SLIDE BÀI GIẢNG Chương 6

25 4 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:55

Chương 6: Phân tích cạnh tranh thị trường quốc tế Phân tích nhân tố tác động đến ngành kinh doanh Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế Cạnh tranh toàn cầu lợi cạnh tranh quốc gia Phân tích nhân tố tác động đến ngành kinh doanh • Sự đe dọa đối thủ tiềm ẩn: vấn đề gia nhập thị trường: – – – – – – – Lợi theo qui mô Khác biệt sản phẩm Vốn Chi phí dịch chuyển KD Khả thâm nhập kênh phân phối Yếu tố sách Chính sách bảo vệ thị trường DN • Sản phẩm thay thế: giá SP đặt cao Phân tích nhân tố tác động đến ngành kinh doanh • Người mua: – Số lượng giá trị giao dịch người bán, người mua – SP có khác biệt hay không – Khả người mua liên hệ với nhà cung ứng khác • Nhà cung ứng – – – – Qui mô nhà cung ứng Vai trò SP nhà cung ứng đầu vào SX DN Mức độ cạnh tranh nhà cung ứng Chiến lược nhà cung ứng • Cạnh tranh hãng ngành – Chi phí cố định, chuyển đổi DN ngành – Chiến lược DN ngành Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế • Lợi cạnh tranh: phù hợp khả đặc biệt DN với nhân tố định thành công ngành, cho phép DN hoạt động tốt so với đối thủ cạnh tranh khác • Các chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế – Chiến lược dẫn đầu CP: Mục đích DN thực sách biện pháp để SX hàng hóa cung ứng DV có CP thấp đối thủ cạnh tranh phương diện SX & markteting • Marketing: tìm kiếm thị trường toàn cầu để đạt mức SX tối ưu -> thiết kế SP tiêu chuẩn toàn cầu, châu lục Cần tính tốn CP khả sinh lợi cần thích ứng với điều kiện cụ thể • SX: tổ chức SX QT để giảm CP yếu tố tạo lợi cạnh tranh với cách thức: – Tổ chức SX đa quốc gia: đơn vị không CMH SX tiêu thụ SP cho thị trường định – Hợp theo chiều ngành xuyên quốc gia: CMH theo SP dòng SP đơn vị SX – Liên kết SX theo chiều dọc xuyên quốc gia: bố trí SX theo cơng đoạn SX SP nước khác Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế • Các chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế – Chiến lược dẫn đầu CP • Các giải pháp thực thi chiến lược: – Lựa chọn mức khác biệt hố thấp khơng q thấp so với đối thủ theo đuổi chiến lược khác biệt hoá – Tập trung cung cấp dịch vụ, hàng hoá phục vụ khách hàng trung bình thị trường đa dạng – Chú trọng phát triển lực đặc biệt R & D, máy móc thiết bị, thay NVL rẻ tiền mà bảo đảm chất lượng Case study: Wal-Mart • Sản phẩm dịch vụ Wal-mart cung cấp hồn tồn giống đối thủ cạnh tranh • Người tiêu dùng đến với Wal-Mart lí gì? – Cơng ty áp dụng chiến lược chi phí thấp: • Đem lại giá trị mà khách hàng mong đợi mức chi phí bảo đảm khả sinh lời thoả đáng • Đối với hàng hố thơng thường khoảng cách khả chi trả khách hàng chi phí cung cấp sản phẩm thấp -> DN cần bảo đảm sinh lời cao phải hạ CP cung ứng -> ép giá nhà cung cấp Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế • Các chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế – Chiến lược khác biệt hóa: tạo lợi cạnh tranh việc tạo SP độc đáo theo cách đánh giá khách hàng • Khả DN tạo khác biệt SP mà DN khác không làm để thỏa mãn khách hàng sở DN định giá cao mức trung bình ngành • DN dựa vào ưu cạnh tranh bên (mức độ hoàn thiện SP) • Có thể thực thơng qua DV cung ứng người hình ảnh • Mức độ khác biệt lớn DN có lợi • Sự thành công chiến lược phụ thuộc vào chất lượng hiệu hoạt động marketing DN • DN thâm nhập thị trường QT thơng qua bán chuyển nhượng tri thức chuyên biệt Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế • Các chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế – Chiến lược khác biệt hóa: Ngun tắc để thành cơng • Ngạc nhiên thiện cảm: • Lợi ích khác biệt • Giá trị cảm nhận vươt trội/ truyền thơng • Đặc biệt • Khả mua Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế • Các chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế – Chiến lược khác biệt hóa: giải pháp • Chọn mức khác biệt hoá cao để đạt lợi cạnh tranh • Khác biệt hoá phân đoạn thị trường cụ thể • Chú trọng phát triển chức R&D, bán hàng marketing Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế – Chiến lược trọng tâm hóa: DN tập trung nguồn lực để phát huy tối đa lực thơng qua khác biệt hóa CP thấp hai • Mục tiêu: đáp ứng cầu nhóm hữu hạn khách hàng đoạn thị trường • Về marketing: phân đoạn thị trường giới, đoạn thị trường hẹp phải phát triển mạnh vè mặt địa lý: thị trường hàng cơng nghệ DN cần kiểm sốt tất thị trường QT, giải pháp thâm nhập thị trường phải làm chủ hồn tồn • Về SX: theo đuổi CP tối thiểu -> dịch chuyển SX bảo đảm giữ vững hình ảnh CMH, hình ảnh DN cần củng cố địa điểm SX nước Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế • Chiến lược trọng tâm hóa: giải pháp – Doanh nghiệp theo đuổi khác biệt chi phí (thấp) sản phẩm – Chỉ tập trung phục vụ vài đoạn thị trường khơng phải tồn thị trường (dẫn đầu chi phí) hay số lớn đoạn – Phát triển lực đặc biệt để tạo khác biệt Lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh thị trường quốc tế • Lợi cạnh tranh nhà SX toàn cầu – DN cải thiện khả tại, học hỏi lợi cạnh tranh tự vệ tốt tất lợi • Những mức độ lợi thế: DN có nhiều lợi rủi ro cạnh tranh -> xây dựng danh mục lợi thông qua thiết lập mức độ cạnh tranh mức độ cao chúng – DN Nhật: việc SX – marketing – R&D -> DN dịch chuyển loạt đơn vị SX để tăng cường lợi cạnh tranh, lợi cạnh tranh bộc lộ mức độ khác tích lũy qua nhiều năm • Những viên gạch lỏng: tập trung vào phân khúc thị trường, khu vực địa lý đối thủ cạnh tranh nhiều sơ hở • Thay đổi qui tắc: DN đưa qui tắc hoạt động marketing khác với đối thủ trước thực • Cộng tác: tận dụng lợi công ty khác thơng qua hình thức liên doanh, hợp doanh Điển hình: DN Nhật Cạnh tranh tồn cầu lợi cạnh tranh QG • Trong số ngành cơng ty toàn cầu ngăn chặt tất DN khác tham gia vào thị trường: Unilever, P&G, Colgate Mặc dù DN nước có lợi định • Cạnh tranh tồn cầu đem lại: – Lợi ích cho khách hàng – Mất việc làm quốc gia mà cơng ty tồn cầu tham gia thị trường • Bốn yếu tố ảnh hưởng tới lợi cạnh tranh ngành, DN nước: – Nguồn lực: (i) nhân lực gồm nhân lực chưa qua đào tạo qua đào tạo (ảnh hưởng tích cực tới lợi cạnh tranh quốc gia) (ii) nguồn lực vật chất: mức độ sẵn có, chất lượng yếu tố đầu vào (iii) sở hạ tầng (iv) vốn: tỉ lệ tiết kiệm, lãi suất, thuế, chi tiêu CP ảnh hưởng tới thị trường vốn Cạnh tranh toàn cầu lợi cạnh tranh QG • Bốn yếu tố ảnh hưởng tới lợi cạnh tranh ngành, DN nước: – Cầu: • Kết cấu cầu nội địa: Mức độ nhận thức DN, đáp ứng nhu cầu khách hàng Trong thời gian đầu DN nước nhận thức tốt so với DN nước cầu nội địa Khi DN nhạy cảm đáp ứng nhanh nhu cầu nội địa nhu cầu mô nhu cầu giới DN nước dẫn đầu thị trường • Qui mơ, mơ hình tăng trưởng cầu nội địa: có ý nghĩa quan trọng kết cấu cầu nước phức tạp mô cầu giới-> DN phục vụ tốt nhu cầu nước tiến tới cạnh tranh tốt thị trường tồn cầu – Ngành cơng nghiệp hỗ trợ liên quan • Các ngành cơng nghiệp hỗ trợ cạnh tranh tốt thị trường QT hỗ trợ ngành SX khác thông qua cung ứng yếu tố đâu vào làm cho SP cuối có khả cạnh tranh tốt thị trường QT Cạnh tranh tồn cầu lợi cạnh tranh QG • Bốn yếu tố ảnh hưởng tới lợi cạnh tranh ngành, DN nước – Cạnh tranh cấu, chiến lược hãng: • Khác biệt kĩ quản lý, tổ chức, nguồn lực dẫn tới khác biệt yếu tố cạnh tranh DN ngành • Mơi trường nước ảnh hưởng lớn tới lợi cạnh tranh DN thị trường QT thông qua việc hỗ trợ mở rộng qui mơ hoạt động R&D • Cường độ cạnh tranh đối thủ cạnh tranh yếu tố quan trọng để tạo khác biệt • Cơ hội: – Đóng vai trò quan trọng phân loại mơi trường KD – Xuất ngồi tầm kiểm sốt DN, ngành, CP – Tạo gián đoạn lớn công nghệ tạo điều kiện cho DN khơng có lợi vượt qua DN khác trở nên cạnh tranh • Chính phủ: tác động tới ngành, DN thông qua xây dựng, thực thi hệ thống CS làm cho khả cạnh tranh DN cải thiện yếu đi, phủ khơng tạo lợi cạnh tranh Chiến lược cạnh tranh công ty Vinamilk  Tên DN: Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk  Lĩnh vực hoạt động: sản xuát sữa chế phẩm từ sữa  Trụ sở chính: Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ CHí Minh  Được thành lập vào năm 1976 sở tiếp quản nhà máy sữa chế độ cũ  Với 40 năm hình thành phát triển, công ty đứng thứ top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam với 200 dòng sản phẩm khác sữa Môi trường cạnh tranh Vinamilk theo mô hình lực lượng cạnh tranh Sản phẩm thay Đối thủ cạnh tranh tiêm ẩn VNM & Đối thủ cạnh tranh hữu Nhà cung cấp Áp lực cạnh tranh từ khách hàng Vị nguồn lực Vinamilk • Vị thế: dẫn đầu thị trường phân đoạn sữa nước, cơng ty có thị phần lớn nước • Nguồn lực: – Con người: – Máy móc trang thiết bị, CN – Hệ thống phân phối nguồn cung ứng đầu vào – Vốn tài chính: – Thương hiệu Nhà cung cấp b Sữa bột nguyên liệu  Nhập từ nước => giá biến động c Nguồn cung cấp giống bò Chủ yếu nhập giống bò từ nước Autralia, Mỹ với chăm sóc ni dưỡng theo hướng dẫn chuyên gia nước nhà cung cấp hỗ trợ => sản lượng sữa tăng lên yêu cầu kỹ thuật cao, chi phí lớn, suất đạt phụ thuộc vào nhiều yếu tố d Nguồn thức ăn Nguồn thức ăn thô xanh, thuốc vật tư thú y phải nhập điều kiện nước không đáp ứng => giá biến động Nhà cung cấp Đường, hương vị - Nhận nguồn cung cấp đường từ DN có uy tín ngồi nước Bao bì - DN lớn chun cung cấp bao bì: Cơng ty TNHH Pesrtima Việt Nam, Tetra Park, Combiblok Đức => Năng lực nhà cung cấp bao bì lớn, bị ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn ngoại nhập giá chất lượng Sản phẩm thay o Các loại nước giải khát o Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Đặc thù sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu nên áp lực sản phẩm thay không lớn Áp lực cạnh tranh từ khách hàng • TN/người mức trung bình thấp, qui mơ DS đơng-> sức mua hạn chế -> giá ? • Khả chuyển đổi mua hàng khách hàng: KH có nhiều lựa chọn sản phẩm từ đối thủ cạnh tranh • Sự khác biệt chất lượng sản phẩm • => Áp lực từ phía khách hàng lớn, đứng vững nhờ thương hiệu, chất lượng SP đảm bảo, cách định giá sản phẩm hợp lý thơng tin xác Đối thủ cạnh tranh hữu Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn • Ngành sữa thu hút đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn nhiên phải vượt qua rào cản: • Cơng nghệ - kỹ thuật • Vốn lớn • Nguyên liệu đặc thù • Cơ sở hạ tầng đặc thù • Các yếu tố khác • Rào cản lớn áp lực từ đối thủ tiềm ẩn khơng đáng kể Kết luận • Áp lực cạnh tranh công ty lớn, SP công ty phải cạnh tranh với SP DN ngồi nước • Với vị người dẫn đầu thị trường, công ty cần tiếp tục: – phát huy điểm mạnh, – đưa thị trường nhiều sản phẩm mới, – mở rộng hệ thống phân phối => tạo khoảng cách để cơng ty sau khó vượt qua cách công ty cần thực để cạnh tranh tốt thị trường VN ... Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ CHí Minh  Được thành lập vào năm 19 76 sở tiếp quản nhà máy sữa chế độ cũ  Với 40 năm hình thành phát triển, cơng ty đứng thứ top 10
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG Chương 6 , SLIDE BÀI GIẢNG Chương 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay