Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH TMCP đầu tư và phát triển việt nam

183 11 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 19:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM THỊ HƯƠNG Đề tài: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM THỊ HƯƠNG Đề tài: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH TUẤN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2015 I LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động hệ thống kiểm soát nội NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Phạm Thị Hương II LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tồn thể Q thầy giảng dạy lớp Cao học kế toán 13SKT11 Trường Đại Học Công Nghệ TP HCM, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích làm sở cho thực tốt công việc hồn thành tốt Luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến TS Trần Anh Tuấn - người hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu tận tình giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn với đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động hệ thống kiểm soát nội NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” Xin chân thành cảm ơn anh, chị Ban Quản lý Rủi ro tác nghiệp Thị trường Hội Sở Chính Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam; Anh, chị Phòng Điện tốn; Phòng Quản lý rủi ro BIDV chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực Luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều nên Luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến góp ý Quý thầy cô bạn Phạm Thị Hương TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài để đánh giá thực trạng yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động hệ thống KSNB BIDV ba năm từ 2011 đến 2014 Những đánh giá, phân tích đến RRHĐ q trình kinh doanh dựa hệ thống KSNB Việt Nam Trên sở đánh giá thực trạng nêu, từ đưa giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB BIDV Số liệu nghiên cứu lấy từ khu vực hoạt động vòng năm Ban QLRR Tác nghiệp Thị trường (Hội Sở BIDV) Kết nghiên cứu cho thấy, mức độ tổn thất vốn đơn vị xảy thường xuyên, tần suất xuất nhiều ngày tinh vi, nguyên nhân chủ yếu: nhân viên NH khách hàng cấu kết để trục lợi gây thất thoát tài sản, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp số nhân viên NH chưa đạt chuẩn dễ mắc lỗi q trình cơng tác Những tổn thất nằm hạn mức cho phép xử lý từ quỹ dự phòng QLRR đơn vị Qua nghiên cứu thực tế thực trạng RRHĐ BIDV chứng tỏ BIDV kiểm soát RRHĐ có máy KSNB vận hành tốt thời gian vừa qua Tuy nhiên số tồn như: Hệ thống QLRR chưa trọng, chưa có triển khai đầy đủ, chưa quan tâm xây dựng mức chưa theo dõi chi tiết theo nghiệp vụ cụ thể (hiện có 01 cơng văn quy định RRHĐ) Việc đánh giá, phân bổ nguồn nhân lực chưa thực kịp thời Chưa quan tâm đến vấn đề đạo tạo đạo đức nghề nghiệp cho cán trực tiếp giao dịch với KH NHNN chưa quan tâm mức đến chất lượng quản lý RRHĐ có tuân thủ đầy đủ chuẩn mực hay không Đây lý làm cho NHTMCP thực quản lý RRHĐ cách sơ sài không chuẩn Từ kết nghiên cứu, số giải pháp đề xuất góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, phòng ngừa tổn thất vốn VIDV, tiếp tục hoàn thiện hệ hoàn thiện hệ thống KSNB BIDV nói riêng NHTMCP nói chung, tăng cường vai trò quản lý NHNN tham mưu cho Chính phủ bổ sung văn pháp lý, giám sát việc thực quy định lĩnh vực RRHĐ ngân hàng ABSTRACT The research objective of this subject is to evaluate reality of elements which impact to the Operation Risks of Internal Control (KSNB) system at BIDV Vietnam in years from 2011 to 2014 The evaluations, analysis to the Operation Risks during the business process are based on Vietnamese Internal Control (KSNB) system Based on reality evaluation mentioned, giving out solutions to perfect the Internal Control (KSNB) system at BIDV Vietnam Research’s data is taken from working places in years at Risks Management Operation and Marketing Department (At Headquarter of BIDV) Research’s result shows that: the capital loss and damage Rate at BIDV still happen frequently, it happen more often and more sophisticated, with main reasons as follows: - Bank staffs work in collusion with customers to gain benefit and making property losses - Occupational ethic quality of some banking officers have not reached the standards leading to make mistakes easily during working processes These losses are still in permited limit and solved from Reserve funds of Risks Management at each Unit of Bank Through practical research about the reality of Operation Risks (RRHD) at BIDV, showing that BIDV are still monitoring the Operation Risk (RRHD) and having Internal Control system operating quite well so far However, still having some outstanding mater as below: - Risks Management System is still not focused, have not deployed enough yet It has not been interested to build properly and not followed in detail by specific knowledge (Currently, there's only one Official Correspondence assign about Operation Risk) - Evaluation and allocation of the human resource have not been performed on time It has not taken care of mater about training Occupational ethics for banking officers who directly provide services to customers MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT ABSTRACT III .IV MỤC LỤC V DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT XI DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU XIII DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC XIV CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Tính cấp thiết đề tài: 1.3 Mục tiêu đề tài: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Câu hỏi nghiên cứu: 1.7 Ý nghĩa việc nghiên cứu: 1.8 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI RỦI RO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 2.1 Hệ thống kiểm soát nội nói chung 2.1.1 Khái niệm, mục tiêu, chức năng, vai trò KSNB 2.1.1.1 Khái niệm KSNB 2.1.1.2 Mục tiêu KSNB 2.1.1.3 Chức KSNB 2.1.1.4 Vai trò KSNB 2.1.1.5 Phân loại kiểm soát nội tổ chức tín dụng 2.1.2 Các phận cấu thành hệ thống KSNB 11 2.1.2.1 Môi trường kiểm soát 12 2.1.2.2 Đánh giá rủi ro 13 2.1.2.3 Hoạt động kiểm soát 14 2.1.2.4 Thông tin truyền thông 16 2.1.2.5 Giám sát 17 2.1.4 Những hạn chế tiềm tàng hệ thống KSNB 18 2.2 Hệ thống kiếm soát nội ngân hàng thương mại 19 2.2.1 Khái niệm KSNB NHTM 19 2.2.2 Rủi ro hoạt động NHTM 19 2.2.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động 19 2.2.2.2Các loại rủi ro hoạt động NHTM 19 2.2.2.3 Các yếu tố rủi ro hoạt động 20 2.2.3 Phân loại rủi ro hoạt động .22 2.2.3.1 Rủi ro từ nội ngân hàng 22 2.2.3.2Rủi ro tác động bên 23 2.2.3.3 Vấn đề quản trị rủi ro hoạt động NHTM 25 2.2.4 Mối quan hệ RRHĐ với loại rủi ro khác .24 2.2.5 Nhiệm vụ hệ thống KSNB rủi ro hoạt động NH 25 2.2.6Mục tiêu KSNB NHTM 26 2.2.7 Các hoạt động kiểm soát NHTM 26 2.2.8 Các thủ tục KSNB 27 2.2.8.1 Tóm tắt quy trình 27 2.2.8.2 Phân tích, đánh giá quy trình 27 2.3 Tổng quan thực tiễn KSNB ngân hàng thương mại 28 2.3.1 Thực tiễn hoạt động KSNB việc ngăn ngừa 28 2.3.1.1 Mơ hình KSNB đảm bảo tín dụng CHLB Đức 28 2.3.1.2 Kinh nghiệm KSNB ngân hàng Citibank 28 2.3.2 Hê thống KSNB số nước học kinh nghiệm 29 2.4 Tổng quan công trình nghiên cứu 31 2.4.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 31 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG II: 34 Tín dụng bảo lãnh 18,801 23.16% 20,363 28.87% 8,531 24.84% 8,040 27.27% 8,914 10.98% 4,708 6.67% 2,793 8.13% 3,520 11.94% Kinh doanh ngoại tệ Khách hàng, sản phẩm, thực tiễn kinh doanh(Tuân thủ quy trình giao dịch với KH, thiết kế sản phẩm không phù hợp với thực tế, lỗ hổng sản phẩm, hoạt động tư vấn chưa phù hợp ) 107 0.13% 623 0.88% 59 0.17% 104 0.35% IBMB 759 0.94% 321 0.46% 526 1.53% 709 2.40% 86 0.11% 137 0.19% 118 0.34% 48 0.16% - 0.00% - 0.00% 0.01% 0.00% Thẻ X3 845 Tài trợ thương mại Kinh doanh vàng miếng X4 Thiệt hại tài sản vật lý (Các kiện dẫn đến hư hỏng tài sản vật chất, liệu kiện khác, chẳng hạn chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh, thiên tai… Tài chính, QLTS XDCB X5 Sự gián đoạn kinh doanh hệ thống thất bại Điện toán 128 128 1,886 1,886 1.04% 0.16% 0.16% 2.32% 2.32% 458 0.65% 0.06% 42 42 1,441 1,441 649 0.08% 29 0.06% 2.04% 2.04% 1.89% 29 438 438 758 0.08% 24 0.08% 1.28% 1.28% 2.57% 24 969 969 0.08% 3.29% 3.29% X6 Thực hiện, giao hàng, quản lý q trình( Sự kiện khơng xử lý giao dịch, quản lý trình xảy từ mối quan hệ Tổ chức cán Tài chính, QLTS XDCB Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp 1,577 1.94% 1,400 1.98% 5,117 14.90% 1.34% 395 1,449 1.79% 1,358 1.93% 5,088 14.81% 371 1.26% 128 0.16% 42 0.06% 29 0.08% 24 0.08% Phụ lục 4: Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động BIDV khu vực Phía Bắc từ năm 2011 đến 2014 STT Chỉ tiêu Gian lận nội (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,hoặc làm sai quy trình quy định NH, liên quan đến bên nội NH,) X1 X2 Năm 2011 Số Tỷ lệ lỗi lỗi Năm 2012 Số Tỷ lệ lỗi lỗi Năm 2013 Số Tỷ lệ lỗi lỗi Năm 2014 Số Tỷ lệ lỗi lỗi 8,356 60.3% 6,679 58.9% 5,062 65.5% 2,520 0.53 Chuyển tiền Tiền gửi Kế toán, hậu kiểm Ngân quỹ Thông tin khách hàng Kiểm tra nội 1,787 1,354 2,453 1,796 876 90 12.9% 9.8% 17.7% 13.0% 6.3% 0.7% 1,576 1,127 2,634 876 413 53 13.9% 9.9% 23.2% 7.7% 3.6% 0.5% 650 3,490 456 207 228 31 8.4% 45.1% 5.9% 2.7% 3.0% 0.4% 723 476 705 367 218 31 0.15 0.10 0.15 0.08 0.05 0.01 Gian lận bên ngồi (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản NH không tuân thủ Luật pháp, phân loại vào hành vi trộm cắp, lừa đảo, vi phạm an ninh hệ thống bên thứ 4,730 34.1% 4,108 36.2% 1,480 19.1% 1,865 0.39 Tín dụng bảo lãnh Thẻ Kinh doanh ngoại tệ 3,196 1,516 18 23.1% 10.9% 0.1% 3,254 753 101 28.7% 6.6% 0.9% 1,109 363 14.3% 4.7% 0.1% 1,285 563 17 0.27 0.12 X3 X4 X5 X6 Khách hàng, sản phẩm, thực tiễn kinh doanh(Tuân thủ quy trình giao dịch với KH, thiết kế sản phẩm không phù hợp với thực tế, lỗ hổng sản phẩm, hoạt động tư vấn chưa phù hợp ) 140 1.0% 75 0.7% 84 1.1% 121 0.03 IBMB Tài trợ thương mại Kinh doanh vàng miếng 125 15 0.9% 0.1% 53 22 0.5% 0.2% 68 15 0.9% 0.2% 113 0.02 0.00 Thiệt hại tài sản vật lý (Các kiện dẫn đến hư hỏng tài sản vật chất, liệu kiện khác, chẳng hạn chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh, thiên tai 22 0.2% 0.1% 0.1% 0.00 Tài chính, QLTS XDCB 22 0.2% 0.1% 0.1% Sự gián đoạn kinh doanh hệ thống thất bại 321 2.3% 230 2.0% 438 5.7% 155 0.03 Điện toán 321 2.3% 230 2.0% 438 5.7% 155 0.03 Thực hiện, giao hàng, quản lý q trình( Sự kiện khơng xử lý giao dịch, quản lý trình xảy từ mối quan hệ 288 2.1% 243 2.1% 665 8.6% 63 0.01 246 42 1.8% 0.3% 236 2.1% 0.1% 661 8.6% 0.1% 59 0.01 0.00 Tổ chức cán Tài chính, QLTS XDCB Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp Phụ lục 5: Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động BIDV Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng từ năm 2011 đến 2014 Năm 2011 Năm 2014 Tỷ lệ lỗi Số lỗi Tỷ lệ lỗi Số lỗi Tỷ lệ lỗi Số lỗi Tỷ lệ lỗi 3,433 59.9% 3,320 58.8% 1,225 53.6% 1,093 55.2% Chuyển tiền 729 12.7% 789 14.0% 301 13.2% 312 15.8% Tiền gửi 559 9.8% 564 10.0% 209 9.2% 206 10.4% 1,009 17.6% 1,301 23.1% 287 12.6% 306 15.5% Ngân quỹ 739 12.9% 435 7.7% 97 4.3% 161 8.1% Thông tin khách hàng 360 6.3% 204 3.6% 108 4.7% 94 4.8% Kiểm tra nội 37 0.7% 27 0.5% 223 9.8% 14 0.7% Gian lận bên ngồi (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản NH không tuân thủ Luật pháp, phân loại vào hành vi trộm cắp, lừa đảo, vi phạm an ninh hệ thống bên thứ 1,976 34.5% 2,055 36.4% 680 29.8% 807 40.7% Tín dụng bảo lãnh 1,310 22.9% 1,629 28.9% 512 22.4% 562 28.4% Chỉ tiêu Gian lận nội (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,hoặc làm sai quy trình quy định NH, liên quan đến bên nội NH,) Kế toán, hậu kiểm X2 Năm 2013 Số lỗi STT X1 Năm 2012 623 10.9% 376 6.7% 165 7.2% 43 0.8% 50 0.9% 0.1% Khách hàng, sản phẩm, thực tiễn kinh doanh(Tuân thủ quy trình giao dịch với KH, thiết kế sản phẩm không phù hợp với thực tế, lỗ hổng sản phẩm, hoạt động tư vấn chưa phù hợp… ) 60 1.1% 35 0.6% 39 1.7% 53 2.7% IBMB 54 0.9% 24 0.4% 32 1.4% 50 2.5% Tài trợ thương mại 0.1% 11 0.2% 0.3% 0.2% Kinh doanh vàng miếng Thiệt hại tài sản vật lý (Các kiện dẫn đến hư hỏng tài sản vật chất, liệu kiện khác, chẳng hạn chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh, thiên tai - Thẻ Kinh doanh ngoại tệ X3 X4 X5 X6 - - 245 12.4% - - 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 134 2.3% 116 2.1% 26 1.1% 0.1% Điện toán 134 2.3% 116 2.1% 26 1.1% 0.1% Thực hiện, giao hàng, quản lý q trình( Sự kiện khơng xử lý giao dịch, quản lý trình xảy từ mối quan hệ 121 2.1% 113 2.0% 313 13.7% 27 1.4% Tài chính, QLTS XDCB Sự gián đoạn kinh doanh hệ thống thất bại - 0.0% - 10 Tổ chức cán 110 1.9% 109 1.9% 312 13.7% 25 1.3% Tài chính, QLTS XDCB 11 0.2% 0.1% 0.0% 0.1% Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp 11 Phụ lục 6:Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động BIDV Khu vực Tây Nguyên từ năm 2011 đến 2014 ST T X1 Năm 2011 Tỷ lệ Số lỗi lỗi Năm 2012 Tỷ lệ Số lỗi lỗi 4,418 65.26% 3,324 60.16% Chuyển tiền 937 13.84% 788 14.26% 450 Tiền gửi 716 10.58% 567 10.26% 1,298 19.17% 1,302 Ngân quỹ 956 14.12% Thông tin khách hàng 465 Kiểm tra nội Chỉ tiêu Gian lận nội (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,hoặc làm sai quy trình quy định NH, liên quan đến bên nội NH) 1,509 48.76% Năm 2014 Số Tỷ lệ lỗi lỗi 1,244 54.56% 14.54% 356 15.61% 314 10.15% 232 10.18% 23.57% 423 13.67% 345 15.13% 436 7.89% 145 4.68% 187 8.20% 6.87% 204 3.69% 156 5.04% 109 4.78% 46 0.68% 27 0.49% 21 0.68% 15 0.66% Gian lận bên ngồi (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản NH không tuân thủ Luật pháp, phân loại vào hành vi trộm cắp, lừa đảo, vi phạm an ninh hệ thống bên thứ 3.) 1,951 28.82 % 1,934 35.00 % 1,026 33.15 % 940 41.23 % Tín dụng bảo lãnh 1,692 24.99% 1,632 29.54% 767 24.78% 645 28.29% Thẻ 152 2.25% 254 4.60% 254 8.21% 287 12.59% Kinh doanh ngoại tệ 107 1.58% 48 0.87% 0.16% 0.35% Kế toán, hậu kiểm X2 Năm 2013 Số Tỷ lệ lỗi lỗi 12 X3 X4 X5 X6 Khách hàng, sản phẩm, thực tiễn kinh doanh(Tuân thủ quy trình giao dịch với KH, thiết kế sản phẩm không phù hợp với thực tế, lỗ hổng sản phẩm, hoạt động tư vấn chưa phù hợp… ) 75 1.11% 37 0.67% 57 1.84% 60 2.63% IBMB 68 1.00% 26 0.47% 47 1.52% 56 2.46% Tài trợ thương mại 0.10% 11 0.20% 10 0.32% 0.18% Kinh doanh vàng miếng - Thiệt hại tài sản vật lý (Các kiện dẫn đến hư hỏng tài sản vật chất, liệu kiện khác, chẳng hạn chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh, thiên tai 11 0.16% 0.07% 0.06% Tài chính, QLTS XDCB 11 0.16% 0.07% 0.06% 172 2.54% 114 2.06% 41 1.32% 0.13% Điện toán 172 2.54% 114 2.06% 41 1.32% 0.13% Thực hiện, giao hàng, quản lý q trình( Sự kiện khơng xử lý giao dịch, quản lý trình xảy từ mối quan hệ 143 2.11% 112 2.03% 460 14.86 % 33 1.45% Tổ chức cán 132 1.95% 109 1.97% 457 14.77% 31 1.36% 11 0.16% 0.05% 0.10% 0.09% Sự gián đoạn kinh doanh hệ thống thất bại Tài chính, QLTS XDCB Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 13 Phụ lục 7: Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động BIDV Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long từ năm 2011 đến 2014 STT X1 X2 Chỉ tiêu Gian lận nội (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,hoặc làm sai quy trình quy định NH, liên quan đến bên nội NH) Chuyển tiền Tiền gửi Kế tốn, hậu kiểm Ngân quỹ Thơng tin khách hàng Kiểm tra nội Năm 2011 Số lỗi Tỷ lệ lỗi Năm 2012 Số lỗi Tỷ lệ lỗi Năm 2013 Số lỗi Tỷ lệ lỗi Năm 2014 Số lỗi Tỷ lệ lỗi 8,330 60.31% 6,648 60.51% 2,846 50.69% 2,543 55.29% 1,771 1,359 2,440 1,795 875 90 12.82% 9.84% 17.67% 13.00% 6.34% 0.65% 1,479 1,185 2,654 876 409 45 13.46% 10.79% 24.16% 7.97% 3.72% 0.41% 850 594 786 276 297 43 15.14% 10.58% 14.00% 4.92% 5.29% 0.77% 735 457 698 367 254 32 15.98% 9.94% 15.18% 7.98% 5.52% 0.70% Gian lận bên ngồi (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản NH không tuân thủ Luật pháp, phân loại vào hành vi trộm cắp, lừa đảo, vi phạm an ninh hệ thống bên thứ 4,732 34.26% 4,033 36.71% 1,707 30.40% 1,871 40.68% Tín dụng bảo lãnh Thẻ Kinh doanh ngoại tệ 3,198 1,516 18 3,278 752 1,454 246 25.89% 4.38% 0.12% 1,287 567 17 27.98% 12.33% 0.37% 23.16% 10.98% 0.13% 29.84% 6.84% 0.03% 14 X3 Khách hàng, sản phẩm, thực tiễn kinh doanh(Tuân thủ quy trình giao dịch với KH, thiết kế sản phẩm không phù hợp với thực tế, lỗ hổng sản phẩm, hoạt động tư vấn chưa phù hợp….) IBMB Tài trợ thương mại 144 X4 Tài chính, QLTS XDCB X5 Sự gián đoạn kinh doanh hệ thống thất bại Điện toán X6 Thực hiện, giao hàng, quản lý trình( Sự kiện khơng xử lý giao dịch, quản lý trình xảy từ mối quan hệ Tổ chức cán Tài chính, QLTS XDCB Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp 25 0.23% 109 1.94% 128 16 0.93% 0.12% 23 0.21% 0.02% 86 23 1.53% 0.41% - 0.00% - 0.00% - 0.00% Kinh doanh vàng miếng Thiệt hại tài sản vật lý (Các kiện dẫn đến hư hỏng tài sản vật chất, liệu kiện khác, chẳng hạn chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh, thiên tai 1.04% 21 21 319 319 265 243 22 0.15% 0.15% 2.31% 2.31% 1.92% 1.76% 0.16% 0.03% 55 55 223 219 4 0.03% 0.50% 0.50% 2.03% 1.99% 0.04% 114 106 77 77 872 867 - 0.07% 1.37% 1.37% 15.53% 15.44% 0.09% 2.30% 0.17% 0.00% 0.07% 2.48% 0.00% 0.00% 11 11 60 56 0.24% 0.24% 1.30% 1.22% 0.09% 15 Phụ lục 8: Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động BIDV Khu vực Nam Bộ từ năm 2011 đến 2014 Năm 2011 Tỷ lệ Số lỗi lỗi Năm 2012 Tỷ lệ Số lỗi lỗi Năm 2013 Tỷ lệ Số lỗi lỗi Năm 2014 Tỷ lệ Số lỗi lỗi 5,732 59.04% 6,248 82.30% 2,107 49.30% 2,039 52.77% 1,248 12.86% 1,349 17.77% 600 14.04% 583 15.09% 879 9.05% 1,099 14.48% 487 11.39% 387 10.02% Kế toán, hậu kiểm 1,638 16.87% 2,534 33.38% 556 13.01% 569 14.73% Ngân quỹ 1,267 13.05% 987 13.00% 197 4.61% 298 7.71% 637 6.56% 245 3.23% 240 5.62% 180 4.66% 63 0.65% 34 0.45% 27 0.63% 22 0.57% 3,422.00 35.25% 884 15.02% STT Chỉ tiêu Gian lận nội (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,hoặc làm sai quy trình quy định NH, liên quan đến bên nội NH) Chuyển tiền X1 Tiền gửi Thông tin khách hàng Kiểm tra nội X2 Gian lận bên (Các kiện có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản NH không tuân thủ Luật pháp, phân loại vào hành vi trộm cắp, lừa đảo, vi phạm an ninh hệ thống bên thứ 1,405.00 32.87% 1,528.00 39.54% Tín dụng bảo lãnh 2,198 22.64% 290 7.19% 1,023 23.94% 1,048 27.12% Thẻ Kinh doanh ngoại tệ 1,210 12.46% 546 7.19% 376 8.80% 467 12.09% 14 48 0.63% 0.14% 13 0.34% 16 X3 Khách hàng, sản phẩm, thực tiễn kinh doanh(Tuân thủ quy trình giao dịch với KH, thiết kế sản phẩm không phù hợp với thực tế, lỗ hổng sản phẩm, hoạt động tư vấn chưa phù hợp… ) 110 1.13% 64 0.84% 82 1.92% 99 2.56% IBMB 78 0.80% 45 0.59% 64 1.50% 93 2.41% Tài trợ thương mại 32 0.33% 19 0.25% 13 0.30% 0.16% 0.12% - Kinh doanh vàng miếng X4 X5 X6 Thiệt hại tài sản vật lý (Các kiện dẫn đến hư hỏng tài sản vật chất, liệu kiện khác, chẳng hạn chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh, thiên tai Tài chính, QLTS XDCB Sự gián đoạn kinh doanh hệ thống thất bại Điện toán - 16 0.16% 0.05% 0.09% 24 0.62% 16 0.16% 0.05% 0.09% 24 0.62% 243 2.50% 201 2.65% 52 1.22% 123 3.18% 243 2.50% 201 2.65% 52 1.22% 123 3.18% Thực hiện, giao hàng, quản lý trình( Sự kiện khơng xử lý giao dịch, quản lý q trình xảy từ mối quan hệ 185 1.91% 191 2.52% 624 14.60% 51 1.32% Tổ chức cán 168 1.73% 187 2.46% 621 14.53% 48 1.24% Tài chính, QLTS XDCB 17 0.18% 0.05% 0.07% 0.08% Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp 17 Phụ lục 9: Kết kiểm tra phương sai thay đổi mơ hình Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (5) = 670.06 Prob>chi2 = 0.0000 Nguồn: Truy xuất từ phần mềm Stata 11 Phụ lục 10: Kết kiểm tra tự tương quan mơ hình Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 4) = 0.525 Prob > F = 0.5090 Nguồn: Tổng hợp từ tính tốn tác giả phần mềm Stata 11 Phụ lục 11: Kết hồi quy mơ hình FGLS Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: no autocorrelation Estimated covariances Estimated autocorrelations Estimated coefficients y x1 x2 x3 x4 x5 x6 _cons Coef Std Err 237.6035 259.5813 389.3519 167.9242 276.6257 250.6044 -223.548 = = = Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = 20 19.36 0.0036 z P>|z| [95% Conf Interval] 126.3588 145.8359 108.1311 300.992 189.252 139.3731 134.2641 1.88 1.78 3.60 0.56 1.46 1.80 -1.66 0.060 0.075 0.000 0.577 0.144 0.072 0.096 -10.05514 -26.25188 177.4189 -422.0093 -94.30142 -22.56195 -486.7008 485.2622 545.4144 601.2849 757.8578 647.5527 523.7707 39.60471 18 Phụ lục 12: Kết hồi quy với mơ hình Logit Random-effects logistic regression Group variable: area Number of obs Number of groups Random effects u_i ~ Gaussian Obs per group: = Log likelihood = -6.1826891 y98 x1 x2 x3 x4 x5 x6 _cons /lnsig2u sigma_u rho Wald chi2(6) Prob > chi2 Coef Std Err z P>|z| = = 20 avg = max = 4.0 = = [95% Conf Interval] 2128.531 1082.792 1.97 0.049 6.296926 4250.765 2498.344 1220.4 2.05 0.041 106.4033 4890.285 2390.65 1156.952 2.07 0.039 123.0653 4658.235 -2526.241 2872.859 -0.88 0.379 -8156.942 3104.46 3012.086 1414.809 2.13 0.033 239.1108 5785.061 2377.28 1166.096 2.04 0.041 91.77376 4662.785 -2281.454 1137.264 -2.01 0.045 -4510.451 -52.45658 5.084218 1.202956 2.726468 7.441968 12.70644 7.642644 9800304 0235429 Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 3.908814 8228272 41.30502 9980754 5.58 Prob >= chibar2 = 0.009 Nguồn: Tổng hợp từ tính tốn tác giả phần mềm Stata 11 8.05 0.2344 ... rủi ro hoạt động Chương III: Thực trạng hệ thống KSNB yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động hệ thống KSNB NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chương IV: Phân tích kết nghiên cứu yếu tố tác động đến. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHẠM THỊ HƯƠNG Đề tài: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT... Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động hệ thống kiểm soát nội NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cơng tr nh nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH TMCP đầu tư và phát triển việt nam , Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại NH TMCP đầu tư và phát triển việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay