Tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh

106 16 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN VĂN ĐIỆP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM TRẦN VĂN ĐIỆP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T T S T S T S P G T S C h Ch Phả b Phả b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 05 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ : G: tên Tr i N Ng : N: ày, 15 B Ch : M: uy K S1 ên ế H4 “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH” II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế, Thiết lập mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế tuân thủ pháp luật thuế Thứ hai, Dựa sở nghiên cứu, đề xuất nhóm giải pháp để tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh III- Ngày giao nhiệm vụ : 20/8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 15/4/2016 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS PHAN ĐÌNH NGUN : PGS.TS Phan Đình Ngun KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp HCM, tháng 05 năm 2016 Tác giả TRẦN VĂN ĐIỆP ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian theo học cao học trường hướng dẫn động viên quý thầy cô, quý đồng nghiệp bạn học viên, động viên gia đình Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tôi xin gửi đến quý Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tơi chân thành cảm ơn PGS.TS Phan Đình Nguyên tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, tơi cố gắng nhiều suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để luận văn hoàn thiện Tp HCM, tháng 05 năm 2016 Tác giả TRẦN VĂN ĐIỆP TÓM TẮT Thuế nguồn thu ngân sách quan trọng quản lý nhà nước phục vụ cho chi tiêu công phủ đầu tư xây dựng phát triển đất nước Thu thuế từ doanh nghiệp nguồn thu lớn ngân sách Do nghiên cứu tính tn thủ doanh nghiệp nộp thuế nhằm giải nhận thức nhà quản lý doanh nghiệp nghĩa vụ nộp thuế nhận thức quan quản lý nhà nước việc động viên hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện nộp thuế vấn đề cần thiết giai đoạn Việt Nam nói chung Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh nói riêng Trong công tác kiểm tra thuế chưa đánh giá, phân tích, phân loại mức độ rủi ro thuế đối tượng nộp thuế để kiểm tra đối tượng; chưa ứng dụng tốt chương trình tin học, kỹ chun mơn vào q trình kiểm tra, từ dẫn đến hiệu cơng tác kiểm tra nhiều hạn chế Xuất phát từ lý trên, Tác giả chọn Đề tài “Tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh” làm Luận văn thạc sĩ kế toán Đề tài nghiên cứu hướng đến mục tiêu sau: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế, Thiết lập mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế tuân thủ pháp luật thuế, Trên sở đề xuất nhóm giải pháp để tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Đối tượng nghiên cứu Luận văn kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế thông qua yếu tố tác động, sở đánh giá hiệu công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm tra thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Luận văn: “Tăng cường cơng tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh” kết cấu thành chương: Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết nghiên cứu ; Chương : Kết luận kiến nghị Cũng nghiên cứu nào, luận văn thạc sĩ có hạn chế định: Nghiên cứu thực thông qua việc khảo sát doanh nghiệp tại Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Cách chọn mẫu nghiên cứu chọn theo phương pháp thuận tiện, nên tính đại diện khơng cao khó mang tính tổng qt để áp dụng cho quan quảnthuế khác ABSTRACT Taxation is an important source of revenue of the current state management service of public spending and government investment in building the country's development Tax revenue from large businesses is a revenue of the budget Therefore research compliance of businesses paying taxes to address perceptions of business managers in the tax obligation and awareness of state management agencies in mobilizing support now in order voluntary tax payment is necessary issues in the current stage of Vietnam in general and Binh Thanh District tax Office in particular In the tax inspection has not evaluated, analyze and classify the risk level of taxation of taxpayers to check the correct objects; not a good application of the computerization program, the expertise in the inspection process, which led to the effectiveness of the test is limited Stemming from the above reasons, the author has chosen theme "Strengthening the check tax law compliance in Binh Thanh District Tax Office" made accounting Masters thesis This research project aims to achieve the following objectives: Study of the factors affecting the efficiency of the check tax law compliance, Establish model factors affecting the monitoring of tax compliance tax laws, on that basis, the solutions proposed to strengthen the compliance check tax law in Binh Thanh District tax Office Subjects of dissertation research is to check compliance with tax laws through the impact factor, on that basis, to assess the effectiveness of the inspection of compliance with laws and proposed tax measures to raise effective tax examination in Binh Thanh District tax Office Topic: "Strengthening the check tax law compliance in Binh Thanh District Tax Office" is structured into chapters: Chapter 1: Introduction; Chapter 2: Rationale; Chapter 3: Research Methodology; Chapter 4: Results of the study; Chapter 5: Conclusions and Recommendations Like any research, this master thesis has certain limitations: The study only done through an examination of the business in the Tax Department in Binh Thanh District Selecting samples for the study were selected by convenient method, so the high representative would not bring a general difficult to apply for taxpayers and other taxes 12 Luật Quảnthuế số 78/2006/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 13 Luật Sửa đổi bổ sung số điều Luật Quảnthuế số 21/2012/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ thơng qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 14 Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/04/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình kiểm tra thuế 15 Nguyễn Thị Thanh Vỹ (2011) Tổ chức tra thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế Nghệ An thực Luận văn Thạc sĩ kinh tế Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội 16 Trần Huy Trường (2013) Quản lý rủi ro hoạt động tra thuế doanh nghiệp Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế Học viện Tài Chính 17 Nguyễn Tuấn Anh (2014) Hồn thiện cơng tác tra thuế thu nhập doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên Luận văn Thạc sĩ Tài – Ngân hàng Trường Đại học kinh tế 18 Hoàng Vân Anh (2008) Một số biện pháp đổi công tác tra kiểm tra thuế điều kiện thực Luật Quảnthuế Việt Nam Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học Viện Tài Hà Nội 19 Ngơ Thị Thu Hương (2011) Nâng cao hiệu tra kiểm tra thuế người nộp thuế tiến trình đại hóa cơng tác quảnthuế Việt Nam Luận văn Thạc sĩ kinh tế Học Viện Tài Hà Nội 20 Lê Duy Thành (2007) Đổi quảnthuế điều kiện hội nhập kinh tế Việt Nam Luận án Tiến sĩ Học Viện Tài Hà Nội 21 Hoàng Thị Thúy Ngọc (2010) Quảnthuế doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận án Tiến sĩ Học viện khoa học xã hội 22 Nguyễn Thị Thùy Dương (2011) Quảnthuế Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Luận án Tiến sĩ Trường Đại học kinh tế Quốc dân 23 Ernc Loo Jatta (2009) “Understanding the compliance behaviour of Malaysian individual taxpayers using a mixed method approach” 24 Eva B Hofmann cộng (2013) “Enhancing tax compliance through coercive and legitimate power of authorities” 25 G.Chau and P.Leung (2009) " A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis" Journal of Accounting and Taxation Vol.1(2) pp.034-040 26 Khadijah Isa Jeff Pope (2014) “Corporate Taxpayers’ Experience in Malaysia” 27 Osebe Rawlings Peter (2013) An analysis of factors affecting tax compliance in the real estate sector in kenya: a case study of real estate owners in nakuru town The degree of master of business administration (finance option) of the school of business Kabarak University TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH -oOo Xin chào anh/chị Tôi tên Trần Văn Điệp học viên lớp cao học chuyên ngành Kế tốn trường Đại Học Cơng Nghệ TP.HCM (HUTECH) Tơi tiến hành nghiên cứu khoa học “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH” Xin anh/chị vui lòng dành chút thời gian giúp tơi trả lời số câu hỏi đóng góp ý kiến cách trung thực thẳng thắn Tất câu trả lời anh/chị có giá trị chương trình nghiên cứu tơi Những thơng tin đảm bảo bí mật khơng sử dụng cho mục đích khác ngồi mục đích nêu Tơi mong nhận hợp tác chân tình anh/chị Xin cảm ơn anh/chị giúp tơi hồn thành chương trình nghiên cứu Phần I: Tất phát biểu đề cập tới vấn đề liên quan đến kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/chị với phát biểu sau cách đánh dấu (x) vào số Ý nghĩa dãy số từ đến sau: 1- Hồn tồn khơng đồng ý; 2- Khơng đồng ý; 3- Bình thường; 4- Đồng ý; MỨC ĐỘ S T T ĐỒNG Ý 1.Số lượng NNT kiểm tra S ố N Cơ qu an 5 Rất đồng ý C C h 5 ấ t Quy trình tổ chức kiểm tra Q uy trì nh T 2 h ủ P h Cô ng tác gi T ổ ch 5 Kết kiểm tra S ố t h T ỷ l Tỷ lệ số th 12 C h ất 13 T r 16 ổ Nhân lực kiểm tra thuế ì Tí 14 nh trá ch Đ 15 o T 2 5 5 Ý thức tuân thủ pháp luật T 18 í 5 5 n 19 h M ứ c H 20 i ệ u M 21 ứ c N 23 N T sa 4.Hệ thống pháp luật P 24 h 5 5 25 p P h Hệ 26 th ốn g C 27 h í Hiệu kiểm tra tuân thủ thuế 29 Ph át hi 30 Tă ng số Đ 5 31 ả 5 m Nâ ng ca o Phần II: Xin anh/chị vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân (Đánh dấu (X) vào thích hợp) Họ tên:………………………………………………………………….… SĐT: ………………… …… Gi ới Tr ìn h độ T hờ i gi C c vụ  N Tr un Đ ại D ướ T B an Đi ều  N  Ca o Tr ên T Tr ên  Tr N hâ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC ANH /CHỊ PHỤ LỤC DANH SÁCH THAM GIA TRẢ LỜI KHẢO SÁT Họ L N N H Tr Đ Đ L H 1 1 Phó tr Phó tr PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA Họ Ch Đ Chi Tr cục P h V P h N P N Nh N gP Tr hPhó Chá B Phó Chi L Phó phò Đ C hGiảng 11 viên Giảng viên Giảng viên Đ ội PHỤ LỤC 03: KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH 2.1: Cronbach's Alpha thang đo Số lượng NNT kiểm tra T P T C B r h ro i u n n ơNNT n b Số ếlượng SL 12 3.5 0.6 0.8 1SL 34 12 36 3.3 73 0.6 04 0.8 2SL 51 96 63 12 3.4 0.6 08 0.7 12 03 3.2 77 0.6 94 0.7 95 SL 2.2: 22 70 86 99 Cronbach's Alpha thang đo Quy trình tổ chức kiểm tra T P T C Bi r h ro ến u n q trình n tổn b Quy Q 16 5.1 0.7 0.8 K1 16 64 5.0 89 0.7 13 0.8 48 Q K2 16 57 5.0 79 0.7 40 0.8 42 Q K3 16 70 5.4 10 0.6 18 0.8 48 Q K4 16 71 5.3 17 0.7 51 0.8 63 Q K52.3: 58 45 13 49 Cronbach's Alpha thang đo Nhân lực kiểm tra thuế B T P T Cr i r h on ế u ba n nlựcơ kiểm n ch’ Nhân NL 12 2.6 0.5 0.7 1NL 45 12 04 2.5 92 0.6 67 0.7 12 72 2.6 57 0.6 11 0.7 58 NL 12 56 2.6 59 0.6 04 0.7 60 NL 2.4: 31 15 67 31 Cronbach's Alpha thang đo Hệ thống pháp luật Bi TruPhưTư Cr ến ng ơngơn on bìn sai g bac qu h h’s Hệ thống pháp HP 12 2.9 0.6 0.7 12 35 2.6 19 0.6 39 0.7 79 HP 2HP 25 66 79 12 2.8 0.6 59 0.7 3HP 31 50 04 12 2.6 0.6 94 0.7 11 21 61 68 2.5: Cronbach's Alpha thang đo Ý thức tuân thủ pháp luật B Tr Ph T Cr i un ươ ươ on ế g ng ng ba bì sa ch Ýnthức tuân thủ pháp luật: Y 16.29 5.764 0.85 T 73 Y 16.27 5.818 70.85 T 75 Y 16.28 5.681 50.86 T 72 0.86 Y 16.24 5.741 T 72 0.87 Y 16.33 6.134 T 2.6: Cronbach's 67 Alpha thang đo Kết kiểm tra B Tr Ph T Cr i un ươ ươ on ế g ng ng ba n bìquảsakiểm ch Kết tra: Cronbach’s K 11.13 3.938 0.784 P1 11.27 67 0.765 K 3.754 P2 71 K 11.22 3.914 0.809 P3 61 K 11.15 3.872 0.797 P42.7: Cronbach's 64 Alpha thang đo Hiệu kiểm tra tuân thủ thuế Cr on BTr Ph T ba i un ươ ươ Hiệu kiểmch tra12 tuân K 3.thủ 0.730.840 Q 54 40.790.818 K 12 Q 12 50 0.862 K 0.67 Q 12 69 0.841 K 0.72 Q 2.8: 55 kiểm định KMO Bartlett Kết Ki Kiểm 0và định KMO 93 Ki A ể Df pp 14 Si 03 g Ma trận hệ số tải nhân tố 2.9: B i S ế L S L S L S L Q K Q K Q K Q K Q K N L N L N L N L H 0 0 Y 7ế 0 0 20 0 72 73 64 77 H P2 H P3 H P4 0 Y T Y T Y 0 T Y T Y T K P1 K P2 K P3 K P4 K 0 Q 57 K Q 82 K 0 Q 67 K Q 10 2 1 1 60 Ti 18 07 Tổng phương sai trích 61.487% 2.10: Kết phân tích tương quan biến SLHệ số tương quan Sig QKHệ số tương quan Sig NLHệ số tương quan Sig HPHệ số tương quan Sig YTHệ số tương quan Sig KPHệ số tương quan Sig KQHệ số tương quan Sig SL QK NL HP YT KP KQ 0.517** 0.336** 0.268** 0.422** 0.520** 0.577** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.260** 0.471** 0.624** 0.485** 0.576** 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.211** 0.337** 0.312** 0.471** 0.004 0.000 0.000 0.000 0.359** 0.424** 0.446** 0.000 0.000 0.000 0.476** 0.551** 0.000 0.000 0.566** 0.000 2.11: Chỉ tiêu đánh giá độ phù hợp mơ hình Thống kê R Độ thay S đư lệc i M R T T g ợc h ô R h h d d hiệ ch a a f f thay y y uẩ u 1h 0 0.4 38 1đổi 12 75 a 5 65 82 a Dự4báo: (Hằng số) KP NL HP YT SL QK 2.12: Kiểm định độ phù hợp mơ hình ANOVAa Tổ Tru ng ng Mơ bìn df bìn F Sig hìnhHồ 39 h 6.5 h 38 .0.0 i 00 02 18 00 qu Ph 29 17 0.1 a ần 62 70 Tổ 868 18 dư ng 63 a Biến7phụ thuộc: KQ b Dự báo: (Hằng số) KP NL HP YT SL QK 2.13: Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội số chưa chuẩ n Mơ hìn hH ằn Đ Bộ l - ệ0 H ệ M s ứ ố B tc e t - oe Đa cộng tuyến D u V n I g F S 0 0 L2 6 Q 0 0 K1 N 0 0 L2 H0 0 0 P1 Y 0 0 T1 K0 0 0 P1 a Biến phụ 2.14: Biểu đồ phân phối chuẩn phần dư 2.15 Biểu đồ P – P Plot ... thủ pháp luật thuế đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kiểm tra thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh Luận văn: Tăng cường cơng tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh ... tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế tuân thủ pháp luật thuế Trên sở đề xuất nhóm giải pháp để tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh 1.3 Câu hỏi... Cơng tác kiểm tra thuế có mối quan hệ với công tác quản lý thuế? Mức độ tuân thủ thuế Người nộp thuế nào? Hiệu công tác kiểm tra thuế ? Tại hiệu công tác kiểm tra thuế năm qua Chi cục Thuế Quận Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh , Tăng cường công tác kiểm tra tuân thủ pháp luật thuế tại chi cục thuế quận bình thạnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay