Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh bình dương

179 9 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT THỰC TRẠNG TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT THỰC TRẠNG TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN MỸ HẠNH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Phan Mỹ Hạnh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 19 tháng năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T H C d P C G T P S T P S T Ủ S T Ủ S Th Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS TS Phan Đình Ngun TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐH NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hồng Việt Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 23/5/1976 Nơi sinh: Bình Dương Chun ngành: Kế tốn MSHV: 134 1850058 I- Tên tài: đề Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Bình Dương II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hóa lý luận tuân thủ thuế TNDN doanh nghiệp hệ thống kiểm soát thuế - Khảo sát thực trạng tuân thủ thuế TNDN doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý Cục Thuế Qua phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế tìm nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý kiểm soát tuân thủ thuế TNDN doanh nghiệp hệ thống kiểm soát quan thuế III- Ngày 18/8/2014 giao IV- Ngày 15/3/2015 hoàn nhiệm thành vụ: nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS Phan Mỹ Hạnh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH TS Phan Mỹ Hạnh i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Hồng Việt ii LỜI CÁM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Kết hơm khơng q trình nỗ lực thân mà nhiều hỗ trợ động viên nhiều người Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn đến: Quý Thầy, Cô trường Đại học Công nghệ TP.HCM truyền đạt kiến thức thời gian mà học trường, đặc biệt hương dẫn tận tình TS Phan Mỹ Hạnh – Khoa Tài ngân hàng Lãnh đạo anh, chị em đồng nghiệp văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tài liệu quý báu để hồn thành luận văn Gia đình, bạn bè, người động viên, hỗ trợ chỗ dựa tinh thần, chia khó khăn q trình tơi thực luận văn Trong q trình hồn tất đề tài, cố gắng tham khảo nhiều đề tài, tranh thủ nhiều ý kiến đóng góp, song thiếu sót điều khơng thể tránh khỏi Rất mong đóng góp quý báu từ Quý Thầy, Cô, đồng nghiệp bạn Xin chân thành cảm ơn Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Việt TÓM TẮT Bình Dương tỉnh thuộc vùng Đơng Nam Bộ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km Dự kiến đến năm 2020, Bình Dương thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm quận nội thành, huyện ngoại thành với 112 xã, phường, thị trấn Bình Dương vùng đất chiến trường năm xưa với địa danh vào lịch sử Phú Lợi, Bàu Bàng, Bến Súc, Lai Khê, Nhà Đỏ đặc biệt chiến khu Đ với trung tâm huyện Tân Uyên, vùng Tam giác sắt có ba làng An (An Điền, An Tây Phú An) Bình Dương hơm điểm sáng đồ kinh tế đất nước với thành tựu đổi hội nhập kinh tế quốc tế, trước hết kết trội thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Cùng với xu hướng phát triển kinh tế số lượng doanh nghiệp ngày tăng nhanh, bên cạnh doanh nghiệp có nguồn vốn nước có doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngồi, doanh nghiệp đóng góp lớn vào phát triển kinh tế cho tỉnh nhà Song song với phát triển đó, để đảm bảo nguồn thu cho NSNN theo tiêu chí ngành thuế “thu đúng, thu đủ, kịp thời” người nộp thuế hệ thống kiểm sốt thuế thực việc tuân thủ thuế theo quy định thơng qua văn sách thuế tình hình hoạt động kinh doanh thực tế doanh nghiệp Nguồn thu thuế từ Cục Thuế tỉnh Bình Dương chiếm tỷ trọng lớn tổng thu NSNN tỉnh nhà, đặc biệt nguồn thu từ thuế TNDN Loại thuế phức tạp đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ để tránh thất thu cho NSNN Nhận thấy phức tạp luận văn tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng tuân thủ thuế TNDN Cục Thuế tỉnh Bình Dương” Luận văn giới thiệu tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương, thơng qua giới thiệu Cục Thuế Bình Dương doanh nghiệp hoạt động thuộc Cục Thuế quản lý Bằng phương pháp định tính với lý luận bản, luận văn nêu lên khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá tuân thuế TNDN từ hai phía người nộp thuế hệ thống kiểm soát thuế kết hợp việc phân tích nhân tố tác động đến tuân thủ thuế Luận văn nói lên thực trạng tuân thủ thuế TNDN qua việc trình bày số liệu thực tế Cục Thuế Sau kiểm chứng lại phương pháp định lượng thông qua việc phát phiếu khảo sát điều tra nhân tố tác động đến tuân thủ thuế Sau tổng hợp phân tích đánh giá kết quả, tác giả đưa giải pháp nhằm tăng cường tuân thủ thuế TNDN người nộp thuế hệ thống kiểm sốt thuế, góp phần nâng cao công tác quản lý thuế Cục Thuế Bình Dương YTNV4: Nhan thuc tinh cong bang YTNV5: Chi phi tuan thu 10.9732 5.919 523 654 10.9911 6.744 408 718 Thành phần Chính sách thuế 4.1 Thành phần Chính sách thuế (lần 1) Scale: CHINH SACH THUE Reliability Statistics C N r of o Ite 78 Item-Total Statistics CS T1: Mu c thu e C ST 2: Su S S Co C ca c rre r le o M al cte n e 7.6 d 12 482 62 728 7.20 12 420 714 6.7 65 13 7.6 473 719 8.6 13 63 4.2 Thành phần Chính sách thuế (lần sau loại biến CST5) Scale: CHINH SACH THUE-LOAI CST5 Reliability Statistics C N r of o Ite 80 Item-Total Statistics CS T1: Mu c thu e C ST S S Co C ca c rre r le M al cte o e 5.5 9.2 61 760 5.11 9.3 737 4.5 65 9.5 5.4 728 Thành phần Bộ máy quản lý Reliability Statistics C N r of o Ite 75 Item-Total Statistics Sc al e M B M QL 1: Ho at ng en tru S C C c o r a r o r n 12 8.6 58 696 0 8.7 12 716 8.6 53 9.8 708 13 55 10 707 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) Phân tích nhân tố biến độc lập 1.1 Phân tích nhân tố biến độc lập (lần – 20 biến) Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kai ser Me yer - 81 190 00 Total Variance Explained C Initial Eigen value % C o m p o n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T ot al o f 6 9 1 9 4 9 Extra Rotation ction Sums of Sums Squared T %C T % Cu u o u ot m t al o o m a u f m f u l1 u2 7 70 3 3 3 65 0 0 1 2 1 4 39 2 27 01 1 1 0 3 1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix B M QL 72 31 2: Na ng luc doi ng u ca n bo th ue B M QL 1: Ho at 71 34 70 84 69 81 30 51 67 76 66 73 ng en tru ye n B M QL 4: 79 72 78 59 61 74 a 1.2 Phân tích nhân tố biến độc lập (lần – sau loại biến DDHD4 ) KMO and Bartlett's Test Kai ser Me yer - 801 171 000 Total Variance Explained C o m p o n 10 11 12 13 14 15 Initial Extracti Eige on nvalu Sums T % Cum T Cum % ot ot ul ul al o al o f at f at iv 7 9 9 1 9 7 1 8 7 2 8 4 Rotation Sums of Squared T % Cu ot m al o u f iv 2 7 0 9 3 9 1 9 7 8 4 9 4 9 l1 3 5 17 18 1 19 0 Extraction Method: Principal Component Analysis 16 Rotated Component Matrix B M QL 72 32 2: Na ng luc doi ng u ca n bo thu e B M QL 1: Ho at ng en tru ye n B M 71 70 33 70 85 30 81 51 68 76 67 72 81 72 79 59 74 59 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations a Phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kai ser Me yer - 6 Total Variance Explained Co mp on I Extractio n n Sums T % Cu T% Cu o of m oof mu 60 60 60 60 91 91 21 81 38 Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix Co mp M DT T3 : Tu an 794 785 753 thu Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC HỒI QUY TUYẾN TÍNH Regression Descriptive Statistics M St e d 53 90 T U A N T H U N 22 22 22 22 77 Variables Entered/Removed Mo del V a r B a V M a et r h O M AY Q Ent er U A NL Y,Dependent Variable: TUANTHUTHUE a b All requested variables entered Model Summary Mo del R R Ad S S jus t te qu d d ar R b Chan Du ge R F d df S rbi S f ig nq F W ua Ch e E ats1 6 611 a Predictors: (Constant), BOMAYQUANLY, YTHUC, CHINHSACHTHUE, DACDIEMKETOAN, DACDIEMHOATDONG b Dependent Variable: TUANTHUTHUE a ANOVA Mo Su dM F S del m e i 7.9 Reg39.5 e 25 218 n 11 64 223 a Dependent Variable: TUANTHUTHUE b Predictors: (Constant), BOMAYQUANLY, YTHUC, CHINHSACHTHUE, DACDIEMKETOAN, DACDIEMHOATDONG a Coefficients Mo Unsta St del ndard a iz ed n t Si g Col line arit y B S d B Toler V e I t a t F d n (Con 27 s 223 D 54 199 D 11 160 H 42 339 T 16 224 NG 53 a Dependent Variable: TUANTHUTHUE Histogram Dependent Variable: TUANTHUTHUE MeaJ,.1.9Cf.15 Std Dev • 0.989 N• 224 � ; 15 '•• "" s , • -2 " Regression Stomdardized Residual Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: TUANTHUTHUE •• • •e" •• , •• "• w• •• oa ' ' •• •• Obs1trv1td Cum Prob •• Scatterplot Dependent Variable: TUANTHUTHUE •, •• ; •� •e ! � •< a r •• " : < 0 0 • e • :;, 0 � •• _,, ••• , •• •• ... thống hóa lý luận tuân thủ thu TNDN doanh nghiệp hệ thống kiểm soát tuân thủ thu TNDN quan thu - Khảo sát thực trạng tuân thủ thu TNDN doanh nghiệp thu c phạm vi quản lý Cục Thu Qua phân tích,... Bình Dương Chun ngành: Kế tốn MSHV: 134 1850058 I- Tên tài: đề Thực trạng tuân thủ thu thu nhập doanh nghiệp Cục Thu tỉnh Bình Dương II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hóa lý luận tuân thủ thu . .. biệt tỉnh Bình Dương nguồn thu thu TNDN chiếm tỷ trọng lớn 34% (số liệu năm 2013) tổng số thu thu Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn ấy, việc thực đề tài Thực trạng tuân thủ thu thu nhập doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh bình dương , Thực trạng tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay