CHƯƠNG 3 các công cụ marketing mix

14 4 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:58

Marketing Mix 10-1 Sản phẩm dịch vụ Sự đa dạng Chất lượng Thiết kế Tính chất Nhãn hiệu Loại B sung Bo m Li ớch Chương Các công cụ marketing hỗn hợp Giỏ c Giỏ niờm yết Giảm giá Trợ giúp Giá cố định, biến đổi tamlt@neu.edu.vn Q/cáo Giao dịch cá nhân Mar trực tiếp Tài trợ Tuyên truyền Khuyến mại Quy trình KHÁCH HÀNG MC TIấU Sản phẩm hữu Chính sách sản phẩm Với dịch vụ “tiếp xúc nhiều” (high-contact), khách hàng tham dự vào quy trình Cơng nghệ đóng vai trò quan trọng cung cấp dịch vụ Phân phối Bằng chứng vật chất Kênh truyền thống Kênh đại Quản lý kênh Phân tích dòng nhu cầu Dịch vụ mang tính vơ hình Vì vậy,việc đo lường độ thoả mãn công cụ biến số rt quan trng tamlt@neu.edu.vn 10-4 tamlt@neu.edu.vn 10-5 10-6 Đặc điểm dịch vụ Phân loại sản phẩm Bất kể thứ mang thị trường để thu hút ý khách hàng, để khách hàng mua, sử dụng giả định thứ làm thoả mãn nhu cầu 10-3 Con người tương tác với dịch vụ Mối quan hệ quan trọng marketing VỊ TRÍ DỰ KIN Khuych trng 10-2 Con ngi Hàm lượng máy móc sử dụng Internet Sản phẩm McDonalds Dịch vụ tuý Các cấp độ sản phẩm Dịch vụ sử dụng nhiều máy móc: Dịch vụ sử dụng nhiều sức lao động Máy móc tự động ATM, điện cung cấp Lao động giản đơn Taxi Lao động phức tạp Hàng không Lao động giản đơn Cai ngục Lắp đặt Lao động kỹ Thợ điện Đóng gói Lao động chuyên nghiệp Kế toán viên Sản phẩm mở rộng Đặc điểm Nhãn hiệu Giao hàng Và tín dụng Chất lượng Nó bao gồm vật thể hữu, dịch vụ, ngư ời, địa điểm, tổ chức, ý tư ởng Kế toán Dựa sức lao động Vật lý trị liệu, Dịch vụ tâm lý Không hữu Không tách rời Không đồng Mau hỏng Kiểu dáng Bảo hành Sản phẩm thực tế tamlt@neu.edu.vn dịch vụ sau Cung cấp Lợi ích chủ yếu tamlt@neu.edu.vn Sản phẩm cốt lõi tamlt@neu.edu.vn 10-7 10-8 Các cấp độ sản phẩm: thẻ Visa Các cấp độ sản phẩm: VN Airlines Sản phẩm mở rộng Sản phẩm đầy đủ Airrlines Club Tours Phân bổ Chỗ ngồi Sự sang trọng Bữa ăn Bay Lái ôtô ưu đãi Hạn mức Vận chuyển Nghỉ Dịch vụ An toàn trọn gói Trên chuyến nhanh chóng Thẻ giảm bay Giá Hệ thống Lịch bay đặt vé ưu tiên Thanhtoán Cơ sở chấp nhận SP thuận tiện Phí dịch vụ Các loại sản phẩm Uy tín Lãi suất cho vay SP ngẫu nhiên Biểu tượng Sản phẩm cèt lâi tamlt@neu.edu.vn 10-10 tamlt@neu.edu.vn 10-11 10-12 Nh·n hiƯu s¶n phẩm Nhãn hiệu: Các thuật ngữ Chiến lược nhãn hiệu Lợi ích Brand Tên, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, thiết kế kết hợp chúng sử dụng để nhận biết phân biệt sản phẩm công ty với sản phẩm đối thủ cạnh tranh Brand Name Brand Mark Trademark Đặc tính Sự nhận biết Chủng loại sản phẩm Giá trị ý nghĩa nhãn hiệu Tính cá biệt Là phần nhãn hiệu mà ta đọc Vốn nhãn hiệu Là phần của nhãn hiệu mà ta đọc tên Sở thích Một nhãn hiệu hay phần nhãn hiệu đăng ký quyền tamlt@neu.edu.vn Tên nhãn hiệu Định nghĩa SP đặc biệt Sản phẩm nòng cốt Sản phẩm thực tế tamlt@neu.edu.vn Thuật ngữ SP tìm kiếm Bảo mật Tín dụng để toán Hệ thống đại lý Chương trình bay gia tăng Sản phẩm thực tế 10-9 Phân loại sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Đang có Mới Đang có Mở rộng sản phẩm Më réng nh·n hiƯu Míi §a nh·n hiƯu Nh·n hiƯu Danh mục Lòng trung thành tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-13 Lựa chọn tiếp cận sản phẩm: thị trường hay nhu cầu? 10-14 10-15 Xác định sản phẩm/ dịch vụ cần cung ứng mức độ tác động chúng Xác định sản phẩm/ dịch vụ cần cung cấp Tầm q.trọng Dịch vụ bản? Cặp sản phẩm/thị trường: Ngân hàng cung cấp tập hợp sản phẩm dịch vụ trọn gói cho đoạn khách hàng đồng Dịch vụ bổ sung? Tiếp cận nhu cầu nhu cầu mua ngay: sản phẩm tiêu chuẩn nhu cầu chọn lọc: sản phẩm bán tiêu chuẩn nhu cầu mua phức tạp: tư vấn sản phẩm phức tạp tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-16 Dịch vụ Dịch vụ bổ sung P/diện kỹ thuật P/diện chức P/diện quan hệ P/diện thể chế tamlt@neu.edu.vn 10-17 So sánh với cạnh tranh Dịch vụ gia tăng Đối thủ Dịch vụ gia tăng P/diện kỹ thuật P/diện chức P/diện tài P/diện quan hệ P/diện thể chế Dịch vụ gia tăng? Đánh giá mức độ thoả mãn sản phẩm/ dịch vụ cung ứng Dịch vụ Dịch vụ bổ sung Chuẩn mực Công ty 10-18 4/ Kiểm soát Khác biệt Thử nghiệm thị trường Dự toán Ước tính mức lỗ lãi Phân tích khoảng cách Sản phẩm Sản phẩm S¶n phÈm tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-19 KiĨm tra chiến lược sản phẩm/dịch vụ 10-20 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Kiểm tra sau hay chữa trị: Bán sản phẩm thị trường tại: phân tích phát triển sản phẩm đánh giá đưa biện pháp khắc phục Bán sản phẩm thị trường mới: mở rộng chủng loại tại, chí, đưa dịch vụ trọn gói cải thiện khả kinh doanh lực lượng bán phân phối tăng thị phần Kiểm tra trước hay ngăn ngừa: 10-21 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ tìm kiếm đoạn thị trường mới, phát triển địa lý, liên minh Bán sản phẩm thị trường tại: ngăn chặn sai lầm xẩy bảo đảm chiến lược sản phẩm thực cách chuyên nghiệp tôn trọng nguyên tắc thực sáng tạo sản phẩm/dịch vụ cho đoạn khách hàng cũ (mới cải tiến hoàn toàn) tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-22 tamlt@neu.edu.vn 10-23 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ 10-24 Vòng đời sản phẩm Vòng đời sản phẩm chiến lược Marketing Doanh thu Lợi nhuận ($) Chào bán sản phẩm thị trường mới: Doanh số tìm kiếm lợi htế ngân hàng mặt công nghệ, hình ảnh, phân phối đầu tư tài vào lĩnh vực hay quốc gia đánh giá có tiềm tránh đối đầu với đối thủ cạnh tranh xem nguy hiểm tư ơng lai Giới thiệu Chiến lược: Tuyên truyền lợi ích sản phẩm Lợi nhuận Tăng trưởng Giai đoạn phát triển SP Lỗ/ Đầu tư ($) Giới thiệu Tăng trưởng Bão hoà Bão hoà Doanh số lợi nhuận theo giai đoạn vòng đời sản phẩm Chiến lược: Marketing nhãn hiệu Thời gian Suy thoái Chiến lược: Xúc tiến bán hàng, người sd Suy thoái Chiến lược: Duy trì, thu ho¹ch, or lo¹i bá tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-25 10-26 10-27 Chu kỳ sống số sản phẩm ngân hàng Giá trị gia Quản lý gia sản tăng dịch vụ Các giai đoạn Tung sản phẩm Quá trình tạo sản phẩm Vốn đầu tư Vay bất chung động sản Thẻ tín dụng Sổ tiết kiệm Phát triển Trưởng thành Phát triển sản phẩm Suy thoái Hình thành ý tưởng: Lựa chọn ý tưởng Soạn thảo thử nghiệm dự án Xác lập chiến lược marketing Phân tích kinh tế Thiết kế sản phẩm Thử nghiệm thị trường Tung sản phẩm thị trường Chi phí cung cấp tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-28 10-29 Vấn đề tổ chức phát triển sản phẩm Một vài kết tìm kiếm Anh năm 1990 người ta chọn mẫu 86 công ty Anh 116 công ty Nhật Bản tỷ lệ thành công 59.8% công ty Nhật 54.3% công ty Anh Năm 1968, 58 ý tưởng sản phẩm mới, 12 đưa thử nghiệm, chuyển tới giai đoạn phát triển sản phẩm, bán thử thị trường, thành công Điều cho thấy, 58 ý tưởng có thành công Vào năm 1981, ý tưởng lại có ý tưởng cho đời sản phẩm mang lại lợi nhuận Năm 1993, tổ chức nghiên cøu Marketing quèc tÕ PDMA c«ng bè: 100 ý t­ëng sản phẩm Nhóm Nghiên cứu SP Phòng quản lý SP Giám đốc sản phẩm Các cách tổ chức phát triển SP 10-30 Tìm kiếm hội thoả mãn khách hàng Kỳ vọng khách hàng Khoảng trống chưa thoả mãn Giám đốc SP Các hội (1) Các SP (2) Cải tiến Mức đáp ứng thực chất SP 26.6 chuyển sang giai đoạn thử nghiệm Ban quản lý SP 12.4 giới thiệu thị trường tamlt@neu.edu.vn 9.4 sản phẩm thương mại thành công!! tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-31 10-32 Chiến lược Marketing Phân tích kinh doanh Phát triển khái niệm kiểm tra Liên kết Sát nhập Chuyển giao Phát triển sản phẩm Chính sách quốc gia Tìm kiếm trực tiếp Các phương pháp T¹o ý t­ëng míi KiĨm nghiƯm Marketing Chän läc Tạo ý tưởng 10-33 Tạo ý tưởng Quá trình phát triển sản phẩm Các phương pháp sáng tạo Thương mại hoá Sản phẩm Nối marketing công nghệ Đặc điểm phát minh thành công Sáng kiến công nghệ Nghiên cứu tìm kiếm khách hàng Tài trợ cho người tiêu dùng phân tích n Sự trăn trở tâm NH việc cho đời sản phẩm n Có tầm nhìn dài hạn triển vọng thị trường tương lai n Sự phối kết hợp chặt chẽ phòng ban ngân hàng n Những nhà sáng chế thành công biết lắng nghe ý kiến khách hàng n Tài lãnh đạo người đứng đầu biện pháp quản lý theo sát trình nghiên cứu TM 8-4 tamlt@neu.edu.vn TM 8-6 tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-34 10-35 Bµi häc cho việc phát minh thành công 10-36 Nguyên nhân cho sản phẩm không thành công Có định hướng mạnh mẽ Định hướng mang tính quốc tế thiết kế sản phẩm, phát triển sản phẩm xác định thị trường Có kế hoạch hoạt động trước phát triển sản phẩm cách toàn diện Định nghĩa sản phẩm sớm sắc bén Cấu trúc tổ chức hợp lý, môi trường thuận lợi Sự ủng hộ từ cấp lãnh đạo Tính hiệp lực, tính chung sức Sản phẩm nhằm vào thị trường mục tiêu hấp dẫn Nhấn mạnh đến hoàn thiện chất lượng sản phẩm Các nguồn lực sẵn sàng Tốc độ thực cao không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm Theo sát kế hạch chi tiết thiết kế phát triển sản phẩm Đoạn thị trường nhỏ Không phù hợp với nguồn lực khả ngân hàng Không có tính độc Thiếu đặc tính chất lượng hàng đầu khả cạnh tranh Định vị sản phẩm Dự đoán nhu cầu sai Sự phản ứng từ đối thủ cạnh tranh Sự thay đổi thị hiếu khách hàng Sự thay đổi môi trường Chiến lược giới thiệu sản phẩm không hiệu quả, không gây ấn tượng mạnh cho khách hàng Lợi nhuận thu không đủ Các vấn ®Ị mang tÝnh tỉ chøc •  •  •  •  •  Chính sách giá Source: Cooper, RG (1993) “Winning at New Products” tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-37 10-38 Chiến lược giá 10-39 Độ co dãn cầu theo giá Thị trường nhu cầu Xác định mục tiêu Cạnh tranh tuý Tính co dãn: Đo lường phản ứng cầu trước Cạnh tranh độc quyền thay đổi giá Phân tích tình hình Trong số trường hợp định, khách hàng mua nhiều giá tăng (giá tượng thể chất lư Các dạng thị trường khác ợng) Thiết lập chiến lược Trước thay đổi giá cả, điều quan trọng phải dự đoán phản ứng nhu cầu sản phẩm Quyết định sách giá cụ thể Cạnh tranh bán độc quyền nhãn hiệu bạn §éc qun thn t tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-40 tamlt@neu.edu.vn 10-41 §é co dãn cầu 10-42 Định giá dựa chi phí Các mục tiêu sách giá (Cộng thêm phần lãi vào chi phí để hình thành giá cả) Giá A Không co dãn Các mục tiêu CS giá Lượng cầu cho giai đoạn P2 P1 Hướng lợi nhuận Q2 Q1 Giữ trạng TT Hướng doanh thu Giá B Cầu co dãn Lượng cầu cho giai đoạn P2 P1 Q2 Thu nhập mục tiêu Cạnh tranh Tối đa hoá lợi nhuận Tăng trưởng doanh thu Q1 Cạnh tranh phi giá Tăng trưởng thị phần Tăng cường tính chắn Lý sử dụng phương pháp Giảm thiểu cạnh tranh giá Nhận thấy công SOURCE: JJ Lambin - Market-Driven Management tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-43 Ph©n tÝch điểm hoà vốn 10-44 Định giá dựa giá trị 10-45 Định giá dựa cạnh tranh Định giá dựa giá trị Định giá dựa chi phí Chi phí Sản phẩm Bắt đầu Chi phí Khách hàng Tổng doanh thu 1,200 1,000 800 600 400 200 Lỵi nhn mục tiêu ($200,000) Chi phí Giá trị Giá Giá Giá trị Chi phí Khách hàng Sản phẩm Tổng chi phí Chi phí cố định 10 20 30 40 50 Doanh thu tamlt@neu.edu.vn ????? ? Hợp đồng tamlt@neu.edu.vn 10-46 Bốn sách tung sản phẩm vào thị trường Cao Cao Chiến lược hớt ván nhanh chóng Chiến lược hớt ván lâu dài Chiến lược thâm nhập nhanh chóng Chiến lược thâm nhập lâu dài Giá Thấp tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-47 Chiến lược giá hớt váng 10-48 Chính lược thâm nhập thị trường Bán sản phẩm với giá cao Phù hợp khi: Vòng đời sản phẩm ngắn Nhu cầu sản phẩm co dãn Phân đoạn thị trường hợp lý Quá rủi ro để xác định đặc tính nhu cầu Không đủ nguồn lực tài Khuếch trương Thấp Bỏ thầu tamlt@neu.edu.vn Đặt giá thấp để tăng thị phần Chỉ có tác dung khi: Giá co dãn mạnh Có khả giảm chi phí Cạnh tranh khốc liệt Khi tầng lớp mầu mỡ thị trường bão hoà Chi phí chuyển giao thÊp tamlt@neu.edu.vn 10-49 10-50 10-51 ThiÕt lËp chÝnh s¸ch giá Sự thay đổi giá Định giá theo khu vực Lựa chọn mục tiêu chiến lược Một kích thích giảm giá Bù đắp chi phí tăng thêm Một kích thích tăng giá Xác định nhu cầu Rủi ro hối đoái Dự tính chi phí Kênh phân phối khác dài Các vấn đề chiến lược thay đổi giá Tính kinh tế giai đoạn phát triển khác Phân tích: giá cả, chi phí nhân tố khác đối thủ Bằng cả- tính văn hoá Các chi phí phong bao Xác định phương pháp định giá Phản ứng khách hàng Phản ứng đối thủ cạnh tranh tamlt@neu.edu.vn Xác định giá cuối tamlt@neu.edu.vn 10-52 tamlt@neu.edu.vn 10-53 10-54 Đánh giá phản ứng lại sách giá đối thủ cạnh tranh Đối thủ giảm giá hay chưa? Không Hệ thống giao tiếp marketing Giữ mức giá thời theo sát thay đổi giá đối thủ cạnh tranh Có Liệu giá giảm Không ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu Có Không Có thể có hành động đáp lại hay không? Có Khuếch trương Giảm giá Ngân hàng Tăng cảm nhận chất lượng Quảng cáo Khuyếch trương Giao tiếp công PS, DM Các Trung gian Quảng cáo Khuyếch trương Giao tiếp công PS, DM Khách hàng Truyền Miệng Công chúng Tăng chất lượng tăng giá Giảm giá đối lại tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-55 10-56 Phương tiện truyền thông marekting Các trạng thái khách hàng 10-57 Lựa chọn thông điệp Đại chúng Nhận biết Tập trung Cã kiÕn thøc Yªu thÝch KÝch thÝch lý trÝ Phương tiện Quyết định nội dung thông điệp Khêu gợi tình cảm Trong nhà Ưa chuộng Tin tưởng Mua Lay ®éng ®¹o ®øc Mét tíi mét tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-58 Mơc đích tác động quảng cáo Sản phẩm tiết kiệm, tạo giá trị, xứng đồng tiền Sức khoẻ Thôi thúc người quan tâm đến sức khoẻ Tình yêu, thơ mộng Sử dụng bán nước hoa, mỹ phẩm Sự sợ hãi Điều lo ngại xã hội, tuổi già, søc kh Sù ng­ìng mé Sư dơng ng­êi cã danh tiếng để phát biểu Sự thuận tiện Thức ăn nhanh thức ăn microwave Niềm vui, thư giãn Kỳ nghỉ, beer, công viên Tính độc nhất, tự kiêu Niềm quan tâm môi trường 10-59 Tính khoa học Thực tế đời Âm nhạc Các kiểu thể hay gặp tamlt@neu.edu.vn Tạp chí Người phát ngôn/ Nhận xét Niềm đam mê Biểu tượng sản phẩm Bảo vệ môi trường Báo Phong cách sống Đài Kỹ thuật, chuyên gia Trạng thái, Hình tượng Sản phẩm phô bày, đắt tiền 10-60 Lựa chọn phương tiện Thể thông điệp Lợi nhuận tamlt@neu.edu.vn Sự hài hước Ti vi Các dạng phương tiện quảng cáo Ngoài trời Internet Các phương tiện khác tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-61 Các phương tiện khác 10-62 Báo chí Máy fax Thuận lợi Video nơi bán hàng Ví dụ phương tiện khác u Tính thời Bảo vệ hình máy tính Các kiosk dễ nhận biết 10-63 Tạp chí Hạn chế Điểm mạnh u Hạn chế theo vùng địa lý u Lựa chọn theo nhân u màu sắc u Gần gũi u Có thể tốn u Phù hợp với thị tr­êng u  H¹n chÕ theo nhãm u  Sù xao chÐp tèt u  Chi phÝ cao h¬n u  Lùa chän theo đặc điểm nhân u Cam kết lâu dài u Lựa chọn theo địa phương, vùng u Quảng cáo lâu u Xuất nhanh Hạn chế u Lượng người đọc hạn chế u Giảm tính thời u Xuất chậm u Tỷ lệ truyền đạt nhanh Quảng cáo Phim video tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-64 Đài phát Điểm mạnh u Tính lựa chọn phân loại thính giả u Tức thời u Linh hoạt theo vùng địa lý u Giá thấp 10-65 Truyền hình Hạn chế Điểm mạnh u Không nhìn thấy u Quảng cáo ngắn u Dễ làm tập trung nghe u Mức độ tác động lướt qua u Cam kết ngắn hạn tamlt@neu.edu.vn Hạn chế Điểm mạnh u Khán giả rộng, phong phú u Thông điệp thường ngắn u Chi phí thấp tính khán giả u Chi phí thường cao cho chiến dịch lớn u Sáng tạo dễ thể u lựa chọn nhân mạng chung u Tính gần gũi 10-66 Phương tiện trời u Xen kẽ với chương trình giải trí Hạn chế u Cường độ cao u Thông điệp ngắn u Chi phí vừa phải u Không lựa chọn theo yếu tố nhân u Linh hoạt u Lựa chọn theo vùng địa lý u Dễ bị ồn nhiễu u ThÞ tr­êng réng, phong phó u  Lùa chän theo u tố nhân truyền hình cáp tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-67 Hạn chế Điểm mạnh u Phát triển nhanh u Có khả tiếp cận khách hàng sâu sắc u  Thêi gian t¸i diƠn nhanh u  Chi phÝ võa phải 10-68 Các định quảng cáo Internet mạng toàn cầu Thiết lập mục tiêu u Khó đo lường hiệu đồng chi phí bỏ 10-69 Lựa chọn phương tiện quảng cáo Thời gian phương tiện Quyết định ngân sách u Quảng cáo phụ thuộc vào việc kích chuột u Không phải tất khách hàng đề sử dụng Internet Quyết định nội dung Chương trình Cụ thể Quyết định phương tiện Đánh giá chiến dịch quảng cáo tamlt@neu.edu.vn 10-71 Quyết định giao tiếp công chúng Mục tiêu Giai đoạn vòng đời SP 10-72 Công cụ giao tiếp công chúng Trưng bày sản phẩm Thông điệp Giao tiếp công ty Sự kiện đặc biệt Thời lượng Các cân nhắc định NS cho quảng cáo Quyết định giao tiếp công chúng Hoạt động dịch vụ công Thị phần Đối thủ cạnh tranh cát Thực tamlt@neu.edu.vn Cường độ tamlt@neu.edu.vn 10-70 Sự phân biệt sản phẩm Các vấn đề lựa chọn phương tiện quảng cáo Tác động phương tiện tamlt@neu.edu.vn Quyết định ngân sách quảng cáo Mức độ thâm nhập Công cụ giao tiếp công chúng Vận động khách Sách báo tài liệu Đánh giá tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-73 10-74 Phân phối yếu tố cần làm chủ để đảm bảo thành công marketing ngân hàng Mạng phân phối hay hệ thống điểm giao dịch đứng trư ớc thách thức: Phân phối Tăng chất lượng dịch vụ cung ứng tamlt@neu.edu.vn 10-77 Xác lập chiến lược phân phối 10-78 Tổ chức thúc đẩy hoạt động điểm giao dịch (tiếp) Phân tích bên Phân tích cạnh tranh: xác định điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ Nghiên cứu tránh bị khách hàng họ chuyển đảm bảo liên lạc họ không thường xuyên đến ngân hàng tamlt@neu.edu.vn 10-76 Xác lập chiến lược phân phối Chi nhánh ngân hàng từ xa: giảm chi phí giao dịch quầy sử dụng phương tiện liên lạc từ xa: điện thọại, thư điện tử thoả mãn khách hàng: khách hàng ngày trung thành (do tăng khả so sánh chất lượng dịch vụ giá cả) hiệu ngân hàng: xu hướng lợi nhuận giảm xuống tamlt@neu.edu.vn 10-75 Sự tiến triển mạng phân phối phân phối Xác định cặp: kênh phân phối/khách hàng mục tiêu kênh phân phối/sản phẩm So sánh lựa chọn cặp thích hợp vào: mức độ chấp nhận thị trường, đặc biệt khách hàng mục tiêu hiệu dự kiến hài hoà với sách mạng nghiên cứu thăm dò mạng phân phối nghiên cứu so sánh sở kinh nghiệm nước khác nghiên cứu kết thử nghiệm mạng kênh phân phối Sự trợ giúp marketing Trụ sở Phân cấp hoạt động marketing: marketing địa phương marketing vi mô Thực marketing địa phương tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10-79 Sự trợ giúp marketing Trơ së chÝnh 10-80 Thùc hiƯn qu¶n lý sù tham gia theo mục tiêu Trụ sở điểm giao dịch Bổ nhiệm với số lượng ngày tăng người phục trách phân theo đoạn thị trường, sản phẩm, kênh phân phối Giúp đỡ họ việc lập kế hoạch phát triển thực mục tiêu kế hoạch Hình thành trung tâm mua bán tamlt@neu.edu.vn Đó lề người phụ trách phận chức (phụ trách marketing, phụ trách thị trường, sản phẩm, phân phối) người tác nghiệp (giám đốc thư ơng mại, giám đốc chi nhánh, chi điếm, người môi giới, gia ) Cơ sở việc xác lập kế hoạch marketing điểm giao dịch tamlt@neu.edu.vn 10-81 Trợ giúp marketing phân phối Trợ giúp phương pháp luận việc xác lập kế hoạch marketing phân cấp Trợ giúp kỹ thuật cho mạng phân phối: kế toán phân tích, kiểm tra quản lý, phân tích tài chính, theo dõi rủi ro Trợ giúp phát triển bán: quản lý hồ sơ khách hàng, xác lập chiến lược xúc tiến chỗ, thực sách chất lượng Trợ giúp đào tạo kinh doanh tamlt@neu.edu.vn ... quản lý theo sát trình nghiên cứu TM 8-4 tamlt@neu.edu.vn TM 8-6 tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10 -3 4 10 -3 5 Bài học cho việc phát minh thành công 10 -3 6 Nguyên nhân cho sản phẩm không thành... Chính sách giá Source: Cooper, RG (19 93) “Winning at New Products” tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 10 -3 7 10 -3 8 Chiến lược giá 10 -3 9 Độ co dãn cầu theo giá Thị trường nhu... c«ng b»ng SOURCE: JJ Lambin - Market-Driven Management tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn tamlt@neu.edu.vn 1 0- 43 Phân tích điểm hoà vốn 1 0-4 4 Định giá dựa giá trị 1 0-4 5 Định giá dựa cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 3 các công cụ marketing mix, CHƯƠNG 3 các công cụ marketing mix

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay