Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tây nam á

146 10 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG NGHỆ TP.HCM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc VIỆN- ĐTSĐH TP.HCM, ngày… tháng… năm 20 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Lê Xuân Hội Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1976 Nơi sinh: Thái Bình Chun ngành: Kế Tốn MSHV: 1541850016 I – Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế toán quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á II - Nhiệm vụ nội dung: Nghiên cứu sở lý luận kế toán quản trị Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán nội dung kế toán quản trị thực trường Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á Kiến nghị giải pháp III – Ngày giao nhiệm vụ: 26/09/2016 IV – Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V – Cán hướng dẫn: TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ( Họ tên chữ ký) TS.DƯƠNG THỊ MAI HÀ TRÂM KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH ( Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á” công trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu báo cáo luận văn thực trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á Kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước Nhà trường cam đoan Học viên thực luận văn Lê Xuân Hội ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian làm luận văn, với nỗ lực thân giúp đỡ nhiệt tình từ phía Thầy cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp tơi hồn thành luận văn thạc sĩ kế tốn “Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á” Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô TS.Dương Thị Mai Hà Trâm - giảng viên hướng dẫn trực tiếp – nhiệt tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ nhiều để hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến cán bộ, giảng viên trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á tạo điều kiện thuận lợi cho tơi việc tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn đơn vị cung cấp số liệu để tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến bạn bè, người thân - người bên cạnh động viên tơi để tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng tìm tòi học hỏi nghiên cứu, song khả thời gian có giới hạn nên luận văn chắn khó tránh khỏi sai sót, mong thơng cảm sâu sắc đóng góp chân thành từ Giảng viên, bạn bè, đồng nghiệp, độc giả quan tâm để đề tài luận văn tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực luận văn Lê Xuân Hội TÓM TẮT Đối với kinh tế nay, doanh nghiệp tổ chức phi lợi nhuận (gọi chung tổ chức) phải thường xuyên dựa vào nhiều nguồn thông tin khác để định quản trị nhằm đạt kết tốt trình hoạt động Kế tốn quản trị cung cấp nhiều thơng tin hữu hiệu cho nhà quản trị việc lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát định Tuy nhiên tổ chức Việt Nam việc vận dụng hệ thống kế toán quản trị phục vụ cho lãnh đạo việc định chưa thực nhiều dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến việc hoạch định chiến lược, ảnh hưởng xấu đến kết hoạt động Tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tây Nam Á, qua khảo sát thực trạng cho thấy trình tổ chức cơng tác kế tốn, máy kế toán đơn vị chủ yếu thực KTTC có biểu định KTQT như: Lập kế hoạch năm học, đánh giá trách nhiệm quản lý, xác định chi phí đào tạo Tuy nhiên: - Về kế hoạch năm học, lập chủ yếu dựa thực tế chi kỳ trước, ước tính năm kế hoạch Ban lãnh đạo nhà trường phòng kế tốn Vì vậy, việc so sánh kết thực phát sinh với mục tiêu đề có khả xảy chênh lệch lớn, ảnh hưởng đến việc kiểm tra, kiểm sốt định khơng xác Nội dung lập kế hoạch chủ yếu theo tiêu kế hoạch Ban lãnh đạo nhà trường đặt ra, chưa theo mơ hình thơng tin phản hồi, chưa có tham gia, đóng góp ý kiến cấp kết hợp với phòng, ban khác nên thơng tin để lập kế hoạch mang tính áp đặt Các số liệu dự toán chưa coi trọng, mang tính hình thức, chưa lập cách chi tiết cụ thể Vì vậy, điều gây khó khăn cho việc phân tích biến động chi phí - Về đánh giá trách nhiệm quản lý, Nhà trường có phân cấp quản lý, tiêu chí đánh giá trách nhiệm cấp quản lý chặt chẽ rõ ràng việc đánh giá chủ yếu nghiêng mặt định tính Hơn nhà trường đánh giá khối GV CBQL Vì vậy, việc đánh giá trách nhiệm số phận chưa có độ xác cao, chưa có phân chia quyền hạn quy rõ trách nhiệm cho trung tâm Nhà trường Do đó, việc đánh giá trách nhiệm thành hoạt động trung tâm khơng quan tâm mức Vì vậy, hiệu hoạt động trung tâm chưa cao - Về phân tích xác định chi phí, việc phân tích chi phí nhà Trường chưa áp dụng đầy đủ để tạo thuận lợi cho việc quản lý xác định học phí, chưa tiến hành phân tích biến động chi phí nguyên nhân gây biến động Việc phân tích biến động chi phí nhà Trường nội dung quan trọng việc thực hệ thống dự tốn chi phí nhà Trường Nhà Trường chưa thực quan tâm đến cách phân loại chi phí để cung cấp cho nhà quản trị việc quản lý, kiểm tra, đánh giá trung tâm trách nhiệm Để đáp ứng tốt vai trò cung cấp thông tin, phục vụ việc định cho nhà quản trị Nhà trường nên phân loại chi phí thành định phí biến phí Mặt khác Nhà Trường chưa phân tích mối quan hệ chi phí, số lượng đào tạo lợi nhuận để phân tích điểm hòa vốn, nội dung quan trọng KTQT nhằm giúp nhà Trường xác định khối lượng dịch vụ cần cung cấp để đạt điểm hòa vốn, từ tận dụng triệt để nguồn lực dư thừa để tăng thu nhập xác định số lượng HSSV cần đào tạo tối thiểu đạt điểm hòa vốn để tạo thu nhập thặng dư cho đơn vị Trên sở phân tích thực trạng trường Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tây Nam Á, để hoàn thiện tốt nội dung KTQT trường theo tác giả Nhà trường cần phải thực nội dung chủ yếu sau: - Về mơ hình lập dự tốn: sử dụng mơ hình thơng tin phản hồi Để báo cáo dự toán phản ánh tiềm lực, đảm bảo đạt mục tiêu Nhà trường đề ra, đơn vị cần phải sử dụng mô hình thơng tin phản hồi Mặc dù mơ hình đòi hỏi tốn nhiều thời gian, kinh phí cho thơng tin dự thảo, phản hồi xét duyệt thông qua đảm bảo kế hoạch tính khả thi cao phối hợp phận tham gia - Về phân tích chi phí, nhà trường cần phân loại biến phí định phí, cách phân loại chi phí giúp cho nhà quản trị Nhà trường xác định chi phí bị ảnh hưởng hoạt động nhà trường thay đổi, tức khoản chi phí cần thiết phải chi, thời điểm thích hợp với mức độ để phục vụ cho q trình hoạch định, kiểm sốt định Đồng thời, xác định doanh thu hòa vốn xác định mối quan hệ chi phí – doanh thu – lợi nhuận, từ nhà quản trị đề định ngắn hạn kịp thời có hiệu - Về đánh giá trách nhiệm quản lý, theo tác giả Nhà trường nên bổ sung khối thứ ba trung tâm dịch vụ, khối bao gồm: trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ Ngoài ra, nhà trường nên bổ sung thêm tiêu định lượng cụ thể số lượng HSSV chiêu sinh năm, số học phí thu được, khoản chi phí bỏ Các giải pháp để hồn thiện: - Đối với chứng từ kế toán tác giả đề nghị lập thêm chứng từ sau: Bảng tốn tiền lương theo khoa, phòng ban, mục đích: Theo dõi chi phí phát sinh theo phận nhằm phục vụ cho cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành Phiếu tốn tiền vượt giờ, mục đích: Dùng để làm hạch tốn biến phí phát sinh, đồng thời giúp cho nhà quản trị có kế hoạch tuyển dụng nhân điều chuyển,…Phiếu lập theo khoa - Đối với tài khoản kế toán cần phải xây dựng hệ thống tài khoản cách chi tiết bao gồm tài khoản cấp 3, cấp theo đối tượng chịu chi phí nơi phát sinh chi phí (phòng ban, khoa, trung tâm), chi tiết theo biến phí định phí - Đối với sổ sách kế toán: Nhà trường nên thiết kế thêm số mẫu sổ kế Toán sổ chi tiết biến phí, sổ chi tiết định phí, mục đích: Dùng để xác định biến phí, định phí thực tế phát sinh giúp nhà quản trị kiểm soát quản lý chi phí chặt chẽ - Đối với hệ thống báo cáo kế toán quản trị: Nhà trường cần phải xây dựng hệ thống báo cáo KTQT cụ thể theo mục tiêu quản trị, tiêu chí đánh giá phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý nội đơn vị nhằm cung cấp thông tin chủ yếu, cần thiết cụ thể cho nhà quản trị Nhà trường, không cung cấp cho đối tượng bên ngồi - Đối với máy kế tốn: Nhà trường nên tổ chức mơ hình kết hợp KTTC KTQT nhằm cung cấp thông tin cách đầy đủ cho nhà quản trị đảm bảo kết nối chặt chẽ phận máy quản lý Nhà trường, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho ban quản trị vii ABSTRACT For today's economy, businesses as well as nonprofits (collectively referred to as organizations) must rely on a variety of sources of information to make management decisions for the best results In the course of its activities Management accounting provides a great deal of information for executives in planning, organizing, controlling and decision making However, for Vietnamese organizations today, the use of managerial accounting system for leaders in decision making has not been much effected, thus negatively influencing the strategic planning and influence Bad performance At the Southwest Economic Technical High School, a survey of the situation shows that during the accounting process, although the accounting apparatus of the unit mainly performs the KTTC, there are also manifestations Definitions of international economic such as: planning school year, assessment of management responsibility, determination of training costs However: - Regarding the school year plan, which is based primarily on actual past expenditures, estimates the plan year of the school board and the accounting department Therefore, the comparison of actual results with the proposed objectives is likely to occur large discrepancies, affecting the control, control and decision inaccuracies The main planning content is based on the goals and plans set by the School Board, not following the feedback model, without participation, feedback from the subordinates, and the combination with the Other divisions and boards should make planning information imposing Estimates have not been taken seriously, only formal, not detailed in detail Therefore, this will make it difficult to analyze the cost movements - On the assessment of management responsibility, although the school has decentralized management, the criteria for assessing the responsibility of the management level is strict and clear, but the assessment is mainly qualitative Moreover, the school only evaluates teachers and teachers Therefore, the assessment of responsibilities of some departments is not high accuracy, there is no separation of powers and responsibilities for the center of the House bare Therefore, the assessment of the responsibility and performance of the centers is not paid due attention Therefore, the efficiency of operation in the centers is not high - On the cost analysis, the cost analysis at the school has not yet been fully applied to facilitate the management and definition of tuition fees The causes of such fluctuations The analysis of cost variation in the College is a very important element in implementing the system of cost estimates of the University The school has not really paid much attention to the classification of costs to provide management in the management, inspection and assessment of liability centers In order to better serve the role of providing information, decision-making for the executives Schools should classify their costs into fees and variable costs On the other hand, the University has not analyzed the relationship of cost, training quantity and profit to break even This is a very important content in International Economics to help the University can determine the volume of fluid The service needs to provide break-even point to take advantage of excess resources to increase income and to identify the number of students who need to train at least breakeven to generate income for the unit Based on the analysis of the real situation at the Southwest Economic Technical High School, in order to perfect the contents of international economics at the university, the following contents should be implemented by the university: - On the estimation model: using the feedback model In order for the budget reports to accurately reflect the potential, to achieve the goals set by the School, the unit needs to use the feedback model Although this model is timeconsuming, funding for drafting, feedback and reviewing information is warranted, but it is ensured that the plan is highly feasible due to the coordination of participants - For cost analysis, the school will need to classify the variable cost and the fee, which will help the school administrator determine how the cost will be affected by the school's operations Change, ie, the amount of expenses to be spent, the appropriate time to level for the planning, control and decision making process At the same time, determine the break-even revenue and determine the relationship between cost-revenue-profit, from which managers make timely and effective shortterm decisions - On the assessment of management responsibility, the author should add the third block is the service center, this includes: information center, foreign language center In addition, the school should also add specific quantitative criteria such as the number of students enrolled in the year, the amount of fees collected, the expenses spent Solutions to perfection: - For the accounting voucher, the author proposed to make the following documents: Payroll table by department, department, purpose: Track expenses arising by department to serve the task of gathering Cost and cost Payment for overtime, purpose: Used as a basis to account for the variable costs incurred, and help the administrator to plan personnel recruitment or transfer, This form is set up by faculty - For accountants need to build one account system More detailed accounts include level and level accounts subject to cost and Where costs arise (departments, departments, centers), variable fee details and the charge - For accounting books: The school should design some more sample book Calculators such as variable cost accounting ledger, purpose: Used to determine the variable cost, the actual cost incurred to help the administrator control and management costs are tight - For management accounting reporting system: The school needs to develop a specific system of financial reporting according to management objectives, criteria for assessment in accordance with the requirements for providing information for management Within the unit is to provide essential information, Biến phí 1.1 Chi phí GV trực tiếp Lương GV theo giảng dạy Phụ cấp GV Các khoản trích theo lương 1.2 Chi phí NVLTT phục vụ giảng dạy Định phí Chi phí GV hữu Phụ cấp lương Các khoản trích theo lương Chi phí khấu hao Học bổng HSSV, khen thưởng, trợ cấp Chi phí nhân công gián tiếp Tiền lương cho cán bộ, nhân viên quản lý, phục vụ khoa, phòng ban Phụ cấp lương cho cán bộ, nhân viên quản lý, phục vụ khoa, phòng ban Các khoản trích theo lương Chi cho cơng tác quản lý hành Tổng DỰ TOÁN CHI PH SỮA CHỮA, A SẮ TÀI SẢN Năm… Đơn vị dự tốn: Phòng Quản trị thiết bị I SỮA CHỮA TÀI SẢN Hạng mục/ STT tài sản Mục đích sử dụng Thời Thời Tình Bộ phận điểm điểm sửa trạng sử dụng đưa vào chữa gần sử dụng Chi phí sửa chữa dự kiến Tổ II STT A SẮ Cộ TÀI SẢN Tên tài sản Số lượng … Tổ Cộ Mục đích Bộ phận sử dụng sử dụng Chi phí mua sắm dự kiến DỰ TOÁN INH PH SÁCH THƯ VIỆN, TẠP CH Năm… Đơn vị dự tốn: Phòng tổ chức hành HK đầu năm ( kế hoạch) STT Chuyên ngành Tổng cộng Số lượng Giá trị dự toán HK cuối năm (kế hoạch) Số lượng Giá trị dự toán PHỤ LỤC CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨ ĐÀO TẠO CỦA HSSV * Quá trình tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đào tạo bậc TCCN năm 2015 sau: ước 1: Tập hợp chi phí phát sinh theo biến phí định phí vào thực tế phát sinh + Biến phí HSSV: 3.553.000.000/ 1.989 = 1.786.325 + Tổng định phí: 7.104.000.000 + Tổng số lượng HSSV: 1.989 ước 2: Phân bổ định phí biến phí cho bậc TCCN Phân bổ định phí 7.104.000.000 10.944.000.000 x 10.854.000.000 = 7.045.578.947 Phân bổ biến phí 3.553.000.000 x 10.854.000.000 = 3.523.781.250 10.944.000.000 ước 3: Tính giá thành sản phẩm đào tạo cho HSSV Tổng chi phí đào tạo = 7.104.000.000 + 3.523.781.250 = 10.627.781.250 Chi phí đào tạo SV = 10.627.781.250/1.809 = 5.874.948 Ghi chú: Giải thích số liệu Phân bổ chi phí theo tiêu chí doanh thu - Số lượng HSSV TCCN 1.809, số học phí thu HSSV 6.000.000đ - Số lượng HSSV (ngắn hạn) học chứng A anh văn, A tin học 180 số học phí thu HSSV 500.000đ Doanh thu từ HSSV TCCN 1.809 x 6.000.000 = 10.854.000.000 Doanh thu từ HSSV ngắn hạn 180 x 500.000 = 90.000.000 Tổng doanh thu: 10.854.000.000 + 90.000.000 = 10.944.000.000 * Quá trình tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đào tạo cho HSSV ngắn hạn năm 2015 sau: ước 1: Tập hợp chi phí phát sinh theo biến phí định phí vào thực tế phát sinh + Biến phí HSSV: 3.553.000.000/ 1.989 = 1.786.325 + Tổng định phí: 7.104.000.000 + Tổng số lượng HSSV: 1.989 ước 2: Phân bổ định phí biến phí cho HSSV ngắn hạn Phân bổ định phí 7.104.000.000 10.944.000.000 x 90.000.000 = 58.421.053 Phân bổ biến phí 3.553.000.000 x 90.000.000 = 29.218.750 10.944.000.000 ước 3: Tính giá thành sản phẩm đào tạo cho HSSV Tổng chi phí đào tạo = 58.421.053 + 29.218.750 = 87.639.803 Chi phí đào tạo SV = 87.639.803/180 = 487.000đ PHỤ LỤC 9: BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ Yếu tố chi phí 1.Biến phí 1.1 Chi phí GV trực tiếp Lương GV theo giảng dạy Phụ cấp GV Các khoản trích theo lương 1.2 Chi phí NVLTT phục vụ giảng dạy 2.Định phí Chi phí GV hữu Phụ cấp lương Các khoản trích theo lương Chi phí khấu hao Học bổng HSSV, khen thưởng, trợ cấp Tiền lương cho cán bộ, nhân viên quản lý, phục vụ khoa, tổ, phòng ban Chi phí nhân cơng gián tiếp Phụ cấp lương cho Thực tế Dự toán Chênh lệch Số tiền Tỷ lệ (%) cán bộ, nhân viên quản lý, phục vụ khoa, phòng ban Các khoản trích theo lương Chi cho cơng tác quản lý hành Tổng PHỤ LỤC 10: CÁC MẪ ÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ ÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CÁC HOẢN CHI Năm học… C STT Nội d c i Dự toán T ực iệ S tiề lệc Tỷ lệ (%) ÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CÁC Ghi HOẢN TH Năm học… C STT Nội d c i Dự toá T ực iệ S tiề lệc Tỷ lệ (%) Ghi ÁO CÁO ẾT Q Ả HOẠT ĐỘNG SẢN X ẤT, C NG ỨNG DỊCH VỤ Năm học… ST Chi tiêu T Tổ t 1.1 1.2 1.3 1.4 Tổ c i 2.1 2.2 2.3 2.4 C chi lệc t Dự T ực toán iệ C S t đ i ệt lệc S tươ đ i Ghi PHỤ LỤC 11: XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG SV ĐÀO TẠO TỐI THIỂU CỦA BẬC ĐÀO TẠO  N đ o tạo TCCN Phân bổ biến phí cho lớp học Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Ngành đào tạo Số Số Số Số số TCCN lượng lượng lượng lượng lượng SV lớp SV lớp SV KT – TC – NH 323 334 441 Điều dưỡng 325 305 320 Quản lý KDDL 320 298 386 Tin học 385 421 414 Xây dựng DD CN 302 323 313 103 96 136 1.758 21 1.777 21 2.010 25 Công nghệ kỹ thuật chế biến bảo vệ TP Tổng Số lớp Thông qua bảng số liệu trên, số lượng sinh viên trung bình cho lớp học ngành đào tạo năm là: Năm 2013: 1.758/21 =84 SV Năm 2014: 1.777/21 85 SV Năm 2015: 2.010/25 80 SV  Vậy số lượng SV trung bình cho lớp qua năm là: (84 85 80)/3 83SV Biến phí cho lớp học là: 2.020.056.031/25=80.802.241 Tổng định phí: 4.041.362.150 Thu học phí SV: 5.500.000 Số dư đảm phí lớp học = (5.500.000 *83) – 80.802.241= 210.112.668 Số lớp đào tạo tối thiểu = 4.041.362.150/210.112.668= 19 lớp Số SV đào tạo tối thiểu = 19 lớp * 83 SV = 1.577 SV Như vậy, đơn vị cần đào tạo 1.577 HSSV TCCN bù đắp đủ định phí  Ngành đào tạo ngắn hạn Số học sinh tin học A có 96 HSSV, số lớp học lớp Số học sinh tiếng anh A có 84 HSSV, số lớp học lớp Tổng số lớp học lớp Số HSSV trung bình lớp học 180/6 = 30 HSSV Biến phí cho lớp học là: 16.612.303/6=2.768.717 Tổng định phí: 33.234.886 Thu học phí SV: 500.000 Số dư đảm phí lớp học = (500.000 *30) – 2.768.717= 12.231.283 Số lớp đào tạo tối thiểu = 33.234.886/12.231.283= lớp Số SV đào tạo tối thiểu = lớp * 30 SV = 90 HSSV Như vậy, Nhà trường cần đào tạo 90 HSSV bù đắp đủ định phí PHỤ LỤC 12: MẪU CHỨNG TỪ PHIẾ THANH TOÁN TIỀN VƯỢT GIỜ Năm ọc… Đơ vị STT oa / ộ m Họ C ức tên vụ Học Giờ hàm, iả ọc vị c ẩ Giờ iả t ực tế Giờ iả vượt Đơ Thành giá tiề Cộ PHIẾ T NH GIÁ THÀNH SẢN PHẨ ĐÀO TẠO Năm ọc… ậc, ệ đ o tạo TCCN S lượ SV CP NVL trực tiếp CPNC trực tiếp CPSXC Tổ iá thành Giá thành vị ẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG THEO PHỊNG, AN ẢNG THANH TỐN TIỀN LƯƠNG Tháng… Năm Tổng Cấp STT Họ tên bậc B Ban giám hiệu Phòng Kê hoạch - tài Khoa kinh tế Khoa tin học …… Cộng lương chức vụ A mức Hệ số lương C Lương Chức ưu vụ đãi cộng Các khoản giảm Cộng trừ BHXH … Thuế TN Thực lãnh Ký tên PHỤ LỤC Ẫ SỔ CHI TIẾT SỔ CHI TIẾT IẾN PH (ĐỊNH PH ) Tài khoản: Đối tượng: C ứ N t A i ổ S iệ B từ Ngày tháng C G i ợ T i k oả Diễ iải D Số phát sinh kỳ Cộng SPS kỳ Ghi có TK… TKĐ E Tổ tiề Chia … … … PHỤ LỤC 14: MẪU CÁC BÁO CÁO ÁO CÁO CHI PH GIÁ THÀNH ĐÀO TẠO Bậc TCCN Năm học… Nội d c ip í TCCN Ghi CP phấn, viết bảng… CP giảng CP tiền lương CP khấu hao CP quản lý …… TỔNG CỘNG BÁO CÁO CHI PHÍ GIÁ THÀNH C NG ỨNG DỊCH VỤ Năm học… Trung tâm ngoại ngữ / tin học Nội d c ip í CP phấn, viết bảng CP tài liệu CP giảng viên CP tiền lương CP trực ca, thiết bị CP tổ chức thi CP chứng CP khác TỔNG CỘNG C ứ (Ti c ọc) A C ứ c A (Tiế a ) … Ghi ... quan kế toán quản trị 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á C ươ : Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam. .. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THU T TÂY NAM Á 38 2.1 Giới thiệu chung trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển... trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á 72 3.2 Các quan điểm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á 73 14 3.2.1 Hồn thiện cơng tác KTQT
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tây nam á , Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tây nam á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay