Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện chợ rẫy

156 10 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ HẠNH HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế tốn Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN THỊ HẠNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ĐÌNH PHỤNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 12 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Trần Đình Phụng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 26 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T P G P G T S P G T C h P n P n Ủ Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hạnh Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 10/09/1969 Nơi sinh: TP Đà Nẵng Chuyên ngành: Kế Toán MSHV:1441850015 I- Tên đề tài: Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Bệnh viện Chợ Rẫy II- Nhiệm vụ nội dung: -Viết luận văn theo hướng dẫn -Đề tài luận văn kiểm soát nội Bệnh viện Chợ Rẫy III- Ngày giao nhiệm vụ : 20/8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 15/01/2016 V- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) : TS Trần Đình Phụng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp HCM, tháng 12 năm 2015 Tác giả NGUYỄN THỊ HẠNH ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập khoá học cao học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tơi xin gửi đến q Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng; phòng Quản lý khoa học đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn TS Trần Đình Phụng tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện Tp HCM, tháng 12 năm 2015 Tác giả NGUYỄN THỊ HẠNH TÓM TẮT Trong tổ chức bất kỳ, thống xung đột quyền lợi chung quyền lợi riêng người sử dụng lao động với người lao động ln tồn song hành Nếu khơng có hệ thống kiểm soát nội bộ, làm để người lao động khơng quyền lợi riêng mà làm điều thiệt hại đến lợi ích chung tồn tổ chức, người sử đụng lao động? Làm quản lý rủi ro? Làm có thề phân quyền, ủy nhiệm, giao việc cho cấp cách xác, khoa học khơng phải dựa tin tưởng cảm tính? Một hệ thống kiểm soát nội vững mạnh đem lại cho tổ chức lợi ích như: cơng cụ quản lý hữu hiệu giúp cấp lãnh đạo biết hiệu xảy khâu cụ thể nguyên nhân từ góp phần đem lại thành cơng cho đơn vị, làm cho đơn vị ngày phát triển tránh rủi ro xảy Vì vậy, có khơng it nghiên cứu vấn đề kể nước giới Tuy nhiên, đề tài trước chủ yếu xoay quanh vấn đề nghiên cứu chất lượng thơng tin kế tốn doanh nghiệp, đơn vị cơng nói chung đơn vị nghiệp y tế nói riêng hạn chế Trong nghiên cứu này, mục tiêu tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội xác định tiêu đo lường kiểm soát, nêu lên hạn chế hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy Từ kết nghiên cứu, đề xuất định hướng số kiến nghị hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội bệnh viện Chợ Rẫy tương lai Nghiên cứu trả lời câu hỏi: “Những tiêu chuẩn thang đo hoạt động kiểm soát nội bộ?” “Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát nội bộ?” “Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hoạt động kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy?” Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài, tác giả bước đầu hình thành nên thang đo chất lượng thơng tin kế tốn; 05 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn gồm: Mơi trường kiểm sốt, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm sốt, Thơng tin truyền thơng, Giám sát có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến hoạt động KSNB bệnh viện Chợ Rẫy Tức TT, DG, GS, MT, HD cao hoạt động KSNB bệnh viện Chợ Rẫy cao Trong nhân tố nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến hoạt động KSNB tại bệnh viện Chợ Rẫy Thông tin truyền thông ( = 0.724), tiếp đến nhân tố Giám sát ( = 0.298), hoạt động kiểm sốt ( = 0.251), Mơi trường kiểm sốt ( = 0.202), cuối đánh giá rủi ro( = 0.191) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy Tuy nhiên, nghiên cứu thực nhóm mẫu, chưa đại diện hết cho tất cán nhân viên bệnh viện, nhiều hạn chế thời gian, số lượng mẫu nhỏ nên hạn chế tính tổng quát cao đề tài Vì hướng nghiên cứu cho đề tài mà tác giả lựa chọn nghiên cứu kiểm soát nội theo hướng dẫn INTOSAI năm 2004; thông qua khảo sát vấn trực tiếp, tác giả phân tích đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy với nhiều hoạt động hiệu tồn số hạn chế cần khắc phục Từ tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy Những giải pháp khơng chi tiết cho hoạt động đơn vị góp phần làm cho hệ thống kiểm sốt nội hoạt động hiệu ABSTRACT In any organization, unity and common conflict of interests - private interests of employers and employees are always exist in parallel If there is no internal control system, how workers not because of its own interests which damage to the common interests of the entire organization of labor user? How to manage risks? How can swear decentralization, delegate, communicate to subordinates correctly, science, not just rely on trust sentiment? An internal control system will bring strong benefits to organizations such as an effective management tool to help the leaders could know inefficiencies occur at specific stages and the its cause from which will contribute to the success of the unit, making the unit is growing and can avoid the risks that may occur Therefore, there was no little research on this issue both at home and around the world However, the former subject matter mainly revolve around research quality of accounting information in the enterprise, while at the unit in general and the health units in particular is very limited In this study, the author's aim is to study the factors that affect the internal control system as well as assessing the current situation of the internal control system identified certain indicators measuring the test Control, raises the limitations of internal control system at Cho Ray Hospital From the findings, propose some suggestions oriented improvement of internal control system at Cho Ray hospital in the future This study will answer the question: "What standards is the scale of internal control activities?" "The factors affecting the operation of internal control?" And "The extent of the impact this factor to the operation of internal control at Cho Ray hospital? " Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject, the author initially formed the scale quality of accounting information; 05 factors that affect the quality of accounting information including Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, Monitoring has influence proportional to activity in disease PHỤ LỤC 4.8 a Rotated Component Matrix D G D G D G D G D G D G 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 T T5 0.6 0.8 2 T T4 0.6 0.7 T T1 0.7 T T3 0.7 0.6 M T3 0.8 G S5 0.8 G S1 0.8 G S4 G S2 0.7 0.7 0.7 0.7 H D3 0.7 G S3 H 0.6 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 4.9 Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy PHỤ LỤC 4.9 Factor Analysis Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 675 74.885 df Sig .000 Communalities I E n x K S N B 1 0 624 631 712 K S Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained I n % C C o m T o Ex tra cti on % C o u ou T fm o f m 1 6 6 5 83 5 8 3 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a C o K S N B 844 794 790 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC 4.10 Regression REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KSNB /METHOD=ENTER TT GS MT DG HD /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) Descriptive Statistics Mean Std Deviation N KSN 3.589 6569 116 TT 3.521 6033 116 GS 3.626 7569 116 MT 3.760 6341 116 DG 3.758 6367 116 HD 3.233 7506 116 B Correlations K S P e a r N 0 s o n K S 7 T G M D H T S T G D 7 9 1 0 2 - - PHỤ LỤC 4.11a Model Summary S t A d R d M o j R S u E q s r Chang e R S i g D S F u q d d F r u C f f a h b i C 51 75 07 17 7 a Predictors: (Constant), HD, TT, GS, DG, MT 7 b Dependent Variable: KSNB PHỤ LỤC 4.11b ANOVA a S M M u d e F S od m f a i n 35 5 R 51 e b g 20 128 r a Dependent Variable: KSNB b Predictors: (Constant), HD, TT, GS, DG, MT b PHỤ LỤC 4.12 Coefficients S t U n s t M od ( C o n a n d Tol C o l l B t B t Se e i r d - 42 5 05 04 5 724 298 0 V I 202 t a 191 1 n 251 0 t a Dependent Variable: KSNB s a PHỤ LỤC 4.13 Residuals Statistics S P r e d i c t e d M M Mt i a e d 53 05 38 49 11 N 1 1 - 80 V 10 a Dependent Variable: KSNB a PHỤ LỤC 4.14 PHỤ LỤC 4.15 PHỤ LỤC 4.16 ... đến hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy - Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy, xác định tiêu đo lường kiểm soát - Nêu lên hạn chế hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Chợ. .. nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội xác định tiêu đo lường kiểm soát, nêu lên hạn chế hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy Từ kết nghiên cứu,... thực trạng hệ thống kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy với nhiều hoạt động hiệu tồn số hạn chế cần khắc phục Từ tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bệnh viện Chợ Rẫy Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện chợ rẫy , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại bệnh viện chợ rẫy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay