Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh

152 13 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ HUỲNH DỊ THẢO HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên nghành: KẾ TOÁN Mã nghành: 60340301 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Tháng năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỖ HUỲNH DỊ THẢO HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên nghành: KẾ TOÁN Mã nghành: 60340301 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG CƠNG GIA KHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Tháng năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: TS Hồng Cơng Gia Khánh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 25 Tháng 07 Năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn gồm: T T 1P G C h 2T S Phản biện 3P G Phản biện 4T S U 5T S U viê Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn PGS TS PHAN ĐÌNH NGUYÊN T R Ư Ờ C Ộ N G TP.HC M, NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: ĐỖ HUỲNH DỊ THẢO Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 10 / 08 / 1987 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: MSHV: 1341850046 Kế toán I-Tên đề tài: Hoàn thiện hệ thống KSNB DNVVN Tp Hồ Chí Minh II-Nhiệm vụ nội dung: - Thực nghiên cứu tiêu chí đánh giá thực trạng HTKSNB DNVVN Tp.HCM - Thu thập xử lý số liệu nhân tố với 100 doanh nghiệp xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến nhân tố cấu thành nên HTKSNB - Đề xuất số giải pháp xây dựng HTKSNB DNVVN Tp.HCM, giúp cho doanh nghiệp bảo vệ tài sản tránh rủi ro tiềm ẩn kinh doanh III-Ngày giao nhiệm vụ: Ngày 18 / 08 / 2014 IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Ngày 29 / 06 / 2015 V-Cán hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH C Á N B Ộ H Ư Ớ N G D Ẫ N (Họ tên chữ ký) KHO A QUẢ N LÝ CHU YÊN NGÀ NH ( H ọ t ê n v c h ữ k ý ) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu Luận văn tơi tìm hiểu, phân tích chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc công bố theo quy định Học viên thực Luận văn Đỗ Huỳnh Dị Thảo ii LỜI CẢM ƠN Được khuyến khích tạo điều kiện Cơng ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh việc học tập nâng cao trình độ, tơi theo học khóa đào tạo chương trình cao học chun ngành Kế Tốn khóa 13 (2013 – 2015) trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Để có luận văn này, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, người trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực Xin cảm ơn lời góp ý hữu ích chân thành Thầy, nhờ mà luận văn tơi hồn thành Cảm ơn Quý Thầy Cô, Ban giám hiệu trường Đại học Cơng nghệ, Lãnh đạo phòng Trả thưởng - Cơng ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh, bạn lớp 13SKT11 truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ nhiệt tình đồng hành tơi suốt q trình học tập làm luận văn cuối khóa Sau cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc đến gia đình, Bố Mẹ hy sinh, giúp đỡ tạo điều kiện để tơi theo học hồn tất chương trình Luận văn chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng Quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn Đố Huỳnh Dị Thảo TÓM TẮT Một hệ thống KSNB doanh nghiệp khơng vấn đề xa lạ hay mẻ doanh nghiệp nước Tuy nhiên để xây dựng phát huy hết ưu điểm hệ thống lại việc hoàn toàn khác, doanh nghiệp cần hiểu rõ cách thức xây dựng vận dụng hệ thống KSNB cách hữu hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có 151.854 doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động môi trường thuật lợi để tiến hành khảo sát nghiên cứu vấn đề Đó lý tơi chọn đề tài “Hồn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh” Trên sở kế thừa nghiên cứu công bố, tiếp tục sâu vào nghiên cứu HTKSNB cho DNVVN Tp.HCM với điểm đề tài sau: - Tập trung nghiên cứu HTKSNB cho DNVVN Tp.HCM - Tìm hiểu đặc điểm DNVVN thực trạng tổ chức công tác kế toán đối tượng nghiên cứu - Trên sở hệ thống hóa vấn đề lý luận có liên quan đến kết hợp với nghiên cứu thực trạng để gợi ý thiết lập HTKSNB cho DNVVN Mơ hình xây dựng theo hướng tích hợp kế tốn tài kế tốn quản trị, từ tổ chức lại tồn nội dung lại máy kế tốn, cách thức thực hiện, kiểm soát hệ thống đều gắn kết chặt chẽ, thống với định hướng Nghiên cứu thực thông qua việc khảo sát vấn trực tiếp với kế toán trưởng, nhân viên kế toán, giám đốc làm việc DNVVN thông qua bảng câu hỏi thiết kế sẵn Tác giả sử dụng phần mềm Excel SPSS 20.0 để xử lý số liệu, từ so sánh, phân tích, đánh giá ưu điểm hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế Kết phân tích hồi quy đa biến xác định hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa Tp.HCM chịu ảnh hưởng nhân tố gồm: Mơi trường kiểm sốt, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm sốt, thơng tin truyền thơng, giám sát Trong đó, “Hoạt động kiểm sốt” nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất, nhân tố: Giám sát, Mơi trường kiểm sốt, Thơng tin truyền thông, Đánh giá rủi ro đạt mục tiêu đề tìm hiểu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống KSNB DNNVV TP.HCM : Nghiên cứu dừng lại số mẫu hạn chế khơng thể tổng hợp cho tồn DNNVV TP.HCM Do đó, hướng nghiên cứu nên mở rộng thêm mẫu khảo sát để kết nghiên cứu có ý nghĩa Sự khó khăn việc thu thập liệu DN Vì vấn đề bảo mật thờ phận người vấn trả lời ảnh hưởng đến kết nghiên cứu Nghiên cứu tiếp cận hệ thống KSNB theo phận cấu thành dựa báo cáo COSO 2013 mà khơng tiếp cận theo chu trình q trình sản xuất kinh doanh nên số liệu nghiên cứu thể góc nhìn chung, khái qt Do đó, giải pháp tác giả đưa mang tính khái qt mà khơng cụ thể, chi tiết Trong tương lai, hướng nghiên cứu sâu vào số chu trình quan trọng DNNVV ABSTRACT An enterprise internal control system is not a new and uncommon terminology in business Furthermore, to develop and utilise the system with all its advantages is not simple Companies have to master how to build up and operate the system at its bests There are 151,854 small and medium-sized enterprises (SMEs) in Ho Chi Minh City, which can be a resourceful data to study the current internal control system performance This is the reason why I select the topic “Improving internal control system of small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh city.” With reference to published researches, may I continue to further study the internal control system of SMEs in Ho Chi Minh city for below aims: - Focus research on internal control system of SMEs in Ho Chi Minh city; - Study profiles of SMEs and their accounting systems; - To the extent of synthesizing literature and current performance, the thesis will aim to propose recommendations on establishing internal control system for SMEs: the model will be mixed between financial and administrative accounting; and restructuring, operating and controlling accounting system will be well-established to this strategy Research primary data is collected by questionnaires completed by chief accountants, accountants, and directors from the researched enterprises Excel and SPSS 20.0 are used to analyze data to assess advantages and disadvantages of the system Multiple regression assessment results in that SMEs’ internal control system is influenced by five factors: controlling environment, risk assessment, controlling activities, communications, and supervision In fact, “controlling activities” is the most impactful factor; while supervision, controlling environment, communications and risk assessment have lesser importance respectively S Cố t y / C C t y 38 39 40 C t y Q (8 48) v n (8 48) v n (8 48) 38 v n (8 48) n n v n C 41 C t y C P C0 t / y 42 y 43 46 (8 48) a v n (8 B 48) n T N H H X â y / C ty T N L ô C 21 CP 44 45 B / I I C S t ố y , 99 22 24 c o m v n y@v (8 4- n 8) n i.co (8 4- m 8) v C h 47 t y n T g L 48 Ct ô y 6, C Đ P C 49 t y A 50 C t B y -9 C 51 ty C p Cty 52 T N H H T H 53 ổ a n i g B C 54 t y T C 55 t y C V P C 56 t y C N a la (8 ng 4- n 8) uo (8 48) c o m sa (8 ig 4o 8) nf (8 48) v n (8 n 4- n 8) 38 ail.co (8 4- m 8) (8 c 4- o 8) m th (8 u 4- d 8) uc (8 m 4- v 8) n (8 48) m v n ( A - C 57 ô n g C 58 ty C P b P i C 63 59 t B y ùi T C 62 ty 63 64 65 66 c o m (8 n 4- 8) (8 48) V õ C 60 t y C3 t y– C1 61 (8 48) n n C t y T N H (8 48) v n (8 48) N co m (8 4A 8) 38 @hcm (8 4- f - 8) p t C t y C t y / C t y h cr v (8 h 4- co 8) m 35 S ố (8 h 4- v 8) n 37 67 C t y C P C 68 t y T C 69 t y C P 70 71 72 8 (8 co 4- m 8) 35 L ô , (8 48) c o m T ầ n (8 g 48) , S C ố t y C t y / C t y B t (8 h 4- a 8) n m (8 a 48) il c L C om 73 ty ô (8 6- 4C 8- 8) P C t y N g D Ct 75 y / C 74 o h t.v n m (8 i 4- n 8) h 35 ya (8 h 48) o o c o m C 76 t y B / T C 77 ty T / N 78 80 81 C t y N g C u P y C t y L C t y / C C 82 ty C K P i B n ệ Cty 83 C P N g M u a a c ua ( 4 C t (8 y 4B 8) 54 79 (8 m 4- v 8) n c o m e t i c s (8 4- c 8) o m 74 ic.vn (8 48) c (8 48) (8 48) (8 48) o m v c o m n v n 84 Ct y T N H 85 86 K h u C ô n g C t N y g T u C t y T B C2 CP TI T E h K h u Cty 88 C T ô N n H g H N 87 Qu 89 ỹ T í @hc (8 m 48) v n n v ong (8 @ 48) g ant (8 4- h 8) i e (8 48) 38 (8 48) v n n n v n (8 @ 4g 8) C ientie 90 t (8 n y T 8) v T ô 37 91 (8 c t Ư 4- o u 8) m L 92 C t y 1/ m (8 4- a 8) il Q 10 , 93 T C ầ t n y g C com (8 v 48) n 94 C t y C T r C 95 t y T A N 96 g â n (8 48) 39 c o m roup (8 , 4c H 8) 38 o C t y C 99 ty C P B a 0 kha (8 n 48) h C oa@ya (8 t h 48 y o Đ 8) o ộ 97 98 mail (8 4- c 8) o m K h u C ô n g (8 48) 8 C yfoods t c y / o m C n v n PHỤ LỤC 12 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ I Vai trò DNNVV Theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 định nghĩa Doanh nghiệp vừa nhỏ sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật chia thành cấp: Nhỏ, vừa theo quy mô nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên cụ thể sau: Tiêu chuẩn doanh nghiệp vừa nhỏ theo nghị định 56 Q u Tổn y mg ô 20 t N ỷ ô 220 D o D o Tổn S S ố g ố T T D ừ D t iT T t C ỷ ô 310 i ừ t T T D t T ỷ ới t h Thành phố Hồ Chí Minh có 151.854 doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) hoạt động, chiếm tỷ lệ khoảng 96% (nguồn: Báo điện tử Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – VGPNEWS, năm 2013) Điều cho thấy vai trò DNVVN chiếm vị trí quan trọng phận khơng thể thiếu kinh tế quốc dân Tp.HCM, góp phần thực thành cơng q trình cơng nghiệp hóa đại hóa chung đất nước Hệ thống KSNB (HTKSNB) công cụ quản lý hữu hiệu hiệu nguồn lực kinh tế doanh nghiệp như: người; tài sản; vốn; … góp phần hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trình sản xuất kinh doanh làm tăng mức độ báo cáo tài đảm bảo mục tiêu đề với hiệu cao Có thể khái qt vai trò DNVVN nước ta sau: Vai trò phát triển kinh tế: Do chiếm tỷ trọng lớn tổng số doanh nghiệp nên khối lượng lớn giá trị gia tăng tổng sản phẩm quốc dân tạo từ doanh nghiệp Ở Tp.HCM đóng góp tăng trưởng kinh tế DNVVN lên đến 44% vào năm 2013 Đồng thời, hệ thống DNVVN thu hút lực lượng lao động đáng kể khắp miền đất nước góp phần phát triển kinh tế Một điều hầu hết doanh nghiệp lớn có xuất phát điểm DNVVN Vai trò ổn định kinh tế: DNVVN có vai trò mạnh mẽ cung ứng thêm nhiều hàng hóa dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường mà doanh nghiệp lớn khơng đáp ứng đầy đủ Thúc đẩy tính động kinh tế: Xuất phát từ đặc điểm DNVVN quy hoạt động nhỏ nên xét khía cạnh lý thuyết doanh nghiệp dễ điểu chỉnh hoạt động (như thay đổi mặt hàng kinh doanh) theo biến động kinh tế Ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng: Với đặc điểm DNVVN thường sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa nên nhóm doanh nghiệp tạo thành ngành cơng nghiệp phụ trợ quan trọng để doanh nghiệp lớn hồn thiện sản phẩm Vai trò chủ đạo kinh tế địa phương: Ở Tp.HCM phần lớn doanh nghiệp lớn tập trung trung tâm kinh tế lớn loại hình DNVVN lại có mặt khắp địa phương góp phần quan trọng vào thu ngân sách, vào sản lượng tạo công ăn việc làm địa phương Hơn nữa, DNVVN phát triển giúp địa phương khai thác mạnh đất đai, tài nguyên, lao động phục vụ phát triển kinh tế địa phương Vai trò giải vấn đề xã hội: Do len lỏi khắp quận huyện, hoạt động nhiều ngành nghề khác nên DNVVN với Nhà nước có đóng góp quan trọng vào việc giải vấn đề xã hội, bao gồm: giải việc làm cho người lao động, sử dụng lao động nhà, lao động thường xuyên hay lao động thời vụ; hạn chế tệ nạn, tiêu cực phát sinh việc làm; tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư; nâng cao vai trò người phụ nữ họ tham gia lao động doanh nghiệp,… II Đặc điểm họat động quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh Trong DNVVN doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ chiếm đại phận Hình thức sở hữu gồm hình thức sở hữu Nhà nước (rất ít), sở hữu tập thể (ít), sở hữu tư nhân (đại đa số) Về loại hình doanh nghiệp chủ yếu chủ yếu doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh DNVVN đa dạng tập trung chủ yếu lĩnh vực thương mại, dịch vụ Riêng lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ họat động theo phương thức thủ công, bán thủ công gia công Hiệu kinh doanh DNVVN thường không cao chịu áp lực cạnh tranh lớn nên tuổi thọ bình quân doanh nghiệp thường thấp Tuy nhiên, có số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản, may mặc có sản phẩm xuất với giá trị kinh tế cao Phần lớn DNVVN có lực tài kém, cơng nghệ thiết bị lạc hậu, chủ yếu sử dụng lao động thủ công Sản phẩm họ thường tiêu thụ thị trường nội địa, sức cạnh tranh yếu Trình độ hiệu quản lý thấp, DNVVN thường quản lý theo kiểu gia đình mang nặng tính kinh nghiệm Nhìn chung, hệ thống thơng tin HTKSNB doanh nghiệp yếu, phần lớn tập trung mục tiêu đối phó với quan thuế phục vụ cho mục tiêu quản lý, điều hành họat động doanh nghiệp Lao động DNVVN thường chưa qua trường lớp đào tạo nên tay nghề thấp Hầu hết DNNVV hoạt động độc lập, việc liên doanh liên kết hạn chế có nhiều khó khăn III Các khó khăn thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay, DNVVN Tp.HCM gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi có nỗ lực từ phía quan Nhà nước Cụ thể so với thành phần kinh tế khác doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngồi quốc doanh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước lĩnh vực đất đai, mặt sản xuất, vay vốn tín dụng,… DNVVN chưa đối xử cơng Chính vậy, DNVVN cần phát huy tính động Nhà nước cần có sách hỗ trợ thật nhiều để huy động tối đa nguồn lực cho sản xuất Với việc kinh tế Việt Nam nói chung ngày gia nhập mạnh mẽ vào thị trường giới, hội mang lại cho DNVVN vô lớn thách thức đặt không nhỏ, đặc biệt tính cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngày khốc liệt Chính vậy, mà DNVVN cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện vốn, kỹ thuật, công nghệ, tri thức quản lý thị trường nhằm tận dụng hội đối phó với thách thức Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần quan tâm đến ảnh hưởng môi trường pháp lý, hệ thống pháp lý Việt Nam nhiều hạn chế, mang nặng tính hình thức chủ quan Cũng môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh nước ta chứa đựng nhiều khiếm khuyết khiến DNVVN phải tìm phương cách thích ứng Do phần lớn DNVVN Tp.HCM xuất phát từ tập qn kinh doanh mang nặng tính gia đình, nhà quản trị khơng có kiến thức quản trị, việc điều hành hoạt động kinh doanh tập trung chủ yếu tay vài nhân có quan hệ huyết thống, tính đa nghi tồn tại, nhiều DNVVN Tp.HCM chưa có tầm nhìn, chiến lược dài hạn dẫn đến tính bền vững hoạt động kinh doanh không cao Hoạt động DNVVN chủ yếu chủ sở hữu – nhà quản trị điều hành theo kinh nghiệm Đây rào cản lớn mà DNVVN phải đương đầu trình phát triển lâu dài Bắt đầu từ khủng hoảng tài kinh tế giới 2008 kéo dài với bất ổn trị nhiều quốc gia giới tác động mạnh mẽ đến kinh tế giới Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng Điều khiến hoạt động DNVVN bị tác động xấu yếu tố bất ổn lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đối, thuế, sách hỗ trợ nhà nước, nhà đầu tư nước ngồi tìm cách thâu tóm DNVVN có thương hiệu mạnh … Nếu tình trạng tiếp tục kéo dài chắn họat động kinh doanh DNVVN bị ảnh hưởng xấu gây hậu nặng nề IV Các quy định pháp lý liên quan đến tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh Luật kế tốn: Luật kế toán Việt Nam số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 Quốc hội thơng qua có hiệu lực từ ngày 01/04/2004 Đây văn pháp lý cao chi phối đến nội dung cơng tác kế tốn, tổ chức cơng tác kế toán, người làm kế toán hoạt động nghề nghiệp kế toán Đối tượng áp dụng Luật kế toán doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật Việt Nam chắn DNNVV Tp.HCMsẽ chịu chi phối Luật Theo Luật kế toán, nội dung liên quan đến tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp quy định bao gồm: chứng từ kế toán; tài khoản kế toán; sổ kế toán; báo cáo tài chính; kiểm tra kế tốn; kiểm kê tài sản; bảo quản; lưu trữ tài liệu kế toán; cơng việc kế tốn trường hợp đơn vị kế tốn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, phá sản; tổ chức máy kế toán người làm kế toán Hiện nay, môi trường kinh doanh thay đổi nhiều xuất phát từ phát triển hội nhập sâu rộng kinh tế Việt Nam nên xuất số quy định Luật kế tốn khơng phù hợp Các nội dung cụ thể cần điều chỉnh, bổ sung hay loại bỏ Luật kế toán trình bày cụ thể chương Chuẩn mực kế toán: Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bắt đầu ban hành từ 2001, trải qua đợt ban hành ban hành 26 chuẩn mực Chuẩn mực kế toán gồm nguyên tắc, phương pháp kế toán để ghi sổ kế tốn lập báo cáo tài doanh nghiệp (Luật kế toán, 2003, điều 4) VAS nghiên cứu ban hành dựa sở chuẩn mực kế toán quốc tế, Luật kế toán gắn liền với điều kiện hoạt động doanh nghiệp lớn Đối với DNVVN nhiều nội dung chuẩn mực vượt tầm hoạt động trình độ chuyên mơn u cầu cung cấp thơng tin Chính mà Bộ tài có văn giới hạn phạm vi áp dụng VAS DNVVN để phủ hợp với đặc điểm điều kiện hoạt động kinh doanh, u cầu thơng tin trình độ quản lý Chế độ kế toán: quy định hướng dẫn kế toán lĩnh vực số công việc cụ thể quan quản lý nhà nước kế toán tổ chức quan quản lý nhà nước kế toán ủy quyền ban hành (Luật kế toán, 2003, điều 4) Đối với DNNVV, việc tổ chức, thực hệ thống kế toán phải tuẩn thủ theo chế độ kế toán ban hành theo định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 Sau giới thiệu sơ lược nội dung chế độ: Quy định chung: Trình bày quy định phạm vi áp dụng chế độ, chuẩn mực kế toán áp dụng số nội dung quy định Luật kế toán Hệ thống tài khoản kế toán: Quy định cần thiết áp dụng hệ thống tài khoản kế toán, liệt kê danh mục hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản gồm 10 loại tài khoản với 51 tài khoản cấp 1, 62 tài khoản cấp 2, tài khoản cấp tài khoản bảng Quy định nội dung, kết cấu phương pháp ghi chép tài khoản kế toán Hệ thống BCTC: Quy định cụ thể mục đích lập BCTC; đối tượng áp dụng; hệ thống BCTC; trách nhiệm, thời hạn lập gửi BCTC Danh mục BCTC bắt buộc lập gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, thuyết minh BCTC Bảng cân đối tài khoản yêu cầu bắt buộc lập để gửi quan thuế quy định nội dung, phương pháp lập BCTC Chế độ chứng từ kế toán: Quy định khái niệm, hoạt động vần lập chứng từ kế toán, mẫu chứng từ theo năm tiêu, yếu tố mà chứng từ kế toán cần có; quy định lập, hủy chứng từ kế tốn quy định khác cụ thể Luật kế toán Liệt kê danh mục chứng từ kế toán gồm chứng từ lao động tiền lương, chứng từ hàng tồn kho, chứng từ bán hàng, chứng từ tiền tệ chứng từ tài sản cố định Bên cạnh đó, chế độ liệt kê số chứng từ theo văn pháp luật khác quy định nội dung, phương pháp ghi chép chứng từ kế toán Chế độ sổ kế toán: Quy định khái niệm, loại sổ kế toán, trách nhiệm người giữ ghi sổ kế tốn, sửa sổ kế tốn tình ghi sổ kế tốn tay máy vi tính, thời gian lưu trữ tài liệu kế toán Đưa năm hình thức sổ kế tốn gồm nhật ký chung, nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ, kế toán máy vi tính quy định trình tự ghi sổ hình thức Ngồi văn pháp lý nên trên, Bộ tài ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán ... nội doanh nghiệp nhỏ vừa Thành phố Hồ Chí Minh; - Nghiên cứu đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội - Khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa. .. kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM? - Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ. .. luận hệ thống kiểm soát nội đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa TP.HCM 9 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay