Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại tp hồ chí minh

164 7 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 19:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM LÊ MINH CHIẾN HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TỐN Mã số ngành: 60340301 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM LÊ MINH CHIẾN HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM VĂN DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tn trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Thành phố HCM, tháng năm 2014 Học viên thực Luận văn Lê Minh Chiến ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn này, tơi nhận nhiều giúp đỡ, động viên vô lớn lao từ nhiều bên Trước tên xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS TS Phạm Văn Dược, người hướng dẫn khoa học nhiệt tình hướng dẫn, bảo, động viên hỗ trợ tơi suốt thời gian q trình thực Luận văn Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lòng tri ân với tất Q Thầy Cơ Khoa Kế tốn thuộc Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có ủng hộ giúp đỡ tơi q trình thực Luận văn Cùng với hỗ trợ bạn học viên lớp, đồng nghiệp gia đình cho tơi có đủ sức khỏe nghị lực, thời gian khơng gian để tập trung cho q trình hồn thành Luận văn Một lần tơi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc đến Quý Thầy Cô, tất bạn học viên, đồng nghiệp đồng hành tơi để hồn thành Luận văn Thành phố HCM, tháng năm 2014 Học viên thực Luận văn Lê Minh Chiến iii TÓM TẮT Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam không chịu sức ép cạnh tranh với công ty nước mà gay gắt, liệt từ tập đồn đa quốc gia, cơng ty hùng mạnh vốn, thương hiệu trình độ quản lý Do vậy, để cạnh tranh được, doanh nghiệp nhỏ vừa phải tìm cho hướng hợp lý để tồn phát triển Một số giải pháp cần phải làm tết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quản lý…mà thông tn để làm sở khác ngồi thơng tn kế tốn Chính vậy, doanh nghiệp nhỏ vừa muốn phát triển bền vững đòi hỏi phải có máy kế tốn tốt, hiệu Nhiều doanh nghiệp ứng dụng phần mềm kế tốn Phục vụ cơng tác quản lý đồng thời công ty lập số loại sổ dành cho ghi chép thủ công, số liệu hành văn sổ không rõ ràng mạch lạc, chí tẩy xố số liệu, khơng thực theo phương pháp chữa sổ quy định Đặc biệt, doanh nghiệp siêu nhỏ, hệ thống kế toán manh mún, việc ghi chép số liệu phát sinh gần mang tính tường thuật, khơng có logic chuẩn mực kế toán Do vậy, báo cáo tài doanh nghiệp khơng đáp ứng thông tin công nợ, tồn kho…Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc chậm khơng có thông tn dẫn đến việc Thủ trưởng đơn vị đưa định thiếu xác, sai lầm Để hồn thiện hệ thống thơng tn kế tốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa điều kiện ứng dụng cơng nghệ thơng tin Thành phố Hồ Chí Minh cần phải thực giải pháp chế độ kế tốn, mức độ ứng dụng cơng nghệ thơng tn, môi trường thương mại điện tử, tần xuất đối chiếu Thơng tn kế tốn vai trò nhà quản lý Trên sở giải pháp giúp cho doanh nghiệp nhỏ vừa hoàn thiện cơng tác kế tốn cơng tác bảo mật, mã hóa liệu điều kiện ứng dụng cơng nghệ thơng tn Vì hồn thiện hệ thống thơng tin kế toán cho doanh nghiệp nhỏ vừa điều kiện ứng dụng công nghệ thông tn Thành phố Hồ Chí Minh vấn đề cần thiết đáng quan tâm iv ABSTRACT In the context of international economic integraton today, small and medium enterprises Vietnam not only under pressure to compete with companies in the country that fiercely, fiercely over from the multinatonal corporatons, the company powerful both in terms of capital, and brand management skills Therefore, to be compettve, small and medium-sized businesses looking to get yourself a proper directon to survive and grow One of the solutons is the need to save producton costs, improve the eficiency of informaton management but not as a basis other than accountng informaton Therefore, small and medium enterprises want sustainable development, the apparatus requires good accountng and eficiency Many businesses have accountng software applicatons However, for convenience, management, the company also established a number of registers for recording manually, sometimes the data and the writing of this book clearly not coherent, even erasing data not strictly comply with the remedies prescribed window Especially in micro-enterprises, the accountng system is highly fragmented, the recording of data generated almost narratve, there is no logic in accountng standards Therefore, the financial statements of these companies hardly meet the informaton as liabilites, inventory In the context of intense competton, the slow or no informaton will result in the directors launched decisions inaccuracies or errors To complete the system of accountng information for small and medium enterprises in terms of informaton technology applications in Ho Chi Minh City needs to implement solutons to the accountng regime, application level informaton technology, ecommerce environment, comparing the frequency of accountng informaton and the role of managers On the basis of these solutons help small and medium-sized enterprises more complete accountng work and the work of security, encrypton of data in terms of information technology applications So complete accounting informaton system for small and medium enterprises in terms of informaton technology applicatons in Ho Chi Minh City is required and issues of concern v MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT ABSTRACT iii iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu 1.1 Đặt vấn đế - Tính cấp thiết đề tài 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.1.3.1 Mục têu tổng quát .2 1.1.3.2 Mục têu cụ thể: 1.1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.1.5 Kết cấu đề tài 1.2 Tổng quan đề tài nghiên cứu Kết luận chương Chương 2: Cơ sở lý luận hệ thống thơng tin kế tốn 2.1 Hệ thống thông tn kế toán 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Cấu trúc hệ thống thơng tn kế tốn 2.1.2.1 Công nghệ thông tn 2.1.2.2 Hệ thống liệu đầu vào 2.1.2.3 Quá trình xử lý 10 2.1.2.4 Hệ thống thông tin đầu 10 2.1.2.5 Hệ thống lưu trữ liệu 11 2.2 Chu trình kế tốn 12 2.2.1 Chu trình bán hàng (The sale process) 13 2.2.2 Chu trình mua hàng (The purchase process) 15 2.2.3 Chu trình quản lý nguồn lực 17 2.2.4 Chu trình sản xuất 18 2.2.5 Chu trình tài 20 2.3 Ứng dụng CNTT Doanh nghiệp 21 2.3.1 Các giai đoạn đầu tư CNTT 21 2.3.2 Yêu cầu ứng dụng công nghệ thơng tn hệ thống thơng tin kế tốn 24 2.3.3 Mức độ ứng dụng CNTT hệ thống thơng tin kế tốn 25 2.3.3.1 Xử lý bán thủ công 25 3.3.3.2 Tự động hóa cơng tác kế tốn 26 3.3.3.3 Tự động hóa cơng tác quản lý 26 Kết luận chương 27 Chương 3: Thực trạng tổ chức HTTTKT DNNVV TPHCM 28 3.1 Tình hình hoạt động quản lý DNNVV TPHCM 28 3.1.1 Tình hình hoạt động DNNVV 28 3.1.2 Đặc điểm hoạt động quản lý DNNVV HCM 30 3.1.3 Các khó khăn thách thức DNNVV địa bàn HCM 31 3.2 Các quy định pháp lý liên quan đến tổ chức cơng tác kế tốn DNNVV Việt Nam 32 3.2.1 Luật kế toán 32 3.2.2 Chuẩn mực kế toán 33 3.2.3 Chế độ kế toán 34 3.3 Đánh giá thực trạng tổ chức HTTTKT DNNVV 36 3.3.1 Thuận lợi 36 3.3.2 Hạn chế 37 3.3.3 Nguyên nhân 39 Kết luận chương 40 Chương 4: Phương pháp kết khảo sát HTTTKT cho DNNVV điều kiện ứng dụng CNTT TPHCM 41 4.1 Khái quát phương pháp khảo sát 41 4.1.1 Đối tượng mục têu khảo sát 42 4.1.2 Thiết kế câu hỏi khảo sát 43 4.1.3 Phương pháp khảo sát 52 4.2 Đánh giá kết khảo sát 53 4.2.1 Độ tin cậy mẫu khảo sát 53 4.2.2 Kết khảo sát thực trạng 53 4.2.2.1 Về khả vận dụng chế độ kế toán 53 4.2.2.2 Mức độ ứng dụng CNTT công tác kế toán 55 4.2.2.3 Hệ thống kế tốn mơi trường thương mại điện tử 56 4.2.2.4 Tần xuất đối chiếu Thơng tin kế tốn 56 4.2.2.5 Vai trò nhà quản lý HTTTKT 58 4.3 Ưu nhược điểm kết khảo sát 59 4.3.1 Ưu điểm 59 4.3.2 Nhược điểm 60 Kết luận chương 62 Chương 5: Hoàn thiện giải pháp tổ chức HTTTKT DNNVV điều kiện ứng dụng CNTT TPHCM 63 5.1 Tổng quát chung nhóm giải pháp cần hoàn thiện 63 5.2 Các giải pháp cụ thể 63 5.2.1 Về khả vận dụng chế độ kế toán 63 5.2.2 Mức độ ứng dụng CNTT công tác kế toán 66 5.2.2.1 Phần mềm kế toán chuyên dụng 66 5.2.2.2 Việc bảo mật, mã hóa liệu 69 5.2.3 Hệ thống thơng tin kế tốn mơi trường TMĐT 70 5.2.4 Tần xuất đối chiếu thơng tn kế tốn 72 5.2.5 Vai trò nhà quản lý HTTTKT 73 Kết luận chương 74 Kết luận kiến nghị 75 Tài liệu tham khảo Phụ lục Bảng câu hỏi khảo sát Phụ lục Kết khảo sát Phụ lục Danh mục công ty khảo sát Các mẫu báo cáo chế độ kế toán 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay 32 33 34 35 Tiền chi trả nợ thuê tài 36 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm (50 = 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu năm 40 50 60 61 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 70 V.11 Tiền tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (*) Những tiêu khơng có số liệu khơng phải trình bày khơng đánh lại “Mã số” Bản Thuyết minh Báo cáo tài Đơn vị: Mẫu số B 09 – DNN Địa chỉ: (Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐBTCngày 14/ 9/2006 Bộ trưởng BTC) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*) Năm I - Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp - Hình thức sở hữu vốn - Lĩnh vực kinh doanh - Tổng số công nhân viên người lao động - Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp năm tài có ảnh hưởng đến Báo cáo tài II - Chính sách kế tốn áp dụng doanh nghiệp - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày / / kết thúc vào ngày / / ) - Đơn vị tền tệ sử dụng kế toán - Chế độ kế tốn áp dụng - Hình thức kế tốn áp dụng - Phương pháp kế toán hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ; - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ) - Phương pháp khấu hao tài sản cố định áp dụng 7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí vay 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 9- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận khoản dự phòng phải trả 10- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá 11- Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu III – Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng Cân đối kế tốn (Đơn vị tính ) 01.Tiền tương đương tiền Cuối năm Đầu năm - Tiền mặt - Tiền gửi Ngân hàng - Tương đương tền Cộng 02 Hàng tồn kho Cuối năm Đầu năm - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi bán Cộng * Thuyết minh số liệu giải trình khác (nếu có) 03 - Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Nhà cửa, vật kiến Máy móc, Phương tiện vận tải truyền TSCĐ hữu hình Tổng cộng Khoản mục trúc thiết bị dẫn khác ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình - Số dư đầu năm - Số tăng năm Trong đó: + Mua sắm + Xây dựng - Số giảm năm Trong đó: + Thanh lý + Nhượng bán + Chuyển sang BĐS đầu tư - Số dư cuối năm (2) Giá trị hao mòn luỹ kế - Số dư đầu năm - Số tăng năm - Số giảm năm - Số dư cuối năm (3) Giá trị lại TSCĐ hữu hình (1-2) - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Trong đó: + TSCĐ dùng để chấp, cầm cố khoản vay + TSCĐ tạm thời không sử dụng + TSCĐ chờ lý * Thuyết minh số liệu giải trình khác: - TSCĐ khấu hao hết sử dụng: - Lý tăng, giảm: 04 Tình hình tăng, giảm TSCĐ vơ hình Khoản mục Quyền sử dụng đất Quyền phát hành Bản quyền, TSCĐ vơ hình khác Tổng cộng sỏng chế (1) Ngun giá TSCĐ vơ hình - Số dư đầu năm - Số tăng năm Trong đú + Mua năm + Tạo từ nội doanh nghiệp (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - Số giảm năm Trong đú: + Thanh lý, nhượng bỏn + Giảm khỏc - Số dư cuối năm (2) Giá trị hao mòn lũy kế - Số dư đầu năm - Số tăng năm - Số giảm năm - Số dư cuối năm (3) Giỏ trị cũn lại TSCĐ vụ hỡnh - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm * Thuyết minh số liệu giải trình khác (Nếu có) 05 - Tình hình tăng, giảm khoản đầu tư Cuối năm Đầu năm vào đơn vị khác: - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn - Đầu tư tài ngắn hạn khác (2) Các khoản đầu tư tài dài hạn: - Đầu tư vào sở kinh doanh đồng kiểm soát - Đầu tư vào cơng ty liên kết - Đầu tư tài dài hạn khác (1) Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: Cộng * Lý tăng, giảm: 06 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước: Cuối năm Đầu năm - Thuế giá trị gia tăng phải nộp - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất, tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Phí, lệ phí khoản phải nộp khác 07 - Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu: Số Chỉ tiêu đầu năm A Tăng năm Giảm năm Số cuối năm ( ) ( ) ( ) ( ) - Vốn đầu tư chủ sở hữu vốn 2- Thặng dư vốn cổ phần 3- Vốn khác chủ sở hữu 4- Cổ phiếu quỹ (*) 5- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 6- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 7- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng * Lý tăng, giảm: IV Thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính .) 08 Chi tiết doanh thu thu nhập khác - Doanh thu bán hàng Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá - Doanh thu cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài Năm Năm trước Trong đó: + Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận chia + Lãi chênh lệch tỷ giá thực + Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực + 09 Điều chỉnh khoản tăng, giảm thu nhập Năm Năm trước chịu thuế TNDN (1) Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế (2) Các khoản thu nhập khơng tính vào thu nhập chịu thuế TNDN (3) Các khoản chi phí khơng khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN (4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ năm trước trừ vào lợi nhuận trước thuế) (5) Số thu nhập chịu thuế TNDN năm (5 = 12+3-4) 10 Chi phí SXKD theo yếu tố: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân cơng - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí khác tền Cộng Năm Năm trước V- Thông tin bổ sung cho khoản mục Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính ) 11- Thơng tin giao dịch không tiền phát sinh năm báo cáo Năm - Việc mua tài sản cách nhận khoản nợ Năm trước Năm Năm trước liên quan trực tiếp thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; - Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu 12 - Các khoản tiền tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng: - Các khoản tền nhận ký quỹ, ký cược; - Các khoản khác VI- Những thông tin khác - Những khoản nợ tiềm tàng - Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm - Thơng tn so sánh - Thông tn khác (2) VII- Đánh giá tổng quát tiêu kiến nghị: Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM LÊ MINH CHIẾN HỒN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. lầm Để hồn thiện hệ thống thơng tn kế tốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa điều kiện ứng dụng công nghệ thơng tin Thành phố Hồ Chí Minh cần phải thực giải pháp chế độ kế tốn, mức độ ứng dụng cơng nghệ thơng... xử lý Hệ thống thơng tin kế tốn: Kế tốn Hệ thống thơng tin kế tốn Hệ thống thơng tin Hình 2.2 Lƣu đồ mơ tả nhìn nhận hệ thống thơng tin kế toán Kế toán bao gồm lĩnh vực kế tốn tài chính, kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại tp hồ chí minh , Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin tại tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay