Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận 9, thành phố hồ chí minh

120 9 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGÔ THỊ THANH HẢO GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGÔ THỊ THANH HẢO GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07 năm 2016 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) TS Dương Thị Mai Hà Trâm Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 24 tháng 09 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Trần văn Tùng Phản biện TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Phản biện PGS TS Lê Quốc Hội TS Phan Mỹ Hạnh Uỷ viên Uỷ viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn 22 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc=lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày……tháng……năm 2016 NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : NGÔ THỊ THANH HẢO Giới tính : Nữ Ngày, tháng, năm sinh : 26 / 03 / 1980 Nơi sinh : Phan Thiết Chuyên ngành MSHV : Kế toán : 60340301 I-Tên đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG THU THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TP.HCM II-Nhiệm vụ nội dung:  Nghiên cứu xác định yếu tố hệ thống kiểm soát nội ảnh hưởng tới hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận TP.HCM  Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận TP.HCM  Thu thập xử lý số liệu yêu tố thời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015 Từ rút kết yếu tố hệ thống KSNB ảnh hưởng tới hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận TP.HCM; Mức độ ảnh hưởng yếu tố hệ thống KSNB đến hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận TP.HCM Giải pháp góp phần nâng cao hiệu KSNB hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận TP.HCM  Đề xuất số kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội nhằm nâng cao hiệu kiểm soát nội hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận thời gian tới III-Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 23 / 01 / 2016 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 30 / 07 / 2016 V-Cán hướng dẫn khoa học : TS Dương Thị Mai Hà Trâm CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) 33 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2016 BẢN CAM ĐOAN Họ tên học viên: NGÔ THỊ THANH HẢO Ngày sinh: 26 - 03 - 1980 Nơi sinh: Phan Thiết Trúng tuyển đầu vào năm: 10/ 2014 Là tác giả luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát nội hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận TP.HCM Chuyên ngành:Kế toán Mã ngành: 60340301 Bảo vệ ngày 24 tháng 09 năm 2016 Điểm bảo vệ luận văn: 6,7 điểm (Sáu phẩy bảy điểm) Tôi cam đoan chỉnh sửa nội dung luận văn thạc sĩ với đề tài theo góp ý Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ Các nội dung chỉnh sửa: Đã sửa tên đề tài thêm cụm từ Thành phố Hồ Chí Minh Đã bổ sung phần tổng quan nghiên cứu theo góp ý hội đồng tên phương pháp nghiên cứu việt hoá nghiên cứu nước ngồi Đồng thời rà sốt bỏ nghiên cứu trước không liên quan Đã bổ sung phần sở lý luận nội dung đặc điểm hoạt động thu thuế Bổ sung mối quan hệ hoạt động thu thuế với hệ thống kiểm soát nội Đã bổ sung yếu tố hệ thống kiểm soát nội tác động đến hoạt động thu thuế Đã chuyển mơ hình nghiên cứu từ chương sang chương theo góp ý phản biện bổ sung phần luận luận giải chọn mơ hình Đã bổ sung phần khung nghiên cứu gắn liền với nghiên cứu luận văn Đã chỉnh sửa lỗi tả tồn luận văn danh mục từ viết tắt Đã bổ sung thực trạng hệ thống kiểm soát nội chi cục thuế quận 10 Đã bổ sung phần bàn luận kết nghiên cứu 11 Chỉnh sửa giải pháp bám sát biến quan sát theo góp ý hội đồng Người cam đoan (Ký, ghi rõ họ tên) Cán Hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát nội hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận TP.HCM” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp HCM, tháng 07 năm 2016 Ngô Thị Thanh Hảo LỜI CẢM ƠN Trong thời gian theo học cao học trường hướng dẫn động viên quý thầy cô, quý đồng nghiệp bạn học viên, động viên gia đình Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Dương Thị Mai Hà Trâm tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình Cơ tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, tơi cố gắng nhiều suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để luận văn hoàn thiện Tp HCM, tháng 07 năm 2016 Ngơ Thị Thanh Hảo TĨM TẮT Chi cục thuế quận TP.HCM quan chuyên môn nằm hệ thống thu thuế Nhà nước, giao nhiệm vụ thu thuế thu khác địa bàn quận 9, thường xuyên kiểm tra cá nhân, doanh nghiệp xem có chấp hành pháp luật thuế hay không Trong trình vận hành, sách thuế thường xun thay đổi, quy trình kiểm sốt nội Chi cục khơng phù hợp với tình hình thực tế nữa, cơng tác thu thuế gặp nhiều khó khăn, tình trạng trốn thuế, lách thuế phổ biến doanh nghiệp Hệ thống kiểm soát nội công cụ quản lý hữu hiệu hiệu hoạt động thu thuế chi cục thuế quận TP.HCM; … góp phần hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trình hành thu nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt thuế đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Một thực trạng phổ biến việc xây dựng hệ thống kiểm soát hữu hiệu hoạt động thu thuế chi cục thuế nói chung chi cục thuế quận nói riêng chưa quan tâm mức Một HTKSNB vững mạnh giúp chi cục thuế nâng cao hiệu hoạt động thu thuế Do đó, việc hồn thiện HTKSNB phù hợp với điều kiện chi cục thuế quận yêu cầu thiết yếu Nhìn nhận thấy tầm quan trọng thiết vấn đề này, định chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu kiểm soát nội hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận TP.HCM” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế Phương pháp nghiên cứu đề tài định tính định lượng có hệ thống lý luận thực tế liên quan đến kiểm soát nội thông qua câu hỏi hội thảo số liệu khảo sát chi cục thuế quận TP.HCM Kết kiểm định mơ hình lý thuyết cho thấy: Tính hiệu hệ thống KSNB hoạt động thu thuế Chi cục Thuế quận TP.HCM chịu tác động yếu tố: Mơi trường kiểm sốt, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm sốt, Thơng tin truyền thông, Giám sát Trong yếu tố yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động thu thuế Chi cục Thuế Quận Mơi trường kiểm sốt (  = 0.39), hoạt động kiểm soát (  = 0.268), đánh giá rủi ro(  = 0.223), Giám sát (  = 0.116), cuối Thông tin truyền thơng (  = 0.065) Từ mơ hình tác giả đưa số giải pháp nâng cao hiệu hệ thống KSNB chi cục thuế quận Tp Hồ Chí Minh thơng qua nhân tố tác động 88 ABSTRACT District 9's tax department specialized agencies within the State tax collection system, was charged vuthu-tax other revenues in District 9, regular checks of individuals, businesses Executive whether tax legislation or not During the operation, vethuethuong constantly changing policies, internal control procedures available within Departments no longer fit this situation anymore tehien, thuegap collection difficulties, tax evasion, spleen disseminated thuekha businesses Internal control system is an effective management tool and operational efficiency in tax collection of tax departments in District 9; ect Contribute to minimize the risks arising in the course of operating revenues and improve the efficiency of tax control to ensure revenue for the State budget A fairly common situation today is the construction of a system of effective control of tax collection activities of the general tax department and tax department in particular now District has not been adequate attention A strong internal control system tax department will help improve the efficiency of tax collection activities Therefore, the completion internal control system suit present conditions of the tax departments of District is an essential requirement Recognizing the importance and the pressing of the issue, I decided to choose the theme "Solutions for improving the effectiveness of internal control in the tax collection activities at Tax Office District 9" as a thesis topic Economic masters Research methodology is the subject of quantitative and systematic between theory and practice related to internal control through workshops and question survey data in District HCMC tax department Test results show that the theoretical model: Effectiveness of Internal Control and Risk in the operation system of tax collection in the county Tax Office affected by the elements: control environment, risk assessment, control activities control, Information and communication, Monitoring In five factors, the factors that have the greatest impact on tax collection activities at the Tax Office's District Environmental Control (= 12:39), followed by the active control (= 0268), a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 812 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted ĐG1 18.77 9.108 592 779 ĐG2 18.74 8.651 669 761 ĐG3 18.54 8.922 596 778 ĐG4 18.92 9.649 508 796 ĐG5 18.77 9.708 492 800 ĐG6 18.65 8.839 582 781 Case Processing Summary N Valid Cases % 132 Excluded a Total 100.0 132 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 767 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted HĐ1 15.66 6.150 429 759 HĐ2 15.43 6.385 383 772 HĐ3 15.42 5.467 577 710 HĐ4 15.48 5.107 668 675 HĐ5 15.45 5.135 632 688 Case Processing Summary N Valid Cases Excluded % 132 a 100.0 0 Total 132 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 814 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TT1 18.06 8.576 616 776 TT2 18.05 8.303 677 762 TT3 18.11 8.361 631 772 TT4 18.08 8.443 635 771 TT5 18.11 9.347 462 808 TT6 18.08 9.353 438 814 Case Processing Summary N Valid Cases Excluded % 132 a 100.0 0 Total 132 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 801 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted GS1 15.91 6.786 526 782 GS2 15.84 6.562 615 753 GS3 15.95 6.334 684 730 GS4 15.67 6.483 684 731 GS5 15.66 7.692 420 808 Case Processing Summary N Valid Cases Excluded Total % 132 a 100.0 132 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 859 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted HĐTT1 7.29 2.207 765 773 HĐTT2 7.40 2.563 723 813 HĐTT3 7.54 2.479 717 817 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1985.226 Df 378 Sig .000 Communalities Initial 909 Extraction MT1 1.000 644 MT2 1.000 762 MT3 1.000 668 MT4 1.000 771 MT5 1.000 591 MT6 1.000 573 ĐG1 1.000 615 ĐG2 1.000 618 ĐG3 1.000 640 ĐG4 1.000 541 ĐG5 1.000 575 ĐG6 1.000 585 HĐ1 1.000 739 HĐ2 1.000 357 HĐ3 1.000 576 HĐ4 1.000 644 HĐ5 1.000 580 TT1 1.000 658 TT2 1.000 652 TT3 1.000 594 TT4 1.000 592 TT5 1.000 474 TT6 1.000 471 GS1 1.000 520 GS2 1.000 681 GS3 1.000 713 GS4 1.000 686 GS5 1.000 573 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings onent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 11.278 40.277 40.277 11.278 40.277 40.277 5.930 21.177 21.177 2.114 7.551 47.828 2.114 7.551 47.828 3.233 11.547 32.724 1.351 4.824 52.652 1.351 4.824 52.652 3.200 11.429 44.153 1.305 4.662 57.314 1.305 4.662 57.314 3.158 11.278 55.431 1.047 3.739 61.053 1.047 3.739 61.053 1.574 5.621 61.053 929 3.317 64.370 857 3.059 67.429 851 3.040 70.469 771 2.754 73.223 10 688 2.456 75.679 11 674 2.405 78.084 12 613 2.189 80.274 13 561 2.002 82.276 14 551 1.969 84.244 15 477 1.705 85.949 16 452 1.615 87.564 17 428 1.527 89.092 18 416 1.487 90.579 19 396 1.416 91.995 20 385 1.374 93.369 21 339 1.211 94.580 22 303 1.082 95.663 23 273 973 96.636 24 214 763 97.399 25 210 751 98.150 26 194 695 98.845 27 191 682 99.527 28 133 473 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component MT4 833 HĐ4 765 MT5 753 MT6 751 TT2 750 ĐG2 750 MT1 719 HĐ3 717 TT1 714 TT4 712 HĐ5 709 ĐG3 703 TT3 693 ĐG1 688 MT2 660 ĐG6 595 MT3 589 TT6 533 TT5 521 -.529 ĐG4 ĐG5 HĐ2 GS4 500 635 GS3 544 586 GS1 527 GS2 509 523 GS5 HĐ1 586 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a Component ĐG3 693 ĐG4 688 ĐG5 681 ĐG1 660 ĐG6 653 ĐG2 623 TT3 655 TT5 605 TT4 600 TT1 596 TT2 539 TT6 534 GS4 784 GS3 767 GS2 733 GS1 596 GS5 588 MT2 786 MT4 718 MT3 711 MT1 621 MT5 587 MT6 503 HĐ1 757 HĐ4 661 HĐ3 653 HĐ5 619 HĐ2 587 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 681 367 414 426 219 -.039 851 -.493 -.133 -.113 -.010 207 510 -.792 264 -.709 312 490 400 -.018 -.176 -.036 -.292 116 932 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Correlations HĐTT MT Pearson Correlation HĐTT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation MT 132 132 132 132 ** ** ** 132 ** 761 000 132 132 132 132 ** ** 000 000 132 132 132 ** ** ** Pearson Correlation Sig (2-tailed) 699 776 ** 379 000 000 000 132 132 132 ** 699 725 ** 518 000 000 000 000 000 132 132 132 132 132 132 ** ** ** ** 810 826 776 725 000 000 000 000 132 132 132 132 132 ** ** ** ** ** 579 000 536 379 518 ** 480 000 480 000 000 000 000 132 132 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 132 132 132 N ** 536 000 N Sig (2-tailed) 826 000 761 777 777 000 Sig (2-tailed) N GS 132 ** Pearson Correlation ** 579 000 132 Sig (2-tailed) 810 000 883 833 833 GS ** 000 N N TT 801 TT ** 000 ** 801 HĐ ** 000 000 Pearson Correlation HĐ 132 883 Sig (2-tailed) Pearson Correlation ĐG ĐG ** 132 132 Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed Method GS, ĐG, HĐ, TT, MT a Enter b a Dependent Variable: HĐTT b All requested variables entered Model Summary Model R 931 R Square a b Adjusted R Std Error of the Square Estimate 866 861 280 a Predictors: (Constant), GS, ĐG, HĐ, TT, MT b Dependent Variable: HĐTT a ANOVA Model Sum of Squares Regression df Mean Square 64.010 12.802 9.912 126 079 73.922 a Dependent Variable: HĐTT 131 Residual Total F Sig 162.741 000 b b Predictors: (Constant), GS, ĐG, HĐ, TT, MT a Mơ hình Coefficients Hệ số chuẩn Hệ số chưa chuẩn hóa hóa Beta (Constant) Sai số chuẩn -1.159 197 MT 438 077 ĐG 282 HĐ Thống kê đa cộng tuyến tstat Sig Beta Hệ số Tolerance Hệ số VIF -5.869 000 390 4.703 000 328 2.389 071 223 3.951 000 534 1.997 348 072 268 4.829 000 547 1.883 TT 084 083 065 1.015 312 559 1.867 GS 137 047 116 2.919 004 674 1.483 a Biến phụ thuộc: HĐTT Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index a Variance Proportions (Constant) MT ĐG HĐ TT GS 5.949 1.000 00 00 00 00 00 00 021 16.841 23 06 04 00 03 26 014 20.776 46 04 05 00 00 53 007 30.099 00 01 22 75 10 11 006 32.553 20 23 64 11 22 09 36.518 11 67 05 13 66 00 004 a Dependent Variable: HĐTT Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 89 5.13 3.70 699 132 -.799 722 000 275 132 Std Predicted Value -4.021 2.033 000 1.000 132 Std Residual -2.849 2.573 000 981 132 Residual a Dependent Variable: HĐTT Charts NONPAR CORR /VARIABLES=HĐTT MT ĐG HĐ TT GS /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE Correlations HĐTT Correlation HĐTT Coefficient 1.000 Sig (2-tailed) 868 ĐG ** 776 HĐ ** 796 TT ** GS ** 772 513 ** 000 000 000 000 000 132 132 132 132 132 132 ** 1.000 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 132 132 132 132 132 132 Spearman's N rho Correlation MT MT Coefficient 868 717 ** 732 ** ** 774 471 ** Correlation 776 Coefficient ĐG ** 626 733 ** 000 000 000 N 132 132 132 132 132 132 ** 1.000 796 ** ** 732 626 657 ** 000 000 000 000 N 132 132 132 132 132 132 ** 1.000 772 Coefficient ** ** 774 733 ** 657 000 000 000 000 000 132 132 132 132 132 132 ** 1.000 513 Sig (2-tailed) ** 000 ** 471 311 ** ** 469 400 000 000 132 132 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 132 132 132 Variables Entered/Removed Variables Variables Entered Removed GS, ĐG, HĐ, a Method Enter b a Dependent Variable: HĐTT b All requested variables entered Model Summary 931 R Square a ** N Coefficient R 400 Sig (2-tailed) 000 Model ** 000 000 TT, MT 469 Sig (2-tailed) N ** Correlation Model 311 000 Correlation GS 1.000 000 Coefficient TT ** 717 Sig (2-tailed) Correlation HĐ ** 866 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 861 a Predictors: (Constant), GS, ĐG, HĐ, TT, MT b Dependent Variable: HĐTT b 280 Durbin-Watson 2.065 132 a ANOVA Model Sum of Squares Regression df Mean Square 64.010 12.802 9.912 126 079 73.922 a Dependent Variable: HĐTT 131 Residual Total F Sig 162.741 000 b b Predictors: (Constant), GS, ĐG, HĐ, TT, MT a Mơ hình Coefficients Hệ số chuẩn Hệ số chưa chuẩn hóa hóa Beta (Constant) Thống kê đa cộng tuyến tstat Sai số Sig Beta chuẩn -1.159 197 MT 438 077 ĐG 282 HĐ Hệ số Tolerance Hệ số VIF -5.869 000 390 4.703 000 328 2.389 071 223 3.951 000 534 1.997 348 072 268 4.829 000 547 1.883 TT 084 083 065 1.015 312 559 1.867 GS 137 047 116 2.919 004 674 1.483 a Biến phụ thuộc: HĐTT Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index a Variance Proportions (Constant) MT ĐG HĐ TT GS 5.949 1.000 00 00 00 00 00 00 021 16.841 23 06 04 00 03 26 014 20.776 46 04 05 00 00 53 007 30.099 00 01 22 75 10 11 006 32.553 20 23 64 11 22 09 004 36.518 a Dependent Variable: HĐTT 11 67 05 13 66 00 Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 89 5.13 3.70 699 132 -.799 722 000 275 132 Std Predicted Value -4.021 2.033 000 1.000 132 Std Residual -2.849 2.573 000 981 132 Residual a Dependent Variable: HĐTT Charts ... hệ thống kiểm soát nội hoạt động thu thuế Chi cục Thu quận + Đề xuất số kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội nhằm nâng cao hiệu kiểm soát nội hoạt động thu thuế Chi cục Thu quận thời... tới hoạt động thu thuế Chi cục Thu quận TP.HCM; Mức độ ảnh hưởng yếu tố hệ thống KSNB đến hoạt động thu thuế Chi cục Thu quận TP.HCM Giải pháp góp phần nâng cao hiệu KSNB hoạt động thu thuế Chi. .. kiểm soát nội ảnh hưởng tới hiệu kiểm soát nội hoạt động thu thuế Chi Cục Thu Quận - Mục tiêu cụ thể: + Xác định yếu tố hệ thống kiểm soát nội ảnh hưởng tới hoạt động thu thuế Chi cục Thu quận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận 9, thành phố hồ chí minh , Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế tại chi cục thuế quận 9, thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay