Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

110 7 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ THU HẰNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN THỊ THU HẰNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ VĂN DŨNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS HÀ VĂN DŨNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G P G P G T S T S C h ứ d P b P b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng … năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên Ng ày, Ch uy : T : : K I- G: i N N: T M: S1 Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG II: Nhiệm vụ nội dung Nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong Dựa lý thuyết, nghiên cứu trước giới Việt Nam, Tác giả xây dụng mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong thời gian 2013-2016 Thông qua xử lý số liệu phần mềm Stata, tác giả tìm yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong từ đưa số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cách thấp nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong nói riêng hệ thống Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam nói chung III- Ngày giao nhiệm vụ 26/09/2016 : IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ 30/03/2017 : V- Cán hướng dẫn : TS HÀ VĂN DŨNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN TS HÀ VĂN DŨNG i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Trần Thi Thu Hằng ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tồn thể Q thầy giảng dạy lớp Cao học kế tốn 15SKT11 Trường Đại Học Cơng Nghệ TP HCM, người truyền đạt cho kiến thức hữu ích làm sở cho tơi thực tốt cơng việc hồn thành tốt Luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến TS.Hà Văn Dũng - người hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu tận tình giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn với đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong” Xin chân thành cảm ơn anh, chị Ban Quản lý Rủi ro tác nghiệp Thị trường Hội Sở Chính Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong; Anh, chị Phòng Điện tốn; Phòng Quản lý rủi ro TPBank, bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ thông tin, cung cấp cho tơi nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln tạo điều kiện tốt cho suốt trình học thực Luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều nên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến góp ý Quý thầy cô bạn Trần Thị Thu Hằng TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đề tài để đánh giá thực trạng yếu tố tác động đến RRHĐ TPBank bốn năm từ 2013 đến 2016 Trên sở đưa giải pháp nhằm hạn chế RRHĐ để nâng cao hiệu cho TPBank nói riêng hệ thống NHTM Việt Nam nói chung Số liệu nghiên cứu đề tài lấy từ khu vực hoạt động vòng bốn năm Ban QLRR tác nghiệp Thị trường (Hội Sở TPBank) Kết nghiên cứu cho thấy, mức độ xảy tổn thất từ RRHĐ đơn vị xảy thường xuyên, tần suất xuất nhiều ngày tinh vi, nguyên nhân chủ yếu: nhân viên NH KH cấu kết để trục lợi gây thất thoát tài sản, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp số nhân viên NH chưa đạt chuẩn dễ mắc lỗi q trình cơng tác Những tổn thất nằm hạn mức cho phép xử lý từ quỹ dự phòng Quản lý rủi ro đơn vị Qua nghiên cứu thực tế thực trạng RRHĐ Ngân hàng Thương Mại cổ Phần Tiên Phong chứng tỏ NH kiểm sốt RRHĐ có máy KSNB vận hành tốt thời gian vừa qua Tuy nhiên số tồn như: Hệ thống QLRR chưa trọng quan tâm, chưa có triển khai đầy đủ, chưa quan tâm đến việc xây dựng chủ trương, sách chưa theo dõi chi tiết theo nghiệp vụ cụ thể Ngân hàng nhà nước chưa quan tâm mức đến chất lượng quản lý RRHĐ có tuân thủ đầy đủ chuẩn mực hay không Đây lý làm cho NHTMCP thực quản lý RRHĐ cách sơ sài không chuẩn Việc đánh giá, phân bổ nguồn nhân lực chưa thực kịp thời Chưa quan tâm đến vấn đề đạo tạo đạo đức nghề nghiệp cho cán trực tiếp giao dịch với KH Từ kết nghiên cứu, tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp để góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, phòng ngừa tổn thất, tiếp tục hoàn thiện hệ hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội TPBank Tăng cường vai trò quản lý NHNN tham mưu cho Chính phù bổ sung văn pháp lý, giám sát việc thực quy định lĩnh vực RRHĐ Ngân hàng ABSTRACT Researching target of this topic is to evaluate factors affecting limit risk of operation at TPBank in the recent four years from 2013 to 2016 From such research, solutions will be recommended to limit risk of operation to improve efficiency for TPBank in particular and for Commercial Bank System in Vietnam in general Researching data of the topic was collected from operating regions within years at Risk Management Board and Market (Head Office of TPBank) The researching results have shown that the level of causing loss from limit risk of operation at the agencies is regular with high frequency and more sophisticated, the main reasons are that the bank staffs cooperate customers to get benefits causing loss of property, occupational ethics of some bank staffs are not qualified so it is easy for them to make mistakes during performance of work… Such losses are still in allowable limit and settled by provident fund on risk management of the bank By actual research on actual situation of risk of operation at TPBank, it proves that the Bank still controls well the risk of operation and the Domestic Control Division operates properly during the past years However, there are some existing problems, they are: Risk Management System, guidelines and policies have not been paid much attention and they are not supervised as specific professional skill The State Bank has not paid enough attention to the quality of risk management to see if it is qualified or not This is one of the reasons causing performance of risk management of some commercial banks unqualified and nonstandardized Assessment and allocation of human resources have not been implemented timely Occupational ethics training for staffs directly transacting with customers has not been paid enough attention From the researching results, the author recommended some solutions to improve business operation efficiency, prevent losses, continue to complete domestic control system of TPBank, enhance management role of the State Bank in advicing the Government on supplementing legal documents, supervising implementation of regulations on risk of operation in the banking industry MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1.Đặt vấn đề .1 1.2.Tính cấp thiết đề tài .1 1.3Mục tiêu đề tài 1.3.1Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: .2 1.3.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa việc nghiên cứu 1.8 Kết cấu luận văn: .4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động 2.2 Các loại rủi ro hoạt động NHTM 2.2.1 Rủi ro tín dụng .6 2.2.2 Rủi ro lãi suất 2.2.3 Rủi ro nguồn vốn 2.2.3.1 Rủi ro thừa vốn 2.2.3.1 Rủi ro thiếu vốn .8 2.2.4 Rủi ro hối đoái .8 2.2.5 Rủi ro khoản I 75 B T 86 ài K iG 32 13 0 52 11 05 70 48 01 i a n l X ậ 3 3 T 2 8 í 8 , , T 8 h , , , K 10 62 59 10 iT h i Xệ t 12 42 29 24 h T 12 42 29 24 ài S ự 2 43 96 , X5 Đ iệT h ự X c T ổ T ài , 43 96 , , 12 42 39 , 5 37 , 29 24 Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp Phụ lục 4: Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động Tiên Phong khu vực Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long từ năm 2013 đến 2016 (1) Chi nhánh An Giang: tầng trệt, tầng 1, tòa nhà 204-204A, đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên S T G i a n l X C hu Ti ền K ếN gâ T hô Ki ể K h c X h h IB M Tà iKi nh Nă Sm ố T ỷ l Nă Sm ố T ỷ l 8, 61, 78 1, 35 2, 45 1, 79 79 6, 31 91, 29 57 1, 12 2, 71 63 36 74 15 % 21 50 91 39 37 N Să ốT ỷ l % 32 20 5, 26 3,5 44 52 02 23 58 55 Nă Sm ốT ỷ l 2, 07 24 77 03 62 13 1 % 81 51 1 18 0 30 0 0 0 G i a n X3 l ậ Tí nT hẻ Ki nh T h X i ệ t Tà i S X ự Đi ện T h X ự c T ổTà i 4, 4, 1, 73 10 3, % 3, % 1, 19 25 1, 86 13 51 00 51 68 1, % 1, 44 25 61 0 2 3 % % 2 2 4 % 5 0 8 44 2 1 6 64 0 2 37 94 Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp Phụ lục 5: Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động NH TIÊN PHONG Khu vực Đông Nam Bộ từ năm 2013 đến 2016 (2) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 456A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh N S ăT S T ố ỷ l G i a , n C X h T iề K ế , N g T h K iể K h c h X I B 9 % N S ăT N ăT ố ỷ S ỷ ố l , , 2 % , 2 2 2 % N Să T ố ỷ l , 3 4 5 1 % X X T ài K iG i a n , l T í , T h K iT h i ệ t T ài S X ự Đ - - - , 01 6 05 75 2 , 0 % % 1 3 1 3 % iệ T X h ự c 1 - - % T ổ T ài 1 1 1 0 1 Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp Phụ lục 6:Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động NH Tiên Phong Khu vực MiềnBắc từ năm 2013 đến 2016 (3) Chi nhánh Hải Phòng: 8-10 Cầu Đất, Ngơ Quyền, Hải Phòng Nă Nă mT mT S ỷ S ỷ ố ố S T T G i 4, 3, a n 2 C 13 hu 8 X Ti 10 ền K 1, 19 1, ế 29 14 N gâ 54 16 32 T hô 64 80 02 Ki ểK 6 h c h X IB M Tà i Ki nh 1 % 00 - 0 14 10 23 Nă Nă m S T SmT ố ỷ ố ỷ l l 1, 5 4 14 10 13 7 % 47 1 - % 52 1, 3 1 5 15 10 15 6 % 46 18 0 G i a n X3 l Tí n T hẻ Ki nh T h Xi ệ t Tà i 1, 1 , 2 2 1, , 1, 02 0 5 3 8 1 % 1 1 X S 5 ự Đi ện 0 % 1 0 % 1 1 0 % 0 3 T h Xự c T ổ Tà i 1 14 3 1 0 3 1 1 - Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp Phụ lục 7: Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động NH Tiên Phong Khu vực Tây Nam Bộ từ năm 2013 đến 2016 (4) Chi nhánh Cần Thơ: Số 135 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Tiên Phong S T T X X G i a n lC hu Ti ền K ếN gâ T hô Ki ể K h c h h IB M Tà i Nă Sm ố T l ỷ Nă Sm ố T l ỷ N Să ốT l ỷ Nă Sm ốT l ỷ 8, 6, 2, 2, 5 3 1, 1, 77 29 1, 47 13 1, 15 43 59 35 18 20 2, 2, 79 10 65 44 1, 71 658 47 82 44 93 57 798 36 74 72 62 79 04 94 53 0 1 4 12 23 816 1 9 62 4 % G i X3a Tí nT hẻ Ki nh T h X iệ t h Tà i X S ự Đi ện T h Xự c T ổTà i 4, 4, 73 3, 4.2 03 3, 19 1, 277 511 00 50 13 55 42 70 1 11 0 %0 20 2 5 5 50 1, 1, 40 6.2 71, 0.2 81, 62 96 54 71 61 20 30 77 Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp Phụ lục 8: Báo cáo chi tiết số liệu nội dung biến độc lập phát sinh trình rủi ro hoạt động NH Tiên Phong Khu vực Khu vực Phía Bắc từ năm 2013 đến 2016 (5) Chi nhánh Hà Nội – Số 22 Láng Hạ, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội S T T G i a n C X hu Ti ền K ế N gâ T hô Ki ể K h c X h IB M Tà i Ki nh N Nă ăT mT S ỷ S ỷ ố ố N ăT S ỷ ố N ăT S ỷ ố 5 , 12 , 89 16 , 13 , 66 36 3 3 , 14 0 11 13 14 25 42 , 15 10 14 7 97 82 60 25 % 29 % 61 10 50 95 % 34 1 11 03 % 70 30 6, 1, 1, 2, 43 - G i a n X3l ậ Tí nT hẻ Ki nh T h i X ệ t X X Tà iS ự Đi ện T h ự c T ổ Tà i 3, 35 42 2 00 % 22 1, 12 61 1% 2 45 22 1 89 51 11 10 15 1, 32 40 % 00 % 23 , 98 59 60 0 % 2 1 2 1, 39 52 00 % 27 , 12 1 33 0 4% 46 2% 614 2.6 40 14 30 13 82 0 22 51 46 21 21 Nguồn: Ban QLRRTN Thị trường cung cấp Phụ lục 9: Kết kiểm tra phương sai thay đổi mơ hình Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi = Pr ob 0 Nguồn: Truy xuất từ phần mềm Stata 12 Phụ lục 10: Kết kiểm tra tự tương quan mơ hình Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( Pr o Nguồn: Tổng hợp từ tính tốn tác giả phần mềm Stata 12 Phụ lục 11: Kết hồi quy mơ hình FGLS Cross-sectionaltime-seriesFGLSregression Coefficients: generalized least squares heteroskedastic noautocorrelation Estim covariances ated Estim autocorrelat Estim ated coefficients ions ated y x1 x2 x3 x4 x5 x6 _cons C o e 237 6035 389 3519 259 5813 167 9242 276 6257 250 6044 223 = = = N uN Std Err z 126 35 108 13 145 83 30 18 139 37 134 26 1 .1 - Tu i W Pal r o b P >| z| 06 00 07 57 14 07 09 = 05 = = = 19.36 = 0.0036 [95%Con f.Interval ] 485.2 10.05514 622 177.418 601.2 849 545.4 26.25188 144 757.8 578 -422.0093 647.5 527 -94.30142 523.7 22.56195 707 39.60 486.7008 471 Panels: Correlation: Phụ lục 12: Kết hồi quy với mơ hình Logit Ran dom Gro up Ran N o N gr O = 20 dom g av ma g= x= W = Log likel P = 4 40 = 23 y9 Coef x1 x2 x _ s 12.7 064 980 / l n s3 g m a u Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] 2 51 Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 5.58 Prob >= chibar2 = 0.009 Nguồn: Tổng hợp từ tính tốn tác giả phần mềm Stata 12 ... tài: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG II: Nhiệm vụ nội dung Nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong. .. tố tác động đến rủi ro hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong từ đưa số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cách thấp nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên. .. đặc thù hoạt động Ngân hàng làm cho hoạt động có độ rủi ro lớn Có loại rủi ro chủ yếu sau hoạt động ngân hàng thương mại 2.2.1 Rủi ro tín dụng Tín dụng hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại Nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong , Các yếu tố tác động đến rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay