Định hướng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp TP HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

142 9 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THỊ ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TP.HCM THEO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60340301 TP.HỔ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHẠM THỊ ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP TRONG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TP.HCM THEO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Kế Toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS MAI THỊ HỒNG MINH TP.HỔ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS MAI THỊ HOÀNG MINH Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 19 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T H C T ọ h P C G hủ T P S T P S T Ủ S y T T S h Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: PHẠM THỊ Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1982 Nơi sinh: Hải Dương Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850027 I-Tên đề tài: Định hướng vận dụng giá trị hợp cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tp.HCM theo chuẩn mực báo cáo tài quốc tế II- Nhiệm vụ nội dung: - Hệ thống hóa sở luận giá trị hợp theo chuẩn mực kế toán quốc tế theo IFRS 13 - Phân tích quan điểm ủng hộ quan điểm phản đối giá trị hợp - Phân tích đánh giá thực trạng nhận thức cần thiết việc áp dụng IFRS 13 “Đo lường giá trị hợp lý” doanh nghiệp Tp.HCM - So sánh việc ghi nhận giá trị hợp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS 13 - Nhận diện nhân tố tác động đến việc vận dụng GTHL vào doanh nghiệp Tp Hồ Chí Minh - Đề xuất giải pháp mang tính định hướng để áp dụng chuẩn mực quốc tế giá trị hợp vào doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 18 tháng 08 năm 2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 15 tháng 03 năm 2015 V- Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS MAI THỊ HOÀNG MINH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Phạm Thị ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trường trình làm luận văn, em tích lũy nhiều kiến thức bổ ích cho công tác tương lai Lời đầu tiên, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tập thể giảng viên Khoa Kế Toán trường Đại Học Cơng Nghệ Tp.HCM hết lòng dìu dắt em suốt hai năm qua Các thầy cô cung cấp cho em tảng thuyết thực hành vững để em làm hành trang phục vụ cho công việc tương lai Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Cô PGS TS Mai Thị Hồng Minh tận tình hướng dẫn em suốt thời gian hoàn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới 10 chuyên gia cho ý kiến để em xây dựng bảng câu hỏi vả 140 công ty tham gia trả lời bảng câu hỏi để em hồn thành Luận văn Mong rằng, kết Luận văn nguồn tài liệu bổ ích để giúp cho doanh nghiệp việc vận dụng chuẩn mực báo cáo tài quốc tế giá trị hợp tương lai Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Tác giả Phạm Thị TÓM TẮT Tuy thuật ngữ kế toán so với hệ thống định giá khác, song giá trị hợp bàn đến hướng định giá kế tốn Chính việc nghiên cứu định hướng vận dụng giá trị hợp cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tp.HCM theo chuẩn mực báo cáo tài quốc tế có ý nghĩa vai trò vơ quan trọng Luận văn gồm chương với mục tiêu nghiên cứu hệ thống hóa luận giá trị hợp chuẩn mực Quốc tế thực trạng áp dụng giới, khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức IFRS 13 “Đo lường giá trị hợp lý” doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu nhân tố tác động đến việc việc vận dụng GTHL vào doanh nghiệp Tp Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp nhằm áp dụng thước đo giá trị hợp Chuẩn mực kế toán Quốc tế vào doanh nghiệp Tp.HCM Về phương pháp nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp phương pháp định tính phương pháp định lượng Trong phương pháp định tính, tác giả sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp vấn trực tiếp, phương pháp phân tích tổng hợp Trong phương pháp định lượng, tác giả sử dụng phần mềm SPSS để thực phân tích thống mơ tả phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA Kết phân tích từ liệu thông qua phần mềm SPSS mơ hình khả vận dụng giá trị hợp vào cơng tác kế tốn doanh nghiệp địa bàn Tp.HCM bị phụ thuộc vào yếu tố bao gồm nhu cầu thơng tin, mơi trường văn hóa xã hội, môi trường giáo dục, môi trường chuyên nghiệp mức độ hội nhập, mơi trường giáo dục nhân tố tác động mạnh lên mô hình Theo số liệu phân tích từ phần mềm SPSS, mơ hình với yếu tố nêu giải thích 60,3%, phần lại yếu tố khác chưa khám phá Trong Luận văn tác giả có đề nghị giải pháp nhằm thúc đẩy năm yếu tố đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính phủ, Quốc Hội, Bộ Tài Chính, Hiệp hội nghề nghiệp, sở đào tạo doanh nghiệp Tp.HCM ABSTRACT Even though fair value is a new term in accounting comparing to other evaluation system, it is considered as a new way of evaluation in accouting As a result, a study about applying fair value in accounting work in enterprises in Ho Chi Minh City that complies with international financial reporting standards plays a very important role for them The thesis consists of five chapters with the goal of research is to systematize theoretical fair value in the international financial reporting standards and status quo of worldwide applications It also assesses the current cognition of IFRS 13 “Fair value measurement” and finds out elements affecting to the application of fair value on companies located in Ho Chi Minh City Moreover, it suggests the solutions of applying fair value complying with international financial reporting standards to firms in Ho Chi Minh City Regarding research methodology authors used two main methods are qualitative methods and quantitative methods In qualitative methods, the authors use the method to compare and contrast, direct interviews, analysis and synthesis In quantitative methods, the authors use SPSS software to perform descriptive statistical analysis and exploratory factor analysis (EFA) Results from data analysis through SPSS software models indicate that the ability to apply fair value accounting in the business in Ho Chi Minh City depending on five factors including the need for information, social and cultural environment, educational environement, professional environment and the level of integration According to the results, educational environement is the factor affected the greatest level on the model The data analysis software from SPSS provides that the model explaining 60.3% and the rest are other factors yet to be discovered The author suggests several solutions to foster the above mentioned five factors and also provides suggestions for government, congress, ministry of finance, professional associations, institutions and firms in Ho Chi Minh City DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IFRS: Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IASB: Ủy ban Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế IFRS 13: Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế số 13 “Đo lường giá trị hợp lý” TPP: Hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương GTHL: Giá trị hợp EFA: Phương pháp phân tích nhân tố khám phá IAS: Chuẩn mực kế toán quốc tế VN: Việt Nam Tp.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 10 ARBs: Ủy ban Thủ Tục Kế Toán 11 APBs: Ủy Ban Nguyên Tắc Kế Toán 12 AICPA: Viện kế tốn viên cơng chứng Mỹ 13 FASB: Ủy Ban Chuẩn Mực Kế Tốn Tài Chính Hoa Kỳ 14 IFAC: Liên đồn kế tốn quốc tế 15 IOSCO: Ủy Ban Chứng Khốn Quốc Tế 16 KPMG: Cơng ty kiểm tốn KPMG 17 SAC: Hội đồng cố vấn chuẩn mực 18 IFRIC: Ủy ban hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài 19 US GAAP: Chuẩn mực kế tốn chung thừa nhận Mỹ 20 VAS: Chuẩn mực kế toán Việt Nam 21 TĐGVN 07: Hệ Thống Tiêu Chuẩn Thẩm Định Giá Việt Nam - Tiêu chuẩn số 07 22 TĐGVN 08: Hệ Thống Tiêu Chuẩn Thẩm Định Giá Việt Nam - Tiêu chuẩn số 08 23 TĐGVN 09: Hệ Thống Tiêu Chuẩn Thẩm Định Giá Việt Nam - Tiêu chuẩn số 09 24 TĐGVN 10: Hệ Thống Tiêu Chuẩn Thẩm Định Giá Việt Nam - Tiêu chuẩn số 10 25 TĐGVN 11: Hệ Thống Tiêu Chuẩn Thẩm Định Giá Việt Nam - Tiêu chuẩn số 11 26 CMKT: Chuẩn mực kế toán PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN S T HỌĐƠN T CÔNG 1P G S T 2T S H u 3T h S H 4N C S T 5T hs P hạ 6T h S N 7N C S T 8T h C P A, Tr C P A, C K ế to án K ế to án A C C A, K ế to án K ế to án C P 9P hạ m T 1P hạ m T K ế to K ế to án PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY GỬI PHIẾU KHẢO SÁT S TÊN T C 1C ô n g C 12 ô Đi n nh C 23 ô 3/ n 27 g đư C 4/ ô n g 5C ô đư n ờn g g C 33 ô A, n Đ g ôn C 11 ô Bi n s g Đi 8C ô n g 1/ 9C ô n g 1C 0ô n g 1C 1ô n g 1C 2ô n g 1C 3ô n g 1C 4ô n g 1C 5ô n g 1C 6ô n g ty 1C 7ô n g 1C 8ô 1C 9ô n g 2C 0ô n g 2/ 57 /4 a P 14 H uỳ nh 10 M ã 41 /1 F T 32 1a H P 6 0/ 72 1/ 7 N C 33 1ô C 2C 2ô P 2C 3ô n g 2C 4ô n g 2C ô n 2C 6ô n g 2C 7ô n g 2C 8ô n g 2C 9ô n g 3C 0ơ n g 3C 1ơ n g 3X 2í n g S ố S ố 33 9/ 25 a 64 3/ B 19 T, N gu 21 B/ Bi s, số 2, đư ờn 29 L ê C 12 29 ô Q n L C 6/ 4ô n P g hạ C 11 5ô n E g N C 15 6ô n H g C 10 3/ n g C, 3C S ô ố n 7, g 3C 9ô n g 4C 0ô n g 4C 1ô n g 4C 2ô n g 4C 3ô đ 9/ T â 7/ 2/ T ần 4 C ộn g C ô n g B C ô n g A C ô n 4C 7ô n g 4C 8ô n g ty 2/ 5C 3ô n g 5C 4ô đ A 1 C 20 ô Bi n s g P 5C 0ô n g N 5C 1ô n g 7/ C 72 2ô 6 11 5 L ộc A C ô n g C ô 5C 7ô n g 5C 8ô n g 5C 9ơ n g 6C 0ơ H òa , 14 2/ 35 B 25 Đ Đ 49 0a Đi ện 23 C 94 ô /1 n 06 g 1a C 18 2ô n đư g ờn 6C 3ô n g N 6C S 4ô ố n g đư 6C ô n 6 C 23 6ô n L g ê 6C ô n C 14 8ô H C 25 ô 7/ n 12 g /1 C 22 0ô D n g ơn C 16 ô 9/ n 16 g đư 7C T 2ô ầ n g n ty g 7C 3ô n g C 10 ô 1/ n 17 g /1 7C 5ô n g C 19 ô 2n 19 g 7C 7ô n g 7C 8ô n g 7C 9ô n g 8C 0ô n g 8C 1ô n g 8C 2ô n g 8C 3ô n g 8C 4ô 23 h1 , K L ầu 10 , 8/ 1 V 6/ 22 4/ 13 9/ 911 C 28 ô /8 n /1 g 2, C 12 6ô n C g ôn C lầ 7ô u n g 2, C 12 8ô 9 T p H C S ô ố n g C T ô ần n g g 4, ty T C 18 ô 9/ n 2/ g 11 C 43 2ô 9C 3ô n g 9C 4ô n g 9C 5ô n g 9C 6ô n g 9C 7ô n g 9C 8ô n g 9C 9ô E /2 a 57 /6 49 a 6 Đ 20 7/ C ô n g C ô n g C ô n g C ô n g C ô n g C ô T p H 11 3/ 81 /4 16 45 Tỉ nh 73 T hâ n 4/ 2 V 36 V C 40 ô 5/ n g X C 33 ô /1 n Đ g C 11 ô 0/ n 12 g N C ô n g C 31 ô n A g H C ô n g 7/ C ô n g C S ố ô 22 n , g đư C ô 0/ n g C 1 ô 5 n g 1 C ô 8/ n g C ô n g Đ C 67 ô Đ n g ờn C 46 ô C 34 ô 4g n P g C ô n g 1 C 90 ô /6 9 C ô n g C Bì nh , 32 0/ 45 d 18 Đ ô n ờn C ô n g N C 12 ô /4 C 2 ô 4/ n g C ô n Đ C L ô ầ n g u C 03 ô Đ n g ờn C Đ ô n ờn g g C P hò n ng g 60 C P hò n ng g A T p H C ô 1/ n g C 36 ô Tr C ô n g C L ô ầu n 1, g T C 24 ô Đ C 20 ô C n ộn g g C 4 ô 3/ n g 2j PHỤ LỤC 4: BẢNG YẾU TỐ VĂN HĨA CỦA GREY Yếu T C í ó n s h ự T S ự í ưa n ch T S í ự n h a b c T S í ự n h u ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM PHẠM THỊ LÝ ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TP. HCM THEO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC... ngữ kế toán so với hệ thống định giá khác, song giá trị hợp lý bàn đến hướng định giá kế tốn Chính việc nghiên cứu định hướng vận dụng giá trị hợp lý cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tp. HCM theo chuẩn. .. MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IFRS: Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IASB: Ủy ban Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế IFRS 13: Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế số 13 “Đo lường giá trị hợp lý TPP: Hiệp định kinh tế xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp TP HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế , Định hướng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp TP HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay