Đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống thông tin kế toán đến thành quả hoạt động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM

133 9 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:57

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM QUÁCH MINH NGỌC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - QUÁCH MINH NGỌC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHẠM VĂN DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PHÓ GIÁO SƯ TIẾN SĨ PHẠM VĂN DƯỢC Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 26 tháng 03 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T 1P G 2T S 3P G 4P G 5T S C h Phả n Phả n Ủ y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: QUÁCH MINH NGỌC Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 16/03/1987 Nơi sinh: Tp.HCM Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850035 I-Tên đề tài: Đánh giá mức độ phù hợp hệ thống thông tin kế toán đến thành hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh II-Nhiệm vụ nội dung: Dựa vào phù hợp nhu cầu thông tin khả đáp ứng nhu cầu thơng tin hệ thống thơng tin kế tốn để đánh giá mức độ phù hợp hệ thống đến thành hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM III-Ngày giao nhiệm vụ: 18/08/2014 IV-Ngày hồn thành nhiệm vụ: 01/12/2015 V-Cán hướng dẫn: Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Phạm Văn Dược CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS TS PHẠM VĂN DƯỢC KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Đánh giá mức độ phù hợp hệ thống thơng tin kế tốn đến thành hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM” cơng trình nghiên cứu tơi Những thơng tin sử dụng rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo Các số liệu, kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực Luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2015 Học viên thực Luận văn Quách Minh Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập nghiên cứu viết luận văn, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên từ Quý Thầy Cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thầy PGS TS Phạm Văn Dược, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, hỗ trợ, động viên tơi suốt q trình hồn thành Luận Văn Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lòng tri ân đến Q Thầy Cơ tham gia giảng dạy lớp cao học kế toán đem đến cho kiến thức kinh nghiệm quý giá Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Quý Thầy Cơ khoa Kế tốn – Kiểm tốn trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM nơi công tác động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi tham gia học tập hồn thành Luận văn Cùng với hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè gia đình cho tơi có đủ sức khỏe nghị lực, thời gian, không gian để tập trung cho q trình hồn thành Luận văn Ngoài xin cảm ơn Quý doanh nghiệp dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cung cấp số liệu trả lời phiếu khảo sát để hồn thành đề tài Một lần tơi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc đến Q Thầy Cơ, Q Doanh Nghiệp, gia đình, bạn bè đồng nghiệp đồng hành để hồn thiện Luận văn Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2015 Học viên thực Luận văn Quách Minh Ngọc TĨM TẮT Khái niệm hài hòa hay phù hợp yêu cầu hệ thống thông tin kế toán khả đáp ứng hệ thống thơng tin kế tốn thảo luận nhiều năm phù hợp thực quan trọng việc gia tăng thành hoạt động doanh nghiệp Nghiên cứu giúp đánh giá phù hợp u cầu thơng tin kế tốn khả hệ thống kế toán việc tạo thơng tin đó, phù hợp có ảnh hưởng đến thành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, bối cảnh cụ thể doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh Sử dụng bảng câu hỏi khảo sát, liệu thu thập từ 224 công ty theo 19 đặc điểm thơng tin kế tốn u cầu đặt khả đáp ứng hệ thống thông tin kế toán đơn vị Dữ liệu thu thập theo hiệu doanh nghiệp Phương pháp phân tích cụm sử dụng để tìm ba nhóm cơng ty bao gồm: nhóm có phù hợp cao, nhóm khơng phù hợp nhóm phù hợp trung bình Kết doanh nghiệp nhỏ vừaphù hợp hệ thống thơng tin cao đạt hiệu kinh doanh cao so với doanh nghiệpphù hợp hệ thống thơng tin thấp Tóm lại, nghiên cứu cung cấp hiểu biết hữu ích cho giám đốc điều hành, nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa việc lập kế hoạch triển khai thực hệ thống thơng tin kế tốn ABSTRACT The concept of alignment or fit between accounting information system requirement and accounting information system capacity has been discussed for many years, and fit is deemed crucial in increasing firm performance This study helps to fill this gap by exploring the fit of accounting information system requirement and the capacity of accounting systems to generate the information, and this fit affect the business performance, the specific context of small and medium enteprises in Ho Chi Minh City Using a questionnaire, data from 224 firms was collected on nineteen accounting information characteristics for both requirements and capacity Cluster analysis was used to find three sets of group which could be considered more fit group and less fit and averge fit group The results indicated that the group small and medium enteprises has a higher accounting information system fit was better business performance than the group of small and medium enteprises with lower AIS fit In summary, this study has provided useful insights for the executives, managers of small and medium enteprises in planning their accounting information system MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn .5 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu công bố giới 1.2 Các nghiên cứu công bố Việt Nam 11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 15 2.2 Hệ thống thông tin kế toán 18 2.2.1 Định nghĩa hệ thống thơng tin kế tốn 18 2.2.2 Các thành phần hệ thống thơng tin kế tốn 18 2.2.3 Chức hệ thống thông tin kế toán 19 2.2.4 Phân loại hệ thống thơng tin kế tốn .20 2.2.4.1 Phân loại theo phương thức xử lý 20 2.2.4.2 Phân loại theo mục tiêu cung cấp thông tin 21 2.2.5 Vai trò hệ thống thơng tin kế tốn chuỗi giá trị doanh nghiệp .22 2.2.6 Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn .22 2.2.6.1 Nội dung tổ chức hệ thống thông tin kế toán 22 2.2.6.2 Quy trình tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn 23 2.2.6.3 Tổ chức nhân .25 2.3 Sự phù hợp hệ thống thơng tin kế tốn .26 2.3.1 Chất lượng thông tin hệ thống thơng tin kế tốn .26 2.3.2 Chất lượng thơng tin kế tốn hệ thống thơng tin kế tốn 27 2.3.2.1 Quan điểm hội đồng chuẩn mực kế tốn tài Hoa kỳ (FASB) 28 2.3.2.2 Quan điểm hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - IASB: 29 2.3.2.3 Quan điểm hội tụ IASB - FASB: 30 2.3.2.4 Quan điểm chuẩn mực kế toán Việt Nam: .31 2.3.2.5 Theo tiêu chuẩn CobiT 32 2.3.3 Khả đáp ứng nhu cầu thông tin hệ thống thông tin kế toán 34 2.3.4 Sự phù hợp nhu cầu khả đáp ứng thông tin hệ thống thơng tin kế tốn .35 2.4 Hiệu hệ thống thơng tin kế tốn .37 2.5 Lý thuyết tảng cho nghiên cứu 37 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 Khung nghiên cứu 40 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 41 3.3 Thiết kế nghiên cứu .41 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu ban đầu 41 3.3.2 Phương pháp vấn chuyên gia 41 3.3.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 42 3.3.4 Xác định,mã hóa, giải thích biến quan sát nhân tố .43 3.3.4.1 Nhân tố nhu cầu thơng tin người sử dụng thơng tin kế tốn:.43 3.3.4.2 Nhân tố khả đáp ứng nhu cầu thông tin hệ thống thơng tin kế tốn 45 3.3.4.3 Thang đo phù hợp hệ thống thơng tin kế tốn: 49 3.3.4.4 Nhân tố thành hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 50 3.4 Nghiên cứu thức 51 C 2/ ô n Đ L C ô ô C 3a ô 35 n Tr C 31 ô L n ý 9/ C 21 ô a 23 K há N C D ô 6/ n 64 C C ô 5/ n 17 C D ô 5/ n 59 C D ô 4/ n 57 C C ô 9/ n 34 C D ô 8/ n 22 C D ô 6/ n 61 C C ô 8/ n 31 B C 4/ ô 28 D C 5/ ô 59 X 75 í C 89 n P g X P í hư C 23 ô Tr n ần 11 C g 11 Tr ô Đ 34 C N ô gu nC L yễ ô ô n II4 gC 3, ô 16 n /B gC /1 11 ô n Đ g 73 oà D Đ oa 71 nX ờn 75 N 12 C 28 ô 12 91 nD 483 N N 22 D oa Đi 11 nD ện 58 oa Tr D 24 oa n T h hạ 36 D T oa ôn 41 nD T 17 oa 1 D 60 oa N 9 0 2 2 42 D oa n hD oa D oa n h D oa n D oa n D oa n D oa n D oa nD oa 2 1 D oa n D oa n D oa nD oa n h D oa n h D oa n 71 54 – 54 28 K hu C ôn 75 H uỳ 10 P hạ 88 /1 C 51 T ơE 44 H 49 3/ 54 A N 38 L ý44 /1 D P L ô A 4, 36 /1 P 59 /2 B D 18 oa đư C ô 10 n P 32 D g hổ 9/ oa D 28 oa C ô 66 n T gD oa Q n uậ D h n oa 10 n hD N oa n A h L B C B ô C n Tr ô 20 n gC B/ B ô 24 n gC B C ô n K C g 97 hu ô N n gu g yễ PHỤ LỤC 04 – PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN Reliability Statistics C C r r o o N o1 Item-Total Statistics S ự k i ệ n t r o n g t n g S Sca Cor Sq Cro c le rect ua nba al Var ed re ch's e ian Ite d Alp M ce m- M 7 4 9 6 6 9 6 3 PHỤ LỤC 05 – PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN Reliability Statistics C r o n b a C r o n b a N of Ite ms Item-Total Statistics Sca Sca CorSqu Cro le le rect are nba Me Var ed d ch an ian Ite Mu 's if ce m- ltipl Al S 61 ự 9 k 61 i ệ n 62 t r 61 6 o n g 61 8 t 61 n 6 g 61 4 PHỤ LỤC 06 – PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Reliability Statistics C r o n b a C r o n b a N of Ite ms Item-Total Statistics S c a l K nă n g si n Sc Co S ale rrec q Va ted ua ria Ite re Cr on ba ch 74 72 PHỤ LỤC 07 – KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CỤM Case Processing Summarya,b V M T a i NP NP NPeo er1 er rc1 0 a.0Euclidean Distance used b Ward Linkage Agglomeration Schedule St Clust Co S Ne ag er eff t xt e Cl Cl ici C C Sta ust2 ust2ent l l ge 1 4 1 1 9 2 0 2 1 1 1 3 2 0 8 4 8 1 0 6 1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 10 12 46 67 94 80 14 15 64 79 14 59 13 67 25 72 90 18 68 19 94 52 12 62 15 51 16 51 14 18 83 21 14 79 13 51 25 82 10 13 73 17 18 12 24 61 17 17 25 12 93 12 17 14 1 21 13 13 1 29 13 15 91 16 93 23 18 89 10 89 19 51 36 10 1 12 31 13 14 14 15 16 16 71 18 81 29 20 21 21 23 23 24 52 26 62 27 28 29 39 30 31 23 3 34 35 36 37 37 38 49 40 14 42 34 43 52 83 98 47 72 75 12 35 92 51 72 86 14 97 85 58 81 10 21 61 89 70 87 12 95 07 93 21 14 81 84 17 83 93 13 21 13 51 13 80 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 10 10 10 10 10 510 10 710 10 11 11 11 11 11 11 11 611 11 811 12 12 53 15 78 98 52 53 12 57 14 6 17 42 16 52 14 73 60 56 14 51 02 79 12 62 62 15 15 86 14 60 48 42 48 84 13 51 60 10 21 29 65 59 17 61 14 31 71 89 18 43 26 21 10 32 70 94 78 10 94 16 73 49 14 23 12 34 40 13 63 12 12 04 18 12 19 08 17 42 23 97 46 47 84 59 50 51 52 53 54 45 65 57 58 69 60 61 62 63 64 56 76 68 79 70 71 72 73 47 76 78 89 80 81 82 83 84 85 68 90 91 1 12 13 01 15 18 12 13 18 12 12 31 14 16 12 15 16 16 14 61 14 41 10 14 14 14 13 14 71 16 31 13 15 15 12 18 14 15 12 41 17 81 16 16 12 12 12 412 12 12 12 12 13 13 113 13 313 13 13 13 13 13 14 14 14 214 14 414 14 14 14 14 15 15 115 15 315 15 15 15 15 15 16 16 16 216 16 416 16 16 28 01 15 17 04 19 46 27 52 21 95 93 15 17 51 25 12 76 14 05 6 93 59 26 81 19 05 64 56 15 15 51 15 41 13 40 73 01 16 17 45 13 71 41 17 37 51 29 25 89 67 12 64 57 20 12 13 62 24 89 12 10 62 14 21 85 98 14 12 65 15 16 71 17 52 35 58 93 95 69 97 98 19 10 10 10 01 10 01 10 10 1 1 1 1 21 12 12 12 12 12 12 31 13 31 13 13 13 13 14 14 14 14 41 14 41 15 15 1 1 1 1 3 21 10 1 12 1 13 13 12 10 1 1 31 61 17 15 91 16 16 15 16 18 14 51 17 41 15 17 15 16 16 16 17 18 92 20 01 17 16 18 18 17 18 81 19 91 19 18 18 19 17 17 17 16 81 27 01 19 19 16 16 17 017 17 17 17 17 17 17 717 17 918 18 18 18 18 18 18 18 18 818 19 019 19 19 19 19 19 19 719 19 920 20 20 20 20 20 20 20 20 820 21 021 21 21 14 03 42 60 56 14 56 57 83 64 49 43 19 54 45 18 02 8 93 56 62 17 41 14 41 69 56 62 84 46 84 05 25 15 75 82 16 15 64 35 90 37 16 18 59 56 96 10 59 12 83 10 10 62 16 13 01 15 31 97 16 49 68 57 64 16 12 58 38 53 15 15 51 16 16 16 16 16 16 71 17 71 17 17 17 18 18 18 18 18 91 19 91 19 29 20 20 20 20 12 21 12 21 21 2 2 23 23 32 24 42 24 25 10 12 15 14 21 17 41 15 1 12 17 41 14 61 15 15 18 15 18 14 71 19 17 16 19 18 17 24 10 91 19 81 18 19 16 1 15 15 15 17 16 17 16 51 14 19 16 18 18 19 27 10 91 17 92 10 18 10 19 71 19 28 20 20 10 19 82 21 02 20 29 20 21 29 10 91 29 12 20 20 21 20 21 20 02 20 02 20 21 21 21 20 21 12 21 12 21 21 21 21 21 21 21 12 2 2 1 01 04 1 18 19 45 14 04 2 25 26 26 27 27 82 39 13 43 20 21 21 21 21 12 20 02 21 2 21 20 20 20 21 02 21 12 2 21 21 21 2 2 20 ... thông tin kế tốn, từ đánh giá mức độ tác động phù hợp đến thành hoạt động kinh doanh DNNVV Tp. HCM 3 Mục tiêu cụ thể Một là, hệ thống hóa sở lý thuyết hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kế. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM - QUÁCH MINH NGỌC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA... kế tốn khả đáp ứng thơng tin hệ thống thơng tin kế tốn hoạt động doanh nghiệp Đồng thời, vấn đề phù hợp nhu cầu thông tin với khả đáp ứng hệ thống thông tin; tác động phù hợp đến thành hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống thông tin kế toán đến thành quả hoạt động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM , Đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống thông tin kế toán đến thành quả hoạt động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay