Các yếu tố quản trị công tác động đến giá trị doanh nghiệp của các công ty nêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM

99 7 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN VĂN HÀ CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kế toán Mã số ngành : 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM NGUYỄN VĂN HÀ CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chun ngành: Kế tốn Mã số ngành : 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: P.GS.TS Phan Đình Ngun TP HỒ CHÍ MINH, tháng 07năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các yếu tố quản trị công ty tác động đến giá trị doanh nghiệp cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn TP HCM” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy Tp HCM, tháng 07 năm 2016 Tác giả ii LỜI CÁM ƠN Qua trình phấn đấu học tập không ngừng xa thành phố thân cố gắng hồn thành khóa học Trong thời gian theo học trường Đại học công nghệ Tp HCM đến nay, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, Tôi xin gửi đến quý Thầy Cô tham gia giảng dạy hỗ trợ công tác đào tạo Trường Đại học Công nghệ Tp HCM tận tâm giảng dạy giúp đỡ thủ tục nhiều cho lớp chúng tơi nói chung cho thân tơi nói riêng Tơi chân thành cảm ơn PGS.TS.Phan Đình Nguyên tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình thầy tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, tơi cố gắng nhiều suốt q trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để luận văn hoàn thiện Tp HCM, tháng 07 năm 2016 Tác giả TĨM TẮT Vai trò quan trọng quản trị công ty thu hút nhiều quan tâm thể số lượng nghiên cứu giới ngày tăng lên thời gian qua Các nghiên cứu cho thấy thực tiễn quản trị công ty tốt giúp thúc đẩy giá trị kinh tế gia tăng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động có suất cao giảm rủi ro tài hệ thống cho quốc gia Mục tiêu chung luận văn nghiên cứu yếu tố quản trị công ty tác động đến giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khốn Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu cụ thể xác định có tồn mối liên hệ quản trị công ty với giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết TP HCM Xác định mức độ ảnh hưởng quản trị công ty đến giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết TP HCM Tổng hợp lý luận, thừa kế kết từ nghiên cứu trước có liên quan trực tiếp gián tiếp đến đề tài Tác giả sử dụng số quản trị công ty biến Tỷ lệ giá trị thị trường giá trị sổ sách (PB), Quyền kiêm nhiệm (Duality), Chi phí đại diện (AC), Giá trị vốn hóa thị trường Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA)và đặc tính cơng ty để đánh giá cách tồn diện tình hình thực quản trị 100 công ty niêm yết HOSE năm 2015 Kết nghiên cứu cho thấy có bốn nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiệp (TQ) Tỷ lệ giá trị thị trường giá trị sổ sách (PB), Giá trị vốn hóa thị trường, Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) Quy mô HĐQT (Boardsize) Riêng, biến Quyền kiêm nhiệm (Duality), Chi phí đại diện (AC) kết nghiên cứu cho thấy khơng có mối tương quan với giá trị doanh nghiệp (TQ) Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến nhân tố nhằm có định tối ưu việc gia tăng giá trị doanh nghiệp ABSTRACT The important role of corporate governance has attracted a lot of interest shown in the number of researchers in the world on the rise in recent years The research shows that practice good corporate governance helps to promote increased economic value of the enterprise, helping enterprises operate with greater productivity and reduced financial risk for the national system The general objective of the thesis is to study the elements of the corporate governance afect the enterprise value of the companies listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange The specific objective is to determine the relationship exists between the company management to the enterprise value of the companies listed in the city HCM Determining the extent of the impact of corporate governance on the enterprise value of listed companies HCM city Synthesis of reasoning, inheritance results from previous studies related directly and indirectly to the subject The author uses the corporate governance index and variables such as market value ratio on the book value (PB), Acting concurrently (Duality), representing Costs (AC), market capitalization and the rate of return on assets (ROA) and features the company to assess comprehensively the administration on the implementation of the 100 companies listed on HOSE 2015 the study results show that there are four factors affecting business value (TQ) is the market value ratio on the book value (PB), market capitalization, the total rate of return on assets (ROA) and scale Board (Boardsize) Particularly, the variable concurrently Rights (Duality), representing expenses (AC) study results showed no correlation with the value of the enterprise (TQ) From the study results , the authors have proposed a number of measures have a direct impact on the factors that have the most optimal decisions in increasing corporate value DANH MỤC VIẾT TẮT QTCT : Quản trị cơng ty UBCKNN : Ủy ban chứng khốn nhà nước IFC : Tổng cơng ty tài quốc tế HĐQT : Hội đồng quản trị G-Index : Google Index CGR : Báo cáo số quản trị công ty (Corporate Governance Report) Gov- Score :chỉ số phủ TQ : Giá trị doanh nghiệp ROA : Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản BoardSize : Quy mô hội đồng quản trị CGI : Chỉ số quản trị công ty LS : Tỷ lệ cổ phiếu cổ đông lớn AGE : Tuổi công ty CAPEX : Chi phí vốn LEV : Đòn bẩy tài WEDGE : Biến giả HNX : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM CEO : Giám đốc điều hành OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ROE : Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu AC : Chi phí đại diện MC : Giá trị vốn hóa thị trường PB : Tỷ lệ giá trị thị trường giá trị sổ sách CBTT :Công bố thông tin vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tóm tắt số nghiên cứu trước mối quan hệ quản trị công ty giá trị doanh nghiệp Bảng 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất Bảng 3.1 Quy trình nghiên cứu Bảng 3.2 Bảng mô tả biến đo lường sử dụng nghiên cứu Bảng 4.1 Bảng thống kê mô tả số TQ doanh nghiệp niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Bảng 4.2 Bảng kết thống kê biến độc lập Bảng 4.3 Ma trận tương quan biến mô hình Bảng 4.4 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình lần Bảng 4.5 Các thơng số thống kê mơ hình hồi quy phương pháp Enter Coefcients 10 Bảng 4.6 Đồ thị phân tán mức độ CBTT phần dư từ hồi quy 11 Bảng 4.7 Đồ thị P-P Plot phần dư – chuẩn hóa 12 Bảng 4.8 Đồ thị Histogram phần dư – chuẩn hóa 13 Bảng 4.9 Bảng ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý hình thành đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1.1 Đề tài nghiên cứu nước 1.2 Đề tài nghiên cứu nước 1.3 Nhận xét cơng trình nghiên cứu 11 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 16 2.1 Tổng quan quản trị công ty 16 2.1.1 Khái niệm quản trị công ty 16 2.1.2 Vai trò quản trị cơng ty 17 2.1.3 Các lý thuyết quản trị công ty 19 2.2 Tổng quan giá trị công ty 24 Ví dụ: Giả sử cơng tygiá trị tài sản ghi nhận bảng cân đối kế toán 200 tỷ VND, tổng nợ 150 tỷ VND, giá trị ghi sổ công ty 50 tỷ Hiện cơng ty có triệu cổ phiếu lưu hành, giá trị ghi sổ cổ phiếu 25.000 VND Nếu giá thị trường cổ phiếu 75.000 VND, P/B cổ phiếu tính sau: P/B = 75.000/25.000 = Đối với nhà đầu tư, P/B công cụ giúp họ tìm kiếm cổ phiếu có giá thấp mà phần lớn thị trường bỏ qua Nếu doanh nghiệp bán cổ phần với mức giá thấp giá trị ghi sổ (tức có tỷ lệ P/B nhỏ 1), có hai trường hợp xảy ra: thị trường nghĩ giá trị tài sản công ty bị thổi phồng mức, thu nhập tài sản công ty thấp Nếu điều kiện xảy ra, nhà đầu tư nên tránh xa cổ phiếu giá trị tài sản cơng ty nhanh chóng thị trường điều chỉnh giá trị thật Còn điều thứ hai đúng, có khả lãnh đạo công ty điều kiện kinh doanh đem lại triển vọng kinh doanh cho công ty, tạo dòng thu nhập dương tăng lợi nhuận cho cổ đông Ngược lại, công tygiá thị trường cổ phiếu cao giá trị ghi sổ thường dấu hiệu cho thấy công ty làm ăn tốt, thu nhập tài sản cao Chỉ số P/B thực có ích nhà đầu tư xem xét doanh nghiệp có mức độ tập trung vốn cao cơng ty tài chính, giá trị tài sản cơng ty tương đối lớn Vì cơng tác kế toán phải tuân thủ tiêu chuẩn ngặt nghèo, nên giá trị ghi sổ tài sản hồn tồn khơng tính tới tài sản vơ thương hiệu, nhãn hiệu, uy tín, sáng chế tài sản trí tuệ khác cơng ty tạo Giá trị ghi sổ khơng có ý nghĩa nhiều với cơng ty dịch vụ giá trị tài sản hữu hình họ khơng lớn Giá trị vốn hóa thị trường Giá trị vốn hố thị trường thước đo quy mô doanh nghiệp, tổng giá trị thị trường doanh nghiệp, xác định số tiền bỏ để mua lại toàn doanh nghiệp điều kiện Giá trị vốn hoá thị trường tương đương với giá thị trường cổ phiếu nhân với số cổ phiếu phổ thông lưu hành Khi tính giá trị vốn hố thị trường người ta tính đến cổ phiếu phổ thơng khơng tính đến cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu phổ thông đem lại cho người sở hữu quyền tham gia điều hành doanh nghiệp Không nên nhầm lẫn giá trị vốn hoá thị trường với tổng giá trị vốn cổ phần doanh nghiệp (equity value), tổng giá trị vốn cổ phần bao gồm quyền mua cổ phiếu chưa thực trái phiếu, cổ phiếu chuyển đổi Quy mô tốc độ tăng giá trị vốn hố thị trường thước đo vơ quan trọng để đánh giá thành công hay thất bại doanh nghiệp niêm yết công khai Tuy giá trị vốn hố thị trường tăng giảm số ngun nhân khơng liên quan đến kết hoạt động, ví dụ việc mua lại doanh nghiệp khác, bán bớt số phận tập đồn, hay mua lại cổ phiếu thị trường chứng khoán Giá trị vốn hoá thị trường phản ánh giá cổ phiếu công ty, giá thay đổi theo kì vọng nhà đầu tư, số khơng phản ánh hồn tồn xác giá trị thực doanh nghiệp Số lượng cổ phiếu lưu hành thị trường doanh nghiệp thường nhỏ tổng số cổ phiếu mà phát hành, phần không nhỏ số cổ phiếu nằm tay thành viên nội doanh nghiệp (insider), phần khác doanh nghiệp mua lại trở thành cổ phiếu quỹ (treasury stock) Thêm vào đó, phần không nhỏ số lượng cổ phiếu lưu hành ỏi lại tổ chức đầu tư nắm giữ lâu dài đem giao dịch Kết có tỉ lệ nhỏ cổ phiếu thực đem mua bán ngày Việc lượng lớn toàn cổ phiếu doanh nghiệp xuất thị trường, doanh nghiệp thành viên nội bán cổ phiếu ra, làm giá cổ phiếu tụt dốc Các cơng tygiá trị vốn hố thị trường cao cơng ty có quy mơ lớn, theo có nhiều kinh nghiệm thị trường sở hữu nhà quản trị tài ba, yếu tố làm tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp, cơng ty có mức độ đánh giá tín dụng cao vị tốttrên thị trường; với lý đó, doanh nghiệp có nhiều khả tiếp cận nguồn vốn Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) Khả sinh lời tài sản (ROA) tỷ lệ tài cho thấy tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà công ty kiếm mối quan hệ với nguồn lực tổng thể (tổng tài sản) Khả sinh lời tài sản tỷ lệ lợi nhuận quan trọng, cho thấy khả cơng ty để tạo lợi nhuận trước đòn bẩy tài chính, khơng phải cách sử dụng đòn bẩy tài Khơng giống tỷ suất sinh lời khác, chẳng hạn khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), đo lường ROA bao gồm tất tài sản công ty - bao gồm phát sinh từ khoản nợ phát sinh từ khoản đóng góp nhà đầu tư Vì vậy, ROA cho ta thấy hiệu công ty việc quản lý, sử dụng tài sản để tạo lợi nhuận Quy mô HĐQT (Boardsize) Công ty với quy mô HĐQT lớn chiếm ưu việc nắm bắt xây dựng hệ thống thơng tin có hiệu hoạt động cao Từ đó, tỷ lệ chia cổ tức cho cao Tuy nhiên quy mơ HĐQT tăng lên mức đó, xuất tính phi hiệu làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi nhuận ban đầu, dẫn đến sách cổ tức không quan tâm Khả điều phối công việc trao đổi thông tin hai vấn đề mà quy mô HĐQT lớn phải đối mặt.Nói số lượng tối ưu thành viên HĐQT, Jensen (1993) cho quy mô HĐQT không nên có q hay người HĐQT giảm chức thật giảm tính giám sát phận quảncơng ty 5.3 Hạn chế Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có bốn nhân tố tác động đến giá trị doanh nghiệp Nguyên nhân tác giả chọn mẫu 100 công ty niêm yết Thị trường chứng khốn TP HCM, xét quy mơ doanh nghiệp hoạt động TP HCM kích thước mẫu nhỏ Tính minh bạch thơng tin chưa thực triệt để hạn chế thông tin mẫu chọn đưa vào nghiên cứu Ngoài ra, biến xem xét chủ yếu biến số thuộc nội doanh nghiệp mà chưa xem xét đến biến số môi trường bên doanh nghiệp Những hạn chế vừa nêu hướng phân tích cho nghiên cứu KẾT LUẬN Đề tài thực nhằm mục đích kiểm định mối quan hệ QTCT giá trị doanh nghiệp Đề tài thực sử dụng mô hình mối quan hệ QTCT giá trị doanh nghiệp Rashid Islam (2013) Tác giả thực hồi quy mơ hình hồi quy mẫu gồm 100 quan sát doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE năm 2015 Theo kết mơ hình hồi quy, tác giả thấy có mối quan hệ chiều có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ giá trị thị trường giá trị sổ sách (PB),Quy mô HĐQT (Boardsize), Giá trị vốn hóa thị trườngvà giá trị doanh nghiệp Hàm ý kết thực nghiệm từ đề tài cho thấy bối cảnh nay, công ty muốn thu hút nhà đầu tư nâng cao giá trị mình, cần thiết phải quan tâm thực thi cách hiệu cơng tác QTCT, việc cơng bố thơng tin đầy đủ, xác mich bạch cần ý để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn từ nhà đầu tư nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển dài hạn doanh nghiệp, góp phần lành mạnh hố mơi trường đầu tư, phát triển thị trường chứng khoán kinh tế Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNGVIỆT Tổ chức tài quốc tế, 2010 Cẩm nang quản trị công ty [ pdf] Availableat: Tổ chức tài quốc tế, 2012 Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty 2012 [ pdf] Availableat: B TÀI LIỆU TIẾNGANH Aggarwal, R., Erel I., Stulz, R., and Williamson R., 2007 Do U.S Firms Have the Best Corporate Governance? A Cross-Country Examination of the Relation between Corporate Governance and Shareholder Wealth Finance Working Paper #145/2007 of the European Corporate GovernanceInstitute Bebchuk, L., Cohen, A., Ferrell, A., 2009 What matters in corporate governance? Review of Financial Studies, 22:783–827 Beiner, S., Drobetz, W., Schmid, M.M., Zimmermann, H., 2004 An Integrated Framework of Corporate Governance and Firm Valuation Evidence from Switzerland Finance Working Paper #34/2004 of the European Corporate GovernanceInstitute Brown, L., Caylor, M., 2006 Corporate governance and firm operatingperformance Journal of Accounting and Public Policy, 25: 409–434 Cheng, M.C., Tzeng, Z.C., 2011 The Efect of Leverage on Firm Value and How The Firm Financial Quality Influence on Journal ofManagement,2:30-53 This Efect World Claessens, S., Djankov, S., Fan, J., Lang, L.H.P., 2002 Disentangling the incentive and entrenchment efects of large shareholdings Journal of Finance, 57:2741–2771 Connelly, J.T., Limpaphayom, P., Nagarajan, N.J., 2012 Form versus substance: The efect of ownership structure and corporate governance on firm value in Thailand Journal of Banking & Finance ,13:1722-1743 Drobetz, W., Schillhofer, A., Zimmerman, H., 2003 Corporate governance and expected stock returns: evidence from Germany European Financial Management 10:267–293 Gompers,P.,Ishii,J.,andMetrick,A.,2003.CorporateGovernanceandEquityPrice s The Quarterly Journal of Economics, 118:107-155 10 Jensen, M.C., Meckling, W., 1976 Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure Journal of Financial Economics, 13:305–360 11 OECD (Organization of Economic Co-operation and Development), 2004 Principles of Corporate Governance OECD,Paris 12 Sami, H., Wang, J., Zhou, H., 2011 Corporate Governance and Operating Performance of Chinese listed firms Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 20:106 - 114 PHỤ LỤC Bảng 4.1 Kết thống kê mô tả ch số TQ doanhnghiệp niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Số quan sát Giá trị nhỏ TQ 100 Valid N (listwise) 100 Giá trị lớn Giá trị trung Độ lệch nhất bình chuẩn 79 1.32 1.0946 12485 Bảng 4.2 Bảng kết thống kê mô tả biến độc lập Số quan sát Giá trị nhỏ Giá trị lớn Giá trị Độ lêch trung bình chuẩn BSIZE 100 4.00 11.00 5.6200 1.31641 DUALITY 100 00 1.00 4100 49431 100 1.37 187.55 43.6587 37.31343 100 -.21 30 0435 08721 100 24.26 30.50 26.9699 1.18481 100 81 1.38 1.0688 13510 AC ROA MC PB Valid N (listwise) 100 Nguồn: Phân tích liệu – phụ lục Bảng 4.3 Ma trận tương quan biến mơ hình TQ BSIZE DUALI AC ROA MC PB TY TQ 1.000 345 -.365 -.390 -.400 571 657 345 1.000 033 029 104 163 -.029 -.365 033 1.000 109 -.064 -.002 -.058 AC -.390 029 109 1.000 -.124 093 -.027 ROA -.400 104 -.064 -.124 1.000 080 086 MC 571 163 -.002 093 080 1.000 147 PB 657 -.029 -.058 -.027 086 147 1.000 BSIZE DUALI TY Nguồn: Phân tích liệu – phụ lục Bảng 4.4 Đánh giá mức độ ph hợp mơ hình lần THƠNG SỐ MƠ HÌNH Thống kê thay đổi Hệ số Mơ hình Hệ số Hệ số R Sai số R2 - chuẩn hiệu R2 ước chỉnh 798a 636 lượng 605 09221 Hệ số R2 sau đổi Hệ số F đổi 636 14.753 Bậc Bậc tự tự 93 Biến độc lập: PB, BSIZE, DUALITY, ROA, MC, AC Biến phụ thuộc: TQ Nguồn: Phân tích liệu – phụ lục số Hệ số Hệ số Sig F Durbin- sau Watson đổi 000 1.759 Bảng 4.5 Các thông số thống kê mơ hình hồi quy phương pháp a Coefficients Hệ số chưa chuẩn hóa B Sai số chuẩn Hằng số 060 216 BSIZE 008 008 -.008 ROA T Sig Thống kê đa cộng chuẩn hóa Mơ hình DUALITY AC Hệ số tuyến Beta Tolerance VIF 275 784 185 2.060 002 865 1.155 020 -.131 -.396 693 893 1.120 000 000 -.173 -.885 379 820 1.220 -.308 114 -.315 -2.709 002 872 1.146 015 009 238 2.699 003 837 1.194 585 072 633 8.138 000 909 1.100 MC PB Biến phụ thuộc : Tobin’Q Nguồn: Phân tích liệu – phụ lục số Hình 4.6 Đồ thị phân tán mức độ CBTT phần dư từ hồi quy Hình 4.7 Đồ thị P-P Plot phần dư – chuẩn hóa Nguồn: Phân tích liệu – phụ lục Hình 4.8 Đồ thị Histogram phần dư – chuẩn hóa Nguồn: Phân tích liệu – phụ lục Bảng Bảng ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập TQ BSIZE ROA MC PB TQ 1.000 345 -.400 571 657 BSIZE 345 1.000 104 163 -.029 ROA -.400 104 1.000 080 086 MC 571 163 080 1.000 147 PB 657 -.029 086 147 1.000 Nguồn: Phân tích liệu – phụ lục ... đến giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP HCM Đánh giá tác động quản trị công ty giá trị doanh nghiệp công ty đưa giải pháp từ quản trị công ty nhằm nâng cao giá trị công. .. Các yếu tố quản trị công ty tác động đến giá trị doanh nghiệp công ty niêm yết thị trường chứng khoán TP HCM nhằm đề xuất giải pháp từ quản trị công ty nhằm nâng cao giá trị cơng ty niêm yết. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM NGUYỄN VĂN HÀ CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ CÔNG TY TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP. HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố quản trị công tác động đến giá trị doanh nghiệp của các công ty nêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM , Các yếu tố quản trị công tác động đến giá trị doanh nghiệp của các công ty nêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay