Giải pháp vận dụng mô hình dự toán ngân sách trong các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam

94 13 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 19:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN VĂN CẢNH GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MƠ HÌNH DỰ TỐN NGÂN SÁCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 0301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN VĂN CẢNH GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MƠ HÌNH DỰ TỐN NGÂN SÁCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 0301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VĂN TÙNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN TÙNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng năm 2014 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên PGS TS Phan Đình Nguyên TS Dương Thị Mai Hà Trâm PGS TS Nguyễn Minh Hà PGS.TS Lê Quốc Hội TS Phan Mỹ Hạnh Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sữa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM PHỊNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 01 tháng năm 2013 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Văn Cảnh .Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1983 Nơi sinh: Hậu Giang Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1241850005 I Tên đề tài: GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MƠ HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM II Nhiệm vụ nội dung: Tìm hiểu đánh giá thực trạng thực mơ hình DTNS DNSX Việt Nam từ vận dụng mơ hình DTNS DNSX đề biện pháp nhằm triển khai mơ hình DTNS vào doanh nghiệp Về nội dung: Khảo sát đánh giá việc lập DTNS DNSX niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn TP.Hồ Chí Minh Đánh giá việc lập DTNS doanh nghiệp có phù hợp với yêu cầu quản lý DNSX Xây dựng mơ hình DTNS chuẩn cho DNSX Đề xuất giải pháp để triển khai mơ hình III Ngày giao nhiệm vụ: 01/07/2013 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/04/2014 V Cán hướng dẫn: TS TRẦN VĂN TÙNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGHÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Văn Cảnh ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo Trường Đại học Cơng Nghệ TP Hồ Chí Minh, cán bộ, giảng viên Bộ môn Kế toán, Viện Đào tạo Sau Đại học giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn giáo viên hướng dẫn – TS Trần Văn Tùng hết lòng ủng hộ hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn doanh nghiệp sản xuất niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả công tác nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam hỗ trợ, giúp đỡ tác giả việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho luận văn Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, chia khó khăn động viên tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Học viên thực Luận văn iii TÓM TẮT Nền công nghiệp Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ, DNSX chiếm tỷ trọng lớn kinh tế nước ta Cùng với việc Việt Nam tham gia tổ chức kinh tế giới thúc đẩy DNSX ngày phát triển mạnh mẽ Chính vậy, ngành cơng nghiệp Việt Nam nói chung hay DNSX nói riêng ngành chủ đạo nước ta Tuy nhiên nay, DNSX chưa có cơng cụ quản lý hiệu quả, nên toán đặt cho nhà quản lý kinh tế, nhà quản trị doanh nghiệp để có cơng cụ quản lý hiệu Nhận thấy cần thiết phải có cơng cụ quản lý hiệu DNSX Việt Nam, tác giả chọn đề tài “Giải pháp vận dụng mơ hình DTNS DNSX Việt Nam” Kết nghiên cứu tảng vững chắc, sở cho nhà quản lý DNSX nhận thấy tầm quan trọng kế tốn quản trị nói chung yếu tố tác động đến DTNS nói riêng Nhằm mục đích ứng dụng có hiệu mục tiêu mà doanh nghiệp đề Thông qua kết nghiên cứu tác giả đề xuất giải pháp nhằm triển khai mơ hình DTNS DNSX Việt Nam Để thực nghiên cứu này, mặt sở lý luận nước nước Các mơ hình ứng dụng thành cơng từ trước đến Tác giả khảo sát 133 doanh nghiệp hoạt động theo mơ hình Tổng cơng ty niệm yết sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh, đồng thời thơng qua phân tích, thống kê sử dụng phần mềm chuyên dụng nghiên cứu SPSS… để hỗ trợ cho việc tính tốn, phân tích làm sở đề xuất kiến nghị Kết nghiên cứu cho thấy mối quan hệ biến phụ thuộc DTNS biến độc lập môi trường dự tốn, chế độ sách nhà nước, quy trình dự tốn, nguồn nhân lực, tổ chức cơng tác kế tốn thể sau: iv STT Biến độc lập Tổ chức công tác kế tốn (X1) Chế độ sách nhà nước (X2) Nguồn nhân lực (X3) Quy trình dự tốn (X4) Cơ sở vật chất (X5) Mơi trường dự tốn (X6) Tổng số Giá trị tuyệt đối 0.0012 0.0225 0.0208 0.0645 0.2236 0.4826 0.7736 % 0.16 2.91 2.69 8.34 28.90 62.38 100.00 Như vậy, qua q trình kiểm định phân tích kết luận lại biến độc lập ảnh hưởng trực tiếp đến DTNS xếp theo thứ tự tầm quan trọng là: môi trường dự tốn, nguồn nhân lực, quy trình dự tốn, tổ chức cơng tác kế tốn Thơng qua kết phân tích tác giả đề xuất giải pháp sau: Về quan điểm triển khai mơ hình DTNS: Phải phù hợp với môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, DTNS phải gắn liền với kế toán quản trị phải tuân thủ quy định pháp luật Đồng thời phải phù hợp với quy mô đặc điểm doanh nghiệp Về mục tiêu ngun tắc thực mơ hình DTNS: Mục tiêu xây dựng mơ hình DTNS phải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp phải đánh giá kết quảcông việc phận liên quan doanh nghiệp Về ngun tắc mơ hình DTNS phải xây dựng sở hướng đến mục tiêu, chiến lược doanh nghiệp điều giúp cho doanh ngiệp ngày hoạt động hiệu Về mơ hình dự tốn: tác giả đề xuất mơ hình dự tốn thơng tin từ lên điều giúp cho nhà quản lý kiểm tra xác số liệu báo cáo qua thời kỳ dự toán Về báo cáo DTNS DNSX: phải thực qua giai đoạn chuẩn bị DTNS, soạn thảo DTNS, theo dõi DTNS v Về quy trình DTNS: tác giả đưa cách chi tiết quy trình DTNS DNSX đồng thời báo cáo dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán nguyên vật liệu…được thể cách rõ ràng, khoa học Về sở vật chất: đề xuất đánh giá cao vai trò mạng nội DNSX đồng thời triển khai phần mềm phục vụ dự toán quản lý ERP… Kết luận văn tài liệu tham khảo cho nhà quản lý, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân tiến hành xây dựng hệ thống DTNS doanh nghiệp Đồng thời yếu tố ảnh hưởng đến DTNS làm sở cho nhà quản lý, DNSX khắc phục khó khan, tồn tại đơn vị mình, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh ngày phát triển mạnh mẽ, góp phần vào phát triển cơng nghiệp nước nhà nói chung DNSX nói riêng vi ABSTRACT Vietnam industry is growing strongly, in which firms produce a large proportion of our country's economy Along with Vietnam participating organizations world economy has boosted production enterprises are growing stronger Therefore, the industry of Vietnam in general and business in particular production is one of the key ectors of our country So far, business may not produce an management, effective the management tools, corporate governance that is problems how for economic to have an effective management tool Recognize the need to have an effective management tool in the manufacturing enterprises in Vietnam, the authors are choosing the subject "Solution manipulate budgeting model in manufacturing enterprises in Vietnam" The research results are a solid foundation, the base for management in manufacturing enterprises realize the importance of management accounting in general and factors affecting budgeting in particular For the purpose of effective applications that every business objectives has set up Through research findings the authors propose solutions to implement budgeting model in manufacturing enterprises in Vietnam To carry out this study, the surface rationale in the country and obersea The models was applied successfully to ever The authors surveyed 133 enterprises are operating in the models are corporations listed on the stock exchanges in Ho Chi Minh City, and through analysis and statistics and using specialized software in research as SPSS to assist in the calculation and analysis as a bases for the proposed recommendations The study results showed that the relationship between the dependent variable budgeting and environmental variables are independent estimates, state policies, estimates process, human resources, accounting organizations are expressed as follows: vii STT Independent variable Organization of accounting (X1) Modes of state policy (X2) Human Resources (X3) The process of estimating (X4) Facilities (X5) Environment estimates (X6) Total Absolute value 0.0012 0.0225 0.0208 0.0645 0.2236 0.4826 0.7736 % 0.16 2.91 2.69 8.34 28.90 62.38 100.00 Thus, through the process of testing and analysis, then it can be concluded that the emaining four independent variables directly affect the budget and in order of importance are: estimates of environmental and human resources, estimating processes, organization of accountants Through analysis the authors propose the following solution: Regarding deployment model viewpoint budgeting: To conform with the operating environment in the production and trading business However, the budget must be associated with management accounting and must comply with the provisions of law In the same time, to suit the size and character of each business The objectives and principles of model performance budgeting: building objective budgeting models to save costs for businesses and to evaluate the results of each department involved in business In principle budgeting model to build on the basis of aims and strategies of this business increasingly dominated by an elite business activities more effectively On estimates models: the author proposed model estimates bottom-up information which enables managers to accurately check the reported data over time estimation 22- Kế hoạch sản xuất công ty triển khai cách cụ thể, tiến độ? Hồn tồn khơng Tương đối khơng Có Tương đối có B THƠNG TIN Q CƠNG TY Tên Công ty: Địa chỉ: Số điên thoại: Email: Người trả lời vấn: Chức vụ: Hoàn tồn có Phụ lục 4.1: Kiểm định mức độ giải thích biến quan sát nhân tố Initial Eigenvalues Compo nent 10 11 12 13 14 15 16 17 Total 3.286 2.717 2.493 2.199 1.673 1.398 908 827 642 635 551 518 427 364 304 265 242 % of Cumulative Variance % 16.429 13.585 12.464 10.993 8.367 6.989 4.540 4.135 3.212 3.176 2.753 2.588 2.136 1.820 1.521 1.325 1.211 16.429 30.014 42.478 53.471 61.838 68.826 73.367 77.501 80.713 83.889 86.642 89.230 91.366 93.186 94.707 96.032 97.242 Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total 3.286 2.717 2.493 2.199 1.673 1.398 % of Cumulative Variance % 16.429 13.585 12.464 10.993 8.367 6.989 16.429 30.014 42.478 53.471 61.838 68.826 Total 2.996 2.684 2.308 2.303 2.005 1.470 % of Cumulative Variance % 14.978 13.420 11.538 11.513 10.027 7.350 14.978 28.398 39.936 51.449 61.476 68.826 Phụ lục 4.1: Kiểm định mức độ giải thích biến quan sát nhân tố Initial Eigenvalues Compo nent 10 11 12 13 14 15 16 17 Total 3.286 2.717 2.493 2.199 1.673 1.398 908 827 642 635 551 518 427 364 304 265 242 % of Cumulative Variance % 16.429 13.585 12.464 10.993 8.367 6.989 4.540 4.135 3.212 3.176 2.753 2.588 2.136 1.820 1.521 1.325 1.211 16.429 30.014 42.478 53.471 61.838 68.826 73.367 77.501 80.713 83.889 86.642 89.230 91.366 93.186 94.707 96.032 97.242 Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total 3.286 2.717 2.493 2.199 1.673 1.398 % of Cumulative Variance % 16.429 13.585 12.464 10.993 8.367 6.989 16.429 30.014 42.478 53.471 61.838 68.826 Total 2.996 2.684 2.308 2.303 2.005 1.470 % of Cumulative Variance % 14.978 13.420 11.538 11.513 10.027 7.350 14.978 28.398 39.936 51.449 61.476 68.826 Phụ lục 5.1: Sơ đồ dự toán ngân sách doanh nghiệp sản xuất SƠ ĐỒ DỰ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT DỰ TOÁN TIÊU THỤ DỰ TOÁN TỒN KHO CUỐI KỲ DỰ TỐN NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP DỰ TỐN SẢN XUẤT DỰ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG & QUẢN LÝ DỰ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG DỰ TỐN TIỀN DỰ TOÁN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN DỰ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH Phụ lục 5.2 Dự toán tiêu thụ DỰ TỐN TIÊU THỤ SẢN PHẨM Chỉ tiêu ĐVT: Quý Cả – Khối lượng sản phẩm tiêu thụ (sp) – Đơn giá – Tổng doanh thu SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯC QUA CÁC QUÝ – Năm trước chuyển sang – Tiền thu quý – Tiền thu quý – Tiền thu quý – Tiền thu quý Tổng cộng tiền thu năm Phụ lục 5.3 Dự tốn sản xuất DỰ TỐN SẢN XUẤT Chỉ tiêu – Khối lượng tiêu thụ kế hoạch (sp) – Tồn kho cuối kỳ (sp) – Tổng số yêu cầu (sp) – Tồn kho thành phẩm đầu kỳ (sp) – Khối lượng sản phẩm cần sản xuất (sp) ĐVT: Quý Cả năm Phụ lục 5.4 Dự tốn chi phí ngun liệu trực tiếp DỰ TỐN CHI PHÍ NGUN LIỆU TRỰC TIẾP ĐVT: Quý Chỉ tiêu Cả năm – Khối lượng sản phẩm cần sản xuất – Nguyên vật liệu cho sản phẩm (kg) – Nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất (kg) – Yêu cầu tồn kho nguyên vật liệu cuối kỳ (kg) – Tổng cộng nhu cầu vật liệu – Tồn kho vật liệu đầu kỳ (kg) – Vật liệu cần mua vào kỳ (kg) – Đơn giá mua kg nguyên vật liệu – Chi phí mua nguyên vật liệu – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp SỐ TIỀN DỰ KIẾN CHI RA QUA CÁC QUÝ – Khoản nợ năm trước chuyển sang – Chi mua quý – Chi mua quyù – Chi mua quyù – Chi mua quý Tổng chi Phụ lục 5.5 Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp DỰ TỐN CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP Chỉ tiêu – Khối lượng sản phẩm cần sản xuất (sp) – Thời gian lao động trực tiếp (giờ) Tổng nhu cầu thời gian lao động trực tiếp (giờ) – Đơn giá công lao động trực tiếp ĐVT: Quý Cả năm – Tổng chi phí nhân công trực tiếp Phụ lục 5.6 Dự tốn chi phí sản xuất chung DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Chỉ tiêu – Tổng thời gian lao động trực tiếp (giờ) – Hệ số chi phí sản xuất chung khả biến cho lao động trực tiếp – Chi phí sản xuất chung khả biến – Chi phí sản xuất chung bất biến – Tổng chi phí sản xuất chung dự kiến – Trừ khấu hao – Chi tiền cho chi phí sản xuất chung ĐVT: Quý Cả năm Phụ lục 5.7 Dự tốn tồn kho cuối kỳ DỰ TỐN TỒN KHO CUỐI KỲ Chỉ tiêu Số lượng ĐVT: Chi phí Tổng cộng – Chi phí sản xuất đơn vò • Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp • Chi phí nhân công trực tiếp • Chi phí sản xuất chung – Thành phẩm tồn kho cuối kỳ Phụ lục 5.8 Dự tốn chi phí bán hàng quản lý DỰ TOÁN BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ Chỉ tiêu – Khối lượng tiêu thụ dự kiến – Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp khả biến cho sản phẩm Tổng chi phí khả biến dự kiến – Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp bất biến • Quảng cáo • Lương • Bảo hiểm • Thuê tài sản Tổng chi phí dự kiến Quý ĐVT: Cả năm Phụ lục 5.9: Dự tốn tiền DỰ TỐN TIỀN ĐVT: Nguồn Quý số Chỉ tiêu liệu lấy từ bảng I Tiền tồn đầu kỳ II Tiền thu vào kỳ: • Thu từ bán hàng Cộng khả tiền III Tiền chi kỳ • Chi phí nguyên liệu vật liệu trực • Chi phí nhân công trực tiếp tiếp • Chi phí sản xuất chung • Chi phí bán hàng QLDN • Thuế lợi tức • Mua trang thiết bò • Trả lãi cổ phần Cộng chi IV Cân đối thu chi V Vay ngân hàng • Nhu cầu cần vay kỳ • Trả nợ vay Cộng phần vay Ngân hàng VI Tiền tồn cuối kỳ 5.2 5.4 5.5 5.6 5.8 5.10 5.10 Cả năm Phụ lục 5.10: Dự tốn kết kinh doanh DỰ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH ĐVT: Nguồn số liệu Chỉ tiêu lấy từ – Doanh thu – Giá vốn hàng bán – Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp – Lợi nhuận hoạt động kinh doanh – Thuế thu nhập doanh nghiệp – Lợi nhuận sau thuế – Trả lãi cổ phần – Lợi nhuận lại chưa phân phối bảng 5.2 5.8 Số tiền Phụ lục 5.11: Dự toán bảng cân đối kế toán DỰ TOÁN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn Tiền mặt Phải thu khách hàng Nguyên vật liệu tồn kho Thành phẩm tồn kho B Tài sản dài hạn Tài sản cố định hữu hình Hao mòn tài sản cố định Góp vốn liên doanh Tổng cộng tài sản NGUỒN VỐN A Nợ phải trả Phải trả cho người bán B Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn kinh doanh Lãi chưa phân phối Tổng cộng nguồn vốn SỐ TIỀN ... vị cạnh tranh doanh nghiệp Vì “ Giải pháp vận dụng mơ hình dự tốn ngân sách doanh nghiệp sản xuất Việt Nam vấn đề cấp thiết giúp DNSX định hướng xây dựng hệ thống dự toán ngân sách hoàn chỉnh... cách rõ nét qua chu kỳ kinh doanh định Xuất phát từ nhận thức cần thiết DTNS doanh nghiệp Việt Nam nên tác giả chọn đề tài Giải pháp vận dụng mơ hình dự tốn ngân sáchtrong doanh nghiệp sản xuất. ..NGUYỄN VĂN CẢNH GIẢI PHÁP VẬN DỤNG MƠ HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60 34 0301 HƯỚNG DẪN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp vận dụng mô hình dự toán ngân sách trong các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam , Giải pháp vận dụng mô hình dự toán ngân sách trong các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay