SLIDE BÀI GIẢNG chuong 10

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:55

Xúc tiến thị trường quốc tế Quảng cáo quốc tế Kích thích tiêu thụ Marketing trực tiếp Hội chợ quốc tế Quảng cáo quốc tế • “Quảng cáo hình thức trình bày gián tiếp khuyếch trương ý tưởng, hàng hóa dịch vụ người bảo trợ định trả tiền”- P.Kotler • “Quảng cáo gồm việc giới thiệu thông báo rộng rãi doanh nghiệp, hàng hoá, dịch vụ, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi, biểu tượng, theo nhu cầu đơn vị SX, KD, DV” – Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 Quảng cáo quốc tế • Đặc điểm QC: – Là hình thức truyền bá thơng tin đến nhóm đối tượng – Người thực phải trả tiền – Là sáng tạo DN (thông điệp quảng cáo) – Đối tượng: người tiêu dùng, người bán buôn, bán lẻ – Nội dung: thông tin hàng hóa, dịch vụ, giá cả, phân phối… – Mục đích: cải thiện hình ảnh SP DN, tăng doanh số bán, nhắc nhở khách hàng, thuyết phục khách hàng để tăng doanh số bán, thị phần lợi nhuận cho DN Quảng cáo quốc tế • Thơng điệp quảng cáo: nói đặc trưng SP/DV mong muốn khách hàng TD SP – – – – Lôi ý Tạo hứng thú Gây lòng ham muốn Hướng tới hành động mua hàng • Thơng điệp quảng cáo: tiêu chuẩn hóa>< thích nghi – Lý tiêu chuẩn hóa: • Lợi ích: Chi phí nghiên cứu marketing thấp, quản lý thuận tiện, đòi hỏi sáng tạo • Nguyên nhân: – Xu hướng đồng lối sống người tiêu dùng nước phát triển tăng – Gia tăng q trình thị hóa nước – Quốc tế hóa phương tiện truyền thơng – Các SP cơng nghệ có mức độ tiêu chuẩn hóa cơng nghệ cao – Ý tưởng hợp tác quốc tế tăng Quảng cáo quốc tế • Thơng điệp quảng cáo: tiêu chuẩn hóa>< thích nghi – Lý thích nghi mang tính địa phương: • Khác biệt văn hóa • Khó khăn chuyển đổi ngơn ngữ • Khác biệt tảng giáo dục nhóm khách hàng mục tiêu nước • Yếu tố phương tiện truyền thơng • Yếu tố luật pháp • Yếu tố sản phẩm • Yếu tố kinh tế Quảng cáo quốc tế • Mục tiêu quảng cáo DN: chiến lược đẩy >< chiến lược kéo – Cải thiện hình ảnh DN – Tăng DS bán – Nhắc nhở… • Kế hoạch quảng cáo quốc tế – Tổng số công chúng mục tiêu cần tiếp xúc – Khoảng thời gian thực chiến dịch quảng cáo – Tần suất quảng cáo/ tuần (tháng) • Xác định mức độ, tần suất hợp lý: yếu tố ảnh hưởng: – – – – Phương tiện truyền tin Qui mô thị trường Thời gian chu kì mua hàng Đặc tính sản phẩm Quảng cáo quốc tế • Tính liên tục: xuất nhiều phương tiện truyền thông >< xuất đồng thời nhiều phương tiện truyền thông tần suất ít? • Cơ cấu phương tiện truyền thơng: phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí…? – Phương tiện truyền tin – Qui mô thị trường – Thời gian chu kì mua hàng – Đặc tính sản phẩm – Phản ứng đối thủ cạnh tranh địa phương – Chia sẻ rủi ro hiệu phương tiện truyền thơng Quảng cáo quốc tế • Ngân sách cho quảng cáo: – Phương pháp xác định ngân sách • Dựa theo đối thủ cạnh tranh: giả thiết hoạt động bán hàng đối thủ cạnh tranh có quan hệ chặt chẽ với quảng cáo -> khó khăn để theo dõi đối thủ quốc tế • Dựa vào doanh số bán: giả thiết tăng doanh số bán cần có gia tăng quảng cáo tương ứng – – – – Quảng cáo yếu tố dẫn dắt thị trường Chi phí quảng cáo xác định Mở rộng thị trường phát triển tự động Thực tế khơng xác định xác mối quan hệ nhân quảng cáo doanh số bán • Dựa vào mục tiêu – Khó xác định chi phí cần thiết để đạt mục tiêu quốc gia – Mục tiêu đặt không phù hợp với thị trường – Điều kiện thị trường thay đổi Quảng cáo quốc tế • Yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn ngân sách cho quảng cáo: – Mục tiêu marketing – Yếu tố cầu thị trường mục tiêu – Phản ứng đối thủ cạnh tranh • Phân bổ ngân sách cho quảng cáo nước – Số đoạn thị trường quan trọng, phân biệt nước – Chi phí quảng cáo/1000 khách hàng tiềm nước – Cường độ quảng cao đối thủ cạnh tranh thị trường mục tiêu DN – Thị phần, vị trí SP quốc gia • Phân tích, đánh giá hiệu quảng cáo: định tính >< định lượng Kích thích tiêu thụ • Yếu tố thúc đẩy kích thích tiêu thụ – Áp lực cạnh tranh nhà bán lẻ tăng – Công nghệ bán lẻ cải tiến – Mức độ nhận biết nhãn hiệu khách hàng ngày tốt đòi hỏi DN cần có biện pháp bảo vệ nhãn hiệu – Khả phối hợp công cụ xúc tiến DN ngày tốt • Khó khăn hoạt động kích thích tiêu thụ: – Yếu tố pháp lý nước – Giá trị thực nhiều SP khuyến không thông báo rõ ràng – Gây lầm lẫn giá SP cạnh tranh – Tạo nhu cầu mua hàng không cần thiết người tiêu dùng – Phá vỡ trung thành đối khách hàng nhãn hiệu SP Hội chợ quốc tế • Lợi ích: – – – – – DN tiếp cận trực tiếp với khách hàng Chi phí thấp so với QC Rất hữu ích giới thiệu SP DN nhỏ tiếp cận với DN thương mại lớn Mở rộng kênh phân phối • Lưu ý: – Chi phí, cơng tác quản lý chuẩn bị cho hội chợ – Địa điểm, đơn vị đứng tổ chức hội chợ – Phương pháp thu hút khách tham quan gian hàng DN • Kế hoạch hóa hoạt động hội chợ: – – – – – Cân nhắc việc thực quảng cáo trước hội chợ Cách trình bày gian hàng Địa điểm trưng bày gian hàng, catalog giới thiệu SP Hàng mẫu Phân tích hiệu hội chợ Marketing trực tiếp • Là cơng cụ xúc tiến hiệu DN biết rõ tên địa khách hàng Cơng cụ phát triển vì: – – – – CP giao dịch qua điện thoại, thư tín giảm CP quảng cáo, xúc tiến bán tăng mạnh nhiều nước Sự phát triển internet Cạnh tranh tăng • Thư trực tiếp phương tiện linh hoạt, có chọn lọc, hiệu cao giao tiếp với khách hàng mục tiêu: – Không ràng buộc thời gian không gian tiếp xúc, thông tin đầy đủ tới cá nhân khách hàng SP, giá, giao hàng … – DN khách hàng cho trao đổi cụ thể liên quan tới SP ngồi thơng tin chung DN đưa • Mơi giới danh sách khách hàng: thông tin khách hàng lấy từ tổ chức, hiệp hội marketing, tổ chức nghiên cứu marketing nước Lợi nhuận mơi giới tính dựa danh sách khách hàng cung ứng cho DN • Luật bảo vệ thơng tin: khác nước thời gian bảo mật, mức độ bảo mật Trường hợp VN??? case study: heiniken • Các em đọc này tự viết luận ... ngân sách cho quảng cáo nước – Số đoạn thị trường quan trọng, phân biệt nước – Chi phí quảng cáo /100 0 khách hàng tiềm nước – Cường độ quảng cao đối thủ cạnh tranh thị trường mục tiêu DN – Thị phần,
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG chuong 10 , SLIDE BÀI GIẢNG chuong 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay