học: 2015 – 2016 - GV: Cung cấp thêm tranh ảnh số biện pháp bảo vệ môi trường địa phương khác để em học tập - HS: Quan sát → từ áp dụng địa phương Đưa biện pháp bảo vệ - GV: Kết luận ghi bảng môi trường: * Các biện pháp bảo vệ ô nhiễm môi trường: + Chống sản xuất, sử dụng vũ khí hạt nhân + Tích cực trồng - GV Nêu câu hỏi: xanh Tại phải tích cực trồng + Tuyên truyền xanh? HS: Nêu CO2 tham gia vào + Hạn chế phun GV tích hợp kiến thức 52 trình quang hợp theo phản thuốc trừ sâu, Hóa học 9: Tinh bột ứng thuốc diệt cỏ xenlulozơ 6nCO2 + 5nH2O Clorophin,ánhsáng       (-C6H10O5-)n + 6nO2 Do lượng CO2 khơng khí giảm - GV: Cho HS quan sát lại tranh đáp án yếu tố ảnh hưởng đến Khỉ GV giảng yếu tố ảnh hưởng đến Khỉ người ta gọi nhân tố sinh thái - GV: Nêu vấn đề, nhân tố sinh thái? em nghiên cứu hoạt động HOẠT ĐỘNG 2: Các nhân tố sinh thái môi trường Hãy dựa vào đáp án khái quát thành khái niệm nhân tố sinh thái gì? HS hình thành khái niệm nhân tố sinh thái Nhân tố sinh thái yếu tố môi trường tác - GV: Kết luận ghi bảng động tới sinh vật Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Giang Nhân tố sinh thái yếu tố môi trường tác động tới sinh vật Trường THCS Long Phú Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Môn Năm học: 2015 – 2016 - GV: Hãy dựa vào thông tin, kiến thức phân chia nhân tố sinh thái thành nhóm? (dựa vào điểm khác nhau) - HS: Dựa vào sống yếu tố khả lớn lên, sinh sản để phân chia Nhóm khơng sống: Ánh sáng, nhiệt độ, khơng khí Nhóm thể sống: Thực - GV: Kết luận ghi bảng vật, thú dữ, giun sán * Các nhân tố sinh thái chia làm nhóm: + Nhóm Nhân tố vơ sinh: Ánh sáng, nhiệt độ, khơng khí + Nhóm Nhân tố hữu sinh: Thực vật, thú dữ, giun sán + Nhóm nhân tố người - GV: Chiếu bảng 41.2 SGK Tr 119 sinh lên máy cho HS thực để kiểm tra kiến thức em vừa - HS: Hoạt động nhóm tiếp thu hồn thành bảng Bảng 41.2 Bảng điền nhân tố theo nhóm Nhân tố vô Nhân tố hữu sinh sinh Nhân tố Nhân tố SV người khác nh sáng Các loài động Phá rừng vật Nhiệt độ Các loài thực Trồng lúa vật Nước Nấm Đắp đập Đốt rừng Vi khuẩn Núi đá vôi … … … - GV: Gọi nhóm lên thuyết minh nhóm lại theo dõi so sánh với kết nhóm để nhận xét bổ sung - Trong nhóm nhân tố, - HS: Từ phần hoạt động nhóm lên bảng ghi để thấy hoạt động người tới mơi trường (cả tích cực tiêu cực) - HS trả lời: Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Giang Trường THCS Long Phú Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Mơn nhóm tác động nhiều đến mơi trường? * Thảo luận nhóm câu hỏi sau: - Trong ngày (từ sáng tới tối), ánh sáng mặt trời chiếu mặt đất thay đổi ? Năm học: 2015 – 2016 + Nhân tố người : Tác động tích cực : cải tạo, nuôi dưỡng, lai ghép… Tác động tiêu cực : Săn bắn, đốt phá… * Nhân tố người : - Tác động tích cực : cải tạo, nuôi dưỡng, lai ghép… - Tác động tiêu cực : Săn bắn, đốt phá… Thảo luận nhóm câu hỏi sau: - Trong ngày cường độ ánh sáng mặt trời chiếu – Ở nước ta, độ dài ngày mặt đất tăng dần từ vào mùa hè mùa đông sáng tới trưa sau có giảm dần vào buổi chiều khác ? tối - Độ dài ngày thay đổi theo mùa: mùa hè có ngày dài mùa đơng (tục ngữ có câu đêm tháng năm – Sự thay đổi nhiệt độ chưa nằm sáng, ngày năm diễn tháng mười chưa cười ? tối) - Nhiệt độ thay đổi theo mùa năm: mùa xuân ấm áp, mùa hè nhiệt độ khơng khí cao (nóng nực), mùa thu mát mẻ, mùa đông - GV: Kết luận ghi bảng nhiệt độ khơng khí xuống thấp (lạnh) Hoạt động 3: Giới hạn sinh thái Yêu cầu HS đọc thông tin, Quan sát H41.2 trả lời câu HS đọc thông tin, quan sát trả lời: Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Giang Trường THCS Long Phú Giáo Án Sinh Học Tích Hợp Liên Môn Năm học: 2015 – 2016 hỏi: - Trong điều kiện nhiệt độ - Nhiệt độ từ độ C trở cá rô phi không sống xuống từ 42 độ C trở ? lên - Khoảng nhiệt độ - Cá rô phi Việt Nam độ C đến 42 độ C sống phát triển nhiệt độ nào? - Giới hạn sinh thái giới hạn chịu đựng thể sinh vật nhân tố sinh thái định GV nhận xét bổ sung nêu thêm điểm cực thuận 30 độ C - Từ thông tin - Giới hạn sinh thái giới hạn chịu đựng thể cho biết: Giới hạn sinh thái ? sinh vật nhân tố sinh thái định Tổng kết toàn bài: - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cần nhớ chủ đề Vậy mơi trường sống gì? Môi trường chia làm loại? Khái niệm nhân tố sinh thái gì? Trong nhóm nhân tố, nhóm tác động nhiều đến môi trường? Hướng dẫn học bài: - Học trả lời câu hỏi SGK trang 85,160, 165 - Xem trước nội dung 61 - Tìm hiểu luật bảo vệ mơi trường Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Giang Trường THCS Long Phú 10 ... nhân tố sinh thái Nhân tố sinh thái yếu tố môi trường tác - GV: Kết luận ghi bảng động tới sinh vật Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Giang Nhân tố sinh thái yếu tố môi trường tác động tới sinh vật... hạn sinh thái ? sinh vật nhân tố sinh thái định Tổng kết toàn bài: - GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cần nhớ chủ đề Vậy môi trường sống gì? Mơi trường chia làm loại? Khái niệm nhân tố sinh. .. lại câm mơ tả mơi trường sống ý lắng nghe, sau nhận xét sinh vật, gọi em lên loại môi trường sinh vật - GV tích hợp: (Kiến thức 54 Sinh học 9: Ơ nhiễm mơi trường) Em cho biết tình hình mơi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Day hoc tich hop sinh hoc 9, Day hoc tich hop sinh hoc 9, - HS: Chú ý lắng nghe. Từ sơ đồ đó các em khái qt thành mơi trường sống của sinh vật.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay