SLIDE BÀI GIẢNG chuong 2 ppt

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:55

Chương Hệ thống thông tin nghiên cứu marketing TMQT Nội dung Khái niệm phận cấu thành hệ thống thông tin marketing Nghiên cứu marketing TMQT Khái niệm • Là hệ thống hoạt động thường xuyên có tương tác người, thiết bị phương pháp dùng để thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá truyền thơng tin cần thiết xác kịp thời để người phụ trách marketing sử dụng chúng với mục đích thiết lập, tổ chức thực hiện, điều chỉnh kiểm tra kế hoạch marketing Các phận cấu thành Hệ thống thơng tin marketingTMQT Mơi trường bên ngồi Mơi trường bên Quyết định giao tiếp Nhu cầu thông tin Phân tích, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra Nghiên cứu marketing Bước • Báo cáo kết Bước • Phân tích thơng tin thu thập Bước • Thu thập thơng tin Bước • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu Bước • Phát vấn đề hình thành mục tiêu nghiên cứu Bước 1: Phát vấn đề, hình thành mục tiêu Nghiên cứu marketing thiết kế có hệ thống, thu thập, phân tích thơng báo số liệu kết có tình marketing cụ thể mà DN gặp phải • Hiện cơng ty gặp phải vấn đề gì? • Vấn đề cần giải trước? • Mục tiêu nghiên cứu để làm gì? Bước 2: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu • Nguồn tài liệu: sơ cấp, thứ cấp • Phương pháp nghiên cứu: quan sát, thực nghiệm, điều tra • Cơng cụ nghiên cứu: phiếu điều tra, bảng hỏi • Phương pháp tiếp xúc: trực tiếp, qua điện thoại, thư, vấn nhóm tập trung… • Tùy thuộc vào mức độ sẵn có phương tiện nghiên cứu khả sử dụng phương tiện nghiên cứu để có kế hoạch cụ thể cho thị trường Bước 3: Thu thập thơng tin • Đây giai đoạn quan trọng nhất! • Những trở ngại thường gặp phải: • Khơng tiếp xúc với đối tượng cần hỏi • Đối tượng cần hỏi từ chối tham gia • Đối tượng cần hỏi trả lời không thành thật • Người lập kế hoạch có ý kiến chủ quan Bước 4: phân tích thơng tin • Kết nghiên cứu cho thơng tin quan trọng • Cần xem xét đến phân bổ thông tin: mật độ, trung bình, độ biến thiên thơng tin Bước 5: Báo cáo kết nghiên cứu Tập trung vào vấn đề DN quan tâm, thể mục tiêu nghiên cứu Hà nội,2016
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG chuong 2 ppt , SLIDE BÀI GIẢNG chuong 2 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay