Lựa chọn chính sách kế toán nhằm thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

107 11 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HOÀNG HẢI YẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN NHẰM THỰC HIỆN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HOÀNG HẢI YẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TỐN NHẰM THỰC HIỆN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN TRONG CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ VĂN NHỊ TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học : PGS.TS VÕ VĂN NHỊ Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 24 tháng 09 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Dương Thị Mai Hà Trâm Phản biện PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội Ủy viên TS Hà Văn Dũng Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên : HOÀNG HẢI YẾN Ngày, tháng, năm sinh : 15/10/1986 Giới tính: Nữ Nơi sinh: Quảng Bình Chun ngành : Kế tốn MSHV: 1341850084 ITên đề tài: “Lựa chọn sách kế toán nhằm thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty cổ phần niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam” IINhiệm vụ nội dung Hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm lý luận sách kế tốn điều chỉnh lợi nhuận Tổng kết mơ hình lý thuyết chứng thực nghiệm yếu tố liên quan đến lựa chọn sách kế tốn nhằm thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận Phân tích thực trạng điều chỉnh lợi nhuận công ty cổ phần niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam; nhận diện yếu tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận thơng qua lựa chọn sách kế tốn; Phân tích, đánh giá, luận giải thơng qua xây dựng mơ hình biểu diễn mối quan hệ yếu tố lựa chọn sách kế tốn để thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty cổ phần niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam Từ kết nghiên cứu, tác giả cung cấp thêm góc nhìn cụ thể việc nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty cổ phần niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam Thơng qua kết nghiên cứu, tác giả đưa giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng điều chỉnh lợi nhuận, nâng cao chất lượng thông tin Báo cáo tài chỉnh công ty niêm yết : 20/08/2015 III- Ngày giao nhiệm vụ IV- Ngày hoàn thành nhiệm vVụ- Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS VÕ VĂN NHỊ : 20/07/2016 : PGS TS VÕ VĂN NHỊ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH [i] LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Lựa chọn sách kế tốn nhằm thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty cổ phần niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu Các số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2016 Học viên thực Luận văn Hoàng Hải Yến [ii] LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: PGS.TS Võ Văn Nhị – thầy trực tiếp nhiệt tình hướng dẫn suốt q trình hồn thành luận văn Hội đồng khoa học – Viện đào tạo sau đại học trường Đại học Công nghệ TP HCM nhận xét góp ý quý báu để luận văn hoàn chỉnh Ban giám hiệu tạo môi trường học tập tốt nhất, quý thầy cô nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn truyền đạt kiến thức quý báu đến học viên Các anh chị học viên lớp cao học Kế tốn nhiệt tình hỗ trợ, góp ý giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập nghiên cứu Gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, ủng hộ, tạo điều kiện để tơi hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cám ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2016 Học viên thực Luận văn Hoàng Hải Yến [iii] TÓM TẮT Nội dung nghiên cứu luận văn đề cập đến lựa chọn sách kế toán nhằm thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Dựa quan điểm lý thuyết người đại diện, lý thuyết thông tin bất cân xứng lý thuyết kế tốn thực chứng, tác giả tìm động nhà quản trị việc lựa chọn sách kế toán nhằm thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận Tổng quan tài liệu nghiên cứu nước nước ngồi tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu, vận dụng kết hợp mơ hình ước lượng OLS; thu thập, xử lý liệu ban đầu Báo cáo tài kiểm tốn 94 cơng ty niêm yết giai đoạn 2013-2015 Excel, sử dụng phần mềm STATA để phân tích mối tương quan lựa chọn sách kế tốn hành vi điều chỉnh lợi nhuận nhà quản trị Kết hồi quy cho thấy mơ hình phù hợp với số liệu thực tế, biến lựa chọn có ý nghĩa thống Các sách kế tốn nhà quản trị quan tâm lựa chọn nhằm thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết gồm có (1) Lựa chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ; (2) Lựa chọn sách ghi nhận khoản dự phòng Ngồi ra, kết nghiên cứu rằng, hành vi điều chỉnh lợi nhuận chịu tác động khả sinh lời(ROA) chất lượng kiểm tốn cơng ty kiểm tốn Từ khóa: Chính sách kế tốn, điều chỉnh lợi nhuận [4] ABSTRACT The thesis’s research content refers to the accounting policies selection that administrator perform the actions to adjust profit of companies who listed on the Vietnam’ stock market Based on the representation Agency Theory, Asymmetric Information Theory, and Positive Accounting Theory, author find out the motives of administrators in selecting the accounting policies to earning management The author have proposed the research scheme since reviewing of domestic and international studies, by applying the integrated estimated OLS model; Collecting, processing the initial data in audited financial statements that came from 94 listed companies from 2013 to 2015 by using Excel, STATA software to analyse the relationship between the selecting of accounting policies and the actions of administrors’ adjusted profit The regression results show that the model fit the actual data, the selected variables have statistical significant The accounting policies that were selected by administrators to perform the actions of earning management in the listed companies, including: (1) Selecting of Fixed assets depreciation exiled method; (2) Selecting of recognition policy of reserves Furthermore, this research investigated that behavior of this profit adjustment was affected by return on asset(ROA) and audit quality of audit firms Keywords: Accounting Policies , Earning Management ies, [5] MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ x PHẦN MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề nghiên cứu 2.Mục tiêu nghiên cứu 2.1.Mục tiêu tổng quát 2.2.Mục tiêu cụ thể 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu 3.2.Phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Những đóng góp Luận văn 6.Kết cấu Luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1.Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước 1.2.Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước 10 1.3.Nhận xét đưa khe hổng 11 TÓM TẮT CHƯƠNG 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14 2.1.Chính sách kế tốn 14 2.1.1.Chính sách kế tốn ghi nhận doanh thu 15 2.1.2.Chính sách kế toán ghi nhận đánh giá chi phí khấu hao TSCĐ 16 2.1.3.Chính sách kế toán liên quan đến xác định giá vốn hàng xuất kho 17 [6] 2.1.4.Chính sách kế tốn ghi nhận chi phí trả trước 19 2.1.5.Chính sách kế tốn trích lập chi phí dự phòng 20 2.1.6.Chính sách kế tốn ghi nhận chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 21 2.2.Điều chỉnh lợi nhuận mối quan hệ sách kế tốn điều chỉnh lợi nhuận 22 2.2.1.Điều chỉnh lợi nhuận: 22 2.2.1.1.Khái niệm điều chỉnh lợi nhuận 22 2.2.1.2.Mục đích động điều chỉnh lợi nhuận 23 2.2.1.3.Phương thức thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận 25 2.2.1.4.Cơ sở việc điều chỉnh lợi nhuận 28 2.2.1.5.Nhận diện điều chỉnh lợi nhuận 29 2.2.2.Mối quan hệ lựa chọn sách kế tốn điều chỉnh lợi nhuận 31 2.3.Các lý thuyết liên quan 32 2.3.1.Lý thuyết đại diện (Agency Theory) 32 2.3.2.Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymetric information Theory) 32 2.3.3.Lý thuyết kế toán thực chứng (Positive Accounting Theory) 32 TÓM TẮT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1.Quy trình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 35 3.1.1.Quy trình nghiên cứu 35 3.1.2.Phương pháp nghiên cứu: 37 3.2.Dữ liệu nghiên cứu 37 3.3.Giả thuyết nghiên cứu mô hình nghiên cứu 39 3.3.1.Giả thuyết nghiên cứu 39 3.3.2.Mơ hình nghiên cứu 41 TÓM TẮT CHƯƠNG 45 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 46 4.1.Kết nghiên cứu định tính 46 TIẾNG ANH [17] Akerlof, George A (1970) The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism, Quarterly Journal of Economics, Vol 84, No 3, pp 488–500 [18] Alciatore, Mimi, Peter Easton, and Nasser Spear 2000 Accounting for the impairment of long-lived assets: Evidence from the petroleum industry Journal of Accounting and Economics, 29, (April): 151–172 [19] Ayres, Frances L 1994 Perceptions of earnings quality: What managers need to know Management ccounting, 75, (March): 27–29 [20] Bruns, William J and Kenneth A Merchant 1990 The dangerous morality of managing earnings Management Accounting, 72, (August): 22–25 [21] Bartov, Eli 1993 The timing of asset sales and earnings manipulation The Accounting Review, 68, (October): 840–855 [22] Bishop, Marguerite L and Elizabeth A Eccher 2000 Do markets remember accounting changes? An examination of subsequent years SRN.com/abstract=218448 [21] Bartov, Eli 1993 The timing of asset sales and earnings manipulation The Accounting Review, 68, (October): 840–855 [23] DeAngelo, Linda Elizabeth 1986 Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders The Accounting Review, 61, 3(July): 400–420 [24] Dechow, Patricia M and Richard Sloan 1991 Executive incentives and the horizon problem:An empirical investigation Journal of Accounting and Economics, 14, (March):51–89 [25] Dechow, Patricia, Richard Sloan, and Amy P Sweeney 1995 Detecting earnings management.The Accounting Review, 70, (April): 193–225 [26] Francis, Jere R and Dechun Wang 2004 Investor protection, auditor conservatism and earnings quality: Are big auditors conservative only in the United States? Working Paper, University of Toronto [27] Gunny, Katherine 2005 What are the consequences of real earnings management? SSRN.com/abstract=816025 [28] Hann, Rebecca, Yvonne Lu, and K.R Subramanyam 2007 Uniformity versus flexibility:Evidence from pricing of the pension obligation The Accounting Review, 82, (January):107–137 [29] Healy, Paul M 1985 The effect of bonus schemes on accounting decisions Journal of Accounting and Economics, 7, 1-3 (April): 85–107 [30] Hughes, Patricia J., Eduardo S Schwartz, and John Fellingham 1988 The LIFO/FIFO choice: An asymmetric information approach Journal of Accounting Research, 26, 3(Supplement): 41–63 [31] Joshua Ronen, Varda Yaari (2008), Earnings Management Emerging Insights in Theory, Practice, and Research Florida [32] Jones, Jennifer J 1991 Earnings management during import relief investigations Journal of Accounting Research, 29, (Autumn): 193–228 [33] Kothari, S.P., Andrew L Leone, and Charles E Wasley 2005 Performance matched discretionary accrual measures Journal of Accounting and Economics, 39, (February):163–197 [34] Meckling, William H and Jensen, Michael C., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure (July 1, 1976) Michael C Jensen, A THEORY OF THE FIRM: GOVERNANCE, RESIDUAL CLAIMS AND ORGANIZATIONAL FORMS, Harvard University Press, December 2000; Journal of Financial Economics (JFE), Vol 3, No 4, 1976 [35] Muller, Karl A 1999 An examination of the voluntary recognition of acquired brand names in the United Kingdom Journal of Accounting and Economics, 26, 1-3 (January):179–191 [36] Neill, John D., Susan G Pourciau, and Thomas F Schaefer 1995 Accounting method choice and IPO valuation Accounting Horizons, 9, (September): 68–80 [37] Schipper, K (1989), Commentary on earnings management, Accounting Horizons Vol 3, No.4, pp.91-102 [38] Scott, William R.(1997), Financial Accounting Theory, Second edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall [39] Watts,L & Zimmerman, J (1978),Toward A Positive Theory Of The Determination Of Accounting Standards, The Accounting Review, Vol.LIII, No.1, Jan [40] Aziatul Waznah Ghazali, Nur Aima Shafie, Zuraidah Mohd Sanusi (2015), “Earnings Management: An Analysis of Opportunistic Behaviour, Monitoring Mechanism and Financial Distress” [41] Archambeault, Deborah and Todd DeZoort 2001 Auditor opinion shopping and the audit committee: An analysis of suspicious auditor switches International Journal of Auditing 5, (March): 33–52 [42] Baber, William R., Patricia M Fairfield, and James A Haggard 1991 The effect of concern about reported income on discretionary spending decisions: The case of research and development The Accounting Review, 66, (October): 818–829 [43] Hansen, Gary S and Charles W Hill 1991 Are institutional investors myopic? A timeseries study of four technology-driven industries Strategic Management Journal, 12, 1(January): 1–16 [44] Yoon, S.,G.Miller and Jiraporn P.(2006), Cash from Operations and Earnings Management in Korea, Journal of International Financial Management and Accounting, pp 85-109 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT KHẢO SÁT S T M ã A A C G 3A B 4T B B B C E 7B B 8K T 9C C A 01 A C T D D 12 B C 31 D D 41 H I 15 D I 61 D N 71 D D 18 R T 92 D X 02 D 21 ZF GP 32 M H H 24 A A 52 H H 62 E L 27 H 82 L H P 93 H K 30 T B 13 K D S CHn ôn O Công H tH O Công NT O H OH Công CH N C ôCông N H C Công HN COH Công đồ CN H ôn N Công H CH N Công tCông N H C Công HN CH O Công tCông OH DIC N Công H nhHN Công cao O Công H C CO H ô OH Công CHN O Cô H ngH O Công tập O Công H Hac OH Công t H N Công tCông N H C N Công H CHN Công vận O Công H tCông O H KiO S T 3 43 53 63 73 83 94 04 14 24 34 54 64 74 84 95 05 15 25 35 45 65 75 85 96 06 16 26 36 46 56 76 S M ã L Công Hn 4L Lil N Công H 4L Lil N Công H L6 Lil CN H B ô L Công HN C Lic M COH A M ôCôn HN C OH M gCôn D M g HN H OH M Công H M Mi Công HN SN tập O Công H S OH P tCông D P tTổng HN PE công CO H G OH P ôCôn H N P gCông H L C P Công HN N CH O P Công OH PN tCông N PO C thiết H T N P ô Tổn H V gC N Q H N ôn Q C N H T ôCô R HN A O R ng Công H D nh O R Công H I Công CH O S C xCông OH S N SD Sô Công H D t H N S Công ES tCông HN OH SF C Công G t H N S Công IS tCông N H J C S Công HN R kO S T 79 07 17 27 37 47 57 67 87 98 08 18 28 38 48 58 68 78 09 19 29 39 49 59 69 79 89 19 M ã S SS SS Z T B T C T C T H T H T I T TJ K T N T R T R T S T S T T T TV X T Y V B V C V F V H V I V I V N V N V P V S V T V T S Công Hn tCông OH tCông HN C O Công H C OH Công tCông HN tCông OH tCông N H C Cô HN ng OH Côn gCông N H tCông HN C O Công H Tra O Công H cao O Công H th OH Công tCông HN C OH Công CH N Công tCôn HN gCông OH điện N Công H xCông HN C O Công H VĩH O Tập V O Côn H gTổng O H công OH Côn gCông HN Vạn O Côn H g OH Công C N Côn H gN PHỤ LỤC DỮ LIỆU EXCEL CHẠY STATA na y x x m - 11 202 0 0 02 .0 20 - - -0 20 0.- -0 -0 02 - 0.0 02 - 20 -0 - -0 20 -0 0.- -0 02 0 00 02 - 0 20 -0 -0 20 -0 -0 02 0.0 0 02 - 0 20 - 0 0.20 0 - 02 0 02 - 1.20 0.0 00 20 - 02 - 02 - 20 0.0 -1 20 0 -1 02 0 02 0 20 0 -0 20 0 -0 02 0 02 - .0 20 0.0 -0 x x x fir 3- 50 A m 0.0 0 C A 00 C A C -0 00 B -0 0B .0 B .0 00 B B C -0 0 B C -0 .00 0 31 C B 0 E B B E -0 0 B E -0 0 .0 00 K B 0 K B 0.- 00 B K T - 0 B .0 00 T B 00 T C C A -0 0 41 C A -0 0 .0 30 A C 0.- 20 A C A - 0 C 0.- 0 21 C A - 0 10 T C 0 T C T -0 .710 D 0.- E0 D C - 0 00 C D 01 0 C D D H -0 0 H B R I0 O 0 0 - 00 1 0 0 0 .0 0 1 - 00 1 0 0 .0 0 0 0 .0 0 0 .0 1 0 0 .0 0 0 202 0.0 02 20 20 - 02 0.0 02 - 20 0 20 02 02 20 - 20 -0 02 0 02 20 - 20 0.0 02 - 02 0.0 20 20 02 02 20 20 02 02 - 20 0.0 20 02 02 20 20 02 02 00 20 20 00 02 - 0 .2 -0 -0 .1 .0 0.1 - .0 0 -0 0 - 0 0 -0 -0 .3 0 -0 -0 .0 .1 -0 -0 .1 .1 -0 -0 0 .0 -0 0.0 - 0 0 -0 -0 .0 0 D 0 .0 00 H D 0 ID D I -8 0 D I -0 0 .0 00 ID 0.- 000 ID 0 D I -0 0 11 D N - 0 0 .0 00 N D 0 00 N D 0 D R -0 0 D R -0 .00 0.- 00 R D 0 0 T D 0 D T -0 0 D T -0 0 .0 10 X D 0 0 X D D X -0 0 D Z -0 0 .0 20 Z D 0.- 010 Z F 1 F P - 0 P -0 10 F .0 P G 0 0M G M -0 .00 G H M -0 0 .0 00 A H 0 00 A H 0 H A -0 0 H A -0 .20 0.- E00 A H 0 0 A H 0.- 0 H E E - 030 H 0 E H 0 L 0 0 - 00 0 .0 0 .0 0 .0 - 00 - 00 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2- 02 - 0 02 - 0 20 -0 -0 20 0.0 -0 02 - - 0.02 - - -0 20 0.0 -0 -0 20 - 0.0 -0 02 - 0 02 0.0 0 20 0 -0 20 - -0 02 00 0.02 0 - 20 - 0.20 0.0 - 02 - .2 02 0.- 20 00 -0 20 - - -0 02 0.- - 02 00 0.- 0.20 - 00 - 20 0.0 -0 02 0 02 - 0 20 -0 0.20 -0 - 02 - 02 - 20 -0 -0 20 0 -0 02 .0 02 0 20 -0 20 - -0 02 0.0 0 0 -0 0.-0 -0 -0 0 -0 0.0 - -0 -0 0 -0 -0 0.-0 -0 0 -0 -0 0 -0 0 -0 -0 0 00 00 .0 00 0 0 0 .0 00 .0 20 0 0 .0 00 .0 00 0 0 0 .0 00 .000 0 0 002 .0 00 .0 30 00 0 .000 00 0 0 .0 10 .0 00 0 0 .0 00 .0 10 0 0 .000 10 0 0 .010 .1 H L H L K B K B K B K D K D K D L 4L 4L L L 4L 4L L L 6L B L B L B L C L C L C M A M A M A M C M C M C M D M D M D M H M H M H M H M H M H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 - 000 0 .0 - 00 .0 0 .0 0 .0 0- 0 M 02 0 .0 00 S - M 02 - 0 - 0 S M N S 20 00 -0 -0 0 N S 20 0 0.- -0 .00 02 - - 0 10 S N 02 - 0.0 0 - 0 S P 0 P D 20 0.- -0 -0 0 P D 20 - 0 -0 -0 0 02 0.0 - - 0.- 00 D P 02 - 0 -0 0E P E 20 -0 -2 - -0 0 P P E 20 -0 -0 -0 0 02 .0 10 G - - P 02 0.0 0 - 0 G P P G 20 - -0 -0 0 P H 20 0.0 -0 -0 0 02 - .1 .000 H - P 02 0 - - 0 H P 1 P L 20 -0 -0 0.- 0 L 20 0.0 -0 - 0 10 P 02 - .0 L - P 02 - 0 - 0 N P N 20 2.2 -0 -0 10 P N 20 0 -0 -0 0 P 02 0 .0 00 O - P 02 0 0 - 0 O P 1 P O 20 - 0.- -0 0 P T 20 0.0 - -0 0 02 - .0 .0 00 T - P 02 0 - - 0 T P P V 20 -0 -0 -0 0 P V 20 0.0 0.- -0 0 02 - 0 - 00 V Q 02 - 0.- 0 0T Q 20 -0 - -0 0 T Q 11 R T 20 -0 -0 -0 0 02 0.0 0.- .0 10 A R 0 A 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 - -0 0000 .0 0 .0 2- 02 0.0 02 20 - -0 20 -0 -0 02 - 0 02 0.0 0 20 - -0 20 - 0 -0 02 - 0 02 0.0 0 20 0 0.20 0 - 02 0 02 0 20 0 -0 20 - -0 02 - 0 02 - 0 20 0.0 -0 20 - -0 02 0.0 0 02 - 20 - 0.0 -0 20 -0 -0 02 - - 02 0.0 - 0.20 -0 - 20 -0 -0 02 - 02 0 - 20 0.1 -0 20 - -0 02 - 02 - 0 20 -0 -1 20 -0 - 02 - 0.2 0 0 R .0 10 A R 0 0 D R 0 R D -0 0 R D -0 0 .0 00 IR .0 10 IR S I -0 0 0.- 0 S C - 0 00 C S 0 00 C S 0 S D -0 0 S D -0 0 0 00 D S 0 D S S D -0 0 0 S D 0 0 .0 00 E S 0 E S 0 S E -0 0 S G -0 0 .010 G S 0 0 G SI 0 SI C 0 0 SI C 0 0 .0 00 C S 0 0 R S 0 S R -0 0 S R -0 0 .0 10 S .0 10 S 1 S -0 0 11 S -0 0 .0 10 S 0 - 11 S T B -0 00 T B -0 0 T 0.- 000 B T 0 C 0 0 - 000 0 .0 0 .0 - 00 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 202 02 20 -0 20 -0 02 0.0 02 20 - 20 -0 02 02 0.20 00 20 - 02 0.02 - 20 -0 20 0.02 90 02 20 20 00 02 02 - 20 -0 20 -0 02 0.0 02 20 20 - 02 0.02 00 20 20 - 02 0.0 02 20 - 20 -0 02 0.0 2 .0 -0 -0 .1 .1 0.1 - .2 -1 -0 0 1 -0 -0 .1 .1 -0 -0 0 0 -0 -0 .0 .0 -0 0 - 0 0 -0 -0 .0 .0 0.0 - 0 -0 .0 0 T 0 .0 10 C T 0 0 C T 0.- 0 T C T C - 0 0 .0 20 C T 0.- 00 H T 0 T H - 0 T H -0 .00 0 20 H T 0 0 H T TI H -0 # 0 TI X -0 # 0 .0 00 X TI 0.- 00 X T 0 T J - 20 T J -0 0E0 .0 00 JT .0 00 K T 0.- 0 T K T K - 0 0 .0 00 N T 0 N T T N -0 0 T R -0 0 .040 R T 0 0 R T 0 T R -0 0 T R -0 0 .0 00 R T 0 0 S T 0 T S 0 0 T S -0 0 0.- 00 S T 0 0 S T 0 T S -0 0 T V -0 0 .0 10 V T 0 V 0 - 00 .0 - 00 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 2202 0 02 .2 20 - 0.20 0.0 - 02 02 20 - -0 20 -0 -0 02 - 09 02 - 0 20 0.0 -0 20 - -0 02 - 0 02 0.0 0 20 -0 20 -0 02 02 - .- 0.20 0.- 0- - 20 - 00 -0 02 0 0 02 - 0 20 0.0 -0 20 - -0 02 - 02 - 20 0.0 - -0 20 0.- -0 02 - 0- 02 0.- - 0 20 - -1 -0 20 -0 1.0 -0 02 - 02 0.- 20 00 -0 20 - -0 02 0.0 0 - 0T 0 0 X T 20 X T 0.- 0E0 T X Y - 0 00 T .0 Y T 0 00 Y V 3- 0 V B V B -0 - 070 B V 0 0 C V 0 V C -0 0 V C -0 0 .0 30 F V 0 0 F V V F -0 0 V H -0 0 .0 00 H V 0 0 H V 0 V I -0 0 0.- 0 V I - 0 00 IV .0 00 IV 0.- 0 V I I - 0 00 A .0 D A 0 0 D A B D -0 0 B C -0 0 .0 00 C B 0.- 00 C D D C - 0 0.- 0 D C - 0 10 C G 0 0T G T -0 0 G M T -0 .00 0 00 C M 0 C 0 0 .0 - -0 20 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 202 02 20 0.0 20 02 02 - 20 -0 20 0.0 02 - 02 0 20 20 02 - 02 20 0.0 20 02 02 20 20 - 02 0 00 .0 0 -0 0.1 0.1 - -0 -0 .1 0 -0 0 - 0 -0 -0 .1 .1 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 -0 -0 0 -0 -0 0 0.-0 0 -0 -0 0 0 .0 00 .0 00 0 0 0 .0 30 .0 40 0 00 0 10 0 0 .020 00 0 0 0 .0 00 0 0 0 0 .0 00 .0 M C M E M E M E N E N E N E T T T T V A V A V A V N V N V N V N V N V N V P V P V P 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 ... hưởng lựa chọn sách kế tốn nhằm thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận Phân tích thực trạng điều chỉnh lợi nhuận công ty cổ phần niêm yết sàn chứng khoán Vi t Nam; nhận diện hành vi điều chỉnh lợi nhuận. .. trường chứng khoán Vi t Nam 55 4.1.2.1.Biểu hành vi lựa chọn sách kế tốn nhằm điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khoán Vi t Nam 55 4.1.2.2 Nguyên nhân lựa chọn sách kế. .. quan thực trạng điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khoán Vi t Nam năm 2015 53 4.1.2.Nhận diện hành vi lựa chọn sách kế tốn nhằm điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn chính sách kế toán nhằm thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam , Lựa chọn chính sách kế toán nhằm thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay