Luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

89 8 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 18:31

Phương pháp nghiên cứu chủ đạo xuyên suốt được sử dụng trong đề tài là phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mac Lênin. Các vấn đề nghiên cứu được xem xét, giải quyết xử lý từ lý luận đến thực tiễn với quan điểm lịch sử, cụ thể Khoa Tài quốc tế LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong vòng 20 năm trở lại đây, hoạt động đầu nước (FDI) ngày có vị trí quan trọng cơng phát triển kinh tế nước giới Việt Nam từ sau bước khỏi khủng hoảng kinh tế, kinh tế gặp nhiều khó khăn , vốn tiềm ẩn dân cư chưa huy động nhiều Vì vậy, trước đòi hỏi cấp thiết q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa, luồng vốn FDI bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu phát triển Nguồn vốn FDI trở thành phận tách rời chiến lược phát triển kinh tế xã hội không riêng Ninh Bìnhmà tỉnh thành khác nước Nhận thức tầm quan trọng nguồn vốn FDI, tỉnh thành cố gắng để thu hút FDI địa phương Từ đó, hoạt động xúc tiến đầu khơng ngừng triển khai nhằm tăng cường thu hút FDI Các hoạt động phát triển không ngừng ngày có vai trò quan trọng Ninh Bìnhlà tỉnh thuộc đồng Bắc Bộ, giáp với nhiều tỉnh thành có thủ Hà Nội, trung tâm văn hóa lâu đời khu vực phía Bắc, có trục tuyến giao thông lớn quan trọng chạy qua Tuy Ninh Bìnhmới tái thành lập từ năm 1997, địa phương ngày phát triển có nhiều đóng góp cho phát triển chung đất nước Ninh Bìnhcó nhiều hội lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội khai thác tiềm tỉnh Với lợi vậy, Ninh Bìnhcần tập trung thực hoạt động xúc tiến đầu để tăng thu hút vốn FDI, phát triển toàn diện cho phát triển tỉnh Với ý nghĩa quan trọng vậy, nội dung luận văn em xin trình bày biện pháp nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến đầu nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước Bắc Ninh Khoa Tài quốc tế Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu nội dung đầu trực tiếp nước - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến đầu nhằm thu hút đầu trực tiếp nước Bắc Ninh - Nêu lên định hướng, triển vọng phát triển hoạt động xúc tiến nhằm thu hút nguồn vốn FDI - Đề số giải pháp nhằm tăng cường hiệu hoạt động xúc tiến đầu nhằm thu hút nguồn vốn FDI Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động xúc tiến đầu - Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Tập trung nghiên cứu tăng cường hoạt động xúc tiến đầu nhằm thu hút đầu trực tiếp nước Bắc Ninh + Về thời gian: Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động xúc tiến nhằm thu hút FDI Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ đạo xuyên suốt sử dụng đề tài phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mac Lênin Các vấn đề nghiên cứu xem xét, giải xử lý từluận đến thực tiễn với quan điểm lịch sử, cụ thể Bên cạnh đó, em vận dụng nhiều phương pháp khác để phục vụ cho việc nghiên cứu như: phương pháp thống kê, Khoa Tài quốc tế phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp khảo sát thực tế Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia làm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung hoạt động xúc tiến đầu để thu hút đầu trực tiếp nước Chương 2: Thực trạng hoạt động xúc tiến đầu nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu nhằm tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước cào tỉnh Bắc Ninh Do thời gian thực tập ngắn, kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận góp ý thầy để luận văn em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy khoa Tài Chính Quốc Tế, đặc biệt PGS.TS Đinh Trọng Thịnh – thầy giáo trực tiếp hướng dẫn em, chuyên viên Vụ Tài tiền tệ - Bộ kế hoạch đầu giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân em Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn chuyên đề thực tập Khoa Tài quốc tế Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Nhuận DANH SÁCH BẢNG BIỂU Khoa Tài quốc tế Bảng biểu Tựa bảng biểu Trang 2.1 Tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tỉnh Ninh Bìnhgiai đoạn 2010-2014 28 2.2 Tình hình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tỉnh Ninh Bìnhgiai đoạn 2010-2014 30 2.3 Tình hình thu hồi giấy chứng nhận đầu tỉnh Ninh Bìnhgiai đoạn 2010-2014 35 2.4 Chi phí cho cơng tác tạo dựng hình ảnh qua năm 43 2.5 Tỷ lệ loại tài liệu phát hành cho mục đích vận động nhà đầu tiềm năm 2014 44 2.6 Đánh giá chất lượng trang web xúc tiến đầu tỉnh khu vực phía Bắc năm 2013 47 DANH MỤC VIẾT TẮT Tên viết tắt AUSAID Bộ KH&ĐT ĐTNN Tên đầy đủ Cơ quan phát triển quốc tế Australia Bộ Kế hoạch đầu Đầu nước ngồi Khoa Tài quốc tế FDI Foreign Direct Investment GCN Giấy chứng nhận GCNĐT GTZ JETRO Giấy chứng nhận đầu Tổ chức hợp tác phát triển Đức Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản KCN Khu công nghiệp ODA Hỗ trợ phát triển thức PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh UBND Ủy banh nhân dân VCCI Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam XTĐT Xúc tiến đầu CHƯƠNG : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU ĐỂ THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 Tổng quan đầu trực tiếp nước 1.1.1 Đầu trực tiếp nước ngồi Khoa Tài quốc tế Đối với quốc gia vốn cho đầu phát triển thường chia thành hai loại vốn nước vốn nước ngồi Trong vốn nước thường không đáp ứng đủ nhu cầu đầu quốc gia có chiến lược thu hút vốn nước ngồi Vốn nước ngồi có hình thức chủ yếu sau: + Hỗ trợ phát triển thức (ODA), viện trợ nhân đạo từ quốc gia, tổ chức tài quốc tế tổ chức phi phủ + Đầu trực tiếp nước (FDI) + Đầu gián tiếp nước chủ yếu dạng đầu vào chứng khoán Nhà nước (trung ương địa phương) doanh nghiệp nước + Vay thương mại từ ngân hàng nước từ thị trường tài quốc tế Mỗi hình thức thu hút sử dụng vốn nước ngồi có chất riêng Và vòng khoảng 20 năm gần hoạt động đầu trực tiếp nước ngồi (Foreign Direct Investmant-FDI) ngày có vị trí quan trọng công phát triển kinh tế hầu hết quốc gia giới Ngày quốc gia nhận thức lợi ích to lớn mà FDI đem lại Bên cạnh việc cung cấp nguồn tài lâu dài FDI tạo điều kiện cho việc chuyển giao tài sản phi vật chất công nghệ, tay nghề kinh nghiệm quản lý, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế FDI tạo điều kiện cho việc tiếp cận thị trường quốc tế nâng cao khả cạnh tranh ngành Hiện nay, FDI hình thức chiếm vị trí chủ yếu đầu quốc tế “ Đầu trực tiếp nước ngồi hình thức chủ đầu nước ngồi đầu toàn hay phần đủ lớn vốn vào dự án nhằm giành quyền điều hành trực tiếp điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn” Khoa Tài quốc tế Bản chất đầu trực tiếp nước di chuyển vốn quốc tế hình thức vốn quốc tế thơng qua việc nhà đầu nước đưa vốn vào nước khác để đầu tư, đồng thời trực tiếp tham gia điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất nhằm tận dụng ưu vốn, trình độ cơng nghệ…nhằm tối đa hóa lợi ích Ngun nhân di chuyển vốn đầu hình thức chênh lệch tỉ suất lợi nhuận xuất phát từ lợi so sánh khác quốc gia Điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển vốn đầu trình tự hóa thương mại đầu tài ngày tăng giới FDI biểu gặp cung cầu, lợi ích nhà đầu nhu cầu nước tiếp nhận đầu Khi việc đầu nước khơng mang lại lợi nhuận nhà đầu có xu hướng mang vốn đầu nước ngồi, nơi yếu tố chi phí sản xuất rẻ hơn, cho phép thu lợi nhuận cao đạt mục tiêu quan trọng mở rộng quy mô, chiếm lĩnh thị phần, tăng sức mạnh so với đối thủ cạnh tranh…Thông qua thu hút FDI quốc gia tiếp nhận đầu có điều kiện bổ sung nguồn vốn phát triển, điều chỉnh cấu kinh tế, đổi công nghệ, nâng cao suất hiệu kinh tế Vì vậy, ngày không nước phát triển mà nước phát triển có nhu cầu thu hút FDI 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI Trên hết xuyên suốt tất thời kỳ, quốc gia dù phát triển hay phát triển, dù bên nhận đầu hay bên chủ đầu động lực mạnh mẽ bao quát tạo chi phối dòng vốn FDI lợi nhuận, với khát vọng tìm kiếm thị trường đầu tư, thị trường tiêu thụ tránh nằm im phi kinh tế luồng vốn nhàn rỗi, tránh rủi ro kinh tế đầu tập trung vào thị trường Nếu không xét đến khả nhu cầu vốn đầu bên nước đầu lẫn bên nước nhận đầu quốc tế với giả định bối cảnh chung giới điều kiện bình thường tự nhiên lẫn nhân tạo Khoa Tài quốc tế nhận thấy dòng vốn đầu quốc tế nói chung vốn FDI nói riêng thực mở rộng ưa tìm đến nơi có mơi trường đầu đảm bảo cho đồng vốn sinh sôi nảy nở Thực tiễn cho thấy, tiêu chuẩn mơi trường đầu hấp dẫn, có sức cạnh tranh để thu hút đầu trực tiếp nước trước hết bo gồm nhân tố : + Sự ổn định kinh tế trị - xã hội + Sự hoàn chỉnh, hiệu hệ thống pháp luật đầu + Sự linh hoạt hệ thống sách đầu nước ngồi + Sự phát triển sở hạ tầng + Trình độ đội ngũ lao động, khoa học công nghệ doanh nghiệp nước + Năng lực hành quốc gia hiệu dự án FDI triển khai 1.1.3 Xu vận động dòng vốn đầu trực tiếp nước ngồi FDI phát triển với phát triển kinh tế thương mại giới Tồn cầu hóa kinh tế giới ngày thúc đẩy phát triển luồng vốn FDI nhằm tối đa hóa lợi nhuận vốn đầu thông qua di chuyển sản xuất, kinh doanh đến địa điểm có lợi chi phí tiêu thụ Sự vận động FDI biểu số xu sau: Một là, với trình tồn cầu hóa kinh tế giớ ngày sâu rộng, vốn đầu nước phát triển nhanh trở thành hình thái quan trọng hoạt động đầu quốc gia giới Hai là, phân bổ dòng vốn FDI khơng đều, phần lớn tập trung nước công nghiệp phát triển, dòng vốn chảy vào nước phát triển thời gian quatăng chiếm tỷ trọng nhỏ Khoa Tài quốc tế Ba là, dòng vốn FDI chịu chi phối kiểm sốt chủ yếu cơng ty xun quốc gia nước phát triển Bốn là, tính cạnh tranh nước tiếp nhận FDI ngày gay gắt Năm là, nước tham gia vào hai trình đầu tiếp nhận đầu 1.1.4 Sự cần thiết việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam nói chung vào Ninh Bìnhnói riêng Để phát triển kinh tế đất nước nói chung tỉnh Ninh Bìnhnói riêng cần nhiều vốn, mà nội lực vốn sẵn có kinh tế khơng đáp ứng đủ Từ đó, vấn đề tăng cường vốn đầu xã hội nói chung, có nguồn vốn từ bên ngồi (thơng qua việc thu hút sử dụng nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài) lên yêu cầu cấp bách Và cần thiết FDI thể qua đặc điểm ưu Khẳng định cần thiết phải tiếp tục thu hút nhiều vốn đầu trực tiếp nước ngoài, văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX xác định: “kinh tế có vốn đầu nước phận kinh tế Việt Nam, khuyến khích phát triển, hướng mạnh vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, hàng hóa dịch vụ có cơng nghệ cao, xây dựng kết cấu hạ tầng” Như Đảng ta khẳng định đầu nước phận kinh tế nhà nước Để phát huy cao nội lực, đồng thời nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, tập trung cải thiện môi trường đầu để thu hút nhiều nguồn vốn FDI Hiện nay, để thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, thu hẹp dần khoảng cách tụt hậu kinh tế so với nước khu vực, Đảng Nhà nước đề định hướng cho việc thu hút, sử dụng quản lý FDI cách có hiệu quả.Chúng ta cần lượng vốn lớn, phải huy động nước cho đầu phát triển 10 Khoa Tài quốc tế 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến đầu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào tỉnh Bắc Ninh 3.2.1 Giải pháp chế sách 3.2.1.1 Hồn thiện chế sách thu hút vốn đầu lĩnh vực đặc biệt khuyến khích Ban hành chế sách hỗ trợ đầu tỉnh lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu (danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu phụ lục kèm theo): + Hỗ trợ mặt bằng: hỗ trợ phối hợp với nhà đầu cơng tác giải phóng mặt nhanh chóng, thuận lợi; công ty đầu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng sẵn nhà xưởng tạo điều kiện cho nhà đầu triển khai dự án + Hỗ trợ cung ứng đào tạo lao động: Tạo điều kiện liên kết, hợp tác đào tạo nghề nhà đầu với trường, trung tâm dạy nghề; Nhà đầu ưu tiên tuyển lao động qua đào tạo trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề địa bàn thuộc tỉnh quản lý + Hỗ trợ đầu kết cấu hạ tầng hàng rào dự án + Hỗ trợ nhà đầu hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ xây dựng mơ hình cơng nghệ chất lượng cao + Hỗ trợ nhà đầu giải nhanh chóng thuận lợi thủ tục hành đăng ký đầu tư, xin cấp phép đầu điều chỉnh giấy phép đầu thủ tục hành khác + Triển khai thu hút đầu theo hình thức đầu đa dạng: BOT, BTO, PPP nhằm khuyến khích tạo điều kiện cho nhà đầu tham gia đầu phát 69 Khoa Tài quốc tế triển kết cấu sở hạ tầng Lựa chọn dự án đầu thí điểm theo hình thức đối tác cơng (PPP) 3.2.1.2 Có chế sách nhằm hạn chế vốn đầu vào lĩnh vực không khuyến khích Áp dụng ngành, lĩnh vực đầu không phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, sử dụng nhiều đất, sử dụng nhiều lao động phổ thông, không phù hợp với điều kiện đặc điểm tự nhiên, tiềm hội tỉnh, tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường cao (danh mục lĩnh vực không khuyến khích đầu phụ lục kèm theo) Các biện pháp kỹ thuật hạn chế đầu vào lĩnh vực thực thông qua việc giới thiệu địa điểm đầu tư, công tác thẩm tra dự án (đánh giá tác động môi trường, sử dụng công nghệ, suất đầu tối thiểu, lực nhà đầu tư, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, hiệu kinh tế - xã hội dự án) 3.2.2 Giải pháp quy hoạch phát triển sở hạ tầng + Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng – kỹ thuật xã hội theo hướng phục vụ tốt hoạt động đầu tư, du lịch Tiếp tục hoàn thiện khu cụm công nghiệp vừa nhỏ theo kế hoạch, quy hoạch + Khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu nước tham gia đầu xây dựng khu đô thị mới, dự án hạ tầng đô thị, giao thông công cộng, xây dựng cơng trình xã hội + Tiếp tục xây dựng sở hạ tầng ngồi hàng rào ( đường giao thơng, hệ thống cung cấp điện – nước, thông tin liên lạc…), khu công nghiệp tập trung, thực hồn trả cho nhà đầu chi phí ứng trước để xây dựng sở hạ tầng 70 Khoa Tài quốc tế + Tiến hành tổng rà sốt điều chỉnh phê duyệt cơng bố quy hoạch kỹ thuật hạ tầng đến năm 2020 làm sở thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đặc biệt nguồn vốn ngân sách nhà nước ưu tiên lĩnh vực nhưu cấp thoát nước, vệ sinh mơi trường, giao thơng, điện, bưu viễn thông + Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bìnhcần đạo quan chức tiến hành thủ tục thu hồi thu hồi giấy chứng nhận đầu dự án FDI khơng có khả triển khai chưa có kế hoạch sử dụng hết diện tích đất giao để chuyển cho dự án đầu hiệu + Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phê duyệt quy hoạch thiếu, rà sốt để định kì bổ sung điều chỉnh quy hoạch lạc hậu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu việc xác định xây dựng dự án Hồn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, cơng bố rộng rãi quy hoạch, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt cho dự án đầu tư, rà soát, kiểm tra, điều chinh quy hoạch sử dụng đất cách hiệu nhằm đảm bảo phát triển kinh tế môi trường bền vững 3.2.3 Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành + Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển loại hình dịch vụ: tài chính, thị trường vốn, kinh doanh tài sản dịch vụ vấn, kiểm toán, xúc tiến thương mại, Từng bước hình thành thị trường vốn, thị trường lao động tỉnh + Tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ cửa đại + Phát triển mơ hình đầu Khu công nghiệp, cụm công nghiệp hỗ trợ + Nâng cao lực quản lý, điều hành, xây dựng đội ngũ cán đủ lực phẩm chất làm công tác quản lý, xúc tiến đầu 71 Khoa Tài quốc tế + Đẩy mạnh cải cách hành sở rà sốt lại thủ tục hành chính, chế sách để bổ sung, sửa đổi nhằm khơi thông phát huy nguồn lực nước, thu hút vốn đầu nước vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh đặc biệt lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh quản lý Triển khai sớm có hiệu đề án tỉnh + Tiếp tục đẩy mạn cải cách thủ tục hành đầu đầu trực tiếp nước ngồi theo hướng thơng thoáng tập trung đầu mối Giảm dần tiêu xem xét thẩm định dự án (tập trung vào số tiêu chí như: cách pháp lý, lực tài nhà đầu tư, mức độ phù hợp dự án với quy hoạch, lợi ích kinh tế xã hội, trình độ kỹ thuật cơng nghệ, tính hợp lý việc sử dụng đất) + Có biện pháp rút ngắn thời gian xét duyệt, thẩm định, cấp giấy phép đầu tư, chọn lựa kĩ chủ đầu để đảm bảo dự án triển khai có hiệu + Tiếp tục rà sốt pháp luật, sách đầu twkinh doanh để sửa đổi nội dung không đồng thiếu quán, bổ sung nội dung thiếu Biểu ưu đãi khuyến khích đầu với dự án xây dựng cơng trình phúc lợi trường học, bệnh viện…các dự án dành cho người lao động làm việc khu công nghiệp, khu công nghệ cao Thực biện pháp thúc đẩy giải ngân Ngồi ra, UBND tỉnh khơng thực cấp phép cho dự án có cơng nghệ lạc hậu, có tác động xấu đến mơi trường Nêm thẩm tra kỹ dự án sử dụng nhiều đất, giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án, tránh trường hợp dự án lớn giữ đất không triển khai, cân nhắc tỉ suất đầu diện tích đất kể khu công nghiệp 3.2.4 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 72 Khoa Tài quốc tế Q trình XTĐT muốn thành cơng cần có đội ngũ nhân viên nắm bắt tốt nhiệm vụ liên quan có nhiệt tình, kinh nghiệm kĩ cần thiết Chính sách nguồn nhân lực quan XTĐT cần có nhân viên có khả phù hợp, đào tạo đày đủ để xử lý công việc rõ ràng, nhanh chóng 3.2.4.1 Tuyển dụng lựa chọn Việc hình thành đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn hoạt động XTĐT phải thông qua trình tuyển dụng có chất lượng Rất nhiều người đội ngũ nhân viên Sở Kế hoạch Đầu chưa có kỹ cần thiết Marketing, quảng cáo, quan hệ công chúng nghiên cứu để đảm bảo cho chiến lược XTĐT có hiệu Hạn chế cần khắc phục thông qua việc bổ sung nhân viên có đủ trình độ thực công việc… Để lựa chọn người phù hợp cần xây dựng hệ thống tiêu cho vị trí Ví dụ chun gia Marketing phòng xúc tiến đầu cần có khả sau: có trình độ đại học, nói tiếng anh thơng thạo có thêm ngoại ngữ thứ hai, có khả diễn đạt giao tiếp tốt… Việc tuyển dụng quan tiến hành có giúp đỡ sở tuyển dụng chuyên nghiệp 3.2.4.2 Kế hoạch phát triển đào tạo Theo ý kiến đánh giá số nhà đầu Ninh Bìnhthì đội ngũ cán nhân viên chưa đáp ứng yêu cầu kỹ quản lý, trình độ ngoại ngữ, khả marketing, trở ngại rõ ràng, cản trở chiến 73 Khoa Tài quốc tế dịch thu hút đầu nước hiệu Tình trạng thiết cần cải thiện Một chương trình đào tạo phát triển cần tập trung vào hai lĩnh vực: + Đào tạo phần cứng: bao gồm đào tạo kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật cho nhân viên, kiến thức luật, kinh doanh, ngoại ngữ, công tác, nghiên cứu, công nghệ thông tin kỹ marketing + Đào tạo phần mềm: bao gồm khả thuyết trình đàm phán, bán hàng thuyết phục, quan hệ công chúng sử dụng phương tiện truyền thông, lãnh đạo quản trị Có nhiều hình thức đào tạo như: + Đào tạo nơi làm việc: hình thức bao gồm việc phối hợp với nhà vấn bên + Đào tạo bên ngoài: tham gia lớp đào tạo viện nghiên cứu ngồi nước Đó khóa học ngắn hạn chương trình đào tạo hồn chỉnh Một số tổ chức nước cung cấp cho cán Sở số khóa học ngắn hạn lĩnh vực cụ thể bán hàng marketing, thuyết trình thiết kế Website Các chương trình đào tạo cần nhằm vào nhu cầu cụ thể nhóm nhân cung cấp cho đội ngũ nhân viên kỹ kiến thức Một chương trình đào tạo dài hạn chương trình đào tạo hồn chỉnh thích hợp Đối với nhân viên cao cấp cần có khóa đào tạo ngắn hạn lĩnh vực cụ thể Một biện pháp nhằm nâng cao hiệu đội ngũ cán nhân viên mượn thêm nhân viên từ công ty dịch vụ chuyên nghiệp lĩnh vực Chi phí cho cơng việc kêu gọi từ tổ chức phát triển khu vực nước quan tâm đến việc đầu vào Bắc 74 Khoa Tài quốc tế Ninh Bên cạnh cử cán nhân viên tới làm việc quan tổ chức XTĐT nước thời gian định Các kỹ kiến thức có từ kinh nghiệm việc nước ngồi truyền đạt lại cho nhân viên khác 3.2.4.3 Chế độ đãi ngộ Chúng ta biết cấu lương dành cho nhân viên Nhà nước dựa bảng lương cố định rõ ràng thấp nhiều so với thị trường Nhằm thu hút nâng cao chất lượng nhân viên, mức lương quan xúc tiến đầu cần cạnh tranh so với thị trường Cơ cấu phụ cấp cần dựa tảng công việc hệ thống trả lương Điều có nghĩa tiền lương cho cá nhân phải dựa công việc thực hiện, trách nhiệm họ gắn liền với cơng việc đóng góp cá nhân vào hoạt động chung Để có cấu lương cần phải có hệ thống xếp nhân viên theo cấp bậc Mỗi cấp bậc nhân viên có cấp bậc phù hợp phản ánh hoạt động hiệu tương ứng công việc 3.2.5 Giải pháp tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu công tác XTĐT + Xây dựng cập nhật thường xuyên tài liệu phục vụ cho cơng tác xúc tiến đầu (tích hợp file mềm vào usb, đĩa CD); Giới thiệu, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, mơi trường đầu tỉnh Ninh Bìnhtrên phương tiện thơng tin truyền thơng Trung ương tỉnh: báo chí, truyền hình, mạng internet + Xây dựng phát triển gói thơng tin trang web chất lượng cao giành cho nhà đầu tư: cung cấp đầy đủ minh bạch hệ thống sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, danh mục lĩnh vực ưu tiên ưu đãi đầu 75 Khoa Tài quốc tế tư, thông tin chi tiết ưu đãi đầu theo danh mục lĩnh vực ưu tiên, trao đổi thông tin hỗ trợ giải đáp thông tin cho nhà đầu + Tham gia hoạt động xúc tiến, vận động đầu nước Chủ động phối hợp hoạt động xúc tiến đầu tỉnh với hoạt động ngoại giao, xúc tiến thương mại du lịch Chủ động phối hợp lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tỉnh với chương trình xúc tiến đầu quốc gia + Lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư, lập danh mục đối tác vận động đầu Đối với đầu nước tập trung vào đối tác chiến lược tiềm năng, đặc biệt trọng vào đối tác tiềm tập đoàn đa quốc gia Tiến hành vận động đầu thơng qua nhiều hình thức: trực tiếp cử đồn xúc tiến, mời đồn vào tìm hiểu hội đầu tư, gửi thư ngỏ tài liệu giới thiệu tiềm hội đầu tư, danh mục dự án đầu qua mạng Internet cho đối tác tiềm danh sách, gián tiếp thông qua tổ chức chuyên trách công tác vấn xúc tiến đầu nước như: VCCI, JETRO, AUSAID, KOTRA, GTZ, JICA, SAEA… thông qua hệ thống mạng lưới đại diện XTĐT Bộ Kế hoạch Đầu địa bàn trọng điểm: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Ả rập Xê út + Chú trọng tăng cường công tác xúc tiến đầu chỗ, tập trung vào đối tác, lĩnh vực trọng điểm địa phương Cân đối lại cấu xúc tiến đầu tư, đặc biệt hoạt động xúc tiến đầu theo ngành, lĩnh vực đầu theo địa bàn đầu 3.2.6 Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đầu xúc tiến đầu 3.2.6.1 Tăng cường công tác quản lý nhà nước xúc tiến đầu 76 Khoa Tài quốc tế Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế XTĐT có hiệu lực vào ngày 1/3/2014, quy định quan quản lý Nhà nước cấp địa phương Sở Kế hoạch Đầu Do vậy, để hoàn thành tốt công tác xúc tiến đầu địa phương, Sở Kế hoạch Đầu cần bám sát vào nhiệm vụ quản lý nhà nước, phạm vi, đối tượng quản lý địa phương; phân biệt rõ trách nhiệm quan quản lý XTĐT với Trung tâm, quan thực hoạt động XTĐT, cụ thể: + Thực phân loại hoạt động XTĐT, bám sát theo quy định Quy chế XTĐT, nắm bắt đầy đủ nội dung loại hoạt động XTĐT + Thực xây dựng chương trình XTĐT hàng năm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế XTĐT có hiệu lực vào ngày 1/3/2014 + Các báo cáo, chương trình XTĐT cần thể chi tiết, cụ thể theo Quy chế XTĐT, qua làm rõ tính cần thiết, khả thi hoạt động XTĐT, hiệu mà chương trình XTĐT mang lại 3.2.6.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp phép đầu Đối với tất hồ sơ dự án đầu không phân biệt thuộc diện thẩm tra cấp Giấy CNĐT hay không, quan tiếp nhận hồ sơ (Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý KCN) phải lập báo cáo đánh giá dự án, báo cáo đánh giá cần phải làm rõ nội dung: + Sự phù hợp lĩnh vực đầu hệ thống quy hoạch địa phương, quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển ngành + Hồ sơ lực nhà đầu tư: bao gồm lực kinh nghiệm lực tài 77 Khoa Tài quốc tế + Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật dự án, công nghệ dự án đảm bảo hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật dự án phải cao hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam, công nghệ sử dụng dự án phải công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường + Đánh giá lợi ích mang lại cho phép dự án triển khai thực (tạo công ăn việc làm, thu ngân sách, chuyển giao công nghệ, tác động lan toả, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, ) + Dự báo hiệu kinh tế dự án đầu tư: lợi ích mà nhà đầu qua việc triển khai dự án + Dự báo khả tác động tiêu cực dự án đầu mặt kinh tế - xã hội địa phương: tác động mơi trường, văn hố, an ninh trật tự, Đặc biệt trọng thẩm tra kỹ dự án sử dụng nhiều đất Đối với dự án có quy mơ lớn, có tác động lớn kinh tế - xã hội, cần trọng xem xét đánh giá lực tài nhà đầu tư, có biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ triển khai dự án tiến độ cam kết Đối với dự án có địa điểm đầu nằm vị trí chiến lược mang ý nghĩa an ninh, phòng thủ tỉnh cần phải có ý kiến Ban Chỉ huy Quân tỉnh trước cấp phép đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế an ninh quốc phòng Đồng thời cần tăng cường phối hợp sở ngành, quan chức công tác thẩm tra hồ sơ dự án dự án thuộc diện thẩm tra theo quy định 3.2.6.3 Tăng cường công tác quản lý dự án sau cấp phép đầu + Giám sát, theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực Dự án Nhà đầu theo thỏa thuận thực Dự án: tiến độ, vốn thực hiện, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo hộ lao động, 78 Khoa Tài quốc tế bảo vệ môi trường, tăng cường biện pháp giám sát kiểm tra cơng nghệ, máy móc thiết bị dự án ĐTNN Kiên xử lý Dự án có vi phạm, đặc biệt vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Rà soát, thu hồi giấy chứng nhận đầu dự án có vi phạm nghiêm trọng không triển khai thực dự án theo quy định + Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định Giấy CNĐT huy động vốn giải ngân Giám sát chặt chẽ mức vay vốn nước nhà đầu + Thường xuyên theo dõi, giám sát để ngăn ngừa nguy xảy tranh chấp khu vực ĐTNN (tranh chấp cổ đông, thành viên, tranh chấp nhà đầu với quan quản lý nhà nước tỉnh, ) Xử lý tốt tranh chấp xảy ra, ưu tiên biện pháp hòa giải, thương lượng + Tăng cường biện pháp hỗ trợ Nhà đầu tháo gỡ vấn đề khó khăn, vướng mắc trình triển khai thực Dự án (liên quan đến thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh, xử lý vấn đề xung đột lợi ích người lao động với Chủ đầu tư, ) Hỗ trợ Nhà đầu nước việc kết nối với doanh nghiệp nước, Nhà đầu nước ngoài; tổ chức hội nghị, hội thảo, gặp mặt, hỗ trợ xây dựng hội, hiệp hội nhà đầu địa phương, 3.2.7 Cải tạo nguồn quỹ ngân sách cho hoạt động xúc tiến đầu Hiệu quan XTĐT chịu ảnh hưởng nguồn lực dành cho công tác xúc tiến Một mặt ngân sách cho hoạt động XTĐT quan phụ thuộc lớn vào mục tiêu chiến lược xúc tiến chương trình xúc tiến cụ thể Ngược lại, chương trình chiến lược XTĐT lại phụ thuộc vào nguồn lực quan XTĐT 79 Khoa Tài quốc tế Do XTĐT hoạt động mục tiêu lợi ích cộng đồng nên nguồn lực quan XTĐT từ ngân sách quốc gia Các quan XTĐT nên tận dụng nguồn lực khác để cải thiện nguồn lực phục vụ cho hoạt động XTĐT từ nâng cao hiệu hoạt động Các nguồn lực xuất phát từ nguồn viện trợ nước ngồi, đóng góp từ khu vực nhân hay từ khoản phí dịch vụ thu trước nhà đầu tư… 3.2.7.1 Viện trợ quốc tế Thường có tổ chức quốc tế chuyên cung cấp tài hỗ trợ cho việc cải tổ doanh nghiệp Nhà nước, chương trình XTĐT nhân, chương trình nâng cấp mở rộng hoạt động, nâng cao khả quản trị kinh doanh… Cơ quan xúc tiến đầu nên thảo luận với tổ chức để có hỗ trợ tài cho hoạt động xúc tiến đầu Những lĩnh vực thu hút quan tâm tổ chức quốc tế là: + Hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn đầu dự án + Nâng cao đội lực đội ngũ nhân viên thơng qua hình thức cung cấp khóa đào tạo ngắn hạn chủ đề quan xúc tiến lựa chọn, vấn kỹ cụ thể xúc tiến đầu để làm việc quan Cũng có số tổ chức cung cấp học bổng cho khóa đào tạo ngắn hạn + Phát triển hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng phát triển hệ thống website trung tâm thông tin sở liệu nhà đầu 3.2.7.2 Khu vực nhân Có nhiều hình thức hỗ trợ đến từ khu vực nhân Nói chung, khu vực nhân thường khơng cung cấp nguồn tài lại sẵn sàng hợp tác hoạt động xúc tiến đa dạng khác Những đóng góp có từ khu vực nhân là: 80 Khoa Tài quốc tế + Hợp tác phát hành giới thiệu hướng dẫn kinh doanh gửi chúng tới nhà đầu tiềm + Hỗ trợ trì trang web việc cung cấp thông tin cập nhật + Hỗ trợ buổi hội thảo đầu Hạn chế nguồn lực vấn đền chung quan XTĐT, đặc biệt quan XTĐT nước phát triển Tuy nhiên, thiếu nguồn tài đảm bảo khó thực thành cơng chương trình XTĐT Vì thế, vấn đề cải tạo nguồn ngân quỹ cho hoạt động XTĐT cần quan tâm trình lập dự thảo sử dụng ngân sách nhà nước hàng năm Đồng thời, Sở Kế hoạch đầu Ninh Bìnhcần nỗ lực việc tìm kiếm nguồn tài trợ để bổ sung cho ngân quỹ hoạt động KẾT LUẬN Sự cần thiết nguồn vốn FDI vai trò quan trọng doanh nghiệp FDI với cách thành phần kinh tế Nhà nước khẳng 81 Khoa Tài quốc tế định Nghị Đảng Thực tiễn 20 năm qua cho thấy việc thu hút sử dụng nguồn vốn FDI chủ trương hoàn toàn đắn, cần thiết, phù hợp với xu thời đại thực tiễn nước ta nhằm tranh thủ nguồn lực vốn, công nghệ, thị trường quốc tế kinh nghiệm quản lý nước phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Thực chủ trương này, quan xúc tiến đầu từ trung ương đến địa phương bao gồm Bộ Kế hoạch đầu tư, Sở kế hoạch đầu tỉnh, thành phố Ban quản lý khu công nghiệp nỗ lực không ngừng thực hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện công cụ xúc tiến, đề xuất sách, cải thiện mơi trường đầu tư, hướng tới xây dựng chiến lược xúc tiến đầu hiệu Những nỗ lực góp phần không nhỏ vào thành tựu thu hút FDI vào Bắc Ninh Tuy nhiên, số nguyên nhân khách quan chủ quan nên hiệu hoạt động xúc tiến đầu bị hạn chế Vấn đề phải nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến đầu nhằm tạo vị cạnh tranh gay gắt nguồn vốn FDI quốc gia để thực mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Tài quốc tế - Học viện Tài Các chiến lược xúc tiến đầu – Đỗ Thanh Hải 82 Khoa Tài quốc tế Những vấn đề đầu trực tiếp nước Việt Nam Nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến – Đỗ Thị Minh Điều tra chất lượng hoạt động xúc tiến đầu khu vực phía Bắc Bộ Kế hoạch đầu tháng 6/2013 Điều tra chất lượng hoạt động xúc tiến Ninh Bình– Sở Kế hoạch đầu Bắc Ninh Báo cáo FDI năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 tỉnh Bắc Ninh Báo cáo tình hình đầu trực tiếp nước ngồi năm 2010-2011 – Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh Bài viết “Nội lực Bắc Ninh” – Báo Bắc Ninh 10 Bài báo “ Một số giải pháp thu hút đầu trực tiếp nước ngoài” – Báo bacninh.gov.vn 11 Bài viết “ Ninh Bìnhhướng tới tỉnh công nghiệp đại vào năm 2015” – Báo pcivietnam.org 12 Bài viết “Nâng cao hiệu thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài”Báo bacninh.gov.vn 83 ... trạng hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước. .. hết Hiệu hoạt động xúc tiến đầu tư thể kết thu hút đầu tư Nếu hoạt động xúc tiến đầu tư đạt hiệu cao lượng vốn đầu tư thu hút nhiều ngược lại Do xúc tiến đầu tư góp phần đẩy mạnh thu hút vốn đầu. .. Nam XTĐT Xúc tiến đầu tư CHƯƠNG : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1.1 Tổng quan đầu tư trực tiếp nước 1.1.1 Đầu tư trực tiếp nước Khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Luận văn nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay