SLIDE BÀI GIẢNG chuong 1

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2019, 16:54

Chương I: TỔNG QUAN VỀ MARKETING THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Hà nội, 2016 Nội dung Tác động toàn cầu hoá tới hoạt động marketing DN Khái niệm, vai trò marketing TMQT Định hướng marketing TMQT Tác động tồn cầu hố tới hoạt động marketing DN • Q trình tồn cầu hố diễn mạnh mẽ phạm vi mức độ (so với lần tồn cầu hố trước) • Hội nhập vào KTTG yêu cầu khách quan, tất yếu KT -> Vấn đề cạnh tranh? Xu hướng liên kết, sát nhập công ty • Vai trò cơng ty đa quốc gia mạng lưới cung ứng, sản xuất, phân phối toàn cầu • Khoảng cách thu nhập tăng nhanh qui mơ tồn cầu phạm vi quốc gia • Sự thay đổi quan điểm quản trị kinh doanh: Khách hàng số Khái niệm, vai trò marketing TMQT • Khái niệm: • Marketing TMQT việc thực hoạt động kinh doanh nhằm đưa sản phẩm marketing hàng hoá hay dịch vụ đến với người tiêu dùng từ nước sang nước khác nhằm thu lợi nhuận Khái niệm, vai trò marketing TMQT • Sự khác biệt marketing nước marketing TMQT: • yếu tố nước ngoài! -> Rủi ro cao hơn, phức tạp • Marketing TMQT có vai trò quan trọng vì: • Nhu cầu thị trường • Chi phí • Cạnh tranh • Cơng nghệ thơng tin Định hướng marketing TMQT Marketing không trực tiếp nước ngồi • DN khơng tìm hiểu thị trường nước SP DN bán số thị trường định • Người mua khơng biết nhà sản xuất • Ngun nhân: • Có thể cá nhân hay cơng ty nước ngồi có nhu cầu sản phẩm DN hoặc; • Một số công ty trung gian đứng mua sản phẩm bán thị trường nước Định hướng marketing TMQT Marketing TMQT khơng thường xun • DN thực marketing khơng thường xun nước để bán sản phẩm bão hoà nước khơng có ý định chiếm lĩnh thị trường lâu dài • Khi thị trường nước có nhu cầu, DN lại quay lại thị trường nước • Chưa có thay đổi cấu tổ chức sản xuất DN Định hướng marketing TMQT Marketing TMQT thường xuyên • DN thường xuyên dùng phần khả sản xuất cho thị trường nước ngồi • Các phận bán hàng cấu lại phục vụ cho thị trường nước ngồi • Trong giai đoạn đầu thị trường nước quan trọng thị trường nước ngồi • Có phận bán hàng, sản xuất, marketing riêng phục vụ thị trường nước ngồi • Cuối giai đoạn thị trường ngồi nước nước nước có vai trò Định hướng marketing TMQT Marketing TMQT • DN giai đoạn trọng hoàn toàn thị trường nước • Tìm kiếm thị trường khắp giới, bán sản phẩm theo nhu cầu thị trường nhằm thu lợi nhuận tối đa • DN trở thành cơng ty quốc tế Định hướng marketing TMQT Marketing TM toàn cầu • Quan niệm thị trường nước thống • Thực chiến lược thống thị trường nhằm tăng doanh số tối đa • Chiến lược kinh doanh, marketing chung làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận Các công ty nhỏ nên tiếp cận theo hướng nào???
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE BÀI GIẢNG chuong 1 , SLIDE BÀI GIẢNG chuong 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay