Vận dụng kế toán trách nhiệm trong các trường cao đẳng nghề trực thuộc bộ giao thông vận tải

181 9 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 19:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ THỊ THANH AN VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - VŨ THỊ THANH AN VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHAN ĐỨC DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 I CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS TS Phan Đức Dũng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 23 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Võ Văn Nhị Chủ tịch TS Phạm Ngọc Toàn Phản biện TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện PGS.TS Huỳnh Đức Lộng Ủy viên TS Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 30 tháng 03năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Vũ Thị Thanh An Ngày, tháng, năm sinh: 04/07/1978 Chuyên ngành: Kế toán Giới tính: Nữ Nơi sinh: Nam Định MSHV: 1541850001 I- Tên đề tài: Vận dụng kế toán trách nhiệm Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Giao thông vận tải II- Nhiệm vụ nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu để giải ba nhiệm vụ: - Hệ thống hóa sở lý luận kết nghiên cứu giới nước kế tốn quản trị nói chung trách nhiệm nói riêng, làm sở nghiên cứu cho đề tài - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải - Đề xuất sách hàm ý quản trị nhằm vận dụng kế toán trách nhiệm phù hợp, hiệu trong Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ GTVT Việt Nam Để giải nhiệm vụ đặt ra, tác giả thực trình bày đề tài nghiên cứu nội dung, bao gồm: (1)Tổng quan vấn đề nghiên cứu; (2) Cơ sở lý thuyết; (3) Phương pháp nghiên cứu; (4) Kết nghiên cứu thảo luận; (5) Kết luận kiến nghị Hạn chế đề tài: Nghiên cứu thực Trường Cao Đẳng Nghề trực thuộc Bộ Giao Thơng Vận Tải, chưa có tính tổng qt hóa để áp dụng kết nghiên cứu cho tất trường dạy nghề thuộc Bộ Giao thông vận tải tất Trường Cao Đẳng Nghề khác III- Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 30 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn: PGS TS Phan Đức Dũng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) I LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài: “Vận dụng kế toán trách nhiệm Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Giao Thơng Vận Tải” cơng trình nghiên cứu thân cá nhân tơi thực hướng dẫn khoa học thầy PGS.TS Phan Đức Dũng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Học viên thực Luận văn Vũ Thị Thanh An II LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin chân thành cảm ơn: Quý Thầy, Cô Trường Đại học Đại học Công nghệ TP HCM hết lòng truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Đặc biệt tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người thầy hướng dẫn khoa học PGS.TS Phan Đức Dũng quan tâm dạy, định hướng nghiên cứu, hỗ trợ tài liệu tận tình hướng dẫn suốt thời gian tác giả thực Luận văn Quý Thầy, Cô Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Giao thông vận tải, đặc biệt thầy Vũ Đức Thiệu – Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề GTVT TWIII hỗ trợ tác giả có danh sách liên hệ, tạo điều kiện giúp cho tác giả thực khảo sát, hoàn thành nghiên cứu Q Thầy, Cơ, đồng nghiệp cán chủ chốt Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thơng vận tải nhiệt tình tham gia khảo sát, đặc biệt quý Thầy, Cô bạn bè đồng nghiệp Trường Cao đẳng nghề GTVT TWIII nhiệt tình đóng góp ý kiến hỗ trợ tác giả suốt trình thực khảo sát, trình thực nghiên cứu, giúp tác giả hoàn thành tốt Luận văn Trong trình nghiên cứu, tác giả cố gắng, tham khảo nhiều tài liệu, trao đổi tiếp thu nhiều ý kiến quý Thầy, Cô, Bạn bè đồng nghiệp để hoàn thành nghiên cứu cách có giá trị nhất, song kiến thức có hạn thời gian hạn chế nên nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả chân thành mong muốn nhận ý kiến đóng góp, phản hồi q báu từ q Thầy, Cơ bạn đọc Trân trọng! TP HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Tác giả Vũ Thị Thanh An TÓM TẮT Các trường dạy nghề nói chung trường Cao đẳng nghề nói riêng trực thuộc Bộ Giao thơng vận tải đứng trước vấn đề chuyển đổi chế tài từ chế độ tự đảm bảo phần chi thường xuyên sang chế độ tự chủ tài 100%, nghĩa hồn tồn khơng chu cấp từ ngân sách nhà nước Để tồn phát triển, trường buộc phải kiểm soát tốt chi phí phát huy hiệu tất phận đơn vị Kế toán trách nhiệm cơng cụ hữu hiệu giúp nhà quản trị kiểm sốt chi phí đánh giá kết hoạt động phận Tuy nhiên, thuật ngữ xa lạ với nhà quản trị trường dạy nghề việc vận dụng kế toán trách nhiệm đơn vị chưa đề cập đến Những lý động lực thúc đẩy tác giả thực đề tài Đề tài “Vận dụng kế toán trách nhiệm trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải” tập trung nghiên cứu để giải ba vấn đề: Thứ hệ thống hóa sở lý luận kết nghiên cứu giới nước kế tốn quản trị nói chung kế tốn trách nhiệm nói riêng, làm sở nghiên cứu cho đề tài này; Thứ hai xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải; Thứ ba đề xuất hàm ý sách nhằm vận dụng kế tốn trách nhiệm phù hợp, hiệu trong Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ GTVT Việt Nam Đề tài sử dụng phương pháp định tính kết hợp định lượng Kết phương pháp định tính khám phá, xác định nhân tố ảnh hưởng để đưa vào, xây dựng mơ hình nghiên cứu gồm: Năng lực chun mơn nhân viên kế tốn; Năng lực quản trị nhà quản lý; Đặc điểm trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải; Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý; Chi phí tổ chức kế tốn trách nhiệm; Quy mơ đơn vị Khảo sát định lượng trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải với đối tượng cán chủ chốt nhân viên kế toán, thu 225 quan sát hợp lệ để đưa vào phân tích xử lý phần mềm SPSS 22.0 Thông qua công cụ kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA hệ số tương quan Pearson, hồi quy bội Kết cho thấy có nhóm yếu tố tác động đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm trường đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, bao gồm: yếu tố tác động chiều “Năng lực chun mơn nhân viên kế tốn”, “Năng lực quản trị nhà quản lý”, “Đặc điểm trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ giao thông vận tải”, “Quy mô đơn vị” 01 yếu tố tác động ngược chiều “Chi phí tổ chức kế toán trách nhiệm” Kết kiểm định T- test so sánh giá trị trung bình biến độc lập với giá trị điểm thang đo (Không ý kiến = 3) cho thấy thực trạng yếu tố độc lập phụ thuộc mơ hình nghiên cứu đạt giá trị không cao, dao động khoảng điểm điểm thang đo Likert điểm Điều kết luận, thực trạng thời điểm khảo sát, việc vận dụng kế toán trách nhiệm trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải nhà quản trị đánh giá thực mức độ chưa cao Từ kết phân tích trên, tác giả đề xuất: Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể phù hợp chức danh, vị trí cơng việc quản lý bổ nhiệm cán quản lý đủ chuẩn đảm trách, trang bị hiểu biết kế toán trách nhiệm cho họ; Xác định rõ sứ mệnh nhà trường, mạnh đơn vị, xây dựng đồ chiến lược, vận dụng thẻ cân điểm gắn phát triển, gia tăng quy mô nhà trường với tính bền vững; Tận dụng lợi ngành quan tâm Bộ Giao thông vận tải để phát triển hoạt động dịch vụ chuyên ngành, đầu tư sở vật chất phù hợp với chức nhiệm vụ hoạt động trường; Kết hợp tổ chức kế toán trách nhiệm chung với hệ thống kế toán tài chính; Các trường nên tổ chức thành nhóm trung tâm trách nhiệm Trung tâm đầu tư, trung tâm chi phí trung tâm lợi nhuận; Vận dụng Thẻ cân điểm Mơ hình KM Star hỗ trợ cho hệ thống kế toán trách nhiệm đạt hiệu Từ khóa: Kế tốn trách nhiệm, Trường cao đẳng nghề, Bộ Giao thông vận tải ABSTRACT Recently, many vocational colleges of the Ministry of Transport have been shifting the financial mechanism from partly-self financing to 100%-self financing, which means they are totally independent of the government-control financing For existence and stable development, these colleges have to improve their ability of cost cotrol and enhance the effectivity in every units Among many effective cost control tools, despite it is, for some extend, strange to most of managers in vocational colleges, responsibility accounting is mentioned as one of the best It can help them to control the cost effectively and evalute the performance of each unit as well After having the evalution of the effectiveness of responsibility accouting, the researcher found out the motivation to have a deep research of responsibiliry accounting and the way to apply this method in vocational colleges The thesis of “Application of responsibility accounting in vocaltion colleges of the Ministry of Transport” focuses on three issues, i.e systematizing the theory of responsibility accounting and evaluating the results of other research; analyzing factors influencing on application of responsibility accounting in vocational colleges; and proposing policies and management implications to apply responsibility accounting effectively in vocational colleges of the Ministry of Transport The thesis was delievered with the combination of the qualitative and quantitative method Six factors that influence on the application of responsibility accounting are the results of qualitative method including- professinal competence of accountants, management competence of managers, characteristics of vocational colleges, application of information technology in management, authorized cost for responsibility accounting and organization size The researcher used surveys at vocational collges of the Ministry of Transport to collect data for quantitative method The objectives of the research surveys were managers and accountants of vocational colleges, resulting to 225 valid observations By Cronbach Alpha testing, EFA discovery factor analysis, Pearson correlation coefficients and multiple regression, the researcher identified five factors affecting the application of responsibility accouting at vocational colleges of the Ministry Of Transport Among five, there are four same impact factors i.e professional competence of the accountant, management competence of the manager, characteristics of vocational colleges of the Ministry of Transport and organization size The researcher also pointed out one opposite impact factor of application of responsibility accounting i.e authorized cost of application of responsibility accounting The T-test comparing between the average point of independent variables and the mid-point of the scale with no-comment showed the low status of independent and dependent factors It fluctuates from to in the 5-point Likert scale The researcher can draw the conclusion that in the current situation of delievering the survey, responsibility accounting were being applied in some vocational colleges; however, the familiarity and the effectiveness was not high From the results of analysis, some proposals are given to improve the effectiveness of application of responsibility accounting at vocational colleges of the Ministry of Transport That are – establishing the specific, approriate standards for each job position, criteria for appoinment of managers and then supplying them with knowledge of accountancy; - defining the mission and the strength of each vocation college in order to build up the strategic plan, to combine the balance status with the sustain develoment effectively.; - take advantage of the concern of the Ministry of transport to develop specialized services and invest in high-quality and multi-function equipments and facilities; connect parallel the responsibility accounting with the financial accounting; launching three central responsibility groups at each vocational college as investment center, cost center and profit center; applying the balance scorecard and the KM Star model to support the responsibility accounting effectively Key words: responsibility accounting, vocational colleges, Ministry of Transport PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ MÔ TẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG NHÀ TRƯỜNG Descriptive Statistics N KTTN1 KTTN2 KTTN3 KTTN4 KTTN5 KTTN6 KTTN7 Valid N (listwise) Minimum Maximum 225 225 225 225 225 225 225 225 2 2 2 Mean 5 5 5 Std Deviation 3.72 3.64 3.67 3.64 3.66 3.63 3.61 754 625 687 669 628 689 680 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CRONBACH'S ALPHA  Phụ lục 5.1: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo “Năng lực chuyên môn nhân viên kế toán” (CMKT) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 933 CMKT1 CMKT2 CMKT3 CMKT4 N of Items Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Deleted Correlation 3.019 832 3.019 820 3.077 871 3.141 847 Scale Mean if Item Deleted 11.11 11.11 11.21 11.18 Cronbach's Alpha if Item Deleted 915 920 903 911  Phụ lục 5.2: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo “Năng lực quản trị Nhà quản lý” (NLQT) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 885 NLQT1 NLQT2 NLQT3 NLQT4 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Deleted Correlation 3.107 802 3.356 737 3.107 766 3.261 694 Scale Mean if Item Deleted 10.99 10.96 11.00 10.95 Cronbach's Alpha if Item Deleted 831 857 845 873  Phụ lục 5.3: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo “Đặc điểm trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải” (ĐĐ) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 879 ĐĐ1 ĐĐ2 ĐĐ3 N of Items Scale Mean if Item Deleted 7.43 7.41 7.32 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Deleted Correlation 1.514 725 1.449 791 1.485 782 Cronbach's Alpha if Item Deleted 865 806 814  Phụ lục 5.4: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo “Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý” (CNTT) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 637 N of Items Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Deleted Correlation 1.290 402 1.260 493 1.263 448 Scale Mean if Item Deleted 7.28 7.29 7.32 CNTT1 CNTT2 CNTT3 Cronbach's Alpha if Item Deleted 603 477 537  Phụ lục 5.5: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo “Chi phí tổ chức kế tốn trách nhiệm” (CP) Cronbach's Alpha N of Items 870 Scale Mean if Item Deleted 7.68 7.59 7.72 CP1 CP2 CP3 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Deleted Correlation 1.774 806 2.136 637 1.758 822 Cronbach's Alpha if Item Deleted 765 915 751  Phụ lục 5.6: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo “Quy mô đơn vị” (QM) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 702 Scale Mean if Item Deleted 7.34 7.21 7.24 QM1 QM2 QM3 N of Items Item-Total Statistics Scale Variance if Item Corrected Item-Total Deleted Correlation 1.548 446 1.389 521 1.422 598 Cronbach's Alpha if Item Deleted 700 610 517  Phụ lục 5.7: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo “Việc vận dụng kế toán trách nhiệm nhà trường” (KTTN) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 893 KTTN1 KTTN2 KTTN3 KTTN4 KTTN5 KTTN6 KTTN7 Scale Mean if Item Deleted 21.85 21.93 21.90 21.94 21.91 21.94 21.96 Item-Total Statistics Scale Variance if Item Deleted 10.661 10.156 9.696 10.184 10.358 10.287 10.284 Corrected Item-Total Correlation 498 787 822 715 725 661 673 Cronbach's Alpha if Item Deleted 903 867 861 874 874 881 879 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ (EFA)  Phụ lục 6.1 Kết EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Communalities Initial CMKT1 1.000 CMKT2 1.000 CMKT3 1.000 CMKT4 1.000 NLQT1 1.000 NLQT2 1.000 NLQT3 1.000 NLQT4 1.000 ĐĐ1 1.000 ĐĐ2 1.000 ĐĐ3 1.000 CP1 1.000 CP2 1.000 CP3 1.000 CNTT1 1.000 CNTT2 1.000 CNTT3 1.000 QM1 1.000 QM2 1.000 QM3 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis .840 2880.924 190 000 Approx Chi-Square df Sig Extraction 843 853 921 894 815 733 770 683 794 828 827 835 694 837 522 687 632 623 691 753 Total Variance Explained Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 6.755 2.316 2.034 1.692 1.392 1.046 718 595 556 431 421 401 367 308 232 215 184 157 114 066 Initial Eigenvalues % of Variance Cumulative % 33.774 11.581 10.169 8.461 6.962 5.228 3.591 2.976 2.779 2.153 2.107 2.004 1.836 1.540 1.159 1.076 918 785 569 332 33.774 45.355 55.524 63.985 70.947 76.176 79.767 82.743 85.522 87.675 89.782 91.785 93.621 95.162 96.320 97.396 98.314 99.099 99.668 100.000 Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 6.755 2.316 2.034 1.692 1.392 1.046 33.774 11.581 10.169 8.461 6.962 5.228 33.774 45.355 55.524 63.985 70.947 76.176 Total Component 3.363 3.089 2.630 2.479 1.886 1.789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 16.815 15.443 13.150 12.395 9.429 8.944 16.815 32.258 45.408 57.803 67.232 76.176 a CP1 CMKT2 CMKT1 CP3 CMKT3 CMKT4 ĐĐ3 NLQT4 ĐĐ1 ĐĐ2 CP2 QM3 NLQT1 NLQT3 NLQT2 CNTT2 CNTT3 CNTT1 QM2 QM1 758 735 733 715 703 669 645 632 572 566 560 457 591 567 565 Component Matrix Component -.334 -.375 -.350 -.383 -.377 -.376 -.497 -.547 573 492 455 372 470 532 -.404 447 -.399 355 611 608 602 731 601 557 -.307 375 507 448 359 -.515 468 318 a Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component CMKT3 CMKT4 CMKT1 CMKT2 NLQT1 NLQT3 NLQT2 NLQT4 CP3 CP2 CP1 ĐĐ2 ĐĐ1 ĐĐ3 QM3 QM2 QM1 CNTT2 CNTT3 CNTT1 911 904 816 799 324 312 374 429 874 850 824 751 810 796 777 425 875 838 776 320 343 825 712 683 818 757 667 Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 4 538 464 -.401 774 -.652 -.105 -.250 -.241 072 124 240 -.318 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization .465 -.369 314 090 -.463 -.571 393 -.149 645 -.142 537 313 307 285 109 360 -.543 623 176 -.005 -.193 850 425 -.170  Phụ lục 6.2 Kết EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 814 1006.045 21 000 Approx Chi-Square df Sig Communalities Initial Extraction KTTN1 KTTN2 KTTN3 KTTN4 KTTN5 KTTN6 KTTN7 Extraction Method: Principal Component Analysis 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 362 729 781 656 669 580 582 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance 4.358 905 575 486 332 199 144 Cumulative % 62.260 12.933 8.215 6.944 4.743 2.849 2.055 62.260 75.193 83.408 90.353 95.095 97.945 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix Component KTTN3 KTTN2 KTTN5 KTTN4 KTTN7 KTTN6 KTTN1 Extraction Method: Principal a Analysis a components extracted Component 884 854 818 810 763 761 601 Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance 4.358 62.260 62.260 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU  Phụ lục 7.1 Kết phân tích hệ số tương quan pearson (lần 1) Correlations CP CMKT CP CMKT NLQT ĐĐ QM CNTT KTTN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 225 ** 514 000 225 ** 296 000 225 ** 527 000 225 ** 367 000 225 ** 194 003 225 ** 348 000 225 NLQT ** 514 000 225 225 ** 361 000 225 ** 325 000 225 ** 280 000 225 ** 227 001 225 ** 447 000 225 ĐĐ ** QM ** 296 000 225 ** 361 000 225 225 ** 325 000 225 ** 435 000 225 * 148 026 225 ** 874 225 ** 232 000 225 ** 627 000 225 KTTN ** 194 003 225 ** 227 001 225 * 148 026 225 117 081 225 ** 232 000 225 367 000 225 ** 280 000 225 ** 435 000 225 ** 289 000 225 225 ** 289 000 225 117 081 225 ** 393 000 225 CNTT * 527 000 225 ** 325 000 225 ** 325 000 225 225 * 151 000 225 024 225 ** 348 000 225 ** 447 000 225 ** 874 000 225 ** 393 000 225 ** 627 000 225 * 151 024 225 225  Phụ lục 7.2 Kết phân tích hệ số tương quan pearson (lần 2) Correlations CP CP CMKT NLQT ĐĐ QM KTTN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CMKT 225 ** 514 000 225 ** 296 000 225 ** 527 000 225 ** 367 000 225 ** 348 000 225 NLQT ** 514 000 225 225 ** 361 000 225 ** 325 000 225 ** 280 000 225 ** 447 000 225 ĐĐ ** 296 000 225 ** 361 000 225 225 ** 325 000 225 ** 435 000 225 ** 874 000 225 QM ** 527 000 225 ** 325 000 225 ** 325 000 225 225 ** 289 000 225 ** 393 000 225 225 ** 627 KTTN ** 348 000 225 ** 447 000 225 ** 874 000 225 ** 393 000 225 ** 627 000 225 000 225 225 ** 367 000 225 ** 280 000 225 ** 435 000 225 ** 289 000 225 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY a Variables Entered/Removed Variables Entered Variables Removed Model QM, CMKT, ĐĐ, NLQT, CP a Dependent Variable: KTTN b All requested variables entered Model R Method b Enter Model Summary Adjusted R Square R Square a 924 854 a Predictors: (Constant), QM, CMKT, ĐĐ, NLQT, CP b Dependent Variable: KTTN b Std Error of the Estimate 851 Durbin-Watson 20415 1.751 a ANOVA Model Sum of Squares 53.425 Df Regression Residual 9.127 Total 62.552 a Dependent Variable: KTTN b Predictors: (Constant), QM, CMKT, ĐĐ, NLQT, CP 219 224 Coefficients Model Unstandardized Coefficients B a (Constant) CP CMKT NLQT ĐĐ QM Dependent KTTN Mean Square 10.685 Std Error -.112 -.055 113 123 027 029 629 070 274 027 028 028 F Sig .000 256.375 b 042 a Standardized Coefficients t Sig Collinearity Statistics Tolerance Beta VFI -.069 124 -.908 -2.027 3.974 365 044 000 567 687 1.763 1.456 698 078 291 23.032 2.523 9.746 000 012 000 726 689 747 1.377 1.451 1.340 Variable PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG NHÀ TRƯỜNG THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN CHỦNG HỌC Phụ lục 9.1: Kiểm định khác biệt đánh giá việc vận dụng kế toán trách nhiệm Nhà trường theo Giới tính Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality for Equality of of Means Variances F Sig t t-test for Equality of Means Sig (2tailed) df Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Std Error Difference Lower KTTN Equal variances assumed Equal variances not assumed 5.642 018 271 237 223 72.486 787 813 02252 02252 08319 09483 -.14143 -.16650 Lower 18646 21153 Phụ lục 9.2: Kiểm định khác biệt đánh giá việc vận dụng kế toán trách nhiệm Nhà trường theo đơn vị công tác Test of Homogeneity of Variances KTTN Levene Statistic df1 2.091 df2 Sig 220 083 ANOVA KTTN Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 3.401 59.151 62.552 df Mean Square 850 269 220 224 F Sig 3.162 015 Phụ lục 9.3: Kiểm định khác biệt đánh giá việc vận dụng kế tốn trách nhiệm Nhà trường theo vị trí công tác KTTN Levene Statistic 2.061 Test of Homogeneity of Variances df1 df2 Sig 220 087 ANOVA KTTN Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 4.301 58.251 62.552 df 220 224 Mean Square 1.075 265 F Sig 4.061 003 Phụ lục 9.4: Kiểm định khác biệt việc vận dụng kế toán trách nhiệm Nhà trường theo độ tuổi KTTN Levene Statistic 2.324 Test of Homogeneity of Variances df1 df2 Sig 221 076 ANOVA KTTN Sum of Squares 103 62.449 62.552 Between Groups Within Groups Total df Mean Square 034 283 221 224 F Sig .122 947 Phụ lục 9.5: Kiểm định khác biệt đánh giá việc vận dụng kế toán trách nhiệm Nhà trường theo kinh nghiệm lĩnh vực quản trị, tài chính, kế tốn KTTN Levene Statistic 1.322 Test of Homogeneity of Variances df1 df2 Sig 221 268 ANOVA KTTN Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 988 61.564 62.552 df Mean Square 329 279 221 224 F Sig 1.182 317 Phụ lục 9.6: Kiểm định khác biệt việc vận dụng kế tốn trách nhiệm Nhà trường theo Trình độ đào tạo Test of Homogeneity of Variances KTTN Levene Statistic df1 df2 Sig a 1.518 220 211 a Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for KTTN ANOVA KTTN Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.739 60.812 62.552 df 220 224 Mean Square 435 276 F Sig 1.573 182 Phụ lục 9.7: Kiểm định khác biệt việc vận dụng kế toán trách nhiệm Nhà trường theo mức độ hiểu biết hệ thống kế toán trách nhiệm Test of Homogeneity of Variances KTTN Levene Statistic df1 df2 2.398 220 ANOVA KTTN Sum of Squares df Between Groups 10.877 Within Groups 51.675 220 Total 62.552 224 Sig .051 Mean Square 2.719 235 F 11.577 Sig .000 PHỤ LỤC 10 THỐNG KÊ MÔ TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CÁC BIẾN ĐỘC LẬP Phụ lục 10.1: Thống kê mô tả mức độ đánh giá biến “Năng lực chuyên môn nhân viên kế toán” (CMKT) Frequency Valid 2.00 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 Total Percent 57 15 117 10 225 N CMKT1 CMKT2 CMKT3 CMKT4 Valid N (listwise) CMKT Valid Percent 1.3 1.3 25.3 1.3 6.7 2.7 52.0 1.8 2.7 4.4 100.0 Minimum 225 225 225 225 225 Cumulative Percent 1.3 25.3 1.3 6.7 2.7 52.0 1.8 2.7 4.4 100.0 1.8 2.7 28.0 29.3 36.0 38.7 90.7 92.4 95.1 95.6 100.0 Descriptive Statistics Maximum Mean 3.76 3.76 3.66 3.69 Std Deviation 651 658 614 606 Phụ lục 10.2 Thống kê mô tả mức độ đánh giá biến “Năng lực quản trị Nhà quản lý” (NLQT) Frequency Valid 2.00 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 Total NLQT Valid Percent Percent 1.3 1.3 54 18 25 13 88 12 225 24.0 8.0 11.1 5.8 39.1 2.2 5.3 100.0 24.0 8.0 11.1 5.8 39.1 2.2 5.3 100.0 Cumulative Percent 1.3 1.8 2.7 26.7 34.7 45.8 51.6 90.7 91.6 93.8 94.7 100.0 Descriptive Statistics N NLQT1 NLQT2 NLQT3 NLQT4 Valid N (listwise) Minimum 225 225 225 225 225 Maximum 2 2 Mean 5 5 3.64 3.67 3.64 3.68 Std Deviation 680 640 701 696 Phụ lục 10.3: Thống kê mô tả mức độ đánh giá biến “Đặc điểm trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải” (ĐĐ) ĐĐ Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.00 1.8 1.8 1.8 3.00 61 27.1 27.1 28.9 3.33 13 5.8 5.8 34.7 3.67 20 8.9 8.9 43.6 4.00 109 48.4 48.4 92.0 4.33 1.8 1.8 93.8 100.0 5.00 14 6.2 6.2 Total 225 100.0 100.0 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation ĐĐ1 225 3.65 666 ĐĐ2 225 3.67 661 ĐĐ3 225 3.76 650 Valid N (listwise) 225 Phụ lục 10.5: Thống kê mô tả mức độ đánh giá biến “Chi phí tổ chức kế tốn trách nhiệm” (CP) Frequency Valid 2.00 2.33 2.67 3.00 3.33 3.67 4.00 4.33 4.67 5.00 Total 1.3 1.3 Cumulative Percent 1.3 31 40 1.8 13.8 17.8 1.8 13.8 17.8 2.2 4.0 17.8 35.6 15 75 11 6.7 33.3 4.9 6.7 33.3 4.9 42.2 75.6 80.4 26 18 11.6 8.0 11.6 8.0 92.0 100.0 225 100.0 100.0 N CP1 CP2 CP3 Valid N (listwise) CP Valid Percent Percent 225 225 225 225 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 Mean Std Deviation 3.81 3.90 3.77 762 719 760 Phụ lục 10.5: Thống kê mô tả mức độ đánh giá biến “Quy mô đơn vị” (QM) QM Frequency Valid Percent Valid Percent 2.00 1.3 2.33 2.67 3.00 37 16.4 3.33 36 3.67 56 4.00 52 4.33 15 4.67 5.00 Total Cumulative Percent 1.3 1.3 9 2.2 3.6 3.6 5.8 16.4 22.2 16.0 16.0 38.2 24.9 24.9 63.1 23.1 23.1 86.2 6.7 6.7 92.9 13 5.8 5.8 98.7 1.3 1.3 100.0 225 100.0 100.0 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation QM1 225 3.55 712 QM2 225 3.68 740 QM3 225 3.66 677 Valid N (listwise) 225 PHỤ LỤC 11 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH T – TEST Phụ lục 11.1 Kết kiểm định T-test biến độc lập N CP CMKT NLQT ĐĐ QM 225 225 225 225 225 One-Sample Statistics Mean Std Deviation 3.8296 66600 3.7178 57701 3.6589 58585 3.6933 59117 3.6311 56231 Std Error Mean 04440 03847 03906 03941 03749 One-Sample Test Test Value = t 18.685 18.659 16.870 17.592 16.835 CP CMKT NLQT ĐĐ QM df Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 224 224 224 224 224 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 7421 9171 6420 7936 5819 7359 6157 7710 5572 7050 Mean Difference 82963 71778 65889 69333 63111 Phụ lục 11.2: kết kiểm định T-test biến phụ thuộc One-Sample Statistics N KTTN Mean 225 Std Deviation 3.6533 Std Error Mean 52844 03523 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t KTTN df 18.545 Sig (2-tailed) 224 Mean Difference 000 65333 Lower Upper 5839 7228 Phụ lục 11.3: Thống kê mô tả giá trị trung bình việc vận dụng kế tốn trách nhiệm nhà trường KTTN Frequency Valid 2.00 2.14 2.29 2.57 2.71 2.86 3.00 3.14 3.29 3.43 3.57 3.71 3.86 4.00 4.14 4.29 4.43 4.57 4.71 4.86 5.00 Total 1 1 37 14 12 15 22 19 66 4 225 Percent 4 1.3 4 16.4 3.1 6.2 5.3 6.7 9.8 8.4 29.3 3.6 1.8 1.3 1.8 100.0 Valid Percent 4 1.3 4 16.4 3.1 6.2 5.3 6.7 9.8 8.4 29.3 3.6 1.8 1.3 1.8 100.0 Cumulative Percent 1.3 1.8 3.1 3.6 4.0 20.4 23.6 29.8 35.1 41.8 51.6 60.0 89.3 92.9 93.8 95.6 96.4 97.8 98.2 100.0 PHỤ LỤC 12 DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRỰC THUỘC BỘ GTVT VIỆT NAM STT Tên trường Địa Trường CĐN GTVT Trung ương Thụy An, Ba Vì, Hà Nội Trường CĐN GTVT Trung ương Hồng Thái, An Dương, hải Phòng Trường CĐN GTVT Trung ương Trường CĐN GTVT đường thủy Trường CĐN GTVT đường thủy Trường CĐN Hàng Hải TP.HCM Số 73 Văn Cao, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP HCM Xã Nam Đồng, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương Số 33 Đào Trí, Phú Mỹ, Q7, TP.HCM Số 232 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q2, TP HCM ... việc vận dụng kế toán trách nhiệm Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải; Thứ ba đề xuất hàm ý sách nhằm vận dụng kế tốn trách nhiệm phù hợp, hiệu trong Trường Cao đẳng nghề trực thuộc. .. toán trách nhiệm Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải - Đề xuất sách hàm ý quản trị nhằm vận dụng kế toán trách nhiệm phù hợp, hiệu trong Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ GTVT... kế toán trách nhiệm trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Giao thông vận tải Luận văn đưa đề xuất hàm ý sách nhằm vận dụng kế tốn trách nhiệm phù hợp, hiệu trong Trường Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng kế toán trách nhiệm trong các trường cao đẳng nghề trực thuộc bộ giao thông vận tải , Vận dụng kế toán trách nhiệm trong các trường cao đẳng nghề trực thuộc bộ giao thông vận tải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay