Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên HOSE

158 8 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:41

1 NGUYỄN NHẤT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM NGUYỄN NHẤT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành : Kế tốn KHĨA 3013 - 2015 Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN NHẤT NAM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE LUẬN VĂN THẠC S Ĩ Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS: PHẠM NGỌC TỒN TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2015 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Phạm Ngọc Toàn………………………………… (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM ngày 19 tháng 04 năm 2015 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Nguyễn Thị Mỹ Linh Phản biện TS Nguyễn Ngọc Ảnh Phản biện TS Dương Thị Mai Hà Trâm TS Mai Đình Lâm Uỷ viên Uỷ viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Nhất Nam Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 20-08-1979 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Kế toán MSHV: 1341 850031 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thơng tin báo cáo tài công ty niêm yết HOSE II- Nhiệm vụ nội dung: Thực nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thơng tin BCTC DN niêm yết sàn chứng khốn TP.Hồ Chí Minh Nghiên cứu lý luận, đo lường, đưa giả thuyết xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thơng tin BCTC DN niêm yết HOSE Thu thập xử lý số liệu yếu tố năm 2013 Từ rút kết yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch TTBCTC Đề xuất số giải pháp hướng nghiên cứu cho luận văn III- Ngày giao nhiệm vụ: 18-08-2014 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 12-03-2015 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Phạm Ngọc Toàn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn ghi rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2015 Học viên thực Luận văn Nguyễn Nhất Nam LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Khoa Kế toán - Tài - Ngân hàng Trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh tổ chức tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tơi có hội học lớp Cao học kế toán niên khoá 2013 – 2015 trường Đồng thời xin chân thành cảm ơn đến tồn thể Q Thầy Cơ, người truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học cao học trường Đại học Cơng nghệ TP.Hồ Chí Minh Tôi vô biết ơn đến Thầy Phạm Ngọc Tồn, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình làm Luận văn Tơi xin cảm ơn Phòng Quản lý khoa học - Đào tạo sau ĐH tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt khóa học cao học kế tốn trường Tôi xin cảm ơn tất bạn đồng nghiệp, đồng môn lớp học chia sẻ kinh nghiệm học tập thực Luận văn Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi, người thân bên cạnh động viên hỗ trợ tinh thần cho suốt trình thực Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Nhất Nam TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm thực thực trạng công bố thông tin báo cáo tài yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết sàn GDCK TP.HCM (HOSE) Tác giả sử dụng số đo lường công bố thông tin mơ hình hồi quy để đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin báo cáo tài 166 doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE Kết phân tích cho thấy: (i) Mức độ công bố thông tin doanh nghiệp sàn HOSE không cao; (ii) yếu tố qui mơ, mức độ sinh lời, đòn bẩy tài chính, khả toán, hiệu sử dụng tài sản, thời gian niêm yết cơng ty kiểm tốn có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết Bên cạnh đó, số yếu tố có ý nghĩa nghiên cứu trước giới tỷ lệ sở hữu cổ đơng nước ngồi, yếu tố quản trị cơng ty, số công ty con, lĩnh vực kinh doanh, thị trường niêm yết tính phức tạp hoạt động kinh doanh không ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin công ty nghiên cứu ABSTRACT This paper studies the extent of disclosure and factors influencing the disclosure in the financial statements of listed company on HOSE Based on 166 companies listed on HOSE, the disclosure indexes and regression model are employed to measure the disclosure The results demonstrate that: (i) The extent of disclosure is not high; and (ii) the extent of disclosure is significantly influenced by size, profitability, financial leverage, liquidity, asset effectiveness, age and auditing companies Otherwise, such other factors as foreign shareholdings, firm management, number of subsidiaries, industry type, listed market and complexity of business identified in previous studies not affect the extent of disclosure MỤC LỤC Lời cam đoan iv Lời cảm ơn v Tóm tắt .vi PHẦN MỞ ĐẦU… …………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi……… 1.2 Các nghiên cứu nước 1.3 12 Các đóng góp luận văn KẾT LUẬN CHƯƠNG 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TTBCTC, MINH BẠCH TT BCTC 14 2.1 Tính minh bạch thơng tin BCTC 14 2.1.1 Tổng quan tính minh bạch thơng tin BCTC 14 2.1.1.1 14 Khái niệm 2.1.1.2 Tầm quan trọng minh bạch TTBCTC 16 2.1.1.3 Nội dung TTBCTC 18 2.1.2 Đo lường mức độ minh bạch TTBCTC 20 2.1.2.1 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ minh bạch TTBCTC 20 2.1.2.2 Đo lường mức độ minh bạch TTBCTC 23 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch TTBCTC CTNY 25 10 2.2.1 Tổng quan yếu tố 25 2.3 Lý thuyết liên quan đến tính minh bạch TTBCTC 27 2.3.1 Lý thuyết thơng tin hữu ích 27 2.3.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 29 100 72 Vay nợ ngắn hạn CĐKT 73 Chi tiết vay nợ ngắn hạn 74 Phải trả người bán 75 Chi tiết phải trả người bán 76 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 77 Chi tiết thuế khoản phải Nhà nước 78 Chi phí phải trả 79 Chi tiết chi phí phí phải trả TM-V-17 80 Chi tiết chi phí phải trả, phải nộp khác TM-V-18 81 Nợ dài hạn 82 Chi tiết phải trả dài hạn nội TM-V-19 83 Chi tiết vay dài hạn TM-V-20 84 Chi tiết nợ dài hạn TM-V-20 85 Chi tiết khoản nợ thuê tài TM-V-20 86 Thuế thu nhập hoãn phải trả 87 Chi tiết thuế thu nhập hoãn lại 88 Nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả 89 Chi tiết thuế thu nhập hoãn lại phải trả 90 Dự phòng trợ cấp việc làm CĐKT 91 Vốn chủ sở hữu CĐKT 92 Chi tiết biến động vốn chủ sở hữu TM-V-22a 93 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu TM-V-22b 94 Chi tiết giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chi lơi nhuận TM-V-22c 95 Chi tiết cổ tức TM-V-22d 96 Chi tiết cổ phiếu TM-V-22đ 97 Chi tiết quỹ doanh nghiệp TM-V-22e TM-V-15 CĐKT TM CĐKT TM-V-16 CĐKT CĐKT CĐKT TM-V-21 CĐKT TM-V-21 101 98 Tài sản thuê CĐKT 99 Chi tiết Tài sản thuê 100 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 101 Chi tiết Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 102 Các khoản giảm trừ doanh thu 103 Chi tiết khoản giảm trừ doanh thu 104 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ KQKD 105 Giá vốn hàng bán KQKD 106 Chi tiết giá vốn hàng bán 107 Doanh thu hoạt động tài 108 Chi tiết doanh thu hoạt động tài 109 Chi phí tài 110 Chi tiết chi phí tài 111 Thu nhập khác 112 Chi tiết thu nhập khác 113 Chi phí khác 114 Chi tiết chi phí khác 115 Chi phí thuế TNDN hành 116 Chi tiết chi phí thuế TNDN hành 117 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 118 Chi tiết chi phí thuế TNDN hỗn lại 119 Lãi cổ phiếu 120 Chi tiết lãi cổ phiếu 121 Chi tiết chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố 122 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh LCTT 123 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư LCTT 124 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài LCTT TM-V-24 KQKD TM-VI-25 KQKD TM-VI-26 TM-VI-28 KQKD TM-VI-29 KQKD TM-VI-30 KQKD TM KQKD TM KQKD TM-VI-31,32 KQKD TM-VI-31,32 KQKD TM TM-VI-33 102 125 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh LCTT 126 Tiền tương đương tiền đầu kỳ, cuối kỳ LCTT 127 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ LCTT 130 Chi tiết giao dịch không tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thơng tin tài khác Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ tế toán năm 131 Thông tin bên liên quan : 128 129 132 133 Trình bày tai sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận (theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý) Thông tin so sánh (những thay đổi thông tin báo cáo tài niên độ kế tốn trước) TM-VII-34 TM-VIII-1 TM-VIII-2 TM-VIII-3 TM-VIII-4 TM-VIII-5 134 Thông tin hoạt động liên tục TM-VIII-6 135 Trình bày loại tài sản tài nợ phải trả tài TT 210 136 Thuyết minh việc phân loại lại, dừng ghi nhận cơng cụ tài phức tạp, khoản vay khả toán vi phạm hợp đồng TT 210 137 Thuyết minh tài sản đảm bảo TT 210 138 Trình bày khoản mục thu nhập, chi phí, lãi lỗ có liên quan đến cơng cụ tài TT 210 139 Thuyết minh nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro TT 210 140 Thuyết minh giá trị hợp lý TT 210 141 Thuyết minh rủi ro tín dụng TT 210 142 Thuyết minh rủi ro khoản TT 210 143 Thuyết minh rủi ro thị trường TT 210 144 TSCĐ vơ hình chờ lý, cam kết mua bán tương lai, TSCĐ vơ hình khấu hao hết sử dụng, TSCĐ khấu hao 20 năm, TSCĐ Nhà nước cấp VAS 04 145 Danh mục bất động sản đầu tư VAS 05 103 146 Giá trị khoản nợ ngẫu nhiên từ liên doanh VAS 08 147 Các khoản cam kết theo phần vốn góp vào liên doanh VAS 08 148 Tóm tắt chất nghĩa vụ nợ, thời gian trả nợ dự phòng, khả nhận khoản bồi hồn, dự phòng phải trả trọng yếu VAS 18 149 Thu nhập chi phí từ kinh doanh bất động sản đầu tư VAS 05 150 Lý mức độ ảnh hưởng đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư VAS 05 151 Nghĩa vụ chủ yếu hợp đồng mua, xây dựng, cải tạo, nâng cấp bảo dưỡng, sửa chữa bất động sản đầu tư VAS 05 152 Chi tiết lãi cổ phiếu VAS 30 153 Các kiện ảnh hưởng đến xác định lãi VAS 30 154 Thu nhập khác, khoản thu nhập bất thường VAS 29 155 Thay đổi sách kế tốn VAS 29 156 Thay đổi ước tính kế tốn VAS 29 157 Sai sót kỳ trước VAS 17 158 Giải thích mối quan hệ chi phí (hoặc thu nhập) thuế lợi nhuận kế tốn VAS 17 159 160 Giải thích thay đổi mức thuế suất so với năm trước Mức thuế suất hiệu bình quân VAS 17 VAS 17 104 PHỤ LỤC 3.3: CÁC BỘ CHỈ MỤC CÓ MỐI TƯƠNG QUAN STT Bộ mục có mối tương quan - Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư Giá trị bất động sản đầu tư Chi tiết tăng, giảm bất động sản đầu tư Nguyên tắc ghi nhận khoản đầu tư tài Giá trị đầu tư tài ngắn hạn, dài hạn Chi tiết khoản đầu tư tài ngắn hạn, dài hạn Ngun tắc ghi nhận va vốn hóa chi phí vay Vay ngắn hạn, vay dài hạn Chi phí tài Chi tiết chi phí tài Giá trị tài sản cố định thuê tài Chi tiết tài sản cố định thuê tài Chi tiết nợ thuê tài Ngun tắc ghi nhận vốn hóa chi phí khác Chi phí trả trước, chi phí khác Nguyên tắc phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả Dự phòng phải trả ngắn hạn, dài hạn Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí phải trả Chi phí phải trả Chi tiết chi phí phải trả Tiền mặt, khoản phải thu Thay đổi sách kế tốn Thuyết minh giá trị hợp lý Thuyết minh nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro Thuyết minh rủi ro tín dụng, khoản thị trường 105 PHỤ LỤC 4.1 PHÂN TÍCH SÂU ANOVA 106 PHỤ LỤC 4.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 107 PHỤ LỤC 3.2: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐƯỢC KHẢO SÁT STT Mã CK TÊN DOANH NGHIỆP AAA Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong ABI ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản Bến Tre ACC Công ty cổ phần Bê tông Becamex ACL Công ty cổ phần Xuất nhập Thủy sản Cửu Long An Giang ADC Công ty Mĩ thuật Truyền thông AGD Công ty Cổ phần Gò Đàng AGR Cơng ty Agriseco 10 ALT Cơng ty Văn hóa Tân Bình 11 ALV Cơng ty Cổ phần Khống sản Vinas A Lưới 12 AMC Cơng ty cổ phần Khống sản Á Châu 13 APC Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú 14 API 15 ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập Hàng khơng 16 ASM Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sao Mai 17 B82 Công ty Cổ phần 482 18 BCE Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Bình Dương 19 BCI Cơng ty BH NH Nơng Nghiệp Công ty APEC INVESTMENT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh 108 20 BCCI Cơng ty Xây dựng Bình Chánh 21 BDB Cơng ty Sách Bình Định 22 BHT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC 23 BIC 24 BLF Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu 25 BMC Công ty cổ phần Khống sản Bình Định 26 BMI Cơng ty Bảo hiểm Bảo Minh 27 BSC Công ty Dịch vụ Bến Thành 28 BTT Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành 29 BVH Tập đoàn Bảo Việt 30 C21 Công ty cổ phần Thế kỷ 21 31 C32 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 32 C47 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 33 C92 Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư 492 34 CCI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi 35 CCL Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 36 CDC Cơng ty Cổ phần Chương Dương 37 CIC Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng COTEC 38 CID Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Cơ sở Hạ tầng 39 CIG Công ty Cổ phần COMA18 40 CLG Cotec Land 41 CMS Công ty cổ phần Xây dựng Nhân lực Việt Nam Công ty Bảo hiểm BIDV 109 42 CMV Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau 43 COM Công ty Vật tư Xăng dầu 44 CSC Công ty ĐT XD Thành Nam 45 CTA Công ty Cổ phần Vinavico 46 CTC Công ty Gia Lai CTC 47 CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec 48 CTV Công ty VITRAVICO 49 CVN Công ty cổ phần Vinam 50 D11 Công ty Địa ốc 11 51 D2D Công ty Phát triển Đô thị số 52 DHA Cơng ty Cổ phần Hóa An 53 DHI Cơng ty In Diên Hồng 54 DIC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC 55 DIG Công ty Dic Corp 56 DLC Công ty Du lịch Cần Thơ 57 DLD Công ty Du lịch Đắk Lắk 58 DLR Công ty Địa ốc Đà Lạt 59 DNT Công ty Du lịch Đồng Nai 60 DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 61 DRH Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước 62 DSN Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen 63 DTA Công ty BĐS Đệ Tam 110 64 DXG 65 EFI 66 FDC Công ty FIDECO 67 FDT Công ty cổ phần Fiditour 68 FLC Tập đồn FLC 69 FPT Cơng ty Cổ phần FPT 70 GTT Thuận Thảo Group 71 HAG Cơng ty Hồng Anh Gia Lai 72 HAR Công ty BĐS An Dương Thảo Điền 73 HDC Công ty Phát triển Nhà BR-VT 74 HEV Công ty Sách Đại học - Dạy nghề 75 HFX Công ty XNK Thanh Hà 76 HLD Công ty Bất động sản HUDLAND 77 HQC Công ty Địa ốc Hồng Qn 78 HRC Cơng ty Cổ phần Cao su Hòa Bình 79 HTP Cơng ty In sách Hòa Phát 80 IDJ 81 IDV Công ty PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 82 IHK Công ty In Hàng Không 83 IJC Công ty Becamex IJC 84 IN4 Công ty In số 85 ITA Công ty Đầu tư CN Tân Tạo Cơng ty Địa ốc Đất Xanh Cơng ty Tài giáo dục Công ty IDJ Financial 111 86 ITC 87 KAC Công ty Địa ốc Khang An 88 KBE Công ty Sách TBTH Kiên Giang 89 KDH Công ty Nhà Khang Điền 90 KHA Công ty XNK Khánh Hội 91 KLS Cơng ty Chứng khốn Kim Long 92 LBE Cơng ty Sách & TBTH Long An 93 LGL Công ty Long Giang Land 94 MDC Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin 95 NBB Công ty NBB CORP 96 NLG Công ty BĐS Nam Long 97 NSC Công ty cổ phần Giống trồng Trung ương 98 NVN Công ty Nhà Việt Nam 99 NVT Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 100 OGC Cơng ty Tập đồn Đại Dương 101 ORS Cơng ty Chứng khốn Phương Đơng 102 PDC Cơng ty Dầu khí Phương Đơng 103 PDR Cơng ty BĐS Phát Đạt 104 PET Công ty PETROLSETCO 105 PFL Công tyD ầu khí Đơng Đơ 106 PFV Cơng ty Đầu tư & TM PFV 107 PGI Công ty Bảo hiểm PJICO Công ty Đầu tư kinh doanh Nhà 112 108 PGT Công ty Taxi Gas Sài Gòn 109 PHR Cơng ty cổ phần Cao su Phước Hòa 110 PHS Cơng ty Chứng khốn Phú Hưng 111 PIT Cơng ty XNK PETROLIMEX 112 PIV Cơng ty Thẩm định giá Dầu khí PIV 113 PNC Cơng ty Văn hóa Phương nam 114 PPI Cơng ty BĐS Thái Bình Dương 115 PSD 116 PSI Cơng ty Chứng khốn Dầu khí 117 PTI Cơng ty Bảo hiểm Bưu điện 118 PTL Công ty Petroland 119 PV2 Công ty Đầu tư Phát triển PVI 120 PVE Tổng Cơng ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP 121 PVF Tổng cơng ty Tài Dầu khí 122 PVI 123 PVL Công ty PVPOWER LAND 124 PVR Công ty DV Cao cấp Dầu khí VN 125 PXL Cơng ty Dầu khí IDICO 126 QCG Cơng ty Quốc Cường Gia Lai 127 RCL Công ty Địa Ốc Chợ Lớn 128 RIC Cơng ty Quốc tế Hồng Gia 129 SAP Cơng ty In Sách TP.HCM Công ty Phân phối Tổng hợp Dầu khí Cơng ty Bảo hiểm PVI 113 130 SDI 131 SED Công ty Phát triển GD Phương Nam 132 SGD Công ty Sách GD TP.HCM 133 SGH Khách sạn Sài Gòn 134 SHS Cơng ty Chứng khốn SG - HN 135 SII Cơng ty Bất động sản Sài Gòn 136 SJS Công ty SUDICO 137 SSC 138 SSI Công ty Chứng khốn Sài Gòn 139 STC Cơng ty Sách & TB TH TP.HCM 140 STT Công ty Vận chuyển Sài Gòn Tourisrt 141 SZL CƠng ty Sonadezi Long Thành 142 TAS Cơng ty Chứng khốn Tràng An 143 TCT Công ty Cáp treo Tây Ninh 144 TDH Công ty Thủ Đức House 145 TH1 Công ty XNK Tổng hợp 146 TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 147 TIX Công ty TANIMEX 148 TNC Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất 149 TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 150 TTR Công ty Tracotour 151 TV1 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Công ty PT đô thị Sài Đồng Công ty Cổ phần Giống trồng Miền Nam 114 152 V11 Công ty VINACONEX No11 153 VC3 Công ty Xây dựng Số 154 VCR Công ty Vinaconex - ITC 155 VIC Công ty VinGroup 156 VIG Công ty CK TM CN Việt Nam 157 VIR Công ty Du lịch Vũng Tàu 158 VNG Công ty VINAGOLF 159 VNI Công ty ĐT BĐS Việt Nam 160 VNN Công ty Đầu tư Vietnamnet 161 VNR Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia 162 VNX Công ty QC Hội chợ Thương mại 163 VPH Công ty Vạn Phát Hưng 164 VRC Công ty XL Địa ốc Vũng Tàu 165 VT1 Công ty Vật tư Bến Thành 166 WSS Công ty Chứng khoán Phố Wall ... giá tính minh bạch thơng tin trình bày báo cáo tài cơng ty niêm yết làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch TTBCTC công ty niêm yết HOSE Trên sở gợi ý số sách cần thiết nhằm tăng cường tính minh. .. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN NHẤT NAM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH MINH BẠCH THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN HOSE LUẬN VĂN THẠC S Ĩ Chuyên... xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thơng tin BCTC DN niêm yết HOSE Thu thập xử lý số liệu yếu tố năm 2013 Từ rút kết yếu tố gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch TTBCTC Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên HOSE , Các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên HOSE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay