Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh

87 10 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ TỐ ANH TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN ĐẾN MỨC ĐỘ TỒN TẠI GIAN LẬN SAI SÓT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ TỐ ANH TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN MỨC ĐỘ TỒN TẠI GIAN LẬN SAI SÓT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phan Đình Nguyên TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Đình Nguyên Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày… tháng 10 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T C h P b P b Ủy Ủy v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độclập – Tự – Hạnhphúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: LÊ THỊ TỐ ANH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 22/05/1979 Nơi sinh: Phú Yên Chuyên ngành: Kế Toán MSHV: 1341850065 I- Tên đề tài: Tác động hệ thống thơng tin kế tốn đến mức độ tồn gian lận sai sót doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố hồ chí minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu kiểm tra tác động hệ thống thơng tin kế tốn đến mức độ tồn gian lận sai xót doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh, mơ hình chứng thực nghiệm Nghiên cứu chủ yếu phân tích tác động mơ hình khảo sát 162 mẫu quan sát doanh nghiệp địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2010 đến 2014 Từ kết thu hồi, tác giả đưa số gợi ý giúp nhà quản trị có định chiến lược mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: 17/03/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Phan Đình Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn PGS.TS Phan Đình Nguyên Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Lê Thị Tố Anh ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Thầy PGS.TS Phan Đình Nguyên - Người tận tình bảo, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình thực hồn thành Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, Thầy Cơ Phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho từ lúc vào học Trường Luận văn hoàn thành Nhân dịp, xin cảm ơn đến tất thầy cô môn tận tâm truyền đạt kiến thức quý báu khóa học Cuối cùng, tơi gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè, người ln bên cạnh, hết lòng giúp đỡ, khích lệ tạo thuận lợi tốt để tơi theo học hồn thành Luận văn tốt nghiệp Học viên thực Luận văn Lê Thị Tố Anh TÓM TẮT Nền kinh tế nước ta đường hội nhập vào kinh tế giới Đầu tư nước nước ngày lớn mạnh quy mô lĩnh vực quy mơ vốn Ngày có nhiều tập đồn kinh tế mang tích chất tồn cầu đầu tư vào Việt Nam Trong xu đó, nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời hình thành số tập đồn kinh tế mạnh, làm nòng cốt cho khu vực kinh tế Nhà nước, Chính phủ chuyển đổi nhiều doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mơ hình doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNN&V) loại hình doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng nước nói chung Chính vây gian lận sai sót tồn cản trở hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa (DNN&V) Giả thuyết nghiên cứu đặt cho yếu tố hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) nguyên nhân tác động đến khả tồn gian lận sai sót q trình hoạt động DNN&V Nghiên cứu tập trung vào địa bàn TP.HCM có số lượng lớn DN với đầy đủ loại hình Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố ứng dụng công nghệ thông tin công tác kế tốn, tần suất kiểm kê, vai trò nhân viên quản lý hệ thống kế toán hoạt động kiểm tốn yếu tố có tác động mạnh tới khả tồn sai phạm DNN&V Từ kết nghiên cứu này, số ý kiến đề xuất nhằm hạn chế gian lận sai sót tăng cường hiệu hoạt động phận kế toán DNN&V Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ vừa, gian lận, hệ thống thơng tin kế tốn, sai sót ABSTRACT The economy of our country is on the path of integration in to the world economy Domestic and foreign investment are on massive scale in many different fields as well as capital Today, there are many global economic groups invest in Vietnam As a result, in order to improve the operational efficiency of state enterprises, and to form some strong economic groups as the core of the state sector, the government has been converting many state enterprises to operate as small and medium-sized enterprises Small and medium-sized enterprises (SMEs) are types of enterprises which play an important role in economic development in Ho Chi Minh City and the country Thus fraud and errors affect the performance of the small and medium-sized enterprises (SMEs) Hypothesizes show that elements in the system of accounting information is one of the reason affecting the viability of fraud and error in the operation of SMEs The study focused on HCM City because there is a large number of enterprises with many different categories Research results show that the elements of the application of information technology in the work of accounting, inventory frequency, the role of management staff in the accounting system and auditing activities are the main reason that affect most to the viability of fraud and error in SMEs From the results of this study, some suggestions are proposed to limit fraud and errors, and enhance the operational efficiency of the accounting department in SMEs Keywords: Small information systems, error and Medium-sized Enterprises, fraud, accounting MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT ii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC ix DANH BẢNG MỤC BIỂU CÁC HÌNH x CHƯƠNG TỒNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 1.8 Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Hệ thống thơng tin kế tốn 2.1.1 Khái niệm hệ thống thơng tin kế tốn 2.1.1.1 Hệ thống thông tin đầu vào 2.1.1.2 Hệ thống sở liệu 2.1.1.3 Hệ thống thông tin đầu 2.1.2 Phân loại hệ thống thơng tin kế tốn 2.2 Gian lận sai sót kế toán 10 2.2.1 Định nghĩa gian lận sai sót 10 2.3 Vai trò hệ thống thơng tin kế tốn việc ngăn ngừa gian lận sai sót 12 Ở mơ hình nghiên cưu 2: Với hệ số hồi quy biến X6 X4 tương ứng 0.2428 -0.1701 với mức ý nghĩa 5% 10% cho thấy hai yếu tố có tác động đến mức độ tồn sai sót cơng tác kế tốn doanh nghiệp Thực tế cho thấy doanh nghiệp tiến hành đối chiếu thơng tin kế tốn, kiểm tài sản đối chiếu công nợ thường xuyên với tần suất nhiều giảm khả tồn sai sót doanh nghiệp nhỏ vừa Việc kiểm đối chiếu nhằm so sánh sổ sách với thực tế để phát chênh lệch, qua giúp phát sai sót q trình hạch tốn vào sổ sách heo dõi thực tế Tần suất kiểm - đối chiếu thường xuyên khả phát sai sót cao Vì q trình đối chiếu thơng tin kế tốn - kiểm tra chéo thơng tin phát sai lệch trình hạch tốn thơng tin kế tốn vào sổ sách chứng từ làm giảm khả tồn sai sót Ngược lại, kết mơ hình lại cho thấy hai yếu tố khơng có ảnh hưởng đến tần suất xảy gian lận Trên thực tế gian lận hành vi cố ý che dấu sai phạm nhằm mục đích tư lợi Do đó, sai phạm gian lận che dấu kỹ lưỡng tránh bị phát hoạt động kiểm tra đối chiếu định kỳ Biến X1 (Hình thức cập nhật thơng tin đội ngũ kế tốn) Ngồi ra, kết hai mơ hình cho thấy phát bất ngờ Đó hình thức cập nhật thơng tin đội ngũ kế tốn không làm ảnh hưởng đến mức độ tồn gian lận lại có tác động đến mức độ tồn sai sót hoạt động kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa (hệ số hồi quy biến X1 mơ hình -0.2403 với mức ý nghĩa thống 10%) Nguyên nhân vấn đề lý giải thực tế vấn đề tồn gian lận tài kế tốn doanh nghiệp tùy thuộc vào cách thức quản lý doanh nghiệp, vào đặc trưng riêng doanh nghiệp Việc cập nhật nâng cao kiến thức đội ngũ kế toán làm giảm khả sai sót hiểu sai, hiểu nhầm chế độ kế tốn khơng thể đảm bảo gây ảnh huởng lên khả tồn gian lận, đặc biệt gian lận có tính chất chủ ý nhà quản lý; lẽ gian lận gần bị “vơ hiệu hóa” trước hoạt động hệ thống kiểm sốt nội Thậm chí cá biệt có trường hợp việc am hiểu thơng tin kế tốn giúp cho gian lận trở nên “tinh vi” hơn, khó phát kiểm sốt Cũng từ đây, báo động nhà quản lý doanh nghiệp mối quan đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp nhân viên kế tốn q trình tuyển dụng kiểm sốt nhân viên 5.2 Một số kiến nghị nhằm hạn chế mức độ tồn gian lận sai sót hoạt động kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh Đối với hoạt động kiểm toán Cần tăng cuờng hoạt động kiểm toán doanh nghiệp vừa nhỏ Vấn đề cần xuất phát từ phía doanh nghiệp nhu cầu “tự thân” “vị thân”, lợi ích hoạt động kiểm tốn mang lại Đồng thời, ngụ ý đến vấn đề mức độ kiểm tra độc lập cơng khai thơng tin có ý nghĩa việc hạn chế gian lận sai sót đơn vị Mặc dù hoạt động kiểm tốn phát sinh khoản chi phí định hoạt động mang lại lợi ích ngắn hạn dài hạn cho đơn vị kèm theo báo cáo kiểm tốn kiểm tốn cung cấp ý kiến tư vấn quản lý ý kiến tư vấn tài thực tiễn cho người chủ sở hữu, người khơng có kỹ liên quan đến lĩnh vực Ngoài ra, hoạt động kiểm toán nội nên quan tâm trì khả kiểm sốt thường xun nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kế toán loại hình kiểm tốn đon vị Đối với mức độ kiêm nhiệm Các doanh nghiệp vừa nhỏ cần xây dựng hệ thống kế toán đầy đủ, tổ chức theo dõi riêng mảng kế toán lương, kế toán hàng tồn kho, kế tốn cơng nợ, kế tốn thuế,… Hạn chế tình trạng kiêm nhiệm, chồng chéo cơng việc hệ thống thơng tin kế tốn, phận kế toán chịu trách nhiệm riêng giới hạn yêu cầu, tránh hậu không tốt không chịu trách nhiệm với nội dung đó, tư tưởng ỷ lại,… ảnh hưởng đến việc cung cấp thông tin kế tốn nói riêng kết kinh doanh doanh nghiệp nói chung Đối với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin công tác kế tốn Cần phải sớm ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý, cụ thể việc sử dụng phần mềm kế toán để cập nhật liệu hàng ngày, giúp nhanh chóng có thơng tin cần thiết việc tìm kiếm liệu nhanh kịp thời Ứng dụng công nghệ thông tin hệ thống kế tốn có ý nghĩa lớn việc ngăn ngừa phát sớm gian lận sai sót Cho dù có hiệu nhu số lượng doanh nghiệp áp dụng kỹ thuật ít, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏchi phí đầu tư việc khơng áp dụng biện pháp hiệu cao dẫn đến mát nguồn lực/tài sản doanh nghiệp Nghiên cứu đề xuất với doanh nghiệp nhỏ nên cân nhắc đến lợi ích dài hạn để có đầu tư vào hệ thống thơng tin kế tốn vấn đề kiểm sốt gian lận sai sót Hiện nay, với giá khơng cao cho phần mềm kế toán với tính theo quy định hạch tốn báo cáo Bộ Tài giúp ích nhiều cơng việc kế tốn DN Đối với vai trò nhà quản lý mức độ phân quyền hệ thống kế toán doanh nghiệp Nâng cao vai trò nhà quản lý, đặc biệt tham gia nhà quản lý vào hệ thống kế toán Sự kiểm soát nhà quản lý vấn đề tài kế tốn có ý nghĩa lớn việc kiểm soát ngăn ngừa sai phạm đơn vị Vì cần bước xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, tăng mức độ phân quyền rõ ràng hệ thống kế toán doanh nghiệp Một số báo cáo cần thiết quản trị doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng vật tư (trong phản ánh số lượng, đơn giá, chất lượng chủng loại nhập xuất dùng phận sử dụng để thấy tính hiệu việc sử dụng vật tư phận, từ có biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nữa); báo cáo tình hình nợ phải thu (theo đối tượng phải thu, thời hạn tốn); báo cáo tình hình nợ phải trả theo chủ nợ thời hạn toán Đồng thời, am hiểu cần thiết chun mơn kế tốn nhà quản lý quan trọng Điều không giúp nhà quản lý đọc hiểu thơng tin kế tốn mà giúp cho họ kiểm sốt chặt chẽ nhân viên kế tốn Ngồi ra, nhà quản lý phải biết nhận định rủi ro công tác kế tốn tài đơn vị, tìm kiếm tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm trình độ tương xứng Sự đãi ngộ tương xứng chế thưởng phạt phù hợp áp lực khiến cho rủi ro công tác bị kiểm sốt chặt chẽ hơn, điều đồng nghĩa khả thiệt hại tài vi phạm lĩnh vực giảm đáng kể Đối với tần suất đối chiếu thông tin kế toán tần suất kiểm tài sản – nguồn vốn Tăng cường trì hoạt động kiểm đối chiếu số liệu sổ sách với thực tế Hoạt động hỗ trợ nhà quản lý nắm bắt thông tin cập nhật tình hình thực tế đơn vị Đồng thời, tần suất kiểm đối chiếu cần xác định phù hợp cho loại tài sản, nguồn vốn, nhóm thơng tin để đảm bảo ngun tắc cân chi phí lợi ích Mặt khác, phương pháp kiểm cần có quy chuẩn tăng cường biện pháp nghiệp vụ để hoạt động không hỗ trợ phát ngăn ngừa sai sót cần có ý nghĩa với vấn đề kiểm sốt gian lận Ngồi ra, biện pháp xử lý quy chế thưởng phạt rõ ràng phát vấn đề gian lận nhân viên cần đề cao để mang tính chất ngăn ngừa hành vi cố tình sai phạm nhân viên trực tiếp quản lý tài sản vật chất đơn vị Đối với hình thức cập nhật thơng tin đội ngũ kế tốn Thường xuyên cập nhật thông tin đội ngũ kế tốn thơng qua hình thức đào tạo, tư vấn Điều giúp đội ngũ cao trình độ nghiệp vụ cập nhật văn hành, hạn chế tình trạng sai sót hiểu sai, hiểu nhầm chế độ kế tốn Ngồi ra, nhà quản lý doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp nhân viên kế tốn q trình tuyển dụng kiểm sốt nhân viên cách chặt chẽ 5.3 Hạn chế đề tài kiến nghị nghiên cứu Đề tài nghiên cứu gặp số hạn chế sau: Thứ nhất, đối tượng khảo sát tập trung doanh nghiệp vừa nhỏ, chưa nghiên cứu doanh nghiệp có quy mơ lớn Thứ hai, thời gian có hạn nên số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ khảo sát hạn chế tập trung khu vực thành phố Hồ Chí Minh Thứ ba, số yếu tố như: hoàn cảnh tạo áp lực, nắm bắt hội tính trung thực cá nhân người làm kế toán,… chưa đưa vào mơ hình nghiên cứu Trên số hạn chế đề tài hướng nghiên cứu đề tài sau Nếu nghiên cứu khắc phục nhược điểm đưa kết xác tác động hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn gian lận sai sót doanh nghiệp vừa nhỏ Với mục tiêu nghiên cứu tác động hệ thống thơng tin kế tốn đến mức độ tồn gian lận sai sót doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đạt mục tiêu đề Bằng cách sử dụng phương pháp vấn chuyên gia hình thức tham vấn trực tiếp số người am hiểu sâu hoạt động kế toán doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để làm tiền đề xây dựng mơ hình nghiên cứu phù hợp với thực tiễn Kết hợp với việc sử dụng phương pháp thống mô tả để mơ tả mẫu nghiên cứu phân tích Tiếp đó, đề tài sử dụng phương pháp hồi quy theo phương pháp OLS cho thấy hệ thống thông tin kế tốn có ảnh huởng lớn đến khả xảy gian lận sai sót hoạt động kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ Trong đó, yếu tố tác động đến mức độ tồn gian lận sai sót bao gồm: X2 (Hoạt động kiểm toán), X8 (Mức độ kiêm nhiệm), X3 (Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác kế tốn), X5 (Mức độ phân quyền truy cập phần mềm), X7 (Vai trò nhà quản lý hệ thống kế tốn) Ngồi ra, kết nghiên cứu cung số yếu tố X6 (Tần suất đối chiếu thơng tin kế tốn), X1 (Hình thức cập nhật thơng tin đội ngũ kế tốn), X4 (Tần suất kiểm tài sản – nguồn vốn) có tác động khác đến gian lận sai sót Từ kết thu được, đề tài giúp đưa số kiến nghị nhằm hạn chế mức độ tồn gian lận sai sót cơng tác kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ Những kết nghiên cứu gặp phải số hạn chế, thiếu sót, chưa đạt thấu đáo, đầy đủ Tác giả mong nhận góp ý, trao đổi, dẫn Thầy / Cô, nhà khoa học bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực để kết nghiên cứu ngày hoàn thiện hơn./ Beard & Wen (2007), Reducing the Threat levels for Accounting Information Systems Challenges for Management, Accountants, Auditors, and Academicians Gujrati (2003), Basic Econometrics (4th edn), New York: McGraw-Hill Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà Xuất Bản Hồng Đức Morey (2010), Accounting errors, fraud are common problems for small businesses Technology, Watchdog, Accounting & Auditing Retrieved 25/11/2010 Murtagh (2010), "Kiểm toán DNNVV: Kiểm tốn nhỏ, lợi ích lớn." Retrieved 30-04/2013 Ngơ Thị Thu Hằng, Lê Thị Kim Son, Nguyễn Thị Thùy Dung (2013), Tác động hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn gian lận sai sót doanh nghiệp nhỏ vừa Hà nội, Tạp chí Khoa học Phát triển 2013, tập 11, số 4: 565-573 Romney & Steinbart (2012), Accounting Information Systems twelfth London: Pearson Sriram (1995), Accounting information system issues of FMS Integrated Manufacturing Systems 6(1): 35-40 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT Đề tài: Tác động hệ thống thơng tin kế tốn đến mức độ tồn gian lận sai sót doanh nghiệp nhỏ vừa (Thông tin thu thập từ Anh / Chị tuyệt đối giữ kín, hồn tồn dùng làm sở cho mục đích nghiên cứu khoa học) Anh / Chị vui lòng ghi thơng tin đánh dấu  vào thích hợp, vui lòng khơng để trống Phần 1: Thơng tin đối tượng khảo sát: Câu Họ tên Anh / Chị: Câu Tên doanh nghiệp Anh / Chị công tác: Câu Địa doanh nghiệp Anh / Chị công tác: Câu Số điện thoại doanh nghiệp Anh / Chị công tác: Câu Giới tính Anh / Chị:  Nam  Nữ Câu Độ tuổi Anh / Chị:  Từ 18 đến 30 tuổi  Từ 32 đến 40 tuổi  Từ 41 đến 50 tuổi  tuổi Trên 50 Câu Trình độ học vấn Anh/Chị:  Trung cấp trở xuống  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học Câu 8: Anh / Chị vui lòng cho biết doanh nghiệp Anh / Chị thuộc loại hình sau đây:  Doanh nghiệp tư nhân  Doanh nghiệp TNHH  Doanh nghiệp cổ phần  Loại hình khác: Phần Tác động hệ thống thơng tin kế tốn đến mức độ tồn gian lận sai sót doanh nghiệp nhỏ vừa: Anh/Chị vui lòng đánh dấu  vào thích hợp cho mức độ đồng ý với phát biểu sau: Câu Mức độ tồn gian lận phận kế toán doanh nghiệp Anh / Chị công tác:  Không tồnTồn  Bình thường  Tồn nhiều  Tồn nhiều Câu 10 Mức độ tồn sai sót phận kế tốn doanh nghiệp Anh / Chị cơng tác:  Khơng tồnTồn  Bình thường  Tồn nhiều  Tồn nhiều Câu 11 Hình thức cập nhật thơng tin phận kế toán doanh nghiệp Anh / Chị cơng tác:  Bộ phận kế tốn tự cập nhật  Bộ phận kế tốn cập nhật thơng qua hình thức đào tạo, tư vấn Câu 12 Hoạt động kiểm toán doanh nghiệp Anh / Chị công tác:  Doanh nghiệp không sử dụng kiểm tốn độc lập bên ngồi  Doanh nghiệp kiểm tốn quan kiểm tốn bên ngồi doanh nghiệp Câu 13 Mức độ ứng dụng công nghệ thơng tin cơng tác kế tốn doanh nghiệp Anh / Chị công tác:  Doanh nghiệp chủ yếu thực kế toán “tay”  Doanh nghiệp chủ yếu sử dụng phần mềm Excel  Doanh nghiệp chủ yếu sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng Câu 14 Tần suất kiểm tài sản – nguồn vốn doanh nghiệp Anh / Chị công tác:  Rất kiểm  Ít kiễm  Kiểm nhiều  Kiểm nhiều Câu 15 Mức độ phân quyền truy cập phần mềm doanh nghiệp Anh / Chị công tác:  Phân quyền  Bình thường  Phân quyến nhiều Câu 16 Tần suất đối chiếu thơng tin kế tốn doanh nghiệp Anh / Chị công tác:  Đối chiếu  Bình thường  Đối chiếu nhiều Câu 17 Vai trò nhà quản lý hệ thống kế toán việc xây dựng áp dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp Anh / Chị cơng tác:  Rất quan trọng  Ít quan trọng  Quan trọng  Rất quang trọng Câu 18 Mức độ kiêm nhiệm người làm kế toán doanh nghiệp Anh / Chị công tác:  Khơng có kiêm nhiệm  Có kiêm nhiệm (từ vị trí trở lên) Xin chân thành cám ơn giúp đỡ Anh/Chị! Phụ lục 2: Kết mơ hình nghiên cứu Phân tích tương quan Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi) Kiểm định tự tương quan biến độc lập mơ hình (khơng bị tượng đa cộng tuyến) Kết mơ hình nghiên cứu 1: Phụ lục 3: Kết mơ hình nghiên cứu 2: Phân tích tương quan Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi) Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mơ hình (khơng bị tượng đa cộng tuyến) Kết mơ hình nghiên cứu 2: ... góc độ lý thuyết tác động hệ thống thơng tin kế tốn đến mức độ tồn gian lận sai sót - Nghiên cứu mức độ tác động hệ thống thông tin kế toán đến khả tồn gian lận sai sót hoạt động kế tốn doanh nghiệp. .. chọn đề tài Tác động hệ thống thơng tin kế tốn đến mức độ tồn gian lận sai sót doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh Nhằm đánh giá mức độ tồn tại, xác phản ánh tình hình tài hoạt động sản... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THỊ TỐ ANH TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN ĐẾN MỨC ĐỘ TỒN TẠI GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh , Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay