Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP hồ chí minh

138 14 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Dương Thị Mai Hà Trâm Luận văn Thạc sĩ đư ợc bảo vệ Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM ngày 17 tháng năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T P G T S T S T S T S C h C hủ P P Ủ y T h Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Đức Hạnh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1983 Nơi sinh: Nghệ An Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341850015 I- Tên đề tài: Giải pháp nâng cao tính minh bạch thơng tin báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Khảo sát tính minh bạch thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh qua hai năm 2012 2013 Từ đưa giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết III- Ngày giao nhiệm vụ:18/08/2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/03/2015 V- Cán hướng dẫn:TS Dương Thị Mai Hà Trâm CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng tôi.Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Đức Hạnh ii LỜI CÁM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Dương Thị Mai Hà Trâm, người hướng dẫn khoa học, cô nhiệt tình hướng dẫn, động viên hỗ trợ tác giả suốt trình thực đề tài nghiên cứu Tác giả xin bày tỏ cám ơn chân thành đến bạn bè trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chia s ẽ, giúp đỡ tác giả hoàn tất luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Đức Hạnh TÓM TẮT Nội dung trình bày luận văn đánh giá minh bạch thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Trong đề tài nghiên cứu mình, tác giả trình bày nội dung sau: Thứ nhất, trình bày vấn đề lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đưa câu hỏi nghiên cứu, liệu phương pháp nghiên cứu, đồng thời đưa đóng góp bố cục luận văn Thứ hai, nêu lên sở lý thuyết tính minh bạch thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết.Tác giả trình bày số khái niệm, quan điểm kết nghiên cứu trước minh bạch thơng tin tài Tác giả đưa số cách đo lường minh bạch thông tin tài cơng trình nghiên cứu trước Trong phần tác giả nêu nh ững quy định công bố thông tin Sở giao dịch chứng khốn tình hình cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán Thứ ba, tác giả đưa mơ hình nghiên cứu gồm biến độc lập cấu sở hữu, quy mơ cơng ty, đòn bẩy, lợi nhuận, khoản, kiểm toán biến phụ thuộc biến minh bạch thông tin Các biến độc lập tác giả thu thập số liệu từ báo cáo tài qua hai năm 2012, 2013 Biến phụ thuộc thu thập số liệu thông qua việc khảo sát số thơng tin liên quan đến tài cơng ty Thứ tư, tác giả trình bày kết chạy hồi quy đưa kết luận biến mơ hình Thứ năm, tác giả trình bày s để đưa giải pháp từ đề giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh ABSTRACT The aim of my thesis is to evaluate the transparency of information on the financial statements of publicly traded companies in Ho Chi Minh City In my research, I would like to present the following contents: First, the paper includes reasons to select topic, research objectives, data sources and research methods and the layout of the thesis Through it, I give some contributive ideas, as well Second, there are the theoretical bases of information transparency of the financial statements Here, I show some concepts, perspectives as well as the results of previous research relevant to the transparency of financial information of public held companies I also give some measures of the transparency in the previous studies In this article, I indicate provisions of disclosure of the Stock exchange and disclosure situation of Hochiminh security market Third, the research model conducted consists of six independent variables: Ownership structure, company size, leverage, profitability, liquidity and audit Its dependent variable is Transparency of information The independent variables were measured base on data collected from the last two-year financial statements of 2012, 2013 The dependent variable is collecting data through surveys of information index relating to corporate finance Fourth, results of regression research and conclusions about the variables in the model are given Fifth, there are the bases for solution and my own solutions to improving the information transparency of the financial statements by publicly traded companies in Ho Chi Minh City MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .v LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC CÁC BẢNG x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu vấn đề nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên .3 1.4 Dữ liệu phương .3 pháp cứu nghiên cứu 1.5 Đóng góp luận văn 1.6 Bố cục luận TÓM TẮT CHƯƠNG văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết tính minh bạch thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết .6 2.1.1 Khái niệm minh bạch 2.1.2 Lợi ích minh bạch thơng tin báo cáo tài .8 2.1.3 Đo lường tính minh bạch thơng tin 2.1.4 Lợi ích Minh bạch thơng tin báo cáo tài công ty niêm yết ……… 14 2.1.4.1 Minh bạch thơng tin báo cáo tài làm gia tăng bảo vệ nhà đầu tư 15 2.1.4.2 Minh bạch thơng tin báo cáo tài khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào thị trường, thúc đẩy tính khoản thị trường 15 3C 3D C 41 23 43IC 1,7 642, 53II C , 5461 L 36C 34 18 99 L 37C 12 , 14 L 38C 81 12 34 M 79 , 14 49C 0M 0 S T T 4Cê 14M C 24M C 34N C O 4C S 45C T 46C TI 47C Y 48D 952D 05A D C 51D C 52D H 53D H 54D H 5D 65H D 75ID 85ID L 69D M 60D P 61D P 62D 36Q D 46R D 56R D R 6D S 67D T 68D T 79D T 70D 17V D 2X N NGi 3ợ 4ợá 22 25 87 3,9 47,5 41 16 96,4 51 62 26 8,2 39 64 10 11,8 1,7 3, 1, 1, , 10 8,0 18 , 19,9 02,1 24 83 17 53 36 9,0 15 63 36 2,6 99,1 36,9 39 16 78,9 45 , 14 48,5 6,0 14 46 85,4 69 23 499,4 56 , 58 , 4 2,7 10 1, 8,1 ,2 ,36 2,2 20 , 51 1,7 16,4 3 0,2 23 , 86 1, 40 65 ,2 3,4 31 , ,45,2 19, 81 84,6 25 6,5 15 13 37 1,8 72 27 35,0 00,0 92 12 59 91 , 57,0 5,7 62,7 13 73 88 0,0 45 3,6 7D 37X E 47L E 57M E V 76F C 7F D 78F L 89F 0M S T T8Fê 18P G 28A G 38D G IL 84G M 85G M 86G S 87G T 8G 9T G 09T H A 91H A 92H A 93H A 94H A 95H 69A H 79B H 89C H D 19H D 10 H 10 H L 10 H 01 L H 01 M H 01 O H P 10 H Q 10 H R 10 H S 10 H SI 1H 1T H TI 82 51 91 56 17 72 32 09 42 19 ,6 26 ,4 38,6 10,0 99 6,1 47,6 30,7 64 0,9 24 4,3 43 6,9 54 0,2 73,6 70,8 N NGi 6, ợ1 ợá 9,6 88, 4, 84, 95, 3, 155, 5 585, 350, 483, 21 48 167, 566, 1,8 66 1,9 , 213, 80, 000, 59 21 4,104,0 00 35 117, 600, 330, 96,3, 622, 1, 271, 421, 079, 14 75 136, 74, 45 298, 806, 478, 58 24 39,00 0,0 13 20 37,79 3, 4,9 485, ,3 337, 2,1 25 ,1 72, 384, 787, 94 1, 642, 220, 18 , 762, 749, 1,4 21 175, 2, 678, 1, 389, ,1 183, 170, 42 , 100, 207, 198, 7, 8,8 9,2 282, 00, 1, , 638, 000, 656, 2, 55 1,8 6 , 69,19 61, 9,1 3,9 1,3 33, 03, 192, 108, 1H 1T 14 42 H 1T H 70 1U H 75 67 U 3,3 60 1H V ,3 1H IV 10 41 IC 89 11 2D , S T T1 IJê 12 IC M 12 IT A 12 IT 21 C IT 21 D J 21 V K A 12 K B 12 K D 12 K D 13 K H 13 K 31 H K 31 M K S 13 K S 13 K S 13 K S 13 K T 13 L 31 1L 41 A L 41 B L C 14 L C 14 L G 14 L G 14 L H 14 LI 41 X L 41 M L 41 S M C 15 M C 15 M 5D 33,60 0,0 123, 107, 76,82 7,5 84,99 9,5 1,8 45, 77,70 0,0 42,26 3,1 266, 000, N NGi 9ợ 4ợá 17 ,8 , 2,6 27 0,2 , 32 ,6 56 26 12 5, 19 ,4 31 2, 1 19 1,5 5, 1, 2, , 10 ,4 17 32 12 37 21 ,6 21 79 03 01 89 65 35 81 29 73 70 10 19, 95 ,3 17 37 83 69 21 02 6, 52 31 7, 8, 41 ,3 43 79 30 94 41 71, 64 12 31, 10 ,4 36 78 15 19 1,1 ,2 5, 01, ,2 91 ,2 19 20 47 43 2, 1M 51 H M 51 P M 51 S M T 15 N A 15 N B 15 N H 15 N 6H 4,2 63 27, 03, 3, 70 , 8,3,1 48 13 57, 1, 38 45, ,9 46 56 71 Tên S T c T1 Nô K 16 N 61 L N 61 N 61 S N T 16 N V 16 N V 16 O G 16 O 16 P 71 A P 71 A P 71 D P D 17 P E 17 P G 17 P G 17 P 71 G P 71 H PI 71 T PJ T 18 P N 18 P N 18 P O 18 P 18 P 81 PI P 81 T P 81 T P T 18 P T 18 P V 19 P 9V N NGi ợ ợá 1, 2ptrị 3, 1, ,2 , 12 23 94 27 19 59 35 , 48 17 37, 3,9 11, 2 ,5 , 63 19 38 14 , 92 07 63 31 1, 53 4, , 2, 1, 36 1,3 2, 2, , 59 ,3 2 73 , , 23 51 3, 21 34 36, 1,5 28 7, 8, 2, 4, 1, 3, 1, 2, , 15 27 1, 1 43 57 68 63 4, 1, 21 26 1, 5, 9,7 , 1, , 1P 91 X P 91 X P 91 X P X 19 Q C 19 R A 19 R D 19 R E 29 S 0C 81 85 1,9 1, 03 1,2 1, 19 17 ,8 62 1, ,5 66 2, , 72 89 93, 19 43 ,3 Phụ lục 8: Số liệu công ty niêm yết 2013 S 1T T Aê A B A C A C A G A G A L A N A 1P A 01S A 1S A T 12A V 13B 14B C 15B C 16B 71G B 81H B I 29B M 20B M 21B M 2B R 23B 42T B 52T B 62T B V 27C 28C 93 Tà Tổn i 302,0 g 235,01 8, 688,2 71, 595,66 3, 69, 193,04 247,4 5, 70, 457,61 718,9 9, 56, 1,866 2,2 ,7341,0 50, 716,10 0, 2,3 18, 275,89 9, 2,81 18,1 1,617 ,508222,2 1,2 34,790,4 91,082 92, 1,6 ,169 73, 374,56 816,1 4, 06, 600,56 754,8 9, 1,8 61, 1,502 ,496808,2 47, 450,59 7, 767,1 94, 703,56 8, 3,4 86, 2,638 ,892229,7 39, 71,153,6 41,396 73, 2,1 ,747 93, 1,464 1,7 ,148272,8 55, 143,69 3, 3,9 11, 2,186 ,5341,6 67, 1,224 ,403291,5 81, 137,37 7, 1,5 72, 1,180 ,201 97, 1,299 1,8 ,687 13, 138,96 353,2 0, 23,087, 55 09,6605,2 ,0 424,11 3, 330,1 26, 237,44 9, 18, 3C 034C 13C 23C D 3C I 34C II 35C L 36C L 37C 83L C 9M S T 40 TC ê M 41 C 42 M C 43 M C 44 N C O 45 C S 46 C T 47 C TI 48 C Y 49 D 50 2D 51 A D C 52 D C 53 D H 54 D H 55 D H 56 D 57 H D 58 ID 59 ID L 60 D M 61 D P 62 D P 63 D Q 64 D 65 R D 66 R D 67 R D S 68 D T 69 D T 1,346 1,8 ,326 89,1 146,63 567,2 5, 80, 450,06 531,7 5, 35, 689,10 769,5 8, 501,3 83, 465,13 7, 8,0 81, 1,801 ,732577,2 16, 508,12 9, 1,1 67, 685,71 9, 335,5 31, 92,787,1 5913,82 30, 1,6 6, 88, T Tổ 25 ng 24 7,9 52 8,9 42 5,3 40 8,7 60 8,3 51 9,2 62 0,9 32 8,1 59 14,0 27,7 3, 4, , 1, 51 4,8 32 , 22 7,8 14,6 86 0,3 50 ,69 7,5 39 5,0 61 5,6 11,6 12 6,1 34 , 94,4 02,239 0,8 16 21,2 39,1 , 34 , 17 3,6 64 4,5 78 4,7 1,9 ,1 ,2 , 1, 71 73,0 1, 1, 30 1, 1, 1, 3, ,56,3,29 31,6 42,92,2 12 96,8 15 2,7 16 5,3 22 9,1 14 16,1 22,5 , , 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D T D V D X D X E L E M E V F C F D F L F M 42,013 97,1 40 5,0 92 0,8 93 4,6 4,0 18 ,21 2,1 96 9,2 62 1,3 28 4,6 24 1,6 88 7,2 59 13,9 16,9 , 1, 89 9,1 98 ,2 7,6 60 ,74 5,7 1,7 S T T81 Fê P 82 G 83A G D 84 G IL 85 G M 86 G M 87G S 88 G T 89 G T 90 G T 91 H A 92 H A 93H A 94 H A 95 H A 96 H 97A H B 98 H C 99 H D 1H D 10H 10H L 10H L 10H 01M H 01O H 01P H Q 10H R 10H 0S T Tổ 1à 1ng 75 818 026 7,5 59 3,7 96 4,7 65 6,3 47 23,6 77,7 , 70 , 30 3,7 28 1,4 21 9,0 80 5,5 29 2,4 56 6,6 0,0 ,2 9,740 ,54568 55 3,0 17,6 69 3,0 42 , 72,2 85,823 0,5 20 5,7 23 6,7 18 4,3 2,1 ,2 ,3 ,1 ,1 1, 2, , 67 , 48 11,7 29,4 , 1, 92 7,2 1, 76 2,7 24,5,13 40,4 8,5 2 , 69 , 11 49,2 79,6 , , 1H 1SI H 1T H 1TI H T 1H T 1H U 1H U 1H V 1H 1V I 1C I 2D 43 58 4,5 1,8 ,41,7399 16,0 17 2,9 22 4,0 35 8,4 24 5,7 94 0,0 91 7,2 67 4,4 65 82,4 91,4 , 1, 20 6,5 24 ,38 7,1 9,0 , , S T T 12 IJê 112 C I 212 M IT 312 A IT 4IT C 12 5JD 12 6K V 12 7K A 12 8K B 12 913D K 013D K 1K H 13 2K H 13 3K M 13 4K S 13 5K S 13 613S K 713S K 813T L 9L 14 0L A 14 1L B 14 2L C 14 3L C 14 414 G L 514 G L 614 H LI 7L X 14 8L M 14 9S T Tổ 3à 4ng ,56 ,86 0,0 9,8 ,1 02 , 46 , 35 15,5 11,1 , 38 , 31 91,6 13,3 3, 62 ,1 ,1 ,29 ,40 2,9 16,7 61 4,2 59 , 24 7,9 43 9,8 26 7,3 69 7,7 23 2,8 23 0,2 58,8 62,9 8,9 ,22 ,37 4,4 52 8,0 92 9,6 18 9,4 10 6,1 15 8,7 76,6 193,019,8 , 26 , 12 2,8 43 9,8 14 0,6 37 9,7 73 1,2 82 7,9 3,6 35 ,53 18,5 11,6 , 2, 70 7,5 , 15 M 015 C M 115 C M 215 D M 3M H 15 4M P 15 5M S 15 6N T 15 7N A 15 815 B N 916 H N 0H ,19 ,32 1,9 24 1,0 44 3,0 76,16,7 22 527,679,2 1, 4, 37 14 4,5 17 0,0 13 20,1 38,7 ,94 ,1 5,7 63 ,75 8,2 8,7 S T T 16 Nê 116 K N 216 L N 316 N 4N S 16 5N T 16 6N V 16 7O V 16 8O G 16 917P 017A P 1P A 17 2P D 17 3P D 17 4P E 17 5P G 17 617G P 717G P 817H PI 9PJ T 18 0P T 18 1P N 18 2P N 18 3P O 18 418 P 518 PI P 618 T P 7P T 18 8P T 18 9T T Tổ 1à 2ng ,2 ,3 ,18 ,24 5,5 34 0,9 43 17,0 19,5 , 66 , 64 8,7 10,3 34 64,3 1, , 53 30 1,7 8,4 ,92 ,1 0,7 37 , 66,5 597,852,7 5, 6, 1, 2, 2, 2, ,1 ,2 ,1 ,3 ,52 ,65 4,0 23 4,2 63,6 91,235 4,1 22 16,4 22,4 3, 7, 7, 1, ,75 177 1,3 63 7,3 92 9,3 23 0,4 33 9,4 31 2,2 69,9 140,526,5 , , 19 P 019 V P 119 V P 219 X P 3P X 19 4P X 19 5Q X 19 6R C 19 7R A 19 819 D R 920 E S 0C ,3 19 ,78 ,1 1,7 56 ,97 2,9 12,0 66 8,2 64 , 55 42,1 67,6 1, 1, , 59 , 37 0,6 4,2 ,1 ,2 , , S T N N Gi T ên ợ ợ T 1A cô n 40,68 p 43,78 trị 141, A 8,9 2A 273,2,1 273,9466, B 455,49,69 455,265, 3A 49,69 C 4,6 449, 4,6 174, 4A 425, C 893,1, 961,254, 5A 1, G 41 653, 43 240, 6A 653, G 381,211, 381,769, 7A 182, L 096, 085, 8A 1, 1, 6557, N 34 44 6155, 9A 24,92 64,88 8,7 1P A 566,6,3 969,1324, S 201,546, 098,164, 10 A 429, S 471,598, 630,46, 1A 598, T 041,1, 041,195, 12 A 1, V 38 213, 39 453, 13 B 211, 41 B 942, 413, 395,395,9270, 51 C 169, B 746,169, 1, 01 61 C 332, 60 583, B 10,60 10,60 G 4,8 1, 4,8 781, 17 B 1, H 25 937, 34 839, 18 B 455, I 378,58,34 638,499, 29 B 49,79 M 731, 9,0 1, 4,9 906, 20 B M 192, 440,192, 70 30 21 B 2M 208, 208, B 43,45 115,4129, 32 R 4,7 B 1, 309, 1, 4214, 42 T 11 B 226,12 850,0800, T 188,82,12 783,312, 25 B 60,26 T 8,6 40,4 63 26 B 5, V 77 85,20 330, 27 C 24,13 82 3,8 3,9 2C 93 3C 03 4C 13 C 32 C D 3C I 34 C II 35 C L 36 C 73 L C 83 L C M 49 C 0M 110,110,260, 128, 1, 128, 1, 0142, 06 70 15,97 362,01 7,5 134,718, 256,9142, 823,516, 282,82, 449, 772,378, 262,41, 180, 938,6, 328,26 2, 42 299, 02 400, 299, 110,842, 110,182, 571, 609, 700, 106,137,0185, 252, 835,033, 1, 0298, 482,142, 05 43, 142, 437,945,0 S T N N Gi T 4ên ợ 36 164, C ợ 363 14M ,04 C 5675,2 57 275, 24M ,07 C 1474,7 18 4839, N ,45 23 4,6 371, 43C 235 O ,49 17,7 26 4C 844 S ,42 2, 25 45C 2, T 1, 154, 46C 654 TI 132 ,60 20 , 44, 47C 84Y ,37 8,1 D 41874 3221, 952D ,60 4347,3 51 6182, A ,57 33 7,4 234, 50D 328 C ,50 83 1,6 73, 51D 434 C ,17 35,2 8,7 134, 52D 35,2 H 78,817 78,8130, 53D 159 H ,53 13,5 72 54D 1, 5H 071,3,72,17183, D 65H 65,0 D 54678,6 55 2117, 75ID ,74 1, 9,5 71 I 1, 341, 58D 461 L ,04 38 , 842, 69D 386 M 1, ,98 19,2 15 60D P 60 , 17,2 61D 385 P ,83 83 6,5 722, 62D 760 36Q ,40 5,0 D 9331 13 46R ,84 D 113,11 842, 56R ,92 D 12,04,0 12,05242, R 21,011,4 21,0490, 6D 11,4 S 04,812 90,835, 67D 61,1 8T 13,91,5 6D 97T D 07T D 17V D X 72D X 73E L 74E M 75E V 76F 7C F 87D F L 89F 0M 1, 553, 219,9,23,7357, 28,0 79,230,5 20 01 24,5 5316,0 60 0659, ,22 11 4,6 37, 116 ,12 31 6,2 653, 307 ,29 20 7,2 41, 202 ,29 10 3,6 797, 94,6 49,489 8,9 743, 848 ,94 5,6 22331 5552, ,09 7092,4 83 7679, ,13 50 6,5 169, 505 ,74 6,2 S T N N Gi T ên ợ ợ T 81 p 9,trị cô F n 9,0 P 68, 131 12 82 G 9,8 A 73, 88,99 239, 7,5 83G 86,27 D 6,4 604, 9,8 298, 84 G 456, IL 421, 560,421, 323,324, 85 G M 1,1 982,2, 982,30 86 G M 41, 87G 127,70 267,,0 360, S 753, 283, 88 G 126,126,06, T 955, 955, 89 G 78,55 78,55 T 5,1 1, 5,1 522, ,0 90 G 688, T 234,112 10 91 H 4,959,2 A 70 300, 391, 92 H 293, A 990,654, 178,211, 93H 558, A 673, 085, 3291, 94 H 5,945,0 42,01 A 09 2,0 040, 95 H 80,97 81,95 A 5,4 96 H 145,1,8 145,46, A 378,3, 978,699, 97H 3,6 B 79, 880, 76 38 98 H 880, C 432,694, 432,505, ,1 99 H 511, D 509,1, 014,834, 1H 1,4 D 76, 182, 47 10 10H 182, 01H 322, 1,8 322, 1, 8,4 158, 01L 77, 98 H 1,1 1, 8252, 01L 64, H 656,61 696,5178, M 31,07 614,31,13 233,193, 10H O 10H 10,6 12,6 15 P 1, 2, 693, 10H 1,5 0Q 39, 18 1H 01R H 01S H 1SI H T 1H TI 1H T 1H T 1H U 1H 1U H 1V H 1IV 1IC 2D S T T1 12 12 12 12 21 21 21 12 12 13 13 31 31 31 13 13 13 13 13 41 41 41 14 14 14 63,53 193,828, 5,6 4,3 605, 4, 83 38, 524,93 524,0,9 44, 483, 483, 4,1 9, 989, 97, 674, 92 234, 82,85 2,8 127, 922,136, 127, 193,88,69 986,149, 88,29 2,1 768, 5,1 65, 768, 570,501, 570,81, 459, 786, 6,7 133, 6, 71, 270,78 899,9,8 79, 035,213, 102,66, 165, 796,1, 670,273, 1,2 00, 26 T N N Gi ên ợ ợ cô n 1,p 1,trị IJ 20 143, 80 7611, IC 119, M 2, 682,3, 987,47 IT A 15 837, 60 528, IT 666, C 907,210, 896,88, IT 160, D 154, 645, J 612,678,61 V 148, 759, K 83,98 136,7192, A 1,8 K 6, 382, 7, 02 B 52 1, 61 86 K 1, D 26 775, 49 586, K 212, D 103,112, 292,192, K 108, H 925,613, 930,488, K 383, H 988, 759, K 152,153,8244, M 862, 125, 1343, K 37,22 37,65 S 3,7 2,5 K 51,85 233,6383, S 7,1 126, 458,63, K 113, S 592,1, 768,135, K 1, S 14 101, 22 152, K 101, T 404,754, 404,110, L 363, 329,73,68 105,119, L 73,65 A 6,6 1,8 9117, L 20,32 20,39 B 7,1 L 914,7,1 1, 0359, C 226, 08 5174, L 534,529, 534,529, C 207, 193, L 67,02 G 9,4 438, 104,67, L 325, G 616,1, 045,265, L 500, H 981,00 41 41 41 15 15 15 15 15 51 51 15 15 15 LI X L M L S M C M C M D M H M P M S M T N A N B N H N H 168,207,665, 686, 1, 314, 1,1 0171, 01 633,10 882,0580, 174, 1, 413, 2, 0281, 60 157, 25 169, 138, 084,266, 238,46, 238, 908,106, 882,54, 105, 253,5, 400,16 5, 59 261 68 9, 73 182,3220,0,1 55, 220, 231, 754, 81,73 82,52 2,4 1, 7,5 564, 1, 01 944, 76 741, 748, 376,438, 250,279, 426, 785,285,0 S T N N Gi T ên ợ ợ T 1N cô n 1p 1,trị 263, K 99 01 16N 1, 1, L , 54,95 74 398, 16N 54,5 91,9112, 4,3 772, 16N 11 61S 2,2 319, N 42 455,5866, 61T 4,0 N 34 331, 568,229, 61V 9,0 N 26 656, 391,0393, V 323,30 16O 35,2 7, G , 176, 37 822, 16O 17 0,9 929, 018,516, 16P 92 A 9,3 362, 951,753, 17P 36 71A 0,2 532, 0270, P 66,592,75 71D 29,5 P 67 8,9 4, 52 71D 6,2 P 23 4, 41 E 86 633, 17P 1, 1, G 36 12 17P 1, 1, G , 1, 52 687, 17P 31 G 6,0 1, 57 21 17P 97 H 6,8 471, 22 80, 17PI 44 71T 5,3 630, PJ 37,4116,876, 81T 30,7 P 24 226, 264,660, 81N 6,6 P 195, 1, 62 N 55 18P 3, 5, O 09 72 18P 1, 6, , 511, 46 64, 18P 44 8PI 8,1 042,4 1P 81T P 81T P 81T P T 18P V 19P V 19P X 19P X 19P 91X P 91X Q C 19R A 19R D 19R E 29S 0C 59 632,459, 4,8 13 323, 136,758, 4,2 0207, 83,4899, 83,41 16,9 75 6,9 1, 0286, 67,6 105 17 10,7 1, 5, , 746, 92 129, 74 0,2 132, 762,297, 13 2,0 920, 000,735, 73 2,7 486, 45 468,067, 9,2 738, 3, 4825, 85 667, 1, 1, , 386, 27 182, 34 055,70 19,9 1, 75 450, 1, 1, , 76 ... lường tính minh bạch thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Tp Hồ Chí Minh 2.1.4 Lợi ích Minh bạch thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết Minh bạch thông tin công ty niêm yết. .. TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. MINH BẠCH THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết tính minh bạch thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết 2.1.1 Khái niệm minh bạch Mục đích báo cáo tài cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP hồ chí minh , Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay