Định hướng sử dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng tp HCM

116 9 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÙI MẠNH HÙNG ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60340301 TP.HỔ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÙI MẠNH HÙNG ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ VĂN DŨNG TP.HỔ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS HÀ VĂN DŨNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 10 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T C h Phản biện Phản biện Thư Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: BÙI MẠNH HÙNG Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 27/09/1987 Nơi sinh: Bà Rịa – Vũng Tàu Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1541850019 I-Tên đề tài: Định hướng sử dụng giá trị hợp cơng tác kế tốn doanh nghiệp xây dựng Tp.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hóa sở luận giá trị hợp theo chuẩn mực kế toán - Phân tích quan điểm ủng hộ quan điểm phản đối giá trị hợp - Phân tích đánh giá thực trạng nhận thức cần thiết việc áp dụng giá trị hợp doanh nghiệp xây dựng Tp.HCM - Nhận diện yếu tố tác động đến việc vận dụng GTHL vào doanh nghiệp xây dựng Tp Hồ Chí Minh - Đề xuất giải pháp mang tính định hướng để áp dụng chuẩn mực giá trị hợp vào doanh nghiệp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 10 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 10 tháng 02 năm 2017 V- Cán hướng dẫn khoa học : CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi.Các số liệu,kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn tường minh Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trường trình làm luận văn, em tích lũy nhiều kiến thức bổ ích cho công tác tương lai Lời đầu tiên, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể giảng viên Khoa Kế Toán trường Đại Học Cơng Nghệ Tp.HCM hết lòng dìu dắt em suốt hai năm qua Các thầy cô cung cấp cho em tảng thuyết thực hành vững để em làm hành trang phục vụ cho công việc tương lai.Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầyTS Hà Văn Dũng tận tình hướng dẫn em suốt thời gian hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới 10 chuyên gia cho ý kiến để em xây dựng bảng câu hỏi vả gần 250 công ty tham gia trả lời bảng câu hỏi để em hồn thành Luận văn Mong rằng, kết Luận văn nguồn tài liệu bổ ích để giúp cho doanh nghiệp xây dựng việc vận dụng chuẩn mực báo cáo tài giá trị hợp tương lai Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Tác giả TĨM TẮT Kế tốn theo giá trị hợp thuật ngữ lĩnh vực kế toán Trong thuyết kế toán, giá trị hợp không đề cập loại giá độc lập khuôn mẫu thuyết chung trở thành xu hướng quan trọng năm gần Chính việc nghiên cứu định hướng sử dụng giá trị hợp công tác kế toán doanh nghiệp xây dựng Tp.HCM có ý nghĩa vai trò vơ quan trọng Luận văn gồm chương với mục tiêu nghiên cứu hệ thống hóa luận giá trị hợp chuẩn mực thực trạng áp dụng giới, khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức giá trị hợp doanh nghiệp xây dựng Tp.HCM, tìm hiểu nhân tố tác động đến việc việc vận dụng GTHL vào doanh nghiệp xây dựng Tp.HCM đề xuất giải pháp nhằm áp dụng thước đo giá trị hợp doanh nghiệp xây dựng Tp.HCM Về phương pháp nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp phương pháp định tính phương pháp định lượng Trong phương pháp định tính, tác giả sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp vấn trực tiếp, phương pháp phân tích tổng hợp Trong phương pháp định lượng, tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để thực phân tích thống mơ tả phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA Kết phân tích từ liệu thông qua phần mềm SPSS khả vận dụng giá trị hợp vào công tác kế toán doanh nghiệp xây dựng địa bàn Tp.HCM bị phụ thuộc vào yếu tố bao gồm mơi trường văn hóa xã hội đứng vị trí quan trọng thứ 1, mơi trường kinh doanh đứng vị trí quan trọng thứ 2, lợi ích doanh nghiệp đứng vị trí quan trọng thứ 3, mơi trường pháp đứng vị trí quan trọng thứ 4, mơi trường chuyên nghiệp đứng vị trí quan trọng thứ cuối trình độ chun mơn Trong Luận văn tác giả có đề nghị giải pháp nhằm thúc đẩy năm yếu tố đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính phủ, Quốc Hội, Bộ Tài Chính, Hiệp hội nghề nghiệp doanh nghiệp xây dựng Tp.HCM ABSTRACT Accounting according to fair value as a new term in the field of accounting In the theory of accounting, fair value is not mentioned as an independent in the general theoretical template but it became an important trend in recent years Therefore the research-oriented use of fair value accounting work in the construction business and HCM city mean extremely important role Thesis consists of chapters with the goal of research is to systematize the theoretical fair value of standards and the application situation in the world, the survey assessing the situation awareness in the fair value of construction enterprises HCM construction, find out the factors affecting the application of GTHL on construction enterprises HCM city and proposed solutions to apply the fair value measurement of construction enterprises in HCM city Regarding research methodology authors used two main methods are the qualitative and quantitative methods In qualitative methods, the authors use the method of comparison and contrast, direct interviews, analysis and synthesis In the quantitative approach, the author uses SPSS 20.0 software to carry out statistical analysis method description and discovery factor analysis EFA Results from the data analysis through SPSS pointed out that the ability to apply fair value accounting to work in the construction business in HCMC are dependent on factors including environmental sociocultural school ranked No important, the business climate ranked 2nd vital interests now ranked 3rd important, the regulatory environment is important ranked 4th, lips professional schools ranked 5th important and ultimately professional qualifications In the thesis the author has proposed measures to promote the five elements and also give some recommendations for the Government, Parliament, Ministry of Finance, professional associations and businesses to build building in HCM city DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IFRS: Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IASB: Ủy ban Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế IFRS 13: Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế số 13 “Đo lường giá trị hợp lý” TPP: Hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương GTHL: Giá trị hợp EFA: Phương pháp phân tích yếu tố khám phá IAS: Chuẩn mực kế toán quốc tế VN: Việt Nam Tp.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 10 ARBs: Ủy ban Thủ Tục Kế Toán 11 APBs: Ủy Ban Nguyên Tắc Kế Toán 12 AICPA: Viện kế toán viên công chứng Mỹ 13 FASB: Ủy Ban Chuẩn Mực Kế Tốn Tài Chính Hoa Kỳ 14 IFAC: Liên đồn kế toán quốc tế 15 IOSCO: Ủy Ban Chứng Khoán Quốc Tế 16 KPMG: Cơng ty kiểm tốn KPMG 17 SAC: Hội đồng cố vấn chuẩn mực 18 IFRIC: Ủy ban hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài 19 US GAAP: Chuẩn mực kế toán chung thừa nhận Mỹ 20 VAS: Chuẩn mực kế toán Việt Nam 21 CMKT: Chuẩn mực kế toán PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN PHIẾU CÂU HỎI KHẢO SÁT “Nghiên cứu định hướng sử dụng giá trị hợp cơng tác kế tốn doanh nghiệp xây dựng Tp.HCM” Kính gửi q Anh/ Chị Tơi Bùi Mạnh Hùng, thực đề tài luận văn nghiên cứu “Nghiên cứu định hướng sử dụng giá trị hợp cơng tác kế tốn doanh nghiệp xây dựng Tp.HCM” Sự giúp đỡ anh/chị đóng góp lớn vào kết nghiên cứu tơi, mong anh/chị dành thời gian quý báu để trả lời câu hỏi nghiên cứu Tôi xin cam đoan nội dung trả lời anh/chị sử dụng với mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích thương mại Cảm ơn quý anh/chị tham gia khảo sát Chúc anh/chị sức khỏe thành công Phần I: Khảo sát chung Số thứ tự: Tên vấn viên:………………………………………………………………… Phỏng vấn lúc:…….giờ,ngày……/……/……… Tên doanh nghiệp khảo sát : ……………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… Điện thoại:…………………………………………………………………………… 1) Quy mô doanh nghiệp  Dưới 10 tỷ đồng  Từ 10 đến 50 tỷ đồng  Từ 50 đến 100 tỷ đồng  Trên 100 tỷ đồng 2) Vị trí cơng việc người khảo sát  Chuyên gia tư vấn kế tốn  Kế tốn trưởng/ Phụ trách cơng tác kế tốn  Kế tốn viên  Khác 3) Trình độ người làm cơng tác kế tốn  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp  Khác 4) Anh chị có hiểu biết quy định sử dụng GTHL CMKT Việt Nam Hành?  Có  Khơng 5) Anh chị có hội viên tổ chức hội nghề nghiệp Kế toán – Kiểm tốn?  Có  Khơng Phần II Bạn vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn mà bạn cho nhất, phù hợp Rất I Môi trường pháp C ác qu y B ộ C h Cá c vă K ế 5 5 t o trường kinh doanh II Môi Gi Thị trư ờn D oa nh ng Chư 9a nhậ 5 5 Hầu 1 hết ngư III Mơi trường văn hóa xã hội Nặ 11 ng Đ ề Có bấ Ư ớc tín IV.Trình độ chun mơn nhân viên kế C 1 h i D oa n h C c nT rì n h trường chuyên V.Môi nghiệp C c h H 2 ội n K 2 ế t V 2 a i T h i ế VI Lợi ích doanh nghiệp V i ệ C 2 h G iá trị VII Mức độ đánh giá chung D 2 oa nh Vi ệc đo 29 lư H i ệ Cảm ơn quan tâm hợp tác nhiệt tình quý anh/ chị Chúc anh/chị sức khỏe thành công PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO Môi trường pháp C N r o of MT PL S S c c a al l e e1 V MT MT PL Cr C on o ba rr ch e 's 63 699 562 16 550 699 744 748 Môi trường kinh doanh Cr on N ba of5 MT KD MT KD MT S S c c a a l l e1 e 4 C o rr 1e C ro n b a Mơi trường văn hóa xã hội C r o 75 MT VH XH MT VH N S S c c a a l l e9 e C o r 3r 16 23 C ro n b a 59 Trình độ chun mơn nhân viên kế tốn (lần 1) C r o TD C M1 TD C M2 N 4of S S c c C a a o rr l l e9 e e 10 3 24 4 69 C ro n b a Trình độ chun mơn nhân viên kế tốn (lần 2) C r o 82 N 3o S c al TD e C M1 TD C S c C a o r l e r 08 39 Cr on ba ch' Môi trường chuyên nghiệp C ro N n of S c al MT e CN MT CN MT CN S c C a o r l e r 70 05 41 Cr on ba ch' Lợi ích doanh nghiệp C r o 80 LI DN LI DN N S c al e M S c a l e C o r r e 85 45 73 80 Cr on ba ch' s Mức độ đánh giá chung C r o N of Ite S c a l e DG C1 DG C2 DG S c a l e V C o rr e c t 42 39 C ro n b a c PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Ba rtle A24 p25 d30 f S0.0 i 00 Co mp T o3 6 6 10 3 11 12 13 14 15 6 17 9 18 19 16 20 21 22 23 24 25 Ini tial %C u m 1 5 3 4 5 1 3 7 9 9 9 8 3 Ex tra cti T o3 6 3 6 9 1 Rotation Sums of %C % Cu T u mu o m 1 lati 5 3 3 1 4 2 5 0 2 8 6 0 7 7 0 6 3 5 2 2 9 3 3 2 0 737 MT KD MT KD MT KD MT KD MT KD MT CN MT CN MT CN MT CN MT CN MT PL MT PL MT PL 862 832 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 767 Approx Chi-Square 621.705 df Sig .000 Communalities DG 1.0 C1 00 894 DG 1.0 C2 00 871 DG 1.0 Total Variance Explained I n Co mp T o %C u 88m 88 Extractio n Sums T o %C u 88m 88 3 9 94 a Component Matrix DG C1 945 DG C3 941 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Descriptive Statistics S Mt e d 5 6 Y M T P L M T N 249 249 249 249 249 249 249 Correlations Y P e a r s o n M T T D M T - 01 L I 48 04 Y C o r r e l a t i o n M M T T 21 13 - 01 05 01 M M M 0 T M L Sig (1Y tail ed) 00 22 b Model Summary S R A t R Mo R d dj d S F S u qu C 6f del , 86 74 752 C h S D u d i f2 g r 00 ANOVA Mo 1del R e g S u d m4 6 724 324 M e a 79 2 064 a S i, 00 Coefficients Mo del ( C o n s t U St n an s da B St B e - d 08 149 180 022 190 018 326 029 Collin earity V ST I i ol 00 7 00 24 0 00 a a Residuals Statistics Pre dic ted Val ue Std Pre dic ted Val ue S t a n d a r d E rr o r o f M i1 M M St a d 249 43.3 56 249 249 00 07 01 02 249 04 249 249 -.5 82 61 -.5 96 94 3.3 55 249 249 249 00 249 00 98 249 00 249 ... VIỆC SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TP. HCM 63 11 5.1 Kết đóng góp nghiên cứu 63 5.2 Các giải pháp sử dụng giá trị hợp lý công tác kế. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM BÙI MẠNH HÙNG ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TP. HCM LUẬN VĂN THẠC... áp dụng chuẩn mực kế toán giá trị hợp lý việc đo lường đối tượng kế tốn báo cáo tài chính, tác giả định lựa chọn đề tài “ Định hướng sử dụng giá trị hợp lý công tác kế tốn doanh nghiệp xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng sử dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng tp HCM , Định hướng sử dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng tp HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay