SLIDE BÀI GIẢNG chuong 3

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:55

Chương 3: Môi trường marketing thương mại quốc tế Hà nội, 2016 Nội dung Yếu tố luật pháp trị Yếu tố tài quốc tế tỉ giá hối đoái Tăng trưởng kinh tế phân phối thu nhập Yếu tố văn hoá Yếu tố cạnh tranh Tiềm lực DN Yếu tố luật pháp trị • Luật pháp TMQT gồm:  Chính sách PT kt quốc gia CS ngành:  Các nước có cs PT kt riêng biệt  MT kd nước PT biến động mạnh nước PT hệ thống luật pháp chưa đồng  Yếu tố pháp lý tác động tới tất hoạt động marketing mix DN Yếu tố luật pháp trị • Luật pháp TMQT gồm:  Luật quốc tế:  Tập quán quốc tế: có ảnh hưởng lớn tới hoạt động KD DN  Hiệp định quốc tế: hình thành sở tự nguyện nước thành viên tham gia  Hệ thống luật pháp xây dựng nước khác  Rủi ro đến từ sức ép xã hội, lợi ích nhóm vận động hành lang, lợi ích tơn giáo Yếu tố tài quốc tế tỉ giá hối đối • Vai trò tổ chức tài QT ảnh hưởng tới cs tài tiền tệ quốc gia thơng qua hoạt động cho vay • Sự PT đế chế tài QT gắn với chế độ TGHĐ cố định -> vai trò đồng USD • Đa số nước thực CSTG thả có quản lý -> cần xác định mức giao động TG Yếu tố tài quốc tế tỉ giá hối đối • Khả dự đoán TG phụ thuộc vào lực DN Giải pháp: Tự dự báo mua dự báo tổ chức tài Mục đích: Giảm rủi ro yếu tố tài chính, TG tác động tới hoạt động marketing TMQT Tăng trưởng KT thu nhập • Các nước phát triển có tốc độ tăng trưởng cao nước phát triển kinh doanh nước rủi ro • Tăng trưởng cao tín hiệu quan trọng DN hội tăng DT, thu nhập • Các nước phát triển có tốc độ tăng trưởng cao trở thành thị trường tiềm Tăng trưởng KT thu nhập • Thu nhập cho biết qui mơ KT • TN/người: sức mua người tiêu dùng • Khả tiêu dùng = f(dân số, TN/người) • Khách hàng nước phát triển có khả tốn cao Tăng trưởng KT thu nhập • Qui luật Engel: thu nhập hộ gia đình tăng lên chi tiêu cho lương thực thực phẩm giảm tương đối -> người TD nước PT có xu hướng TD nhiều hàng hoá lâu bền tư liệu SX DN cần phân tích để hướng nỗ lực marketing vào nhóm khách hàng có khả phục vụ tốt Yếu tố văn hố • Văn hố tập hợp kiến thức, đạo đức, đức tin, nghệ thập, luật pháp, tập quán, thói quen thành viên xã hội thừa nhận • Các yếu tố văn hố:  Văn hố vật chất: cơng nghệ, KT  Tổng thể mối quan hệ xã hội: tổ chức xã hội, giáo dục, cấu trị, vai trò gia đình Yếu tố cạnh tranh • Các nguồn cạnh tranh:  Doanh nghiệp  Trong nước  DN nước tham gia thị trường nước  DN nước ngồi khác Yếu tố cạnh tranh • Các nguồn cạnh tranh:  Nhu cầu  Hiện  Tiềm tàng: nhu cầu chưa có Sp đáp ứng  Tiềm ẩn: nhu cầu nảy sinh tương lại khách hàng nhận thức cần thiết SP Yếu tố cạnh tranh • Các nguồn cạnh tranh:  Sản phẩm  Đột phá  Cạnh tranh: sản phẩm khơng có trội so với sản phẩm loại thị trường  Hồn thiện: khơng độc đáo có ưu điểm so với sản phẩm loại thị trường Yếu tố cạnh tranh • loại SP + loại N/C cho biết mức độ CT DN thị trường  DN dựa vào yếu tố để cạnh tranh thị trường quốc tế?  Các DN khác cung ứng SP tương tự khơng? Cần phân tích lợi thế, điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh thông qua số liệu kinh nghiệm  Các đối thủ cạnh tranh chia thành nhóm khác để phân tích  Các yếu tố cạnh tranh chia thành hai nhóm trực tiếp gián tiếp tác động  Xác định vị DN thị trường  Cấu trúc CTR thay đổi! Đánh giá CTR thị trường QT đơn giản phân tích CTR tương lai khó khăn Giải pháp: Yếu tố cạnh tranh Chiến lược công ty: Liệt kê tất công ty ngành (gồm công ty nhỏ, công ty đa quốc gia) Lựa chọn đối thủ để công né tránh (lựa chọn DN nhỏ công để giảm chi phí, khả thành cơng cao hơn) Chiến lược cạnh tranh nhóm DN • Chiến lược cạnh tranh người dẫn đầu thị trường:  Mối đe doạ: bị thu hẹp thị phần  Tạo lợi cạnh tranh: chi phí thấp, tạo khác biệt sp, tập trung vào khúc thị trường  Chiến lược:  Tấn cơng:Đổi sản phẩm, bao gói,dịch vụ, phát triển khúc thị trường  Phòng thủ: chống lại, khoanh vùng điểm yếu mà đối thủ cơng Ln hạ chi phí để NTD chấp nhận, tạo khoảng cách để đối thủ sau không nhảy qua Chiến lược cạnh tranh nhóm DN • Chiến lược cạnh tranh người dẫn đầu thị trường:  Mối đe doạ: bị thu hẹp thị phần  Tạo lợi cạnh tranh: CP thấp, tạo khác biệt sp, tập trung vào khúc thị trường  Chiến lược:  Tấn công:Đổi sản phẩm, bao gói,dịch vụ, phát triển khúc thị trường  Phòng thủ: chống lại, khoanh vùng điểm yếu mà đối thủ cơng Ln hạ chi phí để NTD chấp nhận, tạo khoảng cách để đối thủ sau không nhảy qua Chiến lược cạnh tranh nhóm DN • Người thách thức thị trường:  Mục tiêu: Tăng lợi nhuận thông qua tăng thị phần, cần lựa chọn đối thủ để công  Tấn công người dẫn đầu: họ khơng chuẩn bị đối phó  Tấn công công ty nhỏ thông qua sát nhập Chiến lược cạnh tranh nhóm DN • Người thách thức thị trường:  Chiến lược công:  Trước mặt: công vào điểm mạnh đối thủ!  Tấn công sườn: đối thủ tập trung vào điểm mạnh để hở điểm yếu sường Áp dụng DN có nguồn lực đối thủ  Tấn cơng xung quanh: Áp dụng có khả  Tấn cơng lối rẽ: Khơng trực tiếp, tìm khúc thị trường dễ hơn, đa dạng hoá sản phẩm thâm nhập vào vùng địa lý khác  Tấn cơng du kích: Tấn cơng giai đoạn nhỏ để đối thủ lộ điểm yếu Chiến lược cạnh tranh nhóm DN • Người theo sau thị trường:Thực tế người đứng sau thách thưc người dẫn đầu làm hai yếu nên đóng vai trò người theo sau người dẫn đầu để giảm rủi ro giảm chi phí Chiến lược:  Tạo thêm đặc tính cho sản phẩm -> tạo khác biệt sản phẩm so với người dẫn đầu  Nhái lại sản phẩm người dẫn đầu thay đổi chút  Bớt số tính sản phẩm để hạ giá Chiến lược cạnh tranh nhóm DN • Người núp bóng thị trường: tập trung vào nhánh thị trường bé (đủ lớn) tránh ý người dẫn đầu Các cơng ty có mức lợi nhuận cao nắm bắt NC NTD tốt định giá cao  CMH yếu tố then chốt: thị trường, sản phẩm, marketing Cụ thể:  CMH sản phẩm cuối cùng, CMH theo chiều dọc, phục vụ số nhóm khách hàng, khu vưc địa lý định tập trung yếu tố giá dịch vụ… TÁC ĐỘNG CỦA MT KT VĨ MÔ TỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING TMQT CỦA DN • Thực trạng KT ảnh hưởng tới lòng tin người TD, kế hoạch mua sắm họ • Tác động thay đổi KT ảnh hưởng tới công ty không giống • Các công ty thường tăng cường đầu tư thời kì tăng trưởng ngược lại • Lưu ý: khơng phải KT suy thối cơng ty giảm đầu tư phụ thuộc vào chiến lược họ TÁC ĐỘNG CỦA MT KT VI MƠ TỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING TMQT CỦA DN • Tác động MT KTVM đến công ty ngành • Phân tích cạnh tranh ngành cho biết vị cơng ty • Cơng ty định marketing phù hợp với nguồn lực dựa vào việc phân tích mơi trường vi mơ • Lưu ý: mơi trường KD có công ty tăng trưởng cao, công ty tăng trưởng thấp chí tăng trưởng âm định marketing sai lầm Case sutdy: Chiến lược cạnh tranh sữa nước Vinamilk • Xem thảo luận lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG chuong 3, SLIDE BÀI GIẢNG chuong 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay