Vai trò của hội đồng quản trị tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp niêm yết trên dàn chứng khoán tp HCM

111 8 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 20:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VŨ THỊ PHƯƠNG GIANG VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VŨ THỊ PHƯƠNG GIANG VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH HÀ TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Minh Hà (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày12 tháng 7năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T P G T S P G T S T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÒNG QLKH – ĐTSĐ NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày15tháng năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: VŨ THỊ PHƯƠNG GIANG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 16/04/1973 Nơi sinh: Hà Nam Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850007 I- Tên đề tài: Vai trò Hội đồng quản trị tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sànchứng khốn thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu vai trò Hội đồng quản trị tác động đến hiệu hoạt động (ROA) doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Dựa lý thuyết, nghiên cứu trước giới Việt Nam, tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu vai trò HĐQT tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Với số liệu thu thập 100 cơng ty niêm yết sàn chứng khốn Tp.HCM thời gian năm 2012-2013-2014 Thơng qua mơ hình tính tốn xử lý số liệu phần mềm SPSS, tác giả tìm vai trò HĐQT tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp thông qua vai trò HĐQT III- Ngày giao nhiệm vụ: Tháng năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Tháng 6/2016 V- Cán hướng dẫn:PGS.TS Nguyễn Minh Hà CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Nguyễn Minh Hà KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Vai trò hội đồng quản trị tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn TP HCM” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân.Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2016 Học viên thực Luận văn Vũ Thị Phương Giang ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tơi xin gửi đến q Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Minh Hà tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn.Nếu lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để luận văn hồn thiện Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng năm 2016 Học viên thực Luận văn Vũ Thị Phương Giang TÓM TẮT Luận văn đo lường tác động vai trò Hội đồng quản trị (HĐQT) đến hiệu hoạt động công ty xây dựng khung nghiên cứu, phát triển giả thuyết nghiên cứu dựa việc tham khảo sở lý thuyết liên quan, từ dự đốn mối quan hệ vai trò HĐQT với hiệu hoạt động công ty Mục tiêu nghiên cứu đề tài tìm hiểu tác động vai trò Hội đồng quản trị (HĐQT) đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn Tp Hồ Chí Minh, cụ thể từ năm 2012-2013-2014 Dựa vào sở lý thuyết nghiên cứu trước, tác giả đưa mơ hình nghiên cứu gồm biến phụ thuộc ROA, biến độc lập Thơng qua mơ hình tính tốn xử lý số liệu phần mềm SPSS, tác giả tìm nhân tố quyền kiêm nhiệm, thành viên HĐQT không điều hành, quy mô công ty, quy mô HĐQT số năm thành lập công nhân tố tác động trực tiếp đến ROA doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Trong quyền kiêm nhiệm, thành viên HĐQT khơng điều hành, quy mô công ty, quy mô HĐQT nhân tố ảnh hưởng đáng kể đến ROA Cụ thể, thành viên HĐQT kiêm nhiệm, thành viên HĐQT không điều hành nhiều, quy mô công ty hay quy mơ HĐQT lớn ROA hiệu Ngược lại, số năm thành lập cơng cao ROA hiệu lúc doanh nghiệp nhiều có thương hiệu Từ kết nghiên cứu này, luận văn đưa số giải pháp cho công ty niêm yết sàn chứng khoán Tp.HCM ABSTRACT This thesis measure the impact the role of the Board of Management (BoM) to company performance and has developed research framework, as well as the development of research-based theory to refer to the rationale related theories, which predict the relationship between the role of the Board of Directors with company performance The goal of the research study was to understand the impact the role of the Board of Management (BoM) to the performance of listed companies on the stock market Tp Ho Chi Minh, namely in 2012-2013-2014 Based on the theoretical basis and the previous study, the authors came up with the research model includes one dependent variable ROA, independent variables Through computational models and process data with SPSS software, the author has found the right needle factors responsible, non-executive board members, company size, scope and number of the founding Board of the these factors directly impact ROA listed on the stock market in Ho Chi Minh city In it for the right needle, non-executive board members, company size and scale of the Board are factors significantly affecting ROA Specifically, if the board members as part-time, non-executive board members more, company size, or scale the greater the ROA Board as ineffective Conversely, some of the founding of the more higher the ROA efficient because now businesses have more or less brand Based on the research findings, thereby giving some essays solution for companies listed on the HCM City Stock Exchange MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh doanh nghiệp………………… 2.1.2 Ý nghĩa hiệu kinh doanh doanh nghiệp ……………………6 2.1.3 Phân loại loại hiệu kinh doanh doanh nghiệp………………… 2.1.4 Vai trò hiệu kinh doanh doanh nghiệp……………………… 2.1.5 Bản chất hiệu kinh doanh doanh nghiệp……………………… 2.1.6 Sự cần thiết nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp…… 2.1.7 Đo lường hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp …… 2.2 Vai trò hội đồng quản trị 17 2.2.1 Khái niệm hội đồng quản trị 17 2.2.2 Vai trò kiểm sốt 18 2.2.3 Vai trò hỗ trợ 19 2.2.4 Vai trò chiến lược 20 2.3 Đặc điểm Hội đồng quản trị hiệu hoạt động công ty 23 2.3.1.Quy mô Hội đồng quản trị 23 2.3.2 Thành viên nữ Hội đồng quản trị 25 2.3.3 Tỷ lệ sở hữu vốn Hội đồng quản trị 27 2.3.4 Quy mô công ty 27 2.3.5 Số năm thành lập công ty 27 2.3.6 Quyền kiêm nhiệm 28 2.3.7 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 29 2.4 Các nghiên cứu trước 30 2.4.1 Nghiên cứu nước 30 2.4.2 Nghiên cứu nước 32 CHUƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 Quy trình nghiên cứu 41 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 42 3.3 Phương pháp xử lý liệu 42 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 43 3.4.1 Quy mơ HĐQT (Ký hiệu - Boardsize) 43 3.4.2 Thành viên nữ HĐQT (Ký hiệu - Gender) 44 3.4.3 Tỷ lệ sở hữu vốn HĐQT (Ký hiệu - Own) 45 3.4.4 Quy mô công ty (Ký hiệu - Size) 45 3.4.5 Số năm thành lập công ty (Ký hiệu - Age) 46 3.4.6 Quyền kiêm nhiệm 46 3.4.7 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 47 3.5 Mơ hình nghiên cứu 48 3.6 Mơ tả biến mơ hình phương pháp đo lường 49 3.6.1 Xây dựng thang đo 50 3.6.2 Biến phụ thuộc (Hiệu hoạt động công ty) 50 3.6.3 Các Biến độc lập 50 3.6.3.1 Quy mô Hội đồng quản trị (Ký hiệu - Boardsize) 50 3.6.3.2 Số thành viên nữ có Hội đồng quản trị (Ký hiệu Gender) 50 Phạm Văn Dược(2008), “ Phân tích hoạt động kinh doanh” Nhà xuất Thống kê, tái tháng 3/2008 10 Phan Đức Dũng(2009), “ Phân tích báo cáo tài định giá trị Doanh nghiệp” Nhà xuất Thống kê tháng 7/2009  Tiếng Anh 11 Adam, R., B and Ferreira, D., 2007 A theory of friendly boards.Journal of Finance.62(1).217-250 12 Babic, V., M., Nikolic, J., M., 2011 Rethinking Board Role Performance:Towards An Integrative Model Economic Annals.56(190) 140-162 13 Bathula, H., 2008 Board Characteristics and Firm Performance: Evidence from New Zealand New Zealand: AUT University 14 Berger, A., N and Udell, G F., 1998 The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity and Debt Markets in Financial Growth Cycle Journal of Banking &Finance.22(6-8) 613-673 15 Boone, A L., Field, L C., Karpoff, J M and Raheja, C G., 2007 The Determinants of Corporate Board Size and Composition: An Empirical Analysis Journal of Financial Economics.85(1).66–101 16 Cater, D., A., Simkin, B., J and Simpson, W., G., 2003 Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value.The Financial Review.38(1).33-53 17 Chen, C., W., Lin, J., B and Yi, B., 2008 CEO Duality and Firm Performance: An Endogenous Issue Corporate Ownership and Control.6(1).58-65 18 Daraghma, Z and Alsinawi, A., 2010 Board of Directors, Management Ownership and Capital Structure and Its Effect on Performance: The Case of Palestine Securities Exchange International Journal of Bussiness and Management 5(11).118-127 19 Daily, C., M., and Certo, S., T and Dalton, D., R., 1999 A Decade of Corporate Women: Some Progress in the Boardroom, None in the Executive Suite Strategic Management Journal.20(1).93-99 20 Huse, M and Solberg, A., G., 2006 Gender-related boardroom dynamics: How Scandinavian women make and can make contributions on corporate boards Women In Management Review 21(2).113-130 21 Hillman, A., J and Dalziel, T., 2003.Boards of Directors and Firm Performance- Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives.Academy of Management Review.28(3).383-396 22 Hebble, A., 2007 Female Directors And Firm Characteristics; A USA-UK Comparison International Business and Economics Research Journal.6(6).15-20 23 Jaafar, A and El-Shawa, M., 2009 Ownership Concentration, Board Characteristics and Performance: Evidence from Jordan Research in Accounting in Emerging Economices 73-95 24 Kyereboah-Coleman, A and Biekpe, N., 2006 The Relationship Between Board Size, Board Composition, Ceo Duality and Firm Performance: Experience from Ghana Working Paper 25 Marinova, J., Plantenga, J and Remery, C., 2010 Gender Diversity and Firm Performance: Evidence from Dutch and Danish Boardrooms Working Paper 26 Ness, R., Miesing, P and Kang, J., 2010 Boards of Director Composition and Financial Performance in A Sarbanes-Oxley World Academy of Business and Economics Journal.10(5).56-74 27 O’Connell, V and Cramer, N., 2010 The Relationship Between Firm Performance and Board Characteristics in Ireland European Management Journal.28(5).387-399 28 Shakir, R., 2008 Board Size, Executive Directors and property Firm Performance in Malaysia Pacific Rim Property Research Journal.14(1).6680 29 Guest, P., M., 2009 The Impact of Board Size on Firm Performance: Evidence from the UK The European Journal of Finance.15(4).385-404 30 Gill, A and Mathur, N., 2011.Board Size, CEO Duality, and the Value of Canadian Manufacturing Firms.Journal of Applied Finace &Banking.1(3).1-13 31 Peni, E., 2012 CEO and Chairperson Characteristics and firm performance.Journal of Management and Governance 32 Uwalomwa, U and Olamide, O., 2012 An Empirical Examination of the Relationship between Ownership Struture and the Performance of Firms in Negeria.International Business Research.5(1).208-215 33 Topak, M., S., 2011 The Effect of Board Size on Firm Performance: Evidence from Turkey Middle Eastern Finance and Economics 14 119127 34 Shah, S., Butt, S., A and Seed, M., M., 2010 Ownership structure and performance of firms Empirical evidence from an emerging market African Journal of Business Management.5(2).515-523 PHỤ LỤC 01 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM NGUỒN DỮ LIỆU TRONG BÀI S M T ã MC T TC T LC T FC T CC T EC T IC T MC T SC T CC T PC T CC T XC T GC T DC T IC T DC T GC T LC T TC T AC T CC T GC T 3 3 3 4 4 4 5 CC T CC T EC T NC T CC T CC T CC T TC T AC T TC T GC T IC T GC T AC T GC T GC T XC T CC T DC T CC T CC T CT C CC T HC T AC T RC T AC T BC T 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 ST C 0C T FC T MC T GC T MC T LC T XC T 8C T SC T GC T PC T GC T CC T CC T NC T GC T CC T CC T LC T NC T TC T CC T CC T CC T NC T NC T TT C EC T VC T TC T IC T IC T SC T GC T AC T CC T MC T HC T CC T FC T PC T CT ập DC T DC T MC T BC T FC T OC T PHỤ LỤC 02: BẢNG THỐNG KÊ DỮ LIỆU Thống kê mô tả ch số ROA Descriptive Statistics NM M ini ax 100 - 32 RO A 100 Val M St e d 1 Thống kê mô tả biến độc lập Descriptive Statistics B o a r d s i z e NM M M St ini ax e d 100 4.0 11 0 100 00 100 34 56 100 11 100 20 13 100 2.0 1000 14 00 100 00 Ma trận tương quan biến Correlations e R Bo Ge O Si O ard nd w ze ROA 1B G e n d e r Pea rso n O w n Cor rela tion S i z e A R O A 0 B G e n d e r ) O w n S i z e 0 0 1 1 1 0 100 0 100 100 100 100 100 100 1 0 1 1 1 1 A Du Ou g alit tD 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 Thơng số mơ hình Model Summaryb Mo del a Predictors: (Constant), OutDir, Boardsize, Duality, Size, Own, Age, Gender b Dependent Variable: ROA Các thông số thống kê mơ hình Coefficientsa St Unsta an Colline Mondardi t Si arity da g Statisti zed S B T V t e ol I (C 68 093 211 on 025 008 283 - st - 009 1 n 001 001 117 - - B 018 a010 004 217 si096 019 399 - - 014 ea Dependent Variable: ROA R R Ad St jus d ted S R Er q Sq ror 5 R F df Sq ua re C1 d f C h D S u i r g b1 6 Thơng số mơ hình Model Summaryb Mo del a Predictors: (Constant), OutDir, Boardsize, Duality, Size, Age, Gender b Dependent Variable: ROA Các thông số thống kê mơ hình: Coefficientsa U St Colline n an t S arity s da i Statisti B St B T V g d e ol I (C 33 t 294 - B - 1 - si - G 193 e 1 422 - - ROA a Dependent Variable: St Ad R R jus d R F df Sq ted Squ Er uar are e R ror C1 5 C h df S i g D u r MƠ HÌNH Kiểm định giả định phương sai sai số không đổi 9.Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: + Đồ thị P-P Plot: + Đồ thị Histogram: 10 Ma trận tương quan biến mơ hình Correlations R B O oa ROA1B S Pea rso - n Cor rela tion A D O B S Sig (1tail ed) A D 100 ROA0 100 100 B 100 100 S N 100 100 A 100 100 D 100 100 O S i - 1 A D O g u ut - 0 - - 1 0 0 0 100 100 100 410 100 100 100 10 100 100 100 10 100 100 100 10 100 100 100 10 11 Thơng số mơ hình Model Summaryb Mo del a Predictors: (Constant), OutDir, Boardsize, Duality, Size, Age b Dependent Variable: ROA R R Adj Sq u uar st e 76 S td R F df Sq ua e E re C1 5 C h df D S u i r g b ... tài: Vai trò Hội đồng quản trị tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết sànchứng khoán thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu vai trò Hội đồng quản trị tác động đến hiệu. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM VŨ THỊ PHƯƠNG GIANG VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP. HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ... quan hệ vai trò hội đồng quản trị hiệu hoạt động công ty niêm yết sàn Giao Dịch Chứng Khốn Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu cụ thể: + Xác định mối liên hệ vai trò hội đồng quản trị hiệu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của hội đồng quản trị tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp niêm yết trên dàn chứng khoán tp HCM , Vai trò của hội đồng quản trị tác động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp niêm yết trên dàn chứng khoán tp HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay