Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam khu vực thành phố hồ chí minh

141 13 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN MỘNG LONG CHÂU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO HƯỚNG NGĂN NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 60 34 0301 TP HCM, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN MỘNG LONG CHÂU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO HƯỚNG NGĂN NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM- KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 60 34 0301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.TRẦN VĂN TÙNG TP HCM, tháng năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Trần Văn Tùng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T1 C P h G T P Trầ T bi P P P b S T Ủ S v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng … năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGUYỄN MỘNG LONG CHÂU Nữ Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: 06 / 12 / 1988 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850068 I- Tên đề tài: “Nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamKhu vực Thành phố Hồ Chí Minh.” II- Nhiệm vụ nội dung: - Luận văn nghiên cứu thực trạng hệ thống KSNB hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamKhu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với trình nghiên cứu trước tác giả xác định mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Cổ Phần XNK Việt NamKhu vực TP.HCM - Trên sở tìm hiểu trực trạng hệ thống KSNB hoạt động tín dụng NHTM Cổ Phần XNK Việt NamKhu vực TP.HCM kết kiểm định mô hình nghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng - Từ kết nghiên cứu tác giả nghiên cứu trước đây, luận văn đưa đóng góp đề tài hạn chế qua trình nghiên cứu đề tài để đề xuất hướng nghiên cứu III- Ngày 15/02/2017 IV- Ngày 15/08/2017 giao hoàn nhiệm thành vụ: nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Trần Văn Tùng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu tài liệu sử dụng luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tất tài liệu tham khảo điều trích dẫn tham chiếu đầy đủ TP.HCM, tháng 8/2017 Nguyễn Mộng Long Châu ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tác giả xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn chân thành đến TS Trần Văn Tùng, người hướng dẫn khoa học tác giả, tận tình định hướng nghiên cứu hướng dẫn chi tiết cho tác giả để hoàn thiện luận văn nghiên cứu “Nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” Những lời dạy bảo, nhận xét, đánh giá lời động viên quý báo suốt trình thực luận văn Thầy giúp cho tác giả vượt qua khó khăn, củng cố phát triển thêm kiến thức để hoàn thành luận văn tác giả Kế đến, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy, trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ giảng dạy cho tác giả môn học phần thạc sĩ Những kiến thức từ học phần giảng dạy góp phần lớn cho tác giả q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Sau cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Khoa Kế tốn Tài trường ĐH Cơng Nghệ TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi để tác giả tiếp cận kiến thức chun mơn hồn thiện cơng trình nghiên cứu TĨM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm phân tích nhân tố ảnh hưởng nhằm nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Số liệu sử dụng nghiên cứu thu thập từ kết quản khảo sát 115 cán công nhân viên hoạt động phận kiểm sốt nội phận tín dụng Số liệu xử lý phầm mềm SPSS, kiểm định thang đo hệ số Cronbach Alpha, đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan Pearson đưa mơ hình hồi quy phù hợp Sau kết nghiên cứu, nhìn chung giả thiết mà tác giả đưa phù hợp với mơ hình mà ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động cơng tác quản lý rủi ro tín dụng thơng qua phận kiểm soát nội ngân hàng Những nội dung biến quan sát giả thiết ý nghĩa giải thích cụ thể để tác giả chọn lọc đưa vào mơ hình nghiên cứu Các biến quan sát mà tác giả loại bỏ nêu sau phân tích, ta thấy biến bị loại bỏ ý kiến khách quan đối tượng qua khảo sát Các biến quan sát bị loại bỏ xét mặt chủ quan nội dung ảnh hưởng việc nghiên cứu Đó mặt tồn đọng hạn chế đề tài nghiên cứu tác giả nói riêng tồn đọng thực trạng hoạt động kiểm soát nội ngân hàng nói chung Đề tài nghiên cứu đưa yếu tố ảnh hưởng đến việc “ Nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” để tác giả hồn thành việc nghiên cứu phục vụ cho công tác quản trị ngân hàng Thơng qua đó, tác giả nêu mặt hạn chế tồn đọng sau phân tích để tìm hướng giải tốt góp phần nâng cao hiệu cho việc nghiên cứu sau Kết nghiên cứu đề tài hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đưa thực trạng rủi ro hữu tiềm tàng hoạt động ngân hàng Qua kết cho ý kiến số kinh nghiệm nhằm để nâng cao chất lượng hệ thống KSNB Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam nói chung Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Hệ thống KSNB phận thiếu tách rời hoạt động ngân hàng Ngân hàng kinh doanh quan tâm tiêu đề ra, lợi nhuận đạt được, dự định phát triển tương lai, mà ngân hàng phải quan tâm đến công tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng Hệ thống kiểm sốt phát triển an tồn, vững mạnh hoạt động ngân hàng diễn suôn sẻ, thuận lợi, nâng cao chất lượng phục vụ tốt ABSTRACT The research objective is to analyze factors influencing the improvement of the effectiveness of the internal control system in the direction of risk prevention in credit activities at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank in Ho Chi Minh city The data used in the study was collected from a survey of 115 staff members working in the internal control and credit department Data was processed by SPSS, Cronbach Alpha, Exploratory Factor Analysis (EFA), Pearson Correlation Analysis to publish an appropriate regression model After the study results, on the whole the assumptions made by the author are consistent with the model that Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank in Ho Chi Minh city has been operating in the credit risk management through the internal control department The contents of the observation variables in each hypothesis have its detailed explanation so that the author can select and put them into the research model Due to the objective opinions of the subjects in the survey, the observational variables have been discarded from the analysis Unfortunately, these variables are subjectively influential in research For this reason, this may be an unperfected part in the research in particular and the backlog of the reality in internal control activities in general The research topic outlined the factors affecting the “Improving the effectiveness of the internal control system in the direction of risk prevention in credit activities at Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank in Ho Chi Minh city” for the author to complete the research and serve the management of the bank Consequently, the author also brought out the remaining shortcomings after analysing to find better ways in contributing to improve later research’s efficiency  Phụ lục 8: Bảng khảo sát Thiết lập mục tiêu T r u n g Đồ ng ý Rất đồng ý Rất Khôn kh g T ôn đồng h i ế S % SL % S % SL % SL % L 1.t L A nh / Ch ị 0 28 24 21 18 39 34 27 23 % % % % % N hữ ng 22 19 24 21 42 37 27 23 m % % % % % H ệ th ố 0 24 21 24 21 36 31 31 27 n % % % % % Đi nh hư ớn 0 24 21 26 23 42 37 23 20 g Nguồn: % Kết % khảo%sát tại%các bộ%phận chi nhánh EIB  Phụ lục 9: Bảng khảo sát Thông tin truyền thông T h Rất k h Khô ng đồn gý T r u n g Đồ ng ý Rất đồng ý SL % SL % SL % SL % SL % Ba n lã nh đạ 1 23 20 31 27 36 31 24 21 o2 % % % % % Cá c th ôn g 0 27 23 30 26 35 30 23 20 tư, % % % % % N h ữ n g 0 22 19 31 27 33 29 29 25 rủ % % % % % Bộ ph ận tiế 0 22 19 26 23 39 34 28 24 p5 % % % % % A nh / Ch 1 22 19 28 24 33 29 31 27 ị6 % % % % % T h ô n g 0 22 19 33 29 38 33 22 19 q Nguồn: % Kết % khảo%sát tại%các bộ%phận chi nhánh EIB  Phụ lục 10 : Tổng phương sai trích biến độc lập  Phụ lục 10: Bảng khảo sát Giám sát điều chỉnh sai sót G i R ấ t k h SL H ệ th ố n2 Đị nh kỳ cá c Kh ông đồn gý T r u n g Đồn Rất g ý đồng ý % SL % SL % SL % SL % % 13 11 56 49 35 30 % % % % % 5 % 58 50 45 39 % % % N h ữ 0 22 19 35 30 29 25 29 25 n % % % % % Bộ 0 31 27 30 26 33 29 21 18 ph % % % % % Cá c 0 35 30 36 31 26 23 18 16 m % % % % % Cá c ki ến 0 41 36 25 22 28 24 21 28 ng % % % % % H oạ t 0 32 28 35 30 22 19 26 23 độ % % % % % N hữ ng 0 33 29 28 24 34 30 20 17 saiNguồn: % Kết % khảo%sát tại%các bộ%phận chi nhánh EIB Nh Eigenvalue Extraction Rotation Sums of ân s khởi tạo Sums of Squared tố Squared T % % T % % Loadings T % % tíc tíc ổ củ ổ củ ổ phương sai h h n a n a n tí lũy lũy 1g6 14 g ph 1g 4.2 9.130 4 91 17.82 25 4.0 86 26.46 34 9.3 4.0 12 60 34.95 4 43 8.9 3.9 2 79 90 50 6.6 20 3.8 97 6 56 5.6 25 3.7 61 61 2 5.0 99 3.6 75 65 4.6 37 3.1 27 1 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 68 70 1 72 73 75 77 78 79 81 82 83 84 85 86 .8 87 .7 88 .7 89 87 90 85 91 .2 91 72.9 2.2 65 1.1 46 43.24 51.24 59.06 65.71 68.15 93 03 13 23 33 43 53 63 73 83 94 04 14 24 34 44 54 3 2 2 2 1 1 1 1 92 70 93 .3 94 66 94 60 95 58 95 .7 96 .2 96 .7 97 .1 97 .5 97 .9 98 .2 98 .5 98 .8 99 26 99 .3 99 22 99 20 10 0.0 180 E  Phụ lục 11: Ma trận xoay biến độc lập Ma trận xoay Nhân tố RR TD RR TD RR TD RR 7 TD RR TD RR 7 TD RR TD GS DC GS DC GS DC GS DC GS DC GS DC RR TT RR TT RR TT RR TT RR TT RR TT M TQ L M TQ L M TQ L M TQ L M TQ L M TQ L CS NS CS 8 7 7 8 7 7 84 83 79 77 76 63 56 NS CS NS CS NS CS NS CS NS M TT H M TT H M TT H M TT H M TT H M TT H TT TT TT 53 81 79 76 76 73 73 79 TT TT TT TT 79 76 TT TT TT TT 71 71 TT TL M TL 66 M TL M TL 8 M Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  Phụ lục 12: Tổng phương sai trích biến độc lập sau loại bỏ biến Tổng phương sai trích N Eigenval Extraction Rotation hâ ues khởi Sums of Sums of n tạo Squared Squared T % % Tổ % % Tổ % % tíc t ổ củ h ng củ tíc ng củ tíc ố cộ h cộ h n a lũy a a ng ng lũy lũy ph1 g ph 1 6.5 4.ph 9 42 24 .9 41 42 77 5.041 19 53 77 4.219 53 04 .8 82 54 97 4 4.0 54 03 .8 73 45 49 3.0 45 73 .8 54 15 28 2.5 15 63 .8 45 66 62 2.3 66 63 .7 25 26 59 2.1 26 53 .6 96 66 60 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 93 03 13 8 6 5 5 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 9 85 83 7 66 60 97 07 27 47 67 77 98 08 28 38 48 58 68 78 88 99 09 19 19 29 39 49 49 33 59 43 69 53 69 63 79 73 79 83 89 94 89 04 89 14 99 24 27 99 34 99 44 21 19 1Method: Extraction Principal Component Analysis  Phụ lục 13: Ma trận xoay nhân tố biến độc lập sau loại bỏ biến Ma trận xoay nhân tố Nhân tố RR TD RR TD RR TD RR TD RR TD RR TD RR TD GS D GS D GS D GS D GS D GS D RR TT RR TT RR TT RR TT RR TT RR TT M TT M TT M TT M TT M TT M TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT M TQ M TQ M TQ M TQ 7 7 6 81 80 79 79 77 77 84 80 78 77 77 75 81 79 76 76 73 73 80 78 77 71 71 66 84 83 80 78 M TQ 77 CS NS 83 CS NS 83 CS NS 80 CS NS 77 CS NS 73 TL M 87 TL M 85 TL M 85 TL M Extraction Method: Principal Component 82 Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  Phụ lục 14: Tổng phương sai trích biến phụ thuộc Total Variance Explained Nh Eigenvalue Extraction ân sT khởi % tạo % Sums Tổ %of% tố ổ củ tíc ng củ tíc h cộ h 7 75 58 077 3 18 3Extraction Method: Principal Component Analysis  Phụ lục 15: Mối tương quan Pearson Các mối tương quan N RR GS RR M TT M CS TL Hệ C TD D TT TT TT TQ NS M số tư 3 36 ơn 4 6* N C gGi H 0 0 0 0 Q trị Số 1 1 1 1 qu 1 1 1 1 an Hệ số - tư 0 1 1 ơn 0 0 RR TD gGi trị Số 1 1 1 1 qu 1 1 1 1 an Hệ số - - - tư 0 ơn 0 GS g Gi D C trị Số 1 1 1 1 qu 1 1 1 1 an Hệ số - 1 32 ơn 0 0* RR g TT Gi 7 0 trị Số 1 1 1 1 qu 1 1 1 1 an Hệ số M - - tư TT 1 H ơn 0 6 g Gi 1 trị Số 1 1 1 1 qu 1 1 1 1 an Hệ số tư 1 1 ơn 7 TT TT gGi 0 0 1 trị Số 1 1 1 1 qu 1 1 1 1 Hệ số - 1 1 ơn 1 M g TQ Gi L 2 trị Số 1 1 1 1 qu 1 1 1 1 an Hệ số - - 1 ơn 0 CS NS gGi trị Số 1 1 1 1 qu 1 1 1 1 an Hệ số - 1 ơn 3 6 TL M gGi T 0 trị Số 1 1 1 1 qu 1 1 1 1 an ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)  Phụ lục 16: Hệ số hồi quy Mơ hình Hệ số Hệ t Sig Thống hồi kê đa số quy cộng hồi tuyến chưa qu chuẩn B Sa Be Độ V ta i ch I F số ấp Hệ ch nh số uẩ ận ph (hằ -n ng RR 24 01 9301 TD 22 GS 00 8581 D 19 RR 00 8671 17 1 TT M 00 9261 TT 21 7701 TT 00 TT 16 M 00 9031 TQ 40 CS 00 8361 NS 0 17 TL 00 8861 Variable: 25 NCHQ 00 a.MDependent ... “ Nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để tác giả hoàn thành. .. văn thạc sĩ Nâng cao hiệu hệ thống kiểm soát nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cơng trình... nội theo hướng ngăn ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đưa thực trạng rủi ro hữu tiềm tàng hoạt động ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam khu vực thành phố hồ chí minh , Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam khu vực thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay