Bài tập trắc nghiệm Ôn thi tin học văn phòng phần Hiểu biết về máy tính

5 48 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 17:02

Câu 1: Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:A. RAM.B. Ổ đĩa cứng D. ROMC. Chỉ nạp vào RAM trong khi chạy chương trình ứng dụngCâu 2: Phần mềm nào sau đây đọc được tập tin PDF:A. Foxit Reader.B. Microsoft ExcelC. Microsoft PowerpointD. Microsoft WordCâu 3: Chữ U trong ký hiệu bộ vi xử lý Intel Core I74550U có ý nghĩa gì:A. Tính năng đồ họa caoB. Tính năng siêu di độngC. Tiêu thụ điện năng thấp.D. Tối ưu cho công suất Mô đun 1: Hiểu biết Công nghệ thông tin Câu 1: Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: A RAM B Ổ đĩa cứng D ROM C Chỉ nạp vào RAM chạy chương trình ứng dụng Câu 2: Phần mềm nào sau đọc tập tin PDF: A Foxit Reader B Microsoft Excel C Microsoft Powerpoint D Microsoft Word Câu 3: Chữ U ký hiệu vi xử lý Intel Core I7-4550U có ý nghĩa gì: A Tính đồ họa cao B Tính siêu di động C Tiêu thụ điện thấp D Tối ưu cho công suất Câu 4: Trong mạng máy tính, thuật ngữ WAN có nghĩa là gì: A Mạng cục B Mạng diện rộng C Mạng toàn cầu D Mạng doanh nghiệp Câu 5: Ứng dụng bán hàng trực tuyến (online shop) là thuộc loại dịch vụ Internet nào: A e-banking B e-government C e-learning D e –commerce Câu 6: Trong địa Email, kí tự nào là kí tự phải có: A = B : C ! D @ Câu 7: Chọn mức độ ánh sáng màn hình máy tính và môi trường xung quanh cân là giúp cho điều gì: A Đỡ buồn ngủ B Đỡ mỏi mắt C Đỡ đau lưng D Đỡ khát nước Câu 8: Điều sau khơng phải là nguy ô nhiễm môi trường Pin máy tính phế thải: A Ô nhiễm chì B Ô nhiễm thủy ngân C Ơ nhiễm kẽm D Ơ nhiễm phóng xạ Câu 9: Khi truy cập vào ứng dụng mạng hay internet điều sau là khơng thể được: A Hai Username có Password B Một Username có hai Password C Một Username có Password D Một Username khơng có Password Câu 10: Hãy cho biết Macro Virus là loại Virus gì: Phan Duy Kiên A Là loai Virus chủ yếu lây lan vào mẫu tin khơi động (Boot record) B Là loại Virus chủ yếu lây lan vào tập tin âm C Là loai Virus chủ yếu lây lan vào tập tin Microsoft Word Microsoft Excel D Là loai Virus chủ yếu lây lan vào tập tin hình ảnh Câu 11: Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam có hiệu lực từ năm nào: A 2000 B 2004 C 2006 D 2008 Câu 12: Trong luật An toàn an ninh thơng tin mạng Việt Nam có cấp độ an toàn hệ thống thông tin: A B C D Câu 13.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, bàn phím ảo là: A On-Screen Keyboard C Laptop Keyboard B PC Keyboard D Wireless Keyboard Câu 14.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta sử dụng tổ hợp phím nào để kích hoạt menu Start: A Ctrl + X B Ctrl + Esc C Alt + F4 D Ctrl + Z Câu 15.Trong bảng "Taskbar and Navigation propeties" hệ điều hành Microsoft Windows 8.1, chức nào dùng để ẩn công việc (Taskbar) tự động: A Lock the taskbar B Auto-hide the taskbar C Use small taskbar buttons D Show Windows Store apps on the taskbar Câu 16.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, thao tác Drag and Drop (kéo thả chuột) sử dụng người ta muốn làm gì: A Mở thư mục B Thay đổi màu cho cửa sổ hành C Di chuyển đối tượng đến vị trí D Xem thuộc tính tập tin Câu 17.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, người ta sử dụng công cụ nào để quản lý tập tin (file) và thư mục (folder) : A Microsoft Offíce B Control Panel C Windows Explorer D Internet Explorer Câu 18.Trong Windows Explorer, theo người ta tiêu chí nào sau dùng để xếp tập tin và thư mục: A Tên tập tin B Tần suất sử dụng C Kích thước tập tin D Kiểu tập tin Câu 19.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, ký tự nào sau dùng đặt tên thư mục, tập tin: A = B > C < D | Phan Duy Kiên Câu 20.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, chọn Copy tập tin, sau xóa tập tin Paste sang vị trí điều xảy ra: A Vẫn copy bình thường vì thao tác tương tự lệnh “Cut” B Không copy vì tập tin gốc C Hệ thống hỏi có muốn phục hồi file xóa khơng D Hệ thống hỏi có muốn xóa hẳn file khơng Câu 21.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, xóa thư mục tập tin phím Del điều xảy ra: A Thư mục/tập tin xóa hồn tồn khỏi máy tính B Thư mục/tập tin chuyển vào thùng rác (Recycle Bin) C Thư mục/tập tin lưu vào nhớ máy tính D Thư mục/tập tin chép sang thư mục khác Câu 22.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ SEARCH sử dụng để: A Tìm kiếm file, folder B Dùng để tính tóan C Dùng để vẽ D Dùng để soạn thảo văn Câu 23.Tập tin (file) nào có sau khơng phải là tập tin nén: A .rar B .zip C .tgz D .com Câu 24.Phần mềm nào sau là phần mềm diệt virus: A BKAV B Kaspersky C McAfee D Firefox Câu 25.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, để chuyển từ định dạng file này sang định dạng file khác phát biểu nào sau không đúng: A chuyển từ word sang pdf C chuyển từ excel sang pdf B chuyển từ pdf sang word D từ exe sang word Câu 26.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, công cụ “Speech Recognition” có tính năng: A Ghi âm B Điều chỉnh Microphone C Ra lệnh cho máy tính giọng nói D Chơi trò chơi Câu 27.Để gõ chữ tiếng việt có dấu, lựa chọn nào sau là đúng: A Font chữ Time New Roman bảng mã Vni-Windows B Font chữ Time New Roman bảng mã TCVN3 C Font chữ Time New Roman bảng mã UNICODE D Font chữ Time New Roman bảng mã VPS Câu 28.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, phần mềm nào sau là phần mềm gõ tiếng Việt: A Vietkey B VPSkey C Unikey D Keylogger Câu 29.Khi gõ tiếng việt phần mềm Unikey, để chuyển chế độ gõ tiếng Anh và tiếng Việt, người ta sử dụng tổ hợp phím nào: A Alt + X B Atl + Z C Ctrl + Z D Shift + X Câu 30.Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta: Phan Duy Kiên A Nháy chọn biểu tượng chương trình tương ứng cơng việc (Taskbar) B Nhấn giữ phím Alt gõ phím Tab chọn cửa sổ chương trình C Nháy vào vị trí cửa sổ chương trình muốn kích hoạt D.Các ý Câu 31: Phần mềm nào là phần mềm hệ thống? A Microsoft-DOS B Microsoft Windows C Linux D Microsoft Excel Câu 32: Để thay đổi ngày hệ thống máy tính sử dụng ta làm: A Chương trình Date/Time cửa sổ My Computer B Chương trình Date/Time cửa sổ Windows Explorer C Chương trình Date/Time cửa sổ Control Panel D Start -> Program – Date/Time Câu 33.Trong hệ điều hành Windows, muốn mở bảng chọn tắt (Shortcut menu) đối tượng nào đó, ta sử dụng thao tác nào sau với chuột máy tính? A Click B.Double Click C.Right Click D.Drag and Drop Câu 34 Thiết bị nào sau dùng để kết nối mạng? a) Ram b) Rom c) Router d) CPU Câu 35 Hệ thống nhớ máy tính bao gồm: a) Bộ nhớ trong, Bộ nhớ b) Cache, Bộ nhớ c) Bộ nhớ ngoài, ROM d) Đĩa quang, Bộ nhớ Câu 36 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì? a) Chia sẻ tài nguyên b) Nhãn hiệu thiết bị kết nối mạng c) Thực lệnh in mạng cục d) Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục Câu 37 Bộ nhớ RAM và ROM là nhớ gì? a) Primary memory b) Receive memory c) Secondary memory d) Random access memory Câu 38 Các thiết bị nào thông dụng dùng để cung cấp liệu cho máy xử lý? a) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse), Máy in (Printer) b) Máy quét ảnh (Scaner) c) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse) Máy quét ảnh (Scaner) d) Máy quét ảnh (Scaner), Chuột (Mouse) Câu 39 Khái niệm hệ điều hành là ? a) Cung cấp xử lý phần cứng phần mềm b) Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật xử lý thông tin máy tính điện tử c) Nghiên cứu công nghệ phần cứng phần mềm d) Là phần mềm chạy máy tính, dùng để điều hành, quản lý thiết bị phần cứng tài nguyên phần mềm máy tính Câu 40 Cho biết cách xóa tập tin hay thư mục mà khơng di chuyển vào Recycle Bin:? a) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Delete Phan Duy Kiên b) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Ctrl + Delete c) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Alt + Delete d) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Shift + Delete Câu 41 Danh sách mục chọn thực đơn gọi là : a) Menu pad b) Menu options c) Menu bar d) Tất sai Câu 42 Công dụng phím Print Screen là gì? a) In hình hành máy in b) Khơng có cơng dụng gì sử dụng mình c) In văn hành máy in d) Chụp hình hành Câu 43 Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ (khơng kín màn hình), bạn nên sử dụng nút nào? a) Maximum b) Minimum c) Restore down d) Close Câu 44: Trong hệ điều hành windows chức Disk Defragment gọi là? a) Chống phân mảnh ổ cứng b) Làm giảm dung lượng ổ cứng c) Sao lưu liệu ổ cứng d) Lau chùi tập tin rác ổ cứng Phan Duy Kiên ... cứu công nghệ phần cứng phần mềm d) Là phần mềm chạy máy tính, dùng để điều hành, quản lý thi t bị phần cứng tài nguyên phần mềm máy tính Câu 40 Cho biết cách xóa tập tin hay thư mục mà không... mục tập tin phím Del điều xảy ra: A Thư mục /tập tin xóa hồn tồn khỏi máy tính B Thư mục /tập tin chuyển vào thùng rác (Recycle Bin) C Thư mục /tập tin lưu vào nhớ máy tính D Thư mục /tập tin. .. để xếp tập tin và thư mục: A Tên tập tin B Tần suất sử dụng C Kích thước tập tin D Kiểu tập tin Câu 19.Trong hệ điều hành Microsoft Windows, ký tự nào sau dùng đặt tên thư mục, tập tin: A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Ôn thi tin học văn phòng phần Hiểu biết về máy tính, Bài tập trắc nghiệm Ôn thi tin học văn phòng phần Hiểu biết về máy tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay