Luận văn ảnh hưởng của tỉ giá USDVND đến hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp

85 12 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 18:31

Tỉ giá hối đoái luôn được xem là một biến quan trọng trong nền kinh tế mở, có liên quan đến nhiều phạm trù kinh tế khác và đóng vai trò như một công cụ hiệu quả của chính sách ngoại thương của các quốc gia. Tỷ giá thường có ảnh hưởng đáng kể tới tổng cầu, tổng cung, cán cân thanh toán, hoạt động xuất nhập khẩu , sự dịch chuyển các luồng vốn và hiệu lực của các chính sách vĩ mô [Type the document title] MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT * Từ viết tắt tiếng Anh FDI Đầu trực tiếp nước CNY Đồng nhân dân tệ EUR Đồng tiền chung châu Âu GDP Tổng sản phẩm quốc nội SUR Đồng rúp USD Đô la Mỹ VND Đồng Việt Nam SV: Trần Thị Mỹ Linh 1 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] CPI Chỉ số giá tiêu dùng WB Ngân hàng giới WTO Tổ chức thương mại Thế giới * Từ viết tắt tiếng Việt NHTW Ngân hàng Trung ương NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC BẢNG SV: Trần Thị Mỹ Linh 2 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] DANH MỤC HÌNH SV: Trần Thị Mỹ Linh 3 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tỉ giá hối đối xem biến quan trọng kinh tế mở, có liên quan đến nhiều phạm trù kinh tế khác đóng vai trò cơng cụ hiệu sách ngoại thương quốc gia Tỷ giá thường có ảnh hưởng đáng kể tới tổng cầu, tổng cung, cán cân toán, hoạt động xuất nhập , dịch chuyển luồng vốn hiệu lực sách vĩ mơ Vì vậy, việc tìm hiểu giải mối quan hệ có liên quan tới tỷ giá, đặc biệt sách tỷ giá Việt Nam đóng góp tích cực để tạo mơi trường phát triển ổn định cho kinh tế Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng trực tiếp đến dịch chuyển luồng vốn quốc gia mối quan hệ lợi ích quốc tế Luồng vốn chảy vào quốc gia tăng lên giảm có biến động tỷ giá ngắn dài hạn Đặc biệt, Việt Nam, mối quan hệ quốc tế phát triển với gia tăng nhiều đầu trực tiếp nước Điều đó, trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, đa số lý luận mối quan hệ tỷ giá hối đoái đầu trực tiếp nước vào Việt Nam dựa phân tích định tính, có ý kiến lập luận sơ phân tích định lượng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Bài viết lấy biến động tỷ giá thay đổi FDI nước ta làm đối tượng nghiên cứu Trong nghiên cứu sách tỷ giá hối đối tác động đến hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước chủ yếu từ năm 1990 trở lại đây, từ đưa giải pháp phù hợp cho sách điều hành tỷ giá thời gian tới SV: Trần Thị Mỹ Linh 4 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận tỷ giá hối đoái, liệu thực tiễn sách tỷ giá hối đối Việt Nam thời gian qua, mục đích luận văn là: Hệ thống lại vấn đề lý luận tỷ giá hối đối sách tỷ giá hối đoái Việt Nam Nghiên cứu tác động tỷ giá hối đoái đến hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam Từ đánh giá tác động để đưa giải pháp điều hành sách tỷ giá hối đoái Việt Nam thời gian tới nhằm tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước vào Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Mang tính khoa học ứng dụng thực tiễn nên q trình nghiên cứu luận văn ln dựa vào phương pháp vật biện chứng, đồng thời kết hợp với phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê phương pháp khác liệt kê, mô tả, so sánh… lấy mối liên hệ lý thuyết thực tiễn nhằm làm sáng tỏ vấn đề đặt thực tế Kết cấu luận văn Luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề tỷ giá hối đoái mối quan hệ tỷ giá đầu trực tiếp nước SV: Trần Thị Mỹ Linh 5 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] Chương 2: Phân tích ảnh hưởng tỷ giá hối đối đến hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước vào Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp điều hành tỷ giá hối đoái nhằm tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước vào Việt Nam thời gian tới SV: Trần Thị Mỹ Linh 6 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI 1.1 Tỷ giá hối đối 1.1.1 Khái niệm tỷ giá hối đoái loại tỷ giá hối đoái 1.1.1.1 Khái niệm tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đối biến số vĩ mơ quan trọng có ảnh hưởng đến mục tiêu cuối kinh tế Đặc biệt thời kì xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế tồn cầu, giao lưu kinh tế, hoạt động tài đòi hỏi việc tính tốn so sánh giá cả, mua bán tiền tệ quốc gia Tỷ giá hối đối cơng cụ để thực hoạt động tài quốc tế Tỷ giá hối đối tỷ lệ chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ sang đơn vị tiền tệ khác so sánh tương quan sức mua đồng tiền Tỷ giá hối đoái phạm trù kinh tế bắt nguồn từ nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ phát sinh trực tiếp từ tiền tệ, quan hệ tiền tệ quốc gia Do vậy, tỷ giá đóng vai trò quan trọng hoạt động thương mại quốc tế, cho phép so sánh giá hàng hóa dịch vụ sản xuất nước với nước khác Một đồng tiền hay lượng đồng tiền nước đổi đồng tiền nước khác gọi tỉ lệ trao đổi đồng tiền với gọi tắt tỷ giá hối đoái Trên thị trường ngoại hối, đồng tiền đưa mua bán, trao đổi, vậy, tiền tệ coi loại hàng hóa đặc biệt Đồng “yết giá” đồng tiền mua bán đóng vai trò hàng hóa SV: Trần Thị Mỹ Linh 7 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] Để thể tỷ giá hối đoái, mà thị trường ngoại hối, sử dụng thuật ngữ “yết giá” Có hai yết giá tỷ giá là: yết giá trực tiếp (1) yết giá gián tiếp (2) (1)Yết giá trực tiếp phương pháp lấy nội tệ làm đồng tiền yết giá, nội tệ đồng tiền định giá (2) Yết giá gián tiếp phương pháp lấy ngoại tệ làm đồng yết giá, đồng nội tệ đồng định giá Hầu hết quốc gia sử dụng cách yết giá trực tiếp; theo thông lệ có Anh, New Zealand, Australia, quốc gia sử dụng đồng tiền chung Châu Âu áp dụng yết giá gián tiếp 1.1.1.2 Các loại tỷ giá hối đoái Trong kinh tế thị trường đồng thời tồn nhiều loại tỷ giá khác nhau, tùy theo mục đích theo dõi, nghiên cứu, mà tỷ giá phân theo tiêu thức sau: + Theo sở hình thành tỷ giá: Tỷ giá dài hạn hình thành sở quy luật giá, học thuyết ngang giá sức mua quan hệ cung cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối biến số có tính tương đối ổn địn nên xét dài hạn tỷ giá có tính biến động từ từ tương đối ổn định Tỷ giá ngắn hạn hình thành dựa thị trường tài sản, nơi diễn khối lượng giao dịch hàng tỷ đồng ngày thường xuyên biến động Nên tỷ giá ngắn hạn biến động ngày với diễn biến nhiều lớn Dẫn đến khác biệt tỷ giá dài hạn ngắn hạn Tuy nhiên, tỷ giá ngắn hạn dài hạn có quan hệ chặt chẽ với Một dân chúng dự kiến tỷ giá tăng lên tương lai tỷ giá tăng lên + Theo đối tượng xác định SV: Trần Thị Mỹ Linh 8 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] Tỷ giá thức: Do NHTW Viện hối đối cơng bố hàng ngày vào đầu làm việc Tỷ giá sử dụng giao dịch tài hai Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp xuất nhập Tỷ giá thị trường: Do NHTM Sở giao dịch công bố hàng ngày Cơ sở để xác định tỷ giá tỷ giá thức NHTW cơng bố yếu tổ liên quan trực tiếp đến kinh doanh phép như: Quan hệ cung cầu ngoại tệ, suất lợi nhuận, tâm lý người giao dịch ngoại tệ cần mua – bán… +Theo kỹ thuật giao dịch Tỷ giá giao ngay: tỷ giá tổ chức tín dụng yết giá thời điểm giao dịch Việc toán bên mua bán phải thực vòng ngày làm việc sau ngày cam kết mua bán Tỷ giá giao dịch kì hạn: tỷ giá giao dịch ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu từ phát triển yết giá, tỷ giá dùng cho giao dịch kì hạn, thỏa thuận trước cho việc chuyển tiền giao dịch vào ngày xác định tương lai +Theo lợi ích giao dịch Tỷ giá mua vào tỷ giá ngân hàng sẵn sàng mua ngoại tệ vào theo mức yết giá Tỷ giá bán tỷ giá ngân hàng sẵn sàng bán ngoại tệ theo mức giá yết + Một số loại tỷ giá thường gặp khác: Tỷ giá ưu đãi: Tỷ giá hình thành sở sách Nhà nước nhằm khuyến khích xuất nhập một, số loại hàng hóa – dịch vụ SV: Trần Thị Mỹ Linh 9 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] đó; nhằm thu hút đầu tư, thu hút loại ngoại tệ mà phủ cần Tỷ giá danh nghĩa: tỷ giá yết trao đổi hai đồng tiền mà không xét đến tương quan sức mua chúng Tỷ giá thực: tỷ giá danh nghĩa điều chỉnh theo thay đổi tương quan giá hàng hóa nước có đồng yết giá giá hàng hóa nước có đồng tiền định giá Tỷ giá bình quân: số trung bình cộng tỷ giá mua vào bán tính theo đồng tiền định giá thời điểm định Tỷ giá chéo: tỷ giá hai đồng tiền xác định thông qua đồng tiền thứ ba 1.1.2 Vai trò tác động tỷ giá hối đối kinh tế 1.1.2.1 Vai trò tỷ giá hối đoái với kinh tế Trong kinh tế nay, với xu hướng tồn cầu hóa, kinh tế hướng ngoại qui mơ vị trí kinh tế mở rộng tăng trưởng nhiêu, vị trí đồng tiền nước sức mua thị trường lớn nhiêu Tỷ giá hối đối cơng cụ quan trọng sách quản lý ngoại hối Vì khơng thừa nhận vai trò quan trọng tỷ giá kinh tế, đặc biệt tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Là công cụ điều tiết hoạt động ngoại thương Tỷ giá hối đối đóng vai trò thương mại quốc tế hội nhập, cho phép so sánh giá hàng hóa dịch vụ sản xuất nước khác Khi đồng tiền nước giá hơn, người nước nhận hàng xuất nhập nước rẻ nên mua nhiều làm tăng xuất khẩu, SV: Trần Thị Mỹ Linh 10 10 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] dịch cấu lao động theo hướng Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa Việt Nam Trong khu vực cơng nghiệp xây dựng, tốc độ tăng trưởng khu vực đầu nước ngồi bình qn đạt 18% năm, cao tốc độ tăng chung toàn ngành Trong khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, đầu nước ngồi góp phần chuyển dịch cấu nơng nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị nơng sản xuất khẩu… Trong dịch vụ, đầu nước tạo nên số ngành dịch vụ chất lượng cao viễn thơng, du lịch quốc tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm tốn,…Ngồi ra, luồng vốn FDI góp phần quan trọng vào xuất Chủ trương khuyến khích đầu nước ngồi hướng vào xuất tạo thuận lợi cho Việt Nam việc nâng cao lực xuất Qua đó, giúp Việt Nam bước tham gia cải thiện vị trí chuỗi giá trị toàn cầu.Cụ thể, trước năm 2001, xuất khu vực FDI đạt 45,2% tổng kim ngạch, kể dầu thô Thế nhưng, từ 2003, xuất khu vực bắt đầu vượt khu vực doanh nghiệp nước dần trở thành nhân tố thúc đẩy xuất khẩu, chiếm khoảng 64% tổng kim ngạch xuất năm 2012.Các doanh nghiệp FDI góp phần làm thay đổi cấu mặt hàng xuất theo chiều hướng giảm tỷ trọng sản phẩm khai khoáng, mặt hàng sơ cấp, tăng dần tỷ trọng hàng chế tạo.Cũng nhờ có khu vực nên tác động tích cực tới việc mở rộng thị trường xuất khẩu, sang Mỹ, EU, làm thay đổi đáng kể cấu xuất khẩu, đưa Mỹ rở thành thị trường xuất lớn Việt Nam.Khu vực FDI góp phần ổn định thị trường nước, hạn chế nhập siêu thông qua việc cung cấp cho thị trường nội địa sản phẩm chất lượng cao doanh nghiệp nước sản xuất, thay phải nhập trước Trong phát triển kinh tế, đặc biệt thời kỳ hội nhập trình độ phát triển nước ta nay, để xác định phương hướng cho hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước ngoài, cần vào định hướng phát triển kinh tế - xã SV: Trần Thị Mỹ Linh 71 71 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] hội chung đất nước đồng thời dựa vào khó khăn, thuận lợi tự hóa thương mại Việt Nam ngày sâu rộng, để phù hợp với tiến trình cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước đề Từ đó, Chính phủ đưa năm định hướng chủ đạo: (1) việc thu hút FDI phải quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, đối tác phù hợp với lợi vùng, ngành để phát huy hiệu đầu địa phương, vùng phù hợp tổng thể lợi ích quốc gia (2) thu hút FDI phải theo hướng có chọn lọc, thu hút dự án có chất lượng, sử dụng công nghệ đại, thân thiện môi trường, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nước, phù hợp với định hướng tái cấu trúc kinh tế (3) đa dạng hố hình thức đầu tư, khuyến khích tạo điều kiện cho nhà đầu nước tham gia phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội (4) tăng cường nỗ lực, công tác chuẩn bị để thu hút dự án quy mô lớn, sản phẩm cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu giới, làm tiền đề cho xây dựng, phát triển hệ thống ngành, doanh nghiệp hỗ trợ nước Đồng thời, trọng đến dự án có quy mơ vừa nhỏ có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội Việt Nam (5) chuyển dần thu hút FDI hướng vào đào tạo, phát triển sử dụng nguồn nhân lực cókỹ năng, có tay nghề cao Với định hướng đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ, ngành, địa phương quán triệt thực số nhiệm vụ: (1) tiếp tục đẩy mạnh cơng tác xây dựng, hồn thiện hệ thống luật pháp, sách liên quan đến đầu tư, kinh doanh;sửa đổi nội dung khơng phù hợp, khơng đồng bộ, thiếu qn, bất cập, chưa rõ bổ sung nội dung thiếu Đặc biệt, sách thu hút ưu đãi đầu phải xây dựng theo hướng thuận lợi có tính cạnh tranh so với nước khu vực (2) đẩy mạnh thu hút đầu vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; lựa chọn dự án tiềm SV: Trần Thị Mỹ Linh 72 72 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] hấp dẫn, có tính khả thi cao theo lĩnh vực ưu tiên để đưa vào danh mục dự án PPP, bố trí nguồn vốn ngân sách để đầu đối ứng cho dự án PPP kêu gọi nhà ĐTNN Có sách ưu đãi đủ sức hấp dẫn số dự án hạ tầng kinh tế - xã hội có quy mơ lớn, có tính lan toả tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội (3) tăng cường có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Hoàn thiện quy định pháp luật để tăng cường quản lý người lao động nước làm việc Việt Nam theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngồi có trình độ chun mơn kỹ thuật cao, có tính đến trường hợp đặc thù đảm bảo quản lý hiệu lao động nước Việt Nam (4) sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao theo hướng điều chỉnh cụ thể hóa tiêu chí cơng nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam, có tính đến nhóm dự án cơng nghệ cao có mức doanh thu hàng năm lớn sử dụng nhiều lao động chất lượng cao (5) tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng tập trung vào số ngành, sản phẩm trọng điểm Cụ thể hóa tiêu chí xác định ngành, sản phẩm hưởng ưu đãi theo diện công nghiệp hỗ trợ nâng mức ưu đãi đủ sức hấp dẫn nhà đầu lĩnh vực cơng nghiệp hỗ trợ; đó, đặc biệt ưu đãi cao cho doanh nghiệp đầu theo chuỗi dự án sản xuất sản phẩm lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ so với dự án đơn lẻ (6) công bố rộng rãi quy hoạch phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu nước ngồi tiếp cận thơng tin quy hoạch để xây dựng kế hoạch đầu Tập trung hoàn thiện thể chế quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch phê duyệt tăng cường hiệu quản lý nhà nước công tác quy hoạch phục vụ đầu phát triển Tăng cường gắn kết quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo hướng ưu tiên quỹ đất để thực dự án có quy hoạch phê duyệt (7) quy SV: Trần Thị Mỹ Linh 73 73 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] định tiêu chuẩn môi trường giới hạn ô nhiễm môi trường Ban hành hạn ngạch ô nhiễm, quy định lượng phát thải doanh nghiệp; yêu cầu doanh nghiệp phải đăng công khai số thông tin liên quan (loại chất thải, lượng thải, điểm thải, tiêu chuẩn môi trường, ) (8) hoạt động XTĐT cần gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; có điều phối thống nước, thực theo kế hoạch theo định hướng thu hút đầu nước ngoài, nhằm tăng cường hiệu hoạt động XTĐT, tránh chồng chéo sử dụng hiệu nguồn lực quốc gia.Có sách vận động, thu hút đầu đặc thù dự án có quy mơ lớn, có tính lan toả tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, trọng tới đầu từ tập đoàn đa quốc gia đối tác trọng điểm (EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc ).Chú trọng XTĐT doanh nghiệp nhỏ vừa, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (gắn với tập đoàn đa quốc gia đầu lớn vào Việt Nam).Tập trung hỗ trợ dự án cấp Giấy chứng nhận đầu để dự án triển khai hoạt động thuận lợi có hiệu quả, hình thức xúc tiến đầu chỗ hữu ích (9) chấn chỉnh công tác cấp Giấy chứng nhận đầu theo hướng: Đối với dự án có quy mơ lớn, có tác động xã hội, nội dung thẩm tra theo quy định chung pháp luật, quan cấp GCNĐT phải xem xét, đánh giá dự án đáp ứng yêu cầu lực tài nhà đầu (bao gồm việc quy định biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ triển khai dự án chủ đầu tư) Đối với dự án ĐTNN khai thác khoáng sản, việc chọn nhà đầu phải gắn khai thác với chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng cao công nghệ, thiết bị đại hệ thống xử lý môi trường để sử dụng nguồn tài nguyên có hiệu Đối với số địa bàn, khu vực có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, cần lựa chọn nhà đầu nước ngồi phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế an ninh quốc phòng (10) tăng cường trách nhiệm chế phối SV: Trần Thị Mỹ Linh 74 74 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] hợp quản lý sau cấp phép Tập trung hỗ trợ dự án cấp GCNĐT Định kỳ rà soát, phân loại dự án ĐTNN để có hướng xử lý thích hợp theo ngun tắc: Đối với dự án hoạt động nhà đầu lớn, tập đoàn xuyên quốc gia, thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, có tính lan tỏa cao, dự án nhỏ vừa hoạt động hiệu quả, quan quản lý nhà nước cần thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh có chế khen thưởng thỏa đáng Đối với dự án cấp GCNĐT không phù hợp với định hướng ngành, lĩnh vực, địa bàn, nhà đầu chưa triển khai triển khai không tiến độ cam kết xem xét việc chấm dứt hoạt động thu hồi GCNĐT điều chỉnh quy mô, mục tiêu Việc chấm dứt hoạt động điều chỉnh dự án phải tiến hành minh bạch, quy định pháp luật, bảo đảm ổn định môi trường đầu Việt Nam 3.2 Giải pháp điều hành tỷ giá nhằm tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước Việt Nam thời gian tới 3.2.1 Giải pháp điều hành linh hoạt tỷ giá nhằm đảm bảo ổn định tỷ giá dựa sức mua thông qua quan hệ cung cầu thị trường tiền tệ Mục tiêu quan trọng mà sách tỷ giá phải đạt trì tỷ giáở mức ổn định tương đối, sách tỷ giá điều chỉnh cách linh hoạt đểđạt trạng thái cân cung cầu ngoại tệ, xét dài hạn, giữ ổn định tỷ giá cách tương đối điều kiện tối ưu để góp phần trì ổn định kinh tế Trong điều hành kinh tế nước khác giới nói chung nước ta nói riêng ln gặp phải mâu thuẫn tính hai mặt cặp quan hệ: tính ổn định tính hợp lý tỷ giá hối đối Thực tế chứng minh rằng, tính ổn định tính hợp lý có lúc lại phù hợp với thường xuyên lạikhông phù hợp với Xuất phát từ nhận thức SV: Trần Thị Mỹ Linh 75 75 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] đó, cần thiết phải có lựa chọn Và lựa chọn ưu tiên thuộc tính ổn định Trước bất hợp lý tỷ giá, người ta tìm biện pháp khác để tạo hợp lý tương lai, khơng thể khơng tính đến việc kiểm sốt kiềm chế lạm phát nhằm nâng cao sức mua đồng tiền quan hệ so sánh với đồng tiền nước ngồi Ổn định tỷ giáhối đối phải xu hướng phát triển tất yếu xử lý tỷ giá hối đoái Quan điểm ổn định điều chỉnh tỷ giá hối đoái: Phải tuân thủ theo quy luật thị trường: dài hạn công cụ can thiệp mang tính kinh tế phải coi trọng cơng cụ mang tính hành chính, phải trọng tăng dự trữ xây dựng cấu dự trữ ngoại tệ hợp lý Điều chỉnh tỷ giá hối đoái phải nhắm tới mục tiêu thúc đẩy xuất hạn chế nhập siêu, hướng tới giảm thiểu thiếu hụt cán cân thương mại Phát triển thị trường ngoại hối thức (thị trường có tổ chức, hợp pháp), trì quan hệ thị trường hợp lý, ngăn chặn phát sinh đẩy lùi dầncác quan hệ có xu hướng vơ tổ chức thị trường chợ đen Yếu tố tâm lý ln có trọng số mạnh đến biến động tỷ giá xây dựng chế tỷ giá linh hoạt - có điều tiết nhà nƣớc lựa chọn phù hợp với tình hình Trong điều kiện Việt Nam tương đối mở cửa tài khoản vốn, không cho phép áp dụng chế tỷ giá cố định neo gần cố định muốn trì tự chủ sách tiền tệ, có mục tiêu lạm phát Nếu cố gắng áp dụng đồng thời chế tỷ giá tương đối cố định linh hoạt luồng chu chuyển vốn, kết hợp sách mâu thuẫn làm cho cung tiền nướctrở thành biến phụ thuộc dòng vốn đặt toàn hệ thống trước rủi ro công đầu Đặc biệt kinh tế có mức độ đơla hóa caonhư Việt Nam, cơng đầu lại dễ xảy tạo khủng hoảng tỷ không cần có giao dịch qua biên giới SV: Trần Thị Mỹ Linh 76 76 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] Việt Nam kinh tế nhỏ, mở cửa, tính dễ tổn thương cao, lại nước phát triển, tăng trưởng hướng vào xuất khẩu, việc đảm bảo khả cạnh tranh đối ngoại, khuyến khích tăng trưởng xuất mục tiêu tối quan trọng Việt Nam Do đó, khơng thể áp dụng chế tỷ giá thả hoàn tồn với chất theo đuổi sách tiền tệ nước mà khơng quan tâm đến tỷ giá hối đối Do đó, chế tỷ giá thả hồn tồn khơng phải lựa chọn phù hợp Việt Nam Với đồng tiền có chất lượng thấp, điều quan trọng có lẽ giữ cho ổn định để củng cố lòng tin nhà đầu tư, thả theo biến động cung cầu thị trường, việc giá dù nhỏ đồng tiền yếu, xếp hạng thấp làm phương hại lòng tin, khiến thị trường hiểu giá đồng tiền biểu xuống hạng nước đó, làm tăng thêm phí rủi ro tiền tệ gây ổn định kinh tế Tính linh hoạt cao biến động tỷ giá chế tỷ giá thả mang đến rủi ro lớn sức chịu đựng thị trường, đồng thời khơng khuyến khích thương mại đầu trường hợp khả can thiệp điều tiết quan quản lý tiền tệ Bên cạnh đó, hệ thống tài chính, tiền tệ Việt Nam nhiều yếu kém, dễ bị tổn thương, thành viên thị trường chưa quen với cơng cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá Thả hoàn toàn tỷ giá dẫn tới việc tỷ giá liên tục thay đổi, biến động, chí có nhiều thời điểm biến động mạnh, không xác định trạng thái cân bằng, việc phòng ngừa cân đối tiền tệ khó, tốn hiệu hạn chế Ngồi ra, với tình trạng vay nợ ngoại tệ khu vực ngân hàng khu vực doanh nghiệp lớn, chế thả hoàn toàn tỷ giá trở nên không phù hợp biến động mạnh tỷ giá ảnh hưởng đến khả trả nợ, đặc biệt nội tệ giá mạnh SV: Trần Thị Mỹ Linh 77 77 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] Chính sách nới lỏng biên độ tỷ giá hối đoái hướng, nhiên mức độ nới lỏng q lộ trình nới lỏng chậm chạp chưa phù hợp với mức độ tự hóa giao dịch tài khoản vốn Vì vậy, cần nới lỏng biên độ tỷ giá hối đoái Với biên độ tương đối rộng vừa giảm sức ép lạm phát, vừa giảm mức độ cần phải can thiệp Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường tự điều chỉnh theo quan hệ cung cầu ngoại tệ Ví dụ, thâm hụt thương mại lớn, thị trường điều chỉnh tỷ giá hối đoái tăng lên, tỷ giá hối đối tăng có tác dụng làm giảm thâm hụt thương mại; biên độ hẹp can thiệp bán củaNgân hàng Nhà nước, nên hiệu ứng điều chỉnh nói thị trường khơng thể đạt được, kết thâm hụt thương mại kéo dài Muốn tỷ giá không biến động gây sốc, bình thường mức thay đổi tỷ giákhơng q hẹp, khơng, đến lúc có cú sốc bên ngồi tác động vào, tất yếu khó trì tỷ giá ổn định Những cú sốc tạo bất ổn vĩ mô, biến động rộng tỷ giá hàng ngày tạo Thực ra, việc linh hoạt tỷ giá hồn tồn khơng có nghĩa phá giá nhanh, lần giảm thật nhiều, mà độ linh hoạt ngày yếu tố quan trọng Điều hành sách tỷ giá phải linh hoạt thực bước theo giai đoạn, cụ thể là: - Trước mắt tiếp tục nới rộng biên độ dao động tiến tới bỏ dần khiđiều kiện kinh tế phù hợp Điều cho phép tạo điều kiện để Ngân hàngthương mại niêm yết tỷ giá cạnh tranh bảo đảm mức độ khách quan củatỷ giá; hạn chế xu đẩy tỷ giá lên kịch trần biên độ Ngân hàng thươngmại - Giám sát theo dõi chặt chẽ sau nới rộng biên độ tỷ giá thị trườngkhông sử dụng hết biên độ cho phép, điều hàm ý tỷ SV: Trần Thị Mỹ Linh 78 78 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] giá phản ánhtương đối khách quan quan hệ cung – cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối; thịtrường sử dụng hết biên độ cho phép, có nghĩa tỷ giá thấp so với tỷ giá cân để rút ngắn khoảng cách, NHNN tiến hành điều chỉnh tăng dần tỷ giá giao dịch cách hợp lý mà không gây xáo trộn - Tiến hành tính tốn, xác định lại mức tỷ giá USD/VND vàcác đồng tiền khác sở rổ ngoại tệ, nhằm đưa tỷ giá phản ánhtương đối xác giá trị đồng Việt Nam mối quan hệ cung – cầu ngoại tệtrên thị trường với đồng tiền chủ chốt khác Trong điều kiện kinh tế vĩ mô ổnđịnh, chừng tỷ giá ấn định mức lớn mức cân cung cầu ngoại tệ lúc ta có sách tỷ giá thực khuyến khích xuất hạn chế nhậpkhẩu NHNN tiến hành can thiệp thị trường ngoại hối tỷ giá biến độngsao cho có lợi cho kinh tế Một tỷ giá hối đoái phản ánh mốiquan hệ cung – cầu thị trường ngoại hối tỷ giá hối đối thị trường tựdo khơng chỗ đứng bị triệt tiêu Điều giúp ổn định thị trườngngoại hối Việt Nam, từ xác định số lượng giao dịch thịtrường, bước đầu làm sở cho việc tính tốn, ban hành định nhằmđiều hành thị trường ngoại hối cách có hiệu 3.2.2 Giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách tỷ giá thức với tỷ giá thị trường, tiến tới xóa bỏ thị trường chợ đen Trong thực tế, việc xác định xác mức tỷ giá cho hợp lý cảmột vấn đề lớn nhà kinh tế giới có quan điểm cho Không biết giá mà có thị trƣờng định mức cân hợp lý Việc xác định mức tỷ giá SV: Trần Thị Mỹ Linh 79 79 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] q trình điều hành Nhà nước tuỳ thuộc vào nhận định biến số quan trọng thời kỳ Do đó, luận văn nêu số giải pháp sau:Cần trọng vào chênh lệch tỷ giá mua tỷ giá bán, xem tín hiệu quan trọng can thiệp vào tỷ giá Theo dõi vận động tỷ giá mua tỷ giá bán thị trường cho thấy: Mức độ êm diệu, cân hay chao đảo, cân thị trường thể qua mức chênh lệch tỷ giá mua tỷ giá bán ngoại tệ ngân hàng Chênh lệch giá mua giá bán ngoại tệcao hay thấp phụ thuộc vào phạm vi giao dịch hẹp hay rộng mức độ rủi ro tính khoản mà thị trường đánh giá cho ngoại tệ Trong trạng thái cân thị trường, áp lực cạnh tranh luôn giữ cho chênh lệch mức hợp lý Sự mạnh dạn gỡ bỏ dần quy định hành khơng quan trọng mộtbước nên làm nhanh để góp phần bước đưa cơng tác điều chỉnh tỷ giá gần vớinhững quy luật thị trường Điều đồng nghĩa với việc tự hoá giaodịch ngoại tệ Sự tồn thị trường ngoại tệ chợ đen tất yếu xuất phát từ thực trạng kinh tế- tài chính, cơng tác quản lý ngoại hối cần dùng nhiều đến quy định hành Bên cạnh đó, khơng thị trường chợ đen phi pháp có hội phình rộng mà phải bước thu hẹp, chuyển dần giao dịch chợ đen phi pháp vào thị trường ngoại tệ thức 3.2.3 Giải pháp nhằm giảm bớt lệ thuộc vào đồng USD Hiện thị trường ngoại tệ, USD có vị mạnh hẳn ngoại tệkhác, song quan hệ tỷ giá neo VND với USD làm cho tỷ giá ràng buộc vào USD Khi có biến động giá USD giới, ảnh hưởng đến quan hệ tỷ giá USD đến VND mà thông thường ảnh hưởng bất lợi Chúng ta nên SV: Trần Thị Mỹ Linh 80 80 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] thay chế độ tỷ giá gắn với USD chế độ tỷ giá gắn với rổ tiền tệ.Theo tỷ giá hối đối xác định theo quan hệ cung cầu thị trường ngoại hối xu hướng biến động đồng tiền chủ chốt có tỷ trọng thương mại lớn EUR, JPY, GBP Các đồng tiền tham gia vào rổ tiền tệ với trọng số theo quan hệ thương mại đầu vào VN Mặc dù chế tỷ giá Việt Nam cải thiện theo hướng rổ tiền tệ neo chặt vào USD, cần theo hướng tách rời neo buộc vào đồng USD để gắn kết vào số ngoại tệ khác; qua tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại cung ứng bảo hiểm rủi ro lãi suất, tỷ giá hối đoái, cho phép ngoại tệ mạnh lãnh thổ Việt Nam tự chuyển đổi Như vai trò đồng USD dần hạn chế hơn, giảm tình trạng khan hiếm, gom vét, găm giữUSD thị trường sử dụng nhiều đồng tiền tảng đồng tiền bảo hiểm dịch vụ hối đối tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cung ứng thị trường 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý ngoại hối thị trường nội tệ liên ngân hàng Hoàn thiện chế quản lý thúc đẩy thị trường ngoại hối phát triển với đầy đủ nhà tạo lập thị trường, nhà môi giới, nhà bảo hiểm rủi ro tỷ giá,nhà kinh doanh chênh lệch giá, nhà đầu cơ…Chính phủ cần phát triển đồngbộ loại thị trường: thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ liên ngânhàng, thị trường ngoại hối liên ngân hàng tạo thơng thống thị trường Nới lỏng tiến tới tự hóa quản lý ngoại hối, hoạt động bao gồm việc giảm dần, tiến đến loại bỏ can thiệp trực tiếp Ngân hàng Nhà nước việc xác định tỷ giá, xóa bỏ qui định mang tính hành kiểm sốt ngoại hối, thiết lập tính chuyển đổi cho đồng tiền Việt Nam, SV: Trần Thị Mỹ Linh 81 81 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] sử dụng linh hoạt hiệu quảcác cơng cụ quản lý tỷ giá, nâng cao tính chủ động kinh doanh tiền tệ ngân hàng thương mại … Hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam để tạo điều kiện cho việc thực sách ngoại hối có hiệu qủa cách mở rộng thị trường ngoại hối để cácdoanh nghiệp, định chế tài phi ngân hàng tham gia thị trường ngày nhiều, tạo thị trường hoàn hảo hơn, thị trường kỳ hạn thị trường hoán chuyển để đối tượng kinh doanh có liên quan đến ngoại tệ tự bảo vệ Xây dựng trạng thái ngoại tệ van điều hòa cung cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối, hạn chế áp lực đột biến lên tỷ giá Điều có nghĩa nhu cầu ngoại tệ lên cao, ngân hàng bán nhiều ngoại tệ hơn, làm giảm áp lực tăng tỷ giá Ngược lại, cung ngoại tệ lên cao, ngân hàng thương mại mua vào nhiều có tác dụng làm giảm cung ngoại tệ, nhờ làm giảm áp lực VND lên giá Tuy nhiên, cần xây dựng chế giám sát hoạt động thường xuyên Ngân hàng thương mại có chế xử phạt ngân hàng thương mại có hành vi đầu cơ, gây nhiễu loạn thị trường để thu lợi nhờ đẩy tỷ giá USD/VND lên đột biến Minh bạch thông tin, cải thiện mức độ hiệu thị trường, tạo điều kiện cho tất nhà đầu tiệp cận với thơng tin nhanh chóng xác mang thơng tin có tác động ảnh hưởng đến biến động tỷ giá Quá trình minh bạch gắn liền với hình thành cơng ty phân tích dự báo chuyên cung cấp thông tin liên quan đến thay đổi tiền tệ Nhà đầu trả phí để cung cấp nhận vấn 3.2.5 Một số giải pháp khác SV: Trần Thị Mỹ Linh 82 82 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] Phối hợp hiệu sách tỷ giá với sách tiền tệ, sách tài khóa Để thực sách tỷ giá hối đối theo mục tiêu cân đối nội, sách tài khóa chi tiêu Chính phủ phải đảmbảo tiết kiệm chi tiêu ngân sách thường xuyên, quản lý sử dụng có hiệu vốn xây dựng bản, giảm thâm hụt ngân sách, giảm vay nước để bù đắp thâm hụt ngân sách Nhà nước cần phát hành loại trái phiếu, tín phiếu gọi vốn nước để huy động cho đầu tập trung, không sử dụng vào mục đích khác Phối hợp hài hòa sách tỷ giá sách lãi suất Tỷ giá lãi suất ln có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng lẫn tác động lên hoạt động kinh tế Sựkhập khễnh sách lãi suất tỷ giá gây hậu bất lợinhư: tệ bị giá gây nguy lạm phát, chảy máu ngoại tệ, đầu tiền tệ,hạn chế nguồn vốn đầu nước ngồi Vì quản lý vĩ mơ, sách lãisuất tỷ giá phải xử lý cách đồng phù hợp với thực trạng nềnkinh tế thời kỳ định Cụ thể, thời gian từ đến 2020, Ngânhàng Nhà nước nên thực sách lãi suất thoả thuận hạn chế can thiệp trựctiếp vào tỷ giá Khoảng sau năm 2020, theo học thuyết ngang giá lãi suất, sách tự hố lãi suất đòi hỏi chế tỷ giá phải thiết lập quan hệ 3.3 Điều kiện thực giải pháp Để thực giải pháp nhằm đạt mục tiêu kinh tế phủ thực sách điều hành tỷ giá, cần phải có điều kiện sau: + Thứ nhất, Tiềm lực tài quốc gia đủ mạnh Yếu tố đảm bảo cho nguồn dự trữ ngoại tệ không bị ảnh hưởng nhiều có điều SV: Trần Thị Mỹ Linh 83 83 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] kiện để hạn chế tác tác động không mong muốn điều hành sách tỷ giá + Thứ hai, Thị trường tài phát đầy đủ vận hành ổn định Thị trường tài phát triển đầy đủ vận hành ổn định điều chỉnh sách tỷ giá, hiệu ứng biểu rõ rệt độ trễ Chính phủ gặp khó khăn dễ dàng đạt mục tiêu + Thứ ba, Tình trạng la hoá kinh tế kiểm soát, lạm phát mức ổn định + Thứ tư, Cơ cấu xuất nhập có thay đổi bản, theo hướng xuất mặt hàng tinh tế, tỷ trọng xuất mặt hàng thô giảm, giá trị hàng xuất hình thành chủ yếu nguyên, vật liệu nước Nếu điều kiện thoả mãn để tỷ giá trở thành cơng cụ hỗ trợ tích cực việc thiện cán cân thương mại, tăng khả cạnh tranh xuất khẩu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nên định giá VND theo hướng thấp giá trị Điều này, tăng khả cạnh tranh quốc tế doanh nghiệp xuất doanh nghiệp cạnh tranh với nhập khẩu, từ đó, đảm bảo tính bền vững cán cân tốn nói riêng tăng trưởng kinh tế nói chung Đặc biệt, doanh nghiệp xuất có tỷ lệ đầu vào nguyên vật liệu nước cấu sản phẩm xuất cao - điều mà Việt nam muốn khuyến khích lợi từ sách tỷ giá cạnh tranh SV: Trần Thị Mỹ Linh 84 84 Lớp: CQ49/08.04 [Type the document title] KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, quốc gia nào, đặc biệt quốc gia phát triển Việt Nam vốn đầu trực tiếp nước yếu tố quan trọng phát triển kinh tế Từ sau Việt Nam mở cửa Mĩ xóa bỏ cấm vận, có nhiều chuyển biến tích cực dòng vốn vào Việt Nam Các nhà đầu nước ngoàiđã quan tâm tới thị trường tiềm Một yếu tốđược xét đếnđó sách tỷ giá Tuy nhiên, sách tỷ giáđi kèm với tácđơng tích cực đến hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước mang lại nhữngảnh hưởng tiêu cực Luận văn nghiên cứu mối quan hệđịnh lượng tỷ giá hối đoáiUSD/VND hoạt động thu hút đầu trực tiếp nước lập luận lý thuyết mối quan hệ Và phần tác động tích cực tiêu cực mà tỷ giá hối đoáiảnh hưởng đến thu hút đầu trực tiếp nước ngồi Những thống kê, phân tích nhiều thiếu sót Tuy nhiên, em hy vọng kiến nghị mà em đưa góp phần giúp Việt Nam có chế điều hành tỷ giá hợp lý, góp phần tăng cường thu hút đầu trực tiếp nước đồng thời đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế SV: Trần Thị Mỹ Linh 85 85 Lớp: CQ49/08.04 ... title] CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐỐI ĐẾN HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2.1 Định lượng mối quan hệ tỷ giá hối đoái thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi Việt Nam 2.1.1... Phân tích ảnh hưởng tỷ giá hối đối đến hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp điều hành tỷ giá hối đoái nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước... nhận đầu tư, không bao gồm hoạt động đầu tư gián tiếp nước quan hệ thương mại thông thường 1.2.1.2 Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước Vốn thực chủ yếu nguồn vốn tư nhân,chủ đầu tư tự định đầu tư tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn ảnh hưởng của tỉ giá USDVND đến hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp, Luận văn ảnh hưởng của tỉ giá USDVND đến hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp, CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay