Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

95 10 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGÔ THỊ TUYỀN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TỚI LỢI NHUẬN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN THỊ MỸ LINH TP HỒ CHÍ MINH, năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 12 tháng 07 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Phạm Ngọc Toàn Phản biện PGS.TS Hồ Thủy Tiên Phản biện TS Phan Mỹ Hạnh TS Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnhphúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGÔ THỊ TUYỀN Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1989 Nơi sinh: Hà Nam Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1441850067 I- Tên đề tài: Nghiên cứu tác động quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận công ty ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu chủ yếu phân tích tác động quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận công ty ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến 2015 Từ kết hồi quy, tác giả đưa số gợi ý giúp nhà quản trị có định chiến lược mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp ngành thực phẩm thị trường chứng khoán Việt Nam III- Ngày giao nhiệm vụ: 23/01/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/06/2016 V- Cán hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ MỸ LINH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ từ hướng dẫn TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn NGÔ THỊ TUYỀN ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến cô TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Người tận tình bảo, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực hồn thành Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, thầy Phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho từ lúc vào học Trường Luận văn hoàn thành Nhân dịp, xin cảm ơn đến tất thầy cô môn tận tâm truyền đạt kiến thức quý báu khóa học Cuối cùng, gửi lời cảm ơn đến Bố mẹ, gia đình bạn bè, người ln bên cạnh, hết lòng giúp đỡ, khích lệ tạo thuận lợi tốt để tơi theo học hồn thành Luận văn tốt nghiệp NGƠ THỊ TUYỀN TĨM TẮT Quản trị vốn lưu động mối quan tâm trọng yếu doanh nghiệp công việc quản trị tài ngắn hạn ảnh hưởng sâu rộng tới lợi nhuận doanh nghiệp Cũng số nghiên cứu thực nghiệm trước thực giới nghiên cứu này, tác giả kiểm định tác động vốn lưu động đến lợi nhuận công ty ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả lựa chọn mẫu gồm 26 công ty thực phẩm niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội khoảng thời gian từ 2009 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu sử dụng hồi quy mơ hình Pool Regression (OLS), Fixed Effects Model (FEM), Random Effects Model (REM) với liệu bảng để tiến hành phân tích định lượng yếu Xem xét tác động kỳ thu tiền bình quân (ACP), kỳ tốn tiền bình qn (APP), kỳ ln chuyển hàng tồn kho (IT) tỷ lệ nắm giữ tiền mặt (CCE) đến biến đại diện cho lợi nhuận lợi nhuận tổng tài sản (ROA) Ngoài ra, tác giả đưa vào mơ hình hồi quy bốn biến kiểm sốt quy mơ doanh nghiệp (SIZE), tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp (GROW), khả toán hành (CR), tỷ lệ tăng trưởng (GDP), tỷ lệ lạm phát (INF) Kết kiểm định Hausman cho thấy liệu bảng đề tài phù hợp với phương pháp hồi quy Fixed Effect Kết nghiên cứu cho thấy việc quản trị vốn lưu động có ảnh hưởng rõ ràng tới lợi nhuận doanh nghiệp Cụ thể biến số ACP, APP, IT tác động âm tới lợi nhuận biến CCE tác động chiều với lợi nhuận Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy có tác động chiều biến GROW, CR, GDP, INF lợi nhuận doanh nghiệp Tác giả khơng tìm thấy tác động có ý nghĩa biến SIZE đến lợi nhuận doanh nghiệp Các kết thu từ q trình phân tích quan trọng đề tài đưa khuyến nghị liên quan đến việc quản trị vốn lưu động nhằm nâng cao lợi nhuận cơng ty Từ khóa: Quản trị vốn lưu động, Lợi nhuận, Doanh nghiệp ngành thực phẩm ABSTRACT Working capital management is one of the key concerns of enterprises in the short-term because it has deeply impact on the profitability Like some previous experimental studies were performed worldwide In this study, the impact of working capital to the profits of food industry joint stock companies in Vietnam was tested In this paper, a sample of 26 firms in food industry was selected in Vietnam’s stock market for the period of years from 2009 to 2015 Research methodology is regression models with Pool OLS, FEM, REM with panel data to conduct major quantitative analysis Considering the impact of the average collection period (ACP), the average payment period (APP), inventory rotation period (IT) and the proportion of cash holdings (CCE) to represent the interests variables on profit ability is profit on assets (ROA) In addition, the research is also included the regression model controlled four variables which are firm size (SIZE), business growth (GROW), current solvency (CR), the rate of growth ( GDP), inflation (INF) Hausman test results show data table in the research line with Fixed Effect regressions The research results showed that the working capital management had a clear impact on the profitability of enterprises Special, variables of ACP, APP, ID has negative impact to profit while CCE has the same impact with profit Moreover, the study also showed the same direction impact between variables GROW, CR, GDP, INF and companies profits The result of the study found no significant interaction between the variables of SIZE and profitability of the enterprises The results from the analysis play an important factor which the study make recommendations relation to working capital management in order to improve the profitability for the company Key word: Working Capital Management, Profitability, Food industry enterprises DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A C A P B Q B Q B Q C C C R D/ E E B F E G R H N H O I C IT R E R O R O S G SI Z T T T T V C V Q V Q V Q W C K ỳ K ỳ Bì nh Bì nh Bì nh T ỷ K T ỷ L ợi M ô T ốc S S T ỷ S ố M ô L ợi L ợi T ăn Q uy T hị T ổn V ốn V òn V òn V òn Q uả DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tóm tắt kết nghiên cứu cơng trình trước 20 Bảng 3.1 Bảng tóm tắt cách đo lường biến mơ hình nghiên cứu 32 Bảng 3.2 Bảng kỳ vọng mối quan hệ biến biến phụ thuộc 33 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến phụ thuộc biến giải thích 38 Bảng 4.2 Ma trận tương quan biến nghiên cứu 41 Bảng 4.3: Kết kiểm định VIF, phương sai sai số thay đổi tự tương quan mơ hình 43 Bảng 4.4 Kết nghiên cứu mơ hình 44 vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỤC LỤC vii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Tổng quan quản trị vốn lưu động 2.1.1 Vốn lưu động 2.1.2 Quản trị vốn lưu động 2.1.3 Mục tiêu quản trị vốn lưu động 2.2 Các nhân tố cấu thành nên vốn lưu động 2.2.1 Quản trị khoản phải thu 2.2.2 Quản trị khoản phải trả 10 2.2.3 Quản trị hàng tồn kho 11 2.2.4 Quản trị vốn tiền 11 2.3 Tác động quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận công ty 12 2.3.1 Sơ lược đo lường lợi nhuận công ty 12 2.3.2 Ảnh hưởng quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận 12 PHỤ LỤC 3.1 DANH SÁCH CHUYÊN GIA S T N Côn uy g N Côn yễng HồCơn ng g N Cơn g g NC uyễô NC g ô HoC àn ô L C Minh ô T C rị ô L C Lanô N C u ô L C Vănô N C yễnô C Hu ô ỳnh n Mi g C Hô un ỳg PHỤ LỤC 3.2 KẾT QUẢ TÍNH TỐN BIẾN PHỤ THUỘC, CÁC BIẾN ĐỘC LẬP VÀ BIẾN KIỂM SOÁT D T oa N R ê n a o n h1 m 0,a 0 0, 0 C , 0, ô 0 n 0, g 0 0, 0 t 0, y 0 2 0, 2 0, 2 0, Cô 2 0, ng 0 ty 2 Cổ , 2 0, ph 0 ần 2 0, 0 Đư 0 , 0, 0 0, 0, C 0 ô n , g t , 0, y 0 C A c 19p ,2 31 ,8 23 ,7 18 ,7 5, 23 ,2 25 ,0 7, 6, 7, 28 ,0 44 ,4 50 ,0 18 ,0 20 ,4 15 ,7 18 ,6 6, 13 ,5 14 ,6 I t 41 ,2 54 ,3 44 ,0 47 ,1 30 ,3 28 ,7 26 ,8 61 ,7 54 ,4 47 ,4 98 ,3 42 ,8 89 ,6 68 ,0 65 ,5 39 ,5 54 ,7 61 ,1 6, 89 ,7 10 3, A p 4p 3, 4, 3, 2, 3, 1, 1, , , 11 ,5 4, , 1, 7, 0, 2, , , 7, 0, C c 0e , ,1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D G o r o 6a 0, 0, 0, 0, 0, , 0, 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C r 2, 1, 2, , , 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, G d 0p , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , I n 0,f 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 C ô n g 4 t 5 C ô n g t y C 5 5 6 C ôn g ty C ổ ph C ô n g 6 6 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0, 0 , 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0 , , 0, 0, 0, 0, , 0, 0, , 0, , 0, 0, 0, 0, 12 ,7 7, 9, 6, 10 ,8 0, 11 ,7 43 ,8 57 ,0 42 ,5 40 ,9 47 ,4 38 ,3 37 ,3 8, , 10 ,2 6, 11 ,4 8, 20 ,2 0, 4, 0, 0, 30 ,4 58 ,0 39 ,3 7, 40 ,3 36 ,5 49 ,9 71 ,4 85 ,9 8, 83 ,1 61 ,4 12 1, 89 ,3 24 ,6 34 ,8 44 ,3 27 ,7 52 ,5 51 ,9 45 ,4 0, , 2, 2, , , 2, 2, 2, , , 8, 0, 3, 11 ,5 7, 2, 2, , , , , , , , , , , , , ,1 , , , , , , ,1 , , , , , , , , , , , , , , , , 8 3 1 5 3 2 3 3 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, , 3, 4, 5, 6, 5, 1, 1, 2, 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 8 C ô n g t y 8 8 9 C ô n g ty C ổ C ô n g t y C 9 9 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 12 ,8 15 ,1 16 ,5 23 ,8 31 ,2 4, 17 ,0 37 ,0 43 ,3 92 ,7 10 2, 10 5, 30 ,3 31 ,1 17 ,3 15 ,3 15 ,1 13 ,2 28 ,4 1, 1, 0, 56 ,4 69 ,8 7, 46 ,5 41 ,5 38 ,6 41 ,2 71 ,0 66 ,8 70 ,4 80 ,5 28 ,0 79 ,4 79 ,0 38 ,7 81 ,9 4, 26 ,9 24 ,3 24 ,5 11 ,0 98 ,2 , , , , , , 1, , 3, , 0, , 4, , 5, , 4, , 2, , 2, , 4, , 2, , , 0, , 3, , 1, , 0, , 1, , 3, , 3, , 2, , 0, , 0, , 4, , 4 6 7 8 7 2 2 1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 2, 2, 1, 1, , 1, 1, 1, 1, 1, 1, , 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, , 2, 2, 3, 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C ô n g t y C ổ C ô n g ty C C ô n g ty C ổ C ô n g ty 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 15 ,0 , 7, 38 ,1 16 ,5 14 ,1 14 ,2 6, 18 ,7 13 ,2 18 ,8 14 ,1 15 ,3 22 ,7 0, 12 ,1 36 ,8 46 ,2 14 ,2 35 ,0 12 ,8 8, 31 ,3 84 ,5 62 ,4 86 ,5 72 ,1 11 0, 11 ,4 70 ,7 42 ,4 27 ,6 43 ,7 27 ,1 47 ,5 66 ,0 1, 40 ,7 35 ,9 78 ,0 47 ,0 4, 1 72 ,5 49 ,4 44 ,3 66 ,2 7, 2, 9, 5, 4, 3, , , , , , 3, , 0, 1, , 2, 3, 4, 2, , , , , 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 3 9 9 9 8 7 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, 0, 0, 1, 0, 0, , 0, 2, 2, , 3, 3, 3, , , 1, , 1, 1, 1, , 4, 2, 1, 1, 1, 1, , , 1, 1, 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C ô n g ty C ổ C ô n g t y C ô n g t yC ô n g 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0, 0, 0, 0 , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17 ,4 25 ,4 , 4, 10 ,0 4, 10 ,7 98 ,6 10 ,4 7, 46 ,6 3, 35 ,0 70 ,8 45 ,5 54 ,9 31 ,0 6, 32 ,1 49 ,1 31 ,0 50 ,2 60 ,6 19 ,2 27 ,7 32 ,3 54 ,1 18 ,3 18 ,9 31 ,6 19 ,8 32 ,7 6, 52 ,6 11 0, 20 3, 11 3, 10 3, 13 1, 30 ,5 14 1, 96 49 ,9 63 ,1 37 ,9 10 7, 60 ,7 25 ,2 26 ,0 , , 4, 8, 4, 8, 2, 8 , , 3, 4, , , 4, 6, 4, , , 9, 8, 0, 2, 1, , , , , , , , , ,1 , , , , , , , , , , , , , , , , 1 8 7 3 0, 3, 2, 0, 0, 0, , 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 2, 2, 1, 3, , 1, 1, 1, 1, 1, , 1, 1, 1, 1, 3, 5, 2, 1, , 1, 1, 2, 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C h n g 8 8 D 9 C ô n g 2 C ô n g 2 2 C ô n g t y C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 , 0, 15 ,2 21 ,6 7, 75 ,5 54 ,4 62 ,2 63 ,6 66 ,3 68 ,1 60 ,1 60 ,3 54 ,2 3, 4, 4, 8, 8, , 8, 8, 4, 8, 16 ,0 12 ,3 4, 32 ,2 44 ,3 21 ,0 4, 34 ,0 1, 38 ,1 29 ,4 36 ,0 29 ,4 33 ,6 27 ,8 53 ,0 47 ,2 41 ,6 40 ,8 55 ,5 1, 31 ,5 31 ,5 29 ,3 37 ,1 32 ,6 32 ,7 0, 4, 0, 0, , 3, , 4, 5, , , 9, 2, 6, 5, 9, 5, 3, , , , , 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 3 4 1 2 4 6 4 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, 0, 0 0, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, , , 2, 2, 6, , 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C ô n g t y C ô n g t C ô n g C ô n g t 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12 ,6 32 ,8 30 ,6 25 ,5 , 6, 5, 5, 9, 12 ,5 17 ,7 6, 33 ,6 25 ,4 71 ,2 9, 18 ,4 19 ,6 27 ,9 37 ,8 59 ,9 21 0, 17 ,6 13 ,6 19 ,2 28 ,1 37 ,7 55 ,1 58 ,0 40 ,5 26 ,2 41 ,1 35 ,4 51 ,2 52 ,6 65 ,7 59 ,3 87 ,1 76 ,9 48 ,2 26 ,1 26 ,9 51 ,5 32 ,6 4, 3, 45 ,1 54 ,4 5, , , 2, , 5, 3, , , , , , , , , , , , , , , 5, 0, , , , , , , , , , , , , , , ,1 , , , , , , , , , , 3 11 2 - 1, 0, 15 ,3 0, 5, 0, 8, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 4, 3, , 0, 2 , 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 2, 2 0, 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, C ô n g t y 5 5 6 6 6 2 2 2 2 2 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17 ,4 22 ,3 20 ,7 20 ,0 6, 90 ,8 41 ,8 10 1, 88 ,1 30 ,8 12 3, 47 ,7 37 ,9 37 ,7 34 ,6 12 9, 18 5, 22 9, 12 9, 43 0, 38 7, 0, 3, 9, , , , , 9 , , 9 , 11 ,4 , 5, , 5, , , 1 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1 , 1, 1, 0 , , , , , , , , , , , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, PHỤ LỤC 4.1 KẾT QUẢ HỒI QUY MƠ HÌNH - Thống kê mơ tả - Phân tích tương quan - Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (khơng bị tượng đa cộng tuyến) - Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi) - Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với (không bị tượng tự tương quan) - So sánh mơ hình panel data: Pooled Regression, Fixed effects model, Random effects model  So sánh mơ hình: Pooled Regression Fixed effects model: Ta tiến hành so sánh mơ hình Pooled Regression Fixed effects model với giả thuyết H0: Chọn Pooled Regression - Phân tích hồi quy theo Pooled Regression: - Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: F = 0.0001 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model  So sánh mơ hình: Fixed effects model Random effects model: - Phân tích hồi quy theo Fixed effects model: Phân tích hồi quy theo Random effects model: - Kiểm định Hausman Nhận xét: Với mức ý nghĩa 1%, ta có: Prob = 0.0055 < 1% nên bác bỏ giả thuyết H0  chọn Fixed effects model Kết luận chung: Sau so sánh ba mơ hình, ta chọn mơ hình Fixed effects model Kết kiểm định độ phù hợp biến giải thích Kết mơ hình hồi quy sau khắc phục tượng phương sai thay đổi tự tương quan phương pháp bình phương bé tổng quát khả thi (Feasible General Least Square – FGLS) ... tiêu nghiên cứu Bài viết tập trung nghiên cứu ảnh hưởng quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận công ty ngành thực phẩm Việt Nam Các mục tiêu là: (i) Nghiên cứu tác động quản trị vốn lưu động tới lợi. .. Cũng số nghiên cứu thực nghiệm trước thực giới nghiên cứu này, tác giả kiểm định tác động vốn lưu động đến lợi nhuận công ty ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả lựa... đối tượng nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tác động quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận công ty ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam vòng năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay